et einde voor eginners. Personeel Persone een Van Lanséhot Nëstle NOORDWUK gemeente Coördinator groenvoorziening en civieltechniek m/v Rijnland Gezocht: iemand die zelfstandig kan sleutelen. all-round vakman m/v Gezocht {senior accountmanager zakelijke markt) F. van Lanschot i Bankiers ZATERDAG 6 OKTOBER 2001 ^efoenhadp,^ Noordwijk 'de bloemenbadplaats' is een gemeente van circa 25.000 inwoners met internationale allure en goede recreatie- en uitgaansmogelijkheden. Noordwijk werkt met enthousiasme aan de verbetering van de gemeentelijke organisatie. De sleutelwoorden hiervoor zijn klantgerichtheid, flexibiliteit, kwaliteit en bedrijfsmatig werken. De organisatie van de gemeente Noordwijk is opgebouwd uit 3 sectoren: Ruimtelijke Ontwikkeling Se Beheer, Bestuur- en Managementondersteuning en Publiek Welzijn. Bij de afdeling Uitvoering, team groen en water, van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer ontstaat de vacature van voor 36 uur per week In verband met een reorganisatie binnen de sector ROB zal de te benoemen kandidaat in de toekomst de beoogd teamleider bovenwijkse taken worden. Functie-eisen: - een relevante opleiding op MBO-niveau; - meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur bij de overheid; - beschikt over goede contactuele vaardigheden, tact, inlevingsvermogen en inventiviteit; - gevoel voor politieke-, bestuurlijke- en intermenselijke verhoudingen; - durft beslissingen te nemen en achteraf verantwoordelijkheid af te leggen; - creativiteit in het zoeken naar oplossingen voor complexe, maar ook alledaagse, vraagstukken. Taakomschrijving: Onze nieuwe collega - stuurt medewerkers aan om uitvoering te geven aan groentechnische en civieltechnische werken; - houdt toezicht op de uitvoering van het groenbeheerplan en civieltechnische werken; - vervaardigt kostenramingen en begrotingen voor projecten; - draagt zorg voor de administratieve vastlegging van projecten met inbegrip van voor- en nacalculaties; - draagt zorg voor de administratieve verwerking van personele en materiele lasten; - doet voorstellen inzake de aanschaf van plantmateriaal en gereedschap; - geeft voorlichting aan belanghebbenden over het taakveld van de afdeling; - draagt zorg voor het onderhoud van materieel; - draagt zorg voor de veiligheid van de werkplek en de persoonlijke veiligheid; - vertegenwoordigt de gemeente in externe overlegsituaties. Wat bieden wij: Wij bieden een boeiende functie in een informele werkomgeving. Wij bieden een goed salaris. Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling plaatsvinden in de aanloopschaal 8, maximaal f 5.848,- 2.654,-), of de functieschaal 9, maximaal f 6.604,- 2.997,--) bruto per maand. Ook bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Te denken valt aan de mogelijkheid tot flexibel werken, reiskostenvergoeding, kinderopvang en PC privé-regeling. Ook bestaat de mogelijkheid tot koop en verkoop van verlofdagen. Verder hechten wij veel waarde aan ontwikkeling door begeleiding en opleiding en bieden wij hiervoor goede faciliteiten Overige informatie: Het interim-hoofd van de afdeling uitvoering, L. Combée is gaarne bereid u nadere informatie te verstrekken. Hij is te bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 071-3660366. Sollicitaties: Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 21 oktober 2001 naar: het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk. Dit onder vermelding van vacaturenummer 2001-23 in de linker bovenhoek van brief en envelop. U kunt uw brief ook e-mailen naar de gemeente Noordwijk. Het e-mailadres is: vacatures@noordwijk.nl Vrouwen, gehandicapten en allochtonen zijn ondervertegenwoordigd in onze organisatie. De gemeente Noordwijk voert een beleid om deze achterstandsposities op te heffen. Kandidaten uit deze doelgroepen worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. - Medewerker Sales Services m/v - In Diemen huist een wereldbedrijf: Nestlé, 's werelds grootste voedingsmiddelenconcern met meer dan 500 vestigingen in 80 landen. Nestlé is producent van onder meer Nescafé, Maggi, Nestlé Ice Cream en Kitkat. Van onze negen vestigingen in Nederland is het hoofdkantoor gesitueerd in Diemen. Daarvoor zoeken wij een mede werker met een MBO of Havo diploma die (opnieuw) wil starten met zijn of haar carrière. Die bieden wij een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Of zoals Nestlé zegt: Good Food, Good Life. Op onze afdeling Sales Services kan het er soms hectisch aan toe gaan. Niet alleen worden de verkopers vanuit dit centrum ondersteund en worden hun contacten geserviced; ook het hele logistieke traject van onze koffiemachines, vriezers en vending automaten wordt hiervandaan gecoördineerd. Als Medewerker Sales Services krijg je dan ook een veelzijdige commerciële taak met -op den duur- eigen verantwoordelijkheden voor een eigen pakket werk. Denk daarbij aan commerciële contacten, aan voorraadbeheer, aan correspondentie- beheer en aan gezellig, maar best wel hard en secuur werken. Kun je een beetje stress wel aan, en hoef je niet per se iedere dag stipt om vijf uur naar huis? Vind je het leuk om mensen op een vriendelijke manier van dienst te zijn? Schrijf dan naar: Nestlé Nederland b.v., postbus 12365, 1100 AJ in Amsterdam, t.a.v. dhr. L.M. Renders, Hoofd P&O. Meer informatie over de functie kun je krijgen door even te bellen met onze Manager Sales Services; Hein van de Kamer, 020 - 5699 414. Good Food, Good Life Hoogheemraadschap van Het hoogheemraadschap van Rijnland is een waterschap. Het gebied waarin Rijnland werkt aan het water strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda, een groot gedeelte van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het gebied is ruim 1.100 vierkante kilometer groot en er wonen, werken, reizen en recreëren ruim 1,3 miljoen mensen. In deze streek, die aan de westkant wordt begrensd door de Noordzee, liggen ongeveer tweehonderd polders, plassen, meren en vaarten. Rijnland zorgt met bijna 500 medewerkers voor droge voeten en schoort water en het houdt de zee buiten de deur! Het hoogheemraadschap van Rijnland is een waterschap. Het gebied waarin Rijnland werkt aan het water strekt zich uil Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda, een groot gedeelte van de provincies Noord- en Zuid-Holland. is ruim 1.100 vierkante kilometer groot en er wonen, werken, reizen en recreeren ruim 1,3 miljoen mensen. In deze stri de westkant wordt begrensd door de Noordzee, liggen ongeveer tweehonderd polders, plassen, meren en vaarten. Rijri met bijna 500 medewerkers voor droge voeten en schoon water en het houdt de zee buiten de deur! De hoofdafdeling Werkenbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 33 afvalwaterzuiveringsinstallatij bijbehorende persgemalen, vier boezemgemalen, gebouwen, terreinen, wegen, watergangen, waterkeringen, sluizen en Het beheersgebied is onderverdeeld in twee districten die elk weer zijn verdeeld in twee regio's en twintig werkeenhede Bij deze hoofdafdeling zijn op het boezemgemaal Katwijk twee vacatures ontstaan voor de functie van: je bent werkzaam op het boezemgemaal Katwijk waar je onderhoudswerkzaamheden verricht aan werktuigkundige en elektrotechnische installatie(onder)delen van het boezem gemaal. Maar eventueel ben je ook actief in de werkeenheid of elders in onze regio's. In de toekomst behoort bediening van de afvalwaterzuiveringsinstallaties met de bijbehorende gemalen en persleidingen en/of installaties elders in de regio's ook tot de werkzaamheden. |e bent in het bezit van het diploma monteur motordrijver (kleine handelsvaart), aangevuld met elektrotechnische kennis, of je bent in het bezit van het diploma MTS-mechanisch of MTS-elektrisch met kennis van dieselmotoren. Daarnaast beschik je over het diploma NVA-I of ben je bereid dit te behalen. Bij gebleken geschiktheid moet de bereidheid aanwezig zijn om, indien nodig, buiten werktijd deel uit te maken van de wacht/-storingsdienst. Je hebt ervaring met verschillende lasmethoden. Ervaring op het gebied van processturing/-automatisering strekt tot aan beveling. Een rijbewijs BE is noodzakelijk in verband met de afstand tussen de verschillende installaties waar je werkt. WAT WIJ bieden: Je verdient in deze functie, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring minimaal 2.967,- 1346,37) en maximaal 4.623,- 2097,83) bruto per maand (max. schaal 6) op basis van een 37-urige werkweek. www.rijnland.net Werken vinden we belangrijk maar het moet altijd te neren zijn met je persoonlijke situatie. Rijnland kent eer werkweek. Daarnaast hebben we o.a. een collectieve voor ziektekosten bij het IZA en een regeling voor dej ding van de kosten van kinderopvang. We hebben ee personeelsvereniging en je komt terecht in prettige w. Rijnland ontwikkelt zich dagelijks. Zo gebruiken we mj technieken voor het waterbeheer. Techniek of niet, b blijft mensenwerk. Wij bieden goede mogelijkheden w volgen van cursussen en opleidingen, zodat ook jij je j blijven ontwikkelen. Inlichtingen over de functie kun je inwinnen bij Jaap O, installatiebeheerder, tel. (071) 401 26 22. Je kunt ook met regiochef Jan Hottenga, tel. (071) 408 05 49 (tijd kantooruren Benoeming vindt bij Rijnland plaats n> overleggen van een verklaring omtrent het gedrag. Die zien we graag! Stuur vóór 22 ojttober 2001 een sollicitatiebrief naar de afdeling Perioneel en Organisaj het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156,2 Leiden, onder vermelding (op brief en envelop) van v, nummer 17-WEB-2001 Digitaal solliciteren kan bij Rijnland ook! Surf naar www.rijnland.net en klik op vacatures of stuur je sollid naar vacature@rijnland.net Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordlj op prijs gesteld. i4 F. van Lanschot Bankiers is van oudsher een bank voor familiebedrijven en directeuren-grootaandeelhouders. Met succes vinden wij voor deze cliënten keer op keer het evenwicht tussen zakelijke en familiebelangen. Een reputatie die we onder andere danken aan de persoonlijke aandacht en de integrale aanpak van financieel-bancaire vraagstukken. Vanwege de sterke toename van onze zakelijke activiteiten, heeftl Van Lanschot onlangs Regionale Bedrijven Units opgericht. Een concept waar mee wij onze expertise nog dichter bij de cliënt brengen. Accountmanagers van iedere unit waarborgen in nauwe samenwerking de integrale advisering die aan sluit bij de persoonlijke en zakelijke situatie van de DG A en zijn of haar familie bedrijf. Voor de regio Leiden, Alphen a/d Rijn en omgeving zijn wij op zoek naar accountmanagers Zakelijke Markt die invulling geven aan dit nieuwe concept.j Accountmanagers die het in zich hebben om een echte Van Lanschot te worden; en op termijn hun collega's aan te sturen. Onze toekomstige Van Lanschot is een ondernemende persoonlijkheid die wordt gedreven door plezier in zakendoen. Een pro-actieve bankier die met flair contacten onderhoudt in de lokale netwerken. Maar ook een teamplayer die nauw samenwerkt met onze private bankers. Meer informatie vindt u op www.vanlanschot.com Bent u de Van Lanschot die wij zoeken? Dan ontvangen wij graag uw sollicitatie. Die kunt u richten aan F. van Lanschot Bankiers nv, t.a.v. mevrouw M.G.J. de Bie-van der Werf, hoofd Werving Selectie, Personeels- en Sociale Zaken, antwoordnummer 289, 5200 VB 's-Hertogenbosch. Uiteraard kunt u ook e-mailen: talent@vanlanschot.com. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr A.D. Boer, directeur kantoor Leiden, telefoon (071) 524 41 10. Ook buiten kantooruren is hij voor u bereikbaar, telefoon (06) 22 20 86 02.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 2