INFO Redactie: J. Steenwinkel, tel/fax: 0343-412593 E-MAIL: STEENWINK@PLANET.NL VRIJDAG 7 SEPTEMBER 20( to k KERKDIENSTEN KERKDIENSTEN WEEKEINDE 8/9 SEPTEMBER 2001 LEIDEN Herv. Gem. Marekerk Zo 10 ds Ten Voorde, Katwijk a/Zee, 17 ds Westland, Bergambacht. Samen op Weg-kerken: Bevrijdingskerk Zo 10 ds Schelhaas. Hooglandse Kerk Zo 10 ds Alblas, gemeentendag mmv Leidse Cantorij, 11.45 Oec. studentendienst, pastor vd Hoeven. De Regenboog Oec. Zo 10 ds Smidt en drs Evers. Maranathakerk Zo 10 ds Stolk. Vredeskerk Zo 10 ds vd Broeke. R ooms-katholiek: Anthonius, Boshuizerlaan, Za 17.30 Woord- en Communieviering met volkszang, Zo 10 Euch. viering met volkszang. Leonardus, Haagweg, Zo 11 Woord- en Communieviering mmv da meskoor. Mariakerk, Rijndijk, Za 19 Euch. viering met volkszang, Zo 9.30 Woord- en Communieviering mmv gem. koor. O.L.Vr. en St. Jozef, Herensingel, Za 19 en Zo 11.15 Vieringen. Stevenshof rk Haagse Schouwkerk Zo 11 ds Oosthoek. St. Lodewijk, Steenschuur, Za 10 en 19, Zo 8.30, 10 Hoogmis, 11.30, 18, 19 Lof St. Petrus, Lammenschansweg, Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 Eu ch. viering mmv gem. koor. Hartebrug Za 19 Avondmis, Zo 10.30 en 12.15 Euch. viering. Ziekenhuizen/verpleeghuizen: Diaconessenhuis Zo 10.15 pastor Paridaans. Groenhoven Zo 10 hr Rus. LUMC Zo 10 Woord- en Gebedsdienst, pastor De Jong. Overrhyn Zo 11 ds Kuiper. Diversen: Baptistengem. Kooikapel, Driftstraat Zo 10 ds De Leeuw. Bijeenkomst van Christenen, Langebrug 63 Zo 10 en 18.30 Woordprediking. Christengemeenschap, Vestestraat 49 Zo 10 Kinderdienst, 10.30 Mensenwijdingsdienst. Christen Gem. Leiden, Groenesteeg 107 Zo 10. Chr. Geref. Kerk Steenschuur, Zo 9.30 en 17 dr Den Hertog. Chr. Wetenschap, Steenschuur 6, Zo 10.30. Doopsgezinde-Remonstr. Gem. Lokhorstk., Pieterskerkstr., Zo 10.15 ds Brüsewitz. Eglise Wallone (Waalse kerk) Zo 10.30 pasteur Ribs. Evang. Gemeenschap, Middelstegracht 3, Zo 10 Geen opgave. Evangeliegem. De Deur, Kagerstraat la, Zo 11 en 18, woe 19.30. Evang. Luth. Gem. Hoogl. Kerkgr., Zo 10.15 ds Snijders. Gem. Eben Haezer, Rijndijk 61, Zo 10 hr v Zuijlekom, 19 Geen opgave. Geref. Kerk Vrijg. Herengracht, Zo 10 ds De Vries, 17 ds vd Laan Johan Maasbach Wereldzending Bethlehemskerk, Lammermarkt, Zo 10 Eredienst. Kerk van J. Chr. vd Heiligen der L. Dagen, Brahmsl., Zo 11.20 Avondmaals vergadering, 13 Internationale Gem. (Engelstalig). Leger des Heils, hoek Vestestr./Groenesteeg, Zo 10 Samenkomst. Nieuw-Apost. Kerk H. Rijnd. 24, Zo 10. Woe 20. Oud-Kath. K., Zoeterw. Singel, Za 19 Euch viering. Prayer House Meetings, Hansenstr. 22a, Zo 10, Do 19.30 Rhema Christen Gem., Turkooislaan 131, Zo 13.30 hr Agtereek. Volle Evangelie Gem., Haarlemmerweg 36, Zo 11 ev. Schreuder. Zevendedag-adventisten, De Ontmoeting, Noordhofland V.scho- ten, elke Za 11. AARLANDERVEEN Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 16.30 ds Den Boer. Geref. Kerk Zo 10 Startdienst Herv. kerk, 18.30 ds De Oude, Bleiswijk. Herv. Gem. Zo 10 drs Verburg, Leiden mmv Gospelkoor Rejoice, 19 hr vd Kamp, Beverwijk. R.K. Petrus en Paulus Zo 11 Woord- en Communieviering mmv Caeciliakoor. ABBENES SoW Gem. Zo 9.30 ds Ten Boom, Abbenes mmv SOW-koor. ALPHEN AAN DEN RIJN Hervormd: Adventskerk Zo 9.30 ds vd Geer, 17 Dienst voor en met verstande lijk gehandicapten, thema: "Doe je wapens aan', ds Hogenbirk. Oudhoornse kerk Zo 10 ds Baudet. Sionskerk, Meteoorlaan Zo 9.30 ds Ouwendijk, 18.30 ds De Jong, Rotterdam. Gereformeerde kerken: Maranathakerk Zo 9.30 ds Wilschut mmv LAOZI, 17 zie Advents kerk. Salvatorikerk Zo 9.30 ds vd Linden, 17 zie Adventskerk. Samen op Weg: De Bron Zo 9.30 ds Huizebosch. G.Herderkerk Zo 10.30 ds Nieuwenhuis. Kerk en Zanen Zo 9.30 ds vd Wilden. Driehoorne Zo 19 Geen dienst. Rooms-katholiek: Bonifaciuskerk Za 19 Woord- en Communieviering, Zo 10.30 Eu ch. viering mmv Caeciliakoor. De Bron Zo 11 Euch. viering mmv Broncantorij. Piuskerk Zo 9.30 Geen opgave. Diversen: Bapt.gem. Noord, aula Wellantcollege, Kalkovenw. 62, Zo 10 hr Groot. Bapt.gem. Noord, aula Castellum, Ambonstr. 1, Zo 10 hr Spaarga ren. Bapt.gem., Triomfatorkapel, Havenstr., Zo 10 ds vd Berg, 18.30 ds Koekkoek. Christengem. 'De Hoeksteen', Gebouw Nabij, Lauraplein 2, Zo 10 Geen opgave. Evang.gem. 'De Ark', Pr. Hendrikstr. 54, Zo 10 Geen opgave Evang.Gem. Nieuw Leven, aula Scala College, Diamantstr. 31, Zo 10 Opwekkings Samenkomst. Geref. Kerk Vrijg., Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat Zo 8.45 en 16.30 Geen opgave. Leger des Heils, Zonneweg 3,, Zo 10 Samenkomst. Ned. Geref. Kerk, aula Chr. Lyceum, Halverwege 34, Zo 9.30 en 16.30 ds De Jonge. Oud-Geref. Gem., Hooftstr. 240, Zo 9.30 en 16. Pinkstergem. 'Het Licht', A. v. Burenlaan 15, Zo 10. Remonstr. Gem., Van Mandersloostr. 36, Zo 10 ds Tromp. BENTHUIZEN Herv. Gem. Zo 9.30 ds Krijgsman, 18 ds v Estrik, Goedereede. SoW Gem., De Hoeksteen, Zo 10 hr Karstens, Leiden. BODEGRAVEN Bethlehemkerk, Nieuwerbrug, Zo 9.30 en 18.30 ds De Koeijer. Dorpskerk Zo 9.30 ds Voordouw, Driebergen, 18.30 kand. Teeuw, Ridderkerk. Geref. Kerk Zo 9.30 H.A., mw ds Toornstra, 18.30 SoW-dienst Salvatorkerk. Geref. Kerk Vrijg., Ichtusk., Zo 9.30 en 16 30 Geen opgave Geref. Gem., Stationsweg 17, Zo 10 en 18.30 Salvatorkerk Zo 9.30 ds v Dijk. Ridderkerk. 18.30 SoW-dienst, ds Zoutman. BOSKOOP Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 17 ds Den Hertog. Christengem. Bethel Zo 9.30 hr Hetyey. Church of the Nations, Ons Paradijsje, v. Neslaan 4, Zo 9.30 hr Godschalk. Geref. Kerk Zo 9.30 ds Langelaar, 18.30 Leer-thema dienst, ds v Hooijdonk. Herv. Gem. Dorpskerk Zo 9.30 ds Zoutendijk, Utrecht, 18.30 Gez dienst Geref. kerk. Herv. Gem. De Stek Zo 9.30 ds v Hooijdonk Vrijz. Prot. Gem. Zo 10 ds Broström-Bruin. HAZERSWOUDE Geref. Kerk Zo 9.30 en 17 ds Lorier Herv. Gem. Zo 9.30 ds vd Top, 18.30 Jeugddienst, ds vd Giessen, Boskoop. RK Engelbew. kerk, dorp Za 19 Woordviering mmv Young Voices, 19 Euch. viering in de Hoeksteen-Bemthuizen, Zo 10.30 Gezins viering mmv kinderkoor. RK kerk, Rijndijk, Het Anker, Za 19 Viering met volkszang. RK Bernarduskerk Zo 10 Gezinsviering mmv kinderkoor. HILLEGOM Chr. Geref. Kerk Zo 10 ds vd Boogert 's Gravendeel, 19 ds Brie- nen, Sassenheim. Christen Gem., Gebouw Hillegomse muziekschool, Henri Dunant- plein 4, Zo 10 H.A. en Woord verkondiging. S.O.W. diensten: De Hoeksteen, Zo 10 ds Hofland. Maartenskerk Zo 10 Geen dienst. RK Martinus kerk. Za 19 Geen viering, Zo 10 Euch. viering mmv pastoraal team, 14.30 Euch. viering in de Poolse taal. RK St. Jozef kerk Za 19 Euch. viering, Zo 10 Geen viering. HOOGMADE Herv. Gem. Zo 10 ds Ommering. O.L.Vr. kerk Zo 10 Euch. viering mmv Het Ned. talig Koor. DE KAAG Herv. Gem. Zo 10 ds Vonk-Wartema. RK Johanneskerk Zo 10 Woord- en Communiedienst. KATWIJK AAN DEN RIJN Geref. Open Hofkerk Zo 9.30 ds Wolters, 18.30 Gloried lenst, ds vd Horst. Herv. Gem. Dorpsk. Zo 10 ds Martel. Pijnacker, 18.30 ds De Graaf. Ontmoetingskerk Zo 10 dr Vermeulen. Valkenburg, 18.30 Jeugd dienst, hr Bergman, Katwijk a/Zee. RK H. Joannes de Doper Za 19 Euch. viering. Zo 10 Communie viering mmv 'Cantemus'. KATWIJK AAN ZEE Hervormd: De Hoeksteen Zo 10 ds Geene. Ichthuskerk Zo 10 ds Stam, 18 ds Geene. Maranatha-Centrum, Rijnsoever, Zo 10 ds Alblas, 18 ds v Vlas- tuin. Nieuwe Kerk Zo 10 ds Blom, 18 ds v Belzen, Maassluis. Oude Kerk Zo 10 ds Gorissen, 18 ds Beens. Pniëlkerk Zo 9.30 ds Vlietstra, 18 ds Ten Voorde. Diversen: Baptisten Gem., L. De Colingnylaan 2, Zo 10 ds Bakker. Chr. Geref. Kerk Zo 10, 15 en 17 ds Hoefnagel, om 15 Philadel- phiadienst. De Stek, Evang. Gem., Pr. Hendrikkade 11 Zo 9 en 11 Zoekers diensten. 19 Jongerendienst (12-18jr) Geref. Gem. in Ned., Louwestr., Zo 10 en 17 Dienst des Woords. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 ds vd Haar. 16.30 ds Anderson. Herv. Gem. De Rank, Andreas Coll., ing. Helmbergweg 10, Zo 10 ds Oort. Marinevliegkamp Valkenburg 3e Zo vd maand R.K. dienst. Ned. Geref. Kerk, Andreas Coll. ing. Rijnsoever 293, Zo 9.30 H.A., drs Janse, 19 ds Smit. Overduin Zo 14.30 H.A., ds v Gulik. Soefi, Zuidduinseweg, elke le en 3e zondag 16 Triumfatorkerk Zo 9.30 ds Heeneman. Vredeskerk Zo 9.30 Kinderdienst, ds Smilde, 17 ds Heeneman (VLOK). KOUDEKERK AAN DEN RIJN Geref. Kerk Zo 10 ds vd Lugt, 19 SoW-Jeugddienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 10 ds Bluemink, 19 SoW-Jeugddienst, ds Hemste de, Leiderdorp. LANGELAAR R.K. Adrianuskerk Za 19 Woord- en Communiedienst, Zo 9.30 Woord- en Gebedsdienst mmv Soli Deo. LEIDERDORP Bapt.gem., wijkgeb. Zijikw., Zo 10 hr v Klaveren. Dorpskerk Zo 10 mw ds Karreman, 15 Dienst voor mensen met een verstandelijke handicap, hrv Ankeren, 18.30 dsvd Ende. Geref. Gem., Hoofdstr. 73, Zo 10 en 16.30 ds Boogaard. Kapel Scheppingskerk, dienst voor doven, Zo 10 Geen dienst. Levenstroom Gemeente, Touwbaan 3, Zo 10 pastor Zijlstra sr., 19 Reddings- en genezingsdienst, ev Zijlstra. Leythenrode Zo 10.30 ds Hemstede. Rijnland Ziekenhuis, Zo 10 Woord- en Communiedienst, pastor Hendriks-Vaessen. RK De Menswording Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 Woord- en Com muniedienst mmv gem. koor. Scheppingskerk Zo 10 H.A., ds vd Ende. LEIMUIDEN Geref. Kerk Zo 9.30 H.A., ds Paans-Spoelstra. Herv. Gem. Zo 9.30 hr Schoenmaker, Leimuiden. RK St. Jan kerk Za 19 en Zo 9.30 Viering. LISSE Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 19 ds Trommel. Evangeliegem. Heereweg 52a, Zo 9.45 hr Spaargaren. Geref. Gem. Zo 10 en 16 Leesdienst. Geref. Kerk Zo 10 ds De Reus, Twello Geref. Kerk Vrijg. Prinsessestr.l, Zo 10 en 16.30 H.A., ds v Veen. Grote Kerk Zo 10 ds Verweij. Pauluskerk Zo 10 Geen dienst. 19 ds Minnema. RK Agathakerk Za 19 Euch. viering, Zo 10 Euch. viering mmv groot koor. RK Engelbewaarderskerk Za 19 Euch. viering. RK Mariakerk Zo 10 Euch. viering mmv koor. NIEUWKOOP Evang. gem. gebouw, De Rank. Regthuysplein, Zo 12. KERKGESCHIEDENIS Herv. Gem. 9.30 en 18.30 Geen opgave Remonstr. Gem. Zo 10 ds v Asselt. RK O.L.Vr. kerk Za 19 Woord- en Communieviering, Zo 11 Euch. viering mmv Allegro. NIEUWVEEN Geref. Kerk Zo 9.30 ds Doesburg, Leiderdorp. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Sparreboom, 18.30 ds Slager, R'dam. RK Nicolaas kerk Zo 11 Woord- en Communiedienst mmv de 'Re genboog'. NIEUW-VENNEP Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 16.30 ds De Jong. Geref. Kerk Zo 9.30 en 19 ds Vermeulen. Herv. Gem. Zo 9.30 Jeugddienst, ds Bloemendal, 19 ds mr Haeck, Zeist. RK O.L.Vr. kerk Za 19 Gezinsdienst mmv koor Geluksvogels. NOORDEN Herv. Gem. Zo 9.30 en 19 ds v Oordt. RK Martinuskerk Za 19 Euch. viering, Zo 11 Euch. viering mmv Waimbaji. NOORDWIJK Buurtkerk Zo 10 SoW-dienst, ds Kuiper. De Rank (G.B.) (Golfbaan) Zo 10 ds Visser. Gem. v. Christenen 'De Ark', Picképlein Zo 10 hr v Duin, 19 Rust- /Open huis. Grote of St. Jeroenskerk Zo 10 ds Jeroense, Moordrecht, 17 ds vd Sluijs, 19 Vesper, ds Carstens. Kerk aan Zee (Hoofdstr.) Zo 10 ds v Houwelingen. Prot. Bond, aula O. Zeew. Zo 10.30 Geen dienst. RK Maria ter Zee Za 19 Euch. viering, Zo 10.30 PI. Euch. viering mmv gem. koor. RK Jeroen kerk Za 19 Euch. viering mmv dameskoor, Zo 10 Euch. viering mmv herenkoor. Vinkenlaankerk Zo 10 Geen dienst. W. vd Bergh Zorgcentrum Zo 11 ds Koelewijn. NOORDWIJKERHOUT Evang. Gem. Beréa Bollenstreek, De Schelft Zo 10 hr vd Hoeven. Herv. Gem. Dorpskerk Zo 10 ds Binnendijk. Oec. Bavo-kapel Zo 10 Gem. viering, pastor Janssen. RK H. Hart kerk, De Zilk, Za 19 Geen viering, Zo 10 Gezinsviering mmv kinderkoor. RK Jozefkerk Za 19 Woord- en Gebedsdienst, Zo 9 Euch. viering, 10.30 Euch. viering mmv gem. koor. RK Victor kerk. Za 19 Euch. viering mmv herenkoor. Zo 10 Euch viering mmv dameskoor. OEGSTGEEST Endegeest, Kruispunt Zo 10.30 10 drs Poppe-Rienks. Geref. Kerk Vrijg., Rehoboth kerk, Lijtweg 1, Zo 9.30 en 16.30 H.A., ds Telgenhof. Groene of Will.kerk Zo 10 ds Kooman. Ned. Geref. Kerk (Gem. centrum, Lijtw.) Zo 8.45 ds Struik, Schie dam, 16 ds Boshuizen. Pauluskerk Zo 10 ds Da Costa. Regenboogkerk Zo 10 ds Plomp. RK Will. Kerk Za 19 Euch. viering, Zo 10.30 Euch. viering mmv gem. koor. Van Wijckersloot R.K. diensten, Za 18.30 en Zo 9.45, Prot. dienst Zo 16 ds Plomp. Volle-Evang. Gem., Gem. centrum Zo 16. Vrijz. Hervormd, Gem. centrum, Lijtw. Zo 10.30 ds Sijbrandij-Ver- biest, den Haag. OUD-ADE In 1932 werd de Pauluskerk in Oegstgeest in gebruik genomen. De naam werd gekozen met het oog op de nabijgelegen Zendingshogeschool, naar de zendingsapostel Paulus. De architect van het gebouw was de Amsterdammer Fred. B. Jantzen. Het orgel werd gebouwd door Leider dorper C. van Leeuwen. Foto: archief Leidsch Dagblad MEDISCHE DIENSTEN RK Kerk Zo 10.30 Euch. viering mmv gem. koor, pastorie man en Dingjan. OUDE EN NIEUWE WETERING Geref. Kerk Zo 9.30 ds Breukelaar en ds Dierx. Herv. Gem. Zo 9.30 Gez. dienst Geref. kerk. Remonstr. Gem. Zo 10 Geen dienst. RK Jacobuskerk Za 19 Woord- en Communieviering mn?11^ renkoor Faith, Zo 11 Euch. viering mmv par. koor. )dk ROELOFARENDSVEEN RK Maria kerk Za 19 Euch. viering, Zo 11 Euch. vieringn koor. St. Petrus Banden Za 19 Geen viering, Zo 9.30 Vit JUMP en Cadans. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem. Zo 9.30 H.A., dr vd Linden. RIJNSBURG Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 17 ds Middelkoop. Evang. Chr. Gem., Chr. Lyceum W.A. Visser 't Hooft, Zo 1 opgave. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 ds Grutter, 17.15 ds Storm. Grote Kerk Zo 9.30 ds Wisse mmv kerkkoor, 17 ds Verbtx n( Herv. Bethelkerk Zo 9.30 dr vd Bank, Ede. Immanuelkerk Zo 9 en 10.30 dsCziria, 17 ds Paas. Maranathakerk Zo 9.30 ds Paas, 17 ds Staat. Petrakerk Zo 9.30 ds Staat, 17 ds Cziria. RK Laurentius Gem., Chr. Tuinbouwschool, Zo 10.30 Ei| ring. RIJPWETERING M RK O.L.Vr. kerk, Za 19 Euch. viering mmv gem. koor, 'B german. SASSENHEIM J" Chr. Geref. Kerk Zo 10 ds Trommel, Lisse, 17drsBriene Geref. Kerk Zo 10 ds Moll, 19 Gez. dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 10 mw drs Kwant, 19 ds Fockens. RK Pancratius kerk Za 19 Euch. viering, Zo 10 Euch. herenkoor. Vrijz. Geloofsgem. NPB, Jul.Laan 17, Zo 10 mw drs Beze STOMPWIJK RK Laurentius kerk Za 19 en Zo 11 Viering. TER AAR er Herv. Gem. Zo 9.30 ds Henzen, Alphen a/d Rijn, 18.3(12 blom. Geref. Kerk Zo 9.30 en 18.30. H.A., ds De Moor, Waddii VALKENBURG Geref. Kerk Zo 9.30 Jeugddienst, mw Driebergen, Katwij' Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 en 18.30 H.A., dr Anderson Herv. Gem. Zo 10 ds Smit, Katwijk a/d Rijn, 18.30 dspl Scheven ingen. Fe fdl Ieip< VOORHOUT Herv./Geref. Kerkgem. Zo 10 ds v 't Hof. RK Bartholomeuskerk Za 19 en Zo 10 Viering. VOORSCHOTEN Church of St. James (Anglican), British School, J. v. I Zo 10.30, 1st All-Age, 2nd en 4th Holy Communion, 3 Morning Prayer. Aula-basisgem. In 'De Groene Kikker', Frans Halsplnts.^ri Geen dienst. De Ontmoeting, Noordhofland, Zo 10 ds Salomons. Dorpskerk Zo 10 ds Fröberg. Herv. Gem. 'Rehoboth' Van Leeuwenhoekkade, Zo 9.3 Krimpen a/d IJssel, 16.30 ds Haverkamp, N-Lekkerland.jj Het Kruispunt Zo 10 ds Ledegang. Hulp en Heil-kerk Schakenbos, Leidschendam, Zo 10. RK M. Godskerk Zo 10 Viering. RK Laurentiuskerk Zo Geen viering. WARMOND Herv. Gem. SoW Zo 10 ds Smit. RK Matthiaskerk Za 19 Euch. viering, Zo 10 Euch. vieü Iriskoor. fait WASSENAAR Protestantse Gemeente van Wassenaar: im Dorpscentrum Zo 9.30 ds vd Pol, Dinteloord. Messiaskerk Zo 10 mw ds Attema-Roosjen, Leiderdorp,L, Abma, Gouda. I< Dorpskerk Zo 10 Geen dienst, 14.30 Intrede ds vd Boon Kievietkerk Zo 10 ds v Es. RK Goede Herderkerk Za 17 en Zo 11 Euch. viering. RK Jozefkerk Za 19 Woord- en Communieviering mmv f Zo 9.30 Euch. viering. RK Willibrord Za 19 en Zo 9.30 Vieringen. Vrijzinnige Geloofsgem. NPB, Kerkdam, Zo 10.30 Bez g| menkomst. WOERDENSE VERLAAT Geref. Kerk Zo 9.30 en 19 H.A., ds Wielsma, Uithoorn. WOUBRUGGE Geref. Kerk Zo 9.30 ds Bikker, 18.30 Geen dienst. Herv. Gem. Zo 9.30 hr Goedhart, Nieuwkoop, 18.30 Katwijk. RK Goede Herderkerk Zo 10 Woord- en Communievie cantoren. Vrijzinnige Geloofsgem. NPB Zo 10.30 Geen dienst. er ZEVENHOVEN Geref. Kerk Zo 9.30 en 18.30 Geen opgave. RK Johanneskerk Za 19 Euch. viering mmv Revival, Zo ch. viering. ZOETERWOUDE f» Herv. Gem. Zo lOdsDeWijer. |n RK Dienaarkerk Za 19 Eigentijdse viering. KP RK St. Jankerk Zo 9.30 Hoogmis. RK Emmauskerk Zo 9.30 H. Mis. va RK Meerburgkerk (H. Rijndijk) Za 19 Woord- en Commi^, mmv herenkoor, Zo 11 Euch. viering mmv dameskoor. ari ZWAMMERDAM P* Geref. Kerk Zo 9.30 ds Elderman, Oudewater. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Boogerd, Voorburg, 18.30 ds Spin Nieuwveen. Remonstrants Ger. Gem. Zo 10 ds Thieme-Tiesing, Gou< De Bruggen, zaal 1 Dorpshuis Zo 11 Oec. viering, pastor Aarlanderveen, Nieuwkoop, Noorden en Zevenhoven Voor dringende gevallen spreekuur van 11.00-11.30 en van 17.00-17.30 uur, geen afspraak nodig, za: H. Lammers, Anemonsnstraat 18, Noorden, tel. 408482; zo: E. Smids, Dorpsstraat 127, Nieuwkoop, tel. 575868. Alkemade Voor de praktijk van W. en G. Beekhuis, Brock/Roelen, Van Mierlo, Saeys, Sleeuw/Verbeek: In weekenden en buiten normale praktijktijden (na 17.00 tot 08.00 uur) is de dienstdoende arts te bereiken via tel. 071- 3317272. Bij geen gehoor of storing in de automatische door verbinding kan in nood via de apotheek tel. 071-3319100 con tact opgenomen worden. Alphen De weekenddienst begint zaterdag om 08.00 uur en eindigt maandag om 08.00 uur. Groep 1 - voorde praktijk van Broerse, Eradus, Hertzberger, Klein Haneveld, Luining, Meekma en Van Selm: za: R. Luining, Trasmolen 12, tel. 476677. zo: P. Hertzberger, Delftzichtweg 2, tel. 473264. Groep 2 - voor de praktijk van Van Engelen, Van Gemeren, Hoo- gendoorn, Nijessen, Rakers, Vieira en Visser: za: A. van Gemeren, Fideliohof 50, tel. 420157. zo-. R. Hoogendoorn, Ravestein 5, tel. 422425. Groep 3 - voor de praktijk van Eysink Smeets, Hortensius, Huis artsenpraktijk De Prelude, Nobel/vd Velden, Pley, Smid-Oost endorp en Varkevisser: za en zo: J. Nobel/H. van der Velden, Mandenvlechte 10/b, tel. 410152. Groep 4 - voor de praktijk van Anema, Borst, Overbeek, Versluis en Vletter: za: C. Poortvliet, Zuiderkeerkring 184, tel. 490439. zo: R. Overbeek, Prins Clauskade 35, tel. 472858/476058. Boskoop, Benthuizen Visites aanvragen tussen 9.00-10.00 uur, voor spoedgevallen spreekuur om 10.00 en om 16.00 uur. vr 18 00 uur tot za 18.00 uur: J. Harderwijk, Zijde 26, Bos koop, tel. 0172-217540. za 18.00 uur tot zo 24.00 uur: J. T. Buiter, Dorpstraat 20, Benthuizen, tel. 079-3313737. Hazerswoude, Koudekerk za en zo: G. Harkes-Onderwater, Hoogewaard 4, Koudekerk, tel 071-3412020; na telefonische afspraak, maken tussen 9.00- 10.00 uur. Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Sassen heim, Voorhout en Warmond: Van vr 17.00 uur tot ma 8.00 uur: voor spoedgevallen: Centrale Dokterpost Duin Bollenstreek, tel. 0900-3343678. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg De weekenddienst is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende ge vallen, die niet tot maandag kunnen wachten. Medische hulp wordt verleend na telefonisch overleg. Groep 1 - Voor de praktijk van Dijk, Henneman, Ten Hove, Lod der, Meewisse, Pool, Roos en Schonenberg-Roosendaal: vr 17.00 uur tot za 16.00 uur: F. Dijk, Voorstraat 13lm tel. 4076752. za 16.00 uur tot zo 24.00 uur: J. Lodder, Hogeweg 8, tel. 4014600. Groep 2 - Voor de praktijk van Bergman, H. van Duijn, L. van Duijn, Hueting, H. Moolenburgh, C. Moolenburgh-Pieper, W Timmers, L. Timmers-den Hollander en Velberg: vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: I. Velberg, Molenweg 14, tel. 4071622. za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: H van Duijn, Molenweg 16, tel. 4076429. Groep 3 - Voor de praktijk van Priester, Rietbroek, Verhage, Vrouwenvelder, Van de Water en WatteL vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: J. Wattel, Hoofdstraat 62m Val kenburg, tel. 4015366. za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: R. Rietbroek, Duizendschoon 39, Rijnsburg, tel. 4021818. Langeraar, Leimuiden, Nieuwveen, Rijnsaterwoude, Ter Aar, Wou- brugge za 9.00 tot zo 24.00 uur: L. Gorissen, Langeraarseweg 5, Lan geraar, tel. 602139; alle behandelingen na telefonische af spraak. Leiden Inloopspreekuur van 12.00-12.30 uur (alleen voor spoedeisen de medische hulp). Groep 1 - Alkema, Baars, Groeneveld, Janssen, Van Leeuwen, hr/mwVan der Meer, Meijer, Osinga, De Ruiter, K. van Schie, M. van Schie, Verhage en Visser: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: M. van Schie, Rijnsburgerweg96, tel. 5225757. zo 8.00 uur tot ma 8.00 uur: P. Baars, Rosmolen 2, tel. 5225757. Groep 2 - Bergmeijer, Boender, Goslinga, Kruis, De Lange/Bak ker, Lindenhovius/Akbar, Nering Bögel/Arbouw, Pinkse/Ver- beek, Rus, Straver/Weijenborg: Van zaterdag 8.00 uur tot zondag 24.00 uur kunt u een huis arts voor spoedeisende zaken, die niet tot na het weekend kun nen wachten bereiken via tel.nr. 5219698. Groep 3 - Birnie, Boels, Offerhaus/Smit, Delver, Dorresteijn, Fo- gelberg, Huibers, Jurgens, Krispijn, Lely an Schaaf: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: M Schaaf, de Laat de Kanterstraat 32. tel. 5145666. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: M Offerhaus, Lammenschansweg 15. tel 5145666 Groep 4 - Bakker, Bénit, Eekhof, Horn, De Kanter. Lahr, Nieu wenhuis, Van Rijn, Van Wingerden, Yntema, J. Zaaijer en R Zaaijer: Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur kunt u een huis arts voor spoedeisende zaken, die niet tot na het weekend kun nen wachten bereiken via tel.nr. 5315695. Groep 5 - A. Hammerstein, D. Hammerstein, De Jong, Klei, Kooijman, De Lorm, Piest, Prince, Reindersen Wiersma: Van zaterdag 8.00 uur tot zondag 24.00 uur kunt u een huis arts voor spoedeisende zaken, die met tot na het weekend kun nen wachten bereiken via tel.nr. 5315186. Homeopathische artsen: Centrum voor Homeopathie: T. Koster, Gezondheidscentrum Stevenshof, T. Mansholtstraat 5/a, tel. 071-5236837 (dokters- telefoon). Voor de praktijk van Van Kempen: P.C.M. van Kempen, Lam menschansweg 71, tel. 071-5123001. Leiderdorp Spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) van 12.30 tot 13.00 uur. za van 8.00 tot 17.00 uurF. Zuure, tel. 5413688, Florijn 10; van 17.00 uur tot zo 8.00 uur: Centrale Dokterspost Leiden, tel. 5138039 zo 8.00 tot 17.00 uur: Huisartsenpraktijk Rijnland, tel. 5893139, Rijnland Ziekenhuis, S. Smitweg 1; van 17.00 uur tot zo 8.00 uur-. Centrale Dokterspost Leiden, tel. 5138039 Voorschoten De dienstdoende arts is bereikbaar op tel. 5610503. U wordt automatisch doorverbonden. Wassenaar za: J. Huls, v. Duivenvoordelaan 22, tel. 5112727; zo: M. v.d. Feen, Hofcampweg 65, tel. 5112501. Zoeterwoude Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade, R. van Rijnsingel 31, Roelofarendsveen, 12.30-13.00, 17.30-18.00 uur, tel. 071-3319100. Voor spoedeisende recepten buiten de openingstijden bereikbaar via telefoonnummer of deurbel. Alphen Apotheek De Herenhof, Herenhof 6, tel. 423838; van za 09.00 uur tot ma 08.00 uur. Bloembollenstreek Via uw eigen apotheek kunt u vernemen wie de weekenddienst waarneemt. Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11.00-12.00 uur; spoedgevallen tel. 071-3415555. Hillegom Apotheek Elsbroek, Abellalaan 80, tel. 519584; za en zo van 12.30 tot 13.30 uur en van 17.00 tot 18.00 uur Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg za 8.00 uur tot zo 19.00 uur: Apotheek Rijnsoever, Hoorne- splein 121-125, Katwijk, tel. 4012755. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten Van 10.00 tot 21.00 uur-. Apotheek DeAloé, Lebendaal 161, Leiden, tel. 512050; Apotheek Linnaeus, Kempenaerstraat 31, Oegstgeest, tel. 5173330; Apotheek De Meidoorn, Voorstraat 59, Voorschoten, tel. 5613350. Van 21.00 uur tot 8.00 uur: Nachtapotheek De Nachtwacht, Doezastraat 2la. Leiden, tel. 071-5665019. Nieuwkoop Apotheek Nieuwkoop, van 10.00-12.00 uur; spoedgevallen tel. 0172-573608. Noordwijk en Voorhout Via uw eigen apotheek kunt u vernemen wie de weekenddienst waarneemt. TANDARTSEN Alphen, Koudekerk, Hazerswoude en Woubrugge Mw. P. Pauw, Da Costastraat 13, Alphen a/d Rijn, tel. 0172- 494931. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg A. van Tol, Voorstraat 80, Katwijk, tel. 4072865; spreekuur van 17.00 tot 17.30 uur. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond C. van der Grijp, P Moensweg 54, Leiden, tel. 5314917; spreekuur om 13.00 uur. Noordwijk Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen tandarts. Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude W. van den Bergh, Westerhoflaan 5, Wassenaar, tel. 070- 5118292; voor behandeling dient u om 17.30 uur op het prak tijkadres aanwezig te zijn. DIERENARTSEN Alphen Dierenkliniek, tel. 0172-471111; G.J. Lette, Schuberthof 4, tel. 0172-442807; mw. Graveland-Wolterbeek, Leeuwenhorst 4, tel. 0172-444333. Katwijk en Bollenstreek W.J Snel, Frederiksdreef 14, Katwijk, tel. 071-4074781; spreekuur: za van 11.00-12.00 uur. Voor de Bollenstreek: A.E. van Hoeve, Voorstraat 96, Katwijk, tel. 071-4012930. Leiden en omstreken Voor de praktijk van Roest en Van Wiggen: altijd bereikbaar onder tel. 071-5220513/071-5890405. Voor de praktijk van Koster, Vestjens en Van der Wouw: Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de ei gen dierenarts. Voor de praktijk van Moens, Stibbe (Leiden), Winkelhof (Leider dorp), Westgeest (Voorschoten): Praktijk Winkelhof, tel. 5896868, alleen op telefonische afspraak. Voorde praktijk van Duijn, Brandt: R J.W. Duijn, Pres. Kenne- dylaan 260, Oegstgeest. tel. 071-5156161; of D.J. Brandt, Homanstraat 1, Rijnsburg, tel. 071-5156161. Voor eigen praktijk: B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21, Oegstgeest, tel. 071-5176761. Sassenheim, Voorhout, Warmond P. de Geus. tel. 0252-212422. Wassenaar Alarm- en informatiekring dierenartsen: dokterstelefoon 070- 3455300. THUISZORG EN MAATSCHAPPELIJK WERK It Thuiszorg Groot Rijnland, werkgebied: Alphen e.o., Leid Leiderdorp, Rijnstreek, Plassengebied Schuttersveld 1, Leiden, tel. 071-5161415, fax. 071 5161309. Voor het aanvragen van hulp en zorg dient richten tot Zorgnet Leiden, Schuttersveld 1, Leiden, 5161305. Buiten kantooruren en in het weekeinde doorgeschakeld. Uitleencentrale verpleegartikelen: Leiden, Van Vollen de 25, tel. 071-5121894, ma t/m vr 9.30-17.00 uur 15.00-17.00 uur. Stichting Rijn-, Duin-en Bollenstreek, werkgebied: Was Voorschoten, Oegstgeest, Warmond en Duin- en Bollens! Verpleging en verzorging thuis, aanvullende en partici thuiszorg en verpleging, uitleen verpleegarti kelen, zor (aanstaande) ouders en hun kinderen tot vier jaar, voi 'l dieetadvies en ergotherapeutisch advies, tel. 071-40! a (24 uur per dag bereikbaar). Algemeen Maatschappelijk Werk, tel. 0900-821214 dringende hulp buiten kantooruren). Gezondheid Service Rijn-, Duin- en Bollenstreek (acti"' aanvullend op die van de Stichting) b.v. nachtzorggar T maaltijdservice, tel. 071-4093333. NTN Thuiszorg, werkgebieden: Rijn-, Duin en Bollenstre sengebied. Particuliere verpleging, gezins- en kraamzorg, tel. 07 5128070, ma-zo, 24 uur per dag. Curadomi, Organisatie voor thuiszorg Verpleging en verzorging voor Katwijk, Rijnsburg en V a burg, Postbus 974, 3900 AZ Veenendaal. Tel. 071-4 j( (24 uur per dag bereikbaar). Steunpunt Mantelzorg Duin- en Bollenstreek, Schimme straat 10, 2221 EP Katwijk, spreekuur ma t/m vr 13.00 J uur, tel. 071-4016085. IZO Individuele Zorg (Alphen a/d Rijn e.o. en Rijn- en V« Voor verpleging, lichamelijke- en huishoudelijke zorghi tie: tel. 0172-444423 of 071-3312872. Stichting Terminale Thuiszorg (regio Leiden) Voor hulp door vrijwilligers als aanvullende zorg op di naaste omgeving en professionele werkers bij thuis st Aanvragen via tel. 071-5236837, vragen naar termin zorg. Telefonische Hulpdienst Leiden e.o. j_ Verward? Boos? Verdrietig? Of gewoon behoefte om eens met iemand te praten. Dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gespr^ foon 071-5125202. Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG)Z spreekuur op ma t/m vrij van 9.30 tot 13.30 uur. tel 5896620

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 18