Vijf Tony Awards musicals Van den Ende KUNST 8c CULTUUR Trots op de rechte rug Aandoenlijke Ozzy Osbourne attractie op z'n eigen feestj Terug naar het hippie-tijdperk met Laurentius en Popcore @11 Sound; Crosby speelt op lagere school Geding 'Soldaat van Oranje' later Amsterdamse prijs voor Jos Brink Penning voor het Katwijks Museum Componistenprijs Andrikopoulos Prijzen voor Van Gestel en Min Edward Albee na 39 jaar opnieuw onderscheiden Rick van der Ploeg neem afscheid van de politiek Sfeervol L* Floraconcef j in de Hort!I Pasadena - In 1969 stond hij met de legendarische formatie Crosby, Stills and Nash op het podium van Woodstock, afgelo pen zaterdag was hij met zijn nieuwe band PCR te vinden in de aula van een lagere school in Pasadena, Californië: David Crosby. De school had het be zoekje van de legende te dan ken aan het feit dat Crosby's kleinkind op deze school zit. Er werd een inzamelingsactie ge houden voor financiële hulp aan leerlingen uit minder gefor tuneerde gezinnen. De op brengst was dertig duizend dol lar. Foto: AP Amsterdam - Het kort geding over de geplande film 'Soldaat van Oranje 2' is een week uitge steld. De zaak tegen financie ringsmaatschappij Arteco vindt op 11 juni plaats en niet op 4 juni. Volgens Nedfilm is er door de verschuiving meer tijd voor de zitting beschikbaar. Nedfilm en Arteco Filmfinancing liggen met elkaar in de clinch over de financiering van 'Soldaat van Oranje 2'. De film, waarvan de kosten op 12 miljoen euro zijn begroot, is bedoeld als vervolg op de kaskraker 'Soldaat van Oranje' uit de jaren zeventig. Nedfilm stelt dat Arteco de geldschieters van de film 'be- driegelijk misleidt'. Amsterdam - Jos Brink heeft gisteravond de Frans Banninck Cocq-penning van de gemeente Amsterdam gekregen. Dat ge beurde na afloop van een extra voorstelling van de musical 'Sonneveld' in Koninklijk Thea ter Carré. De penning is be doeld voor mensen die zich minstens tien jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad. katwijk - Het Katwijks Muse um krijgt de Gerard Evers Pen ning. De Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea reikt deze prijs iedere twee jaar uit. De jury prees het museum on dermeer vanwege de 'stimule rende exposities' en de 'onver flauwde inzet van de vrijwilli gers'. Ook is het museum erin geslaagd een 'hecht draagvlak te creëren voor het museum', aldus de juryleden. Hans Scho nenberg, voorzitter van het mu seum, krijgt de oorkonde aan staande zaterdag uitgereikt tij dens de opening van de Zomer- tentoonstelling. Amsterdam - De Nederlandse Griek Dimitris Andrikopoulos heeft vrijdagavond de NOG Jonge Componistenprijs 2002 gewonnen. Hij kreeg deze prijs, een geldbedrag van 3500 euro, voor zijn orkestwerk 'Antipara- thesis'. De NOG Stimulerings- prijs ging naar Giel Vleggaar. Hij componeerde het stuk 'Fastlanewoodpecker'. Vleggaar krijgt 1250 euro. Amsterdam - Peter van Gestel heeft de Gouden Griffel voor het beste jeugdboek voor kin deren tot 12 jaar gewonnen met 'Winterijs'. De Gouden Penseel voor het mooiste geïllustreerde kinderboek is voor Willemien Min voor haar werk in 'Ik schil der je in woorden', geschreven door Hans Hagen. Van Gestel won eerder een Gouden Uil en een Zilveren Griffel voor 'Mari- ken' (1998) en een Zilveren Griffel voor 'Uit het leven van Ko Kruier' (1985), 'Winterijs' werd eerder bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs. De jury kende ook zes Zilveren Griffels en twee Zilveren Penselen toe. Deze gaan respectievelijk naar Stern (Mevrouw Dientje en het leverworstmysterie), Sylvia Vanden Heede (Opgestaan is plaats vergaan), Bart Moeyaert (Het beest heet Mona), Martha Heesen (Stekels), Guus Kuijer (Met de wind mee naar de zee), Bibi Dumon Tèik (Het koeien- boek), Harriët van Reek (Bokje) en Tijn Snoodijk (Getver! Al weer een boek!). MAANDAG 3 JUNI 2002 new york/anp - Twee musicals van Sta ge Holding, het bedrijf van Joop van den Ende in New York, hebben gisteren vijf Tony Awards gewonnen. 'Into the Woods' kreeg de prijs voor de best musi cal revival en 'Urinetown' voor de beste regie. 'Into the Woods', een bewerking van de sprookjes van Grimm, kreeg ook een Tony voor het beste lichtontwerp. 'Uri netown', het satirische stuk over een stad waar iedereen voor elk toiletbe- zoek moet betalen, kreeg Tony's in de belangrijke categorieën beste boek en beste muziek. De Tony Awards zijn de belangrijkste jaarlijkse prijzen voor to neel en musical. Vorig jaar was Joop van den Ende ook succesvol. Toen viel hij in de prijzen met de musical '42nd Street'. Het jazzsprookje 'Thoroughly Modem Millie' heeft zes van de 22 Tony Awards gewonnen, waaronder die voor beste musical, beste hoofdrolspeelster en beste choreografie. De Tony voor beste toneelstuk werd toegekend aan 'The Goat or Who is Sylvia', een komisch drama over de onvoorspelbaarheid van de liefde van de hand van Edward Al bee. Voor Albee was het de tweede keer dat hij de belangrijkste Amerikaanse to neelprijs kreeg. In 1963 won hij er al een voor 'Who's Afraid of Virginia Woolf?'. door Wijbrand Schaap den haag - Hij was de meest om streden staatssecretaris van cul tuur die Nederland heeft gekend. Rick van der Ploeg gaat de ge schiedenis in als de man die cul turele diversiteit, cultuurpartici patie en kunsteducatie op de kaart zette. Al zullen sommigen hem liever willen herinneren als degene die gevestigde orkesten, musea en toneelgezelschappen van de kaart veegde. Bij groepen als De Appel, Het Nationale Toneel, Orkater en een paar orkesten is de staatsse cretaris niet echt welkom meer. „In dat verzet zit iets dubbels. Er kwam heel veel geld bij. Men zag dat, en dacht dat gaat dus naar ons toe. Automatisch. Dat ik aan de andere kant er juist voor wilde zorgen dat er ruimte kwam voor meer dan honderd nieuwkomers, werd niet geap- preciéerd." „Dat mensen zich bedreigd voelden kwam dus daardoor, en het kwam doordat ik me verzet te tegen de ivoren-torenmentali teit van veel kunstenaars en ge zelschappen. Die gaan vaak nog uitsluitend van het aanbodprin cipe uit: iedereen moet naar hén toe komen, in plaats van an dersom." „Zij zien kunst ook als een mo gelijkheid om je te onderschei den van anderen: ik ben kunst zinnig en de rest wandelt in duisternis. Zodra iets populair wordt en veel meer mensen het interessant gaan vinden, zeggen ze dat het geen kunst meer is. Ik bespeur die voorkeur voor ex clusiviteit ook wel eens bij me zelf. Maar de vraag is of dat wel zo goed is." „Als je een toneelklassieker speelt op een manier die vol strekt onverstaanbaar is, dat al leen maar een paar diep inge wijden begrijpen hoe het in el kaar zit, of in ieder geval doen alsof ze het begrijpen, dan kun je je publiek zo van je vervreem den. En ik bestrijd dat het dan pas kunst is. Het mag bestaan, en het hoort erbij, maar het gaat uiteindelijk om iets veel breders. De 'Hamlet' van de Theater compagnie is een voorbeeld van een klassieker die uitermate toe gankelijk is, en ook nog eens een commercieel succes. Dat hoeft niet alleen maar 'Ja zhster, Nee zuster' te zijn." Een ander probleem was de komst van nieuw publiek. Kun stenaars worden dankzij het succes van de kunsteducatie steeds vaker opgezadeld met klassen schoolkinderen in de zaal die de boel verstoren. Van der Ploeg beschouwt dergelijke incidenten echter als groeistui pen. „Ek heb het ook wel eens meege maakt dat mensen tijdens een voorstelling met hun mobieltje zaten te bellen. En natuurlijk heb je het wel eens dat scholie ren massaal naar een voorstel ling gaan. Dan zit je in een zaal met mensen die elkaar kennen van het schoolplein. Daar zitten altijd een paar gangmakers tus sen die hun kans grijpen. Rad draaiers moet je hard kunnen aanpakken. Maar vergelijk ons theater eens met het theater in andere landen. Net als in Shake- speares tijd roert het publiek zich daar veel vaker bij voorstel lingen. Niet uit balorigheid, maar uit pure betrokkenheid." Het theater mag dus best wat minder plechtig. „De klachten die je hoort, maken ook duide lijk hoe eenzijdig het publiek is dat nu vaak nog in de theaters zit. Ik probeerde dat juist wat di- verser te maken, door nieuwe groepen te werven, te raken, te pakken." Culturele diversiteit was het an dere kernwoord van het paarse kunstbeleid. Van der Ploeg is trots op wat hij daarin heeft be reikt „De deur is opengezet voor nieuwkomers. Er is een eerlijke kans gekomen voor nieuwe makers met kwaliteit. Dat kunnen jongeren zijn, al lochtonen, maar ook nieuwe ge zelschappen. Ten tweede: er is 315 miljoen euro voor cultuur bijgekomen. Procentueel een kwart meer dan voor zorg, on derwijs of veiligheid. Daardoor was er vernieuwing mogelijk zonder dat er heel veel voor moest worden afgebroken." De vernieuwing van kunst mag dan een relatief succes zijn ge weest, Rick van der Ploeg is ook persoonlijk sterker uit de soms heftige politieke strijd gekomen. „Voor mij persoonlijk is de grootste verworvenheid dat ik mijn mg recht gehouden heb. De Kamer heeft mij altijd argwa nend bekeken. Er werden mo ties ingediend om vooral kwali teit hoog in het vaandel te hou den en om als politiek geen in houdelijk oordeel te vellen. Hol le moties, want dat staat hoe dan ook bovenaan." „Voor kwaliteit en beoordeling hebben we de deskundigen van de raad voor cultuur. Toen kwam die met het advies, en toen ging opeens de hele Twee de Kamer tegen zijn eigen motie in. Iedereen begon zich opeens inhoudelijk met de keuzes te be moeien, en opeens bleek het onafhankelijke criterium van kwaliteit niet meer te gelden. De Kamer ging tegen negatieve ad viezen van de Raad in. Men blijkt enorm vatbaar voor de lobby van mensen die negatief beoordeeld zijn. Gelukkig heb ik volgehouden om voor mijn principes te staan." Aan al dat staan voor je princi pes komt ooit een eind. Natuur lijk is het een uitdaging om met de huidige, rechtse wind in de politiek stevig oppositie te gaan voeren om nog iets van de ver- Riek van der Ploeg: „Net als in Shakespeares tijd roert het publiek zich veel vaker bij voorstellingen. Niet uit balorigheid, maar uit pure betrokkenenheid." Foto: GPD/Annette Vlug nieuwing te behouden, maar leggen op internationale vraag- Rick van der Ploeg vertrekt. Niet stukken als vergrijzing en migra- alleen uit de Kamer, maar zelfs tie. Ik ga eerst een tijdje naar de uit Nederland: „Ik ga me nu toe- universiteit in Londen, en daar- Opvallend was de Tony voor 'Elaine St- ritch at Liberty', een onewomanshow van de 77-jarige Elaine Stritch. De actri ce was in het verleden al vier keef eer der genomineerd voor een Tony - de eerste keer in 1956 - maar ze viel nooit eerder in de prijzen. Met 'Elaine Stritch at Liberty' heeft ze volgens de jury een 'speciaal theaterevenement' gemaakt. muziek recensie Lidy van der Spek Concert: 'Hórtus Romanticus', K Gould, bariton en Jeroen Sarphati, Gehoord: 2/6, Oranjerie Hortu Botanicus, Leiden. q j D I 1 na naar een zuidelijk, warm land. Ik moet alleen nog kiezen of het Spanje of toch Italië wordt." 'Flora' introduceert haar certserie op een stralende j in de Oranjerie de Hortus Botanicus. De w; zon en alle flemende bloej de botanische tuin notJ uit om toch vooral buiten te ven. Toch is het uur za pianospel aangenaam en vol, niet het minst om de in delijke kant liefde, natuur haar schoonheid, gevat in en verwelkend loof. Zaterdag trouwde hij en zoil staat hij alweer te zingen liefde en (on) trouw. Ken G zingt met veel zorg en grote cisie, articuleert de woo nauwgezet, geeft elk woord, het kleinste, aandacht en w te. Het gevolg is dat hij vi als hij Duitse teksten zingt oog meer heeft voor de 1 lijn. Zijn woorden zingen naar een doel toe; ze ziji fraai maar statisch, niet j op komend heil of onheil. 'Die liebe Farbe' uit de liede cyclus 'Die schone Müllerin Franz Schubert wordt nj waardig langzaam gezoi waardoor die stilstand nog c c opvalt. In 'die böse Farbe' de toon heftiger en het tefen. sneller is, krijgt de inhoud richting. Maar wanneer G £0 ingezongen is en zijn moe iel. taal mag zingen, 'Silent van Vaughan Williams, de 'love and nature' elkaar als tweevoudige stilte. Gould lyrisch, in lichte extase 'you,. es smile peace'. In de liederen van Schun 5 4 komt Gould ook in de D taal goed op dreef. Bij de kaar overlopende liederef®s' steeds sprake van intense s ;Ar wisselingen. De laatste zin 'lm wunderschönen Monat blijft als een leeuwerik ii j'^ lucht hangen. 'Die Rose, di ;up lie, die Taube, die Sonne' pen zich haastig, nerveus, c wonden voorwaarts, op de len gezeten door 'die Kleins Feine, die Reine, die I transparant en spannend vangen in klank en kleur. De pianobegeleider Jeroenl phati is wars van pathos of 3 niertjes. Hij speelt adeq zeer voortvarend zonder mantische adempauze of sche trekkeiijen. Hij vertolk er stéét, en dat is mooi geno g( 14 A i.3( door Jeroen Schwartz numegen - Ozzy Osbourne, de 53-jarige rocklegende uit het Engelse Birming ham, is Madman-af. Heeft drank en drugs bijna afgezworen. Werd tv-ster. De onttroonde Prins der Duisterheid schotelt vandaag zelfs de Britse konin gin een exclusief concert voor. Maar Ozzy, de hoofdrolspeler en boerenslim- me bedenker van het rondreizende Ozzfest, blijft cult. „Ik ben heus niet gek", zingt de vijfti ger op karakteristieke wijze zaterdag in het Goffertpark in Nijmegen ten overstaan van duizenden hardrock- fans op de eerste Nederlandse editie van het festijn. Natuurlijk vertoont hij daarbij zijn blote achterwerk en na tuurlijk kiepert hij emmers water over de toeschouwers heen. Ozzy is de voor de hand liggende at tractie van het circus waarin 22 rock formaties vanaf drie podia tegen el kaar opboksen, van 's middags twaalf tot elf uur 's avonds. In de Verenigde Staten trekt het concept sinds 1996 jaarlijks meer dan een miljoen bezoe kers en heeft het talenten als Incubes en System of a Down gelanceerd. In Nijmegen zijn de imponerende bijrol len weggelegd voor een handvol tradi tionele en stijlverleggende heavy me tal publiekstrekkers uit eigen land en Amerikaanse grootheden als Slayer en Tool. Ozzy Osbourne, de onttroonde Prins der Duisterheid, de hoofdrolspeler en boerenslimme bedenker van het rondreizende Ozzfest. Foto: WFA/Michel Utrecht Die laatste groep, een schuchter vier tal uit Hollywood, is een verademing. Ingeleid door een sfeervolle sounds- cape en een vredesteken, begint Tool aan hun uitzonderlijke metal - zonder boosaardige schreeuwpartijen of 'fucks'. Op voorhand is de alternatieve aanpak van Tool ontoegankelijk, maar de ingewikkelde metal dwingt de aan dacht af van de luidruchtige festival massa. Puur op muzikale gronden. Opener 'The Grudge', afkomstig van het vierde en beslissende album 'La teralus', is een samenvatting van Tools verfrissende kwaliteiten: kracht en spanning ineen. Hypnotiserend bijna, en dat minutenlang. Dit is metal van nu. Zanger Maynard James Keenan staat rechtsachter op het po dium, in zichzelf gekeerd en haast weggestopt tussen de bewegingsloze anderen. De halfnaakte, in verf ge doopte Keenan gromt niet. Hij be moeit zich, anders dan alle andere op tredende vocalisten, nauwelijks met de luisteraar maar stem zweeft boven alles en iedereen uit. Dood en onheil Hoe anders is de boodschap van land genoten Slayer. „Heil awaits", krijst zanger en bassist Tom Araya. Verderf staat u te wachten. De groep concen- teert zich al pakweg twee decennia op dood en onheil en verpakt die in ra zendsnelle rechttoe-rechtaan num mers. Pink en wijsvinger, de blijkbaar internationaal geldende hardrock- groet, gaan massaal de lucht in. Met goedkeuring van een grijnzende Araya, de duivel zelve. Niets staat Slayer in de weg om een schaamteloze best of-voorstelling te geven. Dus jast het viertal zich zonder een spoor van ironie door materiaal uit de midden Hei tior Bt am jaren tachtig - het nu-metal en Tc e - ze tijdperk van de thrash. Vergeleken bij klassiekers als Mortem' en 'Raining Blood' 'Disciple' en 'Bloodline' (van het jaar verschenen 'God hates us all' danks alle inspanningen slaapvei kend aan. De modernisering van er is gedoemd te mislukken. De gedienden worden aan vele ka voorbijgestreefd. Door Amerika gezelschappen als Drowning Poe Nino en, van Nederlandse boi Dreadlock Pussy en Dimension S( Nederlands sterkste troef, het raz snel tot festivalact uitgegroeide W Temptation, klinkt dankzij promi te toetsparüjen, koren en hoge len zoetgevooisd tussen zoveel liteit. Anders dan soortgenoten Forever bedient de groep zich v< blieksvriendelijke refreinen. En daalt de (papieren) sneeuw neer i hitte tijdens de vertolking van Queen', de succesvolle single. En de aandoenlijke Ozzy zelf? heeft 't naar zijn zin. Ja, hij is g pecteerd. De lachers zijn bij vooi op de hand van de overlevingsl naar. De vreugdehuppeltjes zijl rechtvaardigd, want Osbourne isl dig bij stem. Gekleed in een fonk< outfit spreidt hij zijn armen, h( Black Sabbath-klassiekers aan noid', "War pigs') en declamei hits uit zijn solo-oeuvre ('No tears, 'Mr. Crowley') aan totdat hardrockers met 'Mama I'm c< home' naar huis stuurt. muziek recensie Maarten Baanders Concert: 'Summer Beach Project' door Muziekvereniging Laurentius en Popcore @11 Sounds. Gehoord: 1/6, Moeder Gods kerk, Voorschoten. De zomer is begonnen in Voorscho ten. Hoewel het zaterdagavond buiten nog aardig koud was, hadden de le den van Laurentius en Popcore @11 Sounds een zonnige strandsfeer in de Moeder Gods Kerk gecreëerd voor hun gezamenlijk optreden, 'Summer Beach Project'. Schelpen, surfplanken, duinen, zeilen, parasols, scheepslam- pen en een roer omringden het podi um waarop de 140 zangers, koperbla zers en slagwerkers hits uit het verle den uitvoerden. Het publiek werd meegenomen naar zonnige stranden en, via The Beach Boys, naar de jaren zestig en het hippietijdperk. Vooral Popcore @11 Sounds met zijn vrolijke, ongedwongen stijl voelde zich als een vis in het water bij het re pertoire. Relaxed swingend klonken nummers als 'Love is all around' en de romantische gloed was hoorbaar in 'Dance the night awa/ en 'When you say nothing at all'. Voor Laurentius moet de stap naar dit genre groot geweest zijn. Marsmuziek is de specialiteit van dit harmonieor kest, dat hier vorig jaar nog goud mee won in Kerkrade. Des te bewonde renswaardiger was het zoals deze bla zers en slagwerkers zich het vlotte re pertoire van deze avond hadden eigen gemaakt. De vaart zat er bij het orkest even goed in als bij het koor en er was dan ook sprake van een sterke een heid. Laurentius liet meteen bij het ope ningsnummer al horen dat we met een stevig spelend, geroutineerd or kest te maken hadden. En in 'Africa' sprong de energieke sfeer van het ver re zuiden eraf. Het thema van de avond was duidelijk bepalend geweest voor de arrangeurs van de muziek. De melancholie van Eric Claptons blues klonk nu aanmerkelijk zonniger dan in het origineel. Na de pauze brak het strandgevoel pas echt los. Aangevuld met het Trio LoLiLo en met dans van de show groep De Millies, en aangekondigd met een helaas nogal melige presenta tie, werden nummers uitgevoerd die velen nog vers in het geheugen had den. The Beaties, Trini Lopez, The Beach Boys, The Mamas and the as ('California Dreaming' met mooi authentiek uitgevoerde fluij tij!) en de Caraïbische sfeer van der the Sea' brachten de zaal ii| juiste stemming. Vooral bij 'Hey Jude' werd er g< en meegezongen en tekenend voi sfeer was dat er een strandbal naar rij stuiterde. Het kon Popcoi Sounds en Muziekvereniging Lal this niet storen. De muziek ginj woon door.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 14