Vredesplan van Sharon op de tocht 3 ÏH 71 f 'Voor de dader stond een vluchtauto klaar' FEBD Grensrechter biedt huilend excuses aan CDA grootste partij 'Troetelkindjes' Tulpenrallye gekeurd in Noordwijk wm Partij wil nooit Palestijnse staat Schrik zit er nog steeds in bij Eurodusnie na vernielingen PvdA-leider Melkert wil snelle kabinetsformatie ACTIEWEEK 50 €urocent i Leidsch Dagblad NR. 42922 LOSSE NUMMERS 1,05 ZATERDAG 1,50 maandag 13 mei 2002 OPGERICHT 1 MAART 1860 Leidsch Dagblad [S REGIO ileumjaar digt voor ARC - ampseizoen ub Stevens nt afscheid t trofee huishouden cen-|n Is op zichzelf zo erg. Het pro- in is dat het een wnsetijk eenza- is Vannacht regen saam® 15/16° zw 4/5 rijkse fietser ekomen ik - Een 21-jarige Katwij- Jpsteren overleden aan de pdingen, die hij opliep leen manoeuvre met zijn jjp de Meerburgkade in |k De man kwam ten val ïen muur, nadat hij met ts vanaf een helling naar fn was gereden. Hij liep en p zeer zwaar letsel op en pet een ambulance naar ;l |MC in Leiden vervoerd, jezweek hij aan zijn ver- kamerlid 5irewijn dood - Het Tweede-Kamer- Ij Harrewijn (47) van pnks is in de nacht van fe op maandag overleden I gevolgen van een her- Vet. Harrewijn was vori- ik donderdag opgeno- een ziekenhuis in i Gaal tekent daag contract' >na - 'Louis van Gaal te- daag een contract bij a en wordt vrijdag offi- JJresenteerd als de nieu- jnervan de Spaanse Dat schrijven de Spaanse p El Mundo en Marca. nnalige bondscoach zet igde besprekingen voort rcelona-voorzitter Gas- fij eist dat het complete F hem steunt. Een en- RQ een Catalaans radio- Pwees uit dat 71 procent J Barcelona-fans tegen de Ivan de Nederlander is. 071-5128030 door onze correspondent Ad Bloemendaal tel aviv - De Israëlische premier Sharon heeft gisteravond een pijnlijke nederlaag geleden tegen zijn rivaal in de Likudpartij, ex- premier Netanyahu. Op een ru moerige vergadering van de par tijraad in Tel Aviv bevestigde Li kud, tegen de uitdrukkelijke wens van Sharon, dat er nooit een Palestijnse staat mag worden gesticht ten westen van de Jor- daan. De premier zal het nu moeilijker krijgen bij zijn pogingen de we reld ervan te overtuigen dat hij een realistisch vredesplan heeft. De Arbeiderspartij, die deel uit maakt van de regeringscoalitie, heeft hem vannacht al om uitleg gevraagd. Sharon zei gister avond dat de kwestie van een Palestijnse staat een theoretisch probleem zal blijven 'zolang er geen eind is gemaakt aan de ter reur.' De 1.200 mensen tellende partij raad moest gisteravond stem men over een motie waarin een Palestijnse staat onder alle om standigheden wordt afgewezen. In een toespraak ter verdediging van de motie deed Netanyahu een ongekend harde aanval op Sharon, die hij van een slap be leid beschuldigde. „'Ja' tegen een Palestijnse staat betekent 'nee' tegen een joodse staat", zei hij. Sharon probeerde de raad er van te overtuigen dat het on voorwaardelijk afwijzen van een Palestijnse staat zijn han den zou binden, en Israël inter nationaal gezien schade zou berokkenen. Hij raadde de aanwezigen 'in het nationale belang van Israël' aan te kiezen voor uitstel van de stemming. Het mocht niet baten. Even na middernacht werd duidelijk dat 59 procent van de aanwezi gen niet door Sharon was over tuigd. De Palestijnse leider Arafat ver klaarde enkele uren later in een interview met CNN dat hij be reid is een Israëlische staat te accepteren. „Wij hopen dat on ze onafhankelijke Palestijnse staat naast een Israëlisch-jood- se staat kan bestaan", aldus Arafat. Het land waarover Israël en de Palestijnse gebieden zich uitstrekken is 'heilig land' voor moslims, joden en christenen. In een onafhankelijke Palestijn se staat is volgens Arafat plaats voor iedere gelovige. Pagina Binnenland: Commentaar Pagina Buitenland: Eigen partijraad geeft Sharon klinkende oorvijg rotterdam/gpd - De scène was een tikkeltje gênant. In de be stuurskamer van de Kuip kreeg Ronald Kloeg de mantel uitge veegd door leden van de scheidsrechterscommissie, de heren Corver, Bakker en De Bruijn. De assistent-scheids- rechter uit Goirle kreeg onver bloemd te horen dat hij een blunder had gemaakt door in de laatste minuut van de blessure tijd een buitenspelgoal van Ajax goed te keuren. Daardoor werd het bij FC Utrecht-Ajax 2-2 en kwam er een verlenging, een sudden death die FC Utrecht natuurlijk nooit meer kon win nen. Dat bleek: binnen vier mi nuten werd het 3-2 voor Ajax. Huilend hoorde Kloeg de oor wassing aan, waarna hij met natte ogen excuses maakte. „Sorry." Volkomen kapot was hij ervan dat een fout van hem Ajax-aanvoerder Chivu en keeper Grim tonen de beker aan het pu bliek. Foto: Ron Pichel door Jos van Duinen leiden - De panden van het anarchis tisch collectief Eurodusnie aan de Boer- haavelaan en de Koppenhinksteeg in Leiden zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag door onbekenden aangevallen. Met name aan de Boerhaavelaan hiel den de aanvallers hevig huis. Eurodus nie vermoedt dat de daders onder sym pathisanten van de vorige week ver moorde Pim Fortuyn moeten worden gezocht Twee uur nadat de grote winkelruit van de weggeefwinkel aan de Koppenhink steeg door onbekenden aan diggelen was gegooid, werd het gekraakte pand van Eurodusnie aan de Boerhaavelaan aangevallen. Ongeveer tien personen gooiden met stenen en andere zware voorwerpen ruiten in. Enkelen verschaf ten zich toegang tot het gebouw en sloe gen onder de ogen van de bewoners een kamer kort en klein. De schrik zit er nog steeds in bij een be woonster van Eurodusnie aan de Boer haavelaan. „Rond tienen kwam ik sa men met een vriendin aangefietst Er kwamen auto's aangereden met mensen die onverstaanbare dingen naar ons rie pen. Op het moment dat we de deur openden, ging het mis. Ze renden onze kant op. Tegelijkertijd werd het gebouw van meerdere kanten aangevallen. Op een erg agressieve manier. „De aanvallers hebben geen geweld te gen ons gebruikt Ze hebben in korte tijd alleen materiële schade aangericht Het was een doelgerichte actie. Het lijkt erop dat ze, met het oog op de komende ver kiezingen, 'links' wilden intimideren", meldt een woordvoerder van Eurodus nie. „Het was een dreigende, heftige ac tie. We rijn erg geschrokken." Na tien minuten was de politie ter plaat se. „Tien lange minuten", herinnert een bewoner zich. De aanvallers waren toen al vertrokken. Volgens de woordvoerder is de aanval een reactie op de moord op Pim For tuyn. „Sinds rijn dood worden wij steeds vaker geconfronteerd met anonieme te lefoontjes in de trant van: 'Jullie vinden het vast niet erg wat er gebeurd is'. Het is niet toevallig dat deze aanval juist nu plaats vindt En het lijkt er op dat hij goed was voorbereid." Pagina Ri: Eurodusnie voert beveiliging op Chauffeur Fortuyn en LN-lijsttrekker Teeven: Waarschijnlijk meer mensen achter moord de Cup-final had beslist. De bekerfinale zelf leek eerst naar het betere Ajax te gaan (goal Hossam), maar na rust kwamen de Utrechtse vechtjas sen terug: 1-1 en 2-1, beide ke ren door Gluscevic. Niets leek een verrassende bekertriomf voor FC Utrecht nog in de weg te staan, tot die allerlaatste mi nuut van de extra tijd. Ajacied Van der Meijde speelde de bal in, Wamberto stond dik een me ter buitenspel, assistent- scheidsrechter Kloeg zag het niet: goal. Ajax ging vervolgens alsnog met de beker lopen, om dat de verlenging niet meer be steed was aan FC Utrecht Ibra- himovic scoorde binnen vier minuten en daarmee was het voorbij. Pagina Si: Koeman: 'Smet op zege Ajax' den haag-zwolle/gpd - Volken van der G. die vastzit voor de moord op Pim Fortuyn, van daag een week geleden, moet hulp van buiten hebben gehad bij rijn aanslag op het Hilver- sumse omroepterrein. Er stond in elk geval een vluchtauto voor hem klaar om hem in veiligheid te brengen. Dat is de stellige overtuiging van Hans Smolders, nummer zestien op de Lijst Pim Fortuyn. Smolders, voormalig ijshockey-intemational, be stuurde vorige week maandag de groene Daimler van Fortuyn. De vaste chauffeur (tevens but ler van Pim) had een dagje vrij. Smolders is ervan overtuigd dat hij een wachtende auto met een inzittende heeft gezien. Vlak na de aanslag zette hij te voet de achtervolging in op Volkert van der G., die daarbij z'n zesde en laatste kogel op rijn achtervol ger afvuurde. De kogel raakte Smolders echter niet Door de onverwachte achtervol ging kon Volkert kennelijk de vluchtauto niet meer bereiken. Die auto - ook gesignaleerd door anderen - wist er in het tu mult na de aanslag tussenuit te knijpen. Bij de lijst Pim Fortuyn doet in middels de theorie de ronde dat het de bedoeling van de aan slagpleger en rijn mogelijke handlangers moet rijn geweest om de aanslag te laten lijken op een wraakneming uit allochtone hoek. De verwarring en ont wrichting waren dan waar schijnlijk nog veel groter ge weest. Bovendien was het aan nemelijk geweest dat Volkert, als hij spoorloos had kunnen ver dwijnen, buiten schot zou rijn gebleven. Hij had geen strafblad en een veganist annex milieu activist had op het eerste gericht weinig motieven voor een poli tieke moord.Ook Fred Teeven, de lijsttrekker van Leefbaar Ne derland, sluit niet uit dat er Ruim 21.000 mensen stonden het afgelopen weekeinde in de rij voor een bezoek aan het graf van Pim Fortuyn op begraafplaats Westerveld in Driehuis. Foto: ANP/Olaf Kraak meer mensen betrokken waren bij de moord op Pim Fortuyn. Op basis van wat Justitie bekend heeft gemaakt over de moord en Teevens eigen ervaring als offi cier van justitie noemde hij het gisteren 'vrijwel uitgesloten' dat de dader alleen werkte. Teeven voerde daarvoor in het tv-pro- gramma Buitenhof aan dat er bij de verdachte straatplattegron den rijn gevonden met de hui- den haag/gpd - PvdA-leider Ad Melkert wil dat de politieke par tijen na de verkiezingen in snel treinvaart een nieuw kabinet formeren. Dat is nodig om de onrust in de samenleving te be teugelen die de moord op Pim Fortuyn teweeg heeft gebracht Melkert zegt dat vandaag in een interview met deze krant Melkert vindt dat een nieuw ka binet mensen het vertrouwen moet geven dat 'Den Haag" be ter oog en oor heeft voor de pro blemen en klachten uit de sa menleving. Fortuyn heeft de af gelopen maanden vaak betoogd dat de landelijke politici doof en blind rijn voor wat er in de sa menleving speelt Melkert: „Na de verkiezingen moet zo snel mogelijk een nieuw kabinet wordt geformeerd. Partijen moeten niet, zoals in het verle den, maandenlang in rondjes om elkaar heen draaien. Ze moeten snel het vertrouwen in elkaar uitspreken en van het parlement de tijd krijgen om al les op de rails te zetten." De moord op Fortuyn riep hefti ge reacties op. Melkert en rijn gezin rijn bedolven onder ern stige bedreigingen. Hijzelf kan niet meer zonder beveiliging over straat „Dit alles hakt er bij ons natuurlijk enorm in. Ik rit boordevol emoties. Maar die deel ik alleen met mijn gezin en naaste vrienden", vertelt hij. Aan terugtreden heeft hij de laatste weken en dagen niet ge dacht „Nederland rit juist nu niet te wachten op weglopers." Pagina Binnenland: 'Nederland zit niet te wachten op weglopers' zen van drie andere kandidaten van de Lijst Pim Fortuyn. Ook heeft hij blijkbaar van tevoren plaatsen bekeken waar Fortuyn zou komen. „Dat is bijna niet al leen te doen, dat is zeldzaam," aldus Teeven. Het openbaar ministerie in Amsterdam zegt in een reactie geen aanwijzingen te hebben dat er meer mensen bij de aanslag betrokken waren. „Wij gaan voorlopig uit van één (advertentie) SATÉKROKET gebakken of ongebakken daad en één dader", verklaarde minister Korthals (justitie) giste ren. Hij was niet erg gelukkig met de uitlatingen van Teeven. Op initiatief van de regering gaat deze week een onafhankelijke commissie aan het werk die zal onderzoeken hoe het zat met de beveiliging van Fortuyn. Com missievoorzitter wordt de 72-ja- rige oud-president van het ge rechtshof in Amsterdam, J H. van den Haak. Wie de andere twee leden van de commissie rijn, maakt Korthals vandaag bekend. Als mogelijk lid van de commissie wordt onder meer de criminoloog Fijnaut genoemd, die zich eerder met de IRT-affai- re bezighield. Pagina Binnenland: 'Justitie nam aanslagen niet serieus' PvdA valt ver terug in peilingen Geldig van 13 t/m 19 mei hilversum/gpd - Niet de Lijst Pim Fortuyn (LPF), maar het CDA wordt na de verkiezingen van woensdag de grootste poli tieke partij in de Tweede Kamer met 34 zetels, gevolgd door de WD met 29 zetels en de LPF met 26 zetels. Voor de PvdA lij ken de verkiezingen dramatisch af te lopen. De partij komt op 21 zetels uit, ruim een halvering ten opzichte van de huidige 45 zetels in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een grote politieke en quête die SBS 6 zondagavond middels het televisieprogramma Waar Stem ik op?' heeft gehou den. Het is de eerste grote en quête na de moordaanslag op Pim Fortuyn en waarschijnlijk de laatste peiling voor de verkie zingen van woensdag. De vragen werden samengesteld onder toezicht van opiniepeiler Maurice de Hond, die ook de uitslag van de enquête voor rijn rekening neemt Volgens de pei ling zou Groenlinks vijftien ze tels krijgen, de SP 8 zetels, D66 7, ChristenUnie 5, Leefbaar Ne derland 3 en SGP 2. Kijkers konden via internet, sms en de telefoon via 36 vragen hun politieke voorkeur bepalen. door Annemiek Ruygrok noordwijk - Dagenlang is er gesleu teld. Tot aan de ellebogen in het vet, de nagels zwart, kringen van doorwaakte nachten onder de ogen. De 191 deelne mers aan de 49ste Tulpenrallye die morgen van start gaat, hadden het van ochtend dan toch voor elkaar. Hun troetelkind ging op voor de technische keuring. Om negen uur meldden de eersten zich aan bij Huis ter Duin in Noord wijk. De jury, die ook de papieren con troleert, had tot vanmiddag drie uur werk om alle klassieke automobielen aan een strenge technische toets te on derwerpen. Vooral het geluid van de uitlaat werd kritisch beluisterd, want het is niet de bedoeling dat dat boven het per land toegestane aantal decibel len uitkomt. Een enkeling moet later op dag terugkomen voor een herkeu ring. „Het gaat om kleinigheidjes. Een brandblusser die niet goed vastzit, remvloeistof die onvoldoende is of een te oude accu", aldus een van de keu- ringsmeesters. Legendarisch, zo kun je deze rally die zo nauw met Noordwijk is verbonden, inmiddels wel noemen. Vlak na de oor log klaagde Nederlands meest bekende raÜyrijder Maus Gatsonides tegenover de Franse Simcarijder Mare Angelvin, dat je in de Lage Landen geen bergen hebt om spannende rally's a la die van Monte Carlo te rijden. Angelvin schijnt toen gezegd te hebben dat je vanuit Nederland overal naar toe kunt en dat tulpen een mooi symbool voor een ral ly zouden kunnen rijn. Als gevolg van dat gesprek werd in 1949 door de Re gionale Automobiel Club West een 'Rallye des Tulipes' georganiseerd. Met 159 equipes aan de start werd dit eve nement direct een succes en een rijke traditie was geboren. Tulpen, Bollen streek en Noordwijk, ze rijn er onlos makelijk mee verbonden. Dat het tijdens de 2100 kilometer lange rally Spartaans aan toe kan gaan, bleek al tijdens de instructiedag op 9 maart in Rosmalen, waar een rit van nog geen 100 kilometer een aantal deelnemers danig in de problemen bracht. Vooral de routebeschrijving volgens het 'pun tensysteem', waarbij van punt tot punt de kortste route dient te worden gere den, zorgde bij onervaren rallyrijders voor de nodige hoofdbrekens. Overi gens is de lengte 2100 kilometer voor de sportklasse. Voor de toerklasse, vooral bestemd voor rallyrijders zon der ervaring, is het 2000 kilometer. De oudjes van voor 1946 rijden nog eens 100 kilometer minder. De 49ste editie van de International Historie Tulpenrallye begint morgen om acht uur, wanneer de eerste auto bij Huis ter Duin van start gaat, en ein digt weer in Noordwijk op zaterdag 18 mei. Een verslaggeefster van deze krant rijdt mee, om op zaterdag 25 mei uitgebreid verslag te doen van deze historische rit. Ja, ik word abonnee en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. Naam OMDV Straat ff Postcode Plaats Telefoon fivm conMe nabezorgng) Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 18,25 kwartaalabonnement automatische betaling 52,00 betaling per acceptgiro 52,50 Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau Handtekening: 712141 400114 V1 Stuur deze bon in een envelop, zonder postzegel, naar. Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagblad.n I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 1