GESPREK VAN DE DAG Het vertrouwen in Peter R. de Vrie$ Tiener mag Enrique platina aanbieden 'Ik ga voor het enige, werkelijke verhaal' OM gaat fanw Fortuyn op cE hoogte houd|" Statistiek woensdag 5 juni 2o0f «r rif MENSELIJK Weekblad PRIVÉ wil niet reageren op de dagvaarding die zij gisteren heeft ont vangen. PRINS CLAUS heeft het weekblad voor de rechtbank in Am sterdam gedag vaard. Hij is woest omdat Privé in de editie van 25 mei beweert dat hij Pa leis Huis ten Bosch heeft verlaten en 'gevlucht' is naar Duitsland. Volgens het veelgelezen blad is de prins daar opgenomen in een kliniek voor terminale patiënten. De prins heeft bewust niet gekozen voor een kort geding dat moet leiden tot een snelle rectificatie, maar voor een vaak langdurige bodem procedure. Het gaat hem volgens de Rijksvoorlichtings dienst om een principiële uitspraak over dit soort hande len: ,,Een uitspraak die wat langer meekan." Prins Claus heeft zich al sinds de jaren zeventig geërgerd aan de aan tasting van zijn privé-leven door onjuiste publicaties. Hij noemde redacteuren van dit soort media zelfs 'stakkers'. Hij speelde in bekende Fassbinder-filmsals 'Berlin Alexanderplatz' en 'Die Ehe der Maria Braun' en in detv- series 'Der Alte' en 'Derrick'. En nu staat GÜNTHER KAUFMANN, de 54-jarige, 117 kilo zware, zwarte acteur terecht wegens de moord op zijn vriend en belastingadvi seur Helmut Hagen (60). Kaufmann bekende deze week in tranen tegenover een rechtbank in München dat hij Hagen had gewurgd. ,,Het was een ongeluk", beweerde Kaufmann. De affaire-Kaufmann leest als een krimi. Bij Kaufmanns tweede vrouw Alexandra (39) werd kanker geconstateerd. Kaufmann was vertwijfeld: ook zijn eerste echtgenote was aan kanker overleden. Om een kostbare alternatieve kankertherapie te bekostigen leende het paar bij de bevriende belastingadviseur een bedrag van bijna een miljoen mark. Toen Hagen in februari 2001 zijn geld terugeiste, zocht Kaufmann hem op. In Hagens woning kwam het tot een handgemeen. Daarop drukte Kaufmann zich met zijn volle gewicht op de belastingad viseur, die vervolgens stikte in het tapijt. Kaufmann deed het voorkomen alsof Hagen slachtoffer was geworden van een roofmoord in het homoseksuele milieu. Doorzijn te genstrijdige uitlatingen laadde de acteur echter al snel de verdenking op zich. Twee weken geleden overleed Alexandra aan de gevolgen van kanker. Toen zijn broer Jan de bruine MG in januari kocht, werd meteen ge zegd dat de sportwagen van 'Pimmetje' was ge weest. Autohandelaar Hans Smit uit Ter Apel haalde er aanvankelijk zijn schouders over op. ,,Wist ik veel wie PIM FORTUYN was. Ik heb geen tijd om televisie te kijken." Pas toen de ondernemer meer te weten kwam over de po liticus en vaststond dat de geïmporteerde wagen uit de jaren zeventig inder daad van hem was ge weest, moest de 38-jarige Smiteven slikken. Fortuyn kocht de MG volgens Smit in augustus 1990. De ver moorde politicus liet de wagen vermoedelijk in de buurt van Rotterdam gron- digrestaureren. Smits broer kocht de wagen via een handelaar die in recht streeks contact stond met Fortuyn. Handelaar Smit wil de sportauto niet kwijt. ,,Hij is niette koop. De vo rige eigenaar wil hem te rugkopen, maar dat gaat niet. Hij blijft hier mooi staan." Een bijna vijftien meter lange walvis, heeft gisteren de gemoederen op de Westerschelde en in de havens van Vlissingen bezig gehouden. De walvis, vermoedelijk een VINVIS, dreigde verschillende keren te stranden. Toch leek hij gisteravond de goede kant op te zwemmen. De walvis werd gisteren aan het eind van de middag door de politieboot gesignaleerd op de Westerschelde. Onmiddel lijk werd de reddingsboot van Vlissingen ingezet en is J. van der Hiele van de Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren inge schakeld. Van der Hiele verwacht dat het dier niet ge zond is. „Anders was die hier niet in de buurt geweest. Ik denk dat-ie moe of ziek is. We kunnen niets anders doen dan er achteraan hollen en hopen dat hij de goede kant op zwemt. Mocht hij stranden, zullen we proberen hem terug te trekken, maar dat zal nog een moeilijke klus wor den." De Britse vorstin ELIZABETH kan na vier dagen officiële viering van haar vijf tigjarig jubileum te vreden vaststellen dat ze echt populair is onder haar onder danen. De verwijten aan haar adres na het overlijden van prinses Diana en de kritiek op gebrekkige openheid van de ko ninklijke familie lij ken in elk geval voor lopig vergeten. Gis teren aan het begin van de avond waren nog vele honderddui zenden Britten op de been voor Buckingham Palace, waar de koninklijke familie als popsterren liefst drie keer op het balkon verschenen. Kort daarvoor scheerden 27 militaireen passagiersvliegtuigen, zoals de Concorde en de door Nederland afgewezen Eurofighter, laag over de stad. Een van de hoogtepunten was gisteren de rit met de door acht paarden getrokken gouden koets door de binnenstad van Londen. Na aan een balkon in Amsterdam en aan de mast van een boot in Gorkum te hebben gehangen, gaat de Palestijnse vlag van GRETTA DUISENBERG naar Pijnacker. Vandaag komt het doek aan het huis van Michel Barendse te han gen. Gretta Duisenberg hing de Palestijnse vlag aan haar balkon in Amsterdam, maar stuitte daarbij op protesten. Ze haalde de vlag weg nadat haar man Wim Duisenberg, president van de Europese Centrale Bank, in de proble men dreigde te raken. Federatief Joods Nederland (FJN) diende een strafklacht in wegens antisemitisme en vroeg haar Amerikaanse zusterorganisatie om de bankpresident in de Verenigde Staten tot ongewenst persoon te verkla ren. De vlag verhuisde daarop naar de woontjalk van Jos Borgers in Gorkum. Het was zijn idee om een 'asielnet werk' op te zetten voor de vlag: een soort estafette waarin de vlag steeds na een paar dagen van locatie verandert. Een HUISVROUW in Taiwan mag zich voortaan voor haar werk in de woning laten betalen door haar man. Het par lement heeft daartoe gisteren een wetswijziging aangeno men. Bovendien moet de kostwinner het salaris delen met zijn partner, met aftrek van de kosten voor het huis houden. Omdat in Taiwan de meeste mannen kostwinner zijn en hun vrouwen vaak het huishouden doen en de kinderen opvoeden, wordt de wetswijziging gezien als een overwinning voor vrouwen. Om de relatie tussen bei de echtelieden niet al te zeer te 'verzakelijken' is in de tekst van het wetsvoorstel overigens geen sprake van sa laris, maar van zakgeld. Stefanie Kaagman uit Hillegom staat morgen avond oog in oog met haar idool: de spuugmooie Enrique Iglesias, de popzanger, wiens laatste hit Escape in deze warme junimaand uit klamme au to's en vanaf koele stranden de wereld in wordt geslingerd. Stefanie won een prijsvraag van De Telegraaf, waarin ze moest vertellen met wie Enrique Iglesi as wel eens in een clip had opgetreden. Anna Kournikova dus. Een hele makkelijke vraag, mak kelijker dan de vragen die de vijftienjarige Hille- gomse op school krijgt voorgelegd. Omdat ze de eerste was die reageerde, won ze een persoonlijke ontmoeting met Iglesias, morgenavond, na het concert in de Ahoy'. Samen met Ruud Gullit mag ze hem een platina cd aanbieden. Stefanie, een slank blond meisje, vindt het wel leuk, ja. Maar het is niet zo dat ze de zwoele, scherp gesneden Enrique Iglesias, de zoon van de kwelende Julio, het toppunt van mannelijke schoonheid vindt Ze draait een beetje verlegen met haar hoofd, haar blik zoekt een plekje om te schuilen. Zoiets vraag je toch niet! „Je wordt wel vrolijk van zijn muziek", lacht ze. „Ontspannend om ernaar te luisteren. Ik vind het natuurlijk best eng om daar zo ineens te staan. Toen ik het hoorde, zei ik tegen mijn zusje Desi- rée: jij moet maai- gaan. Maar dat kan natuurlijk niet. Uiteindelijk zijn we afgelopen zaterdag lekker de stad in geweest om een nieuw truitje en een broek te kopen. Wat zegt u? Nee, ambities om zelf te gaan zingen, heb ik niet. Ja, ik zing onder de douche." Stefanie wil nog wel even naar de schoonheids specialist. Hoewel dat op korte termijn moeilijk te regelen lijkt, zal dat best lukken voor iemand die zo dicht in de buurt van een wereldster mag ko men. Haal de geurige oliën maar vast uit het vries vak, witgejaste schoonheidsspecialisten uit Hille gom. De fortuinlijke Hillegomse wordt morgenavond met haar zus Desirée door een kennis van haar moeder weggebracht naar het concert. Tegen enen gaan ze samen met de trein naar huis. Je ziet die twee zitten in de trein. Een beetje afwezig, nog niet helemaal terug uit die andere wereld. En de koeien in het donker maar doen alsof er niets is gebeurd. Cees van Hoore Stefanie Kaagman mag haar idool een platina cd overhandigen. Foto: United Photos de Boer/Michel Schnater Misdaadverslaggever Peter R. de Vries gelooft niet dat de moord op Pim Fortuyn één groot over- heidscomplot is geweest, waarin politie, justitie en de Binnenland se Veiligheidsdienst een rol heb ben gespeeld. Toch sluit hij niet uit hij dat de vermoedelijke schutter Volkert van der G. niet alleen heeft gehandeld. Dat de Harderwijkse milieuactivist zo maar een gek was die Pim For tuyn doodde, betwijfelt De Vries. „Ik vraag mij bijvoorbeeld af hoe hij aan dat wapen is geko men, waar hij zo heeft leren schieten. Zijn er mensen op de hoogte geweest van zijn plan nen en wie waren dat dan?", zijn enkele van de vele vraagte kens die De Vries bij de zaak zet. De zaak die hij op de voet volgt. Peter R. de Vries zou Peter R. de Vries niet zijn als hij de moord op Fortuyn niet nauwgezet zou volgen, maar anders dan bij an dere moordzaken is daar nu niet alleen zijn drive de oorzaak van. Nederlands bekendste misdaad journalist is de laatste weken namelijk letterlijk overspoeld met brieven, faxen en vooral mailtjes van Nederlanders die hem soms bijna smeken om er op toe te zien dat de waarheid over de moord op Fortuyn bo ven tafel komt. „Ik heb er al zo'n drieduizend van gehad. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", zegt De Vries in zijn kantoor op het Mediapark in Hilversum, niet ver van de plek waar Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Voor zijn neus de oogst van van daag: opnieuw een kleine hon derd e-mails van Nederlanders die hun hoop op hem hebben gevestigd en de stroom houdt niet op. „Ze komen niet alleen van gewone burgers, ook poli tiemensen, ambtenaren, juris ten, wetenschappers en onder wijzers sturen hun tips, vermoe dens, aanknopingspunten en analyses." Hoewel De Vries zorgvuldig met alle informatie omgaat en met zijn team inmiddels een eigen onderzoek is gestart naar de achtergronden van de gerucht makende moord, moest hij zich even aanpassen aan deze situa tie. Het feit dat duizenden men sen zich tot hem wenden, maakt dat hij zich 'natuurlijk' verplicht voelt om zich op de zaak te stor ten. „Maar normaal werk ik zo niet. Mijn beleid is juist om bij net gepleegde moorden pas op de plaats te maken. Vaak wordt zo'n moord wel opgelost, pas als dat niet gebeurt of als andere vreemde dingen spelen ga ik er mee aan de slag." Natuurlijk vleit het De Vries dat zoveel Nederlanders erop ver trouwen dat de zaak Fortuyn bij hem in goede handen is. „Het is een erkenning voor het werk dat je al jaren doet." Essentiëler vindt hij echter het signaal dat het volk hiermee afgeeft. „Wat je merkt is dat mensen geen enkel vertrouwen meer hebben in een correcte afhandeling van deze zaak, door de overheid. Ik vind dat zorgwekkend. Mensen heb ben het geloof in een bonafide, eerlijke en rechtvaardige over heid verloren." Tussen deze mensen bevinden zich zelfs de broers van Pim Fortuyn die De Vries kort na de moord vroegen de zaak op de voet te volgen. Ook zij zijn volgens De Vries bang dat justitie de nodige ste ken laat vallen en de familie in het duister houdt over de ware achtergronden van de moord op hun broer. „Het is daarnaast aan justitie om te voorkomen dat er een Kennedy-effect ontstaat. Een groot aantal mensen denkt dat er een hogere macht achter de moord heeft gezeten", zegt De Vries die hiermee doelt op de beweringen en vermoedens dat Pim Fortuyn is vermoord in op dracht van de overheid of poli tieke tegenstanders en dat Vol kert van der G. daarvoor door de Binnenlandse Veiligheidsdienst is ingehuurd. Op diverse websi tes wordt Pim Fortuyn echter al vergeleken met John F. Kennedy en bereikt Volkert van der G. langzaam maar zeker de status van Lee Harvey Oswald. Op die zelfde sites wordt ook voorspeld dat Van der G. binnenkort wel eens 'een ongelukje' zou kun nen overkomen. De 'Kennedy- sering' lijkt al een feit. „Dat moeten we temgbrengen naar Nederlandse proporties", vindt De Vries. „In Zuid-Korea heb ben mensen elkaar op 6 mei op straat echt niet aangeklampt en gezegd: 'Heb je het al gehoord'. In wilde complottheorieën ge looft De Vries zelf niet. Wel acht hij het mogelijk dat Volkert van der G. is aangezet of is geïnstru eerd om de moord te plegen. „Er zijn wellicht mensen die graag wilden dat Fortuyn het hoelde om ging. Hoe is Volkert echter gekomen tot deze daad en wie hebben ervan geweten. Wie hebben hem het wapen ge leverd en hoe komt het dat hij zo gericht kon schieten? Dat zijn voor mij de vragen. Niet de vra gen hoe het kwam dat de politie zo snel op het Mediapark was en waarom ze al in kogelvrije vesten waren gehuld." Dat Van der G. zo snel werd ge pakt, komt volgens hem omdat Politieagenten van de Technische Recherche maken foto's van de plaats van de moord. De misdaadverslaggever volgt het onderzoek op de voet. Foto: ANP/Vincent Jannink de politie toevallig in de buurt was. En ook de kogelvrije vesten zijn te verklaren: „Wat ik heb ge hoord is dat de politie even daarvoor had geoefend in de buurt. Daardoor lagen hun ko gelvrije vesten achterin de au to's. Ze hoorden de melding via de radio en vielen met hun neus in de boter." Dat de ambulance expres zou zijn tegengehouden door een zogenaamde defecte poort lijkt hem eveneens onzin. „Men moet zich hierbij eens goed voorstellen hoeveel mede plichtigen er dan allemaal bij 'het complot' zouden zijn be trokken. Tot en met de portier van het Mediapark aan toe? Denk je nou echt dat er tegen hem is gezegd: 'Luister, mocht Pim zijn laatste ademtocht nog niet hebben uitgeblazen, doe de poort dan vooral niet open'?" Toch kan De Vries zich wel voorstellen dat door de zwijgza me houding van politie en justi tie complottheorieën de kop op steken. „Waarom wordt er niet een goede uitleg gegeven?" vraagt hij zich af. „Waarom zegt de politie niet gewoon waarom ze er zo snel was? Justitie zou voor haar eigen geloofwaardig heid een onafhankelijke com missie moeten instellen die gaat meekijken met het verloop van het onderzoek: Het zou voor het eerst zijn dat zoiets in Neder land gebeurt. Laat het volk en ihej \va var jt ec Het openbaar ministens (OM) in Amsterdam gfy de familie van de ven de Pim Fortuyn met eij regelmaat op de hoogi' houden van het straffe! telijk onderzoek Tot nl toe was de berichtgevir in de media de belangjfl ste informatiebron vod nabestaanden. Dat is uitkomst vein het gespig dat de familie van Pim^ tuyn gistermiddag had|gte officier van justitie J. PI Hij coördineert het on< zoek naar Volkert van G., de verdachte van d<_ moord op Fortuyn. VoL gens Hans de Haij, adv caat van de familie, is gesprek met het OM ii goede sfeer verlopen, gen die rezen, zijn be« woord", aldus de raad; Peter R. de Vries. Foto: GPD/Roland de Bp vooral de familie maar ff Koe het onderzoek ervd fa In plaats daarvan zegt jt- "Waarom? Wij zijn toeft de? Mensen hoeven ecp d aan ons te twijfelen'. 2 pen niet dat het volk adzi< soort praatjes geen bop heeft." Wanneer televisiekijkel derland het 'dossier Foi zijn programma kan vJ kan De Vries nu nog r gen. In ieder geval nietf* „Ik kom alleen met eeft als ik iets goeds te melige; Natuurlijk voel ik me vftij om de moord en de acpei den daarvan te onderzee het interesseert mij zeliÜ] Maar ik ga heel zorgvufc n werk. Ik ga nu niet vooPp bij Van der G.'s advocajn 1 om maar iets over Forten kunnen brengen. Of nil er ren om Volkert van dei*n cel te spreken alleen mi wat oneliners. In al die|J| ik dit werk doe heb ik g, dat je geduldig moet zijn moet je kans kunnen al en dat kan misschien jlG ren. Het is soms beter <1 h een je vinger op te stekff11 schien ben je dan juist wel de eerste. Ik ga voi ge echte, werkelijke vei, in deze zaak." Caroline van der Plas Wat moet ik met dat permanen te cijferbombardement van het Centraal Bureau voor de Statis tiek, afgekort CBS? Eergisteren was er alweer nieuws. Neder landers van tivaalfjaar en ouder blijken zich dagelijks gemiddeld 35 kilometer te verplaatsen. In 1985 was dat nog maar 30 kilometer. Schrikken dus. Wij twaalfja rigen en ouder hebben vooral als chauffeur de smaak te pakken. Halvenvege de jaren tachtig was ons gemiddelde nog maar 65 kilometer, maar nu zitten we al tegen de 93 kilo meter aan. Als passagier van trein, bus of tram en op de fiets blijkt het pak van vergelijkbaar laken. Alleen met lopen leerden we ons beheersen, vier d vijf kilo meter per dag, dat is at jaren zo. Brom- en snorfiets zijn zelfs op terugtocht. Dat geldt ook voor de categorie 'overig', Wat die categorie precies inhoudt, blijft raadselachtig. Misschien zijn het de dagelijkse kilometers die ik afleg per bolder kar, autoped, bij vader achterop, naast de koetsier van de diligence. Het CBS blijft maar onthullen. Heden onze mobiliteit, morgen ons statistisch eetgedrag inzake kro ket en bitterbal dat een stijgende lijn ver toont waarschijnlijk, of onze parate kennis van het Frans, Duits en/of de buitenspelregel bij twaalfjarigen en ouder dat een dalende lijn vertoont waarschijnlijk. Het CBS is even vaak in het nieuws als Bram Peper tegen woordig op de televisie is. Twee rijke bron nen van ergernis. Veel CBS-gereken verheft overbodigheid tot vaste prik. Statistieken zijn vaak sissende voetzoekers op een verregende oudejaars nacht. Maar - geldt trouwens ook voor Bram Peper - dom zijn ze niet bij het CBS en ijverig zijn ze ook. Daarom heb ik een plan dat bovendien prachtig aansluit bij de frisse wind die sedert kort uit Den Haag waait. Laat het CBS voortaan statistieken gaan maken op aanvraag van de burger. Ik ver richt hier graag de aftrap: geacht CBS, zoek eens statistisch uit, hoe het staat met het licht in aanleunwoningen bij bejaardencen tra. Ik doe dat verzoek namens een oude vriendin van ons. Ze is 92 jaar inmiddels, maar zonder mankeren bij de les, keerde onlangs na ruim anderhalfjaar verbouwen en renoveren terug in zo'n aanleunwoning in haar langzamerhand voor nieuwkomers onbetaalbaar geworden Gooise boerendorp. Een zeer verruimde woonkamer, een dras tisch verhoogd zij het deels schuin verlo pend plafond, een keurige badkamer zonder drempels, gemakkelijk voor rollator en/of rolstoel, allemaal dik in orde. Er is maar één tamelijk minpunt. De bescheiden huiska mer van vroeger bevatte ramen voor en ach ter. De zon had er vrij spel als het even kon en mét de zon het licht. De renoverende bouwmeester bedacht wat anders, draaide de huiskamer een kwartslag en tekende een muur om een handige kast tegen te zetten. Het zonlicht maakte plaats voor d tigheid. De vooruitgang moet ergeiH fi daan komen. Stel dat een statistiek van het CBS i zoek van onze vriendin nu eens vat oude mensen veel liever zonlicht kanten hebben dan een wand om T tegen te zetten, krijgt zoiets dan geiK - voor de toekomst? Meer zon en milIba ren. Ik sluit het niet uit. Onze vriem vi 92 blijft overigens gewoon heerlijk md waar ze zit en alsjeblieft niet nog «Ier renovatie, want je bent op die gezel ac leeftijd kwiek en tegelijk wat moe. jd, allebei als de jaren gaan tellen en jtOr meer dagelijks gemiddeld de 35 kill ga verplaatst die de nieuwste statistiek ni schrijft voor een ieder die twaalfja^g der is.. Geacht CBS, mede namens onze «rflaj van 92, zie ik uw persbericht terzafaf langstelling tegemoet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 2