DUIN BOLLENSTREEK Ruiken, voelen én proeven van de praalwagens N,eLU,ve.^a Kraken op zondag in Sassenheim Neem een proefabonnement *7 BEL 071-5128030 J r r O voor Leide WEKEN VOOR/45,00 Jongen loopt klappen op noordwijk - Een 18-jarige jon gen uit Driebergen heeft gister nacht rond twee uur klappen opgelopen toen hij op de Ru- dolf Tappenbeckweg in Noord- wijk ruzie kreeg met een 19-ja- rige Valkenburger. Hij liep een gezwollen en pijnlijk oog op. De Valkenburger werd boos toen hij van de zus van het slachtof fer geen sigaret kreeg. Hij maakte daar opmerkingen over en kreeg te horen dat dat niet op prijs gesteld werd. Daarop sloeg hij toe. Snel aanwezige agenten hielden hem aan. Bromfietsster licht gewond katwijk - Op de kruising van de Hoorneslaan en de Biltlaan liep een 17-jarige bromfietster uit Katwijk gisternacht om half twee lichte verwondingen op toen zij door een auto werd aangereden. Ze negeerde een rood verkeerslicht waarna de 20-jarige automobilist haar niet kon ontwijken. Ook een 17-jari- ge duopassagier raakte gewond. Beiden werden overgebracht naar het LUMC. Inbraak in woningen hillegom - Een inbreker in een woning aan de Jan Prinsheem in Hillegom werd gistermiddag rond half zes door de bewoner betrapt. De inbreker maakte zich snel zonder buit uit de voeten. Hij vluchtte door het gat in het raam dat hij zelf had gemaakt om binnen te komen. Ook een woning aan de Hya cintlaan was aan de beurt. Om binnen te komen werd een deur opengebroken. Op het oog wordt niets vermist uit de wo ning. De bewoners waren tij dens de inbraak niet aanwezig. Geweldpleger aangehouden hillegom - De politie heeft vrij dagavond rond negen uur bij zijn woning aan de Lucas Schoonderbeekstraat een 35-ja- rige Hillegommer aangehou den. De man wordt ervan ver dacht kort daarvoor een echt paar uit dezelfde straat te heb ben bedreigd. De man had ook een paar klappen gekregen. Dit gebeurde nadat de Hillegom mer, die met zijn motor over de stoep reed, werd aangesproken door de straatgenoten. Die kre gen een paar ldappen als ant woord. De 35-jarige Hillegom mer zegt puur uit zelfverdedi ging gehandeld te hebben. Hij zou zijn vastgepakt door het slachtoffer en door zijn vrouw met een hark bedreigd. Bromfietser botst tegen auto hillegom - Een 16-jarige brom fietser uit Hillegom reed op vrij dagavond rond 21.10 uur op de Michiel de Ruyterstraat tegen een uit parkeerstand wegrijden de auto, bestuurd door een 27- jarige man uit Hillegom. De bromfietser zag geen kans meer om de auto te ontwijken. Hij kwam ten val, gleed met brom fiets en al over de straat en kwam tot stilstand tegen een geparkeerde auto. De onfor tuinlijke bromfietser is met let sel aan de rechterzijde van zijn lichaam overgebracht naar een ziekenhuis in Haarlem. Eén richting op Trompstraat hillegom - Het deel van de Hil- legomse Maerten Trompstraat tussen de Piet Heinstraat en de Weeresteinstraat krijgt eenrich tingsverkeer. Verkeer kan dan alleen nog via de Weerestein straat de wijk in. Auto's die de wijk uit willen, moeten in de toekomst via de Sixlaan rijden. Met dit voorstel komt het colle ge de buurt tegemoet. Bewo ners vroegen al langer om deze maatregel. B en W zien ook wel wat in eenrichtingsverkeer, om dat verkeer dat de Weerestein straat op wil rijden, nauwelijks goed zicht heeft. Ook is de uitrit erg smal. De maatregel kost tweeduizend gulden. De raad moet nog wel akkoord gaan met het collegevoorstel. maandag 20 augustus 2O01 Circusdag in Lisse lisse - Lisse staat komende za terdag in het teken van het cir cus. Alle kinderen kunnen tus sen 11.00 en 16.00 uur mee doen. Inschrijven kan bij het ABN/Amro-kantoor in Blok huis. Daarna kan worden mee gedaan aan spellen als een paardenrace, jongleren en clownskoppen omgooien. rang", vindt ze zelf. Het wachten is op haar dochter en schoon zoon en de kleinkinderen die meerijden in een van de versier de wagens. „Ik heb beloofd om naar ze te zwaaien", lacht ze. „Dus moet ik een goed plekje hebben, zodat ik ze kan zien." In de Noordwijkse Voorstraat blijkt in de vroege avond geduld een schone zaak te zijn. De eet- pauze voor de corso crew in de Willem van den Bergh blijkt iet wat uitgelopen te zijn. Als drie kwartier later dan gepland de kinderen met hun eigenhandig versierde fietsjes eindelijk op de pedalen mogen om als rijdende introductie van de verlate bloe- menstoet te fungeren, zijn ze bijna niet te houden. Bellend en zwaaiend naar ouders, opa's en oma's speren ze er vandoor. Het publiek langs de route mort hier en daar wel wat over de late komst van de praalstoet, maar zodra de eerste wagens in zicht komen, is het lange wachten al weer vergeten. Eindstation is de Koningin Wil- helmina Boulevard. Het applaus geeft de muziek en de figuran ten net dat laatste beetje energie dat nodig is om tot de finish de goede noten te blijven blazen en vriendelijk te blijven zwaaien. Tot een wolkbreuk een abrupt einde maakt aan de in alle op zichten zonnig verlopen corsod ag- De buien zorgen er echter wel voor dat het corso er zondag nog fris bij staat. Daar schuife len weer talloze bezoekers langs de versierde wagens. Sommigen kunnen het niet laten om, als de beveiliging even een andere kant opkijkt, niet alleen aan de bloemen te ruiken, maar ook te voelen of 'die prachtige horten- siabollen' en 'moet je die rozen zien' echt wel echt zijn. Een jon getje vindt de bloemen zicht baar oninteressant. Hij heeft zijn oog laten vallen op iets eetbaars. Bij een wijnton op een van de wagens hangen trossen groene druiven ter decoratie. Hij moet er ver voor reiken, over de dranghekken heen. Maar het lukt hem. En genietend van zijn buit keert hij de corsowagens zijn rug toe. Massale belangstelling voor Rijnsburgs Bloemencorso runsburg/leiden - Eén jj moest het Rijnsburgs coj Leiden links laten liggen, gens gebrek aan sponsi Maar de pogingen om corso weer door de sleuti stad te laten rijden, word niet gestaakt. Ditmaal is 1 de VVV-directeur van Noo! wijk, M. Smeets, die er w van wil maken om Leiden weer bij te halen. „Als dei gio-VW in januari zijn besl krijgt, zal ik zeker vanuit i hoek druk gaan uitoefent Om het regio-accent n meer te benadrukken ho: Leiden er gewoon bij." Volgens secretaris N. He mes van het corsocoii heeft het weinig gescheeld het corso was dit jaar té door Leiden gereden, i ING-bank deed kort voorl corso een financieel aanbi „Maar dat was veel te ki dag om nog iets te kunn organiseren." Het corsocomité hoopt <j ook dat het in de toeko: alsnog gaat lukken. „M laat één ding duidelijk 2 door lege straten rijden, ht natuurlijk geen enkele a zegt Hemmes. En volgi hem was dat de laatste jai veel te veel het geval. „I hebben al van alles en 1 wat bedacht en verzoni om meer publiek te trekk Een idee was bijvoorbe om al op de donderd avond, koopavond, Leid aan te doen. Dat is niet ha baar. De bloemen kuni dat niet hebben. Wat hebl we dan nog, om het aanö kelijk te maken voor de 1 denaars, vragen wij ons We staan open voor f bruikbare suggestie." Toch hecht het Leidse s' bliek wel degelijk aan het c so, bleek deze maand. He mes: „Wij zijn werkelijk pelgek gebeld door men die informeerden of het nou nog door Leiden k\v En zo niet, waarom dan n Heel veel mensen vinden blijkbaar jammer dat Lek er niet meer bij is. Maar ja is het altijd. Als je ergens 11 ophoudt en het is dan i eindelijk zover, dan kon de tongen pas los." Leidsch DagbladiUlCHIEVM ANNO 1901 Dinsdag 20 Augustus VOORHOUT - Prachtig weder begunstigde de volks feesten, die ook door het hoofd der gemeente en veel vreemdelingen worden bezocht, zoodat in deze gemeente een vroolijke drukte heerschte. Wanklan ken werden niet vernomen en de verschillende spe len hadden het gewenschte verloop. Om 10 uren be gaven zich in optocht van af het stationskoffiehuis de fraai versierde tilbury's en paarden door de kom der gemeente onder een zeer opwekkenden marsch van de zoo gunstig bekende Beiersche kapel. Om streeks 11 uren werd met het ringrijden door paren met paard en tilbury een aanvang gemaakt. De ANNO 1976 hoofdprijs was een gouden remontoir met koordji Daarna was de beurt aan de jongens met zakloop en tobbetje-ruiteren en de meisjes met turfrapen slofjeloopen, Hierop volgde het ringrijden op f iet; waarbij de eerste prijs een acetyieengaslantaarn was. Op het feestterrein had intusschen hetton- knuppelen en mastklimmen plaatsgehad voor p?|s sonen boven 16 jaar. Omstreeks 9 uren des avon; je begon het concert in de beide café's: het Station koffiehuis en 'de Bontekoe', die zich beide tot on streeks 3 uren in een druk bezoek mochten verh; n gen, waarbij het zoo gezellig toeging, zonder aan: I- van rang of stand, dat zelfs de beenen van ouden di van dagen tot dansen werden gedwongen. ia d Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing een ingevulde cheque (gee overschrijvingskaart) ter waarde van vijf gulden (voor een exemplaar van 13 bij 18 in zwart wit) op te sturen naar het Lei Dagblad, t.a,v. leidsch Dagblad Archieven, postbus 54, 2300 AB Leiden of door contante betaling aan de balie van het Lei Dagblad aan de Rooseveltstraat 82. U ontvangt de foto binnen drie weken. door Marijke den Hollander vervolg van voorpagina rijnsburg - „Ik vind het corso absoluut mooier dan andere ja ren." Rijnsburger L. Ravensber- gen zit op een klapstoeltje mid den in het centrum van zijn dorp zichtbaar te genieten van de bloementocht die aan hem voorbijtrekt. In zijn arbeidzame leven was hij zelf kweker. Bloe men en het corso blijven hem boeien. „Echt schitterend, die enorme variëteit die in de wa gens is verwerkt. AI die kleurige bloemen die uit het buitenland komen, zoals de 'papegaai', prachtig. Dat had je vroeger niet." Wat hem betreft mag het corso tot in lengte van jaren blijven bestaan, als afsluiting van de feestweek. Maar die kermis vlak naast zijn huis mag weg. „Dat is me een herrie... Niet te beschrij ven. Als je je kopje niet vast houdt, rinkelt het van tafel af." Stipt op tijd is de bloemenkara- vaan bij veiling Flora in bewe ging gezet. De truckrun heeft dan net, met loeiende toeters en met enthousiast zwaaiende pas sagiers aan boord, het dorp ver laten. Nog voor de eerste praal wagen in zicht is, is het op de Rijnsburgerweg al feest. Daar organiseren Freek van der Gug- ten en Ronald Nieuwkerk hun vaste inzamelingsactie voor het Ronald McDonaldhuis. In mil voor een donatie is het gratis drinken. De tientjes en briefjes van vijfentwintig gaan grif de in- zameldoos in. De biertjes en Bacardi breezers vinden gretig aftrek. „Vorig jaar hadden we zevenhonderd piek in totaal. Ik schat dat ik nu al meer dan vijf ruggen bij elkaar heb", grijnst Van der Gugten, terwijl de corsocommentator vanuit de luidsprekers zijn 'hartelijk wel kom' naar de toeschouwers laat schallen. Die zeven mille wordt wel weer gehaald, weet hij zeker. Het corso-tijdschema is strak, maar schema of niet, gaten in de stoet en vertragingen hier en daar zijn niet te voorkomen. Bij het Rijnsburgse gemeente huis is gezelligheid troef. De tri bunes zijn goed gevuld en, ge- Het Rijnsburgs Bloemencorso is meer dan alleen maar bloemen. Ook muziek vormt een onlosmakelijk onderdeel van de bloemenstoet. Foto: Dick Hogewoning animeerd door de speaker die de gaten opvult met luchtig ge babbel, klatert regelmatig ap plaus op voor de passerende bloemenstoet. De Pipowagen met een spelend orgel erin. ge volgd door een drietal eenwie- Iers die allerlei capriolen uitha len, is de grote trekpleister voor kinderen. Het volwassen pu bliek langs de kant becommen tarieert ondertussen de artistici teit van de bloemenarrange- menten, waar het Rijnsburgse corso tenslotte bekend om is, en de soms best gedurfde kleuren combinaties. Het dorpsfeest is compleet als de gemeentebode erin blijkt te slagen de stoet ver traging toe te brengen. Hij draaft ineens het gemeentehuis uit met een fles champagne. De fles is bestemd voor de inzittenden van een Amerikaanse oldtimer. De bubbels brengen de inzitten den geen geluk. Want de wagen valt later uit met pech. Corso-secretaris Hemmes vindt het prachtig, die fraaie oude au to's die meerijden in de stoet. „Maar", zegt hij, „het is natuur lijk wel een motorische kracht proef waar je zo'n auto aan blootstelt. Urenlang vijf kilome ter per uur rijden, dat trekt zo'n oudje vaak niet." Net als Rijns burg, is ook Katwijk aan den Rijn massaal uitgelopen voor de bloemenstoet. Al picknickend bekijkt een Duitse familie de wagens met kritische blik. De een vinden ze te roze, de ander wel heel erg geel. Als de Blu- menlander Musikanten uit Roe- lofarendsveen passeren, veren ze op uit hun kampeerstoelen. Dat is pas schone Musik. De toe risten haken spontaan in en dei nen mee op de Blumenlander- klanken. Op de Katwijkse boule vard is het al vroeg in de middag dringen geblazen. Horen en zien vergaat het publiek, als ook hier de truckrun passeert. Een stel stomverbaasde backpackers staart de stoet na. Duidelijk géén idee wat de diepere bete kenis is van de in hun ogen waarschijnlijk wat wonderlijke happening. Hoewel de praalstoet dan nog zeker een uur op zich laat wach ten, blijft iedereen geduldig staan wachten. Een goed plekje geef je tenslotte niet zo gauw op. Intussen zit mevrouw Z. Schaap met haar echtgenoot op de hoek Hoorneslaan/Biltlaan 'eerste- door Roza van der Veer vervolg van voorpagina sassenheim - Het is nog stil in het Sassenheimse centrum op zondagmorgen. Op het aan de Kerklaan gelegen Boschplein waar normaal de auto's in de rij staan voor een plekje dicht bij de Albert Heijn en de Hema, staan maar een paar auto's ge parkeerd. Alleen de kerkklokken van de Nederlands-hervormde Kerk laten zich horen. De ruim dertig voornamelijk Spaanse krakers die zich in en voor de al maanden dichtgetim merde huizen aan de Kerklaan bevinden, horen duidelijk niet thuis in het dorpscentrum. De enkele wandelaar die per onge luk over de Kerklaan of het Boschplein banjert, werpt dan ook een nieuwsgierige blik op de met piercings, excentrieke haardossen en sjofele kleding uitgedoste groep. Een deel zit op de stoep, anderen hangen rond voor de huizen terwijl weer an deren druk bezig zijn de twee gekraakte huizen 'bewoonbaar' te maken. Daarvoor worden eerst de hou ten schotten voor de ramen aan de Kerklaanzijde weggebroken. „Een beetje licht", lacht de Spaanse Tina Blay, bij haar vrienden bekend als Loka, een van de kraaksters. In de huizen is het donker, want beide ach terkanten van de huizen zijn slordig dichtgemetseld. Een kaars verlicht de keuken waar inmiddels een pak rijst, wat wijn maar ook twee fietsen zijn ge parkeerd. In een van de huizen hangen nog keukenkastjes, een ander is bijna leeg. De toiletten zijn vies en hangen half uit hun verband. In de woonkamers lig gen matrassen, staan houten pallets die dienst doen als tafel en een paar oude klapstoelen op het tapijt van de allang vertrok ken vorige bewoners. De krakers lopen ondertussen af en aan met kartonnen dozen, rommel die nog in de huizen lag en nu keurig in de papierbakken aan de overkant van de straat wordt gestopt. Volgens Blay moet er de komen de dagen nog veel gebeuren om de huizen, waar het regenwater ook een pad naar binnen heeft Krakers voor een van de inmiddels opengebroken huizen aan de Sassenheimse Kerklaan. Foto: Dick Hogewoning gevonden, echt bewoonbaar te maken. Maandag wordt eerst gas, licht en water aangevraagd. Er moet glas in de bovenramen van de woonkamer worden ge zet, de muur die de achterkant van de woning blokkeert, moet worden weggebroken en er moet weer glas in. De rommel moet van het tapijt worden ge haald en het toilet moet worden hersteld. „Maar verder zijn het mooie huizen", vindt Blay ter wijl ze op de nog netjes geverfde hal wijst. De krakers komen grotendeels uit Hillegom waar ze ook al in kraakpanden wonen. Zelf werkt Blay in een winkel. De anderen hebben volgens haar banen bij onder meer bollenbedrijven of winkels. In kraakpanden wonen doen ze dan ook niet omdat ze geen geld hebben om huur te betalen voor een pand. „Waar om zouden wij huur betalen als hier huizen leeg staan? Dat geld kunnen wij beter gebruiken voor andere dingen: Ideren ko pen, reizen of voor de tijd dat er geen werk is", licht ze toe. Bo vendien is het lastig om via de officiële regels aan huisvesting te komen. Dat door de kraakactie wellicht de centrumplannen van Sassen heim, op de plek van de huizen moet een nieuwe Albert Heijn en een parkeerterrein komen, worden gedwarsboomd, doet haar niet veel. En als ze er later weer uit moeten, dan zien ze wel weer. En hoeveel mensen er nou precies gaan wonen, is ook nog niet duidelijk. „Dat kan van dag tot dag verschillen." De allerlaatste bewoner van de pandjes aan de Kerklaan, M. van Hensbergen, is niet echt geluk kig met de komst van de nieuwe buren. Hij vreest dat binnen korte tijd ook de andere panden door krakers worden betrokken. „Ik zie ze steeds naar de andere huizen kijken. Daarvan zijn er vijf al meer dan een jaar onbe woond. Ik. vrees ook dat ze straks vlak naast mij zitten. Ik hoop maar dat ik er geen over last van heb." Zijn vrees blijkt een paar uur later terecht, want dezelfde nacht wordt een derde huis gekraakt, pal naast hem. „Maar dat is allemaal rustig ver lopen, hoor", meldt hij maan dagmorgen. Niet dat de student technische wiskunde die in Voorhout een baan heeft, niet wil verhuizen uit zijn huis aan de Kerklaan, maar alleen als hij een betaal baar alternatief heeft. „Er loopt op dit moment een rechtszaak van mijn verhuurder om mij uit huis te zetten en ik ben bij de gemeente in beroep gegaan te gen het verstrekken van een sloopvergunning. Ik wil dat zij mij tegemoet komen door een ander, betaalbaar, huis aan te bieden en wat financiële com pensatie. Ik moet een nieuw huis toch weer inrichten. De vo rige eigenaar verdient een half miljoen gulden met de verkoop van dit pand. Dan mag ik daar toch ook wel een kruimeltje van?" Ondanks zijn vrees voor overlast van de krakers, hoopt hij wellicht ook op nieuw uitstel van de sloopplannen. „Want ik wil gewoon in Sassenheim blij ven wonen." LEIDEN - Een van de onderdelen van het El-Cid-program- ma dat deze week door ongeveer 1300 eerstejaars studen ten in Leiden wordt afgewerkt, is de door de studenten roeivereniging Njord georganiseer de grachtentocht. De verwachtingen omtrent verlichte gondels in slagor de, werden gister avond evenwel re soluut teniet ge daan bij de aanblik van dit bootje, voorzien van num mer 6. Foto: Archief Leidsch Dagblad Vrijdag 20 augustus LEIDEN - Tot tweemaal toe heeft de Leidse politie vannacht en vanochtend charges uitgevoerd op de Steenstraat en bij de Morspoort. In totaal werden vier personen aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Het optreden van de politie was erop gericht te verhinderen dat de Steenstraat en de route 'stad-uit' bij de Morspoort door bewoners zou den worden afgezet. De winkeliers van de Steen straat hebben al eerder de straat gebarricadeerd om te protesteren tegen het busverkeer dat richting 'stad-uit' over de Steenstraat rijdt. Zij vinden dat dit verkeer over de Beestenmarkt moet rijden langs het water. Het gemeentebestuur besloot indertijd tot het twee richtingsverkeer van autobussen over de Steenstraat nadat'de Turfmarktbrug wegens overbelasting was afgesloten. Volgens de winkeliers is de Steenstraat nu levensgevaarlijk geworden, terwijl er bovendien grote overlast is ontstaan. Bewoners van de Oude Morsch voeren al enige ti actie om het verkeer 'stad-uit', dat over de Mor- spoortbrug gaat, omgeleid te krijgen. Met namel doorgaande verkeer dat vanaf de Steenstraat via Narmstraat de buurt doorkruist, maakt volgens d bewoners de wijk onveilig. Om hun eisen kracht bij te zetten probeerden de sc woners vannacht omstreeks twee uur de Steensti ir en het wegdek bij de Morspoort open te breken. Ur politie, die met 15 man uitrukte, wist dit evenwe^ voorkomen. Ook vanochtend omstreeks acht uur voerde de politie een snelle actie uit. Bij de Mor spoort werd een dwars over het wegdek geparkeef auto aan de kant gezet en op de Steenstraat werr 0 eveneens een dwarsstaande auto verwijderd. He! intussen wel duideliijk geworden, dat de Leidse tie elke actie die erop gericht is de Steenstraat e de route 'stad-uit' bij de Morspoort af te zetten, kop zal indrukken. Winkeliers van de Steenstraa' verklaarden vanochtend dat zij niettemin met hu actie zullen doorgaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 14