Uil» mm Amerikaanse inlichtingendiensten zien Bin Laden als brein achter aanslagen EET Leidsch Dagblad h kwetsbaarheid i de laatste lermacht ;e w reldwijd ;|huw enigde Staten roffen in t defensie tleek oorlog be toren' oristen bijna :tite stoppen 'duchtvaart dra Hochman bmijn leven lang icht te leren hoe ik 1 moet; nu ik weet ie dat doet, is mijn 1 bijna volbracht ochtend droog l6° CÖ®| w 4-5 Bd.nl Bush heeft gezegd erscheid te maken tlis- fjjroristen zelf en de sta- in onderdak bieden en 07^n. Dat betekent dat Afghanistan, Irak en lar ook Iran en Syrië lR ïtieel doelwit van een he nse wraakactie zijn. lire antwoord zal, als niet mals zijn. Maar en ervan zullen niet te Bost ijn. siagv kanen spreken open oorlog. Een massale '13,5 5 14,75 V(€ schijf iSSEi 'sactie tegen in de endi NR. 42719 LOSSE NUMMERS 2,25/€1,02 ZATERDAG 2,75/€1,25 Leidsch OPGERICHT 1 MAART 1860 Dagblad woensdag 12 SEPTEMBER 2001 Internet Op de internetsites van de krant is een compleet en actueel overzicht te zien van de catastrofe in Amerika. Ook na ven de redacteuren het n publiceerd fotomateriaal t« worden verwijzingen opge: relevante sites. eidschdagblad.nl De horror in wording: terwijl de eerste toren van het WTC in New York al brandt ter het toestel aanvliegen dat de tweede toren zal rammen (links). Vanuit een vliegt (midden), om ter hoogte van de vijftigste verdieping met een geweldige - iedereen denkt dan nog aan een 'gewoon' ongeluk - komt achttien minuten la- andere hoek is goed te zien hoe het gekaapte vliegtuig recht op het gebouw af- explosie uiteen te knallen. Foto's: AP/Anthony Cotsifas en Carmen Taylor VS zweren wraak Feyenoord rn afgelast J Het duel tussen Feye- jfti Bayem München gaat •ld niet door. De Europe- 1 Unie (UEFA) heeft al- pese bekerduels voor jelast. Dat geldt [strijden in de Cham- jague en de UEFA beker, ping is genomen naar hg van de aanslagen in Bisteravond nog het de lies doorgaan, wat tot van kritiek leidde. MENTAAR Oorlog die de Verenigde Sta ren is overkomen gaat tellingsvermogen te bo- ondraaglijke verlies aan ivens, het onbeschrijfe- van de nabestaanden, :oestand waarin Ameri- tergelaten door de 'vlie- immen'. 11 September vijfeld de zwartste dag loorlogse Amerikaanse enis. met het instorten van Towers is het oer-Ame- gevoel van onkwets- de bodem ingeslagen, ir voor in de plaats ge- ~>e verwerking van dit pal generaties vergen, jn van alle Amerikanen De volstrekt zinloze door 'gekken' roepen rtijd gevoelens van )e roep om wraak -om leid - is oorverdovend. NT|l lak tegen wie? En met de Amerikanen ver- elijke staten, zal leiden ^Daj '°g ^ePere Hoof van ïn het westen en de e wereld. Een nieuwe 'orlog staat voor de dien verstande dat de JamiJöeddeels onzichtbaar die voor het wes- te winnen is. a.hdcvan premier Kok aan lanen om een 'waardi- is tot nu toe de ver opmerking die is ge- herika is vernederd en tderi hoor een demo natie met dezelfde ormen als de onze, r krankzinnigen. Deze loeten worden opge- 'erecht. Zelfbeheersing e manier waarop Ame- let westen terrorisme ïrslaan. new york/gpd - De Amerikaanse inlichtingendiensten raken er steeds meer van overtuigd dat Osama bin Laden, de leider van een groep extremistische mos lims, het brein is achter de ver woestende aanslagen in de VS. Zeker duizenden mensen zijn om gekomen en gewond geraakt bij de aanslagen op het World Trade Center in New York en het Penta gon in Washington. President Bush heeft gezworen de daders op te sporen en te berechten. „Wij zijn klaar om terug te slaan", zei hij vanochtend vroeg in een tv-toespraak. „Niet alleen tegen deze terroristen, maar ook tegen diegenen die ze onderdak bieden." Amerika verkeert, bijna een dag na de grootste terreurdaad die het land ooit heeft getroffen, nog steeds in een shocktoe stand. De grote vraag is: hoe kon een dergelijke precisie-operatie worden uitgevoerd, zonder dat er iemand alarm heeft geslagen? Niemand heeft tot nu toe de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. De internationale terrorist Osa ma bin Laden, door de VS ge zien als het mogelijke brein, ontkende tegenover een Pakis taanse krant elke betrokkenheid. „De terreurdaad is het werk van de een of andere Amerikaanse beweging. Ik heb er niets mee te maken", aldus Bin Laden in de krant. Toch hebben de Amerikanen aanwijzingen dat Bin Laden wel achter de aanslag zit. Ze baseren zich daarbij op onderschepte gesprekken tussen zijn aanhan gers en aangrijpende telefoon gesprekken van passagiers in de gekaapte vliegtuigen die gisteren neerstortten. De Amerikaanse Senator Hatch verklaarde vanmorgen in een in terview dat de inlichtingendien sten 'communicatie'hadden onderschept waarin aanhangers van Bin Laden meldden dat een aantal doelen was geraakt. Het dagblad The Boston Herald meldt dat de autoriteiten in de Amerikaanse staat Massachu setts zeker vijf Arabische man nen op het oog hebben als da ders of als medeplichtigen. Groepjes van drie tot vijf met messen bewapende mannen kaapten volgens verschillende Amerikaanse bronnen de vier passagierstoestellen. Bij de vier rampen, twee toestellen boor den zich in het World Trade Center in New York, een stortte op het Pentagon bij Washington en het vierde verongelukte in Pennsylvania, kwamen alle 266 inzittenden van de vliegtuigen om het leven. Het waren 233 passagiers, 25 man boordperso- neel en acht piloten. De Boeing die neerstortte in de staat Pennsylvania was volgens diverse berichten mogelijk op weg naar Camp David, het offi ciële buitenverblijf van de Ame rikaanse president, of naar Was hington. Volgens onbevestigde berichten zou de zwarte doos met vluchtgegevens van het toe stel dat in Pennsylvania neer stortte, zijn gevonden. Dit zou de onderzoekers een idee kun nen geven wie achter de kapin gen zit. De Amerikanen zijn ervan over tuigd dat er sprake was van een zeer goed gecoördineerde actie omdat het een enorme organi satie vergt om op één dag vrij wel gelijktijdig vier passagiers vliegtuigen te kapen en die op vooraf uitgekozen doelen te la ten neerstorten. Niemand durft nog een schat ting te maken hoe groot uitein delijk het aantal slachtoffers zal zijn. Maar burgemeester Giulia ni van New York, de zwaarst ge troffen stad, zei vanmorgen dat het aantal slachtoffers 'hoog, heel erg hoog' zal zijn. In het World Trade Center werken normaal 50.000 mensen. Hulp verlenende instanties werken samen met militairen om zo snel mogelijk duizenden liters bloed over te brengen naar de ziekenhuizen in New York en het eveneens zwaar getroffen Washington. In New York, waar de twee 400 meter hoge torens van het World Trade Center plus enkele aangrenzende gebouwen, in stortten is de situatie nog steeds volstrekt onoverzichtelijk. Red dingsploegen konden vanmor gen nog steeds niet of nauwe lijks de puinhopen binnenko men. Uit kelders werden tele foongesprekken opgevangen van overlevenden. Bijna 300 van de ongeveer 400 na de eerste aanslag ingezette brandweerlie den worden vermist. De politie vermist 85 agenten. Reddingswerkers in actie op de spookachtige resten van wat enkele uren eerder nog het trotse World Trade Center was. Foto: AP/Shawn Baldwin Plaats Naam Straat Postcode Telefoon Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 16,93 (FL 37,30) kwartaalabonnement automatische betaling 48,53 <fl 106.95) betaling per acceptgiro 48,99 (fl 107,95) fi.v.m. controle nabeaxgrej) Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau Bq automatische betaling s mqn bank-gironummer Handtekening: 712141 400114 V1 Stuur deze bon in een envelop, zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice. Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagblad.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 1