SERVICE V 4 4 12 15 17 - 19 26 Kruiswoord-min-een ALS oe UtfST 9ïM pc ©ROOTSrre V43RPT (AI CT5 \ri5F*Kl6*iW6e/0... L alle informatie over films en uitgaan elke donderdag in UIT en op - MAANDAG 13 MEI 200; H. Marsman Verzamelde gedichten, Uitgeverij Athenaeum-Polak van Gennep Prijs: 13,50 Veertig jaar oud was Hendrik Marsman pas toen het schip waarmee hij de Duitsers wilde ontvluchten werd getroffen door een Duitse raket. Wat had hij niet voor een fantastisch oeuvre bij elkaar kunnen schrij ven als die raket vijftig meter verderop was ingeslagen? Mars man kon, misschien als geen ander, het Hollandse rivier landschap verbeelden in klin kende dichtregels. Naast het af gekloven Denkend aan Holland zijn in de Verzamelde gedichten tal van scherpe landschapsob servaties te vinden. Zoals: 'De hemel groots en grauw. daar onder het geweldig laagland met de plassen; bomen en molens, kerktorens en kassen, verkaveld door de sloten, zilver grauw' uit het gedicht Holland. In de chronologisch opgezette Verzamelde gedichten is de ont wikkeling te zien van een ex pressionistische dichtstijl met veel bijvoeglijke naamwoorden naar de sobere, bezonkene poë zie die Marsman zo uniek en geliefd maakte. Het maakt zijn vroegtijdige dood alleen maar wranger. CD VAN DE DAG genre: klassiek Schönberg (Verklarte Nacht); Pfitzner (Piano Trio) Altenberg Trio Wien (Challenge CC72092) De Duits/Oostenrijkse compo nist Hans Pfitzner (1869-1949) genoot bij zijn leven veel aan zien als Wagner-dirigent en muziekpedagoog. Toch lag zijn grote kracht in het compone ren. Tijdgenoten wisten dat Gustav Mahler Pfitzners opera Die Rose vom Liebesgartner in 1905 bij de Wiener Hofoper op de lessenaar had gelegd. Zijn fijnzinnige kamermuzikale re pertoire bleef echter lange tijd onderbelicht. Misschien wel ten gevolge van zijn geworstel met de materie en zijn geruchtma kende onzekerheid. Zijn Trio fur Pianoforte, Violirie und Vio- loncell in F, Op. 8. uit 1895/1896, is echter deson danks een krachtig, meesle pend en kleurrijk stuk gewor den. De finale 'rasch und wild - langsam - sehr schnell' vormt een realistische reflectie van Pfitzners ongetwijfeld storm achtige gedachtewereld. De uit voering door het Altenberg Trio Wien, met doorleefd cellospel van Martin Homstein, is te ver kiezen boven de transcriptie door Eduard Steuermann van Schönbergs Verklarte Nacht. PUZZEL Neerslagkans Neerslag-mm HOOIKOORTS 1 2 3 5 6 8 9 ,0 13 16 20 21 22 23 24 25 28 29 30 32 33 34 BMj Els Geen Zuring Matig mHiHi Hazelaar Geen Rogge Matig Hooikoorts Hierboven is aangegeven of het morgen gunstig of ongunstig Populier Geen grassen Geen Wilg Geen Eik Matig lep Geen Weegbree Zwak weer is voor mensen die last hebben van hooikoorts. Berk Geen Bijvoet Geen Beuk Matig Brandnetels Zwak O Wassenaar O Den Haag STRIPS COLOFON Niet het gevraagde woord invullen, maar een woord dat bestaat uit de letters van het gevraagde woord in dezelfde volgorde min 1 letter. (B.v. Omschrijving "dierenverblijf". Antwoord zou zijn "stal", maar ingevuld moet worden "sta"of "tal". Welke van die twee het moet worden, moet blijken uit de kruisende woorden.) Horizontaal: 1Toestand van rust; 4. zwarte vogel; 7. wettig; 9. kleef- middel; 11. eetgerei; 12. schuw dier; 13. salonheld; 15. zachte veren; 16. op grote afstand; 18. wielerwedstrijd; 19. brilslang; 20. kippen- stok; 22. verbouwer; 25. harde trap; 27. beest; 28. blad papier; 29. bloem; 31. voordeel; 32. metselspecie; 34. reeks; 35. gelaatskleur. Verticaal: 1. Regeringsstelsel; 2. lofdicht; 3. dus (Latijn); 4. jachthond; 5. oever; 6. alarmtoestel; 8. ingewand; 10. nut; 12. liegend kwaad spreken; 14. drinkbakje; 15. mat; 17. etagewoning; 18. lattenkist; 20. troep jachthonden; 21. hengelsnoer; 23. straatsteen; 24. met rui ten; 26. plattelandsgemeente; 29. hoofdstad van Italië; 30. vlek; 32. kerkdienst; 33. gesteente. Oplossing van zaterdag: HORIZONTAAL 1 Hang; 4. gaas; 7. of; 8. Spa; 10. ui; 13. ketelhuis; 16. de; 17. dd; 18. kiwi; 19. pias; 20. ca; 22. sh; 23. stroopmop; 25. al; 27. kif; 29. nu; 30. heup; 31. amer. VERTICAAL: 1. Honk; 2. af; 3. gs; 4. ga. 5. au; 6. sits; 9. pils; 11. steward; 12. nudisme; 14. edict; 15. Idaho; 21. dooi; 23. sjah; 24. puur, 26. Ie; 27. kp; CASPER HOBBES te ueet toch dat iedereen altitd zegt dat te de dag h0et plukken? door Bill Waterson nou, ik heb vanochtend bl0ehen geplukt. NIKS AM.' ze stonken ook nog! het was de heest nondaine ervaring die ik ooit gehad heb! sS uie heeft er nu titd voor die onzin! ik ben een drukhan! ik heb dingen te doen! het laatste dat ik nodig heb ik ben blit dat te titd vrit kon haken voor dit verhelderende ge5prek. ach nou, ik noet er een eind aan breien, nitn favoriete prograflha begint zq LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) DE RECHTER door Mr Jesse van Muylwijck 28. fa; 29. ne. O jfs.nl (advertentie) Wedstrijd voor startende ondernemers in de regio Rijnland Finale in de Leidse Schouwburg op dinsdag 25 juni a.s. Nieuwsgierig! U bent van harte welkom, meldt u zich aan via het secretariaat, tel. 071-5167111 www.heblef.nl I~üssJ 1 li MMiM 7 BC Wie WORDT" DAW pe PRC/4iBR PAW KMCBrJ we HeUBAAAAL we eew secowoAwr. KANTOOR Rooseveltstraat 82 071-5356 356 Postadres: Postbus 54,2300 AB Leiden ABONNEESERVICE e-mail: abonneeserviceöhdcnl Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/mvr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-13.00 uur 071-5128 030 DIRECTIE B.M. Essenberg, G.P. Arnold W.M J. Bouterse (adjunct) HOOFDREDACTIE Jan Geert Majoor, Kees van der Malen Léon Klein Schiphorst (adjunct) PUBLIC RELATIONS W.H.C.M. Steverink 071-5356 356 REDACTIECHEFS Adriaan Brandenburg, eindred. algemeen Tim Brouwer de Koning, Rijn- en Veenstreek Dick van der Plas, Jan Rijsdam, Willem Spierdijk, Erna Straatsma, Roza van der Veer, Wim Wegman, eindredactie regio redactie kunst sportredactie redactie Regio Leiden Duin- en Bollenstreek redactie Leiden II Meijer, binnen/buitenland, economie Peter Heerkens, erbij Jan van der Nat internet TELEFAX Advertenties: 071-5323 508 Familieberichten: 023 - 5150 567 Redactie: 071-5356415 INTERNET: www.leidschdagbla ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30: 071- 5356 300 RUBRIEKSADVERTEk Maandag t/m vrijdag van 8.301 071-5143 545 ABONNEMENTEN: (071-! per maand 11 per kwartaal 52 per jaar €201 Abonnees die ons een machtk ken tot het automatisch afschi abonnementsgeld, ontvangf 1,10) korting per betaling VERZENDING PER PI Voor abonnementen die per land) worden verzonden geld van 0,50 1,10) aan portoki schijndag. LEIDSCH DAGBLAD OP CASS Voor mensen die moeilijk lezen, hebben of blind zijn (of een and cap hebben), is een samenvatt* gionale nieuws uit het Leidsch D luidscassette beschikbaar. Voc 0486-486486 (Centrum voor Gesproken Lectin Auteursrechten voorbeha Dagbladuitgeverij Dam Hollandse Dagbladcombinatie B.V. is belast met de verwerking var van abonnees van dit dagblad. Deze gegevens kunnen tevens wori gebruikt om gerichte informatie over voordeelaanbiedingen te gev door onszelf als door derden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kuril schriftelijk laten weten aan Hollandse Dagbladcombinatie B.V., Afc Lezersservice, postbus 507, 2003 PA Haarlem. ZIEKENHUIZEN ONGEVALLENDIENST Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp: 24 u. per dag. Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 u. (uitgezonde gen). Leids Universitair Medisch Centrum: 24 u. per dag. Rijnland Ziekenhuis, locatie Alphen aan den Rijn: geen ongevallen^ INLICHTINGEN BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuis: tel. 071-5178178. Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp: tel. 071-5828282. Rijnland Ziekenhuis, locatie Alphen aan den Rijn: tel. 0172-463131. Leids Universitair Medisch Centrum: tel. 071-5269111.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 8