SERVICE Cryptogram Warme lucht alle informatie over films en uitgaan elke donderdag in UIT en op www.leidschdagblad.nl CD VAN DE DAG genre: wereldmuziek Salif Keita Moffou (Universal 016 906- 2) Naast Youssou N'Dour is de Mali- nees Salif Keita (1949) Afrika's be langrijkste zanger. Zijn hese zang is di rect herkenbaar. Raar genoeg dringt zich hier de vergelij king met Bonfire (het paard van An- kie van Grunsven) op. Oud, rijp voor het pensioen, maar ook strijdvaardig en onvoorstelbaar le nig. De manier waarop deze vete raan van de Rail Band of Bamako arabesken zingt, verleent aan zijn sound een interna tionaal tintje. Zijn bedding mag dan de griot-cultuur zijn, de invloeden uit de mediterrane, vooral Spaanse en Portugese, muziek zijn talrijk. Keita's songs vormen de neerslag van een moeilijk leven: hij groeide als een slechtziende albino op in een verarmde familie van goede komaf. Hij leeft nu in Parijs omdat in Afrika zijn levens lessen als systeem kritiek worden ge zien. Moffou is een van Keita's meest geslaagde albums: een ideale mix van de call and respon- se-liedjes uit de Mandingo - cultuur (zoals in Katolon en Moussolou) en de weemoed die we van Buena Vista So cial Club kennen. En: er is hoop voor Afrika. Salif s op wekkende gedachte: Fight to build our happiness. BOEK VAN DE DAG genre: jeugdroman Bill Condon Honden Vertaling: Bea De Koster Uitgeverij: Houtekiet Prijs: 13,95 Hangan woont al leen met zijn vader Monk, een onbere kenbare driftkop die gespecialiseerd lijkt in het kleineren en vernederen van zijn zoon. De pa met wie klasgenoot Stephen het moet zien te rooien, Ray, probeert het zijn zoon juist zoveel mogelijk naar de zin te maken: Stephen wordt er niet goed van. Het gehannes met hun vaders schept een band tussen de moeder loze jongens. Een band die sterker wordt als Hangan een hazewindhond op de kop tikt. Wel dra trekken de zo nen met hun vaders met dit potentiële 'prijsbeest' de wed- strijdbanen langs. In Honden wordt vanuit het perspec tief van Stephen verteld hoe dat er aan toe gaat. Een meeslepend verhaal voor jongeren van 14 jaar en ouder over de rauwe we reld van de honden- rennen én die van met geweld gecon fronteerde jonge ren. PUZZEL STRIPS COLOFON CASPER HOBBES door Bill Waterson Horizontaal: 4. Voor de ontvangst van het eten (7); 5. Luister naar de muziek op de radio! (8); 7. Gehecht aan een medaille (4); 9. oorlogstuig om vol te gooien (4); 10. Het werk van een schrijver rustig prijzen (8). Verticaal: 1. Hierin zwemmen vissen van klasse (6); 2. Groenland? (6); 3. De inzet wijzigen? (9); 6. Die kant is minder veilig (6); 8. Document in bedrijf (4). Oplossing van dinsdag: koen-koren-donker naar-graan-angora ogen-groen-morgen neer-reden-einder nors-noors-sonoor sten-steun-funest nest-niets-intens etna-laten-etalon gene-geren-tenger pels-sleep-speels Eindoplossing: DAMESFIETS (advertentie) Wedstrijd voor startende ondernemers in de regio Rijnland Finale in de Leidse Schouwburg op dinsdag 25 juni a.s. Nieuwsgierig! U bent van harte welkom, meldt u zich aan via het secretariaat, tel. 071 -5167111 www.heblef.nl HOBBES, DAAR IS ILSE! ZE STAAT PRECIES ONDER ONS! DIT IS DE KANS VAN ONS LEVEN! PAK DE TAS HET ROTTE APPELS DIE OJE HEBBEN VERZAHELD! SNEL! SNEL! EERST WEL I llG HET pRonoTiE./ maar au APPELS ROTTE Y APPELS 1 1 BEWEGEN, OE RECHTER door Mr Jesse van Muylwijck pe <3.ecf+r©^^JK PETUÏST ZEJZ-V A^oei-EveN A\e-r pe A/ABesTAA/JoeAJ pe J van P(/V\ FOP-TUY-V EAJ zner ce EW v/fCie/opev VAAJ PE c>e/v\oc:p:/VTie BC PAT - ÊN STTC&K5 STAAT: snUA PAARS LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) KANTOOR Rooseveltstraat 82 071-5356 356 Postadres: Postbus 54,2300 AB Leiden ABONNEESERVICE e-mail: abonneeservice@hdc.nl Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m/vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-13.00 uur 071-5128 030 DIRECTIE B.M. Essenberg, G.P. Arnold W.M.J. Bouterse (adjunct) HOOFDREDACTIE Jan Geert Majoor, Kees van der Malen Léon Klein Schiphorst (adjunct) PUBLIC RELATIONS W.H.C.M. Steverink 071-5356 356 REDACTIECHEFS Adriaan Brandenburg, eindred. algemeen Tim Brouwer de Koning, Rijn- en Veenstreek Dick van der Plas, Jan Rijsdam, Willem Spierdijk, Erna Straatsma, Roza van der Veer, Wim Wegman, eindredactie regio redactie kunst sportredactie redactie Regio Leiden Duin-en Bollenstreek redactie Leiden II Meijer, binnen/buitenland, economie Peter Heerkens, erbij Jan van der Nat, internet TELEFAX Advertenties: 071-5323 508 Familieberichten: 023 - 5150 567 Redactie: 071-5356 415 INTERNET: www.leidschdagblai ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.301 RUBRIEKSADVERTEN Maandag t/m vrijdag van 8.301 071- 5143 545 ABONNEMENTEN: (071-5 per maand per kwartaal per jaar €201 Abonnees die ons een machtig ken tot het automatisch afschr abonnementsgeld, ontvangd 1,10) korting per betaling VERZENDING PERPtj Voor abonnementen die per J land) worden verzonden geld# van 0,50 (ƒ1,10) aan portokfl schijndag. LEIDSCH DAGBLAD OP CASsI Voor mensen die moeilijk lezen, hebben of blind zijn (of een andl cap hebben), is een samenvattiij gionale nieuws uit het Leidsch D luidscassette beschikbaar. Voo (Centrum voor Gesproken Lectuij Auteursrechten voorbeha Dagbladuitgeverij Damj E-MAIL: redactie.ld@damiate.hil Hollandse Dagbladcombinatie B.V. is belast met de verwerking vai] van abonnees van dit dagblad. Deze gegevens kunnen tevens won gebruikt om gerichte informatie over voordeelaanbiedingen te gei door onszelf als door derden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt schriftelijk laten weten aan Hollandse Dagbladcombinatie B.V., Afi Lezersservice, postbus 507, 2003 PA Haarlem. ZIEKENHUIZEN ONGEVALLENDIENST Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp: 24 u. per dag. Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 u. (uitgezonde gen). Leids Universitair Medisch Centrum: 24 u. per dag. Rijnland Ziekenhuis, locatie Alphen aan den Rijn: geen ongevallen INLICHTINGEN BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuis: tel. 071-5178178. Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp: tel. 071-5828282. Rijnland Ziekenhuis, locatie Alphen aan den Rijn: tel. 0172-463131. Leids Universitair Medisch Centrum: tel. 071-5269111. Waterstander morge< Temperatuur min/max V/eer Neerslaglcans Neerslag-mm Verwachting voor morgen door Jan Visser St.Petersburg Helsinki Veranderingen in de luchtdrukverdeling staan aan de basis van het fraaie weer. Het weerbeeld wordt dezer dagen namelijk niet langer bepaald door kille noor denwinden en vochtige luchtmassa's maar door con tinentale winden die warme lucht (glorieuze meizo- mer in Polen) naar Nederland transporteren. De ge wijzigde aanvoer heeft te maken met hoge druk bo ven met name de Noorse Zee en een depressie boven het zuidwesten van Europa. Het Spaanse laag veroor zaakte gistermiddag een oost-noordoosterstorm aan de Costa Brava en in Gandia bij Valencia is naar schatting zo'n 200 mm regen gevallen. Ondertussen is het hartje zomer in Polen, waar het morgen plaat selijk de 9de opeenvolgende dag wordt met maxima van meer dan 25 graden. Afgelopen zaterdag werd in Raciborz zelfs 30,8 graad geregistreerd. Net als van daag begint Hemelvaartsdag bij ons op veel plaatsen met mist of laaghangende bewolking. Tijdens de middaguren doet de zon echter goede zaken en be weegt het kwik zich naar waarden omstreeks 22-23 graden. De wind ruimt naar oost tot noordoost en is meest matig van sterkte. Een noordwaarts bewegen de uitloper van de Spaanse depressie doet vrijdag de onstabiliteit van de atmosfeer toenemen. Daardoor is er kans op buien (mogelijk morgenavond al), maar vooral op zon. Hoewel de wind weer naai' het noor den neigt te draaien, worden vrijdagmiddag in het binnenland op veel plaatsen maxima boven 20 gra den verwacht. Tijdens het weekeinde gaat de tempe ratuur nog iets verder naar beneden (16-17 graden, aan zee lager) en wordt het minder zonnig. Gistereti verliep de dag vrij zonnig maar later kwam er wel wat bewolking binnendrijven. Soesterberg mat een hoog ste temperatuur van 18,7, Valkenburg 17,9 en Wijk aan Zee en Schiphol 17,7 graad. Vanochtend kwam op veel plaatsen mist voor. Stockholm Moskou "^Varschau Brussel' Boedapest 8oekarest o." Wenen Belgrado! olstanbulc Bordeaux •Jirarta Antalya 'Sardini Rhodos d/<? P Lissabon 'Mallorca Kreta 'Algiers winterse buien bewolkt licht bewolkt Het is nu lekker warm. Kunnen we met Hemelva^ zee zwemmen? Stel een vraag schriftelijk erf ma de internetsite van dij Het kan, maar het zeewater is nog wat koud, ca fe graden In ondiep water a/d kust is het ca.15 gra<k Purmerend Verwachting voor morgen IJmuiden Zaanstad Haarlem -.COT/'. 'Almere Amsterdam O Hoofddorp HOOIKOORTS Vemachting voor morgen Hilversum Hazelaar Populier _Wilg leg. Geen grassen Hooikoorts Leiden Hierboven is aangegeven of het morgen gunstig of ongunstig weer is voor mensen die last hebben van hooikoorts. O Wassenaar Utrecht Zwak Brandnetels

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 24