GESPREK VAN DE DAG Nooit meer terug naar huis Brian May geëvacueerd wegens brand in het huis van de Queen Volgens 'dode' advocaat Bouke Jagt lijdt Nederland aan zedenhysterie Motoriek MAANDAG 3 JUNI 2002 oho jope MENSELIJK Ruim vier maanden na haar overlijden is gisteren een urn met as van ASTRID LINDGREN bijgezet op het kerkhof van Vimmerby, op zo'n 300 kilometer ten zuiden van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De kinderboekenschrijf ster had kort voor haar overlijden gezegd dat ze wilde dat Vimmerby haar laatste rustplaats zou worden. Lindgren is geboren in Vimmerby. De urn met haar as is bijgezet naast het graf van haar ouders. Lindgren overleed op 28 januari op 94-jarige leeftijd in Stockholm. Tienduizenden Zwe den namen zes weken later in de hoofdstad afscheid van de schrijfster. Lindgren verkocht over de hele wereld meer dan 130 miljoen boeken. Vooral haar verhalen over het re belse meisje Pippi Langkous waren populair. De hitsingle AT YOUR SERVICE van Gerard Joling is uit de Mega Top 100 verdwenen. Het bedrijf Mega Chart, dat de hitlijst sa menstelt, vermoedt dat iemand het plaatje voor wijlen Pim For- tuyn massaal opkoopt om het met stip op nummer 1 te krijgen. Dat heeft directeur M. Muller van Mega Chart bevestigd. Mega Chart is een onderzoek naar de kwestie begonnen. Directeur Muller wil niet ingaan op het gerucht dat Jolings platen maatschappij Multidisk uit Almere achter de zaak zou zit ten. Wel wil Muller zeggen dat er onwaarschijnlijk veel exemplaren van At your service zijn verkocht. ,,Wat we nu zien, is geen normale consumentenverkoop meer", aldus Muller. Multidisk was niet voor commentaar bereikbaar. Twee Britse vrouwen heb ben gisteren na een voet tocht van bijna drie maan den de NOORDPOOL be reikt. Twee jaar geleden lie pen Ann Daniels (37) en Caroline Hamilton (35) al naar de zuidpool. Ze zijn nu de eerste vrouwen ter wereld die beide polen te voet hebben bezocht. „Het was vaak wel zwaar, maar we hebben de hoop niet op gegeven", zei Hamilton te gen de BBC. Volgens Da niels was het soms zelfs te koud om de ene voet voor de andere te plaatsen. De gedachte aan haar drieling hield haar op de been. Het team, met oorspronkelijk drie vrouwen, vertrok begin maart in het noorden van Canada. De derde vrouw, de 50-jarige Pam Oliver, moest drie weken geleden opgegeven wegens bevro ren voeten. Vlaamse politici willen drastisch snoeien in de UITKERIN GEN aan leden van het KONINGSHUIS. De broer en zus ter van prins Filip krijgen geen cent meer, als het aan de Vlamingen ligt. De discussie, gisteren op de Vlaamse tv, is actueel omdat er in een Belgische senaatscommissie on langs een nipte meerderheid voor een voorstel was om al leen nog de troonopvolger een salaris te geven. Een socia listische Vlaamse senator pleitte ervoor om alles aan de koning te geven, die het zelf onder zijn familie mag verde len. De vraag is wanneer een eventuele nieuwe, zuinige re geling ingaat. Prinses Astrid en prins Laurent hebben zich immers nooit voorbereid op een burgerbestaan. De Vlaam se liberalen willen daarom wel een uitzondering maken: het duo krijgt nog vijftien jaar nadat prins Filip de kroon heeft overgenomen van koning Albert, een tantième. Met 34 jaar vertraging heeft de Amerikaanse regisseur STEVEN SPIELBERG zijn uni versitaire studie film afgesloten. Vrijdag nam de Oscar-winnaar in de traditionele stu- dentenkleding de BUL van de State Universi teit in Californië in ontvangst. Bij de uit reiking klonk in de zaal de filmmuziek van Indiana Jones, een van Spielbergs bioscoopsuccessen. Ook zijn ouders waren aanwezig. De universi teit wil de scriptie van de beroemde regisseur niet vrijge ven. Wel verklapte een professor dat die goed geschreven en omvangrijk was en er geen enkele grammaticale fout in stond. Spielberg brak zijn studie in 1968 af om uitein delijk, en dus zonder diploma, de top te bereiken. Met hits als ET en Jurassic Park werd hij miljardair. Afgelopen najaar keerde Spielberg weer terug naar de collegezaal en rondde er het vak film en elektronische kunst af. Al eer der verklaarde hij zijn kinderen te willen bijbrengen dat een goede opleiding heel belangrijk is. De Vlaamse regering heeft VLAANDEREN BOVEN van Raymond van het Groenewoud uitverkoren tot officieel Vlaams feestlied. Het lied moet overal te horen zijn rond om 11 juli, wanneer het Nederlandstalige deel van België de 'Guldensporenslag' herdenkt. Dit jaar is het precies ze venhonderd jaar geleden dat Vlamingen een stel Franse ridders, te herkennen aan de gouden (gulden) sporen op hun rijlaarzen, in de pan hakten. Eeuwenlang was dit een voetnoot in de geschiedenis, maar de afgelopen honderd jaar heeft de Vlaamse onafhankelijkheidsbeweging, vech tend tegen de overheersing door de Franstaligen, het col lectieve geheugen opgefrist. Vlaanderen Boven, waarvan vooral de titel zich heerlijk laat meeschreeuwen, wordt .ook 'opgefrist'. De oorspronkelijke versie is helemaal niet zo vleiend en er komen frasen in voor als 'Vlaanderen bui ten, waar ik de Heer nog zag spuiten'. Het lied wordt inge zongen door Van het Groenewoud samen met enkele ande re artiesten, onder wie Clouseau. Een acht maanden oude BABY kwam zaterdag het Sapporo-stadion in Japan niet in omdat de slapende zuigeling niet over een kaartje beschikte. „Maar mijn zoon was nog niet eens geboren toen we de kaartjes kochten", probeer de de moeder nog. Een ver tegenwoordiger van het plaatselijke organisatieco mité zei dat regels nu een maal regels zijn. „Wie geen kaartje heeft, komt er niet in, ongeacht zijn leeftijd." De moeder mocht zelfs niet meerijden met de shuttle bus naar het stadion, waar zij de wedstrijd Duitsland tegen Saudi-Arabië wilde zien. De vader betrad uit eindelijk alleen het stadi on, de moeder bekeek de wedstrijd op een tv-scherm. In het Sapporo-stadion ble ven overigens 7000 stoelen leeg. Australische biologen onderzoeken of zij microben uit de magen van kangoeroes naar koeien en schapen kunnen overbrengen om deze grazers minder WINDERIG te ma ken. DeToeien en schapen produceren bij de spijsverte ring bij elkaar drie miljoen ton methaangas per jaar, ofwel 14 procent van de totale broeikasgasproductie in een land dat per hoofd van de bevolking de grootste producent van broeikasgassen ter wereld is. Een ander broeikasgas is kooldioxide, dat ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen als steenkool, olie en gas. Anders dan koeien en schapen produceren kangoeroes nauwelijks methaan gas. Biologen denken dat de microben in de magen van deze dieren waterstof binden dat bij de fermentatie vrij komt, waardoor er geen methaan ontstaat. Onderzoekers in Queensland experimenteren nu met een veertigtal bac teriesoorten uit de magen van kangoeroes om te bepalen welke eventueel overgebracht kunnen worden naar koeien en schapen. UK-D In de westelijke vleugel van Buckingham Palace in Londen heeft gisteravond korte tijd brand ge woed. Uit het dak kwamen dikke rookwolken. Het gebouw werd direct ontruimd. Het vuur brak rond half acht Nederlandse tijd uit. Brandweer korpsen hadden de brand na ruim een uur ge blust. Volgens de politie hebben zich geen per soonlijke ongelukken voorgedaan. Op het moment dat de brand uitbrak, waren er volgens Scotland Yard geen leden van de konink lijke familie in het paleis. Wel bevonden zich en kele honderden technici in Buckingham Palace, maar zij werden snel in veiligheid gebracht. De technici bereidden een popconcert voor, dat van daag ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van koningin Elizabeth II in de tuin van het paleis wordt gehouden. Musici waren op het podium aan het oefenen toen ze te horen kregen dat ze weg moesten. On der de geëvacueerde popartiesten waren Phil Col lins, Eric Clapton en Brian May, gitarist van de rockband Queen. „Ik stond net op het punt om met Joe Cocker te gaan repeteren, toen ik hoorde dat we moesten vertrekken", zei May tegen de BBC. Volgens de gitarist raakte er niemand in pa niek. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoor log dat Buckingham Palace werd geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Ver moedelijk is deze ontstaan in een toilet dat niet meer in gebruik was. De brand woedde in een gang in de westelijke vleugel, naast de balzaal. Volgens een woordvoer ster van het paleis is er vermoedelijk geen schade ontstaan aan kunstwerken in het paleis. Wel is een plafond aangetast bij de bluswerkzaamheden. Zaterdag was in de tuin van Buckingham Palace met een klassiek concert het startsein gegeven voor een reeks festiviteiten ter gelegenheid van het jubileum van de koningin. Ongeveer 12.000 gasten woonden optredens van onder anderen de Nieuw-Zeelandse operazangeres Kiri Te Kanawa en de Russische cellist en dirigent Mstislav Ros- tropovitsj bij. ANP en Reuters Rookwolken bij Buckingham Palace. Foto: AP/Sky News =nd nie inaaid. istzaal portie niet g aarc Het bericht komt binnen via het familielid dat de afgelopen dagen de contacten met de pers ver zorgde. Bouke Jagt wil praten. Maar niet in Nederland, want dat is vanuit zijn huidige verblijf plaats te ver rijden. Antwerpen, dat is nog wel te doen. We spre ken af bij de kaartverkoop op Antwerpen Centraal. Een tien jaar oude archieffoto en de medede ling dat hij inmiddels helemaal grijs is en een ringbaardje draagt, moeten het mogelijk maken om de 'verdwenen' advocaat te iden tificeren. Het ringbaardje is wat kleiner dan verwacht, verder is het geen enkel probleem om elkaar te vinden. De begroeting is harte lijk. Hij weet een café even ver derop waar we rustig kunnen praten. Hij praat gepassioneerd, bijna vier uur lang. Over zijn vertrek uit Nederland, over de Hoge Raad die volgens hem 'gezui verd' moet worden, over zaken die hij gedaan heeft. Hij vertelt over een dominee wiens enige misdaad was dat hij jaren gele den ooit het woord 'zwanger' in de mond had genomen. Over een 12-jarige jongen die, hoewel hij werd vrijgesproken van ver krachting, toch jarenlang achter de tralies verdween. „Dat kan niet, maar het gebeurt wel. In Den Haag." Over een 19-jarige Turk die door een vriendin aan de politie werd uitgeleverd na dat ze eerst haar vader en twee volslagen onbekenden onte recht van verkrachting had be schuldigd. En hij verontschul digt zich dat hij zo veel praat. „Maar het is zo'n tijd geleden dat ik Nederlands kon spreken. Ik merk dat het fijn is om weer eens op dezelfde golflengte te zitten." Bouke Jagt vertrok op 15 maart met zijn auto uit Voorschoten en is sindsdien nog maar één keer in Nederland geweest, toen hij in persoon naar Den Haag moest om voor een cliënt hoger beroep aan te tekenen. Verder zat hij de afgelopen maanden in Italië, Spanje, Frankrijk. Hij dacht er serieus over om te ver trekken naar Midden-Amerika, maar dat wil hij zijn vrouw en kinderen in Voorschoten niet aandoen. Terug naar Neder land? Nee. Hij herhaalt verschil lende keren dat hij walgt van het Nederlandse rechtssysteem. En hij maakt zich tot zijn eigen ver bazing geregeld boos. Nee, in Bouke Jagt: „In zedenzaken is geen spoor van bewijs nodig. Dat wordt gewoon gefabriceerd." Foto: Ruud Sep Nederland heeft hij niets meer te zoeken. Alhoewel... Vrienden schrijven hem dat het middel erger is dan de kwaal. Hij moet er nog eens over nadenken. Het lijkt nog nauwelijks tot de Voorschotense advocaat te zijn doorgedrongen dat hij Neder land eigenlijk niet meer in kan. Dat wil zeggen: hij zal zonder moeite de grens over komen, maar dan loopt hij wel direct het risico om opgepakt te worden. Bouke Jagt werd op 16 april door de Hoge Raad veroordeeld tot drie maanden cel voor on tucht met een mannelijke cliënt. En het uitzitten van die straf zal zwaar zijn, heel zwaar. „Daar zijn zo manieren voor. Een be waker laat een brieve slingeren en binnen de kortste keren weet iedereen waarvoor je zit. En dan kan ik wel gaan uitleggen dat ik onschuldig ben, maar zo werkt het natuurlijk niet" Jagt ontkent alles, zelfs dat hij ooit ook maar iets voor jongens gevoeld heeft. Volgend jaar is hij veertig jaar getrouwd, en de vraag of hij op jongens valt be gint hem te irriteren. Helaas heeft hij in het verleden een aantal romans geschreven waar in meer dan eens een hoofdper soon voorkomt met homosek suele gevoelens. De officier van justitie voerde het nog aan als bewijs. En ja, toen ze vroeg of hij misschien toch niet diep van binnen op jongens viel, werd hij boos en antwoordde hij dat hij van alle mensen hield. Een ver wijzing naar de liefde van God die helaas helemaal verkeerd werd begrepen. De advocaat liet zich even gaan. Dom ja, heel dom. Maar ja, ontkennende verdach ten. Daar zijn er zo veel van. En als je tot in de allerhoogste in stantie schuldig bent bevonden, dan ben je in Nederland geen verdachte meer, maar simpel weg dader, toch? Op de Twee van Putten na dan, natuurlijk. Maar als de advocaat over zijn eigen zaak vertelt, blijken er toch wat rare kanten aan te zit ten. Zo begon de zaak in 1997 met drie dagen opsluiting 'als serieverkrachter', om vervolgens twee jaar lang helemaal stil te liggen. „Ze hebben me gesugge reerd: 'Klep houden, en dan zien we nog wel'." Maar Jagt hield zijn 'klep' niet. Hij wist zelfs een geruchtmakende en voor justitie uiterst belangrijke zedenzaak te winnen, en binnen drie weken had hij ineens zijn eigen dagvaarding in huis. Da's raar. Net zoals het opmer kelijk is dat de Hoge Raad an derhalve maand geleden stelde dat de vervolging van Jagt niet begonnen is met de driedaagse opsluiting in 1997, maar met een briefje van de officier van justitie die in 1999 opdracht gaf tot een gerechtelijk vooronder zoek. „Dat is een stupiditeit die een tweedejaars rechtenstudent niet zou maken hoor, maar hier zitten vijf mensen in dat hoog gerechtshof die dat durven te zeggen!" Maar stupide of niet, het was wel dé manier om te voorkomen dat men de advo caat vrij moest spreken omdat de 'redelijke termijn' voor straf vervolging dubbel en dwars was overschreden. Volgens Jagt lijdt NederlanP 'zedenhysterie'. Een ziekte'ex m begonnen in de Verenigde m;een ten, waar ze al zo ver zijn om een 11 -jarig Zwitsers jor i311 tje op te sluiten omdat eem ?n vrouw dacht te zien dat hij F j der de rok van een buurme van zat. Via Engeland en Frankr?*.2 heeft de hysterie ook Neder 45?1 bereikt „In zedenzaken is j spoor van bewijs nodig. D<r wordt gewoon gefabriceerd Kijk maar naar Lancee, de f malige politiechef van Sch monnikoog. En een advocd die zo'n verdachte bijstaat,! het moeilijk, zeker als hij sifl heeft. Kijk maar naar de adr caat van Lancee, die zo in d tang werd genomen door jt tie dat hij in zijn auto is ge?? en nooit meer is teruggeziq PP® Hoe kan het gebeuren dat nen rechtsstaat zo afglijdt? Jagtf er zo zijn ideeën over. Er nf u sprake zijn van ongeneeslijr0*mf ziekten, oorlog en een maafr schappij waarin oude zek°^r mt den verloren zijn gegaan, in de tijd van de heksenveiPF' ue ging, of zoals nu in een tijd' n aids, van allerlei oorlogen van het instorten van de k< die de moderne mens niel meer te bieden heeft. Het wel over, maar het zal evei ren. Maar ho even. Kindeiverkij ters zijn geen heksen. We z hier toch niet voor niets in L gië! Mare Dutroux bestaat f - en hij heeft toch echt kinde ontvoerd, verkracht, geëxpISJ© teerd en vermoord. „Hier ij gië is natuurlijk wel degelijl «©H aan de hand. Maar het woi uitvergroot op een kosi schaal. Waarom duurt het lang met die meneer Dutnf*®^1"' Niet door het vele bewijsir^ aal, hoor. Er is voldoende om die man te veroordelei Maar ze willen die man ni< daarop veroordelen waarvouaë ov hij veroordeeld kan wordecj?11?11 willen een groot satansweifj zien." H t hGS Er zijn twee mogelijkhederr Jagt is wel degelijk schuldig? 0m,*? ontucht. Dan is de veroor<$e 21 terecht. Maar als hij inden onschuldig is en hij er doöPe™ titie opzettelijk ingeluisd isr° is er iets heel erg mis. De pL dooien die Jagt al sinds 19JR0ITI herhaaldelijk houdt voor tc« zicht op het werk van officii© SI van justitie en de mogelijk!: om niet functionerende ree* te ontslaan, komen dan in heel ander daglicht te st« Ruud Sep :isje w moes opge doo erie. 1 Er zijn maar weinig instanties die de moed hebben een oproep te sturen om je binnen twee dagen ergens te melden. Het leger in oorlogstijd, schiet me te binnen. Of het openbaar ministerie, als je niet terug komt van proefverlof. En de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD, natuurlijk. Daar storen ze zich ook niet aan school- of werktijden als je met je nazaat geacht wordt te ver schijnen voor onderzoek van: O gehoor O gezichtsvermogen O houding O groei O gesprek O onderzoek O anders, namelijk: Bij ons is de laatste categorie aange kruist, waama achter de dubbele punt met pen is ingevuld: de motoriek. Op dit onderdeel - en dan met name de bij zondere verrichtingen als huppelen en hinkelen - heeft onze zoon de vorige keer de griezelig hoge maatstaven van de vaderlandse Jeugdgezondheidszorg nietgehddldDe mm óf meer natuurlij ke rolverdeling bij ons thuis is dat mijn echtgenote altijd bij de eerste oproep met hem gaat. Ik ben er voor de herkansingen. Als het er echt om gaat. De laatste keer dat ik in die hoedanigheid moest opdraven was bij de gehoortest, zo'n vier jaar geleden. Dus nee, ik mag niet mopperen. Bij de huisvesting van de Jeugdgezondheids zorg in ons dorp, zo mag ik de kabinetsinfor mateurgeruststellen, wordt het geld niet over de balk gesmeten. De afdeling van de GGD is ondergebracht in een noodlokaal dat over eind wordt gehouden door rekken met fol ders over hinderlijke aandoeningen (Wor men', 'Jeugdpuistjes', Verstopping"), heikele opvoedingskwesties CPluimen - toverstafjes bij het opvoeden van kinderen') en posters met de Hoofdluiswijzer en het telefoonnum mer van de kindertelefoon. Mijn zoon zakt op de grond om met een ga rage en autootjes te spelen, ik lees in Wie niet horen wil...een vlugschrift over 'hoe je kinderen tot zes jaar op een positieve manier kunt laten zien waar de grenzen liggen en hoe je ervoor kunt zorgen dat het straffen niet uit de hand loopt". Mijn zoon wordt over twee maanden zes en ik heb het gevoel dat ik een verloren race loop. Waarom gaan die fol ders bij de GGD altijd over een ander soort kinderen? Om de tien seconden kijken mijn zoon en ik naar de deur waarachter zich de dienstdoen de jeugdarts moet bevinden. Alles is rustig. Een jeugdarts is, weet ik nog uit mijn jeugd, altijd een vrouw van middelbare leeftijd met een gelaatsuitdrukking waaruit blijkt dat het leven niet mild voor haar is geweest. Een maal binnen raakt mijn zoon onder haar blikken spontaan zijn spraakvermogen kwijt, maar aangezien we hier komen om te hinkelen lijkt me dat geen onoverkomelijk bezwaar. De keren dat hij het niet met ja- of nee-knikken afkan, antivoord ik voor hem. Op hinkelen en huppelen is verscheidene ke ren door ons geoefend. Prijzen zal hij er niet mee winnen, maar zijn vaardigheden lijken me ruim voldoende om de test 'Motoriek' met glans te doorstaan. Maar dat is de afdeling Jeugdgezondheids zorg allemaal te makkelijk Voordat hij daaraan toekomt moet hij op een A4'tje vier kantjes, driehoekjes en ruitjes natekenen, tussen de lijnen zijn naam schrijven en een poppetje tekenen. Het angstzweet breekt me uit. Zijn poppetjes zien eruit als de hiëroglie fen van een Egyptenaar uit 'Asterix en Cleo patra', die zojuist door Obelix op z'n kop is geslagen. De jeugdarts heeft al zijn vorige te keningen bewaard en blijkt warempel toch iets van een optimist in zich te hebben: ze be ken. Dt uitgede ider me speurt progressie. j*e In de bouwkeet van twee bij vier meter jPar-;Bu( den daarna de hinkel- en huppelproevaes erP gelegd. Hij hinkelt van de muur naar heF eral reau van de jeugdarts en weer terug naa archiefkast. Het gebouwtje dreunt op zijl Z0ll( grondvesten. Dan loopt hij over een gelei streep en moet hij ook nog wat baloefetw§6 doen. Nergens voorzie ik problemen, totl~ we bij het nimmer geoefende onderdeel lj;e P® op één been'zijn beland. Op het linkert$~e c blijft hij een seconde of tien overeind. Orp rechterbeen kan hij alleen twee seconder** ven staan als hij met zijn armen als morse wieken zwaait. F z De jeugdarts kijkt bedenkelijk. En laat fl-j beurtelings op het ene en het andere beéi staan. Dan weer links. Dan weer rechts. ^P. e e zwaaien wordt erger. Jurtser t De Jeugdarts kijkt nu uitgesproken somr sP.ro' „Dit zou weieens een probleem kunnen Pm f13 den." °ordtel „Alleen als hij besluit om later reiger te f e.en den", analyseer ik. ;nderwi Tussen mij en de Jeugdgezondheidszorg3 ^rote het toch nooit meer goed. Reageren?: c O

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 2