Keessen weer voor rechter RIJN VEENSTREEK Van Albaniana tot Alphen aan den Rijn De peddels wijzen allemaal dezelfde kant op Hailwood en Alphens chemiebedrijf vreest voor plek in Rijnhaven irect drukte =1 nieuwe pont R5 nge vrouw ttiggevallen eraden stolen d'jnd in «>ing iedjt$er Motorhandelaar wil opheffing beslag Vijfde 'Week van het Platteland' De betekenis van archeologische vondsten in het stadshart Leidsch Dagblad ARC III lï VKINT ANNO 1902 ANNO 1977 3cj (C/oud ade - In het eerste t v^e[nde ^at ^et P0ntie tUS" ële j Kaagciland en ^et bij Oud ujii horende gehucht Zeven- nt 1 en voer, is het druk ge- hist- Gisteren m3akten zeker ni Umensen gebruik van de - elijkheid over te varen. Ook /oil vonc^en vee^ fietsers en •t aa *m&ers de we*> naar t die sinds vrijdag in ge- ded *s' was het minder druk d, gisteren. maandag 3 JUNI 2002 en aan den rijn - Een 17- ;e vrouw uit Almere is in de itvan zondag op maandag ij middernacht lastiggeval- door twee mannen op een l De aanranding had plaats iet Dijkslootpad. ade - Uit een woning aan pofdijklaan zijn in de nacht zaterdag op zondag siera- jestolen. De dieven kwa- binnen door een raam aan iterzijde van de woning. roners waren op het mo- ,.van de inbraak niet thuis. op h^iuiDEN - Een bewoner van %oning aan de Rietlanden ^en|ekte zaterdag rond 7.00 z%rand in de keuken. Nadat methet zijn vrouw, kinderen en jdieren een veilig heenko- aet lhad gezocht, had de 3ntsidweer het vuur snel onder )nëehole. Lichte waterschade in ^Teuken en roetschade door ^ele woning, was het gevolg. .HJ ïrand is ontstaan door over- lifting van een broodmachi- een koffiezetapparaat. isg>ater - Een 16 -jarige jongen aenjlphen aan den Rijn is gis- 1 icht om 3.00 uur op de 1 0 kanaalweg ernstig gewond ikt aan zijn gezicht. Hij te met zijn fiets voor hem inde vrienden en kwam in iloot terecht. Daar smakte *da iet zijn gezicht tegen een nnen schoeiing. De gewon- ;tser is met een ambulance het LUMC-ziekenhuis in en gebracht. door Annette Lameijer alphen aan den rijn - Mensen op de passerende plezierbootjes kijken geamuseerd naar de wed strijdteams in het Aarkanaal. Zeeverkennersgroep De Hol- landsche Nachtegalen, een on derdeel van Scouting Alphen, organiseert voor de tiende keer de Alphense Roeiwedstrijd. Veertien teams hebben zich de ze zaterdag aangemeld om mee te doen. De teams van acht per sonen roeien tweemaal een af stand van ongeveer 500 meter. De drie snelste teams komen te gen elkaar uit in de finale. De wedstrijd is onderverdeeld in vrouwen en mannen teams. Nadat burgemeester Nico Schoof om twee uur even een goede kneep in de starttoeter heeft gegeven, gaat het team van de gemeente Alphen heftig schommelend in de lelievlet op weg naar de finish. De brand weerboot vaart erachter aan. De tegenstander, scouting De Bon te Kraaien, lijkt een voorsprong te krijgen. Maar Nico Schoof juicht triomfantelijk, want uit eindelijk wint het gemeente team. Voorlopig althans, want als spitsafbijters moeten ze maar afwachten of de andere twaalf deelnemende teams niet sneller zijn. „Het is even hard werken", zegt wethouder Bas Wienbelt terwijl hij nog nahijgt. Zijn conditie laat niets te wensen over. „Vroeger heb ik veel geroeid in wedstrijd verband." Het geheim van het winnen? „Het komt er op aan dat je allemaal tegelijkertijd je peddel in het water steekt. Dan kom je vooruit." Ondertussen doen veel bezoe kers zich tegoed aan geel gerste- Onder leiding van oud-gemeentesecretaris Oer de Graaff (rechts) zetten diverse Alphense wethouders koers naar de finish. De WD-ers Mar tin Donath (naast de stuurvrouw) en Bas Wienbelt (voorovergebogen) zitten aan de rechterkant, Klaas Tigelaar (Christenunie) is zichtbaar tussen De Graaff en Wienbelt. Foto: Mark Lamers nat en frisdrank. Het weer werkt helemaal mee aan het feestje van de Zeeverkennersgroep. Een licht briesje zorgt net voor dat aangename beetje verkoeling. Op het terrasje doen enigen zich tegoed aan een heerlijk ijsje. Het luchtkussen is eindelijk gearri veerd tot grote vreugde van de kinderen. Ze staan te popelen om eens lekker te keer te gaan op het luchtmonster.Een klein meisje steekt haar blote voeten in het water. „Pas je wel op," waarschuwt haar moeder. Angstvallig houdt zij haar doch ter in de gaten. De volgende teams zijn alweer aan de beurt. Bij elk ritmisch: 'Ja' van de roerganger spannen peddelaars zich met man en macht in om tegelijkertijd de peddel in het ruime sop te ste ken. In een voorbijvarende poli- tieboot zit agente Stephanie hef tig mee te swingen met de mu ziek die uit de boxen van de muziekwagen schalt. Aan de Oostkanaalweg remmen ver schillende automobilisten af om te kijken wat er allemaal gaande is in het Aarkanaal. Na een paar races is het team van garage LIAM de snelste met een tijd van 4.18 minuten. Krij gen zij de wisseltrofee in han den? Het is nog te vroeg om dat te kunnen voorspellen. Behalve de wisselbeker geeft een aparte kinderjury nog een prijs weg voor het team dat zich het meest ludiek heeft uitgedost. Het team van scouting De Bonte Kraaien heeft daar veel moeite voorgedaan. Gebruikmakend van plastic, slingers en andere frutsels zien ze eruit als een Ha- waïs dansgezelschap. Geen wonder dus dat ze bij de prijs uitreiking aan het einde van de dag de grote taart voor de origi neelste creatie winnen. Het team van garage LIAM, die vorige maand voor een groot deel uitbrandde, blijkt na de fi nale de absolute winnaar te zijn en ontvangt de wisselbeker. De organisatie blikt aan het begin van de avond terug op een per fect verlopen dag, aldus Dick Raaphorst. De enige wanklank bestond uit een haperend ag gregaat, maar dat was binnen een mum van tijd opgelost. door Ma riet a Kroft woubrugge - Het jarenlange conflict tussen motorhandelaar Keessen uit Woubrugge en we duwe Pauline Hailwood over de motor Hailwood VI laait weer op. In een kort geding eist Keessen donderdag opheffing van het be slag van een miljoen dollar dat Hailwood op zijn bedrijf heeft ge legd. De 62-jarige Keessen wil de vrijheid hebben om zijn zaak over enkele jaren te kunnen verkopen. Keessen en Hailwood ontmoe ten elkaar al tien jaar regelmatig bij de rechter. Hailwood, de we duwe van de legendarische mo torcoureur Mike Hailwood, eist dat Keessen de Honda waarmee haar man wereldkampioen werd, teruggeeft. Keessen zegt de motor nooit in zijn bezit te hebben gehad. De in Spanje wonende Pauline Hailwood stelt alles in het werk om de motor terug te krijgen en beroept zich daarbij op een uitspraak van de rechter in 1992. Toen oordeelde de rechter dat de motor inder daad in het bezit van Keessen moet zijn. Inmiddels heeft Kees sen al een schadeclaim van 150.000 gulden aan Hailwood betaald. In het kort geding van donder dag wordt alleen gepraat over de opheffing van het beslag, niet over wie er gelijk heeft. Daar over heeft advocaat Roelink van Jan Keessen een andere proce dure in voorbereiding. Deze zaak waarin de advocaat herzie ning van de uitspraak uit 1992 eist, moet dit najaar in Den Haag dienen. „Het gaat hierbij om een unieke, nog nooit eerder in Nederland gevoerde zaak, waarvan ik niet weet hoe de af loop is", zegt Roelink. De advo caat legt uit dat de procedure uniek is omdat de uitspraak van 1992 al lang onherroepelijk is geworden. „Maar na het onher roepelijk worden van die uit spraak heb ik keiharde bewijzen in handen gekregen waaruit blijkt dat Keessen de Honda niet in het bezit kan hebben." Als Keessen deze zaak wint, kan hij alle inmiddels opgelopen scha de gaan claimen bij weduwe Hailwood. emi [t sderL. t daBl enaf ten. akt. ceer1 ens den haag/alphen Zeep- en schoonmaakmiddelenfabrikant Biesterfeld voelt zich klemgezet door Alphen aan den Rijn. Het chemiebedrijf meldde bij de Raad van State dat het geen ver trouwen heeft in het bestem mingsplan Rijnhaven van de ge meente. In dit bestemmingsplan geeft de gemeente, met goedkeuring van de provincie, duidelijk aan dat Biesterfeld een ongewenst be drijf is. Omdat er geen geld is voor verplaatsing heeft de ge meente voor het chemiebedrijf een zogenaamde maatbestem- ming opgenomen. In de praktijk betekent de bestemming dat Biesterfeld op het bedrijfsterrein nieuwe gebouwen of installaties mag neerzetten zolang de mi lieuhinder voor de omgeving maar niet toeneemt. Biesterfeld vertrouwt de be stemmingsregeling echter niet. Het bedrijf heeft het plan om een afvulinstallatie voor anorga nische chemicaliën te bouwen en een voormalige perronloods te verbouwen tot opslagloods. De chemicaliënopslag zou daar door verplaatst kunnen worden van het achterste deel van het terrein naar het voorste gedeel te. Dat zou een aantal vrachtwa- genritten schelen en is dus beter voor het milieu. Volgens de gemeente is zoiets mogelijk. „En als de opslag van chemicaliën wordt verplaatst in de richting van de woningen aan de Eikenlaan, mag dat ook? vroeg bestuursrechter Drup steen aan de gemeente „Als de afstand tot de woning kleiner wordt, heb je meer milieuhin der', verduidelijkte de rechter. Een woordvoerder van de ge meente zei dat er bij zo'n plan eerst een milieurapport moet worden opgemaakt voordat daarvoor toestemming wordt gegeven. Biesterfeld vindt het allemaal te onzeker. Het bedrijf wijst erop dat het al jaren in Alphen zit en daardoor rechten heeft opge bouwd. Uitspraak over het be stemmingsplan volgt. Deze week dient bij de Raad van State een beroepszaak over de milieu vergunning van het bedrijf. Daarin speelt ondermeer de vei ligheid van het bedrijf. alphen aan den rijn - De LTO- campagne 'Boeren en tuinders, Ondernemers van Nature' orga niseert voor de vijfde maal de Week van het Platteland. Op za terdag 22 juni vanaf 10 uur hou den twee agrarische bedrijven in Alphen aan den Rijn open huis. Op zorgboerderij Valkendam leiden de hulpboeren, mensen met een verstandelijke beper king, iedereen rond die meer wil weten over varkens, kippen, schapen, geiten, melkveehoude rij, groenteteelt en natuurbe heer. Daarnaast kunnen bezoe kers proeven van het zelfge maakte boerenijs. Zorgboerderij Valkendam is te vinden aan de Kortsteekterweg 32. Zuivelboerderij Steenwijk, aan de Woubrugseweg 80, houdt een evenementendag. Geïnte resseerden kunnen onder ande ren verse zuivelproducten proe ven, ponyrijden, de hoefsmid in actie zien en boter maken. Tijdens de Week van het Platte land nodigen 300 agrarische be drijven in het hele land burgers uit op hun bedrijf met het doel het belang van de agrarische sector en de schoonheid van het platteland te benadrukken. Peter Groenendijk h^t'en aan den rijn - Sinds toen archeologen resten en van het Castellum Alba- 1, worden in het centrum ilphen aan den Rijn met eni- gelmaat spectaculaire arche- sche ontdekkingen gedaan. enaren weten zo langzamer- •p^lwel dat in hun stad 2000 Ogeleden een fort stond. Maar er, na al die spannende ikkingen, nu precies bekend geschiedenis van de stad? )ur8|eveer vijftig soldaten moe- net zijn geweest die aan het van de eerste eeuw na hun intrek namen in itellum Albaniana. Ze de- ■dat in opdracht van de Ro- keizer Domitianus, die genoodzaakt zag de gren- het Romeinse Rijk af te len. Barbaren dreigden het binnen te dringen, het begin van de jaartel- idden de Romeinen tever- geprobeerd een groot deel iet land van de Germanen roveren. Daarom scherm- de Romeinen hun rijk onl1 dien af met een goed ver- neiigde grens. In Nederland ide de Rijn die grens. Langs et livier bouwde het leger vele '°8 ïUa: zwaar bewaakte forten, °pVaar uit Romeinse soldaten P rijk verdedigden tegen bar- *1" se indringers. Het Castel- :nd- Albaniana was zo'n fort. r m'mannen die het fort be nden, hebben niet stilgeze- 5 "e Op de plek waar het Castel- ,rve Albaniana moet hebben ge- 'env hebben archeologen mili- SY? voorwerpen gevonden, zo- :elni jpeerpunten, stukken helm 1 dolken; maar ook gebruiks- le werpen. Muntstukken zijn aangetroffen, borden en men waar de soldaten hun entffo in hadden gekerfd, spie- groifc de i schrijfgerei en ook zegel de n 111 ijes voor de briefwisseling, hannen bouwden voor zich- een houten barak, een lang- >ig gebouw in het Castellum niana, met aan het eind een e kamer. Die kamer was de aanvoerder, de rest van )arak was onderverdeeld in here ruimtes met een voor- en een achterkamer. In de voor kamer bewaarden de soldaten hun uitrusting en achter sliepen en kookten ze. Daar stonden waarschijnlijk vier stapelbedden en een haard. Aan de achterzij de van het castellum bevond zich vermoedelijk een badhuis. Schepen leverden over de Rijn noodzakelijke voorwerpen en voedsel aan. Ze meerden regel matig aan bij het Castellum, waarvan de hoofdingang zich aan de kant van de rivier be vond. Daar was ook een kade. De houtresten die in 2001 wer den gevonden, en aanvankelijk werden aangezien voor delen van een oud schip, bleken on langs restanten van deze kade. Door de goede ligging en de aanwezigheid van de Romeinen ontwikkelde zich ook handel en nijverheid. Zo groeide de plaats die nu Alphen heet uit tot een belangrijk handelscentrum. Vanaf de derde eeuw maakten vooral de Franken het de Ro meinen lastig. Regelmatig moes ten de soldaten in de castella zich verweren tegen belagers. De archeologen hebben in Al phen veel werpkogels gevonden, een teken dat ook Albaniana di verse malen is belaagd door an dere volken. Aan het einde van de vierde eeuw moet Albaniana definitief zijn gevallen. In de eerste eeuwen na de val van Albaniana is weinig gebeurd rond het fort. De onderzoekers hebben nauwelijks sporen ge vonden van bewoning tussen 400 en 800. Recente opgravin gen aan de Rijnkant van de Juli- anastraat vertellen echter wel veel over de periode tussen 1000 en 1400. In de Middeleeuwen is in Alphen een levendige neder zetting ontstaan. Bewoners ves tigden zich bij het Castellum Al bania langs de Rijnoever boven op het inmiddels verstopte 'af val' van de Romeinen. De Rijksdienst voor Oudheid kundig Bodemonderzoek (ROB) vond in de voorbije twee weken onder andere tufstenen funde- ringsresten en haardplaatsen van middeleeuwse huizen, die zich als een soort lintbebouwing langs de Oude Rijn hebben uit gestrekt. Ook werden resten steenkool en ijzerslakken aange troffen. „De bewoners hadden dus allerlei kleine industrieën", zegt ROB-onderzoeker Glenn Tak. „Die mensen waren waar schijnlijk actief en inventief. Het moet een bijzonder levendige plaats zijn geweest." Hoe inventief ook, de toenmali ge bewoners hebben niet kun nen bevroeden dat op de plek waar zij zich vestigden, in het jaar 2003 een megabioscoop zou worden gebouwd. Toch staat die er straks, tot verdriet van de archeologen. „Het doet een beetje pijn", zegt Sjaak Mooren van de Universiteit Nij megen, die net als de ROB on derzoek doet naar sporen van vroegere bewoning. „Wie weet wat voor prachtige dingen hier nog liggen. Maar de put moet dicht, hier gaat gebouwd wor den. Dat is het lot van de arche oloog." uit de Dinsdag 3 Juni HAZERSWOUDE - Het heerlijk en vredig waas der heilige sabatsrust werd Zondagmorgen onaange naam verstoord, toen zich onder het klokgeklinkel onzer dorpskerken het gerucht verspreidde, dat er in de consistorie der Hervormde Gemeente was inge broken en gestolen. Zelfs zij, die anders gewoon zijn, zich op voor onverstoorbaar gehouden kalme wijze voor de godsdienstoefening te kleeden en voor te bereiden, haastten zich een beetje, om te weten te komen, wat er buiten toch wel gaande mocht we zen, dat verschillende ambtsdragers op ongewoon vroegen tijd en met iet onheilspellends op 't gelaat en in hun blikken zich tempelwaarts begaven. Zater dagavond was er een nieuwe collectant benoemd, tot welke werkzaamheid de kerkekamer dus nog ge bruikt was en toen was alles nog in orde. De volle bus der catechisatie was geleegd en de bus zelf ach teloos weggesmeten, de lade der tafel en zelfs een kastje in een kast opengebroken en de inhoud mee genomen. Men schat de gelden, die op deze wijze aan de armen ontstolen zijn, op een gezamenlijk be drag van veertien gulden. De politie doet onderzoek. Vrijdag 3 juni ZWAM MER DAM - Het televisieprogramma gewijd aan de Josti band, het huisorkest van het christelijk centrum voor geestelijk gehandicapten Hooge Burch in Zwammerdam, zaterdag 21 mei uitgezonden door de NCRV, is door de kijkers hooglijk gewaardeerd. Dat blijkt niet alleen uit de beoordeling, het pro gramma kreeg het zeer hoge waarderingscijfer van 79, maar ook uit de daarna binnengekomen reacties en bestellingen voor de langspeelplaat, die ter gele genheid van het tienjarig bestaan werd gemaakt. Ruim zesduizend mensen bestelden die langspeel plaat, waarmee de totale verkoop op tienduizend en de brutowinst op tachtigduizend gulden kwam. Vanzelfsprekend is de leiding van de Josti band, B. Rietveld en W. Brussen, daar zeer mee in zijn nop jes. De muziekinstrumenten, die in gebruik zijn, moeten namelijk nogal snel regelmatig vervangen worden en daarmee is zeer veel geld gemoeid. ALPHEN AAN DEN RIJN - De schoolartsen in het KATWIJK - De Sche- veningen 54 won vanmorgen de haringrace. Het schip meerde om acht uur in de thuis haven Schevenin- gen af. Op de foto bekijken kritische ogen de eerste aan gevoerde haring bij rederij Ouwehand in Katwijk. Volgens voorzitter N. Parle- vliet jr. van de haringredersvereni- ging 'De Vuurbaak' gaat de 'Hollandse Nieuwe' de consu ment de komende dagen rond de ƒ3,50 kosten. Foto: Archief Leidsch Dagblad district Alphen aan den Rijn zijn blijkens het jaar verslag 1976 allerminst te spreken over de li- chaamshygiëne van de schooljeugd. "Die laat nogal eens te wensen over", aldus de artsen die daarvoor als verklaring aanvoeren: "Laat opstaan, in haast kleden en ontbijten draagt in menig geval bij tot een mindere lichamelijke verzorging dan wenselijk zou zijn. Verzorging van haar, nagels en gebit (en kle ding!) schiet er maar al te vaak bij in". In het jaarverslag van de schoolartsendienst district Alphen aan den Rijn merken de schoolartsen op dat ze het onderzoek van de schooljeugd tijdens het ver volgonderwijs graag verschoven zouden zien naar de derde of vierde klas. Dit onderzoek, het slotonder- zoek voor wat de schoolartsen betreft, vindt nu plaats in de tweede klas van het voortgezet onder wijs. De artsen pleiten voor een later stadium, omdat in steeds toenemende mate aandacht moet worden geschonken aan problemen die het gevolg zijn van geestelijke en sociale spanningen. Foto's In de/c rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing 2,50 (voor een exemplaar van 13 bij 18 In zwart wit) over te maken op gironummer 57055 t.n.v. Dagblad uitgeverij band a te b.v. Postbus 507, 2003 PA Haarlem, ÉgIggÉ Dagblad, A- onder vermelding van Leidsch C I, ANNO d.d. (datum van plaatsing) of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82 te Lelden. U krijgt de foto binnen drie weken thuisgestuurd. In de Alphense Julianastraat zoeken archeologen naar sporen uit het verleden. Foto: Wim Dijkman

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 13