Twaalfde Franse Auto van het Jaar r WEG WIEL 2 Opel-dealer Het Motorhuis breidt verder uit in Randstad Polo heeft ronde lampen terug Auto Marestad Ijzige fietstocht dwars door Siberië Directeur van Toyota-import plotseling weg JISMAN 'te netjes' uw Peugeot dealer 's en motoren j^xpointshow - Lexpoint houdt kend in Hoofddorp een lere show waar niet al- ^irandeerde occasions fstaan. Want tussen de taan aan de Assumburg fietsen van Bruggeman- in uit Nieuw-Vennep te 1 auto's worden geleverd ]n volledige Lexpoint-ga- pinanciering en inruil is gelijk. Het betreft ge- [auto's voorzien van de [aleAuto Pas. De occa- wis vandaag open tot Zaterdag van 10 tot 17 tandag van 11 tot 16 dig nieuwe Rover |- De nieuwe Range Ro- |in het voorjaar van 2002 Jjnt is volgens topman jiver van LandRover (on- |van Ford) een van de ligste voertuigen ter we- jschikt voor off-road, jij moet zich ook kunnen [met de meest verfijnde ine. Het is in 31 jaar de jlledig nieuwe Range [Buiten ziet hij er nogal luit, binnen lijkt de lauto op een grote luxe Énauto. (advertentie) vrijdag 23 NOVEMBER 2001 Gazelle door Edward Dekker lisse - De Motorhuis Holding BV, bij het brede publiek beter bekend als Opel-dealer Het Mo torhuis, heeft de Riva-bedrijven (regio Den Haag) overgenomen. Het is een voorlopig laatste uit breiding die zich de laatste jaren in sneltreintempo heeft voltrok ken. Doelstelling is in een krim pende markt de bedrijfskosten te drukken, zonder dat de klant daar negatieve gevolgen van on dervindt. Integendeel zelfs. In de ogen van de directie kan een groter Motorhuis de Opel-rijder meer kwaliteit en service bie den. Een gesprek met directeur J. Laman. Het is geen grootheidswaanzin. Laman weet waarover hij praat. Hij was zelf 12 jaar lang Opel- dealer in Leiden en inmiddels 30 jaar werkzaam bij Het Motor huis. Met mede-directeur J. Boon geeft Laman straks leiding aan een BV met 1.100 werkne mers. Want behalve de dealer- bedrijven vallen ook de divisies autoverhuur, schadeherstel, lea sing en brandstof onder de Mo torhuis Holding. Desondanks is de werkvloer niet uit het oog verloren. „Het is heel gevaarlijk om vanuit je kantoor in Lisse te besturen", erkent Laman. „Daarom komen wij op alle lo caties. Om overleg te voeren en te horen wat de klant wil. Nee, de klanten kennen mij niet, om dat ik voor hen niet het aan spreekpunt ben. Dat is de vesti gingsdirecteur. Maar het is wel heel belangrijk datje aandacht hebt voor wat er op de werk vloer speelt." Grootste Schaalvergroting is het tover woord. Voor zelfstandige dealer- bedrijven is geen toekomst meer. Wie niet meedoet, wordt zelf overgenomen. Alleen vorig jaar al kwamen de Opel-dealer- bedrijven Heemstede, Sant poort, Hoofddorp, en Castricum in bezit van Het Motorhuis. In 2002 volgen de vestigingen Den Haag, Delft, Voorburg en Was senaar. Daarmee is Het Motor huis het grootste Opel-dealerbe- drijf van Nederland. Leuk voor de directie en de aan deelhouders, maar voor de klant telt vooral de service en de prijs- kwaliteitsverhouding. Laman: „De klant merkt niet dat we zo veel groter zijn. Die kan bij z'n lokale dealer terecht voor de ge wenste service. Voor ons heeft het als voordeel dat we bijvoor beeld niet op drie plekken drie onderdelenvoorraden hoeven te hebben. Dat kan op één plek. En Directeur J. Laman: „De klant merkt niet dat we zoveel groter zijn." Foto: Henk Bouwman daar kunnen we dan een uitge breidere voorraad voeren, ter wijl de som van de kosten lager is. Dat werkt natuurlijk alleen als de aanvoerroute goed is. Je moet geen onderdelen van Be verwijk naar Leidschendam wil len vervoeren." Samenvoeging geeft bovendien meer middelen voor nieuw bouw. In Gouda is nèt een nieuw pand neergezet. Alphen aan de Rijn komt eraan en dit jaar gaat in Hillegom nog de eerste paal de grond in voor een autobedrijf dat aan de eisen van de 21ste eeuw voldoet. In de re gio Haarlem zoekt Het Motor huis nog naar een geschikte lo- katie.Als er in een showroom maar drie of vier auto's passen heeft een klant niet veel te kie zen. In het nieuwe pand kunnen we veel meer bieden." En zo snijdt het mes aan vele kanten. Laman noemt het on derhoudscontract voor particu lieren. Een soort van verzekering waarbij de dealer tegen een vooraf afgesproken prijs voor een bepaalde periode alle kos ten van onderhoud van de auto voor haar rekening neemt. „Dat moet tegen een voor de klant in teressant tarief. Als dealer alléén kun je dat niet bieden. Wij kun nen dat risico dat we lopen, spreiden over een groot aantal contracten. Bovendien is er één iemand die alle contracten bij houdt. Daar merkt de klant niks van, maar het is wel een bespa ring die je alléén niet kunt ma ken." Het is de kem van z'n verhaal. De lijnen naar de Opel-rijder moeten kort blijven waar dat kan. Wat niet noodzakelijk lo kaal hoeft worden uitgevoerd, moet centraal worden gedaan. In een tijd van overproductie en onder druk staande winstmar ges, moet er op kosten worden bespaard. Dat kan heel goed vindt Laman. .Auto's hoeven straks nog maar één keer per 30.000 kilometer naar de garage, dus heeft het ook geen zin meer om overal een garage te hebben. Natuurlijk gaat dat ten koste van het kleinschalige. Maar vergelijk het met de kruidenier op de hoek. Die zijn door de komst van Albert Heijn ook verdwe nen. Nu haalt iedereen z'n brood bij de supermarkt. Het gaat in de autobranche net zo." den bosch/gpd - Frank de Munck, algemeen directeur bij Toyota-importeur Louwman &Parqui in Raamsdonksveer, heeft zijn functie met onmiddel lijke ingang neergelegd. Zijn functie wordt voorlopig waarge nomen door de eigenaar van de onderneming, Evert Louwman. De Munck (59) was sinds 1989 algemeen directeur bij Louw- man&Parqui. Bij het bedrijf wil niemand iets loslaten over de reden van zijn plotselinge ver trek. Hij blijft aan als adviseur van de onderneming. De Munck werkte vroeger bij Simca en Chrysler. De tegenvallende re sultaten zouden een reden kun nen zijn van een reorganisatie bij het bedrijf. Toyota (en top merk Lexus) doen het temidden van de Japanse merken niet eens zo slecht, maar het is voor namelijk het compacte model Yaris dat nog iets van een ver- koopgroei doormaakt. Ook bij dochterbedrijf Nimag in Hei- nenoord (o.a Suzuki-impor- teur) is eerder een reorganisatie binnen de top doorgevoerd. Binnen de dealerorganisatie wordt met verbazing gereageerd op het hals-over-kop vertrek van de directeur. Loekie 100% service rdan 100 modellen aliteit in tweewielers iy fcxmt ewielers b.v. al 76 Lelden L Tel: 071 -5131515 aat/hoek Willem de Zwijgeriaan m Tel.: 071-5680680 ök nooit goed. Dan is-ie klassiek, dan weer te vit, dan weer te abstract, ï-ie niet aan de muur len dan weer staan er ke- En dit jaar? is de begeerde Pirelli-ka- fenetjes. De foto's zijn l maar alle modellen, rigens actrices zijn, zijn gekleed. En dat op een leiden-kalender! niemand er echt voor (de te komen, was de te ling bij het geselecteerde kalender-ontvangers nde gezichten te lezèn. te meiden-kalender zon- ot, dat kan helemaal niet, Mnmigen denken, as de schok minder an vier jaar geleden, toen het eerst (en laatst) ook ip de kalender voorkwa- nPirelli-kalender met aar, dat was helemaal ilgens de fotograaf had naken met het feit dat neer wouwen ook met naar de kalender willen Een riskante operatie en aaar goed dat die kerels emaal bloot waren, an- b de schok mogelijk te iweest. igis wat Pirelli nu weer denken. In deze tijd van tuggrijpen naar het ver- shet misschien leuk om is een ouderwetse ka- e maken, zo-een die in de garages hing en monteur zich aan ver zonder dat de vrouw van deur zich eraan stoorde, m met een modem rover. Kan ook weer nakend zijn. Of gewone d in plaats van actrices lellen, tevens een stuk Per. Maar dan zou de er der kalenders' mis- iveer te gewoon worden, 'op zich ook weer lakend zou zijn. lok nooit goed... Alle Auto's v/h Jaar Peugeot 307 wint verkiezing overtuigend door Peter Lodewijks Amsterdam - Het is niet hele maal de spannende strijd gewor den die vooraf werd verwacht. De nieuwe Auto van het Jaar, Peugeot 307, won met een duide lijke voorsprong (286 punten) op nummer twee: Renault Laguna (244). Voor dié wagen was het wél spannend, want de Fiat Stilo scoorde maar één puntje minder (243). De Mini van BMW, die ve len de overwinning toedichtten, werd slechts vierde (213). De Peugeot 307 mag zich dus een jaar lang Auto van het Jaar 2002 noemen, als opvolger van de Alfa 147. Voor de twaalfde keer won een Franse auto de prestigieuze verkiezing, die sinds 1963 jaarlijks wordt ge houden. Voor Peugeot is het de derde keer, na de 504 in 1968 en de 405 in 1988. Van de 55 juryleden zetten er zeventien de Peugeot 307 op de eerste plaats, elf kozen voor de Renault Laguna en acht voor de Fiat Stilo. Opmerkelijk is echter dat tien vakjournalisten (onder wie twee van de drie Nederland se) de Mini op de eerste plaats zetten, meer nog dan de hoger geëindigde Fiat Stilo. Maar daar tegenover scoorde de gewaagde Mini ook negen keer nul punten. Van de 21 aan de verkiezing deelnemende landen kozen Nederland, Slovenië en Zweden de Mini als winnaar, de Peugeot 307 was de favoriet in zes landen, net als de Renault Laguna en de Fiat Stilo deed het in vier landen het best. De totaallijst geeft nog meer op vallende zaken te zien. Zo waren de Britten van mening dat de Honda Civic moest winnen, maar die opvatting werd in geen enkel ander Europees land ge deeld. De Zweden vonden hem zelfs geen enkel punt waard. Met het chauvinisme valt het dit jaar wel mee. De Fransen kozen danwel hoofdzakelijk voor de Laguna en de 307, maar twee Franse juryleden zetten de Mini op de eerste plek en de Citroën Volkswagen Polo De nieuwe Polo ziet er goed uit, al zijn de lijnen niet bijzonder spannend. Foto: Pon door Rien van der Steen leusden - De nieuwe Polo van Volkswagen is inmiddels net zo groot (in feite drie centimeter langer) als vele jaren geleden de eerste Golf. Hij heeft dus wat meer beenruimte en vooral de passagiers achterin profiteren daarvan. Ook de bagageruimte is groter geworden. De vierde generatie van de Polo (de eerste verscheen in 1975) heeft weer ronde koplampen, net als de eerste en de tweede (1981). De huidige Polo (uit 1994) deed het met rechthoekige exemplaren. Zo'n zestig procent koopt hem als tweede auto. Hij staat op hetzelfde onderstel als de Skoda Fabia en we heb ben empirisch vastgesteld dat daar heel weinig mee mis is. Het eerste wat opvalt achter het stuur is de prachtige afwerking van het interieur, dat er boven dien heel volwassen uitziet. Mooie materialen, nette opper vlaktebehandeling, een duidelijk instrumentarium en bovendien goede stoelen, die prima ver stelbaar zijn. In totaal zijn er sinds 1975 al ze ven miljoen Polo's verkocht, van het huidige model ook al drie miljoen. De nieuwe is er gelijk als 3- en 5-deurs (de laatste met een extra zijruitje achter). De 5- deurs is in beginsel 1.060 gulden (€481) duurder dan de 3-deurs, al loopt dat bedrag op tot meer dan 1.500 gulden (€680) extra voor de luxere versies. De aandrijving wordt verzorgd door een reeks motoren, waar onder nieuwe 3-cilinders met twee of vier kleppen. Die 'begin ners' hebben niet veel koppel in huis, maai' op toeren gehouden kunnen ze aardig met het ver keer meekomen. Dan gaan ze ook wat roffelen, ofschoon de balansassen dat redelijk in toom weten te houden. De diesels zijn sterk, maar laten zich nogal in het interieur horen. Zoals zoveel compacte auto's de laatste tijd, krijgt ook de Polo elektro-hy- draulische stuurbekrachtiging en bovendien is het stuurwiel keurig in hoogte en diepte ver stelbaar. Ondanks dat, het ABS en de vier airbags is de uitrus ting verder niet echt indrukwek kend, waarmee ook deze kleine VW zijn merknaam eer aandoet. Pr-chef Puls haast zich te zeg gen dat Volkswagen druk doen de is om zijn kale standaarduit rusting te doen vergeten. Vol gende keer beter dus. Om niet saai over te komen maakt VW zoiets, net als Audi, goed met een enorm aanbod aan motoren. Wie heel zuinig standaarduitrusting: ABS, stuurbekrachtiging, vier airbags en vier luidsprekers motor: benzine 1.2 (55 en 65 pk), 1.4 (75,85 en 100 pk) diesel: 1.9 SDi (64 pk), 1.4 TDi (75 pk), 1.9 TDi (100 pk) aandrijving: voorwielen afmetingen: lxbxh: 3,90 x 1,65 x 1,47 meter wielbasis: 2,46 meter bagageruimte: 270/1.030 liter draaicirkel: 10,6 meter brandstoftank: 45 liter gewicht: vanaf 1.015 kg prijs: vanaft 28.365 gulden (12.871 euro) wil kiest voor een van de 1.2 liter 3-cilinders, wie vlot wil voor de 1.4 en wie economisch wil rij den kan uit enkele diesels kie zen, waaronder de 1.4 liter 3-ci- linder. De grootste (4-ciIinder 1.9) gaat wel heel vooruitstre vend met het voertuig aan de haal. Volgend jaar komt nog een 1.4 liter 85 pk benzinemotor en bovendien een 1.4 met 100 pk en dat maakt een totaal van acht verschillende krachtbron nen. VW wil in Europa 400.000 Polo's per jaar verkopen en wereldwijd 650.000. De Polo wordt gemaakt in vier fabrieken in Brazilië, Chi na, Zuid-Afrika en Europa. De eerste worden vanaf half de cember leverbaar. Of er een sta tionwagon van komt weten ze bij VW in Wolfsburg nog niet. Wel dat er een sedan in aan tocht is. Maar die blijft (geluk kig) voorbehouden aan China en Brazilië. C5 werd er opvallend gene geerd. De Italianen stortten zich even min massaal op de Fiat Stilo, ze waren het behoorlijk eens over de Peugeot en voor de rest ta melijk verdeeld. En de Duit sers... die kozen voor de Fiat Sti lo, maar dat zal wel komen doordat het een Duits ontwerp is, voor het eerst in de geschie denis van het Italiaanse merk. Hekkensluiters zijn de Citroën C5 en de Jaguar X-rype. De Ci troën kreeg van 17 juryleden geen enkel punt, de Jaguar van 16. Toch heeft de C5 wel een paar fans: drie juryleden eerden de grote Fransoos met een eer ste plaats in hun persoonlijke ranglijst, twee met een tweede. De Jaguar werd door niemand als winnaar gezien, maar vier juryleden vonden hem een tweede plaats waard. De Peugeot 307, die sinds mei van dit jaar wordt geleverd met keus uit een groot aantal moto ren, is een flinke gezinsauto. De opvolger van de 306 heeft een nogal hooggebouwde carrosse rie die een beetje aan een ruim teauto doet denken. De zitposi- tie is net als in zo'n MPV iets ho ger en de ruimte in het interieur groter. Hij ziet er redelijk stoer uit, hoog met een korte neus, een enorm lange voorruit en een pronte achterkant. De mo torkap is van aluminium en de voorspatborden van kunststof. De 39ste Auto van het Jaar be vindt zich in een druk bezet seg ment met vele sterke concur renten. We hoeven alleen maar de VW Golf, Opel Astra, Ford Focus en Renault Mégane te noemen en het is duidelijk. En dan hebben we het nog niet over de nummer drie van de verkiezing, Fiat Stilo, die ook in dat belangrijke deel van de markt actief is. (advertentie) PEUGEOT vm(x jt WWmU* U*. Pu-^tet v.d. Valk Bouman 2, 2352 JC Leiderdorp Tel. 071 - 581 23 60 Fax: 071 - 581 23 69 E-mail: info@marestad.nl Internet: www.marestad.nl 1963 Rover 2000 GB 1964 Austin 1800 GB 1965 Renault 16 F 1966 Fiat 124 I 1967 NSU Ro 80 D 1968 Peugeot 504 F 1969 Fiat 128 I 1970 Citroën GS F 1971 Fiat 127 I 1972 Audi 80 D 1973 Mercedes 450 D 1974 Citroën CX F 1975 1976 Simca 1307/1308 F 1977 Rover 3500 GB 1978 Porsche 928 D 1979 Simca Horizon F 1980 Lancia Delta I 1981 Ford Escort D 1982 Renault 9 F 1983 Audi 100 D 1984 Fiat Uno I 1985 Opel Kadett D 1986 Ford Scorpio D 1987 Opel Omega D 1988 Peugeot 405 F 1989 Fiat Tipo I 1990 Citroën XM F 1991 Renault Clio F 1992 Volkswagen Golf D 1993 Nissan Micra J 1994 Ford Mondeo D 1995 Fiat Punto I 1996 Fiat Bravo /Brava I 1997 Renault Még. Scénic F 1998 Alfa Romeo 156 I 1999 Ford Focus D 2000 Toyota Yaris J 2001 Alfa Romeo 147 I 2002 Peugeot 307 F In 1975 werd besloten de titel niet 1 anger te dateren op het jaar waarin de auto werd geïntroduceerd, maar op het jaar volgend op de verkiezing. Eind 1974 koos men dus de Auto vai a het Jaar '74, eind 1975 werd de Auto van het Jaar '76 gekozen. Derhalve is er geen Auto vai a het Jaar 75. Oude motoren rosmalen - Autotron verwacht een grote aanvoer op de moto ren oldtimerbeurs op zaterdag 12 en zondag 13 januari. De beurs is al enkele jaren opge splitst in een motoren- en brommerafdeling. De aanvoer van motoren en onderdelen is nog altijd het grootst, maar die van de bromfietsen neemt toe. Als thema is dit jaar het zijspan gekozen. De beurs is beide da gen van 10 tot 17 uur en de toe gang kost dan 8 euro. FIETSSTROOK Wereldfietser Ralph Tuijn wil in december een poging doen om een nieuw wereldrecord te ves tigen. Hij gaat met een speciaal daarvoor ontworpen fiets pro beren de langste geheel bevro ren rivier ter wereld af te fietsen. Het betreft de Lena-rivier in Si berië die stroomt van het Bai- kalmeer tot aan de Noordelijke IJszee. De 4400 kilometer lange rivier is gedurende vijf maanden per jaar bedekt met een laag ijs variërend tussen de twee en de acht meter dik. Van december tot eind april is de rivier dichtgevroren, dus in die tijd moet de tocht plaats vin den. Koud is het wel in die maanden want de temperatuur schommelt tussen de -20 gra den en -60 graden Celsius. Ralph Tuijn heeft zich sinds een jaar of vier toegelegd op fiets tochten in koude gebieden. Zo fietste hij bijvoorbeeld van Ne derland naar de Beringzee in Noordoost-Siberië. Een tocht van 16.000 kilometer. Voor de expeditie op de Lena is een unieke Vittorio-fiets ge bouwd. Het frame is ontworpen voor een extreem brede voor- en achtervork waartussen een driedubbele gelijmde velg past. Om de velg zitten dubbele spi ke-banden. De breedte is ruim dertien centimeter en het aantal spikes is bijna 1200. De bepakking wordt tijdens de tocht achter de fiets meege voerd op een poolslede. De slee kan zowel aan de fiets als aan een heupgordel worden beves tigd. Mocht het nodig zijn dan gaat de fiets op de slee en kan er te voet worden verder gegaan. De uitdaging is aangenomen door het Guinness Book of Worldrecords in Londen als: 'langste afstand over ijs per fiets'. Op internet is de tocht te volgen via www.ralphtuijn.nl, www.dorizon.nl en Backpackers Magazine. Ralph Tuijn met de speciaal voor de tocht over de Lena gebouwde fiets. Publiciteitsfoto De Peugeot 307 doet een beetje aan een ruimteauto denken. Foto: Peugeot

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 23