Taliban weg uit Kunduz BUITENLAND Rio speurt naar massagraf van negerslaven op 'Nieuwe Zwarte' Japan in afwachting van keizerlijke baby Nieuwe miltvuurdode stelt Amerikanen voor raadsels Strengere asielwetten na winst rechts Denemarken Menem wil weer president van Argentinië worden Dodental aanslagen lager Jong geleerd Geboorte omringd door ceremonies Opvangkamp asielzoekers overvol 'Bolkestein is middenmoter' eede geval van Japan gemeld - Japan heeft gisteren iveede geval van gekke- nziekte (BSE) gemeld. Het ontdekt bij routine-on- jek onder -728 koeien op oordelijke eiland Hokkai- maar een maand gele- ladden de autoriteiten een ;oek van de veestapel af- jd en het vlees van eigen veilig verklaard. Japan is ge land in Azië waai' de is doorgedrongen. De ese rundvleessector is aangeslagen door BSE. Japan is de consumptie ïdvlees sterk teruggelo- ids in september het eer- val van BSE werd ontdekt. na sluit deuren i internetcafé'; |g - De Chinese autoritei- ibben meer dan 17.000 in- icafé's laten sluiten. Nog 18.000 andere moeten Ie programmatuur instal- ie de toegang tot het web t. De maatregelen ma il van een overheids- ie die de communisti- lachthebbers meer grip geven op het internet in China. Internetcafé's door naar schatting Ijoen Chinezen gebruikt, ruim een miljard Chine- iben er 27 miljoen toe tot het internet. kse politie 'Hat er vaker op he' seb uw - Het aantal gevallen con lishandeling door de om e politie neemt toe. Dat als ft het Turkse Mensenrech- eld rbond. Ook zou er steeds vervolging worden inge- op basis van wetten die de van meningsuiting be- ii. De groepering stelt dat te hervormingen niet heb- [eleid tot beleid dat de vl der kritiek van de Europe- lie kan doorstaan. In okto- eeft het Turkse parlement ondwetswijzigingen aan- nen die een Turks lid schap van de EU dichter- oeten brengen. moordenaar ico slaat toe b juarez - De Mexicaanse |heeft in de noordweste- insstad Ciudad Jutirez Jhaam gevonden van een ■vrouw. De onbekende |enaar verkrachtte de ji, waarna haar nek werd [ken. De autoriteiten ver- len dat een seriemoorde- Jnde stad actief is. Op de- Iwijze zijn deze maand al Trouwen om het leven ge it. Mexicaanse media wij- lop dat de afgelopen acht I totaal 260 vrouwen in ld Juarez zijn vermoord. |litie verrichte in het verle- el arrestaties, maar toch Eet moorden door. iisterpil' in verkrijgbaar )tte iington - Vanaf begin vol- eer jaar zijn vrouwen in de ta|i ligde Staten voor anticon- m iniet langer aangewezen pil. De Amerikaanse Food Irug Administration heeft n drijf Ortho-McNeil giste- 1estemming gegeven om iti-conceptiepleister op irkt aan te bieden. Door rtho-Evra'-pleister eens I eek aan te brengen op dij- buik of billen, kan een i ongewenste zwanger - voorkomen. Uit tests zou ibleken dat de pleister bij len of zwemmen blijft zit- let middel gaat ongeveer eel kosten als de pil. n' ifdredacteur Jgt celstraf Een Marokkaanse 'ank heeft gisteren hoofd- leur Ali Lmrabet van het t g )lad Demciin veroordeeld a boete en vier maanden ian nrabet had geschreven rzj [koninklijke paleis te Lp stond. Lmrabet werd lig bevonden aan 'het n(j' leiden van onjuiste infor- die de openbare orde zou nj( in verstoren'. Hij zegt zelf e ichtoffer te zijn geworden en politiek proces. De- Jtsf hvam al eerder in aanra- ekomen met justitie van- ;ntf "%ostige verslaggeving. iey strijdt mee en terrorisme - Het amusements- m Walt Disney gaat alle [kaanse militaire bases in van Disneyfilms. Ar- die bij het concern on- itract staan, gaan boven- niiÉ over wereld ge- y 'eerde troepen vermaken. zUj eeft de directeur van u I Michael Eisner, gezegd. 3r( kenfilmimperium komt .d ee tegemoet aan de wens it Witte Huis om deel te .jj; laan de anti-terrorisme- ire[ Jgne. Disney gaat ook ra nd ?^er Voice of America en be radiozenders onder en. kopenhagen/dpa-rtr - Het is zijn eerste voorstel na zijn over winning in de Deense parle mentsverkiezingen. Anders Fogh Rasmussen, de leider van liberale Venstre Partij, heeft di rect strengere asielwetgeving aangekondigd. De verkiezingen stonden in het teken van twee zaken. Het Deense volk leek klaar voor een politieke ommezwaai na negen jaar sociaal-democratisch be wind onder leiding van PoulNy- rup Rasmussen (geen familie). Van nog grotere invloed lijken de geslaagde pogingen van de rechtse oppositie om de be zorgdheid over immigratie aan te wakkeren. De aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten wakkerden de discussie over het asielbeleid nog verder aan. Aan het eind van de verkie zingscampagne werd alleen nog maar hierover gepraat. De leidster van de Volkspartij, Kjaersgaard, vergeleek de toe stroom van asielzoekers al eens met een invasie. Aankomend premier Anders Fogh Rasmus sen zal haar steun in zijn nieuwe regering nodig hebben, maar anders dan in Oostenrijk zal ex treemrechts geen deel uitmaken van het kabinet. Etnische minderheden en voor aanstaande politici hebben niet temin hun bezorgdheid geuit over de invloed die de Volkspar tij in de politiek zal krijgen. buenos aires/afp-dpa - De Ar gentijnse oud-president Carlos Menem heeft gisteren aange kondigd dat hij zich kandidaat stelt voor de presidentsverkie zingen van 2003. Het huisarrest van Menem werd dinsdag na 167 dagen opgeheven. De oud president werd er met enkele ministers van beschuldigd dat hij had meegewerkt aan illegale wapenleveranties aan Kroatië en Ecuador. De 71-jarige Menem was presi dent van 1989 tot 1999. Zijn re geerperiode werd gekenmerkt door vele corruptieschandalen. In 1999 moest hij aftreden, om dat de Argentijnse grondwet geen derde ambtstermijn toe staat. Menem kwam vrij nadat het Hooggerechtshof in een omstre den uitspraak had aangegeven niet bewezen te achten dat hij leiding gaf aan een 'illegale or ganisatie'. Door die uitspraak moest de justitie het huisarrest van de oud-president opheffen. new york/rtr -anp - De ge meente New York heeft het aan tal doden en vermisten van de aanslagen op het World Trade Center opnieuw naar beneden bijgesteld. Werd aanvankelijk uitgegaan van meer dan 5.000 slachtoffers, gisteren kwamen de gemeentelijke autoriteiten met een totaal aantal van 3Ï682 doden en vermisten. De aanslagen van 11 september hebben volgens de officiële cij fers aan 3.915 mensen het leven gekost. Behalve de 3.682 ver moedelijke slachtoffers in New York zijn er 125 doden en ver misten in het ministerie van de fensie in Washington. Daar stierven ook alle 64 inzittenden van het vliegtuig dat in een vleu gel van het Pentagon vloog. In het gekaapte vliegtuig dat in de staat Pennsylvania neerstortte, zaten 44 mensen. De gestage daling van het offici ële aantal doden en vermisten komt mede doordat onderzoe kers steeds meer namen tegen komen die dubbel op de lijsten staan. jolo - Eeri Filipijns jongetje zit tussen zwaar bewapende soldaten van het Filipijnse leger, dat de afgelopen dagen op het zuidelijke eiland Jo lo een bloedige opstand van moslims onderdrukte. Hierbij zijn in vier dagen tijd al zo'n 160 doden gevallen. Meer dan 6.000 inwoners in het gebied hebben als gevolg van het geweld hun huizen verlaten. Circa zeshonderd aanhangers van gouverneur Nur Misuari vielen eer der deze week een aantal legerposten op Jolo aan, in een poging ver kiezingen voor het gouverneurschap maandag tegen te houden. De kans was namelijk groot dat de gouveneur niet zou worden herkozen. Nur Misuari, die vanwege de opstand deze week door president Glorio Arroyo werd afgezet, is inmiddels naar Maleisië gevlucht en wil naar Saudi-Arabië gaan. Dat heeft de stafchef van het Filipijnse leger, gene raal Diomedio Villanueva, vanochtend gezegd in de Senaat. Foto: Reuters/Jay Directo door onze correspondent Peter van Nuijsenburg Tokyo - Het moet De Blijde Gebeurtenis van het jaar worden, maar met de beste wil van de wereld kan niet beweerd worden dat de meeste Japanners vol spanning het commu niqué afwachten, waarmee aan alle onzeker heid een eind wordt gemaakt. Binnen één, hooguit twee weken is prinses Masako (38) 'uitgerekend' en mag zij haar man, kroonprins Naruhito (41), de keizerlij ke grootouders en de monarchistische die hards onder de bevolking het langverwachte keizersland schenken. Maar vooral de jeugd wordt er niet warm of koud van. Wat het wordt, jongen of meisje, is het best bewaarde geheim van Japan. Als Masako een prinsje baart, is de oudste monarchie ter wereld verlost van een klemmend p'ro- bleem en heeft Japan ook voor de komende generaties een troonopvolger. Een prinsesje is natuurlijk ook welkom, maar of zij ooit keizerin mag worden, is ook onder kenners geen uitgemaakte zaak. De traditionele roy alisten schijnen het geen aanlokkelijk voor uitzicht te vinden, terwijl de meer verlichte menen dat het moet kunnen. In het verle den hebben namelijk acht vrouwen op de troon gezeten. Het precedent is er dus. Maar iedereen is het er over eens dat, als het kroonprinselijk paar er in slaagt ook nog een zoon voort te brengen, die voorrang moet hebben. Daar moeten overigens grote vraagtekens achter worden gezet. Naruhito en Masako zijn ruim acht jaar getrouwd en hebben er lang over gedaan om te komen waar ze nu zijn. Het voortplantingsprobleem was in conservatieve kring al geruime tijd aanlei ding voor sombere bespiegelingen over de toekomst van de monarchie en velen be gonnen, gezien de leeftijd van Masako, de moed al op te geven. De prinses was al eerder zwanger, maar had eind december 1999 een miskraam. Dat werd door de even machtige als stoffige hof houding geweten aan de opdringerigheid van de pers, die het grote nieuws met grote ophef bracht en de aanstaande moeder geen rust zou hebben gegund. Of dat een medisch verantwoorde verklaring is, mag worden betwijfeld. De pers heeft in elk geval zijn les geleerd. Sinds de hofhouding dit voorjaar bekend maakte dat de prinses 'tekenen van zwan gerschap' vertoonde, is terughoudendheid troef. De batterijen camera's die bij Ma- sako's vorige zwangerschap voor het paleis in de aanslag stonden om maar een glimpje van de prinses te kunnen opvangen, zijn nu afwezig. En in de krant volstaat men met het afdrukken van het maandelijkse communi qué over de 'goede gezondheidstoestand' van de prinses. Gevreesd moet worden dat de media dit na de geboorte met een over dosis aan marsepein goed zullen maken. Dat wil uiteraard niet zeggen, dat door de onofficiële royalty watchers niet druk wordt gespeculeerd over het geslacht van de baby en hoe hij/zij verwekt zou kunnen zijn. Be gin dit jaar zorgde de Süddeutsche Zeitung uit München voor een schandaal dat de be trekkingen tussen Tokyo en Berlijn even on der druk dreigde te zetten. Op de omslag van het magazine stond een statiefoto van het kroonprinselijk paar, waarop bij Naruhi to op kruishoogte de tekst 'tote Hose' (dooie boel) was aangebracht. Dat was een ondub belzinnige toespeling op geruchten dat de prins onvruchtbaar zou zijn. Dat gerucht wordt nu als ontzenuwd beschouwd, maar heel hardnekkige sceptici sluiten nu het ge bruik van de reageerbuis niet uit. Hoewel de steun voor de monarchie onver anderd hoog is (80 procent), constateert de Amerikaanse historicus van de monarchie Kenneth Ruoff bij de jeugd een gestage af kalving van die populariteit. Voor hen is de monarchie niet meer van deze tijd. Dat ligt in de eerste plaats aan de reactionaire hof kliek, die de keizerlijke familie behandelt als een exotische diersoort, die niet aan het pu bliek mag worden blootgesteld. Een pilsje drinken in de kroeg, zoals de Spaanse ko ning Juan Carlos wel eens heeft gedaan, of fietsen door de stad zoals het Zweedse ko ningspaar regelmatig doet, is hier ondenk baar, zegt Ruoff. „Dat werkt onverschillig heid in de hand. Maar dat zal veranderen, zodra de eerste foto's van de baby worden getoond." door onze correspondent Frans Lindenkamp sao paulo -Velen hadden hun laatste adem net uitgeblazen, maar tallozen moesten dat nog doen. Ze werden levend begra ven omdat ze geen enkele marktwaarde meer vertegen woordigden. Duizenden neger slaven - mogelijk zelfs een veel voud ervan - kregen kort na aankomst een gemeenschappe lijk graf midden in het centrum van het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samengepakt in hokken van amper anderhalve meter hoogte en zonder menswaardig voedsel hadden ze zojuist over steek over de Atlantische Oce aan gemaakt. Wie nog enigszins fit oogde, werd vrijwel direct verhandeld aan blanke heren boeren. Wie dat niet deed, wachtte een massagraf. De botten die nu aan de opper vlakte komen, zijn de getuigenis van het lugubere verleden. Tus sen 1770 en 1831 bevond zich in de havenwijk die nu Gamboa heet de roemruchte Valango- slavenmarkt. Het was destijds de grootste van Brazilië. Met honderdduizenden kwamen ze daar aan. Ontvoerd door hun blanke evenbeeld dat zich supe rieur achtte. De eerste beenderen kwamen naar boven in 1996, toen een bewoonster begon met de ver bouwing van haar huis. Haar metselaar stuitte op de mense lijke resten en nam prompt ont slag omdat hij het niet ver trouwde. De vrouw schakelde daarop de gemeente in en die groef 28 complete skeletten en 3000 losse beenderen op. Ze be hoorden toe aan mannen er gens tussen de 18 en 25 jaar, zo kwam later vast te staan. Ont dekt werd dat het bewuste huis en dat van anderen gebouwd was daar waar ooit de begraaf plaats 'Nieuwe Zwarten' lag. Geld voor archeologisch speur werk was er destijds niet. Nu wel. Projectleider en geschied kundige Antonio Athahayde ver wacht dat de graafwerkzaamhe den twee jaar zullen gaan duren. Hij heeft geen flauw benul hoe veel slachtoffers van de slaven handel er begraven liggen, maar uit zijn studie in het stadsarchief blijkt dat een aantal van 10.000 zeer wel mogelijk is. Met de vondsten gaat Athahayde een museum inrichten. Om de her innering aan deze zwarte blad zijde van de mensheid levend te houden. tokyo/ap - Een keizerlijke hoveling zal een samoerai-zwaard aan bieden, waarna een ritueel bad volgt op luitklanken. Een bood schapper zal vervolgens de naam bekendmaken die door de Japan se keizer zelf is uitgekozen voor de baby van kroonprins Naruhito en prinses Masako. De geboorte zal zijn omgeven door rituelen. Enkele uren nadat Masako zal zijn bevallen, biedt een kamerheer de zuigeling een zwaard aan, dat speciaal voor de gelegenheid is ver vaardigd door een meestersmid. Het maken van zwaarden wordt in Japan beschouwd als kunst en het exemplaar dat voor de baby is gemaakt, staat nu al bekend als een nationale schat. Na de zwaardceremonie zal een keizerlijke boodschapper de ouders informeren over de naam die de grootvader, keizer'Aküiito, het kind heeft gegeven - de keizerlijke gebruiken beschikken dat de vader en moeder van het kind daar geen inspraak in hebben. Ook bij het ce remoniële, met luitmuziek opgeluisterde bad, spelen de ouders geen rol. Het Japanse volk zal gedurende twee dagen na de bevalling in staat worden gesteld hun vreugde over de geboorte te uiten. De konink lijke familie heeft gisteren gezegd dat er boeken zullen worden ge plaatst bij het koninklijk paleis in Tokyo en het Togu-paleis - waar Naruhito en Masako wonen - zodat bezoekers him boodschappen en felicitaties kwijt kunnen. Cadeaus worden niet geaccepteerd. Toen de toenmalige kroonprins Akihito en prinses Michiko - nu kei zer en keizerin van Japan - in 1960 hun zoon Naruhito kregen, ston den meer dan 11.000 mensen uren in de rij om de boeken te teke nen. sangatte -Koerdische immigranten wachten bij een overvol vluchtelingencentrum van het Rode Kruis in de Franse stad Sangatte. Ten minste dertig mensen liepen dinsdag verwondingen op toen gevechten uitbraken tussen Afghaanse en Koerdische vluchte lingen in het opvangkamp voor asielzoekers in de Noord-Franse stad. Twee van de gewonden zijn er ernstig aan toe, zo maakten de autoriteiten giste ren bekend. De twee groepen kregen ruzie om het gebruik van een waterkraan. De ongeregeldheden ontstonden dinsdag rond het middaguur en gingen door tot half vier gisterochtend. Daarna werd het weer rustig in het kamp. De autoriteiten hadden ze ventig agenten ingezet om de rust te herstellen. Twee politiemensen raakten lichtgewond. Het op vangkamp in Sangatte herbergt ongeveer duizend vluchtelingen die eerder naar Groot-Brittannië pro beerden over te steken. In juli liepen de spanningen in het kamp ook al op tussen Koerden en Afghanen. Elf mensen raakten toen gewond bij hevige rellen. Foto: AP/Michel Spingler door onze correspondent Ans Bouwmans Washington - Een 94-jarige vrouw uit een klein dorp in de Amerikaanse staat Connecticut is overleden aan miltvuur. De vrouw lag sinds vorige week in het ziekenhuis. Het CDC, het Amerikaanse federale instituut voor preventie en ge zondheidszorg, bevestigde gisteren dat het inderdaad om een longinfectie door antraxbacillen ging. Het is de autoriteiten een raadsel hoe ze de ziekte opgelopen kan hebben. Het CDC en de FBI onderzoeken de zaak. Volgens gouverneur Rowland van Con necticut, een staat aan de noordoostkust van de Verenigde Staten, is het moeilijk te verklaren hoe de vrouw antrax kan hebben gekregen. De 94-jarige Ottilie Lundgren woonde op zichzelf in Oxford, een landelijke gemeente vijftig kilometer van Hartford. Haar huis is verzegeld en familieleden en bekenden worden on dervraagd over haar activiteiten in de af gelopen dagen en weken. Het onderzoek richt zich in eerste instan tie op post die de vrouw heeft ontvangen. De gepensioneerde juridisch secretaresse ging niet vaak de deur uit. Het postdistri- butiecentrum dat post naar Oxford be handelt, is onlangs op miltvuursporen onderzocht, maar dat leverde niets op. Volgens gouverneur Rowland wordt nu uit voorzorg antibiotica ter beschikking gesteld aan het personeel. Van de achttien mensen - inclusief Lund gren - bij wie tot nu toe miltvuur is vast gesteld, waren er zestien werkzaam bij de post of in de journalistiek. Aangenomen wordt dat ze zijn besmet via brieven met antrax. Ottilie Lundgren is het vijfde dodelijke slachtoffer. Haar dood lijkt net zo'n groot mysterie als die van ziekenhuismede werkster Kathy Nguyen. Deze vrouw uit New York - die ook geen contacten had met postkantoren of media- stierf op 31 oktober aan miltvuur. De FBI heeft nog niet kunnen achterha len wie achter de antraxbrieven zit. Bin Laden martelaar Osama bin Laden heeft zijn zoon laten zweren dat hij hem zal doden als hij gevangen dreigt te worden genomen door Amerikaanse troepen. Dat meldde de Saudi-Arabi- sche krantAl-Watan gisteren. Bin Laden wil de geschiedenis ingaan als martelaar. Volgens de krant heeft de terroristen leider zijn naaste medewer kers gezegd dat ze er rekening mee moeten houden dat hij nog maar enkele dagen of we ken in leven zal zijn, Op een videoband zou hij zijn laatste wil hebben uitgesproken, die na zijn dood zou moeten wor den uitgezonden. kabul -mazar-i-sharif/afp-rtr - De Talibanstrijdkrachten die al een week omsingeld zijn in de noordelijke stad Kunduz, zijn be reid zich over te geven aan de Noordelijke Alliantie. Dat is de uitkomst van onderhandelingen vannacht tussen leiders van de strijdende partijen in Afghanis tan, zo meldden diverse media. Talibancommandant en onder minister van defensie, Mullah Faizal, verklaarde na gesprekken met generaal Dostum van alli antie: „Er zal vrede zijn. Er zal in Kunduz geen geweld plaatsheb ben." Na de verzekering te heb ben gekregen dat Faizal ook spreekt voor de vele buitenland se vrijwilligers die aan de zijde van de Taliban meevechten, stelde ook Dostum dat „het pro bleem van Kunduz zal worden opgelost en niemand zal er vechten". Veel Pakistanen, Tsjetsjenen en Arabieren die ingesloten zitten in Kunduz, zouden niet willen capituleren uit vrees voor exe cutie. Generaal Dostum heeft toegezegd dat de buitenlanders zullen worden behandeld vol gens de regels van het interna tionaal recht en de conventies voor de mensenrechten. De bui tenlanders lijken daar echter weinig vertrouwen in te hebben. Volgens generaal Mazir Mah- mad van de alliantie willen ze ker 2000 van hen zich verschan sen in de stad en doorvechten. Veel vrijwilligers lijken zich on danks de woorden van Faizal niet langer te schikken naar de bevelen van Talibancomman- danten. Talibanstrijders die zich over willen geven of willen over lopen, zouden door de fanatieke buitenlanders worden geëxecu teerd. Mocht Kunduz vallen, hebben de Taliban alleen nog hun eigen machtsbasis Kandahar in han den. Èen woordvoerder van Ta- libanleider mullah Omar, die volgens het televisiestation al- Jazeera alle berichten tegen spreekt over een op handen zijnde overgave in Kunduz, ver klaarde gisteren dat ze Kanda- har tot de dood zullen verdedi gen.. brussel/anp-belga - Romano Prodi, de voorzitter van de Eu ropese Commissie, scoort in de jaarlijkse 'hitparade' van het Franse blad L'Expansion drama tisch slecht. Hij komt als laatste uit de bus, met veruit het laagste rapportcijfer van alle eurocom missarissen. Een andere Itali aan, Mario Monti (concurrentie- zaken), voert de ranglijst aan. De Nederlandse commissaris Frits Bolkestein (interne markt, belastingen) eindigt in de mid denmoot. Een groep van 42 in Europese zaken ingevoerde journalisten gaven hun oordeel over werkkracht, invloed en communicatieve vaardigheden. Vooral op dat laatste punt, maar ook wat werkkracht betreft, is Prodi afgetekend de laatste, met een rapportcijfer van 2,8. Bolke stein scoort 5,4.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 11