GELOOF 8c SAMENLEVING 'Jezus leeft nog, maar op een andere planeet' China knapt twee paleizen Dalai Lama op! 'Joden moeten naar de toekomst kijketi GESLAAGD Vlaaien voor geslaagden ER IS ALTIJD WEL IETS TE VIERI ML LT I -VLAAI dinsdag 2 juli 2002 door Tim Ruesink den haag - Het is vandaag 'We reld UFO-dag'. Voor de volgelin gen van de Franse profeet Claude Vorilhon, alias 'Raël', een bijzon dere dag. Hun profeet maakte in 1973 contact met de Elohim, een buitenaards ras dat de mensheid op aarde zou hebben gebracht. Jezus was een profeet van de Elohim." Bart Overviiet schenkt geen kof fie. maar alleen groene thee. „Cafeïne breekt namelijk je DNA af," zegt de 53-jarige voorzitter van de Nederlandse Raëliaanse Beweging. De mens moet meer respect voor zijn eigen lichaam en geest hebben.Als dit zover is komen de scheppers van de mensheid, de Elohim, weer te rug op aarde. Waarschijnlijk in 2035." De mens is niet door een god geschapen of uit een aap geëvo lueerd. Bart Overviiet weet wel beter, want de hele geschiedenis werd in 1973 haarfijn uitgelegd aan zijn profeet Raël, een Franse sportjournalist. „Raël maakte op een middag een wandeling langs een vulkaankrater. Daar zag hij tot zijn grote verbazing opeens een vliegende schotel landen. Uit dit ruimtetoestel kwam een klein mannetje dat zich aan hem voorstelde als een vertegenwoordiger van de Elo him. Raël was door dit buiten aards ras uitverkoren om als profeet hun boodschap te ver spreiden onder het menselijk ras." „De Elohim schiepen de mens 25000 jaar geleden. Dat gebeur de in Israël, met behulp van ver gevorderde DNA-wetenschap. Heb je 'm door: Is-raël. Op hun thuisplaneet waren er ethische bezwaren tegen het klonen. Een groep wetenschappers van de Elohim die toch wilde klonen, heeft het toen maar op de Aarde gedaan." De Elohim komen in 2035 weer terug op aarde, denkt Overviiet. „Tegen die tijd zal de mensheid technologisch, en hopelijk ook maatschappelijk, net zover ge vorderd zijn als zij." Hij wijst op een schilderij van een soort uit de kluiten gewas sen iglo. Het stelt een ambassa de voor. „Die ambassade moe ten we bouwen als een teken van uitnodiging. Zo kunnen de Elohim zien dat we ze graag ontvangen. We zijn nu nog op zoek naar een land waar we zo iets mogen bouwen." Hij is eraan gewend om uitgela chen te worden. Mensen weten gewoon niet beter en vaak wil len ze het ook niet weten. De Nederlandse regering houdt al jaren lang informatie achter over de Elohim. Net als het Vati- caan en andere religieuze bol werken trouwens. Ze weten heel goed dat zij de echte oprichters van de mensheid zijn". „Jezus was een profeet van de Elohim. De kerk probeert dat binnenshuis te houden om on rust te voorkomen. Jezus leeft trouwens nog steeds, hoor. Hij is, net als Boeddha en Moham med, gekloond en leeft nu op een andere planeet, welke weet ik niet. Als de Elohim weer te rugkomen naar Aarde, komen ook alle profeten weer mee, sa men met alle grote wetenschap pers." Vandaag brengt Overviiet medi terend door. „En ik bel nog wat andere leden van onze bewe ging op, we hebben er hier 43. Dan staan we er even bij stil dat we niet alleen zijn. Sommige i Bart Overviiet is eraan gewend om uitgelachen te worden. Foto-. Harmen de Jong/GPD peking/afp - China is begonnen met de restauratie van de twee grote paleizen van de Dalai La ma, de geestelijk leider van Ti bet die in ballingschap in India leeft. Volgens Chinese media gaat het project 40 miljoen euro kosten. Het gaat om het Potala Paleis in Lhasa, het winterver blijf van de achtereenvolgende Dalai Lama's, en de Norbuling- ka, het zomerverblijf. Het Potala, een groot massief complex op een steile heuvel boven de hoofdstad op een hoogte van 3700 meter, wordt verweerd door de wind. Boven dien is een deel van de opbouw aangetast door wormen, aldus kranten. Het paleis, voor velen hét symbool van het Tibetaanse boeddhisme, kampt bovendien met verzakkende fundamenten. Het Potala Paleis heeft dertien verdiepingen en vele duizeij kamers. Het werd gebouw" de 17e eeuw. De huidige 1 Lama - de 14e - verbleef ef 1959, toen hij en zijn aan) gers naar India vluchtten ng mislukte opstand tegen de i nese troepen. mensen vinden het eng dat er buiten de Aarde leven bestaat. Zelf vind ik het juist heel gerust stellend dat we niet alleen in het heelal zijn. Anders zou het veel te eenzaam zijn." door Dirk Visser/ANP Amsterdam - Joden moeten stoppen met kijken naar het ver leden, zegt dr. HA Markens, die na acht jaar aftreedt als voorzit ter van het Nederlands-Israëli tisch Kerkgenootschap (NIK). „Met het oprichten van monu menten kunnen we de joodse gemeenschap niet opbouwen." Naar de mening van Markens (56) moet het NIK hoge priori teit geven aan op de toekomst gerichte projecten. De Maror- gelden, die de joodse gemeen schap van de overheid krijgt, kunnen niet beter dan daarvoor worden besteed. De joodse gemeenschap zal ook antwoord moeten geven op twee actuele vragen. Hoe gaat zij om met dë islamisering van de samenleving en met het toene mend antisemitisme? Die vra gen vormen een van de speer punten binnen het Centraal Joods Overleg (CJO), waarin het (orthodoxe) NIK in bestuurlijke zin samenwerkt met onder meer het Verbond van Liberaal-Religi euze Joden in Nederland. Markens, rector van de Joodse Scholengemeenschap Maimoni- des in Amsterdam, wil zich nu inzetten voor voorlichting op scholen: door moslims op jood se scholen en door joden op moslimscholen. „Kinderen moeten aan kinderen voorlich ting geven over hun religie, ach tergrond en levensvisie. Laat de kinderen uit Amsterdam-West, waar veel moslims wonen, maar hier komen." Hij maakt zich grote zorgen over het opkomend antisemitisme en vooral over het gedoogklimaat in Nederland. „Hoe is het moge lijk dat tijdens de Palestijnse de monstratie bij het momument op de Dam spandoeken mef kenkruisen werden getoler^ Teksten die absoluut niet nen, en dat in het Amsteir van de Februaristaking. Df toch volstrekt ontoelaatbaar' Hij maakt onderscheid tu1 het onderhuids antisemitf bij autochtone Nederlant zelfs in plaatsen waar geen woont, en antisemitische ga lens bij allochtonen afkort uit islamitische landen. Die| op tv beelden uit het Midi Oosten en horen in de men imams oproepen tot haat. K laatste is al jaren bekend, e er is nooit iets tegen gedaaru Markens vraagt zich af of at 6 uit de grondwet over dienstvrijheid wel zo is bedil „Kan bij godsdienstige uitiK alles worden gezegd, zelfsi aanzetten tot haat? Dat is i bruik maken van de grond Daartegen moet worden treden." De chemicus Markens heef na dertig jaar in joodse bestg gezeten. „Van jongs af aan ik mij inzetten voor de jo zaak." Dat had te maken mi ervaringen van zijn ouders^ eerste dat ze na drie jaar on duik bij terugkeer in Maast te horen kregen* was: 'De ti sers zijn zeker vergeten julfe vergassen'. „Toeri ik dat i hoorde, is die opmerking bh dermate ingeslagen dat hetg leven heeft bepaald.d Ashram College Aan het Ashram College in Al phen aan den Rijn zijn geslaagd: Mavo: Linda Anes, Charmagne Asselbergs, Roy Berends, Lenne- ke Bierenbroodspot, Mitchel ter Bork, Ferdinand Brand, Jochem Breebaart, Lennert Brommers, Danny van Brussel, Carlijn Cra ne, Esther Didden, Diewertje van Diest, Phemmy van Diest, Guus Dissel, Daniël Foerster, Tristan van Gelderen, F.lisa van Gerven, Tessa Gronert, Jeroen Grove, Melanie den Haan, Kelly de Haan, Hafsa Hajji, Wesley van der Ham, Peggy Ham, An gela Heemskerk, Sacha Holla, Robin Hoogervorst, Marijke Hoogervorst, Margot van der Hoom, Robert den Horder, Yari Houtman, Denise van Immer- seel, Marcelle Jansen, Martijn Kandelaar, Jamie Kleian, Jeffrey Klever, Jelle van Klink, Sanne de Kort, Marleen de Laet, Derek van Leeuwen, Chris Louwrier, Léon Melis, Yasser Munir, Bou- ke van Onna, Andy van Ooster- om, Tristan Ouendag, Léon Pennenburg, Cynthia Riedel, Nübia van Rijswijk, Marieke Roozendaal, Laura Sassen, Boet- she Scharff, Nick Schellinger hout, Madeion Streng, Denise Talane, Martijn Timmer, Priscil- la Tjong-A-Hung, Richanna van Velzen, Jacqueline Verbruggen, Nathalie Verheij, Bob Verheul, Renate Versluis, Kees Vink, An na Vissering, Herman Vitters, Bianca van der Voort, Jorinde de Vries, Gillian Weijne, Wils Wol vers, Emin Yildiz, Joost van der Zalm, Taco Zwart, Shanty Zwartjes Havo: Ramona Abbenhuis, Jan Apperloo, Johanna van den Arend, Wendy Besselink, Dennis Beverloo, Suzan Bijlsma, Benja min van Bladel, Anneke Blok- lander, Marije de Boer, Dolf Bouwman, Daniëlle van den Bo- venkamp, Mike de Bruin, Nicole Captein, Johan Commelin, Paul Damen, Jan a van Delft, Fabian van Dijk, Stéphanie Dobrota, Michelle den Drijver, Alen Ebra- himi, Rick van Egmond, Wouter Floor, Jessica Foster-Dingley, Michel Georg, Alma van der Graaft, Bart van den Heuvel, Stéphanie van den Hoek, Jorin- da van der Hoeven, Babette Hooftman, Emmely Hoogeveen, Jolanda van der Hoom, Wendy Hom, Florence Huiberts, Denise Huisman, Diana Hulscher, Mo nique van der Hulst, Meinou van Kampenhout, Ard Kapteijn, Maijon Kempen, Nancy van Kesteren, Tjeerd van der Kleij, Lydia de Klerk, Mariëlle Knijn, Aline Kolman, Maarten van der Lee, Marloes van der Logt, Wen- deline van Loon, Clemens Lou- er, Sanne van Luenen, Joffrey Lut, Dennis van der Meij, Chan- tal Mens, Renée van der Meu- len, Amber Moed, Leonie Möl- lers, Frangoise Niessen, Kim Nordhauzen, Frank Otto, Dewi Oudejans, Bern Persoon, René Philipse, Madeion Privé, Menno van Rijn, Kristan Roeien, Anne de Rooij, Marit Rump, Tessa van Santen, Evert-Jan Schoneveld, Pim de van der Schueren, Ger- rit-Jan Schutten, Susan Speek enbrink, Coen Stipdonk, Robert Jan Stoffer, Ad Terlouw, Daisy van Tol, Indra Verweij, Vera Westerbos, Carmen de Wit, Ni cole de Wit, Michel Wolvers, Bas van der Zwaan. Atheneum: Etienne Ar as, Berry Berkenhamer, Kim van der Bijl, Ewoud Bon, Jochem Brons, Die nand Christe, Kevin Damen, Wieske Ebben, Margriet van Gendt, Marieke de Groot, Simo- ne de Groot, Monique Hakkert, Rosanne van der Ham, Marlies Harmsen, Carolien Havranek, Bart Hulsbos, Yann-Eric Jous- son, Tim Kaarsemaker, Maarten Katsman, Camilla van der Kooij, Bastiaan Koop, Debby Koper, Rianne Korteling, Lieke de Lan ge, Tannie Lever, Jeroen Mank, Karen Metselaar, Laurens Moi- nier, Mathijs de Natris, Niels Nobel, Gijs Odijk, Hanneke Oos- ting, Helene Osthoff, Giovanna Otten, Dieneke Pasman, Nynke Pastink, Nelleke Post, Suzanne Rietdijk, Martine Rommen, Iris Siereveld, Deborah Traas, Kris Ubink, Suzan Verlaan, Mariët Visser, Tjitske Visser, Michaël van der Voorn, Lianne van de Wall, Rosanne Warmerdam, Quentijn Wulffers. Vwo oude stijl: Carina Bogers, Manon van der Werft. Aan het Ashram College in Nieuwkoop zijn geslaagd: Mavo: Natascha van Baaren, Michèle Baart, Jim van Beek, Bas Blaauwgeers, Robbert de Boer, Elsa Brkovic, Marleen Bui telaar, Tessa Burgmeijer, Eline van Capel, Jonathon Coelewij, Sietske Draper, Martijn Driesse, Charissa van Eijk, Jolien van den Elsakker, Roald Fort, Yvonne Fransen, Chantal van der Heij den, Rob Hendriks, Julia Herre- wijn, Tim van den Hoek, Daan van den Hoek, Daniëlle de Jong, Mirella Karlsson, Michael de Knegt, Annemarie Kreuger, Niels Lek, Jorrit Matzinger, Stephanie Pietersen, Maaike van Rossenberg, Arjan van Smoo renburg, Tim Stouten, Youri Thirij, Dennis Verlaan, Martijn Zeilstra. Vbo-verzorging: Mandy van Beek, Eileen van den Berg, Jos van den Berg, Saafa Boussaq, Leoni van Dam, Denise van Dijkman, Bas Engel, Patricia de Groot, Lindy de Jong, Ginny Kooijman, Jimmy Lenting, Jen nifer van Lith, Kim Loohuis, Maaike Stokman, Mandy Vink, Patty Vink, Linda Visser, Myma Vlug, Jerry Volwater, Axel Vos. Bonaventuracollege Aan het Bonaventuracollege, ves tiging Burggravenlaan in Leiden zijn geslaagd: Mavo: Dennis Rosdorff. Havo: Frank van Engelen, Jan- Kees Gerretse, Eva van Hal, Dirk Houtman, Iris de Ruyter. Vwo: Jessie Molkenboer, Reneé PikarL Aan het Bonaventuracollege, ves tiging Mariënpoelstraat in Leiden zijn geslaagd: Havo: Martijn Akerboom, Da niëlle Bakker, Madeleine Braun, Tom van Oijen, Robbert Oo- mens, Zlatko Tanovic, Peter Top, Marjolein Turk, Sanne Turk. Vwo: Ivo van Bostelen, Marian ne Semp. Aan het Bonaventuracollege, ves tiging Boerhaavelaan in Leiden zijn geslaagd: Mavo: Cindy van den Dop, Mandy Kapel. Robbert van Mourik, Mariska van der Nagel, Patrick Noorlan- der, Ricardo van Oeveren, Che- rissa Olivieira, Pim van Ooij, Jik- ke Pennin, Johan Piet, Loes Pre- vo, Carina van Rijnswou, Sanne- ke Roosegaarde Bisschop, Jos van Schouten, Marijn Smit, Wouter Spierenburg, Thao Tran, Iris Veenstra, Frits Veldman, Frank-Jan Verhulst, Mardienke Verhulst, Frank Versluis, Céline Visscher, Mariëlle Waasdorp, Marco Wansinck, Marcel Wehr- meijer, Bob van 't Wout, Daniël Zandstra, Manon Zoons, Arjan van der Zwaan. Mavo (afdeling West): Mark van Aalst, Jelle Alberts, Kestrel Beek, Sander Beek, Berdien van der Beek, Kelly van den Berg, Frank Bonnet, Susanne van den Bom, Damaris Bos, Anja de Bruijn, Willy Clemens, Mandy van Da len, Sanne Dirkzwager, Robin van Eijk, Magdy Elsayed, Luke Het Leidsch Dagblad publiceert regelmatig de namen van ge slaagden. Elke dag dat de krant de opgaven van scholen af drukt, wordt uit de lijsten ge heel willekeurig een aantal na men getrokken. Zij krijgen van het Leidsch Dag blad gratis een vlaai aangebo den. De gelukkigen kunnen zich melden bij het redactiese cretariaat Gerry Broxterman of Yvonne Leenart (071-5356401 of 5356404). Zij nemen het adres op en versturen een brief waarmee de winnaars de vlaai Fioretti College Aan het Fioretti College in Lisse zijn geslaagd: Havo: Geert-Jan Bosman, Chris Ruigrok, Melanie Smit, Tessa Warmerdam. Vwo: Paul Beckers, Miranda Haagsman, Raymond Godyla. Aan het Fioretti College, locatie Paulus te Hillegom, is geslaagd: Elektrotechniek: Arthur Brou wer. Groene Hart Lyceum Aan het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn zijn ge slaagd: Mavo (afdeling Noord): Sanne Alsem, Tabita Bardelmeijer, Jen nifer van de Beek, Marleen Belt, Emiel Blonk, Ellis Bosma, Claire Breedijk, Rianne Broer, Vera van Dijk, Laura van Doeselaar, Jessi ca van Donk, Vincent East, An- gelique Gauger, Timo de Geest, Marit Goedhart, Rens Holleman, Pauline Hoogendijk, Ruben de Jong, Sabine Kapteijn, Jeroen Kloostra, Jordy Kroeze, Tessa Kroon, Guido Leurs, Raoul Lie- verst, Linda van Loon, Torsten Mackenzie, Poncherello Mahal- la, Laureen Meijboom, Jeroen Mentrop, Lydianne Meuldijk, Grimbergen, Roosmarijn Groe nendijk, Linda den Haan, Maris ka van der Haven, Bart van Herk, Daniëlle Hoogenboom, Nick Hoogeveen, Femmy Kaste- lijn, Aiko Kemper, Jeffrey Ko ning, Erik Meijer, Marianne Meijer, Bjom Mol, Meivin Nen- dissa, Falco Nieuwesteeg, Da niëlle Noorlander, Mark Ooijen, Hanneke Pauw, Monique Pep- pink, Bianca van der Plas, Ar- noud Plat, Stephan Raadgever, Joanne Samallo, Richard Sassen, Stéphanie Schoemaker, Robert Snijder, Martin Spruijt, Amanda Stapper, Anika Touw, Reggie Valpoort, Linda van 't Veer, Pe ter Verhoeff, David Vink, Maar ten van der Voorst, Jim Vrij- moed, Tamara Westerman, Christa van Wijk, Iris van Wijk, Gijs Wille, Jessica Zonneveld. Havo (afdeling Centrum): Si- mone Achterberg, Stephan As- bai, Mürüwet Balei, Sjoerd Ba- sie, Leonie Batelaan, Robin Beu- senberg, Sharon Blanken, Mag- da Boer, Thijs de Boer, Wendy de Boer, Suzanne van den Boom, Marcella van den Bos, Joost Bothof, Marloes Burggraaf, Wenna Cheng, Angelique le Clercq, Arjan van Daalen, Thijs Dirkmaat, Ricardo Domburg, Dagmara Dominicus, Nienke Donker, Bas van der Eem, Mar- nix van Eerde, Janet van Eijk, Meredith Esajas, Lianne Flier- man, Yow Ching Fon, Cindy de Geus, Jorike Goedhart, Wilco Goudriaan, Edwin Grooten- dorst, Annemarie Guldemond, Dirk-Jan van Harten, Michael Haverkamp, Wendy van Helden, Ilse Henzen, Daniël den Hertog, Stéphanie van Heusden, Anne- Marije Hogenhout, Tjeerd Huij- ing, Gillian Hung Tim Sue, Elai ne de Jong, Martin de Jong, Su zanne Jongejan, Anton Kempe naar, Johan Kempenaar, Jolanda Knecht, Janneke Knijpstra, Na tascha Koemans, Anneloes Kok, Jippe de Koning, Stefan de Kooter, Amout Koppert, Bart de Kort, Angelique Kroon, Daniël Kuipers, Floortje van Laanen, Dennis van Leijden, Chantal Lek, Marco van der Meer, Jorien Meijer, Mariëtte van Mullem, Fred van Nassau, Thijs Neering, Jacqueline van Niekerk, Remco Nuijten, Simon van Oostwaard, Mieke Oudejans, Nicky van Pelt, Saskia Pijper, Mike Pont, Char lotte Pop, Ferri Radstake, Juijen kunnen ophalen. De winnaars van vandaag zijn: Marije de Boer (Ashram), Dennis Ros dorff (Bonaventura), Paul Beek- er (Fioretti), Zalira Latifi (Groe ne Hart), Judith Vork (Groene Hart) en John de Haas (Visser 't Hooft). Rammeloo, Patrick Redegeld, Jan Roos, Thomas Runhart, Isa bel Rupschus, Lieke Smit, Kim Snatersen, Diewertje Speur, Ma rieke van Staalduinen, Bianca Stapper, Bram Straathof, Maar ten van de Streek, Jamo Tim mer, Marija Tunjic, Niels Uitten- bogaart, Linda Valentijn, Joris van Veen, Peter Verbeek, Aart Verburg, Vincent Verburg, Peter Vermeij, Sigrid Vermolen, Pa trick Vis, Paulien Vis, Yvonne van Vliet, Frank Voskuil, Mamia Waaijer, Rik Warringa, Riena Westdijk, André Zuidam. Vwo (afdeling Centrum) 2e fase Satya Adhin, Paul van den Berg, Jennifer Best, Sophie Claire Betcke, Ronald Blom, Adriaan Boer, Eveline van Bok hoven, Simone Boot, Roel Bruijn, Joyce Cerdijn, Pieter-Jan Coumou, Sander Cruijssen, Paula van Dijk, Marien van Dit- ten, Marijke Doelman, Femke den Duik, Elvin van der Eb, Ro bert van Egmond, Manouk van Emmerik, Peter Evers, Veerle Focke, Karin Gast, Ramon de Groot, Ingrid Hijdra, Vivian Hoeneveld, Maaike van Hooi donk, Bayu van Houten, Kitty van den Hoven, Monique Jag- mohansingh, Comé Janmaat, David de Jong, Kim de Jong, An neke Kamphuis, Mikko Kansen, Stephan ten Kate, Gerdine van Klaveren, Niels Kleijn, Margreet van Koert, Anja de Koning, Anne Maartje Kruijswijk, Elmer Kruijt Spanjer, Martijn Kühn, Margie van Kuilenburg, Pieter van Leeuwen, Elsbeth Littink, Iris Louwerens, Joanelle Martens, Elsbeth Meijboom, Marije Minkman, Ineke Minuscoli, Minke Mulder, Chantal Mut- saers, Jerica van Niekerk, An drea Ooms, Eline Ossevoort, Es ther Overbeek, Marleen Over- gaag, Evelyn Overviiet, Ymke Pas, Leon van der Plas, Rachel van de Pol, Bram Prevo, Nicolet- te Reijneveld, Bart Rietdijk, Eve line de Rijk, Marcel van Rijn, Lotte Salome, Marije Schipper, Marjet Schouten, Hanneke van Schuylenburg, Damaris Smits, Carlijn van Spaendonck, Peter Steutel, Basten Stokhuijzen, Eli ne Stoop, Renske Suijver, Stephan Swerissen, Jeffrey Teeuwen, Karin Teunissen, Jur- riën Varkevisser, Daniël Veld kamp, Thijs Velema, Margriet Verburg, Marcella Verwoerd, Ju dith Vork, Ronald Wesselius, Wiebe Wijnia, Angeliek Wolvers, Erik van Zuylen, Marieke van der Zwaag. Vwo (afdeling Centrum) oude stijl: Vïrender Bainathsah, An- nelieke van den Boom, Fabian van Cleef, Johan van er Jagt, Aleydis Kerrney, Inge Prins. VBO (afdeling West) Administratie: Ahmed Akin, Aziza Aouriouer, Reshma Bhugwansing, Elvis Dudic, Bilal Durmaz, Sander van Egmond, Tim van Hemessen, Sebastiaan van der Lee, Mathieu van Ou- denallen, Ron Versteeg,Sa- mantha Bamhoom, Mathilde Bomas, Dorien Boom, José van Breda, Kim de Bruijn, Alexander Comelissen, Bas Eenhoorn, In- an$ Ertan, Natascha van Harten, Nikki Hoff, Naomi Kok, Nathalie Leeuwenhage, Sanne Samallo, Peter Schaaf, Ellen Soffner, Joasja de Vries, Yana van der Wagt. Consumptief Brood/Banket: Bram van der Baan, Marina Brandsen, Matthijs Groeneweg, Samantha van den Heuvel, Ni- coline Kersbergen, Wendy Kou- wenhoven, Clavier O mi an, Jef frey van Scheppingen, Dilana Timmermans, Stephanie Vane- man. Consumptief Koken/Serveren: Erik van Bergen, Joey Boon, Tim de Bruin, Cinderella van Eg mond, Paul van Egmond, Bobby Huijzer, Mark de Jong, Domini que Kalshoven, Martijn Kranen burg, Jasper van Ouwerkerk, Jan Piekema, Paul Roos, Edwin Sch- wedersky, Benjamin Sneeuw, Anita van Wijk. Electrotechniek: Luc Groene- wegen, Stefan van der Linden, Ruud de Maar, Tobias Nihot, Nick Reuvers, Peter Rietveld, Bart van de Vijver, Arie Bax, Ste ven Boedhoe, Arend de Groot, Dirk van Harten, Nick van Har ten, Koen Hermans, Michael Huikeshoven, Tjerk Huisman, Emiel de Jong, Paul de Keijzer, Michaël Maaskamp, Erik San ders, Joeri Schrama, Mike van Steijn, Robbie van Veen, Patrick de Wolff, Björn van Zwieten. Bouw Fijnhoutbewerking: Jeff van den Berg, Pascal van den Berg, Ruud Hoogervorst, Francis Seijsener, Simon Sijmonsma, Frank Straver, Stephan Harte- veld, Leon van Oudenallen. Handel en Verkoop: Arjan Aref, Naoual Boulahdarej, Gavril Flo ra, Cindy Hofman, Peter Hooge veen, Debby Oostingh, Kim Roosemalen, Stefan van der Tak, David Wattimena, Nordin Acht- atou, Amanda Boer, Julian van Es, Shantie Kappert, Jeffrey van Leijden, Jimmy Shaban, George Talakua. Metaaltechniek- Melvin van der Hoven, Mark Lek, Jelle Raad- schelders, Manuel Westmaas, Tom de Wind, George Stipdonk, Glenn Verkerk, Jerry van der Zeeuw, Robbert Fransen, Jeroen van Goozen, Ramon van den Ing, Hein van Smoorenburg, Pa trick van Tol. Bouw Timmeren: Arjan Boer, Ruud de Boer, William Hooger vorst, Cees de Jong, Dirk Kooter, Jordy Schildmeijer, Michael Touw, Jaco van der Tuijn, Mark Verschuur, Tom van der Zon, Maarten Bol, Patrick Polainas, John Splinter, Dennis Bruné, Frank van der Hoeven, Peter van der Linde, Comé Plasmeijer, Robbin Vente, Marco de Veth, Daniel de Vogel, Luuk van der Voort, Jom van Willigen. Voertuigentechniek: Hajo van den Berg, Joren Corbeth, Willem Groenevelt, Fabian Hageman, Freek de Heij, Robin Hoogenes, Dennis Konings, Roland Kooij man, Kevin van der Kraats, Dan ny van der Maat, Fred Maris, Stephan Melchert, Maykel Si- monis, Nolan Smit, Zekria Tau- fiq, Danny Voesenek, Mark de Vries, Eric van Brakel, Koen van Dorp, Pieter Koster, Sandra Ma- rijt, Bart Rademaker, Wouter Reyneveld, Erwin Rodewijk, Mi ke Sanders, Ahmed Souna, Vin cent Tersteeg, Joey van Tonge ren, Rob Uyttewaal. Verzorging: Hanin Aletman, Carlijn van der Beek, Alice Bo- gerd, Ilona Broer, Anja van Een- ennaam, Joëlle van der Geest, Il se van der Hagen, Mandy Hoo gervorst, Sylvana de Jong, Aima bel Kakes, Anouk Kouwenho- ven, Marijke van der Kraan, Ja- nine Mens, Miranda Mets, Sy- brichje Piekema, Louise van Tol, Rosalinda Wattimena, Mariëtte Wouda, Jacqueline Adema, neke Brunt, Nicole van Dare Femke van der Geest, Suhei Hashem Ali, Rezjin Hassan, Stéphanie Heuzen, Sandra 1 kema, Bianca Versluis, JennJ Versluis, Carola Zuidam, Co Boot, Nathalie Brouwer, Da) ne de Bruijn, Cécile van Enjj len, Nieke Groeneveld, El Y^| ma El Hannay, Anja van Ha Claudia Kok, Fleur van Lam- ren, Zahra Latifi, Alicia Moet man, Diane Mooijman, Dar Oldekamp, Sylvana Popijus, rola Redegeld, Petra van To|> nes van der Tuijn, Ka Man Linda van Vliet, Kasja de Vrj E Aan het Groene Hart Lyceurris Hazerswoude zijn geslaagd: ir Mavo: Paul van den Bosch, n Cousijnse, Jeanette Derks, Cc ben van Dolder, Ruben Dutje Jacobs, Chantal van Elswijkjg Fase, Marjolein Kooter, Rogt Kraan, Elmer de Kruijf, Jerofc Langelaar, Michiel van Leei/j wen, Paul van Leeuwen, Pefe Pruijssers, Angelo Raaphorgg Jermaine Snik, Priscilla Steoe tjes, Bas Verhoeven, Esther r Vriesekoop, Rob van Wettet Manon Zintel. la I, Rijnlands Lyceum 'P Aan het Rijnlands Lyceum inir. Wassenaar zijn geslaagd: 11 N Havo: Mirjam Houweling, ij Moeliker, Atabak Vahdatzafo Atheneum: Ieke Biekart, Bijt Claushuis. f Gymnasium: Rudy Lopez. Stedelijk Gymnasif Aan het Stedelijk Gymnasiud (2de tijdvak) te Leiden, zijn g slaagd: Lianne Blom, Elwin Bolink, Elias, Sigrid Hendrikse, Kird Jurgens, Eline van Oort, Cetei Teuwen. in :f Visser 't Hooft g Aan het Visser 't Hooft Lyceify (2de tijdvak) te Leiderdorp, geslaagd: Mavo: John de Haas, AdincJ Zandvliet. (advertentie) meer dan 35 soorten Leiden Korevaarstraat 1 Tel. 071 - 512 7010 WIJ BEZOR' B THUIS El It HET W *1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 12