Parool belang wil PCM inperken MEDIA Koots creatie als vieze man blijft héérlijk vies 'Ik hol niet achter nieuwshypes aan' STER vernieuwt huisst Gorillaz maakt meeste kans op MTV-Award Justitie wil NCRV om film vervolgen wegens smaad MEDIA IK Omroep wacht miljoenenclaim Hilversum - De raadsman van de Maastrichtse rechter F. heeft gedreigd met een miljoenen claim tegen de Limburgse re gionale omroep LI. De omroep bracht dinsdagavond het be richt dat de 45-jarige rechter wegens ontucht met minderja rige kinderen bij de rechtbank was opgestapt. Later bleek dat F. twee weken geleden inder daad is opgestapt, maar dat het gaat om het bezit van porno grafische afbeeldingen van kin deren. Van ontucht zou geen sprake zijn. Volgens LI - verslag gever Marc Teunissen is justitie zelf schuldig aan het misver stand. „Ondanks veelvuldig aandringen van onze kant, ble ven ze beweren dat er niks aan de hand was rond rechter F. Wij beschikten over goede bronnen die het tegendeel beweerden." Advocaat R. Wagemans som meerde de omroep dinsdag avond de uitzending stop te zetten. LI weigerde dat. Wel werd de tekst van de beschuldi ging die in de nieuwsuitzending werd geuit in de loop van de avond aangepast. Chatten via KRO met lody Bernal Hilversum - Kinderen kunnen woensdag 14 november tussen 18.30 en 19.30 uur chatten met Jody Bernal op de KRO-jeugdsi- te www.jeugd.kro.nl. De zanger is benoemd tot am bassadeur van de Kinderrech ten Maand. De jeugdsite van de KRO be steedt in de maand november uitgebreid aandacht aan het thema kinderrechten. Naast de chat met Jody Bernal zal staats secretaris van justitie Kalsbeek op de site in begrijpelijke kin dertaal uitleggen wat kinder rechten zijn en hoe belangrijk ze voor Nederlandse kinderen zijn. Op zondag 18 november wordt in Ahoy' in Rotterdam het Kin derrechten Festival gehouden. DONDERDAG 8 NOVEA* amsterdam/anp - Stichting Het Parool is bereid haar meerder heidsbelang van 57,4 procent in kranten- en boekenuitgever PCM op te geven. Dit heeft secretaris T. Strengers gisteren gezegd. De stichting stelt wel voorwaar den. Zij is niet bereid om te ver kopen. Acceptabel is wel als haar meerderheidsbelang 'ver watert'. Dit gebeurt als nieuw aan te trekken financiërs in ruil aandelen krijgen in het concern. Strengers gaf aan dat de stich ting in dat geval niet zonder Uitreiking vanavond in Frankfurt door Jeroen Keijzer frankfurt - De virtuele band Gorillaz is de grote kanshebber bij de MTV Europe Music Awards, die vandaag worden ge houden in het Duitse Frankfurt. In zes categorieën (Beste groep, Beste dance, Beste nieuwe act, The Web award, Beste song en Beste video) is deze groep be staande uit stripfiguren genomi neerd. Voor Beste Nederlandse Act moeten Anouk, Bastian, Johan en Kane het tegen elkaar opne men. Andere uitschieters in de nomi naties zijn Limp Bizkit en U2, met ieder vier stuks in dezelfde categorieën (Beste groep, The Web award, Beste album en Beste rock). Voor de belangrijkste prijs van de avond, die van Beste video zijn The Avalanches (Since I left you), Fatboy Slim (Weapon of Choice) Gorillaz (Clint East wood), Outkast (Ms. Jackson) en Robbie Williams (Supreme) ge nomineerd. Ceremonie De ceremonie rond het belang rijkste muziekprijs van Europa wordt vanavond live uitgezon den op MTV. Presentator wordt de Britse komiek Ali G, hier be kend van zijn door de VPRO uit gezonden The Ali G Show en zijn gastoptreden in de Madon na cüp Music. Het evenement wordt gehouden in de Festhalle. Deze ligt aan de Ludwig Ehrhard Anlage, maar deze is voor de gelegenheid om gedoopt tot de MTV Boulevard. Frankfurt is helemaal in de ban van de MTV Europe Music Awards, de stad hangt vol met posters en vlaggen en een twin tig meter lang affiche van het evenement siert het Centrale Station. Aanslagen Ondanks de recente terroristi sche aanslagen in de VS zag de organisatie geen reden om de uitreiking sober te houden. Vol gens MIV wordt het een 'groot se, spectaculaire show'. De prijsuitreiking heeft nauwe lijks te lijden gehad onder afzeg gingen uit Amerika. Alleen Janet Jackson en Destiny's Child ko men niet. Er zal worden opge treden door Amerikaanse arties ten als Mary J. Blige, Jay-Z, REM en Limp Bizkit naast Europese acts als Basement Jaxx, Depeche Mode en Dido. Gastpresentato- ren zijn onder meer Kelis, Alicia Keys, Pink, Christina Ricci, Ben Stiller, Atomic Kitten en Shaggy. MTV Europe Music Awards 2001 wordt vanavond om 21.00 uur live uitgezonden vanuit Frank furt. Hilversum - Werkelijk een must voor de liefhebber van Kees van Kooten en Wim de Bie. De dvd (ook op video verkrijgbaar) van de De vieze man. Lachen, gie ren, brullen is het, maar zoals het hoort bij Van Kooten en De Bie: toch altijd met een onna volgbare ernstige ondertoon. Blijkens een begeleidend schrij ven van de VPRO zijn, sinds de vieze man in de jaren tachtig zijn intrede had gedaan, de nor men en waarden van de Neder landse samenleving hard ach- Meneer Foppe en De Vieze Man. Foto: VPRO/Roel Bazen teruitgegaan. „Het CPB (Cen traal Planbureau) schatte on langs het aantal vieze mannen in Nederland op 406.350", aldus de VPRO. De nieuwste door de VPRO uitgebrachte dvd en video bevat de meest vieze scènes van de 'enige echte vieze man'. Maar op dezelfde dvd/video wordt echter bewezen dat er ook altijd nog nette Nederlan ders rondlopen. Wat te denken van de creaties de Zusjes Veenendaal (eveneens fenome naal), moeder en zoon Van Put ten en Ralph en Thea Temauw. Stuk voor stuk strelingen voor het oog en voor het oor. Wie herinnert zich niet de afle- Dvd is een must voor de liefhebber veringen van de vieze man, die in het bos zijn opgenomen en waarin vieze man Van Kooten een wandelaar (De Bie) aan spreekt - en met enorme vieze, hese geile stem roept: „Daar is de bosjes leggen er twee", waar op De Bie, vroom en netjes ogend, antwoordt: „Ach, het is lente hè". De vieze man als ver zekeringsagent zal voor velen ook de leukste herinneringen oproepen. Met zijn woordge bruik weet Van Kooten altijd precies de juiste toon te raken. „U heeft een paar hele prettige verzekeringetjes afgesloten zegt de vieze man in een deftig geoutilleerde kamer tegen een miljonair die zich absoluut niet verkocht voelt en de opmerking van Van Kooten tevreden knik kend beaamt. Verder heeft de redactie geko zen voor de aflevering van de vieze man, die kort voor Pasen op een willekeurig adres aan belt. De vieze man probeert nepkuikentjes aan de man te brengen en begint a propos ook een gesprek over eitjes. „Hebt u al een eitje gegeten?", vraagt hij. Zonder het antwoord! wachten vervolgt de\& op onnavolgbare sma met: „Zo'n zacht gekt dat het geel er zo uitsj een pukkel". e Het bekijken van de <Ji heeft slechts een 'na® melijk dat het gemis lijke televisieprogran* héél erg groot en duil wordt. a Jan van Stipriaan Luïsf !1 De dvd van De vieze n. krijgbaar bij de VPROt 49.50 gulden, de vide«P den. f Peter R. de Vries verkiest klassieke misdaad meer akkoord gaat met welke kapitaalverstrekker dan ook. Een nieuwe investeerder moet in elk geval de doelstellingen van PCM onderschrijven, aldus de secre taris. Bovendien moet het geld bestemd zijn voor de 'basisver breding' van het uitgeefconcem. Daarbij denkt Strengers vooral aan uitbreiding van de niet- kranten activiteiten (algemene uitgeverij, educatief), omdat de inkomsten uit de dagbladen te ruglopen. Naar verwachting zet het bestuur wel haast achter de 'verbreding'. amsterdam/anp - Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam is van plan de NCRV te vervol gen wegens smaad. Aanleiding is het tweede deel van de docu mentaire Verborgen moeders, zwanger na incest van Thom Verheul. In de documentaire, die in juni vorig jaar werd uitgezonden, zegt hoofdpersoon Annemarie dat zij slachtoffer is van incest en dat zij daardoor enkele keren zwanger is geraakt. De familie van de hoofdpersoon heeft aan gifte gedaan bij de politie omdat de beschuldigingen verzinsels zouden zijn. Tegen het eerste deel van de do cumentaire, ook in juni uitge zonden, was eerder de familie van een ander vermeend slacht offer van incest in het geweer gekomen. De familie stapte naar de rech ter om in een civiele procedure verhaal te halen. De NCRV hééft inmiddels openlijk excuses en een schadevergoeding aangebo den. Daarmee werd een rechts zaak afgewend. Of het in dit geval tot een vervol ging komt, is niet zeker. Een woordvoerder van het parket in Amsterdam zegt dat justitie „voornemens is" de omroep te vervolgen. Het onderzoek naar de uitzending loopt nog. De NCRV is op de hoogte van de aangifte. „Maar wij weten niets van een vervolging. We wachten af of dat daadwerkelijk gebeurt." Peter R. de Vries maakt zijn nieu we reeks vanuit een heuse 'mis daadverslaggeverwerkruimte'. Nadere inspectie leert dat het gaat om een permanente tv-stu- dio, voorzien van de nieuwste technieksnufjes en een nieuw de cor. De nuchtere 'luis in de pels van justitie' is vooral te spreken over de slagvaardigheid van zo'n eigen studio. „Het programma heefteen uiterlijke'opfrisbeurt gehad, maar de inhoud blijft het zelfde. We blijven ons vastbijten in zaken." door Berrit de Lange Hilversum - Terwijl de laatste hand wordt gelegd aan zijn 'misdaadverslaggeverwerkruim- te' zit Peter R. de Vries (44) in zijn kantoor achter een vol maakt opgeruimd bureau. De stapels dossiers zijn netjes opge borgen in dossiermappen. De foto's aan de muren in de gang tonen geen koppen van naarstig gezochte criminelen en schim mige plaatsen van delict, maar de heugelijke voortgang van de zwangerschap van een mede werkster. De misdaadrubriek sloot het vo rige seizoen af met een flinke opsteker. De Puttense moord zaak, waarin De Vries zich zes jaar lang heeft vastgebeten en waarmee hij 36 uitzendingen vulde, werd in juni op last van de Hoge Raad heropend. De verdachten en hun echtgenotes zaten 's avonds euforisch bij voorvechter De Vries. Met champagne. De moord op de stewardess Christel Ambrosius blijft De Vries en zijn ploeg ook in het ze vende seizoen van de misdaad rubriek bezighouden, net als de moord op de elfjarige Nicky Ver stappen in 1998 en de zaak Ma rianne Vaatstra uit 1999. Naast deze alsmaar uitpuilende dos siers gaan Peter R. en zijn team meer verborgen camerawerk doen. „Ik noem dat altijd proef ondervindelijke journalistiek, proberen op het spoor te komen van illegale, criminele praktijken en die vastleggen zonder dat die mensen het in de gaten hebben. Heel tijdrovend en technisch bewerkelijk, dat wel. Voor afle vering twee of drie zijn we met iets bezig waarvan ik nu al weet dat heel Nederland erover zal lullen. Iets opzienbarends, ja." Poeder De misdaadverslaggever is voor lopig niet van plan zich vast te bijten in het terrorisme, dat ook in Nederland vertakkingen zou hebben. „Ik volg het wel op de Peter R. de Vries: „Ik vind datje een zaak van een kind dat verkracht, vermoord of verdwenen is nooit moet laten liggen. Je moet tf doorgaan, blijven zoeken." Foto: GPD voet, maar niet om meteen iets mee te doen. Andere rubrieken zijn er al vol opgedoken en dan vind ik het een stuk minder in teressant. Ik ga niet achter nieuwshypes aanhollen. Ik blijf gewoon mijn eigen koers varen zoals ik al 23 jaar doe in de mis- daadjournalistiek. Hij ergert zich vooralsnog blauw aan de Nederlandse berichtge ving over terrorisme. „Iedereen is ineens hartstikke gek gewor den. Hier bij het mediapark staat ineens iemand bij de poort alle auto's aan te houden. Of je een pasje hebt. Als ik m'n tele foonkaart tegen de ruit hou, mag ik ook door! Ik krijg een mailtje met de mededeling dat ik m'n post in de gaten moet houden omdat er misschien poeder in kan zitten. Laat me toch niet lachen! Ik heb nog geen poeder ontvangen, maar in mijn geval is het waarschijnlijker dat het dan om cocaïne gaat!" „Het lijkt wel of een hoop men sen in dit land bang zijn dat we niet serieus worden genomen als we niet meedoen aan alle gekkigheid. Als ik hier om zes uur 's ochtends of om acht uur 's avonds door de poort rij, staat er ineens niemand meer. Alleen overdag staan ze een file te creë ren onder het motto: we hebben het onder controle hoor! Het is gewoon een grote fopspeen, waardoor mensen een mis plaatst gevoel van veiligheid krijgen. Nee, laat mij maar ge woon de klassieke misdaad doen. Dat is meer mijn stijl." Dossiers blijven uitspitten totdat er licht in de zaak komt, zo luidt het devies ten burelen van de misdaadverslaggever. „Dat zie je ook bij de Puttense moordzaak: als je volhoudt, komt de waar heid uiteindelijk toch boven wa ter. Als je een zaak laat liggen, gebeurt er hoe dan ook niks." Hasjbaron De Vries zegt al te vaak te heb ben meegemaakt dat bij justitie en politie een verdwijning of de moord op een kind na drie maanden onopgelost in de kast verdwenen. „Tegelijkertijd hoor je dan dat een rechercheteam van honderd man gedurende drie jaar op een speciale locatie met afgeschermde auto's en in genieuze communicatiemidde len achter een of andere hasjba ron aanjaagt, die dan vervolgens in hoger beroep wordt vrijge sproken. Dan vraag ik me wel eens af of ze met de juiste din gen bezig zijn. Ik vind dat je een zaak van een kind dat verkracht, vermoord of verdwenen is nooit moet laten liggen. Je moet blij ven doorgaan, blijven zoeken. Ik denk dat mijn programma wel een bijdrage levert aan hoe daar nu over nagedacht wordt. Steeds meer slachtoffers die te horen hebben gekregen dat htm zaak op slot zit. kloppen aan bij het SBS-programma. „Ik heb zelf wel eens het idee dat ik een soort van ombudsman gewor den ben. Ik krijg dagelijks ver zoeken van mensen die mij vra gen eens naar het dossier te kij ken. Elke brief of e-mail wordt bekeken en beantwoord. Ik heb altijd geleerd dat als je daar zorgvuldig mee omgaat dat zich terugbetaalt." Voor justitie zijn ze vaak niet meer dan een dossiernummer, betoogt de tv-joumalist fel. „Als mensen naar justitie schrijven, krijgen ze vaak gewoon geen antwoord. Of pas een half jaar later en dan nog op v ze niet gesteld hebbef dat iedereen binnen reactie moet hebben ji Voor die mensen is h zaak van hun leven. 1 je heel zorgvuldig mei gaan." Ombudsman Het werk van de omb annex misdaadjoum; dan ook niet louter ui achtervolgingen, und operaties en heimelijl tingen met criminele veel mensen wel eens „Het vak van misdaai ver bestaat voor een 1^ gedeelte uit lezen. Hi dat ik altijd maar in gen de boel sta af te 1^ tijgerend naar m'n om eventuele aanslag wijken. Misdaadversl zijn is ook heel consi tenonderzoek doen. maar ook heel vaak achter het bureau.' Peter R. de Vries, mist slaggever, vanaf vana 6.20.30 uur. Burgerlijke staat: gehuwd Werk: schrijfster Hobby's: klungelen met de computer en tuinieren Krant: Het Parool Tijdschrift: alles van Margriet tot Vrij Nederland Boek: Elementaire deeltjes van Michel Houellebecq Film: Nynke Muziek: van alles, maar vooral popmuziek Website: de zoeksite google- Voor welk televisieprogramma mocht je vroeger opblijven? Voor Een van de acht. Er was maar één ding dat ik absoluut niet mocht zien en dat was Ar chie Bunker, All in the Family. Als je baas van een tv-zender zou worden, wat zou je eerste maatregel zijn? Als de zender goed zou scoren zou ik het hele bedrijf doorgaan en iedereen complimentjes ma ken. Lekker iedereen een veer in de reet stoppen. Waarschijn lijk zou ik daarna het aantal praatprogramma's inperken. Al dat geklets en gebabbel. Verder heb ik eigenlijk alleen aan Loe- kie van de reclame een enorme hekel. In deze rubriek onderwerpt Herman Elzinga de kijk op diverse mediavan uiteenlopende personen aan een nader onderzoek. Vandaag de Almeerse schrijfster Heieen van Royen (36). Voor welke presentator of welk programma zet je de radio aan? Ik vind Sky Radio wel lekker als ik zit te tikken. Zoveel mogelijk muziek en zo min mogelijk ge praat. Als je leven wordt verfilmd, wie moet jou dan gaan spelen? Kate Winslet. de media? Soms vind ik mezelf heel gees tig en intelligent, maar soms ook zakt mijn hoofd moedeloos in de schoot. Dan denk ik: wat praat je toch plat en wat een ra re stem! Of er zit een zweet druppeltje op mijn bovenlip, waar ik dan alleen nog maar naar kan kijken. Hoe vind je dat je overkomt in Wie bewonder je in je vak? Sinds kort Michel Houellebecq vanwege Elementaire deeltjes. Die man is gewoon knettergek. En verder Arnon Grunberg. Ra zend knap dat iemand die nog zo jong is al zoveel heeft ge schreven. Ik bewonder zijn werklust. Denk je dat je qua werk ooit nog eens iets totaal anders gaat doen? Vast wel, maar dat zal dan ook iets in de communicatieve sfeer zijn. Ik heb wel eens van die vlagen dat ik denk dat ik iets goeds voor de mensheid moet doen. We zijn toch rijk en verwend en hebben elke dag te eten. Dan wil ik de verpleging in, of naar de Derde Wereld. Maar dat gaat steeds weer over. Ik hoop maar dat mijn mede mens plezier en steun aan mijn boek beleeft. Wat was je grootste blunder? Ik maak ongetwijfeld veel blun ders, maar ik heb er doorgaans zelf niet zo'n last van. Alleen meedoen aan Triviant op televi sie en maar één vraag kunnen beantwoorden, dat was wel erg. Als welke historische figuur stap je uit de tijdmachine? Ms Mae West, een heel geestige vrouw. Met wie zou je liever niet aan spoelen op een onbewoond ei land? Ik zou op een onbewoond ei land allang blij zijn dis er ie mand aanspoelt. Alleen lijkt me veel vervelender. Veel gezinnen schijnen de grote stad te verlaten en, al dan niet vanwege de kinderen, in de pro vincie te gaan wonen. Ben jij er ook zo eentje? Ja, inderdaad. Alhoewel we eerst in Amstelveen woonden, dus eigenlijk al niet in de stad. We zijn naar Almere verhuisd, omdat we een groot huis wil den met een tuin. Ton (Van Royen, programma maker bij SBS 6 - red.) en ik werken allebei veel thuis en dan wil je toch een eigen werkka mer. In Amsterdam is dat onbetaal baar. Zelf zou ik trouwens ook helemaal niet in het centrum van Amsterdam willen wonen. En de kinderen kunnen hier heerlijk buiten spelen. Ik herinner me dat ik dat vroe ger ook het liefste deed. door Dolf Rogmans Hilversum - Loeki de Leeuw blijft. Maar verder is het gezicht van de STER vandaag compleet veranderd. De reclameverkoper voor de publieke omroepen in troduceert een nieuwe huisstijl; het logo en de introductiefilm pjes op televisie veranderen evenals de jingles op de radio. Na 35 jaar werd het tijd om te veranderen, meent Peter Boots, directeur marketing van de STER. „Het oude logo is stoffig en ambtelijk. Het past bij een monopolist en dat zijn we niet meer. Sinds ruim tien jaar zijn er ook anderen die reclame zendtijd verkopen. Onderzoek wees bovendien uit dat de kij kers het logo ouderwets vin den." Verder werd de introductie van de nieuwe huisstijl aangegrepen om zowel op radio, televisie als ook via internet met één her kenbaar beeld en geluid te ko men. Op televisie heeft de STER geko zen voor een introductie en een afsluiting van de reclameblok ken van steeds vijf seconden. Behalve het muziekje, komt dan het logo van de STER in beeld Het nieuwe STER-logo. en klein alle zenders waarvoor reclamezendtijd wordt verkocht. Op de achtergrond zijn mensen te zien die tassen vasthouden. Tegelijk met het nieuwe logo en de nieuwe beelden en geluiden, introduceert de STER ook een nieuwe website. Boots: „We hebben goed geluisterd naar de vragen die bij ons binnenko men. Met de nieuwe site willen we daar een antwoord op bie den." Zo is er een sectie waar bezoekers kunnen kijken welke muziek in Nederlandse recla mefilmpjes wordt gebruikt. De site gaat van start met tachtig voorbeelden. Boots: „Veel men sen vinden de muziek in recla me mooi en willen de cd kopen. Daar helpen we ze bij. We ver melden op de site niet alle lied jes, omdat we ja; 6500 verschillende boodschappen uitzi kunnen mensen liedje het is en het dan voor hen en ani kijken." Ook de geschiedenis clame komt op de n, uitgebreid aan bod. I bestaande onderdeli Gouden Loeki (de van de beste reclami reclamequiz verbetei Bij alle veranderingei ding hetzelfde: Lol „Loeki is enorm popi vendien ook waari ons. Loeki-draagt bij ceptatie van reclam ben we de animati jaar geleden wat Loeki komt iets voorbij." Wel krijgt Loeki, die dertig jaar wordt website. Ook blikt volgend jaar terug afleveringen en ko gend jaar 25 nieuw gen. Boots: „Het knappe animaties, duurt vier second wordt een complee verteld."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 10