Weer problemen rond akkoord Geboortekerk BUITENLAND 3 Nieuwe Franse regering met vrouw op Defensie VN-Kindertop moet actieplan opleveren Colombiaanse kindsoldaten getekend voor het leven 9 Doden door aanslag in Pakistan Australische regering wil immigratie opvoeren Geen overlevenden bij vliegtuigcrash in China Vlagvertoon lijkt op vroegere tijden Dertig jaar cel voor drie leden van IRA-splinter ike -jiv restatie wegens ^lafbommen VS 0 - De Amerikaanse politie ft een 21-jarige man aange ven op verdenking van het jen van aanslagen met jfbommen of pogingen rtoe in vijf staten. De stu- t werd bij Reno (Nevada) epakt. Sinds vrijdag zijn in Qas. Illinois, Iowa, Nebraska wFolorado in totaal 18 staaf- 2 nimen aangetroffen in brie- jiussen. Zes mensen raakten bnd doordat de bommen ■entanralang ontploften. Bij de rgesjosieven werden pamfletten Iinden met teksten die tegen |eegering waren gericht. icist Brussel liet buren dood isEL - Een 80-jarige inwoner Brussel heeft gistermorgen [^Marokkaanse buren dood- Cjioten. Vervolgens stak hij ^Kroning en zijn eigen flat in ld, waardoor hij zelf om het >nsn kwam. Twee van de vijf (eren van het Marokkaanse ranpaar raakten lichtgewond. !.81 een andere buurman liep 1 ^chotwond op. De man, die ind stond om zijn racisti- >HS| opvattingen, zou mogelijk ranjndeld hebben uit frustratie het verlies van de extreem- '•31tse Franse presidentskan- at Le Pen. ices begonnen ;en oud-SS'er burg - Voor een rechtbank amburg is gisteren mogelijk 'an de laatste processen te- ;en verdachte van oorlogs laden in de Tweede We- torlog geopend. De 93-jari- ïuzöormalige SS-officier •ich Engel wordt ervan icht in 1944 in Genua de 0itie van 59 gijzelaars te en bevolen als vergelding een aanslag van Italiaanse 2 4ffeanen, waarbij vijf Duitse iten werden gedood. Engel, lierinds het einde van de oor- i Hamburg woont, is in 'in Italië voor deze en nog Dllerpoorden bij verstek tot le- ang veroordeeld. ;erijnse bus in 'ijn: 2i doden rs - Bij een busongeluk in osten van Algerije zijn idag 21 mensen om het le- jekomen en 16 mensen ge- 1 geraakt, zo heeft de poli- pield. De bus slipte op een weg, schoot door de ba lde van een brug, en stort- :en ravijn. Het ongeluk zich voor in de regio Boui- i'n 120 kilometer van de flstad Algiers. até anW York biedt >kje(d voor wapen - Iedereen die bij de Ie in New York een wapen ert, ontvangt in ruil daar- 100 dollar (110 euro). Bur ster Michael Bloomberg iteren het startsein voor roject 'Cash for Guns'. De van New York benadruk- de agenten de mensen un wapens inleveren geen in zal stellen. Verder res- |ert de politie de anonimi- bn de wapenbezitter. Men- lie er tegenop zien naar het SQpebureau te komen, kun- )ok telefonisch of schrifte- 5afielden waar ze hun wapen mljrlaten. De politie haalt het Jn dan op. Bloomberg dat New York door het {ct een veiligere stad wordt. ih kiest Clinton delegatieleider hngton - De Amerikaanse dent George Bush heeft 'oorganger Bill Clinton ge- jd de VS te vertegenwoor- euzi bij de plechtigheden rond 3ré$afh ankelij kheid van Oost- ir. Regeringsfunctionaris- Siden tegen de krant USA dat de keuze voor de ex- 0 9/tent is bedoeld als toena il tot de Democraat. De ilikein Bush en de zijnen :n het bewind van CUnton •ekritiseerd. De reis naar 'imor is de eerste missie 'or Bush zijn voorganger gevraagd. Oost-Timor )ten 20 mei de onafhankelijk- jke van Indonesië en de in- Itie van Xanana Gusmao 1 Srste president. akte man voor lo van Elizabeth én - De Britse koningin |)eth II is tijdens een be- aan het Noord-Engelse *astle geconfronteerd met jaakte man die voor de toyce van de vorstin en echtgenoot prins Philip fe. en kort daarna door de Ie werd opgepakt. Omstan- fceiden dat het koninklijk (Waarschijnlijk alleen de I van de 27-jarige Brynn ird Reed heeft gezien, om- ij vooral voor de toege- le fotografen leek te pose- 3e koningin is in het kader laar vijftigjarig jubileum imet een serie bezoeken iritse plaatsen. woensdag 8 mei 2002 ;ast laai ;Ro> Ich door onze correspondent Ad Bloemendaal tel aviv - Hoewel Israël en de Pa- lestijnen het eens zijn geworden over een uitweg uit de impasse rond de Geboortekerk in Bethle hem, is er opnieuw een probleem gerezen: geen enkel land wil de militanten die worden verbannen toelaten. Volgens het gisteren getekende akkoord zullen dertien van de in de kerk verblijvende Palestijnse militieleden naar Italië worden verbannen, en zal een groep van 26 anderen naar de Gazastrook worden gebracht. Maar de rege ring in Rome zegt dat alles bui ten haar om is bekokstoofd. Ze heeft niet zonder meer 'nee' ge zegd, maar wil dat er op zijn minst eerst duidelijkheid wordt geschapen over de details van de transactie. De hele dag hadden Israëlische en Palestijnse onderhandelaars gisteren laten weten dat de kwestie 'binnen enkele uren' zou zijn opgelost. Er was zelfs al een tijdstip be paald waarop de afwikkeling van de zaak zou beginnen: twee uur in de middag. Maar alles bleek minder simpel dan het werd voorgesteld. Een rege ringswoordvoerder in Rome zei dat Italië 'op een arrogante en onaanvaardbare manier' is be handeld. Minister van defensie Antonio Martino verklaarde zich bereid al het mogelijke te doen om bij te dragen aan een oplossing, maar niet op basis van 'eenzijdi ge initiatieven'. Volgens hem is er ook nog veel onduidelijkheid over details, zo als de status van de mensen die naar Italië zouden komen, en hoe lang ze geacht worden in dat land te blijven. Israël noemt de militieleden 'gevaarlijke ter roristen', maar juridisch gezien gaat het om niet meer dan ver dachten. Dat wil zeggen dat er een officiële asielaanvraag zou moeten worden ingediend. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Colin Po well, heeft gisteravond twee maal contact gehad met de Itali aanse premier Berlusconi, zon der dat een oplossing is bereikt. In Israël bestaat het vermoeden dat vertegenwoordigers van het Vaticaan, die ook bij het overleg hebben geholpen, te lichtvaar dig toezeggingen hebben ge daan over de Italiaanse bereid heid militanten op te nemen. De Italianen zouden aanvanke lijk bereid zijn geweest vier Pa- lestijnen te ontvangen, maar in Rome zou men zijn terugge schrokken toen het aantal op liep tot dertien. De Italiaanse regering probeert nu naar verluidt de groep van dertien te spreiden over een aantal Europese en misschien ook Arabische landen. Politie en bomexperts onderzoeken de door een bom verwoeste bus voor het Sheraton-hotel in de Pakis taanse havenstad Karachi. Zeker twaalf passagiers, onder wie tien Fransen, kwamen om het leven. Foto: AP/Athar Hussain Canberra/ANP - Australië gaat het aantal immigranten opvoe ren om de economie te onder steunen. De minister van immi gratie, Philip Ruddock, heeft plannen ontvouwd om de ko mende jaren 100.000 tot 110.000 immigranten te laten komen in plaats van de 93.000 per fiscaal jaar die het land nu opneemt. Australië hoopt dat een hoger aantal van vooral geschoplde immigranten de economie een impuls geeft. De bevolking van ruim 19 miljoen zielen kan op lopen tot 27 miljoen rond 2050. Het immigratieprogramma blijft een centrale factor voor de eco nomische en sociale ontwikke ling van Australië, volgens Rud dock. Hij schat dat de komst van de nieuwe Australiërs de ko mende vier jaar de economie 2,5 miljard euro extra oplevert en bijna 19 miljard over tien jaar tijd als de gewenste aantallen immigranten daadwerkelijk ko men. Het is echter niet de bedoeling dat er meer vluchtelingen ko men. Hun quotum staat op 12.000 nu en dat moet zo blij ven, vindt Ruddock. De afgelo pen jaren is het land geconfron teerd met veel bootvluchtelin gen. In de ogen van critici be handelen de autoriteiten hen hardvochtig, onder meer door ze af te schepen naar eilands taatjes in de Stille Oceaan. De Australische regering stelt echter dat bootvluchtelingen met hun barre tocht om illegaal aan land te komen voor hun beurt gaan ten koste van vluch telingen die de juiste procedures volgen en elders wachten om te worden toegelaten. karachi/dpa-afp - Een hevige bomexplosie voor het Sheraton-hotel in de Pakistaanse havenstad Karachi heeft vanochtend zeker twaalf levens ge- eist. Nog eens achttien mensen raakten gewond, onder wie zestien Fransen. Volgens de Franse ambassade in Pakistan hebben tien doden de Franse nationaliteit. De overigen zouden Pakistani zijn. De Fransen werkten voor DCN, een onderdeel van een wapenondememing van de Franse staat. Ze werkten mee aan de bouw van een Pakistaanse onderzeeër van het type Ago- sta 90-B. Aan dit project werken tachtig perso neelsleden van DCN mee. De Franse president Chirac heeft de nieuwe mi nister van defensie, Michèle Alliot-Marie, ge vraagd nog vandaag naar Pakistan te reizen in ver band met de aanslag. De politie gaat ervan uit dat een vermoedelijke zelfmoordenaar een met explosieven geladen per sonenwagen heeft laten ontploffen nabij een bus die voor het hotel stond. De bus zou van de Pakis taanse marine zijn. De slachtoffers waren net in gestapt. Door de explosie ontstond een grote kra ter in de straat. De ingang van het hotel is zwaar beschadigd. Karachi is de afgelopen dagen opgeschrikt door verscheidene bomexplosies, meldt de BBC. Ze volgden op de moord op twee leden van de zoge heten Muttahida Quami Beweging. Deze vooral in Karachi invloedrijke beweging verenigt moslims die na de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië in 1947 uit het hindoestaanse India naar Pakistan vluchtten. Voor de aanslag heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist. Egyptisch vliegtuig stort neer bij Tunis peking-tunis/gpd-rtr-afp-dpa - Reddingwerkers hebben geen overlevenden gevonden nadat een toestel van de Chinese maatschappij China Northern Airlines gisteren tien kilometer voor de kust van de Noord-Chi- nese havenstad Dalian in zee stortte. Het vliegtuig, een MD- 82, had 122 mensen aan boord. Onder de passagiers bevonden zich acht buitenlanders, hoofd zakelijk Koreanen en Japanners. De piloot meldde gisteravond kort voor de landing brand in een van de twee motoren. Vol gens een havenarbeider die het ongeluk zag gebeuren, cirkelde het vliegtuig een paar keer rond, voordat het plotseling in zee stortte. Bij de Tunesische hoofdstad Tu nis is gistermiddag een vliegtuig van de Egyptische vliegtuig maatschappij EgyptAir ongeveer zes kilometer van het vliegveld neergestort. Volgens de Tunesi sche autoriteiten zijn er zeker vijftien mensen omgekomen, 49 anderen hebben het ongeluk overleefd. Volgens EgyptAir za ten er 64 mensen aan boord, onder wie acht bemanningsle den. Het toestel van EgyptAir zou een Boeing 737-500 zijn. Ten tijde van het ongeluk was was het mistig en regenachtig. De piloot van het toestel gaf kort voor het neerstorten een noodo proep door. De verkeerstoren van het vliegveld verloor enkele seconden later het contact. Het toestel stortte neer in een moei lijk begaanbaar, heuvelachtig gebied, aldus een regeringsfunc tionaris. moskou - Op het Rode Plein in Moskou kwamen gisteren duizenden studenten en veteranen van de Tweede Wereldoorlog bijeen ter ere van president Poetin, die precies twee jaar geleden werd ingehuldigd als opvolger van Boris Jeltsin. De strak georganiseerde manifestie met scanderende mensen en honderden vlaggen had veel weg van een ouderwetse Sovjet-optocht. Foto: AP/Maxim Marmur door onze correspondent Henk Glimmerveen parijs - De maandag door presi dent Chirac aangewezen Franse premier Jeari-Pierre Raffarin heeft gisteren de namen bekend gemaakt van de interim-rege ring die tot aan de parlements verkiezingen van juni het land zal regeren. De meest opzienbarende be noeming is die van Michèle Al- liot-Marie als minister van De fensie. Ze is voorzitter van de neo-gaullistische partij RPR van president Chirac. Tweede man in de regerings ploeg van Raffarin is de ambiti euze Nicolas Sarkozy die minis ter van binnenlandse zaken wordt en belast is met de bin nenlandse veiligheid. Sarkozy geldt als een hardliner binnen de RPR. Hij heeft in de presi dentiële verkiezingscampagne nimmer zijn ambities voor het premierschap onder stoelen of banken gestoken. Chirac moest evenwel rekening houden met het feit dat hij met actieve steun van de socialisten zijn ambtstermijn heeft kunnen verlengen en koos voor de meer op consensus gerichte Raffarin. Tezelfdertijd diende hij een sig naal te geven aan de stemmers op Le Pen die van de regering een grotere activiteit verlangen ter bestrijding van de misdaad. Wat dat betreft, heeft hij met Sarkozy een goede greep ge daan. De burgemeester van Neuilly geldt in de RPR als een hardliner inzake de misdaadbestrijding. Nieuwe man op buitenlandse zaken is Dominique de Villepin, de afgelopen zeven jaar secreta ris-generaal van het Elysée en vertrouweling van Chirac. De Villepin, wiens bijnaam in Parijs 'de samoerai van het Elysée' is, geldt als een no-nonsense figuur die carrière heeft gemaakt in de diplomatieke dienst en bekend staat om zijn recht-voor-zijn- raap uitspraken. Francis Mer, topman van het grote staalbedrijf Arcelor, is de nieuwe minister van financiën en economische zaken. De ministersploeg, in totaal 21 ministers en zes staatssecreta rissen, blijft in ieder geval aan tot de parlementsverkiezingen van volgende maand. Wint rechts de verkiezingen, dan ligt het voor de hand dat de actuele ploeg voortgaat met re geren. Wint links, dan zal presi dent Chirac gedwongen zijn een nieuwe premier aan te wijzen die op zijn beurt een nieuwe mi nistersploeg gaat samenstellen. door onze correspondent Harm Harkema londen - Drie Ierse terroristen van de dissidente Real IRA, een afsplitsing van het verboden Ier se Republikeinse Leger IRA, zijn gisteren door een Londense rechtbank veroordeeld tot dertig jaar cel wegens het voorberei den van bomaanslagen en po gingen tot aankoop van wapens. De drie werden vorig jaar juli gearresteerd in Slowakije, nadat ze in een val waren getrapt die was opgezet door de Britse ge heime dienst MI5. De Real IRA erkent het Noord- Ierse vredesakkoord niet, en is onder meer verantwoordelijk voor de bomaanslag in Omagh waarbij in 1998 29 burgers om kwamen. De drie terroristen be kenden vorige week bij de aan vang van het proces, in de hoop op strafvermindering. De rech ter hield daar inderdaad reke ning mee, maar voegde er aan toe: „Het bewijs tegen u was zo overtuigend dat u geen keus had." Geheim agenten van MI5 presenteerden zich als vertegen woordigers van de Iraakse rege ring, en de terroristen trapten daarin. Tijdens verschillende bijeenkomsten probeerden ze tot afspraken te komen over de aankoop van Iraakse geweren, granaten, raketten en en explo sieven. new york/anp - Ongeveer zestig staatshoofden en regeringslei ders buigen zich vanaf vandaag over het lot van de kinderen op aarde. De speciale VN-Kinder top, die tot en met vrijdag duurt, moet een nieuw, bindend actie plan opleveren over onder meer terugdringing van de kinder sterfte, verbetering van de toe gang tot onderwijs en bescher ming van kinderen tegen uitbui ting en oorlog. „Deze bijeenkomst is de belang rijkste conferentie van dit de cennium voor kinderen en hun rechten. Regeringsleiders moe ten nu hun verantwoordelijk heid nemen om de gezondheid en het welzijn van de kinderen wereldwijd te garanderen. Lei derschap is nu geboden", vindt Henk Franken, directeur van Unicef Nederland. „Sinds de schok van 11 september reali seert de wereld zich het belang van armoedebestrijding. Laat één ding duidelijk zijn; armoe debestrijding begint bij kinde ren. Het actieplan, Een Wereld Ge schikt voor Kinderen, dat door de top moet worden vastgesteld, heeft een looptijd van tien jaar. Namens Nederland is minister Herfkens van ontwikkelingssa menwerking in New York. Ze wordt begeleid door twee Ne derlandse jongeren, Renée Zandvliet (15) en Willemijn Aerdts (19). De VN-Kindertop beleeft in New York zijn tweede editie. Volgens Unicef is de internationale ge meenschap de afspraken van de eerste kindertop van 1990 gro tendeels niet nagekomen. Meer dan tien miljoen kinderen over lijden nog elk jaar aan ziekten die voorkomen hadden kunnen worden. En nog steeds ontberen honderden miljoenen kinderen veilig drinkwater. Vooruitgang werd wel geboekt als het gaat om de terugdringing van onder voeding, kindersterfte als gevolg van diarree en polio. door onze correspondent Frans Lindenkamp Bogota - Colombia telt minstens 6.000 kinderen die lid zijn van de linkse guerrilla bewegingen of hun rechtse tegenstanders. Ze worden gebruikt als kanonnenvlees in een 38 jaar oude burgeroorlog, waarvan het einde nog lang niet in zicht is. Haar woordenschat is doorspekt met na men van wapentuig als Galils, AK-47's, Kalasjnikovs en Tauro's. Maar waar Eu ropa ligt, weet ze niet. De algemene ont- wilckeling van Laura (17) loopt door haar jarenlange lidmaatschap van het marxis tische verzet ver achter. Daarin verschilt ze niet van haar jonge huisgenoten. Sa men met 28 minderjarige ex-guerrilla strijders en ex-leden van paramilitaire doodseskaders is Laura onderbracht in een geheim opvangtehuis even buiten de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Daar is hun anonimiteit gegarandeerd en krijgen ze psychologische begeleiding bij het verwerken van hun trauma's. Velen hebben een of meerdere doden op naam staan. Ook worden ze voorbereid op een leven alleen, want terugkeer in de schoot van het ouderlijk huis is veelal te riskant. Lekt hun identiteit uit, dan hangt hen en hun familieleden liquidatie boven het hoofd. In 1999 onderkende de Colombiaanse re gering internationaal het drama van de kindsoldaten, en begon ze met steun van Unicef hulpprogramma's. Maar ondanks de inspanningen neemt de problematiek eerder toe dan af. De verzetsbewegingen FARC en ELN en de rechtse paramilitaire privé-legertjes die opereren binnen de overkoepelende Verenigde Colombiaan se Zelfverdedigingsgroepen (AUC) vol harden in het rekruteren van minderjari gen, omdat kinderen makkelijker te dril len zijn dan jonge volwassenen. De hulpverleners merken het aan de wassende stroom binnenkomers. Het aantal kinderen dat deserteert of opge pakt wordt door het Colombiaanse leger bij gewapende confrontaties met de gu errilla stijgt ontrustbarend snel. Het leeu wendeel van de kindsoldaten - circa 85 procent - wordt geronseld door het linkse verzet, de FARC voorop. Ze worden inge zet bij aanvalsacties, maar ook aange wend voor logistiek, spionage, verken ningsmissies en het deactiveren van landmijnen, meestal gelegd door het le ger. Meisjes krijgen niet zelden de op dracht zich te prostitueren om 'lpgerton- gen' losser te maken. Vrijwel alle kinderen zijn afkomstig uit straatarme families op het platteland. Bij hun besluit het ouderlijk huis te verruilen voor mitrailleurs en granaten, hebben ze meestal geen notie van de gevaren die ze tegemoet gaan. Dikwijls geeft status de doorslag, maar ook wraak om de dood van een vriend of familielid kan meespe len. Ook dringen ouders vaak aan. Het vertrek betekent dat ze een kindermond minder hoeven te voeden. Laura werd op 10-jarige leeftijd door de FARC ontvoerd. Bij aankomst in het ver- zetskamp, diep in de jungle van het de partement Arauca, begon de hersenspoe ling. Huilen was verboden, omdat het de moraal ondermijnt. Laura: „De com mandanten hielden me voor dat mijn ge weer mijn nieuwe moeder was, en dat de regering de armen uitbuit." De eerste paar jaar genoot Laura militaire training. Op haar 14-de was ze klaar voor het grote werk: overvallen op dorpen, het plegen ontvoeringen en deelname aan offensieven. Ze toont de littekens van granaatscherven en ook van een kogel. „Ik heb geluk dat ik nog leef. Ettelijke malen stonden mijn haren rechtovereind door oversuizende kogels." Negen maanden lang liep ze met het idee rond te deserteren. Dat lukte een half jaar geleden, toen ze met 400 kameraden aan een vier maanden durende voettocht be zig was naar een nieuw front. Aan nie mand verklapte ze haar plannen, want op desertie staat de doodstraf. Om het nachtelijke kamp onopgemerkt te kun nen ontvluchten, was ze gedrongen de wacht dood te steken. Dat lulÉfc, omdat de knul dacht een kus van haar te krij gen. Na een ijzige tocht langs bergen en da len, waarbij ze zich voedde met wormen, arriveerde Laura in een klein dorpje. Ze had het geluk dat ze niet gezien werd in haar camouflagekleding, want de streek rond Pamplona wemelt van FARC-colla- borateurs. Of Laura's geestelijk letsel heelt, weet psychologe Ximena Calvo niet. Laura kwam emotioneel totaal verkrampt bin nen. was enorm wantrouwend en agres sief. Dat alles is de afgelopen vijf maan den bijgetrokken. In de zes jaar bij de FARC heeft ze altijd consequent haar wa re naam verborgen gehouden. Daardoor kan Laura straks weer intrekken bij haar ouders. Het is een vooruitzicht dat vele anderen missen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 7