MOORD OP FORTUYN Strijd om politieke erfenis Fortuyn qeope"di W Hemelvaartsdag Brugman Lijsttrekkers verwachten bizarre verkiezingen SieMatic Mogelijk verband met moordzaak uit 1996 ï'jvu wil verbod nbejp extreem-links Bouterse acht politiek schuldig Slachtoffer van eerbetoon 'Ik ga voor Edah!' Mooi nieuws uit de keuken van SieMatic. Kiezen Beveiliging aangescherpt Geen wapenvergunning EUKENMAXX TRAKTEERT OP HEMEL VAARTSDAG 1 Keukenmoxx Broer vraagt aandacht voor Fortuyn Pak moeder eens r— lekker in Seen huldiging =fan Feyenoord otterdam - De Uefa Cup-fina- tussen Feyenoord en Borus- ia Dortmund, vanavond in (otterdam, gaat gewoon door. ^Gistermiddag maakte burge meester Opstelten bekend dat >d>t eventuele huldiging van Fey- loord, die bij winst van de itterdammers gepland stond Hor morgenmiddag, wel komt Ida vervallen. Voorafgaand aan dl tjg wedstrijd wordt vanavond !Verén minuut stilte in acht geno- da$™ JVestbroek vrijwel ieker uit politiek S^trecht - Henk Westbroek kapt Dpjwel zeker met de politiek. rd|jj voelt zich na de moord op '<e %ti Fortuyn bedreigd. Dat liet gisteren vanaf zijn vakantie- es in Zuid-Franlaijk weten, medeoprichter van Leefbaar ftrecht en Leefbaar Nederland pu zich na 15 mei sowieso niet leer met de landelijke politiek ëmoeien, maar stopt waar- ==Ihijnlijk ook met Leefbaar Itrecht. Westbroek zegt zes eer met de dood bedreigd te jjn. Minuut stilte in flaams parlement kussEL - Het Vlaams regionaal jtrlement heeft gistermiddag Rn minuut stilte in acht geno- len ter nagedachtenis van Pim fcrtuyn. Diverse parlementsle- In spraken daarna hun af- huw uit over de moord van Jaandag. Tegelijkertijd werden l)k de Vlaamse politici De fccker en Laridon herdacht, je afgelopèn week overleden. aartincident jog onderzocht in haag - Justitie heeft het on- irzoek naar het zogeheten incident met Pim Fortuyn bg niet afgerond. Dat heeft srsofficier van justitie Rijsdorp in het parket in Den Haag gis- (ren gezegd. Actievoerders JlJoiden Fortuyn op 14 maart »n taart in het gezicht bij de resentatie van zijn boek De eainhopen van acht jaar paars. Jwerd niemand aangehou- Fortuyn deed aangifte we- is openlijke geweldpleging idat hij zich bedreigd voelde. Ministerie stopt Tg( ils oorlichting haag - Het ministerie van inenlandse zaken heeft de ,-unpagne 'Verkiezingen. U 11 tmt toch ook?' stopgezet we- Prlns de moord op Pim Fortuyn. e \dio- en televisiespotjes wor- jn niet meer vertoond en ook e %ertenties in kranten worden ;t geplaatst. Ook de herinne- igs-sms-jes zullen 15 mei niet rden verstuurd. De internet - :e van de campagne is in ge- Ijzigde vorm nog wel bereik- WOENSDAG 8 MEI 2002 rotterdam/gpd-anp - De top van de LPF heeft besloten voor de verkiezingen geen opvolger aan te wijzen van hun vermoor de lijsttrekker Pim Fortuyn. Na de verkie zingen van 15 mei zal de dan gekozen Tweede-Kamerfractie uit hun midden een voorzitter benoemen. Joep van den Nieuwenhuyzen, roem rucht bedrijvendokter, heeft zich gisteren bij de Lijst Pim Fortuyn gemeld. Hij wil na de verkiezingen een hoofdrol gaan spelen in de partij, bevestigde Ferry Hoo- gendijk, de nummer vijf op de lijst, in het programma Villa BvD. Hoogendijk sprak direct zijn veto uit: „Als hij erbij komt, stap ik eruit. Hij is totaal ongeschikt." Intussen is in de gelederen van de partij boos gereageerd op de oproep van Harry Mens om de Lijst Pim Fortuyn op te doe ken. LPF-woordvoerder Mat Herben zei in een verklaring dat de leden van de partij juist vastbesloten zijn om door te gaan. „Een stem op de LPF is een stem op de ideeën van Pim." Harry Mens, die Fortuyn wekelijks ont ving in zijn tv-programma Business Class en hem financieel ondersteunde in de verkiezingscampagne, zegt dat Fortuyn ontevreden was over de kwaliteit van de kandidaten op zijn lijst. Fortuyn speelde zelfs met de gedachte helemaal te stop pen met de partij, zo zou hij Mens heb ben toevertrouwd. Mens riep de leden daarom op de LPF te ontbinden en advi seerde de kiezers op een andere partij te stemmen. Om die oproep te ondersteunen haalde Mens gisteren de familie van Pim For tuyn erbij. Die is tegen deelname van de Lijst Pim Fortuyn aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer en wil dat de LPF wordt opgeheven nu de naamgever en lijsttrekker van de partij niet meer in le ven is. Als de kandidaten op de lijst toch vasthouden aan deelname aan de verkie zingen, zouden de kiezers volgens de fa milie Fortuyn 'moeten handelen in de geest van Pim' en op een andere partij stemmen. Herben is het niet eens met die zienswij ze. „Mens beschikt niet over de informa tie waarover ik beschik. Pim was alles voor Harry Mens, maar Pim betekent ook Rotterdam - Een broer van Pim Fortuyn spreekt de mensen toe die gisteren bloemen kwamen leggen bij het huis van de vermoorde politicus. Achter hem staan andere familieleden. Ook de bloemenzee voor het Mediapark, waar Pim Fortuyn maandagavond werd doodgeschoten, groeit nog gestaag. Foto: ANP/Jasper Juinen iar om mensen te informeren "Jer de verkiezingen die vol- tfide week woensdag 'ge- oon' doorgaan. De site www- komttochook.nl wordt in ingepaste vorm gehandhaafd. ;ldQswuK - De extreem-rechtse ranirtij Nederlandse Volks Unie naiïVU) lijkt de moord op Pim :h Qrtuyn aan te willen grijpen 'at lh een verbod op extreem- meakse partijen af te dwingen. <vasb NVU wil zaterdag 18 mei cht^an betogen voor het verbod hej) dergelijke groeperingen, anrfaar de demonstratie wordt [houden wil woordvoerder Vfeisters nog niet zeggen, iet 'harderwijkers lastiggevallen r. Blversum - Twee families uit r gferderwijk hebben bij de poli er geklaagd over aanhangers in Pim Fortuyn die hen lastig- lllen. Op de site pimfortuyn.nl aan volgens de politie in de ïndoleanceboodschappen de iressen en telefoonnummers in de gezinnen vermeld, als juden die van de verdachte In de moord zijn. Daaronder aat de tekst 'Doe er je voor- cel mee'. De politie onder- ïekt wie de adressen op de site Ceft gezet. Monument niet r 'oor Fortuyn' «sterdam - Een inderhaast pgericht 'comité voor het be- bud van de Dam' in Amster- am verzet zich tegen de bloe- lenzee bij het Nationaal Mo- hment op de Dam naar aan- liding van de moord op Pim l_ prtuyn. De groep van onge- per tien mensen wil daar van- (rond een demonstratie orga- [seren met als eis de bloemen b rouwbetuigingen te ver- n laatsen naar een andere loca- j e. Dat zegt woordvoerder van et comité Zenon Panoussis. Ij zegt de moordaanslag af te euren. maar vindt dat het Na- onaal Monument niet ge- ruikt mag worden als rouw- laats voor Fortuyn. apeldoorn/anp - De politie Noord- en Oost-Gelderland gaat onderzoeken of de moord op een milieuambtenaar uit Nun- speet in 1996 een verband heeft met de aanslag op Pim Fortuyn. „De zaak is nog niet officieel ge opend, maar de aanslag in Hil versum heeft onze interesse", aldus een politiewoordvoerder vandaag. De 43-jarige Nunspeter Chris van de Werken werd zondag 22 december 1996 doodgeschoten in een bos bij Epe. Hij was in dienst bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Noord- west-Veluwe als milieuambte naar. „We hebben destijds onderzoek gedaan in de kringen van mi lieuactivisten", aldus de woord voerder. Hij wil niet zeggen of in dat onderzoek de Vereniging Milieu-Offensief een rol heeft gespeeld. Bij die vereniging werkte Volkert van der G., de verdachte van de aanslag op Fortuyn. Wel wil de woordvoer der kwijt dat er 'van meerdere kanten, ook bestuurlijk', opmer kingen zijn gemaakt naar aanlei ding van de moord op Fortuyn en het mogelijk verband met milieuactivisme. De politie heeft de dader nooit gevonden, en tastte ook in het duister over het motief voor de moord. Justitie loofde een belo ning van 25.000 gulden uit voor de tip die zou leiden tot de aan houding van de dader(s). Er kwamen ongeveer honderd tips binnen. In april 1997 werd het rechercheteam dat de zaak on derzocht ontbonden. door onze correspondent Armand Snijders paramaribo/gpd - De Sllri- naamse ex-dictator Desi Bouter se meent dat de dood van For tuyn de schuld is van de geves tigde politieke partijen in Den Haag. „Zij wilden Pim Fortuyn uit schakelen omdat hij tornde aan de politieke orde in Nederland. Maar we hadden niet kunnen vermoeden dat zij hem ook fy siek wilden uitschakelen." Bouterse, die als parlementariër en voorzitter van de oppositio nele Nationale Democratische Partij (NDP) nog altijd politiek actief is, zegt zich op korte ter mijn binnen de partij te zullen beraden over de ontstane situa tie in het voormalige moeder land. door Nico Postma Hilversum - De twintigjarige ac teur Gijs van Gelderen uit Hil versum vergaat van de pijn en staat strak van de pijnstillers. Bij het bloemenmonument voor de vermoorde Pim Fortuyn liep Van Gelderen maandagavond aan beide benen brandwonden op. „Ik kwam rond half twaalf naar de poort van het Mediapark om daar samen met vele anderen een eerbetoon aan Pim te bren gen. Ik zou op hem gaan stem men.." Van Gelderen was druk in gesprek toen rechts naast hem een meneer met een fiets kwam staan. „Hij stond triest voor zich uit te kijken. Hij liep naar de bloemen met een jerry can van BP. We dachten dat hij daar iets op zou zetten." „Hij zette de jerrycan op zijn kop en ging weg. Hij riep nog iets in de trant van 'Nu wordt LPF-woordvoerder Herben roept op partijvoorkeur niet te veranderen den haag/anp - Kandidaat-Ka merlid Herben van de Lijst Pim Fortuyn heeft kiezers opgeroe pen om op de partij te stemmen die ze voor de moord al in ge dachten hadden. „Eerlijk gezegd maakt het me niet uit op wie u gaat stemmen, als u maar stemt", aldus Herben gisteren tijdens een persconferentie die hij samen met de lijsttrekkers van de zittende partijen in de Tweede Kamer en Leefbaar Ne derland gaf. Kort daarvoor had het kabinet besloten dat de ver kiezingen niet worden uitge steld. Herben, zelf journalist, haalde fel uit naar de media. „Ik schaamde me dat ik journalist ben. U heeft de Lijst Pim For tuyn nooit serieus genomen", hield hij de verzamelde pers voor. Lijsttrekker Rosenmöller van Groenlinks prees Herben voor zijn verklaring die hij gistermor gen samen met premier Kok af legde. „Die was gericht op deës- calatie", aldus Rosenmöller, die zei begrip te hebben voor de emotionele uitspraken die verte genwoordigers van LPF maan dag vlak na de moord hebben gedaan. „Maar er is maar één dader en dat is de man die For tuyn heeft doodgeschoten." Ook PvdA-leider Melkert, die maandag harde verwijten van LPF kreeg over zijn eerdere ver bale aanvallen op Fortuyn, zei begrip te hebben voor de emo ties. Volgens CDA-leider Balke nende was er sprake van twee richtingsverkeer. „Het ging er over en weer hard aan toe. For tuyn wist zelf ook hoe het moest." Alle lijsttrekkers benadrukten opnieuw dat er tot 15 mei geen campagne zal worden gevoerd. Er is ook geen lijsttrekkersdebat aan de vooravond van de verkie zingen. Ze verwachten bizarre verkiezingen. Voor WD-leider Dijkstal is vooral van belang dat iedereen pal achter het kabinet is gaan staan, nadat premier Kok had gesproken met een de legatie van de Lijst Pim Fortuyn. Volgens Dijkstal is er geen ga- 'Lijsttrekkersdebat moet wel doorgaan' Minister van Staat Van Mierlo vindt dat er voor de verkiezingen nog een lijsttrekkersdebat gehouden moet worden, ondanks de moord op Pim Fortuyn. Alle politieke partijen hebben na de aanslag op Fortuyn de campagne gestaakt tot aan de verkiezin gen. Van Mierlo is het daar niet mee eens. „De campagne is geen speeltje van de politici", aldus de oud-voorman van D66 gisteravond in het tv-programma Nova. „Die dient om de kie zers te informeren. Dat is een plicht." Na een paar dagen van rust om respect te betonen aan Fortuyn zouden de partijen wat hem betreft in ieder geval aan het traditionele lijsttrekkersdebat moeten meedoen. De Lijst Pim Fortuyn zou iemand af moeten vaardigen om daaraan deel te nemen. rantie datde invloed van de moord op de verkiezingen min der zal zijn als die later plaats vinden. Diverse soorten, fles 1500 ml - /I 2" f>« Doos 250 gram, diverse smaken (advertenties) Perssinaasappelen Fflrlh net a 2 kilo UUUIJ De 6006 keukenserie is een hommage aan de eerste SieMatic uit 1960. Strak design met geïntegreerde greeplijsten. Hoogglans of fijn geribbeld. Wit. grijs of blauw kunststof, maar ook aluminium en hout. 100% Individueel Design van SieMatic. Nu te zien in onze show room. Heeft u ons SieMatic keukenideeënboek al? 't Liefst een SieMatic Goedhart Bouwhuis Hoorn 126a (t.o. Avifauna). Alphen a/d Rijn, tel. 0172 - 42 21 00 SieMatic Keukencenter Leiderdorp Meubelplein 9 (onder dak bij Mijnders Meubelen). Leiderdorp, tel 071 -541 26 1 5 COMMENTAAR heel veel voor ons. Ik heb zijn ideeën honderden keren gehoord de laatste we ken in tal van interviews. In die geest gaan wij door." „Wat Mens zei is belachelijk", aldus een hooggeplaatste kandidaat van de LPF die anoniem wil blijven. „Hij doet net of Pim zijn beste vriend was. Maar voor Pim was de relatie een win-win situatie. Hij kreeg elke week volop gelegenheid op tv zijn standpunten toe te lichten." De kritiek van Mens heeft volgens Her ben geen invloed op de vastberadenheid van de kandidaten voor de LPF. „De eensgezindheid is groter geworden. Het gekissebis, dat je altijd hebt in zo'n grote groep, is verstomd. De gelederen zijn ge sloten en we zijn hechter dan ooit." hilversum/gpd - Het Mediapark in Hilversum is voorzien van ex tra hekken in de hoek van de VARA, VPRO en de RVU. Tot de moord op Pim Fortuyn was het zogeheten Dievenpaadje niet af gesloten. Hoogstwaarschijnlijk is dit voetgangerspad de vlucht route geweest van de verdachte van de moord op Fortuyn. Ook de beveiliging bij omroep- complexen buiten het Media park is aangescherpt. Dit geldt voor zowel het gebouw van de AVRO, KRO en NCRV als voor de gebouwen van de Holland Media Groep. In Den Haag heeft de politie gis teren het toezicht verscherpt. Op straat lopen meer agenten. Voor het Torentje van Kok bij het Binnenhof zijn dranghekken geplaatst. De politie bewaakt ook de ingang van de Tweede Kamer aan het Plein extra streng, evenals de huizen van sommige ministers. Ook alle lijsttrekkers hebben sinds maandagavond bewaking. „Het is me aangeraden en ik wil niet verstandiger zijn dan de mensen die me dit hebben aan geraden", aldus SP-leider Marij- nissen. De PvdA heeft een aantal telefo nisch bedreigingen gekregen. Het CDA heeft een aantal verve lende mailtjes gehad. Nederland gaat over een week naar de stembus. Het kabinet besloot gisteren dat de democratie en de nagedachtenis van Pim Fortuyn het beste zijn gediend met het doorgaan van de Kamerverkiezingen op 15 mei. Uitstel was een logischer keu ze geweest, maar met de keuze van het kabinet is het zaak dat de kiezer goed geïnformeerd zijn stem kan uitbrengen. ,En daaraan lijkt uitgerekend de politiek zijn bijdrage niet te zullen leveren. Nederland verkeert na de moord op Pim Fortuyn in een on wezenlijke situatie. Burgers uiten zich in een ongekend pu bliek rouwbetoon. En de politiek kiest voor een ogenschijn lijk respectvol zwijgen. Partijen schorten hun verkiezings campagne op en zeggen unaniem dat het ongepast zou zijn na de moord op lijsttrekker Pim Fortuyn nog wervend naar de kiezer te gaan. Het zwijgen van de politiek lijkt in eerste instantie begrijpe lijk, maar is dat bij nader beschouwing niet. Verkiezingen zijn een moment waarop de burger zijn stem uitbrengt op d( partij waarvan de ideeën hem het meest bevallen. Partijen zijn in verkiezingstijd dan ook gehouden burgers zo goed mogelijk te informeren. Door te zwijgen ontnemen politieke partijen burgers de mogelijkheid een goede afweging te ma ken. Natuurlijk, tot de begrafenis van Pim Fortuyn past een stil zwijgen, maar na vrijdag zou de campagne moeten worden hervat op een toon die past bij de uitzonderlijke omstandig heden. Tenslotte zijn de laatste dagen voor de verkiezingen meer dan ooit het moment waarop een belangrijk deel van de kiezers zijn keuze bepaalt. Als partijen hun campagne nie openlijk hervatten, ontstaat de onzuivere situatie dat er wel indirect campagne wordt gevoerd. Want elke uiting van ie dere politicus zal dezer dagen invloed hebben op het stem gedrag van de burger. Met een fatsoenlijk gevoerde campag ne leveren politici in de huidige omstandigheden de beste bijdrage aan de democratie. Amsterdam - De verdachte van de moord op Pim Fortuyn be schikte niet over een wapenver gunning. Dat bevestigde een woordvoerder van justitie in Amsterdam vanmorgen. Hij was ook niet aangesloten bij een schietvereniging. Dat zegt voor zitter Hoogeveen van de Ko ninklijke Nederlandse Schut- tersassociatie (KNSA). Het wapen waarmee de Harder wijker Fortuyn doodschoo werd vlak na de schietpartij ge vonden in de buurt van d< plaats van het delict. Het lig voor onderzoek bij het Neder lands Forensisch Instituut ii Rijswijk. De resultaten van da onderzoek zijn naar verwach ting pas volgende week bekend. (advertenties) het feest' en fietste rustig weg in de richting van het viaduct. Toen drong het tot ons door wat er zou gebeuren. Er begon al wat te fikken. Een jongen trok de jerrycan weg, wat een ont ploffing en een steekvlam ver oorzaakte. De benzine spoot er uit en raakte mij. Mijn beide be nen stonden in de fik." „In het ziekenhuis bleek dat ik eerste en tweedegraads brand wonden heb opgelopen en een paar streepjes derdegraads. Ik kan nu niet lopen en verga van de pijn. Het is een verschrikke lijk zieke man geweest, met een hele hele zieke geest, die mij nu tot slachtoffer heeft gebombar deerd." Van Gelderen heeft gisteren aangifte gedaan bij de politie van het incident. „Ik heb hem recht in het gezicht gezien. Er zijn gelukkig heel veel getuigen en videobanden. De recherche is al op zoek naar hem." Geopend van 10.00-17.00 uur Bij aankoop van uw nieuwe keuken krijgt u van ons een Siemens espresso apparaat t.w.v. 899,-. Een cadeau om dubbel te genieten van uw nieuwe aankoop. hilirl ti tti ktiktis. litinl ti (d Mud HOOFDDORP Kruisweg 655-657 Tel. 020-6538163 BEL GRATIS 0800-0232380 VOOR ONZE BROCHURE EN KI|K OP INTERNET WWW.KEUKENMAXX.NL VAN 11.00 TOT 17.00 UUR KEUKENS a BADKAMERS Zoeterwoude, Hoge Rijndijk 195 voor meer informatie bel gratis: 0800 0234560, of kijk op www brugman nl cmtbiyi Bruisend ontbijtpakket e 6,50 Gaat u zondag ook gezellig samen ontbijten? Dat komt goed uit. Want speciaal voor moederdag heeft de Keurslager een heerlijk ontbijt pakket voor 4 personen samengesteld. En, wc hebben ook al aan de vaders gedacht.-Want bij aankoop van dit speciale moederdag ontbijt pakket maakt u kans om voor vaderdag een bruisend champagneontbi]t te winnen. Kijk voor meer bruisende aanbiedingen op www.kcurslagcr.nl.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 3