ECONOMIE BEURS Verdachte Forex-zaak in nauw door getuigen Ajax weer diep in het rood ASML schrapt wereldwijd nog eens 1.400 banen FNV: meer aandelen personeel ECT Nauwelijks beweging S" ■as- 0J :S o dinsdag l6 OKTOBER 2 amsterdam/anp - Ajax heeft voor het tweede opeenvolgende jaar verlies geleden. De huidige koploper van de eredivisie dook over het boekjaar 2000/2001 voor 8,2 miljoen euro 18,1 miljoen) in de rode cijfers. Dat is maar iets beter dan het jaar er voor, toen het verlies 8,6 miljoen euro 19 miljoen) bedroeg. De omzet steeg 7,4 procent naar 49,5 miljoen euro 109 mil joen). Dat heeft Ajax vanoch tend bekendgemaakt. De voetbalomzet steeg slechts licht met 900.000 euro naar 24,8 miljoen euro, ofwel een toena me van 3,6 procent vergeleken met het vorige boekjaar. Een be langrijke reden voor de geringe stijging is het slechte presteren in Europees verband. Ajax strandde vorig jaar in een vroeg stadium in de UEFA-Cup, waar in de club bovendien in AA Gent en Lausanne Sport voor het pu bliek oninteressante tegenstan ders lootte. Vergeleken met 1999/2000 liep de omzet uit Eu ropese recettes 700.000 euro achteruit. De matige prestaties in Europa en het wederom mislopen van de landstitel hadden ook hun weerslag op de verkoop van Ajax-parafemalia (vlaggetjes, shirtjes en beddengoed). De merchandising zakte 600.000 euro naar f 3,5 miljoen euro. De losse-kaartverkoop leverde 300.000 euro meer op. Er kon den meer kaarten in de losse verkoop worden gegooid, omdat het aantal verkochte seizoen kaarten bijna 2100 terugliep naar 37.308. Die daling leidde tot een half miljoen euro minder omzet. Ook de vergoeding voor het uit lenen van spelers uit de om vangrijke selectie leverde met 2 miljoen euro maar weinig meer op dan vorig jaar. Het stallen van Van Halst, Babangida, Hoekstra, Hosé en Nieuwen- burg bracht 600.000 euro meer in het laatje dan het boekjaar 1999/2000. De verhuur van skyboxen en business seats leverde 300.000 euro meer op. Televisierechten zorgden voor 300.000 euro meer inkomsten. De beurskoers zakte na de bekendmaking van de cij fers met twee procent naar 5,15 euro. veldhoven/anp - De aanhou dende malaise in de halfgelei derindustrie dwingt de Neder landse chipmachinefabrikant ASM Lithography tot verdere in grepen. Het Veldhovense tech nologiebedrijf schrapt wereld wijd opnieuw 1.400 banen. In clusief eerder aangekondigde ingrepen betekent dat het ver trek van 2.000 medewerkers, of wel 23 procent van het werkne mersbestand. In juli maakte de chipmachine maker al bekend dat er banen zouden verdwijnen, om te voor komen dat ASML in de rode cij fers zou belanden. ASML ope reert in een beroerde markt. De Veldhovenaren zijn afhankelijk van belangrijke chipproducen ten zoals Intel, Philips en Infine on. Maar door de terugval in af zet van mobiele telefoons en pc's hebben die concerns juist hun productie teruggeschroefd. Bovenop de personeelsreductie zet ASML zijn programma om de kosten terug te brengen in hoger tempo door. Om die re den wordt de integratie van de vorig jaar overgenomen Silicon Valley Group (SVG) versneld doorgevoerd. Voor de hele operatie neemt het Veldhovense bedrijf een last van 370 tot 430 miljoen euro (ƒ815 tot 947 miljoen). De uiteindelij ke omvang zal voornamelijk worden bepaald door de kosten van de incourante voorraden. amsterdam/anp - Getuigenver klaringen en telefoongesprekken hebben de hoofdverdachte in de omvangrijke Forex-fraudezaak met valutacontracten gisteren in het nauw gedreven. Op de meeste vragen van de rechtbank zwegen de in Zwitserland wo nende bankier en zijn raads man. Ook wist de man de offi cier van justitie niet duidelijk te maken waarom de grote som men geld die particuliere klan ten hadden ingelegd, doorgaans verdwenen. Het openbaar ministerie (OM) beschuldigt de verdachte ervan in de tweede helft van de jaren negentig leiding te hebben gege ven aan een criminele organisa tie. Vanuit belkantoren benader den zijn handlangers agressief potentiële klanten die ze fraaie rendementen voorschotelden in de valutahandel. Als de beleg gers eenmaal geld hadden over gemaakt, zagen zij meestal niets meer terug van hun inleg. De slachtoffers verloren tonnen. De man is dan ook net als tal van medeverdachten, oplichting ten laste gelegd. Gisteren haalde de president van de rechtbank onder meer een telefoongesprek aan tussen hoofdverdachte en een getuige waarin laatstgenoemde sprak: „Deze klant is bijna naar de klo ten." Daarop antwoordde de man laconiek: „Wat sneu nou. Nu ja, niks aan te doen." Op de door de rechtbank herhaaldelijk aangehaalde verdeelsleutel van de opbrengst, waarbij hij vaak 50 procent zou hebben ontvan gen, gaf verdachte geen com mentaar. Nu de hoofdverdachte is ver hoord, nadert de 'Forex-zaak' zijn ontknoping. Afgelopen week eiste het OM al tegen drie andere verdachten 2,5 jaar cel en tegen nog eens drie één jaar. Verder moeten de zes opdraaien voor de verliezen die hun klan ten leden, vindt de officier. Don derdag verwacht Justitie met een eis tegen de hoofdverdachte te komen. Het hele dossier denkt het OM begin november af te ronden, waarna halverwege die maand de rechtbank tegen alle verdachten vonnis wijst. rotterdam/gpd - FNV Bondge noten vindt dat het personeels- aandeel in het Rotterdamse containeroverslagconcern ECT moet worden verhoogd van twee naar vijf procent. Met zo'n aandeel zouden de medewer kers van het havenbedrijf meer kans maken op een werkne merscommissaris. Afgelopen weekeinde werd bekend dat de Chinese moeder Hutchison het aandeel wil uitbreiden tot zestig procent. Ook zou ABN Amro af willen van zijn belang van 19 procent. „Het machtscentrum schuift zo verder op in de rich ting Hong Kong. Daar maken wij ons zorgen over," aldus be stuurder Scholten vanmorgen. „Door het verdwijnen van ABN Amro ontstaat een witte vlek. En met een eigen commissaris houden we meer greep." VAN DE BEURSVLOER Op de Amsterdamse beurs was vanochtend nauwelijks bewe ging. Toch stond de AEX-index na twee uur handel op een winst van 0,8 procent en 4,17 punten op 455,14 punten. AS ML, producent van chipsmachi nes gaat uiteindelijk bijna een kwart van de werknemers op straat zetten. Voor beleggers is dat blijkbaar niet genoeg, want het aandeel zakte aanvankelijk ruim twee procent op 14,95 eu ro om daarna weer naar 15,25 te stijgen. Alleen Versatel en UPC deden het slechter. De Europese beurzen begonnen voorzichtig om daama te stij gen. Op de beurs in Londen was de FTSE-index om elf uur 0,8 procent hoger. In Parijs ging de CAC-index met 1,2 procent om hoog en in Frankfurt was de DAX-index 0,9 procent hoger. Beleggers volgden in het voet spoor van Wall Street, waar de koersen gisteren tegen het einde van de handel omhoog gingen. De euro begon op 0,9055 dollar en was daarmee iets lager dan de 0,9085 dollar maandag aan het eind van de handel. In Japan hadden de stijgers de overhand. De Nikkei-index ging met 185,28 punten omhoog tot 10.637,82 ofwel 1,75 procent. De andere beurzen in Azië waren ook hoger. Die van Zuid-Korea liet een stijging van 1,5 procent zien. In Hong Kong eindigde de handel met een beursindex die bijna 0,2 procent hoger was. In Australië steeg het koersgemid- delde met 0,4 procent. amsterdam/anp TOP-IO DALERS TOP-IO STIJGERS l.k. perc. l.k. perc. hunter dougl. pr 0,16 5,88 antonov 0,70 16,67 management share 0,33 5.71 newconomy 0,25 13,64 hunter douglas 24,75 5,35 magnus holding 1,49 10,37 lei techn. group 1,35 4,93 tie holding 0,81 9.46 mg bnk dutchservf 7.25 4,61 united services 18,25 7,99 is himalayan f 7,45 4,49 seagull hold. 0,94 6,82 robeco zelfs, nederl 66,65 4,44 ispat intern a 1,64 5,81 europ dev cap.crp 8,60 4,44 tulip computers 0,39 5,41 dordtsche petr. 2.16 4,42 philips, kon. 24,39 5.17 rood testhouse 0,67 4,29 postb.internetf. 7.75 4,73 OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN v.k. l.k. nagron c. 27,00 f aalberts ind 18,60 f 18,60 nedap 14,15 f 14,20 f abn amro prf a 60.45A 60,85 nedcon groep c. 19,40 f 19.40A abn amro prf c. 2,12 e nedschroef h 6,90 e 6.90A accell group 10,40 e 10,40b neways elec.int 5,05 e 5.05A acomo 1.88 1,88 A new skies 7.60A afc ajax 5,25 f 5,20 nyloplast 5.00A 5.00A aino 2.10A 2.11 opgcert. 34,60 35,00 airspray 17,80 17,80 petroplus int. 16.00A 16,00 f alanheri eert 8.80A 8.80A pinkroccade 23,25 23,70 and intern publ 0,02 f 0,02 f polynorm eert. 46,70 47.00A aot 2,87 2,90 e porc fles 18,40 A 18.40A arcadis 8,80 e 8,80 e priority telecom 9,75 f 9,85 f arnh.mij akzo 15,50 15,50 reesink c. 45.00A 45.00A athlon groep 12,50 f 12.50A rood testhouse 0,70 e 0,67 axa stenman ind 10,10 f 10.00A roto smeets 23,50 23.50A baan company 2,72 e samas grc. 12,45e 12.45A ballast ned epe 18,05 f 18,05 e samasgrc pr. 13,00 b 13,00 b bam nbm, kon 18,70 e 19,05 f sarakreek 0.45A 0,47 A batenburg 29.50A scala business 1,66 f 1,70 begemann groep 3,30 e 3.30A schuitema 17.95A 17.95A begaclaim 0.48 f 0,47 f schuttersveld 12,20e 12,20e belindo eert. 32.00A 33.00A seagull hold 0,88 f 0,94 f beter bed 10,00 e 10.00A simac techniek 1,40 f 1,40 bever holding 14,20 f 14.20A sligro beheer 29,00 e 29,00 f blue fox enterpr 7,60 7.50A smit intern, c. 21,75 f 21,25 blyd.-wil 4,00A 4.00A sns aex gar click 87.50A 87.50A bosk, westm c 31,20 30.55A sns eur gare. 83,50 f brill cert. 15.60A 16.00A sns intern.gar.$ 87,00 87.00A brunel intern 3,35 f 3,35A snt 10,40 10,40 buhrmann c.pref 3,25 e 3.25A soc.gen. on aex 48.75A burg-heybr. 870,00A stern groep 27,50 calvé 63,50 e stork 9,60 9,60 capgemini sa 60,00 telegraaf de c. 17,15e 16,90 cate, ten 27,50 27,25 textielgr tw. 65.00A 64.75A claimindo eert. 32,25b 32,25 b tiscali 7,10 7,35 copaco 2,21e 2,20 tulip computers 0,37 e 0,39 f crown v.gel c. 8,90 twent kabel c. 23,70 23,75 f crucell 6,20 6,45 unilever c.pr 5.48 5,44 css holding 7,35 f 7.15 unil 4%pref 28.50A 28.50A delft instrum c. 8.75A 8.75A unil. 6%pref 42,00 a 42.00 a de vries robbé 0,71 f 0.71A unil. 7% pr.c 50.00A 50.00A dico intern. 2,15 unil. 7%pref 500,00A 500,00A dnc de ned comp 2,05 2,05 e unilever 59.80A docdata 3,11 3,11 A united services 16,90 e 18,25 f dordtsche petr. 2.26A 2,16 vilenzo int. 18.90A 18.90A econosto, kon. 5,20 f 5.20A vnu ver.bez. 6,90 emba 65.00A 64.75A volker wessels 21,80 21,90 emis 4.75A 4.75A vredestein c. 5,00 5.00A eriks group c. 28,50 f 28,00 e wegenerc. 7,00 7,00 euronext 17,20 17,00 ws vastg wester s 33.20A 33.30A evc intern 0,48 0,50 f exact hold. 25.70 25,50 e exendis 5.10A 5.10A fornix bio 9,00 f 9.00A fortis nikkei g c. 40.70 e 40,93 fox kids europe 13,00 12,85 frans maas 20.75A 20.85A free ree shop 8,90 f 8,80 fugro c. 57,25 e 58,00 gamma 32,50 32.50A gamma pr 3,10A 3.10A geveke 42,50 41,60 gouda vuurvast c. 17,80 A 17.80A grolsch eert. 19,95 19.25A grontmij c. 35.00A 33,55 groothandélsgc. 30.30A 30,00 a gti-holding 38,00 hal trust 21,60 f 21,50e heek-tweka 0.95A 0.95A heijmans c 20,35 20,30 e heineken hold, a 29,20 29,85 helvoet hold. c. 16.00A 16.00A hes beheer c. 3.35A 3.35A hbg 13,25 13,40 f holl. colours c. 30.00A 30.00A hoop eff.bk 6,75 f 6,75A hunter dougl. pr 0,17e 0,16e iet automat. 9,00 9,00 f imtech n.v. 20,95 ing pref 3,42 3,30 e NMAY isotis 2,90 f 2,98 f INIVInA ispat intern a 1,55 1,64 A kas-ass. c. 14,60 14.60A v.k. l.k. kühne heitz 16.20A 16.20A antonov 0.60 f 0,70 lanschot, van 34,90 35,00 cardio cont 2.50e 2.55 lei techn group 1,42 f 1,35e c/tac 1.69 e 1,70 f macintosh retail 10,00 f dpa 9.00A 9.00A magnus holding 1.35A 1,49 f hitt 5,00 f 5.00 f management share 0,35 f 0,33 innocon 18,00 f maverix capital 35,80 e 35,80 ksi int 0.88A maxwell petr 4,00Z newconomy 0,22 e 0,25 f mc gregor fash. 7,85 7.85A prolion 2,95 2,90 e moeara enim 2150,00A 2150,00A sopheon 0,87 0,86 moeara opr. 1920,00A 1920,00A tie holding 0,74 0,81 moeara opr.c. 118.00A 119.00A moeara winst 1880.00A 1880.00A naeff 600.00A 600,00A BUITENLANDSE AANDELEN v.k. l.k. phillips petr. 57,50A 56.10A american express 29.50A 30.50A polaroid corp. 0.50A at&t 19.60A 19.00A reed int. 5.60A bethlehem steel 1.25A 1.25A ncoh comp. yen 900.00A boeing comp. 36.00A 35.60A saint-gobin fr.f. 160,50A 158.50A chevrontexaco c. 0,01 A 88.45A sanyo elec. yen 800,00A Colgate 57.30A 56.95A sara lee corp. 20.60A 20.80A dow chemical 34.50A 34.30A schlumberger 46.35A 46.00A du pont de nem. 41.00A 40.50A sears roebuck 39.70A 38.80A fluor corp 45.00A 44.00A toshiba corp. yen 450,00 ford motor 15.00A 15,00 A union pacific 47.20A 48.00A general electric 35.00A 35.00A unisys 9.30A 9.50A general motors 40.00A 40.00A usx marathon 29.70A 28.90A goodyear 18.95A 19.00A venator group 15,55 A 15.55A hitachi yen 950.00A verizon comm inc 52.00A 52.00A ibm c 106.50A 107.30A via net works 0,98 f 0.98A ibm (dollar) 100.00A 101.00A intern.flavor 27.50A 26.95A int.paper 38.00A 37.50A merek co 68.00A 68.00A mitsub.elec.yen 300,00A mitsui yen 300,00A nomura sec. yen 900,00A pepsico 48.00A 48.00A philip morris 50,00 50.20A NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN v.k. l.k. nn rente fonds 10,74 10,75 aaf-aex garf 73,30 73.30 nn interrente fds 12,40 12,40 aaf-neth.eq.f. 45,10 44.75 nn it plus fonds 9,76 9,93 aegon eq.fd nlg 39,60 39,22 nn aandelend fds 18,99 18,95 aegon rente f nlg 25,73 25,76 nn europa rente fd 6,70 6,71 aegon vastg.f nlg 23,65 23,21 nn vastgoed fds 7,35 7,30 aegon mix f nlg 31,16 31,01 nn obligatie pl.fds 7,20 7,20 aegon dep.f nlg 17,42 17,43 nn geldmarkt fds 6,15 6,15 aegon emerg.f nlg 10,40 10,40 nn mix fonds 8,28 8,27 aegon index pl nlg 17,99 17,83 nn nederland fonds 15,09 15,00 ah vaste klantf nlg 170,19 167,19 nn nederland plus fd 6,86 6,81 amersf.obligatief 0,6430 0,643 nn verre oosten fd 8,35 8,43 amersf.eurotop-lOOf 0,9473 0,9394 pyramidefonds 84,54 82,82 amev aandf nlg 95,62 94,94 rabo dutch eqf nlg 87,0576 86,3179 amev vastgoedf nlg 33,58 33,71 rabo dutch bond nlg 61,7240 61,8066 amev rentefonds nlg 45,64 45,67 rabo groei sp nlg - - amev depositof nlg 32,54 32,55 rabo nlg cash nlg 82,6700 82,6700 amev mixfonds nlg 59,98 59,84 royal aandelen 22,56 22.40 axa vr.valuta nlg 39,02 39,02 royal combinatie 16,47 16,41 axa vgf comb nlg 46,76 47,20 royal deposito 7,22 7,22 axa vgf vastg nlg 25,66 25,80 rvs aandelen fonds 14,37 14,28 axa vgf fin.s nlg 123,32 126,33 rvs mix fonds 14,05 14,04 axa vgf aand nlg 23,59 24,08 rvs obligatie fonds 13,65 13,67 axa act.beh. nlg 17,13 17,29 sns-comb plusfonds 11,76 11,73 axa aandelen d nlg 20,37 20,67 sns-vastgoedplusfd 5,91 5,94 axa verz.rd.dep nlg 14,09 14,09 sns-garantieplusfd 7,33 7,33 holl. dlr.f. 41,55 41,65 sns-obligatieplusfd 9.67 9,67 holl.groen rente 31,90 31,90 sns-ned.aandplusfd 14,90 14,80 holl.int rente 33,00 33,05 sns-groeimarktplusfd 4,22 4.23 holl stall rek 47,13 47,14 sns-spaarbew.gar.fd 7.34 7,34 hooge h. pp aand nl 17,74 17,57 sns-spaarbewustfonds 9,65 9,52 hooge h. pp opt nl 8.51 8.48 spaarb klimfd nlg 11,97 11,96 hooge h pp vast nl 9,96 9,97 van lanschot reserve 13,68 13,68 hooge h. pp 1 o.mixf 6,20 6.19 van lanschot bond 13,42 13,44 hooge h. pp dep nl 7,58 7,59 van lanschot equity 18,97 18,76 hooge h. pp aandf am 14,44 14,07 hooge h. pp aandf eu 10,06 10,00 hooge h. pp aandf vo 3,85 3,79 ing emu bond fd 411,04 411,25 ing intemd nlg 1270,91 1270,91 AANDELEN AEX-INDEX h.j. l.j. v.k. op ho la l.k. aex-index 692,18 07/11/00 378,36 21/09/01 450,93 450,20 455,93 444,53 455,14 abn amro holding aegon 28,39 09/11/00 15,26 17/09/01 16,05 16,24 16,24 15,64 16,18 48,89 06/12/00 21,25 21/09/01 27,70 27,97 28,65 27,35 28,59 ahold 37,39 02/07/01 27,35 21/09/01 31,00 31,01 31,10 30,31 30,68 akzo nobel 59,15 08/12/00 33.73 21/09/01 46,03 46,00 46,44 45,60 46,16 asml holding 34,99 06/11/00 9,70 21/09/01 15,26 14,90 15,25 14.46 15,25 buhrmann 33,90 01/03/01 5,01 21/09/01 7,45 7,60 7,60 7.25 7,36 dsm 45,30 18/05/01 28,43 21/09/01 34,01 34,08 34,35 33,86 34,35 elsevier 16,15 15/11/00 10,21 21/09/01 13,07 13,07 13,21 13,01 13,14 fortis (nl) 37,00 03/11/00 20,85 21/09/01 26,62 26,51 26,84 26,30 26,54 getronics 14,18 07/11/00 2,00 17/09/01 2,65 2,51 2,68 2,49 2,68 gucci 121,00 13/11/00 66,55 21/09/01 92,00 91,35 91,90 90,00 91,65 hagemeyer 29,40 06/11/00 10,50 21/09/01 15,21 15,50 15,54 15,27 15,54 heineken 56,52 10/11/00 37,38 21/09/01 40,94 40,66 41,18 40,18 41,15 ing groep c. 44,74 04/01/01 22,34 21/09/01 26,60 26,81 27,55 25,61 27,48 kon. olie 74,03 24/10/00 43,72 21/09/01 57,90 58,07 58,10 57,35 58,00 kpn 26,96 27/10/00 2,03 06/09/01 3,31 3,32 3,35 3,22 3,30 kpnqwest 33,00 19/01/01 3.96 21/09/01 5,41 5,41 5,63 5,36 5,60 numicoc. 61,05 17/11/00 22,80 03/10/01 26,78 26,60 27,10 26,46 26,54 philips, kon 48,77 24/10/00 16,30 21/09/01 23,19 22,50 24,45 22,50 24,39 tpgn.v. 28,42 06/12/00 16,46 17/09/01 22,06 22,21 22,25 21,76 21,89 unilever c. 71,65 01/12/00 53,85 25/09/01 58,90 58,95 59,00 57,80 58,00 upc 23,75 03/11/00 0,23 17/09/01 0,58 0,56 0,58 0,54 0,56 verstatel 27,00 03/11/00 0,45 21/09/01 1.10 1,08 1.10 1,00 1,09 vnu 60,35 19/01/01 22,60 05/10/01 29,21 29,79 29,80 29,21 29,53 wolters-kluwer c. 33,00 20/04/01 20,51 12/09/01 24,27 24,47 24,87 24,25 24,80 AANDELEN MIDKAP-INDEX h.j. l.j. v.k. op ho la l.k. midkap-index 689,31 31/10/00 333,43 21/09/01 396,06 393,16 395,61 392,04 395,48 amstelland 17,55 07/03/01 4,55 24/09/01 4,72 4,76 4,80 4,76 4,80 asm international 31,45 22/05/01 9,80 03/01/01 15,00 14,85 15,40 14,50 15,40 be semiconductor 13,15 06/11/00 4,60 17/09/01 7,30 7,45 7,50 7,40 7,40 cmg 22,55 17/10/00 3,20 18/09/01 4,35 4,35 4,40 4,32 4.40 corus 1.34 16/02/01 0,57 21/09/01 0,74 0,73 0,74 0,73 0,74 csm cert 30,65 13/11/00 20,30 24/09/01 21,50 21,65 21,75 21,50 21,55 draka holding 70,25 27/10/00 36,35 08/10/01 42,35 42,25 42,50 41,80 42,05 hunter douglas 36,45 17/11/00 21,80 20/09/01 26,15 25,25 25,70 24,75 24,75 ihc caland 65,60 06/06/01 40,60 24/09/01 52,30 51,30 51,50 50,85 51,00 klm 28,90 02/02/01 7,30 21/09/01 9,05 8,70 9,20 8,70 9,00 landis group 16,80 23/10/00 1,98 21/09/01 2,43 2,44 2,50 2,44 2,49 laurus 13,35 16/11/00 2,60 03/09/01 4,00 3,97 4,00 3,96 4,00 libertel 16,00 30/10/00 6,05 07/09/01 8,50 8,40 8,75 8,40 8,75 moolen, van der 42,16 19/02/01 15,00 12/09/01 23,60 23,50 23,70 23,10 23,55 nedlloyd 27,40 07/05/01 12,90 17/09/01 13,25 13,50 13,90 13,40 13,50 nutreco Holding 57,70 29/12/00 37,75 15/10/01 38,00 38,00 38,25 37,90 38,00 océ 18,90 14/12/00 6,15 21/09/01 8,50 8,25 8,30 8,10 8,30 ordina nv 32,50 26/10/00 9,10 17/09/01 12,20 12,20 12,30 11,90 12,25 pinkroccade 78,00 03/11/00 21,60 21/09/01 23,25 23,90 23,90 23,70 23,70 randstad holding 28,40 17/10/00 9,50 24/09/01 11,55 11,30 11,50 11,05 11,50 unit 4 Agresso 27.10 24/01/01 9,00 17/09/01 12,05 12,05 12,10 12,05 12,10 vediorc 17.90 18/10/00 7,45 02/10/01 9,50 9,60 9,75 9,55 9,60 vendex kbb 18,10 02/04/01 6,20 21/09/01 8,90 8,80 8,80 8,60 8,70 vopak 28,30 18/04/01 15,50 21/09/01 17,95 17,95 17,95 17,80 17,95 wessanen, kon. c. 15,00 15/11/00 7,50 21/09/01 9,85 9,85 9,90 9,80 9,85 rendement op staatsleningen periode van 20 dagen S-10500 M10020 9540 9060 8580 8100 2,50 2.47 2.44 2.41 2.38 2.35 beurs new york periode van 20 dagen De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN oli neth-2 fortis obam mg dutch f. ing intern f ing bank it-f robeco rolinco rorento uni-invest h.j. 94,90 224.50 138,95 100.05 89.80 175.00 45,59 36,52 38,45 12,95 Ij. 23/03/01 91.90 06/11/00 114.50 08/11/00 79.60 08/11/00 53.65 24/10/00 12.65 24/10/00 39,00 25/10/00 25.60 24/10/00 20.25 27/10/00 35.92 09/03/01 8,45 26/03/01 21/09/01 21/09/01 21/09/01 27/09/01 27/09/01 21/09/01 21/09/01 23/04/01 12/09/01 v.k. op 93.95 94.00 141.20 142.50 91,70 92.55 67.10 66.70 16,40 f 16.40 49,20 e 49,80 30.50 30,80 f 23.55 23.95 38.10 38,25 10,45 10,50 ho la 94,00 94,00 142.50 140,00 93.10 92.50 66.70 65.05 16,50e 16,40 50,65 49,80 30,80 f 30,70 23.95 23,90 38,25 38,25 10,50 10,40 ijl 94,00 141.60 92.70 66.50 16.50e 50.65 30,80 f 23.90 38,25e 10,40 f NOTERINGEN BIJGEWER 11.00 UUR 100 MEEST VERHANDELDE OPT aab c okt 11,34 131 aab c okt 14,20 228 aab c nov 16,00 116 aab c nov 17,50 410 aab c dec 17,50 253 aab c o05 15,00 167 aab okt 14,20 1480 aab okt 16,00 1371 aab okt 17,01 303 aab okt 19,28 148 aab nov 15,00 127 aab nov 16,00 1257 aab apr 15,00 264 aegn c okt 32,50 200 aegn c nov 30,00 326 c nov 32,50 123 aegn c jan 35,00 164 aegn c apr 30,00 115 aegn okt 25,00 131 aegn okt 30,00 156 aegn nov 30,00 166 aex c okt 440,00 171 aex r. okt 450,00 783 aex c okt 460,00 692 aex c okt 470,00 272 aex c okt 480,00 177 aex c okt 520,00 165 aex c nov 480,00 174 aex c nov 490,00 126 aex c nov 500,00 132 aex c jan 600,00 440 aex okt 400,00 190 aex okt 420,00 146 aex okt 430,00 815 aex okt 440,00 394 aex okt 450,00 1132 aex okt 460,00 204 aex okt 470,00 201 aex okt 480,00 233 aex nov 430,00 161 aex nov 440,00 174 aex nov 450,00 156 aex nov 480,00 160 asml c okt 15,00 358 asml c okt 17,50 417 asml c nov 15,00 236 asml c o02 40,00 125 okt 15,00 458 asml nov 12,50 253 cmg c apr 3,00 125 cmg okt 4,00 550 els okt 15,88 186 els o04 15,00 115 fortis c o03 27,50 203 c okt 13,61 200 c okt 30,63 117 c nov 27,50 198 c nov 30,00 356 c jan 27,50 256 c jan 30,00 138 c apr 27,50 155 c o02 34,03 121 c o03 25,00 201 c o03 30,00 144 c o04 20,00 124 c o04 35,00 119 ing c o05 20,00 241 okt 25,00 553 ing okt 30,63 182 nov 25,00 593 nov 27,50 295 ing P jan 25,00 253 ing p jan 27,50 130 ing p jan 32,50 188 ing p apr 30,00 152 ing o04 30,00 199 kpn c okt 2,00 132 kpn c dec 6,00 300 kpn c ian 3,00 152 kpn c ian 7,50 210 moolen c okt 25,00 128 olie 57,50 458 okt 25,00 732 phil c okt 27,50 1047 phil c okt 30,00 242 phil c jan 35,00 545 phil c ian 40,00 232 phil okt 20,09 551 phil okt 22,60 984 phil okt 25,00 390 phil p okt 30,00 145 phil p nov 20,00 414 phil nov 22,50 171 phil nov 25,00 216 phil p jan 17,50 260 phil p ian 22,50 184 c nov 57,50 222 unil c dec 62,50 138 unil okt 55,00 421 unil p okt 60,00 135 it 15,75 10,50 6,10 2.75 7.01 5.15 0,70 5.50 f| 9,00 11 14,20 21,00 30,00 13,50 17,25 21,45 31 38,o: an 0,90 175 ec 1,35 hl 0,65 M 2,4: 5.80 J 3.60 II 9,25 2'95 M 9,4:"" o,:-; ie olii OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN v.k. l.k. idb rentselect 40,45 preferent fonds 54.20A 54.30A abf 67.90A idb dutch eq.f 43.00A 43.00A rente plus fund 30,20 55.20 55,30 idb glob env f 46,20 a 45,90 robeco amerika 49,75 50,70 e abn amro america f. 98,25 99,25 idb mix f 47.10A robeco divirente 24,70 e 24,95 abn amro asian tig.f 37,50 38,30 idb real est.eqf 54.00A 54.00A robeco ditch midcaps 58,25 56,95 abn amro euro f. 20,80 20.80 idb world eq.f 55,60 55.60A robeco duurzaam aand 54,30 54,20 abn amro euro obl.f. 102,65 102,85 index click fonds 58,10e 58,00 f robeco emer. mark. 38,00 38,70 abn amro europe f. 92,60 93,50 ing bnk com techn fd 7.70 e 7,80 f robeco eurol.aand. 45,75 44,60 abn amro far ef 38,05 e 38,40 ing bnkcont.clickeurf 24,90 24,95 robeco eurol.midcap 28,15 27,95 abn amro global f. 110,00 109,95A ing bnk emerg e.e.fds 17,25 17,50 robeco european midc 48,65 48,70 abn amro groen f 48,30 48,50 ing bnkdutchserv f. 7,60 7,25 e robeco europe 35,15e 35,30 e abn amro internet 4,80 4,90 ing bnk euro obi f. 30,60 30,70 robeco eur.obl.div. 24,60 24,65 abn amro 1.plus f. 93,95 94,00 ing bnk europe fund 22,95 22,75 robeco growth mix 54,15 54,05 abn amro rent.div 72,60 72,70 ing bnk europ.sm.capf 27,90 27,90 robeco hollands bezit 27,50 27,40 abn amrogl.pr.sec. 39,40 39,70 ing bnk farmacie f. 36,00 e 35,90 robeco hypotheek 51,05 f 51.00 abn amro pr.sec am. 51,20 53,30 ing bnk financials f 18,90 e 18,90 robeco pacific 57,30 e 58,35 abn amro pr sec eur. 37,30 36,70 ing bnk geldm.fds 31,85 31,85 robeco safe mix 40,40 40,45 abn amro pr.sec.f.e. 24,00 23,70 ing bnk glob.fund 59,60 59,60 robeco solid mix 44,55 44.65 abn amro sm.co euro 45.70 45,90 ing bnk hoogdiv a.f 23,60 23,65e robeco young dynamic 13,90 13,90 abn amro sm.co neth. 49,00 48,70 ing bnk japan f. 12,70 12,85 robeco zelfs argen 24.10 24,25 abn amro telecom 5,90 5,90 ing mt.obl.fonds 54.75 54,75 robeco zelfs.austr 59,50 62,25 abn amro trans eur f. 129,00 131.20 ing int.dep.fonds 51,50 51,80 robeco zelfs.belgie 53.90A 53,45 aegon aand.f sp 2,10 f 2.10A ing bnk north am.f. 23,65 23,10 robeco zelfs.braz 26,25 27,45 aegon aandelenf. 45.40A 45.40A ing bnkoblig.fds 19,20 19,10 robeco zelfs.canada 81,05 80,65 aex ind.f. 476.00A 478.00A ing bnk onr g.aandf 47,50e 48,00 f robeco zelfs.china 15,85 16,10 aldoll.bond f. 54,90 55,50 ing bnk verre oosten 25,20 24,90 robeco zelfs.comm&t 5,65 5,75 alrenta 194,00 194,30 intereff.jap.warr. 6,05 e 6,20 f robeco zelfs duitsl 67,05 65,85 amvabel 12,45 12,40 f intereffekt 500 14,80 15,15 robeco zelfs.finland 47,70e 48,00 asn aandelenfonds 63,10e 65.00A investa part, dm 87.50A 86.50A robeco zelfs.frankr. 87.35A 86,05 asn obligatiefonds 26,25 is himalayan f. 7.80A 7,45 robeco zelfs.health 65,00 66,00 axa aand.int 66.60A 65.70A japan convertible^ 33,40 33,50A robeco zelfs.hongk. 39,55 39,70 axa aand.ned. 1 85,00 82.10A japan fund cert. 6.30A 6.30A robeco zelfs.it 47,10 46,60 axa akt beheer 2 69.15A 68.15A lanschot eur.eq.f. 21,90 21.70A robeco zelfs.it hardw. 9,30 9,15 axa portfolio 3 62.50A 62.10A lanschot far east f. 27,50 28.00A robeco zelfs.iapan 41.20 41,85 axa obl.euro 45.40A 45.55A lanschot gl.eq f. 42,40 42,50 e robeco zelfs.maleis. 16,65 16,95 beurshave 15,00e lanschot iet f 14,30 14,15 robeco zelfs.m.biot 18.10e 18,75 bever holding 14,20 f 14.20A leveraged cap 149,10e 149,05 robeco zelfs.mexico 98,20 97,75 colon.growth sh 13.00A nat.resources f. 49,30 50,90 robeco zelfs.nederl 69,75 66,65 Columbia secur 116,00A 115,50 A 15,45 f 15,40e robeco zelfs.polen 35,80 35.40 corio 23,85 24,00 ohra aand.f. 18,55 18,60 robeco zelfs.sing 25,10 25,45 delta lloyd deeln 23,60 f 23.50A ohra care f. 23,90 e 23,90 robeco zelfs.softw&ser 13,25 13,20 delta lloyd dlr 11,90 11.90A ohra comm tech f 5,60 f 5,65 e robeco zelfs.spanje 53,85 53,55 delta lloyd donau 7,10e 7,25 ohra internet f. 7.70 8,00 e robeco zelfs.telec. 39,70 40,15 delta lloyd inv. 8,00 8,05 ohra milieutech f. 15,15 15,10 robeco zelfs.uk 68.75A 68,70 delta lloyd jade 7,35e 7,20 e ohra multimedia f. 10,70 10,70 robeco zelfs, usa 99,40 100,00 delta lloyd mix 10,35 10,35 e ohra new energy f 13,80 13,30 robeco zelfs.z.afr. 41,15 41,45 delta lloyd rent 12,25 12,10e ohra obl.divf 29,45 29,75 robeco zelfs.zwits. 75,70 75,35 dim vastgoed 10,00 10,00e ohra onr.goed f 38,50 38,70 rodamco nth am. 44,75 44,10 f ducatus 59,80 e 59,80 e ohra spaardivf. 23,90 23,90 rolinco pref. 42.45A 42.45A 7.25 7.25A ohra totaal fonds 23,55 23,35 royal mix f. 5,60 euro comm prop. 17,60e 17,60 optimix techno, a 12,80 12,90 f royal plus f. 5,35 eur dutch eq f. 20.75A 20.00A orange f 26,50 royal top f 5,20 europ dev cap.crp 9,00 8,60 orange deeln f 39,50 39.50A snseur obldiv.f. 24,20 24,25 finles obi f. 37.10 37.10A orange eur smcap f 14.70 14,90 sns eur aandelenf. 25.85A 25,75 fortis america f. 24,35 24,30 orange global pr 9.15A sns eur mixfonds 25.50A 25,70 fortis europa 1. 26,10e 25,60 pan glob conv f 29,20 snsguldensdiv.f. 23,50 23,50 fortis japan f 20,55 21,00 postb aandelenf. 61,60 61,60 sns nederl. aandf. 52,50 51,50 fortis obl.div. f. 52,00 51,80 postb.aex clicker 23,00 22,60 snssp.plus aand f. 24.70A 24,40 fortis rent o nl 25,31 25,31 postb.amerika f. 21,70e 22,50 sns wereld aandf. 18,20 18,65 fortis rento n5 27.34A 27,29 postb.beleggf. 36,50 36,70 transpac.f. 154,50 154,00 fortis rent on 10 28,09 28.18A postb.comm.techf. 15,60 15,60 triodos groenfonds 56,40 56.40A fortis wereld mix fd 44,30 43,40 postb.duurz.aandf. 22,80 22,35 triodos meerw. aandf. 23.10A 22.40A fortis wereld vastgf 43.65A 44,00 postb.easy blue f. 23.85A 23,90 triodos meerw.mix.f. 25,50e 25.40A gilissen quality gr f. 14,75 14,45 postb.euro aandf 23.40A 22,55 vastned off/ind 25,55 25,60 f gulden rente f. 36.60A postb.euro.c.clickf 24,90 24,90 vastned retail 38,55 e 38,85 f holland eur f. 59,10 59,30 e postb.euro obl.f 36,20 36,25 vhs onr. mij 15,85 15.85A holland fund 87.00A 86.60A postb.farmacie f. 27,55 27,60 vpv hollandhaven 35.00A 34.00A holland oblig.f 67.25A 67.55A postb.fin wereldf 23,55 e 23,55 wereldhave 53,00 f 53,00 f holland pacific f 48,50 49.95A postb.hoogdiv aandf 26,05 26,15 wereldhave o/n 2.30A 2.30A holland selectie f. 86.65A 86.15A postb.hoogdiv obi f 22,35 22.30 hooge h aandf ned 19,00 18,90 postb.it fonds 34,35 34,55 hooge h aandf europa 21,80 21,50 postb.internet f. 7,40 7.75 hooge h obligatie f. 23,15 23,20 postb.multimedia f 8,40 8,40 hooge h optimaalf eur 22,50 22,35 postb nederlandf 41,30 40,55 hooge h wereld aandf 17,40 17,35 postb.nikkei.c elf 23,90 24,00 idbemergcomp 25,90 postb.obligatief. 28,90 28,90 idb euro opt. 25,70 postb.opk.landenf. 13,25 13,10 idbeuro sel. 53,60 postb.vastgoedf. 25,50 24,85 Idb global sel 201,70 201.70A postb.wereldmf. 29,30 29,00 VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden h.j hoogste koers in 12 mnd. f gedaan en laten l.j. laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend v.k vorige koers (slotkoers) h laten en ex dividend l.k. laatste koers k gedaan en laten ex dividend A advleskoers 1 gedaan en bieden ex dividend a laten ho hoogste koers b bieden la laagste koers c exclaim s stopkoers d ex dividend s.k.2 slotkoers 2 beursdagen terug e.r effectief rendement 50 MEEST VERHANDELDE OBLIGATIES aab 9'/« 84a aab67<00-10euro aab 5'/.96lfr aab 57.99euro aegon 67; 93 arena 4,723 IA1 Oleuro bay l.g 47.96 bng 77.95-05 bng77«97stg bng 6 99-09$ bng 57.99usd bng 47-01$ bng 47,01-06$ bng47i98euro bng 37.98euro e.r. s.k.2 v.k. 4,46 109,75 A 108,65 5,33 106,00 106,20 4,78 101,80 A 101.75 4,99 102,20 A 102,45 4,31 104,00 A 103,90 - 100,00 A 100,00 A - 100,10 A 4,11 111,35 A 5,66 108,25 A 5,03 105,90 A 3,30 104,15 A 3,69 102,50 A 4,55 99,75 A 4,59 97,75 - 3,64 100,30 A 100,10 A 111,30 108,25 A 105,90 A 104,15 A 102,50 A 99,75 A 97,95 100,30 A bng 0 95-15 bng 0 97-17zar bng 0 97-20zar bng 0 98-25zar cades 57» 98 cr.loc.fr 57.96 ems A2 57.99euro eib 77.95-05 el fr. 37.98euro eur.bk.for rl 95 fort.bnk 6V«01eur ing 6 97-07 ing 57. Oleuro ing perp. 67; 01 euro ing 57; 99 euro kpn 6,05 00-03euro kpn 4 99-04euro 5,56 10,79 10.51 10.08 4,95 12,38 12,76 46,75 18,80 A 14,50 A 9,60 A 102,30 A 102,60 A 99,00 A 110,25 A 100,25 A 98,35 A 102,15 104.75 102,85 A 102.40 A 103,40 90,50 A 81,00 A 47,25 19.05 A 14.70 A 9,80 A 101.30 102,60 A 99,00 A 110,25 A 100,25 A 98,35 A 102,25 104,95 A 103,05 102,85 103,50 91,00 81,00 A kred.i.f.77.96 nwb 67.98$ nwb 57; 97euro nwb 57» 01-11 euro oostenr4 30 98 phil 67. Oleuro phil 57. Oleuro phil 57. Oleuro rabo 57.01$ rabo 47.99euro rabo 47.01-05euro rabo 37.99-04euro sns gr 67.00-10 sns gr 6 00-07euro unit 47.01-04euro vnu 57; 98-08 wolt.kl. 67«OOeuro wuh 57.98-05 4.96 4,60 4.97 7.47 6,51 6,03 4,82 3,67 3,97 3,86 5,24 4,85 3,96 6,08 5,03 5,15 105,40 106,30 A 104,60 A 100,50 - 95,00 b 97,50 - 98,20 - 100,75 A 105,00 A 102,80 102,50 A 99,20 105,70 105,70 - 101,70 A 97,85 104,00 99,70 - 105,10 106,15 104,75 101,10 - 95.00 b 97,30 98,50 - 100,75 A 105,00 A 103,00 102,50 A 99,40 A 105,90 - 105,85 A 101,90 A 96,85 A 104,00 A 99.90 - STAATSLENINGEN nl 87.92-07 nl 87,911-11 nl 87.921-02 nl 87.9211-02 nl 87.92-071-11 nl 87.92-071-11 nl 77.95-05 nl 77,93-23 nl 77,95-10 nl 77.94-04 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 67.95-05 nl 67; 93-03 nl 6 96-06 nl 57.94-04 nl 57.96-02 nl 57.97-07 nl 57,98-28 nl 57,00-10 nl 57.98-08 nl 501-11 nl 47.00-03 nl 37.99-09 nl 3 99-02 nl grb 37,d nl grb 3d nl grb 27k) In WISSELKOERSEN 112,1! 126,K 118,85 109,65 104,45 ll| 109,60 109,55 101 104,32 ill 102.(7 CO 107,2: in 100.91 ju 105./: 104,71 ik] 1014 feel amerikaanse dlr australische dlr belgische frk(lOO) canadese dlr deense kroon (100) dultse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) griekse dr. (100) hongkongdlr(lOO) lerse pond israel shekel ital.lire (10.000) lapanseyen (10 000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr. (100) Zwitserse frk (100) inwis mi 2,39 atf 1.21 5,462 1.51 ip 29: at 112,6 3,47 37,06 HI 33,59 n fiü U1C lijv 1.09 s i .31 me 0.0QI. pi c ::*cv 22 ge NB. Deze opgave is van GWK. en verkopen van vreemde vali j$£ nen de banken uiteenlopendt kosten. EDELMETALEN Amsterdam - Prijzen van vorige I ;pj Nieuw Goud/kg onbewerkt 21.530-22.530 bewerkt 24.130 Zilver/kg onbewerkt 305,00-375,00 bewerkt 420,00 0.11 li 3,2: Ml o.s: ni 2'6: >p[ 3,3' >et :,[i. of 5 laa aff

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 8