ut ti tf rf ii at ut "DANK U" 1 LICHT INTERIEUR A LIFE LESS ORDINARY FAMILIEBERICHTEN Sylvia werd geraakt door een tennisbal. Tand uit haar mond! Gelukkig wist Daan hoe hij hem moest bewaren KWALITEIT EN COMFORT IN LEER BIJ LEDERLAND Het Nationaal Reumafonds bestaat 75 js' Dat is ook 75 jaar steun van hulpvaardig mensen. Mensen die geld geven, collecten of anderszins ons werk steunen. Nationaal Reumafond^ DONDERDAG 8 NOVEMBER 2001 901 Opgave per fax 023 - 5 150 567* Opgave per telefoon 023 - 5 150 370* Overlijdensberichten geboorteadvertenties maandag t/m vrijdagkrant: dag van plaatsen 09.00 uur zaterdagkrant: vrijdag uiterlijk 16.45 uur Overige advertenties: dag vóór plaatsen: 11.30 uur maandagkrant: vrijdag 15.00 uur Wat was je sterk en arbeidzaam Steeds heb je voor eenieder klaargestaan. Flink was je. je hele leven. En nu wordt je rust gegeven. Na een periode van afnemende gezondheid is in de vroege ochtend van 7 november 2001 van ons heengegaan onze dierbare vader en opa THEODORUS GERARDUS JOSEPHUS WELSINK Dirk weduwnaar van JO WELSINK-VERSLUUS op de leeftijd van 88 jaar. Wü zijn dankbaar voor de fijne momenten die wü samen met hem hebben kunnen beleven in d'rt laatste moeilijke jaar. Vlijmen: DICK en HELMA NICOLE en NEIL MANON en JORG TOINE Oosterwolde: MARTIEN en SOPHIE RIEN SYTSKE EWOUT Ravens woud: HENNY en NIENKE FLEUR ANNE JUUL Dirk is opgebaard in de rouwkamer van Huize Liduina. Aldaar gelegenheid tot afscheid ne men op vrijdagavond 9 november van 19.00 tot 20.00 uur. De Eucharistieviering en Uit vaart zal plaatsvinden op zaterdag 10 novem ber om 10.30 uur in de St. Matthiaskerk aan de Herenweg te Warmond. Hierna begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats aldaar. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de koffiezaal van Huize Liduina. Oosterwolde. 7 november 2001 Correspondentieadres: Oosterbrink 12 8431 RA Oosterwolde Mijn allerliefste Tante LENIE straalt nu aan de hemel! Nooit meer logeren Nooit meer bij je eten Nooit meer uit school ophalen Nooit meer naar Jamin Nooit meer samen knuffelen Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik wil nog even zeggen dat ik heel veel van je hou. Dikke kus van SUZANNE Moeder Zij heeft ons laten zien wat "leven" is wat echte liefde is dat verdriet nabijheid is. Zij heeft ons geleerd zonder woorden dichtbij te zijn juist in "lijden" bij elkaar te zijn. Zo blijft zij bij ons. Na een stil en zwijgzaam lijden is plotseling uit ons midden weggenomen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma LEENTJE VAN DIJK-DE MOL Lenie op de leeftijd van 52 jaar. T. A. VAN DUK KLAZINA en ARIE ARON MICHIEL WILMA en PETER THEO MARTINA en ADRIE LEONA 7 november 2001 Willy Sluiterstraat 69 2225 KD Katwijk M'ün vrouw, onze moeder en oma is op gebaard in het rouwcentrum, Zuidstraat 103 te Katwijk aan Zee, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren op zaterdag 10 november van 19.00-20.30 uur. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. maandag 12 november om 11.00 uur in het Hervormd Kerkelijk Centrum, Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee, waarna de begrafenis zal plaatsvinden ca. 12.00 uur op de begraaf plaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwjjk aan Zee. Liever geen bezoek aan huis. Diegenen die geen rouwkaart ontvangen heb ben, vragen wij deze advertentie als zodanig te beschouwen. Verdrietig, maar met fijne herinneringen aan de gelukkige jaren met elkaar, geven wü u kennis van het overlijden van onze lieve vader, opa en mün overgrootvader PIETER MASSAAR weduwnaar van CLASINA JANNETTHA MASSAAR-DEN DAAS in de leeftüd van 92 jaar. Hij was eerlijk en oprecht HANS en COBI JAKOBINE en HAROLD BABETTE MARTUN LIA en LUC Leiderdorp, 6 november 2001 Correspondentieadres: E. G. J. van der Meer-Massaar Hermelünvlinder 7 2317 KC Leiden Onze papa is overgebracht naar Uitvaartcen trum 't Leidse Huys, Gitstraat 1 te Leiden, al waar geen bezoek. De afscheidsdienst zal worden gphouden op zaterdag .10 november om 12.00 uur in het "Groene KerKie", Haarlemmerstraatweg te Oegstgeest, waarna aansluitend de begrafe nis zal plaatsvinden op de begraafplaats gele gen naast de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in het "Willibrords Erf" gelegen naast de begraafplaats. Het is ons maar geleend de vele mooie dingen. Ons onbetwistbaar eigendom, zijn de herinneringen. Na een leven vol zorg en toewijding voor zün gezin en allen die hem dierbaar waren, is on verwacht van ons heengegaan mün lieve man. onze lieve vader en opa, mün dierbare zoon ROKUS VAN DER VEER in de leeftijd van 66 jaar. Leiden: JANNIE VAN DER VEER- SCHOUTEN Voorschoten: WON NE DE RUYTER- VAN DER VEER MARTIN DE RUYTER JESSICA. FABIAN Leiden: ERWIN VAN DER VEER Boskoop: N. VAN DER VEER- VAN KLEEF 6 november 2001 Hannie Schaftstraat 16 2331 GS Leiden Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 9 november van 19.00 tot 19.30 uur in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwij gerlaan 179 te Leiden. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 10 november om 10.00 uur op de begraafplaats "Rhünhof", Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van de begraaf plaats. 'Enige kennisgeving Sterven doe je niet ineens, maar af en toe 'n beetje, en alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je, het is je dikwijls zelfs ontgaan. je zegt: ik ben wat moe. maar op 'n keer dan ben je aan je laatste beetje toe. Na een liefdevolle en zorgzame verpleging in Verpleeghuis Overrhijn, is toch nog onver wacht overleden, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en zus ALIDA UZERMAN- PIELANEN weduwe van FRANS ADAM IJZERMAN *21 juli 1913 t 3 november 2001 LENIE en KOOS MARCO en CARINA MARIËLLE en TOON AGNES en HENK EGON JEROEN AGNES PIELANEN Leiden, Verpleeghuis Overrhün Afdeling Langegracht Correspondentieadres: M. Heijmans-IJzerman B. van Meertenstraat 4 2331 DM Leiden De begrafenis heeft in besloten kring plaats gevonden. BeoSound 3000 radio met RDS en cd-speler. BeoLab 8000 luidsprekers. BeoSound 9000 combinatie van 6 cd-speler en radio met RDS De BeoLab 1 is de topluid- spreker van Bang Olufsen. BeoSound Ouverture radio met RDS, cd-speler en cassettedeck. BeoLab 6000 luidsprekers. KATWIJK Electro World Peursum, Voorstraat 31b-33, LEIDEN BANG OLUFSEN Roest. Botermarkt 25, LEIDERDORP Swaak Beeld Geluid, Winkelhof 81, LISSE Johan van Stijn, Kanaalstraat 32, OEGSTGEEST Bang Olufsen Roest, Lange Voort 11A, VOORSCHOTEN W. de Ru en Zn., Voorstraat 25. BANG OLUFSEN Volq zelf een EHBO-cursus...bel 070 338 32 32 Het Oranje Kruis www.ehbo.nl EHBO komt altijd van pas! KOM KIJKEN BIJ UW MONTIS DEALER: Bf=? www.montis.nl Breestraat 139, 2311 CM Leiden 071-5130432 www.licht-interieur.nl Louisville Uitgevoerd in de prachtige nieuwe leersoort 'Midway Select'. Als 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3-zitsbank en als elementengroep leverbaar. De nieuwe Lederland brochure 2001/2002 ligt voor u klaar bij uw Lederland vestiging. Dé specialist in leren zitmeubelen LEIDERDORP MEUBELPLEIN TEL.: ((171) 54 16 395 KOOPAVOND: DONDERDAG WWW.LEDERLAND.NL ed fer evi ek Tijdens ons jubileum is dit een boodschap aan al die honderdduizenden die de M reumabestrijding helpen. Namens anderhalf miljoen mensen met reuma: "DANK!!!" Reuma is een ziekte met beperkingen, pijn en onzekerheid. En is nog altijd niet te genezen. j° Blijf het Nationaal Reumafonds helpen. u REUMABESTRIJDING Voor vragen over (leveij met) reuma: De Nationale Reumalijn 0900 - 2030300 (22 cpPj www.reumafonds.nl ji k (deze mededeling is door de media gratis geplaatst)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 4