üie|W«it ww 35 miljoen vluchtelinge wereldwijd Vergeet ze niet Giro 999 ZOA FAMILIEBERICHTEN -?*• Vluchtelingen reizen altijd last minute 0 w uw kuilen KIES JEZELF MAANDAG 13 MEI 2002 Opgave per fax 023 - 5 150 567* Opgave per telefoon 023 - 5 150 370* Overlijdensberichten geboorteadvertenties maandag t/m vrijdagkrant: dag van plaatsen 09.00 uur zaterdagkrant: vrijdag uiterlijk 16.45 uur Overige advertenties: dag vóór plaatsen: 11.30 uur maandagkrant: vrijdag 15.00 uur Veel fijne herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart. Met verdriet en pijn in ons hart, is na een kort stondig ziekbed van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en over- grootoma CATHERINA JOHANNA MARIA VAN KLINK-v. d. MEER sinds 31-01-'89 weduwe van J. A. VAN KLINK in de leeftijd van 77 jaar. Assendelft: LEO en RINI MONIQUE. MICHEL Roelofarendsveen: THEO en CORRIE SANDRA en FRED, ROB MARCEL en KARIN Roelofarendsveen: JOHN en CORRIE SIMONE en RALPH, IRMA en TIMO TANJA, ROB Rockar\je: RENÉ en PETRA LÉON. LIANNE en PAUL. KEVIN Roelofarendsveen: R1A en JOS. NICO f BART en B LAN CA. DIANE en AL DO ELIZE en MARK. SABINE Roelofarendsveen: JOOP en TREES SUZAN en MARK, SJORS. ANOUK Roelofarendsveen: ANJA en JAN WENDIE, DENNIS Roelofarendsveen: CARLA en GER LOES, KIM Oude Wetering: MARION en RÉNE BRIAN, MIKE Roelofarendsveen: ERNA en LEO RICK, BO. RIS Leiderdorp, 10 mei 2002 Kerkweg 40 2371 CH Roelofarendsveen Moeder ligt in haar eigen huis opgebaard. Bezoektijden: zondag van 14.00 tot 17.00 uur, 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur en op maandag van 14.00 tot 16.00 uur. De avondwake vindt plaats op maandag 13 mei om 19.00 uur in de parochiekerk van St. Petrus Banden, Noordeinde 185 te Roelof arendsveen. De gezongen uitvaartmis wordt gehouden op dinsdag 14 mei om 10.30 uur in bovenge noemde kerk. waarna we moeder zullen be geleiden naar haar laatste rustplaats op het R.K. kerkhof aldaar. Je wilde nog zo veel maar had niet meer de kracht. Je ziekte had je volkomen in zijn macht. Je was zo moe. je hebt je strijd gestreden, al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden. Rust nu maar uit. Je bent bevrijd uitje lijden, maar ach. wat is het zwaar van jou te moeten scheiden. Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen te vroeg, is van ons heengegaan, mijn lieve man en onze zorgzame vader CORNELIS HENDRIK BAKKER Kees echtgenoot van ROSALIE JOHANNA BAKKER-GROEN in de leeftijd van 66 jaar. R. J. BAKKER-GROEN RICHARD ROSEMARIE WILFRED en RIA 10 mei 2002 Correspondentieadres: Zuidhof 30 2381 LS Zoeterwoude Liever geen bezoek aan huis. Pa is opgebaard in de rouwkamer van Huize Emmaus, Bennebroekweg 1 te Zoeterwoude, waar U In gedachten bü hem kunt zijn dage lijks van 9.00 tot 17.00 uur. Afscheidnemen van Kees kunt U tijdens de Avondwake op dinsdag 14 mei om 19.30 uur, in de Kapel van Huize Emmaus. waarna er ge legenheid is de familie in de grote zaal te con doleren. De Eucharistieviering voor Pa wordt opgedra gen op woensdag 15 mei om 11.00 uur in de St. Janskerk aan de Zuidbuurtseweg 14 te Zoeterwoude. waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op het kerkhof aldaar Kees hield van rozen. Er zijn geen woorden voor een zieke. van wie je weet hij redt het niet. Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen, je bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor het einde, dat na een moedig strijden kwam. Omdat het niet alleen zijn leven, maar ook zijn lijden overnam. Moedig tot het laatste moment, maar door ziekte verzwakt, is toch nog onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorg zame vader, schoonvader en opa BERNARDUS FRANCISCUS KEMPER 10 september 1924 t 10 mei 2002 J. M. KEMPER-KERSTENS JOKE en HANS ECKHARDT- KEMPER FRANCES ELS en TON BAL-KEMPER FRANK KEMPER Topaaslaan 24 2332 JC Leiden De overledene is overgebracht naar het uit vaartcentrum van Ad Sanctos, 't Leidse Huys, G'rtstraat 1 te Leiden. De Avondwake wordt gehouden op woens dag 15 mei om 19.00 uur in de Lodewü'kkerk aan het Steenschuur te Leiden, met aanslui tend gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen. De Uitvaartmis wordt opgedragen in genoem de kerk op donderdag 16 mei om 11.00 uur. Hierna volgt om 12.30 uur de begrafenis op begraafplaats Rhünhof, Laan te Rhünhof 4 te Leiden. Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in Het Haagsche Schouw, Haagse Schouwweg 14 te Leiden. Enige kennisgeving Na een gezond en werkzaam leven is mijn broer van m'ü heengegaan JOHANNES GERARDUS DOEVE 25 augustus 1912 T 10 mei 2002 FOLKERT DOEVE Raamsteeg 51 2311 PL Leiden Mün broer is opgebaard in het uitvaartcen trum aan het Levendaal 103 te Leiden, alwaar geen bezoek. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 15 mei om 10.00 uur op begraafplaats Rhjjn- hof. Laan te Rhünhof 4 te Leiden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de condoleancekamer van de begraaf plaats. "Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. mijn God, waar was mijn hoop. mijn moed gebleven Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27 7 berijmd Intens verdrietig delen wij u mede, dat na een lange lijdensweg, in vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heengegaan mün allerliefste man, onze broer, zwager en oom JAN IMTHORN echtgenoot van JACOBA DE MOOY op de leeftüd van 66 jaar. Lisse: COOTJE IMTHORN-DE MOOY Familie IMTHORN Familie DE MOOY 10 mei 2002 Barentszstraat 31 2161 TK Lisse Gelegenheid tot condoleren dinsdag 14 mei van 19.30 tot 20.30 uur in de Pauluskerk, Ruishomlaan 33 te Lisse. De dienst van Woord en Gebed zal worden ge houden op woensdag 15 mei om 13.30 uur in bovengenoemde kerk. waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats. Ringweg 1 te Valkenburg Z.H. Na de begrafenis is er ook gelegenheid tot condoleren in de zaal van de Ned. Herv. Kerk Valkenburg Z.H. Mijn genade is u genoeg" Bedroefd, maar dankbaar dat een langer lijden hem bespaard is gebleven, geven wü u kennis van het overiüden van onze zwager en oom JAN IMTHORN echtgenoot van JACOBA DE MOOY op de leeftüd van 66 jaar. Wü wensen Cootje veel sterkte toe om dit verlies te dragen. Valkenburg: LEEN MOOY JANNIE MOOY-VAN STAVEREN ADRIAAN DE MOOY ANNIE DE MOOY- VAN DER KWAAK THEO DE MOOY ELLY DE MOOY- VAN DEN EUKEL Leiden: RIA FASEL-DE MOOY HERMAN FASEL Valkenburg: HENK DE MOOY NAN DE MOOY-ROT SAM DE MOOY JANNEKE DE MOOY-VERDOES Neven en nichten 10 mei 2002 Op hemelvaartsdag overlijden. Dan ben je toch verzekerd van een plekje in de hemel. Volkomen verrast zün wü door het plotseling overiüden van mün dierbare vrouw en onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder MARGARETHA ANNA VAN DEN BERG-DRIESSEN echtgenote van R R VAN DEN BERG Oegstgeest 1 november 1917 (Allerheiligen) t Leiden 9 mei 2002 (Hemelvaart) PAUL VAN DEN BERG MARIANNE en FRED DEVILEE JOYCE en RODNEY MITCH en CHIP GUIDO en IRIS AAD en MAJA VAN DEN BERG BRENDA en OLAF WERNER en MELANIE ILSE RIA en BERT VAN SCHIE BJÖRN JARI PAULA en JOHN MANK TIMOTHY en DEBBY JENNIFER en TON Correspondentieadres: Merelstraat 44 2333 XM Leiden Er is gelegenheid tot afscheid nemen op maandag 13 mei van 20.15 uur tot 21.00 uur in uitvaartcentrum 't Leidse Huys, Gitstraat 1 te Leiden. De avondwake zal worden gehouden op dins dag 14 mei om 19.00 uur in de H. Willibrord- kerk, Rhüngeesterstraatweg 37 te Oegst geest. De uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 15 mei om 14.30 uur in bovenge noemde kerk. Aansluitend zullen wü haar begeleiden naar crematorium Rhünhof, Laan te Rhünhof 4 te Leiden, waar om 16.00 uur de crematieplech tigheid in de aula zal plaatsvinden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het cremato rium. Alleen Paul en de kinderen zorgen voor bloe men. Toen Jan zijn passie volgde, werd dit zijn hart te veel. Voor ons heel plotseling is overleden m'u'n lieve man, mün lieve vader, mün lieve broer, zwager en onze oom JAN STELWAGEN Blankenham, 9 april 1952 t Leidschendam. 10 mei 2002 Leiden: LEEN VAN HAASTER BERTHE en FRANK WIET Drachten: FOKJE HOVIUS-STELWAGEN MARTEN HOVIUS HILDE WILLEMIEN Kraanbaan 18 2321 PN Leiden Als u wilt kunt u Jan 'thuis gedag zeggen. Wü nemen afscheid van Jan met een samen komst op woensdag 15 mei om 14.00 uur in de aula van crematorium Rhünhof. Laan te Rhünhof 4 te Leiden. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar sa men te zün in de ontvangkamer van het cre matorium. Heden ontvingen wü bericht van het, toch nog vrü plotseling, overiüden van onze trouwe zanger en vriend BERNARDUS FRANCISCUS KEMPER in de leeftüd van 77 jaar. Wü wensen zün vrouw, kinderen en familie veel sterkte toe. Bestuur en leden zangkoor H. Lodewük Leiden, 10 mei 2002 Reumapatiënten moeten met veel dingen stoppen. Soms zelfs met hun werk. Omdat hun gewrichten niet meer willen. Reuma kan iedereen treffen, op elke leef tijd. GEEF TEGEN REUMA GIRO 324 Nationaal Reumafonds VLUCHTELINGEN Giro 550 Postbus 4130 7320 AC Apeldoorn www.Z0Aweb.org Wie heeft interesse om op een groti met o.a. siertuin, groententuin en boi mij behulpzaam te zijn met het ondij] BESCHIKBAAR EEN LEUK HOUTEN BUNGALOW MET WAÏ GAS, ELEKTRA ENZ. Mijn gedachten gaan uit naar gepensioneerd echtpaar zonder kin(i Beschikkend over de nodige vrij en met een grote liefhebberij in tuil A. M. Maasdam Haarlemmertrekvaart 34 (bij Warmondc 2343 JC Oegstgeest Tel: 071-3010843 na 10.00 uur of schrijven voor een nadere afspra Het gaat om jouw lijf en om jouw leven. Dus als je niet tevreden bent met je uiterlijk, is een bezoekje aan villa Wagenberg de juiste keuze. Want als je tevreden bent met jezelf, kun je de hele wereld aan. Transhair, Europa's grootste instituut voor haartransplantaties, heeft met meer dan 20.000 behandelingen een enorme ervaring op het gebied van Micrograft techniek: de enige methode die een levenslange oplossing biedt voor haarproblemen. Aesthetic Team heeft een uitstekende naam opgebouwd als een van de meest professionele org^ op het gebied van plastische en esP chirurgie. Aesthetic Team is gespeciar patiëntvriendelijke liposculpture, lasC ring en couperosebehandelingen. Dei- specialisten van Transhair Aesthetic Team we*h de modernste (laser) techniek. Het resultaafe garandeerd.Kies voor je eigen geluk. Vul nu de beft geheel vrijblijvende informatie. Of bel ons iré nummer 0900 - 2 888 888 0,1 O/min.). |j TRANSHAIR AESTHETIC TEA11 HAARTRANSPLANTATIE - LIPOSCULPTURE - LASERONTHARING - COUPEROSEBEHANDELING 61 VILLA WAGENBERG, WOLPUT 30,5251 CG VLIJMEN, 0900 - 2 888 888 0,1 O/MIN.) KIJK OOK OP: WWW.T-AT.NL - HIJ BS TT PAG. 128 OF IA] IN DE GOUDEN GIDS Hierlangs afknippen IK ONTVANG GRAAG MEER INFORMATIE I I Tumescente liposculpture f~l Couperosebehandeling laserontharing [~1 Haartransplantatie f! Neem telefonisch contact met mij op om een afspraak te maken voor een discreet, vrijblijvend en kosteloos Informatiegesprek. De meeste kans om mij te bereiken heeft u op dag, omstreeks uur. I~1 Stuur mij uw kleurenbrochure in een discrete enveloppe, zonder enige verplichting Postcode Woonplaats: Telefoon: TRANSHAIR AESTHETIC TEAM ANTWOORDNUMMER 22501 5250 WB VLIJMEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 4