sprinters GEZOCHT: GEVONDEN: n lifi Jantje Beton FAMILIEBERICHTEN ll.OOO lezers' van het Leidsch Dagblad hebben aanschafplannen voor een nieuwe badkamer Leidsch Dagblad 800.000 fietsen De beste slotconclusie Neem de krant mee op vakantie Laat de krant tüdelük bü een thuisblijver' bezorgen. Laat de bezorging stoppen tijdens uw vakantie. Veel vakantieplezier! DE WERELD OM JE HEEN. DINSDAG 2 JÜU 2002 HOC 901 - Opgave per fax 023 - 5 150 567* Opgave per telefoon 023 - 5 150 370* Overlijdensberichten geboorteadvertenties maartdag t/m vrijdagkrant: dag van plaatsen 09.00 uur zaterdagkrant: vrijdag uiterlijk 16.45 uur Overige advertenties: dag vóór plaatsen: 11.30 uur maandagkrant: vrijdag 15.00 uur In plaats van kaarten Na een lang en werkzaam leven hebben wü af scheid genomen van mün man. onze pa, schoonvader, opa en zwager J. H. D. VAN DER KWAST 1922 - 2002 gestorven op 24 juni Echtgenoot van C. J. VAN DER KWAST-ZEKVELD AD. HETTY. SUZANNE. NABIEL RUUD. ANNEMIEK, VERA, PETER. ESTHER. IVO. BRAM. ANITA. JULIUS. MIRJAM. SARA Correspondentieadres: C. J. van der Kwast Hooftstraat 279 2406 GJ Alphen aan den Rijn En de vogels floten... Na een mooi leven is in de vroege morgen van 30 juni 2002 op 72-jarige leeftijd overleden DIRK ADRIAAN KRUIJT Wjj zullen proberen hem zo min mogelük te missen. ANNEKE GERT JAN en CARLA HANNEKE, JOLEIN ARIEN en MARLEEN DAVID S ABRI NA Correspondentieadres: Arien en Marleen Kruijt Zoeterwoudsesingel 91 2313 EM Leiden Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 4 juli van 20.00 uur tot 21.00 uur in Uitvaartcentrum 't Leidse Huys, Gitstraat 1 te Leiden. Dirk wordt in besloten kring gecremeerd. Op 30 juni 2002 is op 72-jarige leeftijd van ons heengegaan de heer D. A. KRUIJT gedurende zijn werkzame leven directeur bij onze onderneming. Wü wensen de directe familie veel kracht toe om d'rt zware verlies te dragen. Directie en medewerkers 'KRUYT; Kruyt Uzerwarenvakhandel te Leiden. De rechtbank te 's Gravenhage heeft in de openbare zitting van 10 juni 2002 Huberdina Maria Prins, 2332 HJ 115, tot curator benoemd van haar broer Amoldus Maria Prins, 2223 JJ 16. Voor informatie over adverteren in deze dagbladen kunt u bellen met: 071 5 356 300 www.leidschdagblad.nl 'Bron Doelgroeponderzoek 2001 pers 13 en ouder, Inter/Vieuw-NSS Laat kinderen spelen! Als kinderen samen spelen leren ze samenleven. Denk samen met uw kinderen na over waar en hoe zij kunnen spelen. Vraag het gratis SpelenSpel aan bij Jantje Beton! Postbus 85233. 3508 AE Utrecht, info®jeugdfonds.nl Tel. 072-519 68 68 Fax 072-519 68 69 rubrieksadvertenties@hdc.nl HDC Rubrieksadvertenties, Postbus 2, 1800 AA Alkmaar Zie ook de Internetsite www.leidschdagblad.nl Met een rubrieksadvertentie in het Leidsch Dagblad i.c.m. Haarlems Dagblad en IJmuider Courant bereikt u ruim 267.000 lezers. DE RUBRIEKEN: Felicitaties Mededelingen Websites Oproepen en reünies Verloren, vermist en gevonden Markten en braderieën Kennismaking en relaties Relatiebureaus Relatielijnen Feesten en partijen Bruid en bruidegom Baby, peuter en kleuter Senioren Lichaamsverzorging Sport, spel en hobby Medische en sportmassage Therapie en welzijn Boeken Kunst en antiek Mode en kleding Muziek Verzamelingen Personeel gevraagd - Administratief - Commercieel - Horeca - Kappers - (Para) Medisch - Schoonmaak - Technisch - Bouw - Logistiek - Winkel - Divers - Huishoudelijk (vraag en aanbod) Personeel aangeboden Oppas en Au pair Bijverdiensten Cursussen en opleidingen Bedrijfsonroerend goed Onroerend goed Woonruimte aangeboden Woonruimte gevraagd Woonarken Woningruil Verhuizingen en inboedels Woninginrichting en meubilair Verzekeringen, hypotheken en geldzaken Rijscholen Auto's Bedrijfwagens Auto-onderdelen, accessoires en reparaties Motoren Fietsen, brommers, scooters Vraag en aanbod Vakantie en recreatie Watersport Kamperen Caravans en campers Audio, tv en video Computers en software Foto en film Internet Telecommunicatie Diversen Erotieklijnen Ero-websites Contactclubs Escortservice Contactdubpersoneel gevraagd Massage Erotiek rubrieken die contant betaald moeten worden Tarieven voor bedrijven en instellingen Haarlems Dagblad i.c.m. Leidsch Dagblad IJmuider Courant ma.t/m vr. za. Millimetertarief per kolom per mm €1,99 €2,09 Logo/foto/rastertarief per kolom per mm €2,19 €2,41 Personeels per kolom per mm €2,23 €2,34 Personeels met logo/foto/rastertarief per kolom per mm €2,45 €2,70 Voor de rubrieken erotieklijnen, contactclubs, escort service, contactdubpersoneel gevraagd, massage, erotiek en ero-websites geldt een toeslag van 25% op het millimetertarief. Tegen een gunstig combinatietarief kunt u uw adver tentie plaatsen in de gehele oplage van de Hollandse Dagbladcombinatie. De edities van deze oplage zijn: Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leidsch Dagblad, De Gooi- Eemlander en Dagblad van Almere. Uw bereikt dan ca. 800.000 lezers. Tarieven voor particulieren Particulieren kunnen tegen een speciaal tarief plaat sen. Zie voor tarieven en voorwaarden de hokjesbon elders in de krant. Brief onder nummer U kunt belangstellenden op uw advertentie laten reageren via het Noordhollands Dagblad door in uw advertentie de vermelding 'brief onder nummer' op te nemen. De bij ons binnengekomen reacties sturen we op dinsdag en vrijdag aan u door. Voor die service berekenen wij 5,- aan administratiekosten. Als u wilt reageren op een advertentie met een br\ef\ onder nummer, dan kunt u uw reactie naar boven-" staand adres sturen. Zet in de linkerbovenhoek van de envelop het in de advertentie genoemde nummer. Internet Alle advertenties worden automatische drie weken doorgeplaatst naar de sites van het Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad/IJmuider Courant/Leidsch Dagblad, De Gooi Eemlander/Dagblad van Almere. Zie de sites www.nhd.nl,www.haarlemsdagblad.nl, www.leidschdagblad.nl,www.ijmuidercourant.nl, www.gooieneemlander.nl,www.dagbladvanalmere.nl Sluittijden Wij adviseren u uw advertenties ruim voor plaatsing aan te leveren, zodat wij in staat zijn de juiste aan dacht aan uw opdracht te besteden. De telefonische sluittijd is op werkdagen vóór 9.00 uur, voor plaat sing van de volgende dag. Bewijsnummers Bewijsnummers worden uitsluitend op aanvraag en tegen betaling van 2,95 verzonden. Aansprakelijkheid Met betrekking tot de aansprakelijkheid zijn onze advertentievoorwaarden van toepassing die wij op verzoek kunnen toezenden. Bent u niet tevreden over uw geplaatste advertentie, neemt u dan contact met ons op zodat wij zorg kun nen dragen voor een passende oplossing. Voorbehoud Wij behouden ons het recht voor advertentieteksten te wijzigen en opdrachten te weigeren. Zie de Regelen voor het Advertentiewezen 1990, gedepo neerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland. Meer informatie Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met (Jnze medewerkers. Zij kunnen u adviseren en een brochure toezenden met daarin o.a. het versprei dingsgebied, de bereikcijfers en alle advertentie- mogelijkKèden. U kunt ook kijken op internet. De beste sloten en meer infor matie over andere mogelijk heden om fietsendieven het leven zuur te maken, vindt u op:. www.fietsersbond.nl/fietssloten. Op pad voor üw fietsplezier Postbus 2828,3500 GV Utrecht, info@fietsersbond.nl. www.fietsersbond.nl/ fietssloten Gaat u binnenkort op vakantie? Heerlijk! Maar als u er straks even tussenuit bent, bestaat de mogelijkheid dat uw uitpuilende brievenbus de aandacht vestigt op uw afwezigheid. Kies daarom een vakantiebestemming voor uw krant. Wij bieden u een aantal mogelijkheden: Geef voor uw vertrek, middels onderstaande bon, uw vakantieadres 14 dagen van tevoren aan ons door. Per post wordt de krant dan naar uw vakantiebestemming verzonden. Voor toezending in Nederland nemen wij de eerste vier wej<en de portokosten voor onze rekening. Voor overige bestemmingen binnen Europa wordt 2,50 per dag berekend. Buiten Europa op aanvraag. Voor de bezorging per post kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen. Als u de krant niet wilt meenemen op vakantie, is het mogelijk om tijdelijk vrienden, buren, familie of andere thuisblijvers te verrassen met uw krant. Vul de adresgegevens van de thuisblijvers in en wij regelen de rest. U kunt in de periode dat u op vakantie gaat de bezorging van de krant ook tijdelijk stopzetten. De periode waarin u geen krant ontvangt wordt dan door ons op uw volgende rekening in mindering gebracht. Stuur uw opgave in een gefrankeerde envelop naar: Leidsch Dagblad, Afd. abonnee service, Postbus 54, 2300 AB Leiden. Ik ben op vakantie van d.dIk blijf op vakantie t/m Mijn thuisadres is: Naam:. Adres:. Postcode:Plaats:Telefoon:.. Stuur de krant naar mijn vakantieadres: Naam hotel/ appartement/ camping: Adres:. Postcode:Plaats:. Land:.. Stuur de krant naar het volgende 'thuisblijvers' adres: Naam:.. Adres:. Postcode:Plaats:Telefoon:.. Zet mijn abonnement tijdelijk, met verrekening achteraf. - 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 4