RADIO TELEVISIE Programmering onder voorbehoud T V jKjT MENS WOENSDAG 8 MEI 2Q NEDERLAND 1 NEDERLAND 2 16.00 16.07 16.33 17.00 17.08 17.35 18.02 18.30 19.00 19.30 20.00 20.32 21.08 22.55 23.50 00.20 00.40 02.00 NOS-Journaal. NL Net. Actualitei tenprogramma. Politieke Partijen Tweede-Kamerver kiezingen: Nieuwe Midden Partij. Zo ken ik iemand. NOS-Journaal. Promenade en Fran ce. Gezondheidsplein. Actueel gezond heidsmagazine. Alle dieren tellen mee. Magazine. NCRV's Blauwbilgor- gel 2002. Man bijt hond. Ma gazine. Get the picture. Ken nisquiz. NOS-Journaal. Netwerk. Actualitei tenprogramma. KRO detectives: In spector Morse, mis daadserie. Waan. Documentai re. De wegen van het water. 10 lastige vragen. Actueel programma. Nacht tv: Netwerk herhalingen. Einde. 16.10 Doei. serie. 16.20 16.40 Heartbreak High, se rie. 16.25 17.30 2Vandaag. 16.50 18.55 Lingo. Woordspel. 19.20 Tweede-Kamerver 17.15 kiezingen: CDA. 17.25 19.30 UEFA Cup-finale: 17.30 Feyenoord - Borussia 18.00 Dortmund. Voorbe schouwing. 18.15 20.35 UEFA Cup-finale: 18.30 Feyenoord - Borussia Dortmund. Recht streeks verslag. 18.50 22.40 UEFA Cup-finale: 19.00 Feyenoord - Borussia 19.30 Dortmund. Nabe schouwing. 20.00 23.35 Tweede-Kamerver kiezingen: CDA. 23.42 Socutera. 23.45 NOS-Journaal. 00.05 2Vandaag. 00.45 NOS-Journaal en 20.30 NOS-Sportjournaal. 07.00 Einde. 21.50 22.00 22.15 23.25 00.32 00.57 01.22 02.22 NEDERLAND 3 Natuurtalenten. Hu moristische serie. WNF Ranger report. Groep 8. Kinderpro gramma. Mir@kelflits. Kabouter Plop. KRO's Kindertijd. Sesamstraat. Kleu terprogramma. Villa Achterwerk. Het Klokhuis. Infor matief kindermagazi ne. NOS-Jeugdjournaal. The comedy factory. Barend Witteman. Praatprogramma. Roots routes - El Fi' Jarz. Korte mu- ziekdocumentaire over de Marokkaanse meidengroep El Fi' Jarz. De avond van het boek. Rechtstreeks verslag. Politieke Partijen Tweede-Kamerver kiezingen: Lijst Pim Fortuyn. NOS-Journaal. Nederland kiest. De late avond op 3: Slot Rottenberg. Se rie gesprekken. Dr. Katz, professio nal therapist, komi sche animatieserie. Waskracht! Frj-live. Nederland kiest. Einde. SBS 6 YORIN De aangekondigde programma's op deze pagina's en de tijdstippen zijn onder voor behoud. In verband met de aanslag op Pim Fortuyn gaan in ieder geval alle ver kiezingsprogramma's niet door. Ook zijn er ingelaste uitzendingen. RTL 4 RTL 5 NET 5 16.00 RTL Nieuws. 17.30 16.05 As the world turns. 18.00 17.00 RTL Nieuws. 18.30 17.05 Over koken: Nigella bites. 19.00 17.35 The bold the beau tiful. 19.25 18.00 RTL Nieuws. 18.30 RTL Boulevard. 20.00 19.15 Volgens hem, vol gens haar. 20.30 19.30 RTL Nieuws Weer. 22.15 20.00 Goede tijden, slechte 22.20 tijden. 20.30 Waargebeurde verha 22.45 len: One woman's courage. 22.15 Schandalig Holly 23.15 wood. 22.30 Villa BvD. 23.30 RTL Nieuws. 00.50 23.50 RTL Boulevard. 01.00 00.25 Film tv. 00.35 Villa BvD. 02.20 01.25 RTL Nieuws. 01.45 Einde. TV BUITENLAND VRT 1 16.30 Hart tegen hard. 16.50 De din gen des levens. 17.35 Buren. 18.00 Journaal. 18.10 De rode loper 18.30 Blokken. 19.00 Journaal 19.45 Joker en lottotrekking 19.50 Man bijt hond 20.10 Weerbericht 20.15 Thuis. 20.45 Het rapport Quisquater. 21.10 Baan- tjer. 22.00 Ooggetuige 22.35 De laat ste show. 23.23 Winstverdeling joker en lotto 23.24 KENO-uitslagen 23.25 Journaal laat. 23.45 Weerbericht. 23.50 Man bijt hond. 00.10 De rode lo per 00.30 Doorlopende herhaling van het laatste journaal en weerbericht. 09.00 Einde. KETN ET/CANVAS 16.00 Bob de Bouwer. 16.15 Samson soap. 16.40 Ketnetkroket. 16.45 De boomhut. 17.00 Karrewiet. 17.10 Disney Festival. 17.45 Beestenbos is boos. 18.10 Hey Arnold 18.25 Groot licht. 18.40 Stafkes straffe kost. 18.50 De Oehoes. 19.20 Drie vrienden en Jerry 19.30 Black Beauty. 20.00 CAN VAS. 20.00 TerZake. 20.35 UEFA Cup. 22.50 Bewogen leven. 23.45 De rederijkers. 00.10 Doorlopende herha ling TerZake. 02.00 Einde. ARD 16.00 Fliege - Die Talkshow. 17.00 Ta- gesschau urn fünf. 17.15 Brisant. 17.43 ARD vor acht. 19.50 Das Wetter im Ersten. 19.55 Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau 20.15 Sportschau live: Voetbal. 23.00 Tagesthemen 23.28 Das Wetter im Ersten 23.30 Friedman. 00.00 Deutschland, Deutschland über alles? Die Deut- schen und ihre Hymnen 00.45 Nacht- magazin. 01.05 Das Film Festival - Ewan McGregor: Die Bettlektüre. 03.05 In der Hitze der Nacht. 03.50 Ta gesschau 03.55 Fliege - Die Talk show 04.55 Tagesschau 05.00 ARD- Ratgeber: Auto Verkehr 05.30 Ein de ZDF 16.00 Heute - in Europa. 16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutschland. 17.45 Leute heute 18.00 SOK0 5113 18.50 LOTTO Ziehung am Mittwoch 19.00 Heute 19.20 Weerbericht 19.25 Die Rettungsflieger. 20.15 Evelyn Ha- manns Geschichten aus dem Leben. 21.00 ZDF.reporter. 21.45 Heute-jour- nal. 22.13 Weerbericht. 22.15 Aben- teuer Forschung. 22.45 Die Johannes B. Kerner-Show 23.45 Heute nacht. 00.00 Derrick. 01.00 Heute 01.05 Nachts, wenn der Teufel kam. 02.45 Heute 02.50 Die Johannes B. Kemer- Show. 03.45 Heute. 03.50 ZDF.repor- ter 04.35 PRAXIS taglich. 05.00 Ci- tydreams. 05.30 Einde. WDR 16.00 NRW am Nachmittag. 16.15 Ko rea - Eine Reise im Land der Morgen stille. 17.00 Nano - Die Welt von mor gen. 17.30 Weltreisen- Gesichter Asiens - Geschichten vom Wasser 18.00 Lokalzeit. 18.05 Hier und Heute - Reportage 18.20 WDR ServiceZeit Familie 18.50 Aktuelle Stunde. 19.30 Lokalzeit. 20.00 Tagesschau. 20.15 Hart aber fair - das Reizthema. 21.45 NRW am Abend. 22.00 FrauTV. 22.30 Menschen hautnalr Der Berufsindia- ner - Gojko Mitic in der Prarie. 23.15 Den schonen guten Waren. 00.45 Filmtip. 01.00 Domian. 02.00 Lokalzeit. 06.00 Einde. BBC 1 16.25 Tweenies songtime: Tweenies. 16.45 Arthur. 17.10 UBOS. 17.35 Even Stevens. 18.00 Blue Peter. 18.25 Newsround. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws. 19.30 Regionaal nieuws en weerbericht 20.00 Tomorrow's world. 20.30 Onbekend. 21.00 Onbekend 21.50 Jet set departure lounge. 22.00 Queen and country. 23.00 Nieuws. 23.25 Regionaal nieuws en weerbe richt. 23.35 Onbekend. 00.35 North star. 02.05 Sign zone. 02.05 Tomor row's world live. 02.35 Holiday on a shoestring. 03.05 UK's worst Land lords? 03.35 Weird nature. 04.05 The toughest job in Britain. 04.35 BBC News 24. 07.00 Einde. BBC 2 16.50 Nieuws, regionaal nieuws en weerbericht. 17.00 Stefan's ultimate gardens 17.25 Afoot again in the past. 17.30 Ready steady cook. 18.15 Wea kest link. 19.00 The Simpsons. 19.45 Star Trek: The next generation. 20.05 TOTP2. 20.30 Voetbal. 22.50 Onbe kend. 23.00 World rally - Foot in the door. 23.30 Newsnight. 00.20 Trading places 00.50 48 preludes and fugues 01.00 Despatch box. 01.30 BBC lear ning zone. 01.30 Open university 03.00 Secondary schools. 05.00 Lan guages. BBC WORLD 16.30 Asia today. 17.30 HARDtalk. 18.15 World business report. 18.30 Holiday 19.30 World business report De sociale ladder; een jonge vrouwtjesgorilla wordt gevolgd in haar weg naar volwassenheid. (NGC, 19.00 uur.) Foto: Reuters 19.45 Sport today 20.30 HARDtalk. 21.30 The car's the star. 22.30 Word business report. 23.30 Europe direct. 00.30 World business report. 00.45 Asia today. 01.30 HARDtalk 02.30 Ho liday. 03.30 Europe direct. 04.30 Asia today. 04.45 World business report. 05.30 HARDtalk. 06.00 Einde TV5 16.00 Nieuws. 16.15 Le journal de l'é- co. 16.20 TV5, li'nvité 16.30 Le déclin des vautours indiens. 17.00 TV5 infos. 17.05 Pyramide. 17.30 Questions pour un champion. 18.00 Nieuws. 18.15 La crim'. 19.55 Le journal de l'éco. 20.00 Zwitsers nieuws. 20.30 Frans nieuws. 21.00 TV5 infos 21.05 Stnp-tease 22.00 Nieuws. 22.15 Les moissons de lo'céan. 00.00 Belgisch nieuws 00.30 Frans nieuws. 01.00 TV5 infos. 01.05 Les moissons de lo'céan 03.00 TV5 infos. 03.05 Fax culture. 04.00 Doorlo pende herhaling. 06.00 Einde. CNN 16.30 World sport. 17.30 American edition. 18.30 Inside sailing. 20.30 World business today. 21.30 Q&A. 22.00 World news Europe. 22.30 World business tonight. 23.00 Insight. 23.30 World sport 00.00 Lou Dobbs moneyline. 01.00 NewsBiz today 03.00 Larry King live 04.30 Insight. 05.30 American edition. 06.00 Einde. NGC 16.00 Verboden riten: Kannibalisme. 17.00 Overlevenden uit het regen woud 18.00 De toekomst van het ver leden 19.00 De sociale ladder. 20.00 Out there: Wonderdokters. 20.30 De wereld van morgen. 21.00 Het leven van de muis. 22.00 China's Titanic. 23.00 Naar de maan. 00.00 Het leven van de muis. 01.00 China's Titanic. 02.00 Naar de maan. 03.00 Out there: Wonderdokters. 03.30 De wereld van morgen 04.00 Het leven van de muis. 05.00 China's Titanic 06.00 Einde. DISCOVERY 16.00 Village green 16.30 Garden res cue. Garden tourism. 17.00 Rex Hunt fishing adventures. 17.30 Reel wars. 18.00 Time team: Hereford. 19.00 Wild, weird curiosities. 20.00 Shark Gordon. Mako, friend or foe 20.30 A car is reborn. 21.00 Escape stories Home run 22.00 Stormproof: Enginee ring against earthquakes. 23.00 Blood ties: Sellers. 23.30 The most evil men in history: Hitler. 00.00 Konkordski. 01.00 Time team: Flag Fen. 02.00 Battle for Korea 03.00 Van 3 tot 9 09.00 Einde CANAL+ROOD 16.45 Cyber 16.55 The road to El Do rado. 18.25 Return to me. 20.20 Cyber. 20.30 Le fate ignorant!. 22.15 +Punt. 22.30 American tragedy. 23.55 View point. 01.10 Sous le sable. 02.45 The painted hills. 03.55 Costa! 05.30 Ste reophonies concert: A day at the race. 07.00 Einde CANAL+BLAUW 17.05 The cell. 18.50 Canal+ sport: NBA action 19.25 Shaft 21.00 Canal+ sport: Honkbal 00.00 Small time crooks. 01.30 Barracuda. 02.25 Guilty as charged, base II. 04.05 Ali: An Ame rican hero. 05.30 At any cost. 07.00 Einde. TM F 17.00 Guess what. 18.00 Cyber Top 10 19.00 Hitzone. 00.00 CyberChoice. 06.00 Einde. MTV 17.00 MTVLive.com 18.30 Making the video 19.00 Dag top 5. 20.00 Back II back. 21.00 Mental Theo. 22.00 Da' groove. 00.00 Greatest hits. 06.00 Ein de. EUROSPORT 16.30 Voetbal. 18.15 World Cup sto ries 18.30 Voetbal. 20.15 Culture Cup. 20.30 Motorsport 21.00 LG Super Ra cing Weekend 21.30 Golf. 22.30 Zei len 23.00 Eurosportnews report 23.15 Voetbal. 00.45 Superbike. 01.15 Euro sportnews report. 01.30 Einde. REGIO RADIO EN TV RADIO WEST 16.00 Radio West nieuws 18.00 Het gesprek van de dag 19.00 Tot 23.00 Westsite op verzoek 0.00 Tot 6.00 De nacht door met muziek. RADIO NOORD-HOLLAND 16.00 Noord-Holland actueel 18.30 Het belprogramma 19.00 Van kust tot kust. 22.00 Tot 23.00 Radio Noord- Holland nacht-express. 0.00 Tot 6.00 Radio Noord-Holland nacht-express. RADIO M 18.30 regionaal nieuws. Tot 7.00 Henk Blok. 10.00 Babette Alma. 13.00 Edwin Meerman 16.00 Coen Swijnenberg. 19.00 De stem van M 20.00 De dag. 21.00 Regio muziek. 22.00 De stem van M. Herh. 23.00 Tot 7.00 De nacht van M. RADIO FLEVOLAND 16.00 Tot 19.00 Nieuwsstudio. TV WEST 17.00 TV West nieuws. 17.15 Het an dere oog 17.25 Studio MTNL. 18.00 NOS-Journaal. 18.20 TV West nieuws- magazine 18.50 Het andere oog. 19.00 Het Gesprek van de Dag (Nai- ma Arough van Groen Links) 19.30 TV West Nieuws. 19.45 Het andere oog. 20.00 NOS-Journaal. 20.30 TV West meuwsmagazine 21.00 TV West nieuws 21.15 Uittips. 21.20 ADO-jour- naal 21.45 Het andere oog. 22.00 NOS-Journaal 22.15 TV West nieuws 22.30 Tot 9.00 Herhalingen TV NOORD-HOLLAND 17.05 NL Net 17.30 Bevrijdingspop Haarlem (2). 18.00 NOS-Journaal. y J jj] •j -> i y> RTL Z Nabeurs. Heart of courage. RTL Nieuws. Nieuwsbulletin. 5 in het land. Nieuwsbulletin. Wordt u al geholpen? comedyserie. Yacht vision. Infor matief magazine. Che! speelfilm. RTL Z Nieuws. 5 in het land. Nieuwsbulletin. Duivelse staatslie den. Serie documen taires. Erotiek op 5: A pas sion for murder, ero tische thriller. Film tv. Overzicht. RTL Z Extra. Magazi ne. Nachtprogramma. 16.00 16.35 17.25 17.55 18.20 19.10 19.40 20.30 21.25 22.15 23.05 23.30 00.00 Disney feest, anima tieserie. Family law. dramase rie. Grace under fire, co medyserie. Ned Stacey. come dyserie. Buffy the vampire slayer, actieserie. Dharma Greg, co medyserie. Emma Kinderzieken huis. documentaire serie. Charmed, komische actieserie. Buffy the vampire slayer, actieserie. Angel, komische ac tieserie. Dharma Greg. Grace under fire. Seinfeld, comedyse rie. Nachtprogramme ring. 16.30 Ricki Lake, populaire 16.15 talkshow. 17.15 Diagnosis murder. 16.45 misdaadserie. 18.05 JAG. detectiveserie. 17.10 19.00 Het Nieuws. Nieuws 17.55 programma. 19.25 Deelt-i'e 't of deelt- i'e 't niet? Spelshow. 18.20 19.55 Hart in aktie. 20.30 Achmea Kennisquiz. Quiz. 18.55 21.35 Luifel Luifel, poli tieserie. 19.30 22.30 Hart van Nederland. 23.00 SBS 6 Sport: Na- 20.00 competitie. 23.40 Fatclub. 20.30 00.10 Jerry Springer, talk 21.30 show. 01.00 Nachtprogramme 22.05 ring. Dragonball Z. Teken filmserie. Student bodies, co medyserie. V.I.P. serie. Change of heart. confronterende rela- tieshow. Chat choice. Inter- net-datingprogram- ma. Samsam, comedyse rie. Onderweg naar mor gen. Soapserie. Mad about you. ro mantische comedy. Largo Winch, serie. Table talk. Onthul lend programma. Nuremberg, minise rie. Schiphol Airport. Martial Law. drama serie. Film tv. Overzicht. Nachtprogramme ring. V 8 16.00 16.25 16.50 17.15 17.40 18.00 18.50 20.10 20.30 23.50 00.45 Pokémon Bracefac Digimon Pokémor Lizzie Mi Star Trek generatij Knight ri rie. The Way* medyser Explosie History o part I. fil The proti film. Waterrats Nachtprj ring. 23.51 00.26 01.11 01.22 j. NCRVs Blauwbilgorgel (Neder land 1,18.30 uur); Sjors Fröhlich stelt op de Floriade prikkelende vragen over vreemde beesten en spraakmakende flora en fauna. In deze eerste aflevering mag domi nee Nico ter Linden proberen de juiste antwoorden te geven op al lerlei vragen over de Nederlandse natuur. Man bijt hond (Nederland 1, 19.00 uur): In het programma on der meer aandacht voor de moord op Pim Fortuyn met actuele repor tages. De rubriek 'pagina 7' staat deze keer in het teken van wilde dieren. In verband met de nieuw bouw van een aantal appartemen ten in Limbricht, moet een op vangcentrum voor wilde dieren verdwijnen. Roots and Routes (Nederland 3, 20.00 uur): El Fi'Jarz is een Marok kaanse rock-'n-rollband, die be staat uit drie vrouwen en een man. Het persoonlijke verhaal van zan geres Fama en drumster Lobena staat centraal in de documentaire. Ze laten zien hoe zij met de steun van hun familie in staat zijn om als moderne onafhankelijke vrou wen te leven. De avond van het boek (Neder land 3, 20.30 uur): Een tachtig mi nuten durende uitzending over al les wat met het boek te maken heeft, van de laatste roman van Waan; documentaire over schizofrenie, met op de foto Reinier. (Nederlandi, 22.55 uur.) Mulisch tot de kookboeken van Ja- mie Oliver. Verder is er aandacht voor de genomineerde boeken voor de Libris Literatuur Prijs die vanavond in Park Plaza in Amster dam wordt uitgereikt. Hoofdgas- Che! - (VS-'69) Biografie van Che Guevara (Omar Sharif) is saai en lachwekkend. Met Jack Palance als Fidel Castro. Regie: Richard Fleischer. (RTL 5, 20.30 uur) History of the World - Part 1 - (VS-'81) Komedie van en met Mel Brooks, waarin allerlei historische gebeurtenissen op grappige en vaak politiek incorrecte wijze her verteld worden. Ook met Gregory Hines, Madeline Kahn en Dom DeLuise. (V8, 20.30 uur) The Protector - (VS-'97) Matt McColm onderzoekt de verdwij ning van een viroloog en stuit op slinkse zakenman Ron Perlman, die de wereld wil vergiftigen met een dodelijk virus, om daarna voor veel geld het tegengif te ver kopen. Actiefilm van Jack Gill. (V8, 22.15 uur) A Passion for Murder - (VS-'92) Standaard thriller van Neill Feam- ley, waarin taxichauffeur Michael Nouri de mooie Joanna Pacula helpt te vluchten naar Canada. Zo ten zijn Kristien Hemmerechts en Joost Zwagerman. Slot Rottenberg (Nederland 3, 23.24 uur): Felix Rottenberg ont vangt in de laatste uitzending van raakt hij betrokken bij een moord complot. (RTL 5,23.15 uur) Tashunga - (F/GB/N-'95) De inhalige James Caan heeft zijn zin nen gezet op een grot waar zich een goudader bevindt. Halfbloed indiaan Christopher Lambert wil de heilige plek niet opgeven. Suffe western van Nils Gaup. (BBC 1 0.35 uur) Nachts, wenn der Teufel kam - (D-'57) De zwak begaafde Mario Adorf wordt valselijk beschuldigd het programma Job Cohen, de burgemeester van Amsterdam, zijn slot. Het gesprek zal gaan 0 de gevolgen van de moordaans! op Pim Fortuyn voor de Neder landse politiek en democratie. van een serie moorden en vervi gens stiekem om het leven ge bracht. Spannende thriller van bert Siodmak. (ZDF, 1.05 uur) The Pillow Book - (F/GB/N1 '95) De jonge Japanse Vivian Wi gefascineerd door het schildere van woorden op de huid van ha minnaars. Net als in 'Prospero'i Books', een vorige film van Pet« Greenaway, gaat het hier om dj liefde voor het geschreven woo (ARD. 1.05 uur) Triest, tragisch en een aanslag op de Ne derlandse zeden. Harry Mens laat weer overal zijn kop zien. Zelfs de EO is niet veilig. Bij Andries Knevel aan tafel kwaakte Mens - die misschien wel stie kem hoopte op een ministerspost van volks huisvesting - dat de Lijst Professor Pim nu niks meer waard is. Voor de zoveelste keer. Want al op de avond van de tragische dood van de 'rechtse popu list', zoals Fortuyn in de buitenlandse media wordt aangeduid, was de boodschap van geld schieter Harry duidelijk: zonder Pim is de rest van de lijst geen drol meer waard. Fijn om te horen, voor al die andere toppers die zich achter vlaggenschip Fortuyn hadden geschaard om nu eens écht iets te veranderen in Nederland. (En dat er wat zou zijn veran derd, staat wel vast. Sterker nog, het zal nooit meer hetzelfde zijn. Maar of dat nu een goede zaak is?) Toppers op de lijst die nooit hun gezicht in de media hebben laten zien. Logisch, overigens, want Pim was de stemmentrekker. Dat moet je niet laten ondersneeuwen door nog tien gezichten ernaast te zetten. De gezich ten van bijvoorbeeld Tara Singh Varma (wie RADIO kent haar nog?) of Jim Jansen van Raay (wi kent hem überhaupt?). Misschien heeft Harry Mens wel gelijk, dat Fortuyn het zelf eigenlijk ook niet zag zitte zijn lijst. Maar ja, hij had die mensen nu ef maal nodig om verkozen te kunnen worde Misschien, daarentegen, is Harry Mens we woon teleurgesteld dat wéér een poging 01 macht te kopen niet doorgaat, na een misl WD-avontuur en de splitsing van Leefbaa derland (waar de makelaar/presentator zij geld van terug wilde hebben). Maar daar vroeg Andries Knevel niet naar. 18.19 TVNH-Nieuws 18.37 Bree 14 18.55 Regulier dwars 19.27 AT5 Nieuws. 19.45 Beurs vandaag. 20.00 NOS-Journaal 20.28 TVNH-Nieuws. 20.47 Bree 14 21.00 Bevrijdingspop (2). 21.28 AT5 Nieuws 21.47 Kort Am sterdams. 22.00 NOS-Journaal. 22.12 TVNH-Nieuws 22.32 Bree 14. 22.45 Bevrijdingspop Haarlem (2). 23.10 AT5 Nieuws 23.30 Regulier dwars. 0.00 Tot 7.00 Dag/Nacht-tv. KANAAL 9 18.00 NOS-Journaal. 18.15 Nieuws op 9.18.30 Weer en verkeer. 18.35 Kijk op 9 18.50 Lava. 19.00 Tot 7.00 Her halingen. TV FLEVOLAND 17.00 NL Net 17.30 Nieuws. 17.43 De Kerreven 17.45 Binnen de dijken. 18.00 Tot 7.00 Herhalingen. RADIO 1 NOS: 17.07 NOS-Radio 1-Journaal. NPS: 19.04 Kunststof. NOS 20.04 NOS-Langs de lijn. 23.07 NOS-Met het oog op morgen. NCRV: 0.02 NCRV Documentaire Herh VPRO 0.45 Ra dio Bergeijk Herh. EO: 1.04 Vandaag of morgen. 2.30 Voor wie niet slapen kan 4.02 Tot 6.00 Wakker op weg. RADIO 2 NCRV 17.05 Knooppunt Kranenbarg. EO: 19.05 De gouden greep. KRO 20.05 KRO's Theater van het senti ment. EO: 23.05 Take it easy 0.05 Tot 1.00 De randen van de nacht. RADIO 3 BNN: 16.06 ruuddewild.nl. NPS: 18.04 Isabelle. 20.04 dit is Claudia! PP: 20.57 Duurzaam Nederland NPS: 21.04 dit is Claudia! VPRO: 22.06 Club Lek VARA 1.02 Maud Hawin- kels. AVRO: 3.02 Tot 6.00 Pyjama FM RADIO 4 NCRV 16.30 A4. PP. 17.57 Groen- Links. TROS: 18.02 Muziek aan tafel: De sopraan Nelly Mincioiu. VPRO: 19.00 Senza parole: Mei. 20.02 Het Avondconcert 23.00 Luna express. NPS. 0.02 Vincent na middernacht Radio 4:1.00 Tot 6.00 Euroclassic not- turno. 747 AM NCRV: 16.02 NCRV: NCRV Documen taire. VPRO: 16.45 Radio Bergeijk Herh. NOS: 17.05 Radio 1-Journaal. NPS: 18.31 Radio Urbania. PP: 19.00 CDA NPS: 19.10 Nieuws en actualitei ten in het Turks. 19.50 Nieuws en actu aliteiten in het Marokkaans en Berbers. 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chinees RKK/KRO. 21.00 Achter de dag 21.55 Scheepspraat VPRO: 22.02 De avonden. 0.02 Night Train. 1.00 Tot 6.00 Zie Radio 1. YORIN FM 16.00 Stavermans drive time. Gijs Sta- verman 18.00 Yor25. TimurPerlin 21.00 Yorin the hits Menno Barreveld. 1.00 Tot 6.00 Yorin the night. RADIO 538 16.00 Rinkeldekinkel (17.38 Top 538). Jeroen van Inkel. 19.00 Niels Hoog land. 21.00 Barry Paf. 0.00 Frank Da ne. 3.00 Tot 6.00 53N8. Martijn Kolk man. SKY RADIO 17.00 Peak hour 19.00 Sky line. 22.00 Candle light. 2.00 Tot 6.00 All night long. NOORDZEE FM 16.00 Thorvald de Geus 19.00 Alexander Josiassen 21.00 Tot 6.00 Non stop jouw muziek. RADIO 10 FM 16.00 Hits in de spits, deel II. Jos van Heerden. 19.00 De jaren '70. Pieter Vorage. 20.00 Pieter Vorage. 22.00 Mooiste love songs. Pieter Vorage 0.00 Menno Vroom. 4.00 Tot 7.00 Ger van den Brink (5.30 Vroeg op weg!). Yorin the night. (Yorii uur.) Foto: Reuters

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 14