KUNST CULTUUR Black American gospel door 'white people' 5Pietje Bell mag geen kopie van Kruimeltje zijn 'Soldaat van Oranje 2' afgeblazen >i Soerjadi mf rust aanse prijs or Woody Allen ia Hagen ir Zwolle ;ee °0L Hoofdrolspeler wil op laatste draaidag veel liever met zijn vriendjes spelen 'Komische' avond over verdriet van Nederland Artiesten Mundial per trein door het land lore de Weiden en de regio bestaat grote belangstelling voor de amateur- stbeoefening. Heilig Vuur volgt stad- en regiogenoten die musi- 5e? fn, zingen, dansen, toneelspelen, fotograferen of op andere wij- ie co* ze actief z'Jn- Vandaag: gospelkoor Life Line uit Katwijk. ■houi de internetsite, posters en :rtjes wordt het keer op benadrukt: het Katwijkse Line zingt geen gewone Idjoo 'el, maar black American lijj. >e/. Het verklaart misschien eIdarom lohn Spaan, bestuurs- j o n pr-man van het koor, bij i uitleen geregeld de vraag |t: hoeveel zwarte mensen en er eigenlijk in jullie koor? zeg dan altijd maar: we zin- zwarte muziek, maar we allemaal white people uit jn.E ok g nkon rtegi rtijei is dinsdagavond en ruim !rc derd white people hebben verzameld in de Open Hof kin Katwijk. Onder het vaal- ho!ne dak gnlmt het luidkeels: r koiere ls none like Him. None Him." Gedragen pianospel 'leidt de koorzang, aange- door warme orgelklanken een swingende ritmesectie, like tel verplaatsen de koor- in hun gewicht van het ene het andere been. Een lende mensenmassa is het waaruit soms ineens den steken, recht de lucht irgens barst iemand in hui- len uit. Er valt niet aan te ontkomen: hoogoplopende emoties en gospel gaan hand in hand. „In deze muziek regeert niet het verstand, maar het gevoel, de blijde boodschap die we ver kondigen", zegt Spaan. „Laat het maar over je heen komen, zeggen we tegen altijd tegen de koorleden. Laat je hart spreken, laat het leven. Want deze mu ziek raakt je tot in het diepst van je ziel." Juist dit losse is wat veel mensen in deze muziek aanspreekt, denkt hij. Ook in Katwijk: in de vijf jaar tijd dat het koor bestaat, is het ledental tot 170 gegroeid. Daarbij is lid maatschap van een bepaalde kerk allerminst vereist, zegt Spaan. „We hebben hier her vormden, katholieken, mensen van de pinkstergemeente, noem het maar op." Gebroederlijk staan ze in een halve kring. In het midden staat op een podium choir-director Edith Kastelijn. Spijkerpak, kortgeknipt haar, kruisje om het hals. Met een heftige, maar te gelijkertijd afgemeten hand- en „In deze muziek regeert niet het verstand, maar het gevoel, de blijde boodschap die we verkondigen." Foto: Mark Lamers armbewegingen dirigeert ze het koor. Soms grijpt ze midden in de lucht, alsof ze de kelen wil dichtschroeven. Nadat ze de koorleden het zwijgen heeft op gelegd, spreekt ze hen streng toe. „Er zijn hier mensen die de kantjes er vanaf lopen", weer galmt haar stem onheilspel lend. „Maar denk eraan: tijdens het optreden vallen jullie door de mand. Ken je verantwoorde lijkheid!" Het moge duidelijk zijn: Kaste lijn heeft de wind eronder. Als een drilsergeant instrueert ze haar koorleden. Een vergelij king die in dit verband toepas selijk is, want Kastelijn heeft ja renlang op Amerikaanse leger- bases zwarte gospelkoren gedi rigeerd, vertelt Spaan. „En daar ging het niet om honderd man, maar om een paar duizend man. En die stonden niet even een uurtje zingen, nee die repe teerden soms wel vijf, zes uur. Dan begrijp je die aanpak wel." Bovendien is de ambitie van Li fe Line niet gering. „We willen de beste van Nederland wor den", zegt Spaan vol overtui ging. En dat word je niet zo maar. Daarbij hoort studeren, studeren, studeren. Discipline, discipline, discipline. „Inmid dels kennen we al honderd songs. Allemaal uit het hoofd. Dat betekent gewoon keihard werken. Zag je al die mensen met hun memorecorderdes bij de repetitie? Deze week nemen ze hun partijen op, volgende week kennen ze ze." Dat deze discipline niet zonder resultaat blijft, bleek tijdens het bezoek van een Amerikaanse professor, vertelt Spaan. Toen ze haar ogen sloot, zo gaf deze geleerde toe, hoorde ze een on vervalst Amerikaans koor. „En een groter compliment is na tuurlijk niet denkbaar." Life Line, zaterdag 15 juni, 20.00 uur, Sporthal Cleynduin, Katwijk. Reserveren, tel. 071- 4074041 Rody van der Pols woensdag 5 JUNI 2002 tPubliciteitsfoto <aag - Wibi Soerjadi heeft jee concerten die hij in Haag zou geven geannu- Op 8 en 9 juni zou hij in lilipszaal spelen. Een dvoerder van zijn kantoor [esgevraagd weten dat de ist overspannen is. „Er is stoornis opgetreden die als voorbode van een burnout worden opgevat. Daarvoor n we hem behoeden." De volgende concerten van Soerjadi die op het pro- ima staan zijn op 28 en 29 in de Rotterdamse Doelen, ianist hoopt op 27 decem- jlsnog in Den Haag op te Woody Allen krijgt dit ie Prins van Asturias-prijs categorie kunst. Dat heeft iy gisteren bekendge- t. De 66-jarige Amerikaan- tgisseur is volgens de jury zij zijn 'grote creatieve ta- een sleutelfiguur in de eschiedenis. Een woord- bes der van Woody Allen zei ebe e regisseur 'blij en dank- is. Allen neemt de prijs in oer in ontvangst tijdens seke eremonie in Oviedo in het n ei den van Spanje. De laatste •lam diens 32 films, 'Hollywood ijk? ig', ging vorige maand in lière op het filmfestival van den ioud erkt ?eda )m rkor ert tuk De Duitse punkdiva end Hagen treedt zondag 9 ju in Zwolle. Het is haar eni- ns treden in Nederland tij - n n haar Europese tournee. eeft het poppodium He- miiAit Zwolle gisteren bekend- akt. De uit Oost-Berlijn af- benige zangeres was in 1979 dal jetrouwd met de vorig jaar len Herman Brood, die nj» o volle kwam. Hagen werd J met het nummer 'Un- ireiblich Weiblich'. Ze is enteel bezig met een tour- vaarbij ze onder meer Bel- 'vi tankrijk en Luxemburg door Marc Floor Dordrecht - „Ouinten, nou even stil!" De stem van Maria Peters schalt over de set. Het valt voor de 9-jarige Ouinten Schram niet altijd mee zich te houden aan de voorgeschreven stilte bij het ma ken van filmopnamén. Liever geeft hij zich over aan het spelen met kinderen die ook een rol heb ben in 'Pietje Bell'. Peters, regis seur van de film én moeder van Ouinten, schudt het hoofd. „Van daag is het echt heel erg: ze voe len dat het bijna is afgelopen." In Dordrecht werden gisteren de allerlaatste opnamen ge maakt voor 'Pietje Bell', een film naar de beroemde boeken van Chris van Abkoude. Producent is de Amsterdamse Shooting Star Filmcompany, dat eerder een enorm succes boekte met de verfilming van 'Kruimeltje', ook al een Rotterdams straat schoffie dat is ontsproten aan de pen van Van Abkoude. 'Krui meltje' trok in Nederland 1,2 miljoen bezoekers en won een reeks van prijzen op internatio nale filmfestivals. Dat smaakte naar meer, geeft Dave Schram van Shooting Star ruiterlijk toe. Zo werd het idee geboren voor de verfilming van 'Pietje Bell'. Hij heeft tevoren wel de valkuilen in kaart ge bracht. „Het ergst wat ons zou kunnen overkomen is dat men sen zeggen: dit is gewoon een kopie van 'Kruimeltje'. Daarom hebben we het radicaal over een andere boeg gegooid." Volgens Schram is 'Pietje Bell' geen zielige film over een zielig jongetje zoals Kruimeltje, maar een vrolijke film over een stout jongetje met het hart op de goe de plaats. „Iemand die zijn schoenen weggeeft aan een arm jongetje op blote voeten, van z'n moeder te horen krijgt dat hij al leen dingen moet weggeven waar ze genoeg van hebben en dan overgaat tot het uitdelen van het familiebestek." Vatte de in Rotterdam geboren schrijver Chris van Abkoude (1880-1964) het verhaal van Kruimeltje in één boek, de avonturen van Pietje Bell ver werkte hij in acht delen. Regis seur Maria Peters besloot de eerste drie samen te smelten en er een 'grande finale' aan vast te breipn. „Een apotheose met een zeppelin", geeft Dave Schram vast weg. „Zo'n Hindenburg achtig gevaarte uit de jaren der tig, van een metertje of 150." Werd 'Kruimeltje' grotendeels De historische binnenstad van Dordrecht vormde gisteren het decor van de allerlaatste draaidag van de familiefilm 'Pietje Bell'. Foto: GPD/Victor van Breukelen geschoten in de omgeving van Rotterdam, voor 'Pietje Bell' is op tal van plekken in Nederland en België gedraaid. De crew ein digde gisteren in Dordrecht. Aan het water in de binnenstad vol trekken zich de laatste twee draaidagen van 'Pietje Bell', toe vallig vlakbij het huis dat in 'Kruimeltje' in vlammen opging. De foto's hangen nog steeds als bewijs in de etalage. Aangezien het Rotterdam van 'Kruimeltje' en 'Pietje Bell' al lang is weggebombardeerd, wil de Shooting Star er aanvankelijk bij in de buurt blijven om iets van de sfeer vast te houden. De radicaal andere aanpak zorgde evenwel voor andere locaties, verklaart Dave Schram. „We wil den die bruin-oranje nostalgi sche tinten uit 'Kruimeltje' juist vermijden en veel lichtere, vro lijker kleuren gebruiken. Daar om hebben we veel gedraaid in Gent en Brugge: daar zijn de huizen lichter van kleur. Maar ik beloof je dat niemand zal zeg gen: dat is Rotterdam niet." Het budget van 'Pietje Bell' is bijna zes miljoen euro, meer dan twee keer zoveel als dat van 'Kruimeltje'. „Dit is veel groter", zegt Schram. „Als we nu tachtig figuranten op de set hebben, is het een lekker rustig dagje. Na men we bij 'Kruimeltje' nog wel eens genoegen met de lantaarn palen die er stonden, nu nemen we altijd onze eigen lantaarnpa len mee." 'Pietje Bell' is een familiefilm in meerdere opzichten. Hoofdrol speler is de 9-jarige Quinten Schram, zoon van regisseur- schrijfster Maria Peters en pro ducent Dave Schram. Hij werd geselecteerd uit zo'n 1200 kin deren die vorig jaar langskwa men bij het Rotterdamse cas tingbureau FTV. „Het klinkt een beetje hooghartig, maar hij was gewoon de beste", aldus Schram. „We gingen eens langs bij de audities en toen zei Quin ten: waarom mag ik eigenlijk niet meedoen? Toen is hij even tussendoor gegaan en bleek dat hij het hartstikke leuk deed. Moet je er dan vanaf zien omdat hij toevallig 'het zoontje van' is? Op de set heeft Quinten zijn ei gen camper en een privélerares. „Hij vond het ontzettend leuk om de film te doen", weet vader Dave, „maar nu we tegen het einde lopen merk je wel dat hij weer liever met z'n vriendjes speelt." Dezelfde ochtend zijn ze nog samen naar de tandarts geweest om een van zijn melktanden, die op punt van uitvallen stond, te laten vastlij men. .Anders zou die halverwe ge de film uitvallen en dat kan natuurlijk niet. Vanaf morgen mag Quinten echt gaan wisse len." 'Pietje Bell', met rollen voor An gela Groothuizen, Rick Engel- kens, Arjan Ederveen en Marjan Luif, wordt in november in de bioscopen verwacht. den haag/gpd - De absentie van het Nederlands elftal op het we reldkampioenschap voetbal is de aanleiding voor een theater voorstelling die eind juni in Utrecht, Den Haag, Nijmegen en Tilburg te zien zal zijn. Het doel van de avond, getiteld 'Het Verdriet van Nederland', is om „lekker te ouwehoeren ovei;-, voetbal", aldus Frank Tazelaar van de organiserende culturele instelling De Wintertuin. Het avondvullende programma waarin een elftal van schrijvers, muzikanten, columnisten en oud-voetballers wenen om het gemiste WK verschijnt elke avond in een wisselende opstelT ling op de planken. Op de lijst staan onder anderen de zangers Bob Fosko (De Raggende Man- ne) en Rick de Leeuw (Tröcke- ner Kecks), erkende liefhebbers van de voetbalsport. De laatste is auteur van de roman 'De Laatste Held', waarin hij bekent eigenlijk liever profvoetballer te zijn geweest. Ook columnist Matty Verkam man, commentator Leo Dries- sen, oud-scheidsrechter John Blankenstein, Engels-voetbal- dichter Arie Storms, acteur- schrijver Maarten Spanjer en de oud-voetballers Piet Schrij'- vers, Ben Wijnstekers en John de Wolf zijn te bewonderen op het podium. De avonden worden steeds ge-, presenteerd door de auteur Marcel Maassen. Hij zal op het podium ook de interviews doen. Speciale gast is elke aflevering de materiaalman van de ben taald-voetbalclub uit de stad, waar die avond wordt opgetre den. „Het is de bedoeling dat het ko mische avonden worden", zegt Tazelaar. „Er wordt gezongen en gedicht, we hebben columns, mensen doen bekentenissen op het gebied van voetbal. Alles staat bol van emotie. Ik denk dat er veel wordt gelachen, het doel is niet om cultureel onderricht te krijgen." „De laatste tijd zie je vrij veel sport terug in de literatuur. Vo rig jaar leverde dat een geslaagd programma op. We hebben daarom besloten de sluiting van het theaterseizoen elk jaar in het teken van sport te laten staan. Dat het nu over het WK moest gaan, lag natuurlijk voor de hand. En de titel 'Het Verdriét van Nederland' was ook snel ge vonden." 'Het Verdriet van Nederland', 25 juni Utrecht (Tivoli), 26 juni Den Haag ('t Paard), 29 juni Nijmegen (Lux) en 30 juni Til burg (013). Meer informatie: www.wintertuin.nl De cast van de film 'Soldaat van Oranje T met midden achter toen malig hoofdrolspeler Rutger Hauer. Archieffoto 'Soldaat van Oranje 2' had over Engelandvaarder Erik Hazelhoff Roelfeema moeten gaan, die na de Tweede Wereldoorlog als medewerker van de Verenigde Naties te maken krijgt met de Molukse onafhankelijkheids strijd. De Molukse kapingen in de jaren zeventig in Drenthe zouden hem in de film weer met dat verleden confronteren. Voor de hoofdrol had beoogd regisseur Jean van de Velde ac teur Antonie Kamerling op het oog. Die had de jeugdige soldaat van oranje moeten spelen. Voor 'Soldaat van Oranje 1zijn des<- tijds opnamen gemaakt in de Leidse binnenstad. Erik Hazel hoff Roelfzema, op wiens boek die film was gebaseerd, was juist vorige week nog terug in Leiden. Hij zit in het comité van aanbe veling van Het Rapenburg Con cert, dat dit jaar op 31 augustus en 1 september wordt gehou den. Bij die gelegenheid wordt onder meer de filmmuziek van 'Soldaat van Oranje' ten gehore gebracht. tilburg/anp - Ruim honderd ar tiesten die zaterdag 15 en zon dag 16 juni in Tilburg op Festi val Mundial optreden gaan vol gende week dinsdag per trein door het land. Op acht NS-sta- tions zullen zij optreden voor reizigers. Met een speciale Mun- dial-express doen de artiesten onder meer de stations van Eindhoven, Den Haag, Amster dam, Rotterdam en Utrecht aan. Op het ministerie van Buiten landse Zaken in Den Haag wordt het gezelschap ontvangen voor een lunch. „Of de minister voor Ontwikkelingssamenwer king zelf ook aanschuift weten we niet, ze heeft een volle agen da", zegt een woordvoerder van het festival. Mensen die op dins dag 11 juni op de trein wachten kunnen onder andere een kin dertheatergroep uit Bolivia, acrobaten uit Kenia en rappers uit Maili zien. Festival Mundial wordt dit jaar voor de vijftiende keer gehou den. Afgelopen vrijdag opende premier Kok het multiculturele festival. Het slotweekeinde is 15 en 16 juni in het Tilburgse Ley- park. leiden - De zich voortslepende ruzie rond het filmproject 'Sol daat van Oranje 2' heeft er toe geleid dat de film er niet komt. De geldschieters hebben ervoor gekozen hun geld temg te laten storten in verband met proble men tussen de Amsterdamse fi nancieringsmaatschappij Arteco en filmproducent Rob Houwer. Dat heeft Arteco Filmfinancing vanmorgen bekendgemaakt. Een woordvoerder van Arteco zei dat alle investeerders hun geld terug willen, omdat er geen garantie kan worden gegeven dat de film er zou komen. De geldschieters konden ervoor kie zen met een andere producent in zee te gaan, maar volgens Ar teco wil Houwer daar niet aan meewerken. Komende dinsdag dient een kort geding, waarmee Houwer juridisch wil laten vastleggen dat hij de rechten voor de film bezit Hij zegt dat de rechten weer aan hem toebehoren, omdat Arteco eerder deze maand het contract met hem ontbond. De meer dan duizend geldschie ters verliezen elk ruim 1300 eu ro. Dat is twaalf procent van hun inleg. Volgens Arteco gaat het om een standaardbedrag. Het wordt van de inleg afgetrok ken om de oprichting en het be heer te bekostigen van de Com manditaire Vennootschap die de film zou financieren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 19