K y SERVICE A Kruiswoordraadsel jf N v 7 P Buien en koude lt v 1 F Twist alle informatie over films en uitgaan elke donderdag in de ITKRANT en op wwwJeidschi CD VAN DE DAG Genre: klassiek Wim de Ruiter Eye-Opener (ErasmuS/Music Media) De Haarlemmer Wim de Ruiter mag steeds meer tot de toonaangevende componisten van Nederland gerekend worden. Op de nu uitgebrachte cd Eye- opener zijn vijf wer ken van De Ruiter als een stalenboekje bijeen gebracht en te beluisteren met een kleurrijke diver siteit aan instru mentbezetting. De titelcompositie Eye- opener (\S97) voor ciavecimbel en soundtracks laat de essentie van De Ruiters muziek in een notendop ho ren. Inventief, vol humor en vitaliteit en zeker ook zeer toegankelijk voor de luisteraar. De ande re werken zijn ge schreven voor orgel en viool, Whim 1997), Zonder titel 1986); voor clavi chord. Fancy (1997); voor blokfluitkwar tet en soudtracks en tot slot Oksi 1994), het meest monu mentale werk op deze CD voor drie trompetten, twee trombones, orgel en percussie. Opname- technisch een uit stekend werk. Voor de eveneens uitste kende uitvoering te kenen musici als Klaas Hoek, Jos van der Kooy en vele anderen. BOEK VAN DE DAG Genre: verhalen. F.B. Hoti De mooiste verhalen Uitg. De Arbeiders pers Prijs: ƒ26,44 Voor beginnend schrijvers is er nog hoop. Ie hoeft niet per se op je veertig ste al een boeken plank bijelkaar te hebben geschreven om ooit een belang rijke rol in de Ne derlandse literatuur te vervullen. Neem F.B. Hotz, in 1998 onderscheiden met de P.C. Hooftprijs voor verhalend pro za, die pas op 53-ja- rige leeftijd debu- F.B.HOTZ DE MOOISTE VERHALEN teerde met het ver haal De tramrace in het literaire tijd schrift Maatstaf. In De mooiste verhalen zijn de hoogtepun ten uit Hotz' oeuvre verzameld. Nie mand die zo mooi PUZZEL over de treurigheid van de Nederlandse jazzscene heeft ge schreven, of over de tragiek van het hu welijk. En dat alle maal in die kurk droge stijl, waarin geen woord teveel voorkomt. Mooi is ook het nawoord van Maarten 't Hart, die openhartig over zijn ontmoetingen met Hotz - een pu bliciteitsschuwe man - schrijft. Een volwaardig eerbe toon aan de vorig jaar overleden schrijver. En dat voor de spotprijs van amper vijfen twintig gulden. 11 12 2 1 9 3 4 1 H<3 1 14 21 22 I 23 24 1 26 27 29 3^| -P- l 1 33 j horizontaal: 1. Angst; 5. moe; 6. vierhandig zoogdier; 8. bitse terecht wijzing; 11. wilde haver; 13. triomfboog (Fr 15. bij woord; 16. muzieksoort; 18. boksterm; 19. muzieknoot; 20. zijde van een schip; 21. landbouwwerktuig; 23. stad in Duitsland; 25. barium; 26. koning (Fr.); 28. boom; 29. afgescheiden bevolkingsgroep; 32. zoon van (voor Schotse namen); 33. soort drug; 34. kweek. verticaal: 1. Kledingstuk; 2. grote toeloop; 3. water (Fr 4. nat rijst veld; 7. goedmoedig persoon; 9. vaartuig; 10. soort belas ting; 12. ondernemingsraad; 14. rooms-katholiek; 16 munt; 17. bergweide; 22. Japans bordspel; 24. bloem; 25 bouwkundig ingenieur; 27. soort weefsel; 28. droog plaats; 30. tennisterm; 31. ten langen laatste. Oplossing van woensdag: Horizontaal: 4. Kaaiman, 5. mis; 7. noria; 9. tros; 10. have. Verticaal: 1. Paring; 2. liter; 3. kapmantel; 6. stoom; 8. tap. (advertentie) DONDERDAG 8 NOVEM -I0 vr -3 -I Stockholm 4 V 7 Londen 12 -* Bordeaux 7 Belgrado Moskou 7 I0 ■S 14 17 22 20 20 25 25 26 Verwachting voor morgen <-I0*C -10 tot-S'C -S tot 0°C OtotS'C 5 tot I0°C 10 tot I5°C IS tot 20°C 20 t< :2S°C 25 tot 30"C 30tot3S*C JS'C LEGENDA *v* Zonnig Opklaringen Bewolkt -P Buien A Reger Zn Hagi i HET WEER door Jan Visser - „Terwijl aan de beuken en eiken nog - bev blad zat werden op veel plaatsen ijsbanen een 10 centimeter dikke sneeuwlaag". Dit niet afkomstig uit een kroniek waarin een sche winter uit de Kleine Ijstijd wordt best maar uit het maandblad voor weergeïntert Weerspiegel, editie 12, jaar 1980. Begin no 1980 was het namelijk uitzonderlijk koud i en door het noordwaarts opdringen van zi kwam het op 6-7 november regionaal tot zt sneeuwval. In de regio Amsterdam lag zelfs centimeter. Later in de maand werd het o\|J zeer zacht. November 2001 gaat niet op het. maar zacht weer is de komende dagen tabfl achterkamer van een uitdiepende depress! Denemarken werden vandaag arctische lui 2 naar ons land getransporteerd. Daarin kwa-e met onweer, hagel en zware windstoten totzj ling. De komende nacht neemt de wind laijti sterk af en de buiigheid beperkt zich hoofd- de kustprovincies. Morgen duurt de aanvoi11 de pooÜucht voort. Daarin komen in onzeM1 nieuw enkele buien tot ontwikkeling. VerdfF gere middagtemperaturen dan 7-8 graden^ kust eerst nog een krachtige tot harde wind*1 delijke richtingen. Tijdens het weekeinde w" dankzij een hogedrukuitloper rustiger en dpi weer, maar in het binnenland gaat het 's njf enkele graden vriezen. Een hoogtestoring jfs buiigheid gisteren meer op dan verwacht. schillende plaatsen werd 's ochtends al gev_ maakt van onweer (IJmuiden) en hagel. M® van een frontale storing nam de neerslagaa. de middag toe. In Aalsmeer werd 's avond" getapt (15 mm aan het begin van de avoncL( Hoofddorp 13 en in Wijk aan Zee, Schiphop, terberg 12 mm. gj le ÏO WEER MAXIMUM TEMPERATUUR MINIMUM TEMPERATUUR WINDRICHTING NEERSLAG KANS VRIJDAG x r T# 7° 2° N 4 80% ZATERDAG 8° 2o ZW 3 40% ZONDAG 10° 6° W 3 20% MAANDAG 10° 7° NW 3 40% DINSDAG 6° NW 4 20% Weersverwachting voor morgen min max zonuren min max zonuren Athene 15 22 7 Londen Barcelona v. 9 15 5 Madrid Berlijn 0 4 2 Parijs Florence -P 9 15 6 Praag Istanbul 13 19 6 Rome Kopenhagen -2 2 6 Wenen ~"r* 5 2 •I 7 12 8 3 18 6 Noordzee Alkmaar Hoorn Purmerend Markermeer IJmuiden Haarlem Zaanstad Al mere r Amsterdam Hoofddorp Leiden Wassenaar 8 3 Alphen a.d. Rijn Hilversum Soest Amers Utrecht Verwachting voor STRIPS ZON EN MAAN CASPER HOBBES door Bill Waterson HET MOEILIJKSTE VOOR 0N5 AVANT-GARDISTISCHE P05TH0DERNE KUNSTENAARS 15 TE BE5LI55EN OFCJE DE COmERCIEHOETEN AANVAARDEN. rj£ LATEN WE TOE DAT 0N5 WERK GEPOPULARISEERD EN GEËX PLOITEERD U0RDT DOOR EEN HARKT DIE 5TEED5 HAAR SNAKT NAAR IETS NIEUWS? DOEN WE HEE AAN EEN SYSTEEM DAT VAN HOGE KUNST LAGE KUNST HAAKT ZODAT HET GE5CHIKT 15 VOOR HAS5AC0N5UHPTIE? NATUURLIJK, ALS EEN KUNSTENAAR COHHERCIEEL WORDT, SPOT HIJ HET ZIJN STATUS VAN OUTSIDER EN VRIJE DENKER. HIJ VERKOOPT ZICHZELF AAN DE LOHPE EN OPPERVLAKKIGE WAARDEN WAAR KUNST BOVEN H0ET STAAN. HIJ VERHANDELT DE INTEGRITEIT VAN ZIJN KUN5T IN RUIL ZO MOEI LIJK WAS DAT NIET. VRIJDAG 9 NOVEMBER 2001 Zon- en maanstanden Zon op 07.50 Zon onder 16.56 Maan op 00.00 Maan onder 15.06 Waterstand IJmuiden IC Hoog 09.35 22.25 0! Laag 04.45 «17.15 COLOFON °l Leidsch Dagblad (opgericht 1 maart i8jj DE RECHTER PR.ECPV He't AJe<EA-> TPbbl/1 TER.OG A US VOORÏiTTCR Z'AJ door Mr Jesse van Muylwijck KANTOOR: Rooseveltstraat 82,071-5356356 Postadres: Postbus 54,2300 AB Leiden ABONNEESERVICE: e-mail: abonneeservice@hdc.nl Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m vr.18.00-19.30 uur en zaterdag 10.00-13.00 uur: 071-5128030 DIRECTIE: B.M. Essenberg, G.P. Arnold, W.MJ. Bouterse (adjunct) HOOFDREDACTIE: Jan Geert Majoor. Kees van der Malen. Léon Klein Schiphorst (adjunct) TELEFAX: Advertenties: 071-5323508 Familieberichten: 023-51505! Redactie: 071-5321921,071-53 INTERNET: www.leidschdagl 1 f ADVERTENTIES; Maandag t/ t van 8.30 tot 17 uur, 071-5356 0 RUBRIEKSADVERTENTIES: M 11 vrijdag van 8.30 tot 17 uur: 0 E-MAIL redactie.ld@damiati ZIEKENHUIZEN ONGEVALLENDIENST: Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp: 24 u. per dag. Diaconessenhuis: ma; vrijdag 08.00-17.00 u. (uitgezonderd feestdagen). Leids Universitair Medisd 24 u. per dag. Rijnland Ziekenhuis, locatie Alphen aan den Rijn: geen ongev INLICHTINGEN BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN: Diaconessenhuis: tel. 071-5178178. Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp: t< Rijnland Ziekenhuis, locatie Alphen aan den Rijn: tel. 0172-463131. Leids Universitair Medisch Centrum: tel. 071-5269111. (advertentie) •MOOI CREATORS SYNDICATE. VW9KP IK VÊKVANóéN poo&eeumtr M&T B££N? V J mt. ..X HAP K&JS! SOitP- pap zien tfeeuevp ve-r LA&. Vrouwelijke I voorzien van GORE Voor info: 073 - 523 11 23 www.ecco.com/nl •■en voftWA'-pyaVLfi o Owi* P< de mepil mi k«nt agén «.i Nede-l* Duu-UW «A iUe kfogdvx». ïatwlfcltiiifetktas, 1 rteri ril nawwrtfjfc «Wf.) WttCtufog y uw mgtss K.nf-nii fï.W pw Mrn rnftmnwitt* W'WWVVl 1 Ktu i l ONI

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 12