RADIO TELEVISIE 3 se Programmering onder voorbehoud j\U V y J J 3 WAAR STEM IK OP? MAANDAG 13 mei 2002 iedesiand 1 NEDERLAND 2 NEDERLAND 3 NOS-Journaal. *iLNet. Actualitei- enrubriek. Heilig vuur. Cv. NOS-Journaal. Gekraakte codes: 3J [nigma: Het Duitse geheim. Documen- r1111 inge iudl„ aze imei He dieren tellen nee. Magazine. NCRV's Blauwbilgor- iü)1» el 2002. I.331 psporing verzocht. 11111 psporingsprogram- ia. ^J^etthe picture. Ken- ^Ciisquiz. «NOS-Journaal. Netwerk. Actualitei- enprogramma. oorloos. Zoek- «~ht. Opsporing verzocht. Jpsporingsprogram- H- e mensen van de use' oofdierenopvang. oo1 iJCRV-Dokument: De C°« UfOiS van ons alle- naai. serie docu- nentaires. "jfypium tv. Kunstma- '*ee azine. er O lastige vragen, ctueel programma. t3ni acht tv: Netwerk S10t erhalingen. inde. "ijgt lerd ei jaai 16.07 D-Lounge. Praatpro 16.00 gramma. 16.37 Tanja. eigentijdse jongerenserie. 16.00 17.30 2Vandaag. 16.20 18.58 Lingo. Woordspel. 16.45 19.30 Radar. Consumen 16.52 tenprogramma. 17.05 20.00 Bottom, comedyse rie. 17.25 20.35 Star Trek: Voyager. 17.32 sf-serie. 18.00 21.25 Lijst 0. serie politie ke jongerenprogram 18.15 ma's. 18.30 22.02 Robot Wars Extreme. spelshow. 22.48 BNN Docu: De we 18.50 reld van seks. Docu 19.00 mentaire. 19.30 23.55 NOS-Journaal. 00.15 2 Vandaag. 20.00 00.58 NOS-Journaal en NOS-Sportjournaal. 20.30 07.00 Einde. 21.25 22.00 22.15 23.25 00.05 00.50 01.45 02.45 ZOppelin. Gevari eerd jeugdprogram ma. Tweenies. De ark van Stekeltje. Mijn muziek. Groot licht. KRO's Kinderfilm theater. Kabouter Plop. KRO's Kindertijd. Sesamstraat. Kleu terprogramma. Villa Achterwerk. Het Klokhuis. Infor matief kindermagazi ne. NOS-Jeugdjournaal. Loenatik. serie. Barend Witteman. Praatprogramma. 7 dagen. Actueel programma. Crisis. Studio Spaan. Sati risch actueel pro gramma. NOS-Journaal. Nederland kiest. De late avond op 3: Flogiston. Praatpro gramma. Lola da Musica: Wil- co. Portret. Dokwerk: Ruud en Ria, vechten tot het einde. Nederland kiest. Einde. SBS 6 YORIN V 8 De aangekondigde programma's op deze pagina en de tijdstippen zijn onder voor behoud. In verband met de aanslag op Pim Fortuyn gaan in ieder geval alle ver kiezingsprogramma's niet door. Ook zijn er ingelaste uitzendingen. 16.25 17.15 18.10 19.00 RTL 4 RTL 5 NET 5 16.00 RTL Nieuws. 17.30 16.05 As the world turns. 18.00 soapserie. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 Staatsloterij magazi 18.30 ne. Uitgebreid maga zine. 19.00 17.35 The bold the beau tiful. soap. 19.25 18.00 RTL Nieuws. Nieuwsuitzending. 20.00 18.30 RTL Boulevard. Mix. 19.15 Volgens hem, vol gens haar. serie. 19.30 RTL Nieuws Weer. 21.00 20.00 Goede tijden, slechte tijden, soap. 22.20 20.30 Westenwind, drama 22.50 serie. 21.30 Jambers magazine. Serie documentai 00.30 res. 00.10 22.30 Villa BvD. Praatpro gramma. 23.30 RTL Nieuws. 23.50 RTL Boulevard. 01.00 00.30 Film tv. Overzicht. 00.45 Villa BvD. 02.20 01.40 RTL Nieuws. 02.00 Einde. RTL Z Nabeurs. 16.00 DiResta. comedyse Heart of Courage VS- rie. 20.00 serie over mensen 16.20 Disney feest, anima 20.30 met veel moed. tieserie. RTL Nieuws. 16.50 Family law. dramase 21.35 Nieuwsbulletin. rie. 5 in het land. 17.40 Grace under fire, co Nieuwsbulletin. medyserie. 22.35 Wordt u al geholpen? 18.10 Ned Stacey. come 23.00 comedyserie. dyserie. 23.15 Voetbal insite. Alle 18.35 Buffy the vampire belangrijke, opval slayer, komische ac lende en actuele ge tieserie. beurtenissen. 19.25 Dharma Greg, co 00.15 Dead by dawn, thril medyserie. ler. 19.55 Children's hospital. 00.45 Duivelse staatslieden 20.35 The baby dance. Erotiek op 5: Time dramafilm. 01.35 less Obsession Eroti 22.15 Emma Kinderzieken sche serie. huis. documentaire Film tv. Overzicht. serie. Voetbal insite. Alle 22.50 Providence, drama belangrijke, opval serie. lende en actuele ge 23.40 Dharma Greg. beurtenissen. 00.05 Grace under fire. RTL Z Extra. Magazi 00.40 Nachtprogramme ne. ring. Nachtprogramma. Ricki Lake, populaire talkshow. Diagnosis murder, misdaadserie. JAG. detectiveserie. Het Nieuws. Nieuws programma. Deelt-ie 't of deelt-ie 't niet? Spelshow. Hart in aktie. De goed geld show. Spectaculaire quiz. De geheimen van En schede. Documen taire. Hart van Nederland. Big Diet journaal. Pim Fortuyn: een po litiek fenomeen? Onthullende docu mentaire. Door 't lint!: Wild on. Serie reportages. Jerry Springer, talk show. Nachtprogramme ring. 16.20 16.45 17.10 17.55 18.20 18.55 19.30 20.00 20.30 21.05 21.45 23.25 23.55 00.30 01.00 01.10 Dragonball Z. Teken filmserie. Student bodies, co medyserie. V.I.P. serie. Change of heart. confronterende rela tieshow. Chat choice. Inter- net-datïngprogram- ma. Samsam, comedyse rie. Onderweg naar mor gen. Soapserie. Mad about you. ro mantische comedy. Samsam, comedyse rie. The Bar. Real life-so- ap. Meatballs 2. filmko medie. 112 Weekend. Reali ty program ma. Cars and bikes. The Bar. Film tv. Overzicht. Nachtprogramme ring. 16.00 Iznogoud. 16.25 Braceface. 16.50 Digimon. 17.15 Pokémon. Teken film. 17.40 Lizzie McGuire. 18.00 Star trek: The Next Generation Ameri- caanse science fic- tionserie: 'The Game' 18.50 Knight rider, actiese rie. 19.40 The Wayans bros. co medyserie. 20.05 Explosief. 20.30 Men in black, actie- /filmkomedie. 22.15 Temptation Island. Spontane, onge schreven dramaserie. Once a thief, actiese- 23.20 00.10 00.45 TV BUITENLAND ,00 Journaal. 18.10 De 18.30 Blokken. 19.00 Jour- nui |Man bijt hond. 20.05 Weer- 10 Thuis, 20.40 Afrit 9. lijde boodschap. 21.35 Her- B.20 De laatste show. 23.09 ictie agen. 23.10 Journaal laat. rbericht. 23.35 Man bijt De r0de '°Per- 00.16 jp™ Je herhaling van het laatste b i weerbericht. 09.00 Einde. CANVAS Bouwer. 16.15 Samson Ketnetkroket. 16.45 De 7.00 Karrewiet. 17.10 17.45 Beestenbos is hintP Hey Arnold. 18.25 Groot pTstafkes straffe kost. 18.50 19.20 Drie vrienden en 1KB ikt --- ged wil I Black Beauty. 20.00 CAN- die TerZake. 21.00 Kwesties. ,n yjBderijkers. 22.25 Deceit. i laat: Van kapitaal belang, tw^kan beter. 00.15 Doorlo- iling van TerZake. 02.00 - Die Talkshow. 17.00 Ta rn fünf. 17.15 Brisant, jracht. 19.50 Das Wetter ^9.55 Börse im Ersten. ïau. 20.15 Kein schö- 41.00 FAKT. 21.45 Legen- (Tagesthemen. 22.58 Das "rsten. 23.00 Beckmann. $LUX. 00.30 Nachtmaga- sskaltes Blut. 02.15 Ta- 02.20 Fliege-DieTalk- [0 Die schönsten Bahnstrec- s. 04.10 Weltreisen: id Weiss am Diamanten- d Ruge in Namibia. 04.40 u 04.45 FAKT. 05.30 Ein- - in Europa. 16.15 Risiko. 1.17.15 Hallo Deutschland. heute. 17.50 Der Alte. 19.20 Weerbericht. 19.25 5 Der Neffe. 21.45 Heute- 13 Weerbericht. 22.15 Le- 23.55 Heute nacht. 00.10 lln. 01.40 Heute. 01.45 en - Saigon-Report. 02.05 eitag. 02.50 Heute. 02.55 03.45 Nightscreen. !IS taglich. 04.20 WISO. Deutschland. 05.30 Einde. edaiöii 'ri» XI am Nachmittag. 16.15 Pe ru - Der Gipfel der Lamas. 17.00 Nano - Die Welt von morgen. 17.30 Rhein kulinarisch - Von Weill zum Kaiser- stuhl. 18.00 Lokalzeit. 18.05 Hier und Heute - Reportage. 18.20 WDR Servi- ceZeit Kostprobe. 18.50 Aktuelle Stun- de. 19.30 Lokalzeit. 20.00 Ta- gesschau. 20.15 Der Fahnder. 21.05 360 Grad: Inventur im Regenwald. 21.45 NRW am Abend. 22.00 Markt. 22.30 Die story: Mordauftrag aus Tri polis - Die Bombe im 'La Belle'. 23.15 Wilde Herzen - Herzrasen. 00.45 Im mer. 01.00 Domian. 02.00 Lokalzeit. 06.00 Einde. bbc 1 16.25 Tweenies songtime: Tweenies. 16.45 Arthur. 17.10 50/50.17.35 Kenan and Kei. 18.00 Blue Peter. 18.25 Newsround. 18.35 Neighbours. 19.00JMieuws 19.30 Regionaal nieuws en weerbericht. 20.00 Holiday on a shoestring. 20.30 4x4 reports. 21.00 EastEnders. 21.30 EastEnders: Ricky and Bianca. 22.00 Spooks. 23.00 Nieuws. 23.25 Regionaal nieuws en weerbericht. 23.35 The Fergie pheno menon. 00.35 Saturn 3. 02.00 Liquid news. 02.40 BBC News 24. 07.00 Ein de. bbc 2 16.20 Nieuws, regionaal nieuws en weerbericht. 16.30 Delia Smith's Sum mer collection. 17.00 Afoot again in the past. 17.05 Stefan's ultimate gardens. 17.30 Ready steady cook. 18.15 Wea kest link: Americans in Britain. 19.00 The Simpsons. 19.20 Captain Scarlet and the Mysterons. 19.45 The new ad ventures of Superman. 20.30 Bil Oddie goes wild. 21.00 University challenge. 21.35 Malcolm in the middle. 22.00 Ne ver mind the Buzzcocks. 22.30 Coupling. 23.00 The day today. 23.30 Newsnight. 00.20 Tinsel town. 00.50 48 preludes and fugues. 01.00 Des patch box 01.30 BBC learning zone. 01.30 Open university. 03.00 Se condary schools: History. 05.00 Lan guages. 06.00 Working in travel and tourism. 07.00 Einde. bbc world 16.30 Asia today. 17.30 HARDtalk. 18.15 World business report. 18.30 Click online. 19.30 World business re port. 19.45 Sport today. 20.30 HARD talk. 21.30 Holiday. 22.30 World busi ness report. 23.30 Earth report. 00.30 World business report. 00.45 Asia to day. 01.30 HARDtalk. 02.30 Click onli ne. 03.30 Earth report. 04.30 Asia to day. 04.45 World business report. 05.30 HARDtalk. 06.00 Einde. Foto: Reuters REGIO RADIO EN TV :st West nieuws. 18.00 Het de dag. 19.00 Tot 23.00 I verzoek 0.00 Tot 6.00 De muziek. drd-holland )lland actueel. 18.30 mma. 19.00 Van kust tot Tot 23.00 Radio Noord- JS. 0.00 Tot 6.00 1-Holland nacht-express. il nieuws. Tot 7.00 Henk [bette Alma. 13.00 Edwin Coen Swijneriberg. van M. 20.00 De dag. muziek. 22.00 De stem 23.00 Tot 7.00 De nacht radio flevoland 16.00 Nieuwsstudio. 19.00 Tot 22.00 Radio Flevoland Ujala. tv west 17.00 TV West nieuws. 17.15 Het an dere oog. 17.25 Studio MTNL. 18.00 NOS-Journaal. 18.20 TV West nieuws- magazine. 18.50 Het andere oog. 19.00 TV West nieuws. 19.15 Van de kaart. 19.45 Het andere oog. 20.00 NOS-Journaal. 20.30 TV West nieuws- magazine. 21.00 TV West nieuws. 21.15 Van de kaart. 21.45 Het andere oog. 22.00 NOS-Journaal. 22.15 TV West nieuws. 22.30 Tot 7.00 Herhalin gen. tv noord-holland 17.05 NLNet 17.30 Noord-Holland sport. 18.00 NOS-Journaal. 18.19 j- rJ- tv5 16.00 Nieuws. 16.15 Le journal de l'é- co. 16.20 TV5, li'nvité. 16.30 Outre- mers. 17.00 TV5 infos. 17.05 Pyrami- de. 17.30 Questions pour un cham pion. 18.00 Nieuws. 18.15 Le mystère Parasuram. 19.55 Le journal de l'éco. 20.00 Zwitsers nieuws. 20.30 Frans nieuws. 21.00 TV5 infos. 21.05 Le point. 22.00 Nieuws. 22.15 Cannes ci nema: Le fabuleux destin d'Amelie Poulain. 00.20 Belgisch nieuws. 00.45 Frans nieuws. 01.10 Le Canada au- jourd'hui. 01.20 France Europe Ex press. 03.00 TV5 infos. 03.05 Le point. 04.00 Doorlopende herhaling. 06.00 Einde. cnn 16.30 World sport. 17.30 American edition. 18.30 Q&A. 20.30 World busi ness today. 21.30 Q&A. 22.00 World news Europe. 22.30 World business today. 23.00 Insight. 23.30 World sport. 00.00 Lou Dobbs moneyline. 01.00 NewsBiz today. 03.00 Larry King live. 04.30 Insight. 05.30 American edi tion. 06.00 Einde. ngc 16.00 De mens: Wie zijn wij? - De ge boorte van de menselijke geest. 17.00 De vloek van de Metuselahboom. 18.00 Wilde krokodillen. 18.30 Kroko- dillenverhalen: Gerommel in Jamaica. 19.00 Dierenkrachten. 20.00 In de na tuur: Een meer van lava. 20.30 De we reld van morgen. 21.00 De weten schap van sport: Atletiek. 22.00 De doodszone -1. 22.30 Jacht op verba zingwekkende schatten. 23.00 Ge bouwd om te doden. 00.00 De weten schap van sport: Atletiek. 01.00 De doodszone -1. 01.30 Race door de lucht. 02.00 Gebouwd om te doden. 03.00 In de natuur: Een meer van lava. 03.30 De wereld van morgen. 04.00 De wetenschap van sport: Atletiek. 05.00 De doodszone -1. 05.30 Race door de lucht. 06.00 Einde. discovery 16.00 Heavy metal Fireguard. 16.30 Lost in the woods. 17.00 Rex Hunt fi shing adventures. 17.30 Buena Vista fishing club. 18.00 Time team: York. 19.00 Lonely planet: Mongolia. 20.00 Shark Gordon: Sailor's nightmare. 20.30 A car is reborn. 21.00 Hidden: Millionaire's Monte Carlo. 22.00 Imper fect crime. 00.00 SR-71 Blackbird. 01.00 Time team: Hartlepool. 02.00 Great battles: 1066 - Battle of Has tings. 03.00 Van 3 tot 9. 09.00 Einde. canal+rood 16.35 Cyber 16.45 Bruiser. 18.25 La noce. 20.20 Cyber. 20.30 Curb your enthusiasm. 21.00 South Park. 21.20 Six feet under. 22.20 +Punt. 22.30 Blue velvet. 00.30 Seymore Butt: Pool party II. 02.05 Harnson's flowers. 04.15 Costal 05.50 The painted hills. 07.00 Einde. canal+blauw 16.15 American tragedy. 17.40 Sous le sable. 19.10 Canal+ sport: Basketbal. 21.00 No one can hear you. 22.35 Nut ty professor II: The Klumps. 00.20 World cinema II: China. 01.15 Ali: An American hero. 02.40 Black heaven. 04.30 Bruxelles mon amour. 05.25 Pu rely belter. 07.00 Einde. tmf 17.00 Guess what. 18.00 Cyber Top 10 SMS chat. 19.00 Hitzone. 20.30 Ve ronica programmering. 21.00 Hitzone. 00.00 CyberChoice. 06.00 Einde. mtv 16.00 100% Johnny. 17.00 MTVLive- .com. 18.30 Becoming. 19.00 De dag top 5 live. 20.00 Back II back. 21.00 The Osbournes. 21.30 Cribs. 22.00 Rockzone. 00.00 Greatest hits. 06.00 Einde. eurosport 16.00 Wielrennen. 17.30 Watts. 18.00 Voetbal. 19.45 World Cup stories. 20.00 Voetbal. 21.45 Culture Cup. 22.00 Eurogoals. 23.00 Voetbal. 00.00 Eurosportnews report. 00.15 Watts. 00.45 The match of the century. 01.15 Eurosportnews report. 01.30 Einde. "J1 1 _i J ambers magazine (RTL 4, 2130 uur): Paul Jambers praat met vol wassen mannen die om een of andere reden nog steeds bij hun moeders wonen. Jean-Pierre is zo'n man, hij heeft zelfs nog nooit met een andere vrouw samengewoond. Sinds zijn moeder ziek is beschouwt hij het als zijn plicht om haar tot het ein de te verzorgen. De geheimen van En schede (SBS 6,21.30 uur): De rechtbank in Almelo legde een grote verant woordelijkheid voor de vuurwerkramp bij de on kundige, falende over heid. Journalist Simon Vuyk stelde een eigen on derzoek in. Hij conclu deert dat de brand ver moedelijk is ontstaan door het illegaal afschie ten van mortierbommen en dat er een medewerker Men in Black - (VS-'97) Als een buitenaards schip de aarde wil aanvallen, komt de ultra geheime dienst 'Men in Black' in actie. Oude rot Tommy Lee Jones neemt jonge re- Dokument: De euro is van ons allemaal, (deel 4, slot.) Afl. De euro van A (Aachen) tot Z (Zittau.) (Nederland 1,23.00 uur.) van SE Fireworks betrok ken moet zijn geweest bij de ramp. De Euro is van ons al lemaal (Nederland 1, 22.50 uur): Aan het begin kruut Will Smith op sleep touw. Komische sf van Barry Sonnenfeld. (V8, 20.30 uur) Dead by Dawn - (VS- '98) Erotische thriller van Man in Black, komische SF met o.a. Will Smith. (V8, 20.30 uur.) Foto: AP van dit jaar maakte de na tionale munteenheid in twaalf Europese landen plaats voor de euro. Om te laten zien hoe de bevol king in verschillende lan den reageerde op de nieu- James Salisbury. Oude schoolvrienden Ted Prior en Bill Ferrell lopen elkaar tegen het lijf. Beiden blij ken verzot op seks en er gens duikt ook nog een Üjk op. (RTL 5,21.00 uur) Meatballs Part II - (VS- '84) Erg flauwe vervolg film, waarin een stel kin deren probeert een zo merkamp van de financië le ondergang te redden. Komedie van Ken Wieder- horn. Met Paul Reubens e.a. (Yorin, 21.45 uur) Clay Pigeons - (VS/D- '98) Gregory Sporleder ontdekt dat Joaquin Phoe nix een verhouding heeft gehad met zijn vrouw en zet zijn eigen dood in scè ne om Phoenix vervolgens voor de 'moord' te laten we munt hebben vier jon ger regisseurs de intro ductie in eigen land ge volgd. Vandaag is te zien hoe de invoering van de euro in Duitsland werd ervaren. opdraaien. Middelmatige thriller van David Dobkin. (ARD, 22.15 uur) Saturn 3 - (GB-'80) Sf van Stanley Donen met Harvey Keitel, Far ah Faw- cett en Kirk Douglas die gezamenlijk opgesloten zitten in een ruimtesta tion. Keitel ontpopt zich als een moordlustige psy chopaat. (BBC 1, 0.35 uur) Sin - (GB/GR-70) Suf drama van George Pan Cosmatos naar de Griekse tragedie 'Orestes'. Richard Johnson keert terug naar Griekenland om zijn erf deel op te eisen. De zaken lopen anders als hij ver liefd wordt op Raquel Welch, de vrouw van zijn jeugdvriend. (ARD, 0.50 uur) -> Het politieke klimaat in Neder land beleeft sinds de laffe moord op Pim Fortuyn een dieptepunt. Ontevreden en inmid dels woeste landgenoten dreigen Fortuyn 15 mei postuum te eren met hun stem. Daarbij gaat het louter om het statement voor Fortuyn en tegen de slag op de democratie. Politieke standpunten doen er niet toe. Opmerkelijk genoeg hebben politie ke partijen juist nu besloten om de campagnes stop te zetten. De reden? In mijn ogen een verstrengeling van piëteit en hypocrisie. De omroepen doen automatisch mee, immers de lijsttrekkers schu wen braaf de camera. Hoewel er af en toe eentje uitglijdt, zoals Fred Teeven (LN) gisteren in Buitenhof, wordt de zwever dezer dagen volle dig aan zijn lot overgelaten. De de mocratie verliest het ondanks het doorgaan van de verkiezingen als nog van terreur. SBS 6 lapt de politieke stilte aan zijn laars en bracht gisteren de verkie zingsshow Waar stem ik op? Via sms, telefoon en internet konden kijkers 36 vragen beantwoorden die leidden tot een stemadvies. In de studio gaf Maurice de Hond (overigens niet al te betrouwbaar met zijn voorspellin gen, maar dat terzijde) toelichting door de vragen te linken aan de par tijen. Beetje jammer was wel de typisch commerciële-invalshoek. Want ook RADIO bn-ers zoals Henk Westbroek en Ge rard Joling lieten hun licht schijnen over politieke issues. Persoonlijk zit ik niet te wachten op Jolings visie op een verenigd Europa. Bovendien is het gevaarlijk. De kij kers moeten onbevangen stemmen en niet worden beïnvloed door be roemdheden. Maar dat SBS 6 met deze mega-en- quête en achtergrondfilmpjes over hot items de kiezer dient, is te prij zen. Er wordt nu eenmaal gekozen woensdag en de kiezer heeft recht op informatie. Dat is ook democra tie. SBS 6 bracht gisteravond een re- gelechte ode aan de zwevende kie zer. Bravo! TVNH-Nieuws. 18.37 Buurten. 18.55 Regulier dwars. 19.28 AT5 Nieuws. 19.45 Beurs vandaag. 20.00 NOS- Journaal. 20.28 TVNH-Nieuws. 20.47 Buurten. 21.00 Noord-Holland sport. 21.28 AT5 Nieuws. 21.47 Kort Amster dams. 22.00 NOS-Journaal. 22.13 TVNH-Nieuws. 22.32 Buurten. 22.45 Noord-Holland sport. 23.10 AT5 Nieuws. 23.30 Regulier dwars. 0.00 Tot 7.00 Dag/Nacht-tv. kanaal 9 18.00 NOS-Journaal. 18.15 Nieuws op 9.18.30 Weer en verkeer. 18.35 Kijk op 9.18.50 Tot 7.00 Herhalingen. tv flevoland 17.00 NL Net. 17.30 Nieuws. 17.43 De Kerreven. 17.45 Flevoland sport. 18.00 Tot 7.00 Herhalingen. radio 1 NOS: 17.07 NOS-Radio 1-Journaal. NPS: 19.04 Kunststof. BNN: 20.00 Weg met BNN. 21.00 BNN United. NOS: 22.04 NOS-Langs de lijn. 23.07 NOS-Met het oog op morgen. VPRO: 0.04 De 747-documentaire. Herh. 0.45 Radio Bergeijk. Herh. KRO: 1.02 Tot 6.00 Niemandsland. radio 2 NCRV: 17.05 Knooppunt Kranenbarg. EO: 19.05 De gouden greep. KRO: 20.05 KRO's Theater van het senti ment. EO: 23.05 Take it easy 0.05 Tot 1.00 De randen van de nacht. radio 3 BNN: 16.06 ruuddewild.nl. NPS: 18.04 Isabelle. 20.04 dit is Claudia! VPRO: 22.06 Het Lek. NCRV: 1.02 NachtBuZz. AVRO: 3.02 Pyjama FM. AVRO: 4.02 Tot 6.00 Giel Beelen. radio 4 NCRV: 16.30 A4. TROS: 18.02 Muziek aan tafel. VPRO: 19.00 De wandelen de tak: Bayuba Cante. KRO: 20.02 Trefpunt van zangers. Vocaal ensem ble C Sharp Minor. ca. 20.30 Het Avondconcert, ca 22.00 Trefpunt jon- ?e musici. Koninklijke Harmonie van horn en Nederlands Concertkoor. ca. 23.00 Kloosters en kathedralen. NPS: 0.02 Vincent na middernacht. Radio 4: 1.00 Tot 6.00 Euroclassic nottumo 747 am VPRO: 16.02 De 747-documentaire: Klaas Vos op truffelreis. 16.45 Radio Bergeijk. Herh. NOS: 17.05 Radio 1- Journaal. NPS: 18.31 Radio Urbania. HUMAN: 19.00 De Vrije Gedachte NPS: 19.10 Nieuws en actualiteiten in het Turks. 19.50 Nieuws en actualitei ten in het Marokkaans en Berbers 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chinees. OHM: 21.00 Suriname als va kantieland. VPRO: 22.02 De avonden 0.02 Night Train. 1.00 Tot 6.00 Zie Ra dio 1. yorin fm 16.00 Stavermans drive time. Gijs Sta- verman. 18.00 Yor 25. Timur Perlin. 21.00 Yorin the hits. Menno Barreveld. 1.00 Tot 6.00 Yorin the night. radio 538 16.00 Rinkeldekinkel (17.38 Top 538) Jeroen van Inkel. 19.00 Niels Hoog land. 21.00 Barry Paf. 0.00 Frank Da ne. 3.00 Tot 6.00 53N8. Jules van Hest. sky radio 17.00 Peak hour. 19.00 Sky line. 22.00 Candle light. 2.00 Tot 6.00 All night long. noordzee fm 16.00 Thorvald de Geus. 19.00 Alexander Josiassen. 21.00 Tot 6.00 Non stop jouw muziek. radio 10 fm 16.00 Hits in de spits, deet II. Jos van Heerden. 19.00 Artiestenspecial. Pie- ter Vorage. 20.00 Pieter Vorage. 22.00 Mooiste love songs. Pieter Vorage. 0.00 Menno Vroom 4.00 Tot 7.00 Ger van den Brink (5.30 Vroeg op weg!). rie. Serial killers, mis- daaddocumentaire. Nachtprogramme- ring. TV MORGEN nederland 1 06.45 Nederland in beweging. 07.00 NOS-Joumaal. 07.07 Ontbijt tv. 08.30 NOS-Journaal. 08.37 NL Net 09.00 NOS-Joumaal. 09.10 Nederland in be weging. 09.28 Get the picture. 09.53 Alle dieren tellen mee. 10.17 Spoor loos. 11.07 De mensen van de roofdie- renopvang. 11.32 NCRV-Dokument: De euro is van ons allemaal. 12.10 Op sporing verzocht. 13.00 Uitzending Po litieke Partijen: GroenLinks. 13.03 Waar kijken ze naar. 13.30 Stand.nl. 13.57 Harde noten. nederland 2 07.00 NOS-Joumaal met gebarentolk 07.05 Einde. 08.00 NOS-Joumaal met gebarentolk. 08.05 Einde 09.00 NOS- Journaal met gebarentolk. 09.05 Ein de 11.52 Agrarisch journaal. 12.00 NOS-Joumaal. 12.08 Cor co. 13.00 NOS-Joumaal. 13.05 NOS-Sportjour- naal. 13.13 Lingo. 13.42 America's funniest home video's. nederland 3 07.00 Z@ppelin. 09.00 Z@ppelin: Schooltv. 09.00 De Schatkast. 09.15 Einde. 09.20 Liedmachien 09.30 Ein de. 09.35 Vakkenwijzer 7/8: Aardrijks kunde. 09.55 Einde. 10.00 Tweenies. 10.20 Einde. 10.30 Multimediaal eksa- men/AaBeeDeeSjoo. 10.50 Einde. 11.00 Z@ppelin: Schooltv 11.00 Bio- Bits Bovenbouw. 11.20 Einde. 11.25 Wat en waar is wiskunde. 11.45 Z@ppelin. 13.00 NOS-Joumaal. 13.05 NOS-Sportjoumaal. 13.15 Barend Witteman. 13.42 De late avond op 3: Flogiston. rtl 4 06.45 RTL Nieuws. 08.10 The bold and the beautiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Lijn 4. 10.00 Goede tijden, slechte tijden. 10.30 Lijn 4.11.00 Onderweg naar morgen. 11.30 Lijn 4. 12.00 Full house. 12.30 Puzzeltijd. 13.20 Vragenvuur. rtl 5 06.00 RTL Z Extra 09.00 RTL Z Nieuws. 12.00 RTL Z De lunchtafel. net 5 07.00 KinderNet 5. 07.00 Wild Thorn- berrys. 07.25 Hey Arnold. 07.55 Ratje toe. 08.20 Rocko's modem life 08.45 Ernst, Bobbie de rest 08.55 Patrouil le 03. 09.20 Simsalagrimm. 09.45 Li'll Elvis. 10.10 Muis. 10.15 Mopatop's shop. 10.25 Pieter Post. 10.40 Jella- bies. 10.45 Budgie de helikopter. 11.00 Tuttels. 11.10 Rolie Polie Olie. 11.20 Caillou. 11.25 Smurfen. 11.50 Bassie Adriaan. 12.15 Ratjetoe. 12.40 Cat- Dog. 13.10 Hey Arnold. 13.35 Calime- ro. 13.50 Tuttels. 13.55 Bananen in py jamas. sbs 6 07.00 Bugs Bunny. 07.15 All in the fa mily. 07.40 Hart van Nederland. 08.05 Webster. 08.30 Taxi. 09.00 National Enquirer. 09.25 Big diet. 10.25 Melrose place. 11.15 The young the restless. 12.00 Homeshopping Europe. yorin 07.00 YorKiddin'. 07.00 Foofur. 07.30 Snorkels. 07.50 The Harveytoon show. 08.40 Homeshopping 12.25 ©Lunch. 12.50 Fennec. 13.15 Sheherazade. 13.40 Mona the vampire. 13.55 The Harveytoon show. v 8 06.30 Fox kids. 06.30 Why why family 06.50 Dennis the mennace. 07.10 Eek! The Cat. 07.20 Spy dogs. 07.45 Brea- key. 07.47 Pokémon. 08.10 Eekl The cat. 08.25 Bobby's world 08.45 Bob de Bouwer 08.55 Franklin. 09.05 Hello Kitty. 09.20 Bamboo beren. 09.45 Ho neybee Hutch. 10.05 Why why family. 10.25 Bob de Bouwer 10.35 Franklin. 10.50 Jim Button. 11.10 Pnncess Sissi. 11.35 Peter Pan the pirates. 11.55 Eek! The cat. 12.05 Kids from room 402.12.30 Pokémon 12.55 Eek! The cat. 13.05 Heathcliff. 13.25 Life with Louie. 13.45 Inspector Gadget. Alle dieren tellen mee. (Neder land 1, 09.53 uur0 Foto: United Photos de Boer bv

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 15