India zoekt toenadering tot Pakistan BUITENLAND os DE NIEUWE ALTO VERDIENT €1.000,-SUBSIDIE VOOR U. Activisten met camera's bij abortusklinieken in VS Brein achter aanslagen 11 september bekend 3 Duitse politici vol van 'Kampfgeist' en Mubarak lanceert nieuw voorstel Midden-Oosten Belgen boos op scheldende hardrijders uit Nederland gewonden einongeluk irnisch stadje :e plaats VS Koreaanse Ir vervolgd inisatie weert i er van forum 4lerijen Hitier in in Amerika niumdief ealisme' 'wapen van dvisch bedrijf Berlijn haakt aan bij eerste succes van nationale voetbalploeg op wereldkampioenschap SLIM. DE NIEUWE ALTO VAN SUZUKI. VANAF 7.999, Berlusconi wil vingerafdrukken laten registeren Vijf doden bij dambreuk Syrië Een duik van 460 meter woensdag 5 JUNI 2002 new delhi/ap - De Indiase pre mier Atal Bihari Vajpayee heeft vandaag gezegd dat India over weegt samen met Pakistan toe zicht te gaan houden op de om streden grens in Kashmir, om zo te voorkomen dat militante mos lims India binnendringen om aanslagen te plegen. Vajpayee deed zijn voorstel in de Kazachse hoofdstad Almaty, waar hij de oprichtingsbijeen komst bijwoonde van een nieu we Aziatische veiligheidsorgani satie. De andere deelnemende landen hebben grote druk op de India se premier uitgeoefend om te gaan praten met de Pakistaanse president Pervez Musharraf, maar Vajpayee heeft dat gewei gerd. Met zijn voorstel reageerde Vaj payee op berichten dat Groot- Brittannië en de Verenigde Sta ten hebben aangeboden toe zicht te komen houden op de bestandslijn die de grens vormt in Kashmir. „Er kan gezamenlijk toezicht komen, maar toezicht door derden is niet nodig", zei hij voor zijn vertrek uit Kazachs- tan op een persconferentie. „Wij willen de weg van confron tatie verlaten en een weg van sa menwerking inslaan", zei Vajpa yee op de persconferentie, die üve werd uitgezonden door de Indiase televisie. „Indiase bur gers willen dat het terrorisme ophoudt, en als dat op vreedza me wijze kan gebeuren zullen zij blij zijn. De Pakistanen waren niet bereid het grensoverschrij dend terrorisme te stoppen. Nu zijn zij daar wel toe bereid, al thans dat zeggen zij." Het voorstel van India beteken de niet de doorbraak in de crisis tussen de twee kernmachten waarop gastheer Poetin in Al maty had gehoopt Wel kiest In dia voor het eerst sinds lange tijd kiest voor een minder min der vijandige toon richting Pa kistan. Vajpayee zei dat 3.000 militante moslims in kampen aan de Pa kistaanse kant van de grens worden opgeleid voor de strijd in Indiaas Kashmir. Zodra er een eind komt aan de infiltratie, de kampen zijn opgedoekt en de verificatie heeft plaatsgevonden 'kunnen we andere stappen overwegen die ons naar deësca- latie voeren', aldus de premier. om de boete zonder zaniken te betalen. We beginnen pas te be keuren bij 140 kilometer per uur." En juist daar wringt de schoen. De boete van minimaal 200 euro moet ter plekke wor den voldaan. Zo niet, dan wordt de auto in beslag genomen. Wie het geld niet op zak heeft, moet te voet naar het centrum van Brecht om te pinnen. In de krant Het Laatste Nieuws luchtte Huysmans deze week z'n hart.Als ze met een groep zijn worden ze pas echt arro gant. En dan moet je maar zor gen dat je kalm blijft. Soms gaan ze zodanig te keer dat we ons even moeten terugtrekken om tot rust te komen. Het blijft ook niet bij schelden. Na zo'n actie zijn onze toiletten herschapen tot een varkensstal. Ze smijten het wc-papier overal in het rond." door onze correspondent Pascale Thewissen brussel - Ze rijden als gekken, maar o wee als ze worden be keurd. Dan is Leiden in last; zet ten ze een grote mond op en schelden ze de politie uit voor 'dieven, racisten en klote-agent- jes'. Nee, de Belgische verkeers politie - beter bekend als 'de zwaantjes' - heeft geen hoge pet op van de Hollanders die over de Belgische snelwegen scheu ren. Het is vaste prik, zegt politie-in- specteur Francis Huysmans van de verkeerseenheid Brecht, bij Antwerpen. Zodra de Nederlan ders de grensovergang bij Ha- zeldonk passeren, trappen ze het gaspedaal wat harder in. „Ze leven zich in België even uit Maar als je dan toch wordt ge pakt, moet je ook zo sportief zijn washington/ap - Khalid Shaikh Mohammed, een vooraanstaan de volgeling van Osama bin La den uit Koeweit, is volgens Amerikaanse anti-terreurexperts de bedenker van de aanslagen van 11 september. Mohammed, die op de lijst van meest gezochte terroristen staat, zou zich ergens in Afghanistan of de omringende landen op houden, aldus een zegsman van de FBI. In de drie maanden na de aan slagen kwam de FBI er achter dat Mohammed gelden had be heerd die voor de aanslagen wa ren gebruikt. In de afgelopen maanden is nog meer bewijs verzameld, maar de zegsman wilde daar geen details over prijsgeven. In 1993 werkte Mohammed sa men met de terrorist Ramzi Yousef, verantwoordelijk voor de eerste aanslag op het World Trade Center waarbij zes men sen omkwamen. In 1995 maakte hij met Yousef, die zich in de Fi- lipijnen schuilhield, plannen om zeven Amerikaanse passagiers toestellen boven de Stille Oce aan te kapen en te laten ontplof fen. Yousef, die een levenslange straf in de VS uitzit, maakte ook plan nen om een verkeersvliegtuig op het hoofdkwartier van de inlich tingendienst CIA te laten cras hen. (advertentie) De Alto is nu nog ruimer, comfortabeler en veiliger. Met vijf deuren, een in delen neerklapbare achterbank, getint glas, twee airbags voor in, kindersloten, alles oké. Maar zijn zuinigheid overtreft alles: de Alto is de voordeligste auto in het dagelijks gebruik. Aldus de Consumentenbond. 'ÉR ZIT MEER IN SUZUKI Acht mensen zijn gewond geraakt toen vaarin zij op weg wa- ielfast naar London- voor een tunnel ont- 5. In de trein zaten twin- pgiers plus de machi- B acht gewonden, onder nachinist, zijn opgeno- Jiet ziekenhuis. Geen i is er ernstig aan toe, al- jolitie. Een eerste on gaar de mogelijke oor- es uit dat er door een ardverschuiving moge- pn op de rails lagen. santa fe - De zon jr 320 dagen per jaar, er geen misdaad, het je jaarinkomen bedraagt Jeuro per jaar en de ge- Ue prijs van een huis is r^floen euro. Het Califor- r ^Janeiro Santa Fe, een jet zo'n 5.000, is de rijk- js van de VS, zo blijkt uit vens van de volkstelling iren openbaar werden Microsoft-baas Bill igeres Jewel en de Brunei zouden hui- in het stadje. justitie in Zuid-Korea jongste zoon van presi- Dae-jung aange- ïgens onder meer be- itduiking en omko- Hong-gul wordt er leer van beschuldigd he drie miljoen dollar te ontvangen in ruil voor l Kim Hong-gul werd qojiaand gearresteerd, CHij meer dan twee mil- I fo aan steekpenningen ben ontvangen van een nspn die een loterij wilde 1 voor het WK voetbal, esje! J De Frankfurter Allge- I eitung heeft een uitno- j an de ultrarechtse poli- g Haider voor deelna- ^^een openbaar debat bpmars van extreem- «i Europa ingetrokken, s pef Oostenrijker de Duitse van buitenlandse za- gljhka Fischer (Groenen) chuldigd van sympathie Hefeemlinks terrorisme. f|ejad vandaag met twee Sten zullen debatteren, ^iiet eerder al weten dat hs Haiders aanwezig- l deelname aan het fo ei afzien. Eton - Het Amerikaan- ^Tioeft vier aquarellen If Hiltler niet terug te an in de erfgenamen van jlasjraaf van de Duitse dic- at heeft het Amerikaan- ©gerechtshof bepaald. Inamen van de in 1957 ■P^n fotograaf Heinrich ►enMi vinden dat de VS de jhebben gestolen. Hoff- ialto de schilderijen in ikje (i Hitier hebben gekre- terjaardagscadeau. Hof- iewaarde zijn collectie tniljoen foto's en de ijen in een kasteel in Amerikaanse militai- den de collectie daar. »-.jHE - Een 47-jarige Duit- t gisteren voor een spank in Karlsruhe de dief- i radioactief besmette rpen uit een opwer- agnriek in dezelfde stad 15 1' verdachte ontkent len dief of terrorist te zei dat hij met de dief- jwetsb aarheid van de «ng van de fabriek wilde r«4n. De man stal tussen vorig jaar besmette len een reageerbuis met jimhoudende vloeistof, het ministerie van mi jl! het om afvalproduc- geen gevaar opleverden V ^volksgezondheid. Ook "•ve niet worden gebruikt ^lo Jomwapens. :rse - De Belgische wapen- Jit FN Herstal heeft een pe ontwikkeld van een waarmee in principe al- eigenaar kan schieten, erikaanse ministerie (itie heeft al 20 miljoen ji het project gestoken, okï mogen burgers in be- en wapen hebben. Er is Chtige lobby om dat handhaven. Maar on- 10.000 mensen per jaar n er jaarlijks het leven ■Mig van vuurwapenge- iet 'slimme wapen' van IJiiét aantal slachtoffers Pnen verminderen, zon- ^^pecht op wapenbezit ri- y g In te dammen. door onze correspondent Wierd Duk berlun - Voetbal is het spiegelbeeld van de politiek. Althans, in Duitsland. De SPD van bondskanselier Gerhard Schroder pro beert met behulp van veel peptalk uit een diep dal te klimmen, en wat zegt vice- voorzitter Wolfgang Thierse? „De Mann- schaft was ook al bijna afgeschreven, en kijk nu eens!" De 8-0 overwinning van het nationale team van bondscoach Rudi Voller op Saudi-Arabië op het WK heeft in Duits land geleid tot euforische taferelen. Van middag speelden de Duitsers de belang rijke wedstrijd tegen Ierland, reden voor de bondsregering om haar persconferen tie te vervroegen, opdat ook Gerhard Schroder en diens ploeg voor de buis konden plaatsnemen. Duitse politici hebben zich het prille suc ces van der Rudi snel toegeëigend. Ook de notoir houterige minister van defensie Scharping (SPD), die vooral bekend staat om zijn op beeld vastgelegde gespartel in Spaanse zwembaden, laat zich al goo chelend met een voetbal fotograferen. Op het SPD-verkiezingscongres, afgelo pen zondag, waren de voetbalmetaforen niet van de lucht. Net als Duitse voetbal lers houden Duitse politici ervan met hun Kampfgeist de kiezers en zichzelf on der te dompelen in een Siegesrausch. De media leggen veelvuldig verbanden tussen politiek en voetbal. In 1954, schrijft Die Welt, nog maar vlak na de oorlog, wilde Duitsland respect. Het team dat in dat jaar wereldkampioen werd, verkreeg die waardering door ty pisch Duitse deugden in te zetten: werk lust en discipline. In 1990, met de hereni ging in volle gang, weerspiegelde de Duitse wereldtitel het optimisme en de voorspoed in eigen land. En dit jaar? 'Duitsland zou zo graag eens genegen heid willen', schrijft de commentator van de Berlijnse Tagesspiegel. Genegenheid wil ook kanselier Schroder. Zijn partij blijft achter in de opiniepeilin gen bij de CDU/CSU van kanselierskan didaat Edmund Stoiber, die niet alleen een fan is van Bayem München, maar bij de rijkste club van Duitsland ook een po sitie bekleedt. Rond Stoiber waait de kille wind van Bayem: koel, pragmatisch, ar rogant, effectief. Schroder daarentegen is erkend fan van Borussia Dortmund. De Duitse kampi oen is een heuse arbeidersvereniging, en in die stijl presenteert ook de kanselier zich, vier maanden voor de Bondsdag verkiezingen. Zwetend en in hemdsmou wen zette Schroder zondag zijn toehoor ders in vuur en vlam met ouderwets link se slogans. Langer dan tien minuten klonk het denderende applaus. Schroder had, volgens waarnemers, 'de ziel van de partij' geraakt De 'ziel van het Duitse volk' kan bij uit stek via het voetbal worden geraakt. Spe len de Duitsers een succesvol toernooi, liefst gelardeerd met veel doelpunten, dan zal dit zijn weerslag hebben op Schröders verkiezingscampagne, menen commentatoren. Zie je wel, zal Schroder dan opmerken, het gaat helemaal niet zo slecht met het land als velen beweren. Hoe snel de sfeer in Duitsland kan om slaan, toont één monsterzege aan. Er wordt nu al openlijk gesproken over een mogelijke Duitse finaleplaats. Maar wordt Duitsland voortijdig uitge schakeld, zoals eerder in 1998 en op het desastreus verlopen EK in 2000 gebeur de, dan stijgen de kansen voor Edmund Stoiber. Dan is duidelijk dat het land toch echt een andere leiding nodig heeft. Pragmatischer en efficiënter. Maar bo venal: succesvoller. door onze correspondent Ans Bouwmans Washington - In steeds meer Ameri kaanse staten worden bezoekers van abortusklinieken gefotografeerd door an ti-abortusactivisten. De foto's worden ge publiceerd op het internet. Neal Horsley, dé man achter veel anti-abortuswebpagi na's in de Verenigde Staten, zegt dat zo'n vijftig tot vijfenzeventig fotografen regel matig verslag doen. Het zijn volgens Horsley amateur-persfotografen die ver slag doen van nieuws, want dat is 'de moord op kinderen' in zijn ogen. 'Neem niet deel aan het vruchteloze werk in de duisternis, maar ontmasker hen, Efeze 5:11', dondert het van webpagina abortioncams.com, een initiatief van de ze 58-jarige computerspecialist uit Geor gia, die in zijn vrije tijd de uitgever is van de Christian Gallery Nieuwsdienst. Neal Horsley krijgt de digitale foto's binnen, selecteert ze en zet ze op het internet. Het doel: het afschrikken van vrouwen dje overwegen een abortus te laten ple gen. Als je weet dat je kans loopt publie kelijk te worden neergezet als een kinder moordenaar, dan bedenk je je nog wel een tweede keer, is de redenering van Horsley, zelfvader van drie kinderen. Abortioncams.com markeert een koers wijziging in de strijd tegen abortus vanuit ultra-christelijke hoek. De activisten wil len zichtbaar maken wie de kliniek bin nenstapt. Jaarlijks worden er ongeveer 1,3 miljoen abortussen uitgevoerd in de VS. „Drie jaar geleden ben ik ermee be gonnen, maar sinds vorig jaar loopt het goed", zegt Horsley. Hij zegt dat hij hon derden reacties per dag krijgt, en dat zijn pagina's door miljoenen mensen worden bekeken. Op de webpagina van de activist staan foto's uit 23 van de vijftig Amerikaanse staten en Washington DC. In sommige staten zijn de fotografen erg actief, vanuit andere delen van de VS is niet meer dan een handjevol foto's te zien. Behalve de bezoekende vrouwen zijn soms ook me dewerkers van abortusklinieken en korte filmpjes te zien Horsley beroept zich op de persvrijheid in de VS. „Het is nieuws als kinderen worden vermoord. We maken alleen fo to's op openbaar terrein, dus we overtre den geen enkele privacy-wet. Ik ben een journalist die verslag doet van gebeurte nissen", zegt Horsley, die ook van plan is om videofilmpjes te gaan uitzenden via kabeltelevisie. Verder wil hij namen en adressen van de gefotografeerde vrou wen en foto's uit het buitenland (ook Ne derland) publiceren. Hij is het oneens met critici die menen dat hij hiermee aanzet tot geweld tegen de gefotografeer de vrouwen. Horsley is tevens de maker van de pagina Christiangallery.com, waarop namen, adressen en foto's van abortusartsen staan, en nieuwsstukjes over vrouwen die zijn doodgegaan na een abortus. De na men van abortusartsen die zijn omgeko men door gewelddadige aanslagen van anti-abortusextremisten zijn doorge streept. Abortusklinieken zijn al jaren het doelwit van terreur. Tijdens de miltvuur-angst- golf kreeg Planned Parenthood - de non profit organisatie voor gezinsplanning dreigbrieven met wit poeder toegestuurd. Betogingen horen er inmiddels zo'n beetje bij, maar Planned Parenthood heeft grote moeite met het op internet zetten van foto's. Patiënten en personeel hebben het recht een gezondheidscen trum te bezoeken, zonder te worden las tig gevallen door fotografen, aldus een medewerker. Bovendien bestaat er angst na publicatie te worden opgespoord door gewelddadige activisten. „Zijn websites zijn afschuwelijk", zegt Roger Evans, jurist van Planned Paren thood. „We zien nu nog geen kans er iets tegen te doen. Maar ongetwijfeld komt er een dag dat iemand Horsley voor de rechter sleept omdat de privacy is aange tast of omdat hij of zij het slachtoffer is geworden van geweld." Overigens is niet de hele anti-abortusbeweging enthousi ast over abortioncams.com. Right to Life meent dat het een vorm van intimidatie is die de strijd tegen abortus juist kan hinderen. rijswijk/anp - De Egyptische president Mubarak is met een nieuw vredesplan voor het Mid den-Oosten onderweg naar de Verenigde Staten. Hij zal daar besprekingen voeren met zijn Amerikaanse ambtgenoot Bush over een nieuw Egyptisch voor stel om eerst een Palestijnse staat te realiseren, en pas daar na de grote meningsverschillen tussen Israël en de Palestijnen uit de weg te ruimen. Mubarak komt vanavond in de Verenigde Staten aan na een tussenstop in Londen. Zijn voorstellen gaan in detail veel verder dat het plan dat de Sau- dische kroonprins Abdullah eer der lanceerde. Het Saudische voorstel, overgenomen door de Arabische Liga, voorziet in vrede tussen Israël en de Arabische staten, op voorwaarde dat de Is raëlische troepen de Palestijnse gebieden verlaten. De vredesgesprekken tussen Is raël en de Palestijnen liepen tot nu toe telkens stuk op een aan tal heikele kwesties, zoals de sta tus van Oost-Jeruzalem. Dit stadsdeel is door Israël bezet, maar moet uiteindelijk de hoofdstad worden van een Pa lestijnse staat. Het uitroepen van een souvereine staat geeft de Palestijnen hoop en zal de spanningen en het geweld doen afnemen, aldus de Egyptische president. Mubarak hoopt dat de Verenig de Staten als 'zwaargewicht' in het internationale spelersveld zijn plan serieus nemen. Hij heeft weinig hoop dat de Israëli sche premier Sharon en de Pa lestijnse president Arafat er met zijn tweetjes uitkomen. „Als je het probleem van het Midden- Oosten alleen aan Arafat en Sharon overlaat, kom je ner gens", zo zei hij in gisteren in The New York Times. Arafat zou voorlopig nog ge steund moeten worden, maar zou over een jaar een ceremo niële rol kunnen krijgen, aldus Mubarak in een tegemoetko ming aan de VS. De Amerikanen hebben scherpe kritiek op Arafat omdat hij zich te weinig zou in spannen om een einde te ma ken aan de Palestijnse zelf moordaanslagen. Volgens een inwoner van Ziyara, een van de vier overstroomde dorpen, zijn twee vrouwen, twee kinderen en een medewerker van de Zeyzoun-dam omgeko men. Volgens het Syrische mi nisterie van informatie is de schade beperkt gebleven, en konden veel inwoners van om liggende dorpen zich tijdig uit de voeten maken. De eerste scheuren in de Zey zoun-dam in de rivier Orontes, zo'n 350 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus, werden gistermiddag al ontdekt De in 1996 gebouwde dam is 43 meter hoog en vijf kilometer lang en heeft een capaciteit van zo'n 70 miljoen kubieke meter. rome/afp-ap - Alle inwoners van Italië moeten hun vingerafdruk laten registreren. Die maatregel is onderdeel van een nieuwe wet die het parlement gisteren met 279 tegen 203 stemmen heeft aangenomen. Alleen de Senaat moet de wet nog goed keuren. De registratiemaatregel is on derdeel van een nieuwe immi- gratiewet. Eigenlijk wilden de centrumrechtse partijen dat de maatregel alleen zou gelden voor buitenlanders die niet uit de EU komen. De oppositiepar tijen vonden dit racistisch, en eisten in een fel debat uitbrei ding van de registratieplicht voor alle inwoners van Italië. De oppositiepartijen zijn fel te gen de nieuwe wet, die de toe stroom van illegale immigranten moet beperken, een belangrijk speerpunt van de regering-Ber- lusconi. Het voorstel voorziet in een arti kel op grond waarvan illegale immigranten onmiddellijk over de grens moeten worden gezet. Als een uitgewezen illegaal op nieuw in Italië wordt aangehou den, riskeert hij een celstraf van een jaar. Ook mag de marine patrouillevluchten langs de kust gaan houden. Alleen mensen die kunnen aan tonen dat hen werk wacht, krij gen een verblijfsvergunning. Als het arbeidscontract afloopt, kan de immigrant gedwongen wor den te vertrekken. Immigranten krijgen slechts beperkt toestem ming verwanten over te laten komen, zoals echtgenote, kinde ren en ouders. moskou - Het is een sport voor de echte waaghalzen: 'base jumping', ofwel met een parachute op de rug van hoge gebouwen of masten springen. Gisteren konden de ware liefhebbers aan hun trekken ko men in Moskou, waar ze met ogenschijnlijke doodsverachting van de Ostankino-televisietoren sprongen. De punt van de antenne verheft zich liefst 537 meter boven het aardoppervlak, waarmee de toren het op één na hoogste bouwwerk ter wereld is. Het platform waar de tien springers vanaf doken, bevindt zich op zo'n 460 meter hoogte. In 2000 werd het bovenste deel van de Ostankino-toren nog getroffen door een felle brand, die bijna een etmaal kon doorrazen voor de vrij wel machteloze brandweer het vuur meester was. De spuiten reikten simpelweg niet hoog genoeg. Foto: Izvestia Damascus/afp - Vijf mensen zijn omgekomen door een dam breuk in Syrië. De stuwdam in de noordelijke provincie Hama begaf het gisteravond. Over de oorzaak van de doorbraak is nog niets bekend, al maakte het Turkse persbureau Anatolië melding van een explosie bij de dam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 7