BUITENLAND Bom van VS op bruiloft in Afghanistan Jongeren hebben nauwelijks benul van aids Rechter VS: Doodstraf is strijdig met grondwet Vliegtuigbotsing in de lucht uiterst zeldzaam iaël ratificeert iatuut Rome niet agere uitkering ast-Europeanen' •roordeling ontesinos nderen dood in ikendhete auto Tvolging van lochet gestaakt sland geeft iiten Koersk toe een Oranjemars tor Portadown' hietincident irea's nep' Tientallen doden door vergissing Hond doet mee aan verkiezingen 'SFOR niet in gevaar' ^^^KtaniJ /T— pr f- ï?ï-r R -M 1 I.- i1 H uzalem - De Israëlische re- ing ratificeert zoals verwacht Statuut van Rome, dat het emationaal Strafhof regelt, L Dat verklaarde de regering teren. Jeruzalem vreest dat treding tot het hof kan bete len dat de joodse staat ge- htelijk wordt vervolgd voor toelating van nederzettingen le Gazastrook en op de Wes- jke Jordaanoever. nen - De Oostenrijkse hts-liberale partij FPÖ wil Oost-Europeanen die naar stenrijk immigreren niet de- de uitkeringen krijgen als itemijkers. De partij wil dat nigranten die op een uitke- zijn aangewezen niet meer i krijgen uitgekeerd dan ze urn land van herkomst zou- hebben ontvangen indien laar een uitkering zouden ivragen. De maatregel is no- volgens FPÖ-parlementslid stenthaler, die dit conclu- rt uit een gisteren gepubli- rd rapport. - De Peruaanse ex-chef een zelf gevormd vei- heidsapparaat tijdens het ime van president Fujimori, otesinos, is gisteren in zijn ite proces veroordeeld. Hij Eg negen jaar en vier maan- cel en 10 miljoen dollar te. Montesinos runde een werk van veiligheidsagen- Hierdoor werd hij gezien ie rechterhand van Fujimo- lontesinos moet nog in on eer honderd processen ver- ijnen. to it - Een 25-jarige vrouw ie Amerikaanse stad Detroit gt een levenslange gevange- traf boven het hoofd omdat ïaar kinderen tijdens een persbezoek 3,5 uur lang in kokendhete auto achterliet, a zij terugkwam waren haar ntje van drie en haar doch- e (tien maanden) bezweken e hitte - zestig graden - in luto. De vrouw had de kin- en in hun kinderzitjes vast- et. De vrouw reed eerst drie rond, waarna zij de politie vertelde dat zij was ont- rd en verkracht en dat de leren daarna dood waren. riAGO de chili - Het Chileen- ooggerechtshof heeft de ge- ïtelijke vervolging van oud- ator Pinochet gestaakt. Dat ikte het hof gisteren be- i Het hof stemde ermee in Pinochet niet voor moor- en ontvoeringen tijdens bewind wordt vervolgd, voert voor de beslissing de ate gezondheid van de 86- ;e Pinochet aan. kou - De Russische rege- heeft gisteren toegegeven de explosies die de onder- :r de Koersk in augustus tot zinken brachten, ver hakt zijn door een defecte ledo waaruit waterstof- ixide lekte. Dit concludeert commissie dat onderzoek d naar de oorzaak van de p op de Barentszzee die aan 118 bemanningsleden van (oersk het leven kostte. De aing hield vol dat de Koersk ikna een botsing met een enlandse onderzeeër. ast - De autoriteiten in >rd-Ierland hebben de orga- toren van de Oranjemars in adown verboden komende dag over de Garvaghy Róad ekken. De tocht in Port- wn is het meest omstreden erdeel van de marsen, imee de protestanten jaar- de overwinning van de estantse koning-stadhou- Willem III op de katholieke bus II herdenken. Het is vijfde achtereenvolgende dat de commissie over de verboden wordt. Noord-Korea beschul- de Verenigde Staten ervan schietincident tussen rd- en Zuid-Korea van dit teinde te hebben geregis- d. „De feiten bewijzen dui- jk dat het incident is gere- eerd door de VS, om een te drijven tussen Noord- en 1-Korea", aldus het ministe rs Pyongyang, dat denkt dat de verbetering in de ver- tdingen tussen de twee lan cet ziet zitten. Washington Spreekt de beschuldiging. dinsdag 2 JULI 2002 kabul/anp-rtr-dpa - Een Ameri kaans gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van zondag op maan dag in de Afghaanse provincie Oruzgan een dorp gebombar deerd waar een trouwfeest gaan de was. Volgens de Afghaanse autoriteiten zijn er veertig doden gevallen. Meer dan zestig perso nen zouden gewond zijn geraakt. Andere bronnen maken mel ding van veel meer doden. Het Afghaanse persbureau AIP be richtte over meer dan honderd. De Amerikaanse nieuwszender MSNBC meldde op gezag van een regeringsfunctionaris meer dan 250 doden. Het bombardement was onge veer 175 kilometer ten noord oosten van de stad Kandahar in het dorp Kakrakai. Daar vierden zeker vierhonderd mensen feest in verband met een trouwerij. Feestgangers schoten in de lucht om uiting te geven aan hun vreugde, zoals de Afghaan se traditie wil. Mogelijk heeft de bemanning van een Amerikaans patrouillevliegtuig die schoten aangezien voor een beschieting door vijandige strijders. Een woordvoerder van het Ame rikaanse ministerie van defensie erkende dat er sprake was van een vergissing. Hij kon niet be vestigen dat een groep bruilofts- gangers is getroffen. Volgens hem zijn de vliegtuigen in actie gekomen, nadat ten noorden van Kandahar vanaf de grond was gevuurd op gevechtsvlieg tuigen van de coalitie tegen het terrorisme. De Afghaanse presi dent Karzai zei dat er een com missie is ingesteld die de toe dracht van het incident moet onderzoeken. Hij zei dat er hulp naar het dorp was gestuurd. Ook op andere plaatsen zouden burgerslachtoffers te betreuren zijn, zo maakten de regionale autoriteiten bekend. „Meer dor pen zijn gebombardeerd", aldus de broer van de gouverneur van Uruzgan. „Er zijn huizen en dorpen geraakt en er zijn ver moedelijk meer slachtoffers ge vallen." De Amerikanen hebben in Afghanistan al eerder vergis singen begaan in hun strijd te gen de strijders van het terreur netwerk al-Qaeda en de Taliban. In april kwamen vier Canadese soldaten van de vredesmacht om toen een Amerikaans vlieg tuig hen tijdens een trainings- vlucht per ongeluk beschoot. In januari kwamen burgers om door een bombardement op het dorp Hazar Qadam dat ten on rechte was aangemerkt als een bolwerk van de Taliban. In de cember bombardeerden Ameri kaanse vliegtuigen een konvooi uit de oostelijke stad Khost, waardoor een aantal stamoud- sten om het leven kwam. Vorig jaar oktober trof een bom een woonwijk van de Afghaanse hoofdstad Kabul in plaats van een helikopter op de luchtha ven. miajmi - Campagnevoerders proberen in de Amerikaanse staat Florida stemmen te trekken voor de hond Percy. Die heeft zich als de ideale Republikeinse kandidaat voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden gemeld. Percy is door tijdige castratie nooit in seksschandalen verwikkeld geweest en heeft een grote hekel aan maatschappelijke parasieten, met name aan vlooien en wormen. Dat Percy een hond is, kan een nadeel zijn, geeft zijn campagnelei der en baasje Wayne Genthner toe. „Toch zullen veel mensen bereid zijn op een hond te stemmen om hun on vrede met het politieke systeem kenbaar te maken", al dus Genthner. Percy moet het opnemen tegen onder an deren Katherine Harris, de minister van binnenlandse za ken van de staat Florida die in 2000 kortstondig in het middelpunt van de internationale aandacht stond wegens haar rol bij het vaststellen van de omstreden uitslag van de presidentsverkiezingen in Florida. Harris heeft via een woordvoerder laten weten niet onder de indruk te zijn van haar harige tegenkandidaat. Percy profileert zichzelf als een conservatief met een hart. Foto: Reuters door onze verslaggever Frans van den Houdt den haag - De overgrote meerderheid van alle jongeren tussen 15 en 24 jaar heeft er geen flauw benul van hoe ze HIV (het virus dat aids veroorzaakt) kunnen krijgen. En dat terwijl meer dan de helft van alle nieuwe HlV-besmettin- gen in deze leeftijdscategorie plaatsvindt, te weten 6000 per dag. Op dit moment zijn wereldwijd 11,8 miljoen jon geren tussen de 15 en 24 jaar besmet met HIV of hebben aids. Dat staat in een vandaag gepubliceerd rapport over jongeren en aids van de VN-organisaties Unicef, UNAIDS en de WHO. Uit een ander VN-rapport, dat eveneens vandaag is ge presenteerd, blijkt dat eind vorig jaar wereldwijd zeker 40 miljoen mensen leden aan HIV/aids. In 2001 alleen al kwamen er 5 miljoen nieuwe patiënten bij; 3 miljoen van hen zijn jonger dan 15 jaar. In datzelfde jaar overle den 3 miljoen mensen aan de ziekte, onder wie ruim een half miljoen kinderen. Volgende week buigen des kundigen uit de hele wereld zich in Barcelona vijf dagen lang over de aanpak van het probleem. De aids-epidemie bevindt zich volgens UNAIDS-direc- teur Peter Piot na twintig jaar nog steeds in een beginfa se. „We weten dat er effectieve manieren zijn om de epidemie te lijf te gaan, maar het moet wel op groot schalige wijze en met politieke steun gebeuren. Anders blijft ze groeien." Piot waarschuwt dat vanwege het teruglopen van het aantal sterftegevallen onder aidspatiënten de laatste ja ren, meer mensen onveilig zijn gaan vrijen en meer mensen HIV hebben opgelopen. Nederland telde eind vorig jaar naar schatting 17.000 mensen met HIV/aids; 110 kinderen en ouderen overleden aan de ziekte. Volgens de VN kan de aids-epidemie onder jongeren al- Meer onveilige seks Ook in Nederland vrijen steeds minder mensen vei lig. Onderzoekers noemen de toename van het aan tal gevallen van geslachtsziekten (soa's) en besmet ting met het HIV-virus 'verontrustend'. Uit het jaar verslag over 2001 van het Rijksinstituut voor Volks gezondheid en Milieu (RIVM) en de Stichting Soa- bestrijding blijkt dat er een toename van geslachts ziekten met 21 procent is. Het aan teil nieuwe HIV- infecties steeg negen procent. De Stichting Soa-be- strijding is van plan om in de nabije toekomst het accent in de voorlichtingscampagnes te verleggen. Tot nu toe lag de nadruk er op dat partners praten over veilig vrijen. Maar nieuwe campagnes gaan meer over feiten; hoe groot is de kans dat je wordt besmet, en wat zijn daarvan de risico's? Vooral steeds meer jongeren lopen geslachtsziekten op. Onder vrouwen jonger dan 25 jaar nam het aantal gevallen van gonorroe vorig jaar zelfs met zestig procent toe. Maar ook syfilis kwam ten opzichte van 2000 in 2001 veel meer voor, vooral bij homo en biseksuele mannen. leen gestopt worden als al op de basisschool wordt be gonnen met voorlichting nog voordat kinderen seksu eel actief worden. In de praktijk blijkt dat dit werkt. Als jongens en meisje op jonge leeftijd te horen krijgen hoe gevaarlijk aids is en hoe het virus wordt overgedragen, stellen ze seks uit, weten de VN. Als ze later wel seks hebben, beschermen ze zich beter tegen ongewenste zwangerschappen, seksueel overdraagbare ziektes en aids. Door betere voorlichting nam in de Zambiaanse hoofd stad Lusaka het aantal HFV-besmettingen onder jonge mensen af van 28 naar 15 procent. Jongeren gingen va ker condooms gebruiken en hadden met minder ver schillende partners seks. In twaalf landen in Zuidelijk Afrika is minstens 10 pro cent van de bevolking besmet met HIV. Geschat wordt dat in Botswana, Zuid-Afrika en Zimbabwe meer dan 60 procent van de jongens die nu 15 jaar zijn, vroeg of laat ook HIV oplopen door hun seksuele escapades. In Oost- Europa en Centraal Azië groeit de aids-epidemie het hardst. Het aantal HIV-besmettingen loopt in Rusland zo snel op dat er volgens het hoofd van de Russische aids-bestrijding 'Afrikaanse toestanden' dreigen als het aantal nieuwe besmettingen de komende jaren niet wordt teruggedrongen. Volgens Vadim Pokrovsky, di recteur van het Centrum voor Aids-preventie en behan deling in Moskou, zijn er in Rusland ongeveer 1 miljoen mensen besmet met HIV. HIV wordt in Rusland meer dan elders overgedragen door drugsgebruikers die naal den met elkaar delen. Dat laatste gebeurt trouwens ook in een land als Ier land, waar 70 procent van de jonge drugsgebruikers in de hoofdstad Dublin hun naalden delen. Uit onderzoek van de VN blijkt dat slechts 1 op de 10 mensen die aids hebben weten dat dit gevaarlijk is. Het risico op besmet ting met HIV wordt sowieso door veel jongeren verkeerd ingeschat. In Nigeria en Haïti denkt 90 procent van de meisjes dat ze, ongeacht hun gedrag, helemaal geen of een minimale kans lopen aids te krijgen. En dat terwijl meisjes juist een veel groter risico lopen dan jongens. In Ethiopië, Malawi, Tanzania en Zimbab we zijn 5 tot 6 keer meer meisjes van 15 tot 24 jaar be smet dan jongens. In ontwikkelingslanden dwingen ou dere mannen jonge meisjes vaak tot seks omdat zij hen van aids zouden genezen of omdat ze veronderstellen dat jonge meisjes niet besmet zijn. In zuidelijk Afrika is meer dan 40 procent van alle zwangere vrouwen HIV- positief. new york/rtr - Een federale rechter in New York heeft giste ren bepaald dat de doodstraf in "Strijd met de Amerikaanse grondwet is. De uitspraak zal naar verwachting de discussie over de straf doen oplaaien. Rechter Rakoff zei ter motive ring van zijn oordeel dat de doodstraf 'onschuldige mensen van een belangrijke kans om hun onschuld te bewijzen be rooft'. Bovendien ontstaat zo 'een ongepast risico dat on schuldige mensen worden ge- executeerd'. Dat is volgens de rechter een schending van het recht op een eerlijk proces. Volgens Amerikaanse juristen is Rakoff de eerste rechter die de huidige wet die de doodstraf re gelt in strijd met de grondwet noemt. Deze wet dateert van 1994. Als de uitspraak in hoger beroep blijft staan kunnen fede rale rechters in de staten New YorkT Connecticut en Vermont geen doodvonnissen meer uit spreken. Het oordeel van Rakoff heeft echter geen invloed op de rechtbanken van de 38 staten waar de doodstraf in het straf recht is opgenomen. Rakoff deed zijn uitspraak in een zaak waarin het openbaar ministerie de doodstraf eist te gen twee vermeende drugsdea lers die ervan worden beschul digd een informant van de poli tie te hebben vermoord. Rakoff weigert de eis van het OM om de doodstraf op te leggen in overweging te nemen. Het OM heeft aangekondigd in hoger be roep te gaan tegen de uitspraak van Rakoff. door onze correspondent Marc Peeper kom brussel - Amerikaanse militai ren blijven deelnemen aan de internationale vredesmacht SFOR in Bosnië. De weigering van Washington om het VN- mandaat voor de troepen te ver lengen, verandert daar niets aan, verzekert de NAVO-ambas- sadeur van de Verenigde Staten. Wel dreigt het einde van de spe ciale VN-politiemissie in hetzelf de gebied door tegenwerking van de VS. De NAVO-ambassadeurs pro beerden gisteren tijdens een spoedoverleg voorzichtig de ge volgen in kaart te brengen van de harde Amerikaanse opstel ling in de Veiligheidsraad van de VN. De VS weigerden afgelopen weekeinde zowel het VN-man- daat voor SFOR als voor de poli tiemissie in Bosnië-Herzegovina te verlengen. Washington wil eerst de zekerheid dat Ameri kaanse soldaten die deelnemen aan deze missies, nooit voor het Internationaal Strafhof in Den Haag berecht zullen worden. Crisisoverleg op het VN-hoofd- kantoor in New York moet voor donderdagochtend -als de man daten verstrijken- tot een com promis leiden. NAVO-diploma- ten zijn 'hoopvol gestemd' dat de Veiligheidsraad er op tijd uit komt. Maar zelfs in het geval van een definitief 'nee' van pre sident Bush, is er op de Balkan niet direct reden voor paniek. „SFOR blijft hoe dan ook be staan. Geen van de NAVO-le- den, dus ook Amerika niet, denkt over terugtrekking van de militairen", aldus een woord voerder na afloop van het over leg gisteren. De Amerikanen voeren het commando over de circa 19.000 SFOR-militairen in Bosnië, waarvan er circa 2500 uit de VS afkomstig zijn. SFOR is een NAVO-vredesmacht en kan daardoor zonder VN-mandaat werken. Duitsland heeft als troe penleverancier (2000 man schappen) om grondwettelijke reden echter wel de goedkeu ring van de VN nodig. Hoe Ber lijn dit probleem gaat oplossen, is nog niet duidelijk. Nederland (1500 SFOR-soldaten) acht een VN-mandaat 'wenselijk maar niet noodzakelijk.' Het bondge nootschap wil het aantal SFOR- militairen volgend jaar vermin deren tot 12.000. Het voortbestaan van de specia le VN-politiemissie in Bosnië- Herzegovina is wel in gevaar. Zo'n 1800 politieagenten uit ver- >1 'f A jjar A >4, Amerikaanse soldaten van de SFOR controleren passerende auto's in Bosnië. Foto: Reuters/Danilo Krstanovic schillende landen zijn al enkele jaren bezig lokale politiekorpsen op te leiden. Een noodzakelijke en zeer nuttige taak, volgens alle betrokkenen. Zonder VN-man daat kan de internationale poli- tiebrigade niet functioneren. Europese diplomaten zijn zeer geïrriteerd over de weigering van Washington om dit man daat te verlengen. Zij vragen zich openlijk af waarom de VS niet simpelweg haar 46 agenten terugtrekt in plaats van de hele operatie te frustreren. De Euro pese Unie moet vanaf 1 januari de politiemissie van de VN over nemen. Of dit een half jaar eer der kan, is zeer twijfelachtig. Crisisberaad gisteren tussen de EU-landen bracht geen oplos sing. Vandaag praten de lidsta ten verder en EU-gezant Solana schuift aan. door Richard Mooyman haarlem - Het is de nachtmerrie van passagiers én piloten. Op elf kilometer hoogte duikt plotse ling een ander toestel op. Het overkwam de inzittenden van een Russische Toepolev 154 en een DHL-vrachttoestel van het type Boeing 757 gisteravond bo ven Zuid-Duitsland. De piloten slaagden er niet in om een fatale botsing te vermijden. Volgens voorzitter Benno Bak steen van het Platform voor de Nederlandse Luchtvaart, tevens verkeersvlieger bij de KLM, is de kans op zo'n ramp uiterst klein, maar moeten piloten er altijd rekening mee houden. „Het is de nachtmerrie voor iedereen, ook voor vliegers. Maar je hebt meer kans om een paar keer achter elkaar de hoofdprijs in de loterij te winnen." Het bekendste soortgelijke voor val speelde zich af in 1996 bo ven India, toen een Kazach- staans vrachtvliegtuig van Russi sche makelij na een fout op een Saudische Boeing 747 botste. Daarbij kwamen 312 mensen om het leven. Het gebeurt volgens Baksteen vaker dat vliegtuigen onbedoeld op elkaar afkoersen, maar door gaans verhinderen de veilig heidssystemen dat het misgaat. Vliegtuigen zijn volgens hem uitgerust met een alarmsysteem voor naderende vliegtuigen. Bij acuut gevaar geeft een stem de vlieger opdracht te klimmen of te dalen om een botsing te ver mijden. Baksteen weet niet wat er gister avond precies is misgegaan, maar hij gaat ervan uit dat beide toestellen zo'n alarmsysteem hadden. De vrachttoestellen van DHL zijn volgens hem modem en hebben een goed getrainde bemanning. Het Russische toe stel was wat ouder, maar ook dit vliegtuig behoort over zo'n alarmsysteem beschikken om in Europa te mogen vliegen. Hij sluit echter niet uit dat een van de apparaten niet goed functio neerde. Het leek er vanochtend op dat de Russische vliegers niet heb ben gereageerd op een oproep van de luchtverkeersleiding om te dalen. Baksteen kan zich niet voorstellen dat de piloten de in structie hebben genegeerd. Hij houdt er rekening mee dat zij de mededeling rüet hebben ge hoord nadat di Zwitserse ver keersleiding de regie had over genomen van de Duitse ver keersleiders. „Bij het overdragen gaat wel eens iets mis. Soms kun je het contact enkele minuten kwijt zijn omdat je op een ver keerde frequentie terechtkomt." Een complicerende factor kan zijn geweest dat de Russen ap paratuur hebben die de hoogte in meters aangeeft, terwijl de rest van de wereld gebruikmaakt van de voet als eenheid. Baksteen neemt ook na deze ramp niet angstig plaats achter de stuurknuppel. „Het hele vak van vlieger bestaat eruit dat je voortdurend denkt aan dingen die mis künnen gaan. Als je daar niet tegen kan, ben je verkrampt en moet je niet gaan vliegen. Maar alles in het leven heeft eni ge mate van risico. Je weet dat het kén gebeuren." 'OR EL CONGRESSO

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 5