ki 'Justitie nam aanslagen niet serieus' BINNENLAND 'We gaan verder, op een waardige manier' Marijnissen: Campagnestop foute beslissing Boikestein: Meikert geen premier 'Nederland zit niet te wachten op weglopers' Likud en vrede Advocaat Spong overweegt aangifte tegen journalisten Ochtendspits zonder files bij Tweede Beneluxtunnel naat ontploft _juis wethouder maand ac 13 mei 2002 iüM Voor het huis van pssumse wethouder Stei- np de nacht van vrijdag op /|g een handgranaat ont- «aarbij werd de auto van w van de wethouder 1 en werd schade aange- r ex-k d naburige auto's en nogzjiizen. Niemand raakte liserjlnmiddels krijgen alle )k klijders en burgemeester )01 Q »eveiliging. De poütie iet eef e'ct er een verband is ,eta] |e aanslag en het in en prfeken vorig jaar van de ïurslf1 de burgemeester. Ook weei politie na of de explosie nt v#1 heeft met Steiners •gen de vestiging van it in! «eshop in Brunssum. worj pop al jongeren «geit trein -1 rei Kernfysicus Peter Langendam nieuwe partijvoorzitter LPF door Romain van Damme breda/rotterdam - Peter Lan gendam is de nieuwe voorzitter van Lijst Pim Fortuyn (LPF). Er zijn mensen die daar van opkij ken, maar zelf was hij allerminst verbaasd. „Toen Pim nog leefde, was al afgesproken dat ik na de verkiezingen partijvoorzitter zou worden. Door de tragische ge beurtenissen is dat nu eerder in gegaan", zegt de man die tot voor kort nog als secretaris/pen ningmeester van de partij fun geerde. Er waren na de begrafe nis van Fortuyn enkele rimpe lingen in de LPF-vijver ontstaan, geeft Langendam toe, maar sinds de vergadering van zater dag en een relaxte borrel na af loop, verloopt volgens hem alles weer gladjes. Persoonlijk is hij nog niet vrij van zorgen. Sinds bekend werd dat in de auto van Volkert van der G. aanwijzingen zijn gevonden dat meer LPF'ers doelwit zijn, wordt de in Breda wonende Langendam zwaar be waakt. De 53-jarige Langendam is een van de mensen die aan de wieg van LPF stond. Hij was voorzitter van de Stichting On dersteuning LPF en hielp met enkele vrienden Fortuyn tijdig aan een kandidatenlijst. Langendam kende Fortuyn al ruim twaalf jaar. Hij was WD'er, maar volgde de Rotterdammer toen deze de politieke kar van Leefbaar Nederland ging trek ken. Toen Fortuyn bij die partij buiten spel kwam te staan, haal de Langendam hem over in de politiek te blijven en een eigen partij op te richten. Nu de naamgever van de LPF is ver moord, moet de partij niet wor den opgeheven of herdoopt, vindt Langendam. „We moeten gewoon als LPF door. We heb ben een heel bijzondere missie. Pim wilde Nederland terugge ven aan de burger. Dat moeten wij ook doen. We moeten zijn strijd voortzetten, op een waar dige manier." De Bredase atoomfysicus begon zijn carrière bij Philips, stapte over naar de toenmalige PTT en is momen teel directeur van ItoM, een be drijf dat op het terrein van 'hightech' uitvindingen doet en de patenten exploiteert. Zelfverzekerd kijkt hij uit naar de verkiezingsdag aanstaande woensdag: „Als je ziet hoe er af scheid is genomen van Pim, denk ik aan veertig, vijftig ze tels." van Een treinmachinist is bekljg^011^ gewond geraakt, erg h kele jongeren een steen n de y ruit van de bestuur- raard ine gooiden. Dat ge- Lng. zin de buurt van Baarn. Aan kreeë g*as m ziin id in ft direct nadat de steen p de i niit was gevlogen, zette 1 zien u11^ zijn trein stil. De s je k 'st ls na een itwuriier ïtrokken. De trein die kogeld, was de sneltrein »rsfoort Schothorst naar dam Centraal. Een 15- ichtiiJngen uit Baam heeft in- 5 bekend dat hij een oor de ruit van de be- jrscabine van een trein vermiste per opgevist de - De Belgische leeft zaterdag in Temse van een Nederlandse >r gevonden. De 54-jari- werd al sinds 4 mei ver- e binnenschipper keer- mei na een avond in Temse niet meer te- lijn schip. Het parket lermonde vermoedt tan in het water is ge- idat hij te veel had ge- Uit een rekening die iper op zak had, blijkt de bewuste avond lier en één wodka had id. uleancesites I bezocht - Opnieuw hebben dit ide tienduizenden men- Ide gelegenheid gebruik I om een condoleance n Fortuyn op internet te De drukst bezochte site pimfortuyn.nl. Daar I tot gisteravond ruim reacties binnen. Andere deen ook tienduizenden I, die hun leedwezen moord op Fortuyn via Ionische weg kenbaar maken. Maar dat zijn er uijk minder dan op ww- .uyn.nl. kenpiloot kinderen kht - De politie in we jicht heeft een man zon- 1. AliP^js aangehouden die ieeft|°nd met een auto vier ,men|n heeft aangereden. De een|fertjes zijn met ernstige jagsdingen naar het zieken- jn orP^ht- De 37-jarige ?1 veJchtenaar startte de mo et j^er de koppeling in te rtujgf Hij schoot naar voren, |g ggf op, waar de kinderen ie da?- De man wilde nog 2jjn 0, maar trapte per onge- ïeft 2?et gaspedaal. De man tiet r| de vier kinderen, onder jezeÜ e'gen zoon van vijf. Hij nentPt stilstand tegen een n0g|erde auto. seld] el uk met 'm lortersbussen cht - Op de A15 tussen dit en Hardinxveld- idam zijn gisteravond (pportersbussen van FC t op elkaar gebotst. Vol- """"1 politie zijn acht inzit - onder wie een van de |urs, lichtgewond ge let ging om een kop- Dtsing, waarbij geen an- utuigen waren betrok- ongeluk gebeurde na ale in De Kuip tus- en FC Utrecht. Er ston- 30 tot 35 andere bus- Utrechtse fans in de fi- •r het ongeluk ont- lonstratie I mag niet ik - Burgemeester De Harderwijk heeft een igde demonstratie van 7 er ^em-rechtse Nederland- is dei Unie (NVU) in zijn ge tril verboden. De burge- vreest ernstige versto- in de openbare orde. )sje iiider Kusters uit Arnhem ?/o7i|rdag in Harderwijk de- gin teren ter nagedachtenis /fmwermoorde politicus jL De verdachte van de is afkomstig uit Harder- Jsters wil naar de rechter om het verbod onge- maken. Een saluut van de nieuwe LPF-voorzitter Peter Langendam in het bijzijn van de nummer twee van de kandidatenlijst Joao Varela (midden) en vice-voorzitter John Dost (rechts). Foto: ANP/Robert Vos COMMENTAAR Vrede in het Midden-Oosten lijkt sinds gisteren verder weg dan ooit nu de Likud-partij in een motie een Palestijnse staat ten westen van de rivier de Jordaan afwijst Op zich is de strekking van de motie gewoon terug te vinden in het Likud- partijprogram, maar de aanvaarding ervan is een slag in het gezicht van premier Sharon en beperkt in ernstige mate zijn onderhandelingsruimte met de Palestijnen. Sharon heeft ooit eens geroepen dat een Palestijnse staat op de Westoever, in de vorm van met elkaar verbonden gebied jes, wat hem betreft, tot de opties behoort Hiervoor is Sharon bereid zo'n veertig procent van de Westoever op te offeren, een voor de Palestijnen overigens onbespreekbare oplossing. De Palestijnen spreken naar Zuid-Afrikaans voorbeeld van bantustans. Nu Likud onder leiding van ex-premier Netanya hu de manoeuvreerruimte van Sharon tot 'nul' heeft geredu ceerd en binnen Likud de macht naar zich heeft toegetrokken, lijkt de in Israël uiterst populaire Sharon op zijn voetstuk te wankelen, want niet de kiezer maar de grootste partij bepaalt wie premier wordt Likud heeft het vredesproces in zijn houdgreep, temeer omdat er geen serieus alternatief voorhanden is. De Arbeiderspartij legt het in de peilingen af tegen Likud en de vredesbeweging, die afgelopen weekeinde voor het eerst sinds tijden iets van zich liet horen, is een te samen geraapt zooitje om een vuist te maken. Aan Palestijnse kant is evenmin een redelijk alternatief voor de zittende macht in de persoon van Yasser Arafat. En daarmee lijken joden en Palestijnen tot een voortdurende staat van oorlog met elkaar veroordeeld. De oplossing zal van buitenaf moeten komen, en wel van de Amerikanen. Maar George Bush heeft op het ogenblik kennelijk wat anders aan zijn hoofd. In Amerika schijnt men maar niet te willen inzien dat met Likud en een handvol fundamentalistische partijen aan het roer, de joodse staat zich steeds verder vervreemdt van zijn natuurlijke bondgenoten in het Westen. In Europa is de publieke opinie ten gunste van de Palestijnen aan het om slaan en dat op zich al zou een waarschuwing voor Likud moeten zijn. oss/gpd - Het stopzetten van de politieke campagnes na de moord op Pim Fortuyn is een fundamenteel foute beslissing geweest. Dat zei SP-lijsttrekker Marijnissen gistermiddag in het Osse politieke café Zout. „In dé ze moeilijkste politieke tijd sinds de Tweede Wereldoorlog heb ben de mensen juist het recht te weten waar de partijen voor staan. Het is een toonbeeld van lafheid van de politieke leiders nu te zwijgen." Hij erkent dat het campagne voeren op ingetogen wijze moet geschieden. Voor hem geen Soundmixshows, maar wel een debat op inhoud. En dat mag wat Marijnissen betreft best scherp zijn. Iets waar hij For tuyn ook voor bewonderde. „Hij zei waar het op stond." Marijnissen bekende gisteren in Oss dat in de afgelopen acht jaar, ook door hem, misschien niet hard genoeg oppositie is ge voerd tegen Paars. „Daarom had Fortuyn kans zo populair te worden. Hij was gewoon de juiste man, in de juiste tijd met de juiste teksten." Niet dat de SP-voorman de op lossingen van Fortuyn deelde. Hij was in zijn ogen ook teveel voor marktwerking. „En zijn uit spraken over de islam zijn niet de mijne. Ik had daarom ook graag vier jaar in de Kamer met hem het debat willen voeren, om aan te tonen dat zijn argu menten en oplossingen niet klopten." In Zout verkondigde Marijnis sen dat hij na de begrafenis van Fortuyn als enige voor hervat ting van de campagnes was. „Ik had de avond tevoren Kamer voorzitter Van Nieuwenhoven gebeld met de suggestie er nog eens over te praten. Zij stemde in met een gesprek dat plaats vond na de begrafenis in Rotter dam." Volgens Marijnissen was het na dertig seconde al voorbij omdat WD-lijsttrekker Dijkstal pertinent tegen hervatting was en niemand daar tegen in ging. „Weer zo'n staaltje van arrogan tie van de zittende partijen." Verder voorspelt Marijnissen dat het niet vol te houden is tot de verkiezingen. „Ik heb Melkert, Rosenmöller en De Graaf al weer op televisie gezien en voor spel dat Dijkstal en Balkenende het ook niet volhouden." Hij stelt dat een politicus nooit mag zwijgen. „Zeker niet als het volk behoefte heeft te weten wat de politieke partijen met de erfenis van Fortuyn gaan doen." Kandidaat D66 doorbreekt stop Kandidaat-Kamerlid Yïldirim (D66) heeft de campagnestop doorbroken. Gisteren tijdens een Turks festival was hij aan het campagne voeren voor zichzelf. Op de vraag of hij de stilgelegde verkiezingscam pagne hiermee niet door breekt zei hij: „Ik ben het er niet mee eens dat de cam pagne is stilgelegd. Kiezers hebben er recht op te weten wat ik denk en wie ik ben." In een Turks- en Nederlandsta lige folder vraagt de D66-kan- didaat om voorkeurstem- zwoue/gpd - Justitie heeft de af gelopen jaren de militante acties tegen de bio-industrie, met name uitgevoerd in Gelderland, Overijs sel en Brabant, onvoldoende seri eus genomen. Ze werden afge daan als maatschappelijk geën gageerd en niet als radicale poli tieke acties. Dat zegt Tweede-Kamerlid Theo Rietkerk (CDA) in reactie op het grootscheepse rechercheonder zoek naar de moord op Pim Fortuyn. Het CDA heeft al in 1999 en 2000 gevraagd om een landelijk onderzoek naar de ac ties van milieuactivisten en be tere informatieuitwisseling over dit onderwerp tussen de 25 re gionale politiekorpsen. De aanleiding tot deze verzoe ken waren aanslagen op Mees- verwerkende bedrijven in onder meer Heino en Ermelo en dreig brieven die werden bezorgd bij veehouders in de buurt van De venter. Het CDA wierp destijds bij drie ministeries (justitie, landbouw en binnenlandse za ken) de vraag op of de aansla gen moesten worden be schouwd als de omvangrijkste stelselmatige politiek gemoti veerde aanslagen op dat mo ment in Nederland. Tot spijt van het CDA is er nooit een landelijk onderzoek gekomen. De aansla gen werden afgedaan als inci denten. „Was het wel serieus ge nomen, dan was nu in ieder ge val beter in beeld geweest wat er allemaal in die kringen speelt", aldus Rietkerk. „Uit eerdere aanslagen blijkt dat het vaak niet gebeurt door enkelingen." Hilversum/anp - WD-corvfee De uitspraak viel in een discus- -t C/ -L hilversum/anp - WD-coryfee Bolkestein betwijfelt of PvdA- lijsttrekker Melkert nog wel mi nister-president kan worden. Dat zei de huidige Europese commissaris voor interne markt in het EOprogramma Knevel op Zaterdag. Bolkestein zei dat Melkert het de laatste tijd moeilijk heeft gehad en dat de PvdA-voorman op dit moment geen premier van alle Nederlanders kan zijn. De uitspraak viel in een discus sie met Knevel over de moord op Pim Fortuyn en de nasleep daarvan. Bolkestein zei ook dat hij bij zijn omstreden uitspraak over For tuyn blijft, waarin hij zei dat Ne derland 'een pleefiguur' zou slaan als Fortuyn premier zou worden. „Stelt u zich voor For tuyn naast Blair, Chirac of Schroder, dat is toch potsier lijk", zei de WD'er toen. amsterdam/anp - De advocaten van Fortuyn overwegen bij Justi tie niet alleen aangifte te doen tegen politici wegens het aan zetten tot haat. De aanklacht kari ook journalisten betreffen, zegt advocaat Spong. Vrijdag, na de uitvaartdienst voor Fortuyn, maakten Spong en zijn partner Hammerstein bekend dat ze onderzoeken of politici strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor het aan zetten van haat op grond van ar tikel 137 van het Wetboek van Strafrecht. Spong liet toen al doorscheme ren dat het onderzoek zich kan uitstrekken tot leden van de re gering. Spong wilde gisteren nog niet zeggen tegen wie aangifte wordt gedaan en wanneer. „Maar ik denk dat het deze week gaat ge beuren, misschien maandag of dinsdag", aldus Spong gisteren. rotterdam/anp - De Tweede Beneluxtunnel heeft de eerste maandagochtendspits zonder filemeldingen doorstaan. Voor het eerst in lange tijd vormden zich voor de tunnel geen rij wachtende auto's. „En het was de eerste dag na de vakantie dus het zou extra druk moeten zijn", constateert een medewerker van Rijkswaterstaat. Door de aanleg van de tweede tunnel onder de Nieuwe Maas bij Rotterdam zijn er in iedere rijrichting vier rijstroken be schikbaar voor automobilisten. De nieuwe metrolijn tussen Hoogvliet en Rotterdam-West gaat via een aparte buis even eens door de Tweede Benelux tunnel. De metrolijn wordt waarschijn lijk pas in november in gebruik genomen. Fietsers kunnen al wel gebruik maken van de ge realiseerde fietsbuis. De aanleg van de Tweede Bene luxtunnel begon in 1997 en moet files om de snelwegen rond Rotterdam tegengaan. Kosten van de bouw liggen rond de 363 miljoen euro. door Ap van den Berg en Hans van Soest den haag - Even veert Ad Melkert boos op. „Waarom wordt mij ook nu weer verweten dat ik technocratisch ben", reageert hij fel op de vraag waarom hij zijn woor den zo zuinig kiest Als iedereen weet hoe enorm de ge beurtenissen van de afgelopen week hem hebben aange grepen, mag hij dat toch best laten blijken? „Ik zit barstensvol emoties. Maar die uit ik thuis, bij mijn gezin en mijn goede vrienden. Als ik me laat gaan en in ga op alles wat er over mij wordt gezegd, ook nu weer, gooi ik alleen maar olie op het vuur. Terwijl we juist nu in Nederland een gezamenlijk belang hebben het vuur te blussen. Nederland zit in een crisissituatie. Ik heb als leider van een grote politieke partij de verant woordelijkheid om de boel niet uit de hand te laten lo pen." Na een korte stilte klinkt het verontschuldigend: „Sorry dat ik me zo laat gaan. Maar ik ken samenlevin gen waar de politieke tegenstellingen zo groot zijn ge worden, dat ze voorgoed onbeheersbaar zijn. Dat moe ten we voorkomen." De moord op Pim Fortuyn heeft een zware wissel ge trokken op de gemoedstoestand van Melkert. Voor de moord lag de PvdA-leider al onder vuur om zijn ver meende gebrek aan communicatieve vaardigheden en het dreigende verlies van zijn partij bij de verkiezingen van komende woensdag. Na de gebeurtenissen van af gelopen maandag wordt hem door sommigen ook nog de verantwoordelijkheid voor de dood van Fortuyn in de schoenen geschoven. Hij weegt zijn woorden, zoals hij dat altijd doet. Hij pro beert zijn emoties te verbergen en reageert op de aantij gingen in de van hem zo bekende Melkeriaanse formu leringen. „We hebben er niets aan als er tegenover de emoties in de samenleving en de soms onaanvaardbare uitingen die worden gedaan, weer andere harde uitin gen worden gesteld. Maar geloof me, dit hakt erin, ook in mijn persoonlijk leven." Hoe hard hakt het erin? „Het beeld van een collega-lijsttrekker die wordt neer geschoten, zal ik nooit meer kwijtraken. De indrukwek kende reacties die daarop volgden, geeft ook wel aan hoe ingrijpend dit is voor iedereen. Ook voor mezelf. De politiek moet weer aan vertrouwen bouwen, ook de PvdA. Daarom heb ik het ook zo op prijs gesteld dat wij als lijsttrekkers van de andere partijen waren uitgeno digd bij de uitvaart aanwezig te zijn." Toch stelde de nieuwe voorzitter van de Lijst Pim For tuyn u dit weekeinde wederom medeverantwoordelijk voor de moord. „Dat was geen bijdrage aan wat Nederland nu nodig heeft. Dat de moord heeft kunnen gebeuren door het politieke klimaat in Nederland is een totale omkering Ad Melkert: „De dader is verantwoordelijk voor deze laf fe daad. Hem kan de schuld in de schoenen worden ge schoven, niemand anders." Foto: GPD/Rob Keeris van de werkelijkheid. Er is een dader. Ik zie af van zijn beweegreden of de vraag of hij alleen gehandeld heeft. Maar de dader is verantwoordelijk voor deze laffe daad. Hem kan de schuld in de schoenen worden geschoven, niemand anders." Heeft u overwogen ermee te stoppen? „Fliervoor ben ik niet in de politiek gegaan. Maar op de moeilijkste momenten moet je juist je verantwoordelijk heid niet ontlopen. Nederland zit juist nu niet te wach ten op weglopers." Frits Bolkestein vindt dat u onder de huidige omstandig heden geen premier kunt zijn van alle Nederlanders. „In een tijd dat we met elkaar bruggen moeten bouwen, moet hij niet tegelijkertijd zoiets zeggen." Maar begrijpt u zijn redenering? „Ik heb daar niets over te zeggen. Alle vragen over wat er na 15 mei moet gebeuren, kun je pas na die datum beantwoorden. Eerst moet de kiezer spreken. Juist nu is dat meer dan een cliché." Hoe denkt u het vertrouwen te herwinnen van de kiezers die de PvdA is kwijtgeraakt? „Er zijn twee problemen. Ten eerste is er niet één reden waarom de burger zich van de gevestigde politiek heeft afgewend. De onvrede is een geladen mengsel, dat be staat uit meerdere kleine en grote onzekerheden: de problemen van de immigratie, het vermogen van de overheid om wetten te handhaven en het groeiende ge voel van onveiligheid. Maar het heeft ook te maken met onzekerheid over de toekomst van de Nederlandse identiteit binnen Europa en de komst van de euro. Ten tweede moet het tempo in de politiek omhoog. Want er zijn vaak wel veel goede bedoelingen, maar het duurt allemaal zo lang voor de burger daadwerkelijk iets ziet veranderen. Daarom is het juist onder de huidige omstandigheden noodzakelijk dat er na de verkiezingen zo snel mogelijk een nieuw kabinet wordt geformeerd en partijen niet, zoals in het verleden, maandenlang in rondjes om elkaar heen draaien." En welke partijen zouden dat met elkaar moeten doen? Eerder sprak u een voorkeur uit voor samenwerking met CDA en GroenLinks. „Ik heb er begin dit jaar voor gepleit dat alle partijen van tevoren zoveel mogelijk duidelijkheid aan de kiezer moesten geven over met wie ze een coalitie zouden wil len aangaan. Dat zou normaal gesproken ook gebeurd zijn aan het eind van de campagne. Maar in de huidige situatie is het niet meer mogelijk daarop in te gaan. Daarom antwoord ik niet op vragen wat er na 15 mei moet gebeuren. Nu zijn het alleen de verkiezingen zelf die voorop staan." Als u het heeft over 'recht doen aan de verkiezingsuitslag moet de LPF dan in de regering? „Met alle partijen, ook met de LPF, moet een construc tieve samenwerking in de Tweede Kamer worden ge zocht. Uiteraard worden ook zij op 16 mei geconsul teerd over wat er voor coalitie moet worden gevormd. Maar verder is het niet aan mij om daar nu antwoord op te geven." Sluit u samenwerking tussen PvdA en LPF nog steeds uit? „De afgelopen maanden bleek dat de visies van de Lijst Pim Fortuyn en ons erg ver uit elkaar liggen over hoe het verder moet met onze samenleving. Ik neem aan dat hun programma door de dramatische gebeurtenissen niet is veranderd, dus dat verandert ook de grote ver schillen met de PvdA niet" U wordt nu permanent bewaakt. Dat zal na 15 mei niet ineens over zijn. Hoe denkt u zich nog op een normale manier onder de mensen te bewegen? „Ik kan daar niet te veel over zeggen. Het is een onvoor stelbare inbreuk op je persoonlijk leven. Dat geldt niet alleen voor mij, ook voor andere lijsttrekkers en zelfs voor journalisten. We zullen er allemaal aan moeten werken zo snel mogelijk weer het normale Nederland terug te krijgen. Het Nederland waarin de minister-pre sident gewoon op de fiets naar zijn werk kan."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 3