ECONOMIE BEURS Philips Semiconductors schrapt bijna 400 banen Winst Siemens Nederland met 44 procent omhoog Dumeco leent 100 miljoen Winsten smelten weer weg gesloten vrijdag 23 NOVEMBER 20( Bonden en directie sluiten akkoord nijmegen/gpd - Bij Philips Semi conductors in Nijmegen, Stads kanaal en Eindhoven verdwij nen 375 banen. Dat zal niet ge beuren via collectieve ontslagen, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De vak bonden FNV, CNV, Unie en VHPP zijn gistermiddag akkoord gegaan met de aangekondigde maatregelen. Daarbij is ook in begrepen het inleveren van de bonus over 2001. De grootste klap valt in Nijme gen, waar 200 arbeidsplaatsen verdwijnen. Na de sanering res teren er 4600 arbeidsplaatsen, vijf procent minder dan nu. De resterende arbeidsplaatsen ver dwijnen vooral in Stadskanaal. Eind volgend jaar staat het tota le personeelsbestand van Philips Semiconductors Nederland op 5800. De vakbonden hebben zich lan ge tijd verzet tegen het niet uit keren van de bonus. „Wij vin den dat een verkapte vorm van salaris waar de mensen boven dien gewoon recht op hebben. Ze voldoen aan alle eisen die voor die bonus gelden", zegt FNV-bestuurder Joke Hubers. „Maar de directie heeft ons overtuigd van de ernst van de si tuatie." Philips heeft verder aan gekondigd fors te gaan snoeien in de eigen organisatie. Het con cern denkt 150 miljoen euro (ƒ330 miljoen) te kunnen be sparen door een aantal onder steunende diensten centraal te gaan aanbieden aan de bedrijfs onderdelen. Nog eens zo'n be drag denkt het concern te kun nen bezuinigen op sponsoring, het inhuren van adviseurs en het afsluiten van wereldwijde te- lecomcontracten. De besparing van in totaal 300 miljoen euro (ƒ660 miljoen) was al aange kondigd bij de presentatie van de cijfers over het derde kwar taal. In het lopende kwartaal ver wacht Philips al de voordelen te plukken van wat topman Klei- sterlee het oogsten van 'laag hangend fruit' noemt. Het kap pen met sponsoractiviteiten die niet bijdragen aan de wereldwij de ondersteuning van het Phi- lips-merk moet 15 tot 20 mil joen euro opleveren. De spon soring van PSV en het WK voet bal zijn daarbij volgens een woordvoerder niet in het ge ding. den haag/anp - Siemens Neder land heeft het op 30 september geëindigde boekjaar afgesloten met een nettowinst van 66 mil joen euro 145 miljoen). Dat was 44 procent meer dan in het voorgaande jaar. De omzet ging omhoog met 10 procent naar 1,45 miljard euro (ƒ3,2 miljard). Siemens verwacht ondanks het verslechterde economische kli maat ook in 2002 weer groei. Het aantal personeelsleden van Siemens, onderdeel van het ge lijknamige Duitse elektronica concern, groeide in het verslag jaar met 7 procent naar 3680. Zij haalden voor 1,63 miljard euro (ƒ3,6 miljard) aan nieuwe or ders binnen. In alle marktsegmenten boekte Siemens in 2000/2001 weer po sitieve resultaten. Een steeds grotere rol spelen complete pro jecten, infrastructurele werken en dienstverlening. De winststij ging van het afgelopen jaar is de zesde op rij. Het Duitse moederbedrijf is op zoek naar een partner voor de verlieslijdende productie van mobiele telefoons. Directielid Jung bevestigde gisteren dat er gesprekken worden gevoerd met diverse kandidaten. Siemens neemt daarmee afscheid van de strategie om op eigen kracht een positie op te bouwen in de mo biele telefonie. Het concern heeft er veel geld in gestoken, maar de opmars is de laatste tijd blijven steken. In het derde kwartaal verloor het zelfs markt aandeel aan zijn grootste con currenten Ericsson en Samsung. Mogelijke kandidaten zijn Pana sonic, NEC, Mitsubishi en To shiba. Zij hebben ook grote moeite overeind te blijven in de moordende concurrentie. den bosch/anp - Vee- en vlees concern Dumeco heeft een le ning van ongeveer 100 miljoen afgesloten bij enkele banken. Dumeco heeft het geld nodig om het eigen vermogen te ver hogen. Dat is geslonken na overname van varkensslachterij Sturko Meat. Volgens directielid Sala is daarmee financiering door de voercoöperaties van de baan. „Er was allemaal ruis ont staan onder de boeren. Ze wa ren bang dat ze straks voer moesten afnemen van de finan ciers." Coöperaties zoals Rijnvallei, ABCTA, ACM en Cehave Land bouwbelang waren wel bereid mee te financieren. Maar die constructie zou leiden tot gewij zigde verhoudingen tussen de huidige aandeelhouders. Sala: „Lenen bij de banken is wel duurder maar dat nadeel nemen we voor lief." ECONOMISCH KORT De economie van ZUID-KO- REA is in het derde kwartaal dit jaar met 1,8 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde pe riode van vorig jaar. Vergeleken met het tweede kwartaal be droeg de groei 1,2 procent. De groeipercentages zijn hoger dan analisten hadden voorzien. In GROOT-BRITTANNIË is de economie in het derde kwartaal ten opzichte van het kwartaal ervoor met 0,5 procent ge groeid. Vergeleken met het der de kwartaal van vorig jaar lag de groei op 2,1 procent. Beide per centages zijn 0,1 procent lager dan een eerdere raming van het Britse bureau voor de statistiek. De Friesland Bank, de Noorde lijke Ontwikkelingsmaatschap pij en CORUS ALUMINIUM hebben een belang van 30 pro cent verkregen in RSP Techno logy in Delfzijl. Met de kapitaal injectie van het trio kan dit be drijf op termijn 2500 ton snel- gestold aluminium produceren en werk bieden aan honderd De kunstmestgroothandelaren NPK VAN ECK uit Nieuwegein en VULCAAN uit Goor gaan fu seren en nemen tegelijk de Bel gische branchegenoot Moreels (Gent) over van DSM Agro. Ge zamenlijk vormen ze een van de grotere kunstmestgroothan delaren in Noordwest-Europa. De nieuwe onderneming heeft een omzet van 160 miljoen eu- VAN DE BEURSVLOER Technologiefondsen voerden vanochtend in eerste instantie de boventoon op de Amster damse effectenbeurs. De be langrijkste index kolom daar door aanvankelijk ongeveer een half procent. Rond elf uur smolt die winst weer weg. De AEX stond toen op 502,75, een verlies van een half procent. Philips werd beloond voor zijn plannen om in de organisatie kosten te schrappen. Het aan deel steeg aanvankelijk 2,8 pro cent en viel toen ook weer terug naar 31,61 euro, nog altijd een winstje van 0,8 procent. De Europese effectenbeurzen vertoonden eenzelfde beeld: winst gevolgd door terugval. De beleggers moesten het doen zonder inspiratie van Wall Street, dat gisteren dicht was vanwege de viering van Thanks giving Day. Tokyo was vandaag dicht wegens een nationale feestdag. In Londen stond de FTSE-index van de Londense beurs even na elven op een ver lies van 1,2 procent, de Parijse CAC verloor 0,8 procent en in Frankfurt daalde de DAX-index 0,6 procent. De euro was van ochtend met 0,8785 dollar niet veel veranderd ten opzichte van de 0,8790 dollar van gisteren bij het eind van de handel. De dol lar stond op 2,5075 na een slot van 2,5065 gisteren. De beurzen in Azië boekten winst vandaag. Zuid-Korea was met 3,3 procent veruit de groot ste stijger in Azië. In Hong Kong stond het koersgemiddelde aan het einde van de handel 0,6 pro cent hoger. In Australië stegen de aandelenkoersen met gemid deld 0,25 procent. amsterdam/anp T0P-10 STIJGERS T0P-10 DALERS l.k. pere. l.k. pen:. moeara enim 2200,00 15,00 sarakreek 0,51 27.14 cardio cont 3,20 10,34 abn amro prf a. 66,25 8,62 simac techniek 2,10 9,95 ohra new energy f 12,99 5,25 afc ajax 5,48 5,18 evc intern. 1,28 4,48 tie holding 1.17 4,46 beter bed 11,61 3,89 dico intern. 3,29 4.11 dordtsche petr. 2,50 3,85 delta lloyd jade 7,85 3,84 laurus 4,80 3,81 kim 13,81 3,68 ohra onr.goed f 39,16 3.74 royal mix f 5,80 3,39 ohra milieutech f. 14,70 3,29 nedlloyd 16.00 3,16 tulip computers 0,59 3,28 OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN v.k. l.k. nedap 16,40 16,40 aalberts ind. 16,90 16,87 nedcon groep c. 18,50 abn amro prf a. 72,50 66,25 nedschroef h 8.00A abnamro prf c. 2,18 2,18 neways elec.int. 4,55 4,50 7,78 accell group 11,25 11,25 new skies 7,61 acomo 1,95 1,95 nyloplast 6,00 5,90 afc ajax 5,21 5,48 opg eert. 38,30 38,49 aino 1,57 1,55 petroplus int. 16,44 16,35 airspray 17,33 17,15 pinkroccade 27,99 27,76 alanheri eert 8,65 polynorm eert. 69,30 and intern publ 0,02 0,02 porc fles 21,00 aot 3,82 3,81 priority telecom 10,25 10,00 arcadis 9,05 9,01 reesink c. 43,00 athlon groep 13,10 13,11 rood testhouse 0,55 axa stenman ind 10,90 11,00 roto smeets 23,40 23,50 baan company 2,66 2,66 samas gr c. 6,75 6,67 ballast ned epe 19,25 19,20 samasgrc.pr. 8.25A bam nbm, kon. 19,00 19,20 sarakreek 0,70 0,51 A batenburg 28,00 scala business 2,08 2,10 begemann groep 4,00 4,00 schuitema 17,35 begaclaim 0,43 seagull hold. 1.69 1,65 belindo eert. 32,70 simac techniek 1,91 2,10 beter bed 12,08 11,61 sligro beheer 30,85 30,65 bever holding 15,00 smit intern, c. 24.00 24,25 blue fox enterpr 7,50 7,50 sns aex gar click 88,35 blyd.-wil 4,00 sns eur gare. 83,45 83,45 bosk, westm. c. 32,53 32,81 sns intern gar 83,65 brill cert 16,00 snt 9,85 9,80 brunel intern 3,50 soc.gen. on aex 50,95 51,80 buhrmann c.pref 3,28 stern groep 28,00 burg-heybr. 870.00A stork 9,19 9,10 calvé 69,85 telegraaf de c. 17,70 cap gemini sa 76,20 77,50 textielgr tw. 61,95 cate, ten 26,75 tiscali 11,40 11,40 centric ksi 1,60 1,60 tulip computers 0,61 0,59 claimindo eert. 32.80A twent. kabel c. 18,09 17,80 copaco 2,62 2,62 unileverc.pr 5,66 5,64 crown v.gel.c. 10,40 10,40 unil. 4%pref 29,50 crucell 6,09 6,10 unil. 6%pref 43,10 css holding 6,40 unil. 7% pr.c 47,60 delft instrum. c. 9,30 unil. 7%pref 510,00b de vries robbé 0,80 0,80 unilever 64,90 64,00 dico intern. 3,16 3,29 united services 19,01 19,05 dnc de ned comp 1,96 vilenzo int. 19,00 docdata 3,75 vnu ver.bez. 7,75 dordtsche petr. 2,60 2,50 volker wessels 21,09 21,10 econosto, kon. 5,05 vredestein c. 6,00 emba 58.50A Wegener c 7,60 7,60 emis 5,40 ws vastg.wester s 32,00 eriks group c. 27,50 28,00 euronext 21,80 21,80 evc intern. 1.34 1,28 exact hold. 30,00 29,76 exendis 5,20 fornix bio 8,50 8,60 fortis nikkei g.c. 41,20 41,20 fox kids europe 12,52 12,52 frans maas 20,21 20,20 free ree shop 9.75 9.80A fugro c. 51,50 51,20 gamma 30,75 30,50 gamma pr 3.10A geveke 42,40 17,80 42,35 gouda vuurvaste. grolsch eert. 20,85 21,49 grontmij c. 33,50 33,50 groothandelsg c. 30,30 hal trust 22,40 22,10 heek-tweka 1,05 1,05 heijmansc. 19,39 19,50 heineken hold, a 32,75 31,80 helvoet hold. c. 13.55A hes beheer c. 3,00 3,05 hbg - 11,45 11,50 holl.colours c. 32,70 hoop eff.bk 5,81 5,88 hunter dougl. pr 0,18 iet automat. 11,90 11,99 imtech n.v. 20,30 20,33 ing pref 3,51 3,51 isotis 2,35 2,37 ispat intern a 1,85 1,80 kas-ass. c. 14,20 14,22 Kendrion 11,85 12,00 köhne heitz lanschot, van lei techn. group 17,00 38,00 0,26 38,00 0,26 NMAX macintosh retail 12,00 11,95 v.k. Ml magnus holding 1.18 1,20 antonov 0,65 0.65 management share 0,33 0,32 cardio cont 2,90 3,20 maverix capital 28.00A c/tac 2,96 2,93 maxwell petr. 4,00 Z dpa 8,75 mc gregor fash. 8,30 hitt 6,75 6.95 moeara enim 1913,00 2200.00A innocon 17,90 moeara opr.c. 99,00 newconomy prolion 0,18 0,18 moeara winst 1900,00 2,49 2,48 naeff 600,00A sopheon 0,47 0,47 nagron c. 26,70 tie holding 1.12 1.17 BUITENLANDSE AANDELEN v.k. pepsico 48,50A american express 29,00 philip morris 50,00A at&t 14,40 phillips petr. 56,00A bethlehem steel 0,70 polaroid corp. 0,50A boeing comp 36.00A reed int. 5.60A chevrontexaco c. Colgate 87,90A 58,80 Z ricoh comp. yen saint-gobin fr.f. 900,00A 163,50A dow chemical 34,30 sanyo elec. yen 1000.00A du pont de nem. 41.00A sara lee corp. 21,00 fluor corp 41.00A schlumberger 42,75 foot locker (dlr) 15.75A sears roebuck 39.00A ford motor 15.00A toshiba corp. yen 450.00 general electric 33,40 union pacific 50.55A general motors 40.25A unisys 9.00A goodyear 18.90A verizon comm inc 50.00A hitachi yen 950.00A via net. works 1,05 1,05 ibm c. 131,50 ibm (dollar) 116,00 intern, flavor 26,50 int.pa per 37.00A marathon oil 26.00A merck co mitsub.elec.yen mitsui yen 63.00 300,00A 300.00A 900.00A NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN v.k. l.k. aaf-aex gar.f 75,06 75,06 aaf-neth.eq.f. 45,79 45,76 aegon eq.fd nig 42,62 42,62 aegon rente f nig 26,11 26,04 aegon vastg.f nig 24,28 24,51 aegon mix f nig 32,11 32,08 aegon dep.f nig 17,50 17,49 aegon emerg.f nig 11,82 12,87 aegon index pi nig 18,91 18,79 ah vaste klantf nig 173,26 172,77 amersf.obligatief 0,6535 0,6510 amersf.eurotop-100f 0,9935 0,9943 amev aandf nig 98,53 97,70 amevvastgoedf nig 34,12 34,19 amev rentefonds nig 46,33 46,21 amev depositof nig 32,68 32,69 amev mixfonds nig 62,40 62,28 axa vr.valuta nig 39,75 39,64 axa vgf comb nig 49,15 49,04 axa vgf vastg nig 26,57 26,49 axavgffin.snlg 133,85 135,68 axa vgf aand nig 26,22 26,08 axa act.beh. nig 18,28 18,18 axa aandelen d nig 22,10 22,02 axa verz.rd.dep nig 14,12 14,12 holl. dlr.f. 42,50 42,45 holl.groen rente 32,80 32,65 holl.int.rente 33,60 33,55 holl.stall.rek 47,32 47,33 hooge h. pp aand nl 18,65 18,53 hooge h. pp opt nl 8,79 8,75 hooge h. pp vast nl 10,13 10,10 hooge h. pp l.o.mixf 6,44 6,43 hooge h. pp dep nl 7,61 7,61 hooge h. pp aandf am 15,17 15,20 hooge h. pp aandf eu 10,65 10,65 hooge h. pp aandf vo 4,14 4,15 ing emu bond fd 419,55 419,55 ing int emd nig 1362,74 1362,74 nn rente fonds 10,94 10,91 nn interrente fds 12,69 12,70 nn it plus fonds 11,38 11,31 nn aandelend fds 20,18 20,16 nn europa rente fd 6,87 6,86 nn vastgoed fds 7.61 7,66 nn obligatie pi.fds 7,29 7,28 nn geldmarkt fds 6,17 6.17 nn mix fonds 8,57 8,56 nn nederland fonds 15,47 15,36 nn nederland plus fd 7,03 6,98 nn verre oosten fd 9,10 9,14 pyramidefonds 88,71 89,07 rabo dutch eqf nig 89,9983 89,7036 rabo dutch bond nig 62,4724 62,3630 rabo nig cash nig 82,6700 82,6700 royal aandelen 23,11 22,96 royal combinatie 16,76 16,68 royal deposito 7,30 7,30 rvs aandelen fonds 14,73 14,62 rvs mix fonds 14,55 14,53 rvs obligatie fonds 13,90 13,87 sns-comb.plusfonds 12,08 12,08 sns-vastgoedplusfd 5,99 6,00 sns-garantieplusfd 7,35 7,35 sns-obligatieplusfd 9,83 9,83 sns-ned.aand plusfd 15,62 15,62 sns-groeimarktplusfd 4,94 4,95 sns-spaarbew.gar fd 7,36 7,36 sns-spaarbewustfonds 10,14 10,18 spaarb.klimfd nig 12,18 12,16 van lanschot reserve 13,73 13,73 van lanschot bond 13,59 13,57 van lanschot equity 19,57 19,55 AANDELEN AEX-INDEX l.j. v.k. ho la l.k. aex-index '671.48 27/11/00 378,36 21/09/01 505,32 507,15 509,67 499.53 502,75 abn amro holding 27,83 24/01/01 15,26 17/09/01 18,87 18,87 18,99 18,53 18,68 aegon 48,89 06/12/00 21,25 21/09/01 30,57 30,80 31,15 30,03 30,34 ahold 37,39 02/07/01 27,35 21/09/01 32,90 33,19 33,19 32,50 32,75 akzo nobel 59,15 08/12/00 33,73 21/09/01 51,35 51,20 51,20 50,70 50,90 asml holding 32,35 12/12/00 9,70 21/09/01 20,29 20,50 20,99 20,06 20,25 buhrmann 33,90 01/03/01 5,01 21/09/01 11,40 11,39 11,45 11,34 11,36 dsm 45,30 18/05/01 28,43 21/09/01 39,95 39,61 39,97 39,57 39,74 elsevier 16,07 13/12/00 10,21 21/09/01 13,21 13,32 13,32 13,08 13,15 fortis (nl) 36,10 04/01/01 20,85 21/09/01 27,30 27,25 27,25 26,80 26,94 7,95 13/12/00 2,00 17/09/01 4,16 4,16 4,16 4,08 4,10 113,75 28/11/00 66,55 21/09/01 98,95 98,55 99,40 98,55 99,10 hagemeyer 27,25 29/11/00 10,50 21/09/01 18,75 18,99 19,10 18,75 18,83 heineken 53,76 28/12/00 37,38 21/09/01 43,18 43,01 43,25 42,77 42,92 44,74 04/01/01 22,34 21/09/01 30,50 30,46 31,04 30,03 30,50 kon. olie 73,48 05/06/01 43,72 21/09/01 56,80 57,05 57,60 55,10 55,45 kpn 18,36 22/01/01 2,03 06/09/01 5,49 5,60 5,75 5,46 5,50 kpnqwest 33,00 19/01/01 3,96 21/09/01 8,58 8,70 8,90 8,65 8,80 numicoc. 60,75 30/11/00 22,80 03/10/01 26,75 26,90 26,94 26,54 26,83 philips, kon. 47,18 12/12/00 16,30 21/09/01 31,25 31,50 32,30 31,50 31,61 28,42 06/12/00 16,46 17/09/01 22,56 22,90 22,90 22,48 22,66 unilever c. 71,65 01/12/00 53,85 25/09/01 64,50 64,45 64,55 63,80 63,90 upc 17,60 15/01/01 0,23 17/09/01 0,57 0,57 0,58 0,57 0,58 verstatel 18,35 19/01/01 0,45 21/09/01 1,36 1,38 1,39 1,35 1,35 vnu 60,35 19/01/01 22,60 05/10/01 36,15 36,30 36,36 35,71 36,00 wolters-kluwer c. 33,00 20/04/01 20,51 12/09/01 24,29 24,38 24,38 23,99 24,00 AANDELEN MIDKAP-INDEX h.j. l.j. v.k. op ho la l.k. midkap-index 654,42 20/02/01 333,43 21/09/01 439,19 441,17 442,25 439.75 440,52 amstelland 17,55 07/03/01 4,55 24/09/01 5,76 5,75 5,78 5,75 5,78 asm international 31,45 22/05/01 9,80 03/01/01 17,70 17,75 18,15 17,70 17,84 be semiconductor 12,70 29/01/01 4,60 17/09/01 8,95 8,95 9,40 8,95 9,05 cmg 17,55 30/01/01 3,20 18/09/01 4,09 4,18 4,18 4,06 4,10 1.34 16/02/01 0,57 21/09/01 1,03 1,05 1,05 1,03 1,03 csm cert. 29,55 01/12/00 20,28 16/11/01 21,30 21,20 21,23 21,05 21,10 draka holding 67,35 14/05/01 36,35 08/10/01 39,60 39,60 39,60 39,30 39,30 hunter douglas 34,40 06/07/01 21,80 20/09/01 27,35 27,30 27,30 26,95 27,20 ihc caland 65,60 06/06/01 40.60 24/09/01 50,55 51,00 52,15 50,35 50,35 klm 28,90 02/02/01 7,30 21/09/01 13,32 13,74 13,85 13,69 13,81 landis group 16,40 13/12/00 1,98 21/09/01 3.72 3,80 3,83 3.74 3,74 laurus 12,00 27/11/00 2,60 03/09/01 4,99 4,55 4,85 4,55 4,80 libertel 14,00 04/12/00 6,05 07/09/01 10,13 10,20 10,33 10,15 10,15 moolen, van der 42,16 19/02/01 15,00 12/09/01 30,05 30,15 30,25 29.62 29,80 nedlloyd 27,40 07/05/01 12,75 16/10/01 15,51 15,40 16,00 15,40 16,00 nutreco Holding 57,70 29/12/00 31,70 22/11/01 31,70 32,30 32,43 31,90 32,40 océ 18,90 14/12/00 6,15 21/09/01 9,58 9,51 9,63 9,50 9,59 ordina nv 30,10 11/12/00 9,10 17/09/01 12,08 12,16 12,38 12,15 12,25 pinkroccade 63,00 11/12/00 21,60 21/09/01 27,99 27,80 27,80 27,75 27,76 randstad holding 20,60 07/02/01 9,50 24/09/01 12,72 12,74 12,95 12,55 12,87 unit 4 Agresso 27,10 24/01/01 9,00 17/09/01 12,15 12,20 12,28 12,11 12,18 vediorc. 16,05 22/05/01 7,45 02/10/01 11,87 11,75 11,95 11,75 11,95 vendex kbb 18,10 02/04/01 6,20 21/09/01 10,62 10,70 10,74 10,60 10,60 vopak 28,30 18/04/01 15,50 21/09/01 17,01 17,20 17,24 17,20 17,20 wessanen, kon. c. 14,70 24/05/01 7,50 21/09/01 9,69 9,79 9,79 9,65 9,70 m mm rendement op staatsleningen De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN l.j. v.k. ho la Ml abn amro li 94,90 23/03/01 91,90 26/03/01 94,40 94,40 94,40 94.40 94,40 214,50 27/11/00 114,50 21/09/01 149,40 150,50 150,50 149,20 149,20 fortis obam 132,00 13/12/00 79,60 21/09/01 102,90 103,00 103,00 102,30 102,30 ing dutch f. 98,70 27/11/00 53,65 21/09/01 71,85 72,45 72,45 71,50 72,15 ing intern f. 63,80 13/12/00 12,65 27/09/01 19,92 20,10 20,20 19,95 19,95 ing bank it-f. 138,75 11/12/00 39,00 27/09/01 61,10 61,05 61,05 60,10 61,00 robeco 43,54 27/11/00 25,60 21/09/01 32,60 32,70 32,70 32,63 32,64 rolinco 34,58 27/11/00 20,25 21/09/01 25,29 25,26 25,32 25,26 25,29 rorento 40,25 08/11/01 35,92 23/04/01 38,75 38,67 38,75 38,65 38,68 uni-invest 12,95 09/03/01 8,45 12/09/01 10,15 10,14 10,14 10,11 10,11 NOTERINGEN BIJGEWERKT 11.00 UUR 100 MEEST VERHANDELDE OPTIE v.k. aab c dec 17,50 110 1.55 b aab c dec 19,00 160 0,55 aab c jan 22,50 506 0,10 aab c feb 18,00 100 1.60 aab c apr 17,50 150 2,50 aab c okt 20,00 110 1,45 aab c okt 25,00 93 0,35 aab c o03 17,50 260 3.70 aab p jan 15,00 235 0,15 aab p o03 17,50 250 2.60 aab p o05 10,00 555 1,40 a aab p o05 15,00 100 2,70 aegn c dec 30,00 101 1,60 aegn c dec 32,50 85 0,55 aegn c jan 32,50 91 0,90 aegn c jan 37,50 108 0,35 a aegn c apr 35,00 122 1,15 aegn p dec 30,00 67 0,85 aegn p jan 35,00 300 5,00 a aegn p jan 37,50 190 7,10 a aex c dec 500,00 92 18,40 aex c dec 510,00 159 12,50 aex c dec 520,00 186 8,20 aex c dec 530,00 82 4,95 aex c dec 540,00 111 2,70 b aex p dec 450,00 97 2,20 aex p dec 480,00 94 6,30 b aex p dec 490,00 97 8,75 aex p dec 500,00 260 11,95 aex p jan 480,00 98 10,80 ahol c o04 50,00 103 1,20 a asmi c jan 20.00 142 1.15 asml c o03 15,00 100 9,25 asml c o03 40,00 240 2,40 a asml p jan 17,50 180 1.10 asml p jan 20,00 358 2,05 asml p apr 20,00 67 3.15 els p dec 13,00 70 0,40 a fortis c jan 27,50 73 1,35 fortis c jan 30,00 147 0,50 fortis c o03 40,00 122 0,80 fortis p o06 20,00 104 2,60 ing c dec 30,00 298 1,45 ing c dec 32,50 177 0,35 ing c jan 30,00 104 1.95 mg c jan 37,50 244 0,15 ing c apr 35,00 172 0,95 ing c o03 30,00 68 5,15 ing p o05 25,00 100 4,30 kpn c dec 6,00 430 0,40 kpn c jan 5,00 670 1.10 kpn c jan 6,00 482 0,60 kpn c jan 7,00 542 0,40 kpn c jan 8,00 1845 0,20 kpn c apr 6,00 317 1,05 kpn c apr 11,00 124 0,20 kpn c okt 9,76 70 0,60 kpn c okt 12,68 315 0,30 kpn c okt 15,49 137 0,25 kpn c o04 21,95 216 0,40 kpn c o06 7,50 100 2,35 kpn c o06 15,00 126 1,35 kpn p dec 4,00 93 0,15 kpn p dec 6,00 126 0,90 kpn p jan 5,00 311 0,60 kpn p jan 6,00 89 1.10 kpn p o05 5,00 119 1,85 kpn p o06 5,00 110 2,10 a kpnq c apr 7,00 203 2,40 kpnq p jan 8,00 82 0,80 kpnq p jan 12,50 300 4,40 a kpnq p apr 5,00 105 0,60 a Itel c jan 10,00 70 0,80 Itel c jan 11,00 68 0,45 moolen c jan 35,00 329 0,50 moolen c apr 30,00 100 3,00 oce p jul 7,00 70 0,40 a olie dec 60,00 323 0,95 olie c jan 60,00 150 1,60 olie c apr 60,00 88 3,10 olie c apr 65,00 82 1,50 olie c apr 70,00 155 0,70 olie c apr 72,50 184 0,65 a olie p dec 55,00 234 1,40 olie p feb 58,00 255 4,05 a olie p apr 50,00 135 1.75 phil c dec 32,00 141 1,50 phil c dec 35,00 118 0,55 phil c jan 35,00 695 1,20 a phil c jan 40,00 293 0,35 phil c feb 34,00 100 2,15 a 1,45 phil p dec 30,00 103 phil p dec 32,00 71 2,45 phil p dec 35,00 173 4,40 phil p jan 27,50 536 1.15 phil p feb 30,00 200 2,50 phil p apr 30,00 155 3,25 b phil p okt 20,09 150 1,60 a unil c feb 68,00 104 1,60 upc c o06 1,00 116 0,40 OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN v.k. l.k. idb dutch eq.f 42,70 rente plus fund 30,17 30,17 abf 70,15 70,75 idb glob envf 48,50 robeco amerika 54,30 54,25 abn amro aex ind f. 534,00 530,00 idb mix f 50,20 robeco divirente 23,80 24,15 abn amroa.i.f. 56,90 56,85 idb real est.eqf 52,25 robeco ditch midcaps 60,20 60,10 abn amro america f. 107,80 108,50 idb world eq.f 58,75 robeco duurzaam aand 60,85 59,15 abn amro asian tig.f. 44,70 45,30 index clickfonds 58,10 58,00 robeco emer. mark, 45,90 46,55 abnamro eurof. 22,10 22,30 ing bnk com.techn.fd 9,31 9,31 robeco eurol.aand. 48,20 48,70 abn amro euro obl.f. 103,50 103,50 ing bnk cont.click eurf 25,25 25,25 robeco eurol.midcap 29,60 29,80 abn amro europe f. 98,60 98,65 ing bnk emerg.e.e.fds 20,50 20,50 robeco european midc 51,45 51,60 abn amro far ef. 40,70 40,70 ing bnk dutchserv f. 8,00 8,00 robeco europe 38,25 38,05 abn amro global f. 119,50 119,60 ing bnk euro obi f. 31,10 31,00 robeco eur.obl.div. 24,15 24,10 abn amro groen f. 48,60 48,01 ing bnk europe fund 24,96 25,18 robeco growth mix 56,55 56,50 abn amro internet 5,70 5,70 ing bnk europ.sm.capf 32,10 32,15 robeco hollands bezit 29,25 29,85 abn amro l.plus f. 94,40 94,40 ing bnk farmacie f. 37,01 37,10 robeco hypotheek 49,55 50,45 abn amro rent.div 73,20 73,15 ing bnk financialsf 20,50 20,89 robeco pacific 62,90 63,25 abn amrogl.pr.sec. 41,00 40,70 ing bnkgeldm.fds 31,91 31,91 robeco safe mix 42,10 41,25 abn amro pr.sec.am. 54,90 53,70 ing bnk glob.fund 64,50 64,60 robeco solid mix 45,85 45,80 abn amro pr.sec.eur. 38,10 37,30 ing bnk hoogdiva.f. 25,40 25,80 robeco young dynamic 14,90 14,90 abn amro pr.sec.f.e. 25,00 25,00 ing bnk japan f. 13,12 13,10 robeco zelfs.argen. 21,55 21,60 abn amro sm.co euro 48,70 49,70 ing int.obl.fonds 55,95 55,80 robeco zelfs.austr. 67,35 67,80 abn amrosm.co neth. 46,70 47,60 ing int.dep.fonds 51,75 51,65 robeco zelfs belgie 54,20 54,40 abn amro telecom 6,60 6,70 ing bnk north am.f. 25,00 24,90 robeco zelfs braz. 31,90 32,55 abn amro trans eur f. 147,40 147,20 ing bnk oblig.fds 19,56 19,56 robeco zelfs canada 83,30 85,65 aegon aand.f.sp. 2,20 ing bnk onr.g.aandf 49,75 49,70 robeco zelfs china 18,96 18,75 aegon aandelenf. 49,30 ing bnk verre oosten 27,15 27,15 robeco zelfs.comm&t 6,83 6,80 aldoll.bond f. 57,00 57,60 intereff jap.warr. 6,74 6,52 robeco zelfs duitsl. 72,90 73,70 alrenta 196,20 196,20 intereffekt 500 16,20 16,10 robeco zelfs.finland 51,00 52,00 amvabel 12,74 investa part, dm 90.00A robeco zelfs.frankr. 92,70 93,65 asn aandelenfonds 72,70 72,50 is himalayan f. 8,00 robeco zelfs.health 67,00 67,50 asn obligatiefonds 26,85 26,75 japan convertible.f. 33,10 32,80 robeco zelfs.hongk. 45,30 45,55 axa aand.int. 71,80 71,95 japan fund cert. 6,40 robecozelfs.it 54,20 55,20 axa aand.ned. 1 89,85 90,90 lanschot eur.eq.f. 23,30 23,45 robecozelfs.it hardw 10,90 11,00 axa akt. beheer 2 72,30 72,70 lanschot far east f 30,30 30,30 robeco zelfs.japan 41,75 41,65 axa portfolio 3 64,30 64,55 lanschot gl.eq.f 45,20 45,00 robeco zelfs.maleis. 17,85 18,00 axa obi.euro 45,60 45,55 lanschot ict f. 16,40 16,45 robeco zelfs.m.biot. 21,60 21,35 bever holding 15,00 leveraged cap 150,60 150,70 robeco zelfs.mexico 102,70 102,80 colon.growth sh 13.00A nat.resources f. 50,90 50,40 robeco zelfs.nederl 72,90 73,90 Columbia secur. 115,00 nieuwe steen invest. 15,89 15,89 robeco zelfs, polen 41,55 41,65 corio 25,10 25,20 ohra aand.f. 20,27 20,20 robeco zelfs.sing. 26,50 26,50 delta lloyd deeln 24,75 24,75 ohra care f 23,90 23,90 robeco zelfs.softw&ser 14,60 14,60 delta lloyd dlr 12,37 12,39 ohra comm tech f. 6,59 6,71 robeco zelfs.spanje 59,70 60,10 delta lloyd donau 8,50 8,33 ohra internet f 9,35 9,47 robeco zelfs.telec 42,80 41,75 delta lloyd inv. 8,95 8,92 ohra milieutech f. 15,20 14,70 robeco zelfs.uk 74,35 74,45 delta lloyd jade 7,56 7,85 ohra multimedia f. 12,75 12,85 robeco zelfs.usa 108,90 109,00 delta lloyd mix 10,90 10,70 ohra new energy f. 13,71 12,99 robeco zelfs.z afr. 43,40 42,40 delta lloyd rent 12,16 12,20 ohra obl.divf. 29,66 29,75 robeco zelfs.zwits. 83,35 83,60 dim vastgoed 10,25 10,30 ohra onr.goed f. 40,68 39,16 rodamco nth am. 45,48 45,35 ducatus 59,10 59,10 ohra spaardiv f. 23,84 23,85 rolinco pref. 48,60 eur.assets tr. 8,35 ohra totaal fonds 24,75 24,60 royal mix f. 5,61 5,80 euro comm. prop. 17,25 17,30 optimix techno, a 15,20 15,59 royal plus f. 5,45 5,44 eur dutch eq.f. 22,00 orange f. 27,00 royal top f. 5,50 5,57 europ dev.cap crp 10,45 orange deeln f. 41,00 sns eurobl.div.f. 24,60 24,45 finlesobl f. 38,80 orange eur smcap f. 15,95 16,32 sns eur aandelenf 28,25 28,10 fortis america f. 25,00 25,45 orange global pr 9,36 sns eur mixfonds 27,10 27,05 fortis europa f. 28,00 28,85 pan globconvf. 30,10 snsguldensdiv.f 23,50 23,60 fortis japan f. 21,00 21,65 postb.aandelenf 66,70 66,55 sns nederl aandf. 58,00 58,80 fortis obl.div. f. 51,45 51,35 postb.aex clicker 23,58 23,72 sns sp.plus aand.f. 26,90 26,85 fortis rento nl 25,37 25,42 postb.amerika f. 24,13 24,09 sns wereld aandf. 19,95 20,30 fortis rent o n5 27,34 27,44 postb.beleggf. 38,37 38,00 transpac.f. 160,00 161,00 fortis rent onlO 28,50 28,62 postb.comm.techf. 18,99 18,70 triodos groenfonds 57,20 56,95 fortis wereld mix fd 44,70 45,55 postb.duurz. aandf 24,20 24,30 triodos meerw.aandf. 23,69 23,74 fortis wereld vastgf 45,15 45,15 postb.easy blue f. 26,25 25,60 triodos meerw mix.f 25,96 25,97 gilissen quality gr.f. 15,91 postb.euro aandf 24,70 25,27 vastned off/ind. 26,20 gulden rente f 36.50A postb.euro.c.clickf 25,15 25,10 vastned retail 39,25 39,01 holland eur.f. 66,95 66,95 postb.euro obl.f. 36,76 36,70 vhs onr. mij 15,95 holland fund 93,80 94,30 postb.farmacie f 28,36 28,50 vpv hollandhaven 37,20 37,20 holland oblig.f. 68,25 68,10 postb.fin.wereldf 25,50 25,60 wereldhave 51,15 51,70 holland pacific f. 55,00 55,00 postb. hoogdiv aandf 28,50 28,90 wereldhave o/n 2,30A holland selectie f. 89,15 89,45 postb.hoogdiv obi f. 23,45 23,70 hooge h aandf ned 20,85 20,90 postb.it fonds 42,55 42,00 hooge h aandf europa 23,65 23,45 postb.internetf. 9,08 9,16 hooge h obligatie f. 23,25 23,25 postb.multimedia f. 9,90 9,90 hooge h optimaalf eur 24,10 23,85 postb.nederlandf. 43,60 43,40 hooge h wereld aandf. 18,85 18,55 postb.nikkei.c.clf 24,10 24,10 idbemergcomp 26,35 postb.obligatief 29,81 29,75 idbeuro opt. 25,55 postb.opk.landenf 15,65 15,60 idbeuro sel. 56,10 postb.vastgoedf. 26,95 27,00 idb global sel 209,20 postb.wereldmf. 32,35 32,40 idb rentselect 41,05 preferent fonds 54,65 VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden h.j. hoogste koers in 12 mnd. f gedaan en laten l.j. laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend v.k vorige koers (slotkoers) h laten en ex dividend l.k. laatste koers k gedaan en laten ex dividend A advieskoers gedaan en bieden ex dividend a laten ho hoogste koers b bieden ia laagste koers c - exclaim s stopkoers d ex dividend s.k.2 slotkoers 2 beursdagen terug e.r. effectief rendement 50 MEEST VERHANDELDE OBLIGATIES aab bb 6'/? 96 aab bb 57.97 aab bb 5 97 aab 4'/. 99euro aegon 8 95 pc aegon 77» 95 pc aegon 67.00 pc akzo n 7 95 axa p.7V« OOeuro banq lux 67.01 bng 67.96-06 bng 67.97-12 bng 57.97 bng 57.97-08 bng 57.01-lleuro aab 57.01euro e.r. s.k.2 5.23 109,80 4,64 104,30 3,78 101,25 5,16 97,00 - 106,85 - 105,85 - 103,60 4,49 109,00 - 103,00 - 101,55 4.39 107,25 4,99 111,00 4.40 106,00 4,67 105,00 4,90 103,50 5,18 104,00 v.K. 109,00 105,00 101,40 96,70 106,85 105,85 103,00 108,75 103,00 101,50 107,50 109,00 106,15 104,30 102,60 103,21 fort.bnk87:92 fort bnk 67.01eur fort.bnk 6 97-07 ing6'/?00-10eur ing 67.96-06 ing 67. OOeuro ing 6 97-07 ing6 00-10euro ing 6 00-07euro ing 57>01euro ing 57.98-08 inga 5 01-06euro ing 47.99euro ing perp. 67.01 euro ing 57.- 99 euro ing 57.00 euro ing 57? 01 euro 3.53 104,15 - 103,30 4,70 106,25 5,34 108,60 4.54 108,00 5,13 107,15 5,03 104,85 4.97 107.55 4,63 106,80 5,41 103,55 5,06 102,40 4,47 102,30 4,91 96,85 - 103,50 4,95 103,45 4,28 104,15 5,50 99,95 104.15 103,00 106,50 107,75 107,70 107,10 104,80 106,80 106,65 103,25 101,65 102,05 96,10 103,95 103.45 103,80 99,95 kbc int fin 5 99 kpn 67.96-06 kred.i.f.67.97 nwb 57.01-lleuro phil 67.01euro phil 57. Oleuro rabo 12 solidw euro rabo 57.98 rabo 57.98 rabo 47.9911 leuro rabo 47.98 sns gr 67.00-10 unil 57«01-06euro vnu 57.98-08 wolt.kl. 67. Oleuro wolt.kl. 67.97 wolt.kl. 57.99euro 4,82 6,00 5,60 2,04 4.72 5,00 4,97 4,67 5,26 4,49 6.12 93,25 93,10 92,72 95,00 101,50 102,00 102,50 102,20 101,00 100,85 100,50 100,75 94,80 95,20 105,50 106,00 101,75 102,10 107,55 106,80 103,00 99,75 106,45 105,70 102,50 102,50 96,50 96,70 100,35 100,25 104,75 104,00 101,85 101,75 STAATSLENINGEN v.k. nl 87« 92-07 118,90 nl 8'/ï 911-11 116,70 nl 8'A 921-02 100,96 nl 8'/-9211-02 102,49 nl 8'/? 92-071-11 118,05 nl 8'A 92-071-11 119,05 nl 77. 95-05 111,40 nl VI, 93-23 128,05 nl 7'/? 95-10 118,45 nl 7'A 94-04 109,05 nl 7 93-03 104,10 nl 7 95-05 108,95 nl 67.95-05 109,05 nl 6'/? 93-03 104,15 nl 6 96-06 106,87 nl 57.94-04 104,17 nl 57.96-02 101,84 nl 57.97-07 106,55 nl 5'/? 98-28 103,52 nl 5'/? 00-10 105,42 nl 5'/. 98-08 104,30 nl 501-11 101,57 nl 47.00-03 101,55 nl 37.99-09 94,35 nl 3 99-02 99,87 nl grb 37?d 63.65A nl grb 3d 55,00 nl grb 2'/;d 46,00 WISSELKOERSEN amerikaanse dlr australische dlr belgischefrk(lOO) canadese dlr deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr (100) hongkongdlr(lOO) ierse pond israel shekel ital.lire (10.000) japanse yen (10.000) noorse kroon (100) oost. schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr. (100) Zwitserse frk(100) inwissel 2,4875 1,2710 5,46290 j 1,53201 29,04 112,674 3,5090 37,0637 33,5953 I 0,6467 i 30,501 2,798135 0,54 11,3812 202,40 27,22 16,015 1,0992 1,3245 0,000068 0,2120 22,75 150,80 NB. Deze opgave is van GWK. Bij I en verkopen van vreemde valuta I nen de banken uiteenlopende pro kosten. EDELMETALEN Amsterdam - Prijzen van vorige bi Nieuw Goud/kg onbewerkt bewerkt Zilver/kg onbewerkt 290,00-360.00 290 bewerkt 400,00 21.50-22.500 214 24.100

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 8