BINNENLAND Asielzoeker mijdt Nederland 'Als een slaaf sta ik hier achter tralies' Passagier die zich misdraagt bij KLM op zwarte lijst versnelde MAVO, HAVO, VWO in 1 jaar Tien jaar voor achtervolging Nauwelijks kans op verblijfsvergunning teisje dood door jcaïne in sap Me co< [Claus blijft nog In ziekenhuis u[elstraf voor -■ wurgen moeder tulp tv-rechter voor rechtbank Illokkenluider nag ontslagen ustkapper nu ictief in Emmen idré Hazes budt politiek mor gezien Emotionele taferelen bij onthulling monument COMMENTAAR Ruziepartij Coalitiepartners: Nieuw kabinet kan er snel zijn 'Arrestatieteams vrezen gevolgen onderbezetting' den haag/gpd - Nederland raakt zijn aantrekkingskracht op asiel zoekers in snel tempo kwijt. Het slinkend aantal mensen dat asiel aanvraagt maakt nauwelijks nog kans op een verblijfsvergunning. In die wetenschap ziet een groei ende groep af van beroep en ver trekt weer uit eigen beweging. Dat blijkt uit onderzoek van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Die bekeek wat er terecht kwam van asielverzoe ken die tot en met 2000 zijn in gediend. In 2000 kreeg nog maar 13,5 procent een verblijfsver gunning (in 1997: 40 procent). Het ging om 8.200 mensen. Dat aantal zal volgens de prognoses binnen twee jaar verder afne men tot 2000. Steeds meer vluchtelingen be seffen dat ze door het strengere asielbeleid nauwelijks meer kans maken in Nederland. Elke asielzoeker die een verblijfsver gunning wil, moet zich naar een van de vier aanmeldcentra be geven. Daar beslist de IND bin nen een week of iemand mag blijven. In mei van dit jaar kreeg de helft nul op rekest. In dat geval kunnen mensen nog in beroep gaan, maar dat doen er steeds minder. Vorig jaar verlieten 10.000 personen (29 procent) Nederland zonder een tweede kans te wagen. Het jaar daarvoor was dat nog 12 procent. Ook de daling van de totale in stroom zet naar verwachting door. Vorig jaar vroegen nog 32.579 personen asiel aan. De IND verwacht dat het er dit jaar uiteindelijk opnieuw 10.000 minder zijn. De opdrogende asielstroom laat zich vooralsnog niet vertalen in een afnemende behoefte aan opvangcapaciteit. Van leegstand is slechts sprake in de zogeheten opvangcentra. Deze oc's, des tijds bedoeld om mensen de eerste beslissing te laten af wachten, worden momenteel afgebouwd. De asielzoekerscentra (azc's) echter zijn voorlopig nog gevuld met overwegend 'oude geval len': mensen die zich in Neder land hebben gemeld voor april 2001, toen de nieuwe Vreemde lingenwet van kracht werd. On der de oude wet kon eindeloos worden doorgeprocedeerd. In totaal wachten nog zo'n 70.000 mensen op een definitie ve beslissing. Naar schatting maken 10.000 van hen een reële kans. Maastricht/ANP - De rechtbank in Maastricht heeft gisteren een 28-jarige Maastrichtenaar ver oordeeld tot tien jaar gevange nisstraf en tien jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Vier jongeren werden op 31 maart vorig jaar opgejaagd door de stomdronken man en zijn eveneens beschonken 23-jarige vrouw. Ze zetten de achtervol ging om de schade van een klei ne aanrijding te regelen. Er volgde een dollemansrit waarbij snelheden van 160 kilo meter per uur werden bereikt. Na een duw tegen hun achter bumper ramden de jongeren een boom. Drie van hen waren op slag dood, de vierde raakte zwaargewond. den haag/gpd - KLM zet vanaf vandaag lastige passagiers op een zwarte lijst. Zij kunnen minstens vijf jaar niet meer bij de luchtvaartmaatschappij terecht. Dat heeft de KLM gisteren bekendgemaakt. De Britse dochtermaatschappij KLM/UK gaat met dezelfde lijst werken. De Vak bond voor Nederlands Cabinepersoneel (VNQ is enthousiast over het plan en verwacht dat ook andere vliegmaat schappijen voor deze aanpak zullen kie zen. De zwarte lijst is bestemd voor passagiers die zich in het vliegtuig of op de luchtha ven ernstig misdragen. Het gaat dan bij- voorbeeld om mensen die tijdens de vlucht de deur van het vliegtuig proberen te openen of cabinepersoneel en mede passagiers mishandelen. Volgens KLM-woordvoerder Frank Hou- ben maakt de KLM jaarlijks dertig tot veertig van dit soort voorvallen mee. Daarnaast meldt KLM-personeel jaarlijks ruim veertig incidenten van passagiers die zich iets minder erg misdragen. Deze personen komen voortaan op een aparte lijst van mensen die wel mogen meevlie gen, maar tijdens de vlucht extra in de gaten worden gehouden. F.en passagier _die~bijvoorbeeld na over vloedig drankgebruik personeel of mede passagiers uitscheldt, mag alleen mee als hij of zij geen alcohol drinkt", aldus Hou- ben. De lijsten worden gekoppeld aan reserve ringssystemen, zodat bij de reservering meteen duidelijk is of een passagier op een van de lijsten voorkomt. De KLM hoopt dat dit jaar ook de Ameri kaanse partner Northwest Airlines zal aansluiten. Het is onduidelijk of dat ook het geval is met Transavia en Martinair, die aan de KLM zijn gelieerd. Transavia noemt de opzet 'positief. „Maar het is nog te vroeg om te zeggen dat wij hier op korte termijn ook voor kiezen", aldus een woordvoerster. Mar tinair liet weten geen behoefte te hebben aan een zwarte lijst. „De mensen die met ons vliegen, gaan doorgaans op vakantie. In die sfeer passen geen misdragingen", aldus de woordvoerder. Twee jaar geleden voerde cabineperso neel van een aantal luchtvaartmaat schappijen actie om de aandacht te vesti gen op agressieve passagiers. Uit een on derzoek van de CNV Bedrijvenbond bleek dat veertig procent van het grond personeel dat contact heeft met reizigers zich op de werkplek onveilig voelt. ~>en haag - Een 2-jarig meisje it Den Haag is zaterdag over- len door een cocaïnevergifti- g. Ze had enkele dagen daar- ir vruchtensap gedronken, larin drugs bleek te zitten, [et pakje vruchtensap zat in jen levensmiddelenpakket. Het nog onduidelijk waar dit pak ket precies vandaan komt. Pers officier van justitie Kole wil niet Ejeggen of justitie de ouders er- 1*i»ens van verdenkt. jmsterdam - Prins Claus lijdt ermoedelijk aan een infectie an de luchtwegen. De 75-jari- e prins zal nog enkele dagen 21 »r observatie in het AMC in imsterdam moeten blijven. l© )aar kwam de prins gisteren te- scht, omdat hij zich op Huis it en Bosch niet lekker voelde. folgens de Rijksvoorlichtings- lienst voelt de prins zich al d /eer wat beter en is zijn situatie ei liet zorgwekkend. - en haag - De rechtbank in )en Haag heeft gisteren een 22- arige man uit het Zuid-Hol- andse Vlist veroordeeld tot lertig maanden celstraf, waar fan tien voorwaardelijk, wegens iet vermoorden van zijn moe- er (54). De depressieve vrouw ou meermalen hebben aange- even dood te willen. Zelf oemden de dader en zijn aadsman de actie 'hulp bij elfdoding' maar de rechtbank chtte moord bewezen. De offi- ier van justitie eiste vier jaar I aarlem - De vaste secretaris an de Zaanse kantonrechter F. isser (de 'Rijdende Rechter' bij e NCRV) moest zich gisteren ij de rechtbank in Haarlem erantwoorden voor fraude. De 6-jarige man zou samen met ijn 29-jarige vrouw de verzeke- ing hebben willen oplichten. )e officier van justitie eiste te en het echtpaar ieder een jaar Bvangenisstraf. etten - Klokkenluider Paul chaap mag worden ontslagen oor zijn werkgever NRG, de eheerder van de kernreactor ^Petten. Dat heeft de Alk- ïaarse rechter gisteren be- aald. Schaap kwam eind vorig lar in conflict met zijn werkge- er nadat hij aan de grote klok ri ad gehangen dat er van alles lis was met de veiligheidscul- aur bij NRG. Het internationa- atoomagentschap uit Wenen af Schaap gelijk en schreef een ïorganisatie voor. ronde venen/gpd - Zanger idré Hazes heeft zijn zetel als ladslid van de Utrechtse ge- tente Ronde Venen bpgege- L Hij kan zijn raadslidmaat- lap voor de partij Ronde Ve- Belangen (RVB) niet meer imbineren met zijn werk als ïusicus. Daarnaast zou hij de in van collega's en de media zijn. :es stelde gisteren zijn raads- d, die hij sinds maart bezet, :r direct beschikbaar. Via zijn npresariaat laat hij weten dat ©Jjn zangcarrière niet te vereni- is met zijn politieke werk. verantwoordelijkheid aan fans vindt Hazes belangrij- dan zijn werk als raadslid", gt zijn woordvoerster, forige week stortte Hazes men- in terwijl hij bezig was een 7fl*aidaring op te stellen die ge acht was tegen plaatselijke poli- /nlci en de media. Die zouden '1 tolgens Hazes een hetze voeren n-fegen zijn raadslidmaatschap. RVB-fractievoorzitter Dekker wil /«tiet spreken van kiezersbedrog iwndré is met flink wat voor- jtiursstemmen gekozen, maar ik "tik dat de mensen het wel be- Ehjpen." door Carine Neefjes mmen - De in Noord-Neder- ind beruchte 'lustkapper' is lomenteel actief in Emmen en mgeving. De man is al sinds 995 met zijn praktijken bezig ihet Noorden. De oorspron- slijk uit Alkmaar afkomstige j mmenaar biedt vrouwen aan ratis hun haar te knippen, chteraf blijkt dan dat hij het apsel van de vrouwen heeft eruïneerd en alleen maar voor jn eigen lustbeleving de chaar hanteerde. De politie an er niets tegen beginnen, mdat de man geen strafbare r siten pleegt. Amsterdam - Een Surinaamse vrouw, prachtig uitgedost in lan ge batikrok met bijpassende doek op haar hoofd, gooit woedend een dranghek omver. Als een agent haar tegenhoudt, barst ze in huilen uit. „Ik ben vrij, ik ben geen slaaf meer, wij horen bij jul lie. Dit is ons monument." Tijdens de onthulling van het Nationaal Monument Slavernij verleden in het Oosterpark in Amsterdam deden zich gisteren emotionele taferelen voor. De plechtigheid, onder andere bij gewoond door koningin Beatrix, premier Kok en demissionair minister Van Boxtel van grote steden- en integratiebeleid, was niet toegankelijk voor het gewo ne publiek. Alleen hoogwaardig heidsbekleders uit de zwarte ge meenschap waren welkom en dat zette kwaad bloed. Als een slaaf sta ik hier achter tralies", schreeuwt Silvester Jer ry uit Almere die net als vele an dere nazaten uit het hele land speciaal voor de onthulling naar de hoofdstad is gekomen. Hon derden Surinamers en Antillia- nen staan bij de diverse ingan gen van het Oosterpark tegen hoge hekwerken gedrukt. Door meterslang, zwart plastic zeil wordt zelfs het zicht tot de fees telijkheden in het park ontno men. „Wij zijn geen criminelen, wij zijn nette mensen. Ik voel mij onderdrukt", brult F. Dijk steel uit de Bijlmer. Als demissionair minister Van Boxtel van grote steden- en inte gratiebeleid het podium be klimt, spijt betuigt en zegt „dat tijdens de slavernij zwarte men sen werden gedegradeerd tot handelswaar", klinkt er ver ach ter het struikgewas een luid ge joel. „Wij willen binnen, wij wil len binnen", scandeert een me nigte van enkele honderden mensen. Dranghekken worden omver geduwd, via struiken probeert een groepje jongens dichtbij de ceremonie te komen, maar wordt uiteindelijk tegen gehouden door de politie te paard. Een cameraploeg van de NOS wordt door veiligheids mensen verwijderd. „Dit is pure censuur", moppert een toe schouwer. „Wat een genante vertoning", schreeuwt de Surinaamse caba retière Jetty Mathurin, die wel is uitgenodigd voor de plechtig heid. „Uit respect voor de ko ningin blijf ik, maar ik ben woe dend. Dagenlang hebben de mensen, net als ik, achter de naaimachine gezeten, om mooie kostuums te maken. En nu dit! Volgens de organisatie mag het publiek niet naar bin nen vanwege veiligheidsoverwe gingen, maar Surinamers en An- tillianen houden van de konin gin. Zij zullen niets doen!" Tegen vier uur wordt het monu ment uiteindelijk zichtbaar. Tien broodmagere, lange mannen. Met kettingen zijn de slaven aan elkaar vastgeketend. Dan volgt een hoge poort waaronder een man, het hoofd opgeheven, zijn wijd gespreide armen gericht naar de lucht. Het beeldhouw werk, gemaakt door de Suri naamse kunstenaar Erwin de Genodigden leggen hun handen op het Nationaal Monument Slavernijverleden. Foto: ANP/Olaf Kraak Vries, verwijst naar 1 juli 1863 toen Nederland de slavernij af schafte. Naar schatting heeft Nederland in totaal zo'n half miljoen slaven verhandeld. Als de hoogwaardigheidsbekle ders het park hebben verlaten, mag het gewone publiek naar binnen. Complete arrestatie teams hebben zich inmiddels verschanst op de bankjes rond om het monument. Maar ingrij pen blijkt niet nodig, het feest barst los. Heupwiegende, Suri naamse vrouwen omarmen de gebeeldhouwde slaven en zin gen luidkeels de liederen die hun voorvaderen 139 jaar gele den zongen toen de keten werd losgebroken: 'Keti koti'. dinsdag 2 JULI 2002 De politieke nazaten van Pim Fortuyn zijn verwikkeld in een strijd op leven en dood. De Tweede-Kamerfractie, die aan het Binnenhof de politiek maakt, en bestuursleden, die zich beschouwen als grondleggers van de partij, staan diametraal tegenover elkaar. Na het wegvallen van Pim Fortuyn is de partij onmachtig de eigen koers en richting te bepalen. Het snelle succes en de gebrekkige partijorganisatie zijn in belangrijke mate debet aan de huidige chaos. Maar bovenal heeft de partij last van een overmaat aan politieke avonturiers en meelopers die geen verstand van zaken hebben danwel uit zijn op persoon lijk succes. In die strijd, waarin ook adviseurs met veel geld als onroerendgoedmagnaat Harry Mens opduiken, zit frac tieleider Mat Herben akelig klem. De voormalige woordvoer der van Fortuyn en ex-ambtenaar van Defensie is niet de na tuurlijke leider van de partij. En hij mist medestanders om de regie in de partij te voeren. Zijn vice-fractievoorzitter Fer ry Hoogendijk voert bovendien een gevaarlijke politiek. Diens dreigement dat de fractie uit de partij stapt - feitelijk zoveel als het opblazen van de LPF - heeft de verhoudingen op scherp gezet. De positie van Herben is ronduit ongemakkelijk. Hij mist het politieke gewicht en het samenbindende vermogen om de ruziemakers tot een vergelijk te manen. Bovendien heeft een deel van de partij twijfels of hij als onderhandelaar bij de ka binetsformatie wel voldoende aansprekende resultaten heeft geboekt. Het geruzie binnen de LPF is meer dan een zaak van de na zaten van Fortuyn alleen. De kandidaat-regeringspartij be dreigt door de interne chaos de totstandkoming van een sta biele coalitie. CDA en WD maken zich begrijpelijk zorgen over de afloop van de interne strijd. Balkenende en Zalm en de kandidaat-ministers achter hen zullen hun politieke pres tige niet willen vergooien in een ongewis avontuur. Het is voor de LPF zaak snel de gelederen te sluiten. Anders zet de partij zichzelf definitief buiten spel. den haag/gpd - Een nieuw kabi net van CDA, WD en LPF zal waarschijnlijk over tweeënhalve week al rond zijn. Dat hebben de onderhandelaars Balkenende (CDA), Herben (LPF) en Zalm (WD) bekendgemaakt. Vandaag kunnen de fracties nog wijzigin gen aanbrengen in het regeerak koord, morgen gaat de definitie ve versie de deur uit. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het stuk, waarna formateur Balkenende 'zijn' kabinet kan gaan samenstellen. De drie fractieleiders bereikten gisteren overeenstemming over aanvullende bezuinigingen, on der meer op subsidies. Alles bij elkaar gaat het om enkele hon derden miljoenen euro's. Een van de posten waarop bezuinigd wordt, is de publieke omroep, waar zo'n 30 miljoen euro ge schrapt wordt. Uit nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau zou nog steeds blijken dat iedereen er door de kabinetsplannen licht op vooruit gaat, 'individuele uit zonderingen daargelaten'. Men sen met kinderen komen er wel iets beter af dan de anderen. De drie steggelen nog over de vooral door de LPF vurig gewen ste minister van veiligheid, die zowel politie, justitie als het im migratiebeleid onder zich zou moeten krijgen. CDA en WD willen de grootscheepse reorga nisaties van departementen nog even vooruit schuiven. „We moeten daar de komende perio de over nadenken, dat regel je niet even in een maand tijd", al dus CDA-leider en beoogd pre mier Balkenende. Mocht er een nieuwe minister van veiligheid komen, dan wordt de post van minister van grotestedenbeleid en integratie, nu vervuld door D66'er Van Boxtel, geschrapt. Ook de post van minister van ontwikkelings samenwerking staat ter discus sie, omdat het aantal ministers moet worden teruggebracht van vijftien tót veertien. Daarbij gaan er zes ministersposten naar het CDA en krijgen LPF en WD er elk vier. WD-leider Zalm, die zelf niet terugkeert in het kabinet, zei er vanuit te gaan dat zijn partij wel de minister van financiën blijft leveren. De andere twee partijen zouden daarmee inmiddels hebben in gestemd. De drie partijen zijn het nog steeds niet eens over het motto, waarmee de nieuwe re gering aan het werk moet gaan. Volgens de onderhandelaars is dat een zaak voor het nieuwe kabinet. leusden/anp - Het tekort aan ar restatieteams (AT) leidt tot ge vaarlijke situaties. Zelfs de leden van deze specialistische eenhe den zijn bang voor ongevallen die door vermoeidheid tijdens acties dreigen te ontstaan. Ook gaan politieregio's nu eigen teams samenstellen om gevaar lijke aanhoudingen te verrich ten. Die zijn daar echter niet voor getraind. Dit constateert voorzitter Joop Vogel van de Po litievakorganisatie ACP. Vogel is de afgelopen tijd met verschillende AT's op stap ge weest en baseert zijn uitspraken onder meer op gesprekken met leden van de bezochte arresta tieteams. „Door de toenemende vraag naar inzet van arrestatie teams wordt roofbouw gepleegd op deze mensen", concludeert hij.Als je dat maar lang genoeg doet, gebeuren er vanzelf onge lukken. Moeten er dan echt slachtoffers vallen, voordat men op het ministerie van binnen landse zaken de ogen wil ope nen?" Momenteel zitten de AT's op ruim 60 procent van de ge wenste sterkte. Ongeveer 100 van de 166 functies zijn bezet. De ACP maakt zich al enige tijd grote zorgen over de onderbe zetting van de teams. Daarom peilde de bond de situatie zelf. Binnenlandse Zaken noemt het tekort aan personeel een pro bleem van de politiekorpsen. Door de aanslagen op 11 sep tember vorig jaar in New York en de moord op Pim Fortuyn wordt steeds vaker beroep ge daan op de arrestatieteams. Zo moeten vijftien leden voor durend de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging bij staan. Ook worden de arrestatie teams sinds 15 mei voor meer taken ingezet. Er kleeft volgens Vogel nog een ander gevaar aan het tekort. „Er zijn politieregio's die dit probleem denken op de vangen door regionale politie mensen in te zetten. Mensen die hiervoor niet zijn opgeleid", ver telt hij. „De betreffende korpsen maken daardoor een enorme denk- en iirchattingsfout die ten koste kamfeaan van de veilig heid van het ingezette perso neel." Het CDA-Kamerlid Rietkerk spreekt van een zorgelijke ont wikkeling. Hij wil minister De Vries van binnenlandse zaken morgen tijdens het overleg over politie-opleidingen 'tot daden aanzetten'. (advertentie) Erasmus College Nederland

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 3