CDA grootste partij in fusiegemeenten f akker? Afvalrace biedt KLM kansen BelCompany xtra voordelig STERKE STENGELS Stompwijk kiest plaatsgenoot met voorkeurstemmen Politiemacht kamt school Alphen uit voor 'pistool' Verkeerschaos op A4 na kleine kettingbotsing Sfeervol en sociaal Gehakt cordon bleu Kinderen krijgen 'pap' te eten OCCASION FESTIVAL 9 10 11 NOV. minimale inruil 3.000,- (of méér) www.occasionfestival.nl Korthals niet onder indruk kritiek VVD m Leidsch Dagblad uagc NR. 42768 LOSSE NUMMERS 2,251,02 ZATERDAG 2,751,25 Leidsch donderdag 8 NOVEMBER 2001 OPGERICHT 1 MAART 1860 Dagblad rh npost in de rhéimstraat ermee op tmeester ;n.' jk trekt toch Stswoning leidsch end am/stompwiik - Het CDA heeft bij gemeenteraadsver kiezingen in drie fusiegemeenten in de Randstad overwinningen behaald. In alle drie de nieuwe gemeenten waar gisteren verkie zingen werden gehouden, werd het CDA bij een zeer lage op komst de grootste partij. De christen-democraten hebben zich als enige grote partij steeds te gen de herindelingen verzet. In Voorburg en Leidschendam, samen de nieuwe gemeente Vlietstede, kwam het CDA uit op negen van de 35 zetels. Daar mee krijgen de christen-demo craten even veel zetels als de WD, die in de oude gemeenten traditioneel de grootste was. Doordat het CDA net een dikke honderd stemmen meer kreeg dan de liberalen, mag het CDA zich toch de grootste noemen. En krijgt de partij straks het voortouw bij de vorming van een nieuw college. Stompwijk boekte bij de verkie zingen een klein succesje. Door massaal op Carla Bregman, de nummer 10 van het CDA, te stemmen, krijgt het dorp via voorkeurstemmen een eigen vertegenwoordiger in de nieuwe gemeenteraad van Vlietstede. De opkomst was bij de herinde- lings-verkiezingen in Leidschen dam en Voorburg slechts 39 procent. 'Dramatisch laag', naar het oordeel van de Voorburgse burgemeester Van Haersma Bu- ma. Hij laat de komende dagen een onderzoek instellen naar de reden van de lage opkomst. In Stompwijk lag het percentage stembusgangers met 34 procent nóg lager. Dat de opkomst hier erg laag zou blijven, viel te ver wachten: ook bij informatiebij eenkomsten over de herindeling was de belangstelling van de Stompwijkers marginaal. Ook in Pijnacker en Nootdorp werd er gisteren gestemd. Daar was er eveneens een flinke winst voor het CDA, dat 10 van de 23 zetels in de raad van de nieuwe gemeente Pijacker-Nootdorp mag gaan bezetten. De kiezers in Loosdrecht (Utrecht), 's-Gra- veland en Nederhorst den Berg (beide Noord-Holland) - die vanaf 1 januari samen de Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren gaan vormen - be loonden het CDA met 6 van de 19 raadszetels. ten van de mpracht in •rfstbos Joon >ol oordig: een plaats voor Vrij guur i n 4ff6 rs verdachte speelgoedpistool werd snel gevonden. Het was een veerdrukpistool dat plastic kogeltjes afschiet. Die kunnen schade aanrichten aan ogen, maar zijn verder niet al te ge vaarlijk. In een aantal Europese landen zijn de pistooltjes ge woon vrij te koop. Hier vallen de speelgoedpistolen onder de Wet Wapens en Muni tie, omdat ze zoveel lijken op een echt vuurwapen. In elk ge val horen ze niet thuis in de on derbouw van een middelbare school. „Dit was niet handig", reageerde sectordirecteur P. Seis van het Groene Hart Lyceum. Hij noemde het 'een onbezon nen actie' van een van zijn scholieren, maar reageerde ver der kalm. „De actie verliep zeer gedisciplineerd." De school beraadt zich op stap pen tegen de leerling, die niet bekend stond als een probleem geval. Aangezien de verdachte minderjarig is, laat het openbaar ministerie het waarschijnlijk bij een ernstige waarschuwing. door Bart Garvelink alphen aan den rijn - De politie heeft gisteren rond het middag uur met twintig man sterk het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn uitgekamd op zoek naar een speelgoedpistool. De eigenaar bleek een 13-jarige jon gen uit Ter Aar. Hij kreeg een proces-verbaal. Een voorbijganger zag aan het eind van de ochtend op het schoolplein een paar scholieren met het 'wapen' en tipte vervol gens de politie. Die kwam met een groot aantal agenten om het schoolgebouw af te zetten en te doorzoeken. In het gebouw aan de Henry Dunantweg zitten de eerste drie klassen van de mid delbare school, van voorberei dend middelbaar beroepson derwijs (vmbo) tot vwo. De ongeveer duizend leerlingen moesten een half uur in hun klas blijven zitten, terwijl agen ten en leraren op zoek gingen naar iemand die voldeed aan het opgegeven signalement. Het zoeterwoude-dorp - Een kleine kettingbotsing heeft vanmorgen voor een ver keerschaos gezorgd op de A4. Ter hoogte van Zoeterwoude- Dorp botsten zes auto's op elkaar. Eén inzittende raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het on geval is volgens de politie vermoedelijk veroorzaakt door het slechte weer. De kettingbotsing gebeurde omstreeks kwart over zes. De A4 werd op de plek van het ongeval afgesloten, op één rijstrook na. Er onstond een file met een lengte van ruim negen kilometer. Verkeer richting Amsterdam kreeg van de politie het advies om te rijden via Utrecht over de Al2 of via Wassenaar over de A44. Even na acht uur waren alle bij het ongeval betrokken au to's weggetakeld en gaf de politie de A4 weer vrij. den haag - Enkele honderden mensen gingen gisteravond in de Haagse Ridderzaal aan tafel voor een benefiet diner. Om aan te kunnen schuiven in een sfeervol- (advertenties) Als grootste onder de kleintjes is uitgangspositie niet slecht door Richard Mooyman Nu bij een nieuw 2-jarig Ben abonnement tot 600 minuten gratis bellen en de laagste toestelprijzen, want u krijgt tot fl 88,15 40,-) toestelkorting met de Ben Voucher! Nu gratis je eigen visitekaartjes bij aanschaf van een Siemens M35i Refresh! Geef al je vrienden zo'n te gekke Icecard! Siemens M35i Spatwaterdicht Trilfunctie Spelletjes WAP 'dUiij].i.,".[Ui-in.ii«n.i.iu.n.i.i..m i.",iimji..u.h.hw Seuj aikcii vut filet in gulden* We denken niet in euro's Uij ClOOO denken we in liaaium lielihen we den) week voor u twee eitia voordelige aanbiedingen1 1000 4.54 De aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag 10 november 2001 schiphol - De één z'n dood is de ander z'n brood. Het aloude ge zegde gaat misschien niet hele maal op in de flitsende vliegwe reld. Maar de luchtvaartcrisis biedt de KLM interessante kan sen. Terwijl Swissair en Sabena ten onder zijn gegaan, kan de KLM door slim opereren sterker uit de strijd komen. De grote af valrace is begonnen. Het Belgische Sabena is gisteren na een lange lijdensweg failliet verklaard. Zoals een alert com mercieel bedrijf betaamt, is de KLM in het gat gedoken. De Ko ninklijke vervoert gestrande Sa- bena-reizigers tegen geringe bij betaling via Schiphol alsnog naar hun bestemming. Kleine Fokkers op lijndiensten naar Brussel zijn tijdelijk vervangen door grotere Boeings. Gedreven door de Hollandse koopmansgeest schoot de KLM eerder ook al gedupeerde Swiss- air-passagiers te hulp. Dit mede in de hoop om nieuwe klanten binnen te halen. Het vertrouwen van reizigers in Swissair en Sabena is immers geschokt. De kleinere doorstart - versies zullen veel moeite heb ben om hun thuismarkt terug te veroveren. sydney/dpa - Een Australische vrouw heeft haar kinderen het vlees opgediend van haar echt genoot die zij zelf had ver moord. Ze werd vandaag door een rechtbank tot levenslang veroordeeld. De 45-jarige vrouw ging haar man vorig jaar met een mes te lijf en stak hem 37 keer. Het vlees verdween vervolgens in een pan. Tegen haar kinderen verklaarde ze dat ze een steak had klaargemaakt. De rechtbank tilde zwaar aan het feit dat de vrouw geen en kel teken van berouw had ge toond. De KLM lijdt evenals branche genoten zwaar verlies door de aanslagen op 11 september, maar ziet tegelijkertijd wel kan sen om de positie te verstevigen. De crisis lijkt het begin van de consolidatie in de Europese luchtvaart, waarbij mogelijk slechts een handvol grote airli nes zal overblijven. In de VS is dat pijnlijke proces van overna mes en faillissementen al gro tendeels achter de rug. Europa herbergt een lappende ken van relatief kleine nationale luchtvaartmaatschappijen, die in een vrije markt al lang tenon- der zouden zijn gegaan. Maar deze vaak inefficiënte 'flag-carri ers' konden dankzij de bescher mende afspraken door nationa le overheden over landingsrech ten vrolijk blijven opereren. In barre tijden trokken bovendien veel regeringen hun portemon nee. Dat tijdperk is echter waar schijnlijk voorbij. De Europese Commissie wil er streng op toezien dat zieltogen de vliegmaatschappijen geen ongeoorloofde staatssteun ont vangen. Verder streeft Brussel naar de invoering van één groot Europees luchtruim. Concur renten krijgen dan meer kansen om een voet tussen de deur te zetten. Er zal een ijzig koude wind opsteken in de behaaglijke Europese luchtvaartwereld, waarbij de zwakkeren zullen sneuvelen. Zo voorspellen analisten de on dergang vein het Ierse Air Lingus en het Italiaanse Alitalia als hun overheden de lege kassen niet snel mogen aanvullen. Ook het Griekse Olympic, het Oosten rijkse Austrian Airlines en het Portugese TAP verkeren in de gevarenzone. Nieuwe lage-kostenmaatschap- pijen als Ryanair en easyjet pro fiteren van de 'shake out', maar ook de sterke klassieke vliegon dernemingen. Waarschijnlijk zuilen er drie groepen overblij ven rond de reuzen British Air ways, Air France en Lufthansa. Op termijn streeft de KLM naar aansluiting bij de Britten, maar ook een alliantie met de Fransen wordt niet uitgesloten. Als grootste onder de kleintjes is de uitgangspositie van de KLM niet slecht. De Nederlandse on derneming beschikt over een groot routenet en uithoudings vermogen. Door de redelijk ge vulde kas kan de KLM de crisis wellicht langer uitzingen dan de concurrentie. De afvalrace kan voor de ambiti euze KLM als een zegen uitpak ken. (advertentie) keuze uit meer dan 400 auto's gratis parkeren entree Groenoordhallen Leiden Ie ambiance tastten de gasten flink in de buidel. De opbrengst is bestemd voor families van de slachtoffers van de aanslagen in de Verenigde Staten. Minister den haag/gpd - Minister Kort hals en staatssecretaris Kalsbeek hebben gisteren laconiek gerea geerd op de harde kritiek van coalitiepartij WD. Die verweet de (PvdA-) staatssecretaris een dag eerder het failliet van het asielbeleid. Korthals verdedigde Kalsbeek voluit tegen de kritiek van zijn eigen partij en sprak het „volste vertrouwen" in zijn staatssecre taris uit. „Haar beleid is niet al leen ook mijn beleid, maar dat van het hele kabinet." Kalsbeek zelf zei 'nuchter' te blijven onder het negatieve oor deel van de liberalen. „Ik kijk naar de realiteit van de afgelo pen jaren. Daarbij werden wij op cruciale momentengesteund door de WD. Anders hadden wij de nieuwe vreemdelingen wet nooit tot stand kunnen brengen." WD'er Kamp had zoveel kritiek op Kalsbeek dat andere fracties in de Kamer tijdens een hoog oplopend debat zeiden dat de VVD dan maar het vertrouwen in de staatssecretaris moest op zeggen. Korthals staat pal achter het asielbeleid. Hij zei er geen pro blemen mee te hebben dat de WD het beleid als mislukt be schouwt. „Als het beleid niet ge steund wordt dan merken we dat wel. Er zijn bepaalde manie ren om dat tot uiting te brengen, (via een motie van wantrouwen, red.). Zolang dat niet gebeurt zijn wij helemaal tevreden zoals het gaat." Kalsbeek op haar beurt noemde de kritiek van Kamp 'vreemd'. De vreemdelin genwet, die vorig jaar van kracht werd, is het sluitstuk van het asielbeleid. „Kennelijk vindt de WD dat zij een slecht compro mis heeft gesloten." „Ik ga ervan uit dat ik vertrou wen krijg tot het tegendeel blijkt. Er zijn grote woorden gebruikt. Dan voer ik hier het debat op in houdelijke gronden. Als daar niets op volgt, ga ik over tot de orde van de dag." Pagina Binnenland: Commentaar Jorritsma trad als gastvrouw op. Het diner was een initiatief van enkele Amerikaanse en Neder landse organisaties. Foto: ANP/Robin Utrecht Veel tips over serieverkrachter utrecht - De politie heeft gis teravond 250 telefonische tips gekregen over de Utrechtse se rieverkrachter na een extra tv- uitzending van Opsporing Ver zocht. De politie kon vanoch tend nog niet zeggen of er bruikbare tips bij zijn. De be ruchte verkrachter is na vijf jaar plotseling weer actief geworden heeft onlangs een 16-jarig meis je in Bilthoven verkracht. Pagina Binnenland Duizend banen weg bij Getronics Amsterdam - De beursgeno teerde automatiseerder Getro nics schrapt de komende maanden wereldwijd zeker 1000 van de 30.000 arbeids plaatsen. Het concern hoopt daarmee op jaarbasis 50 mil joen euro te besparen. Vooral in Nederland en Italië verdwij nen banen. Getronics verwacht dat de winst dit jaar circa 20 procent lager zal uitpakken dan de eerder voorspelde 210 mil joen euro 463 miljoen). Daar gaat ook nog eens 15 tot 20 mil joen euro vanaf voor de kosten van een sociaal plan. Getronics zegt getroffen te zijn door de gevolgen van de economische terugval in de wereld. Het bedrijf heeft veel klanten in de luchtvaart en de telecom- branche, sectoren waar het slecht gaat. 'Albino-olifant brengt voorspoed' yangon - Myanmar, het vroe gere Birma, staat een periode van grote voorspoed te wachten na de vondst van een zeer zeld zame albino-olifant. Dat is al thans de overtuiging van de mi litaire autoriteiten, die zich in hun bewind gesterkt voelen door de ontdekking. De kranten in Myanmar stonden vandaag vol met foto's en verhalen over de albino-olifant, die volgens de overlevering en 'geleerde personen' vrede, stabiliteit en welvaart aankondigt. Het dier werd in oktober gevangen en wordt nu overgebracht naar de hoofdstad Rangoon. (advertentie) Stevige vetplant voor een mooi plekje in de woonkamer. haarlem: WESTELI|KE RANDWEG/HOEK VLAAMSEWEG, TEL 023-510 15 30 hilleg0m: BEEKLAAN 18, TEL 0252-535 935 Ja, ik word abonnee en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. Naam Straat PostcodePlaats Telefoon Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 16,93 (fl.37.30) kwartaalabonnement automatische betaling 48,53 (fl 106,95) o betaling per acceptgiro Handtekening: 48,99 (fl 107,95) _OMl je\^ controle naberorgrig) Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau Bq automatische betatng e rr^n tv3"R-gronufnroer 712141 400114 V1 Stuur deze bon in een envelop, zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagblad.nl r.i=RïH:m.w.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 1