RADIO EN TELEVISIE AAN/UIT A D I O VANDAAG OP TV SPEELFILMS VANDAAG MORGEN DOOR JAN RENSEN Signaal Erband met de actuele rikkelingen kijkt u i een herhaling van maart Deze raadselachtige zin leidde het aangepaste )la. Op alle dne ae pu- e netten week het pro- ima af van het schema ge de uitlevering van fan Milosevic.Studio lv t werd om halfacht on- roken door een speciale van het NOS Journaal, ■om Nederland 2 daar- was uitgekozen is een sel. Waarschijnlijk omdat io Sport ook NOS is, want beide andere zenders de STER-reclame gewoon Aan de redactie van Net- was de extra uitzending lesteed, net zo min als ae iere van 8 uur trouwens. ter Ku o ezegd dat Milosevic in zat, ofPieter Jan En toen die dat bevestig- oeg Hagens prompt aan lie Hoekstra te Scneve- n of de vermeende oor- isdadiger daar al in het ig zat. Van Gelderen voor vliegbasis Valken en hij schatte de kans in dat Milosevic daar zou eren, 'want ik heb zojuist randweerauto voorbij tomen!' Hij legde uit dat landing van een vlieg- dtijd zo hi voertuig paraat staan, en hij was zelf >aar erg blij met deze pe detectie, twee uur lat het bewuste toestel iberhaupt had kunnen letwerk vulde een half xtra met niet nieuw vs, NOVA deed er een ije bovenop door ruim ur langer m de lucht te n. Geen Milosevic te zien '2' aar één opmerking die i in het denken zette. uriste en NOVA-corres- pi ent Heikelin Verrein Stu- Vat is dit voor signaal de Joegoslaven, dat na ja- an dictatuur de politiek ipnieuw boven net ken iteem verheft?' 31 erTl JOS-Radio 1-Journaal. 18.07 idio lAvondjournaal, vervolg, (unststof. 20.04 De hof van 21.04 BNN United. 22.04 NOS- de lijn. 23.07 NOS-Met het oog gen. 00.04 RVU's Radiodocu- Blijft de slagerij? 0.45 Radio 01.02 De doofpot. 03.02 Tot lachtvluchten. ssen< stree u v< »i ledin 393: MORGEN D 1 11 (VI) 2 uur nieuws en om 06.05 Pla- 5 Capuccino. 12.05 Spijkers pen. 14.05 Goudmijn. 16.05 idcafé. uur nieuws en om 06.06 De Valkëoutshow. 09.06 Gouden uren. Top 100.15.06 De zinde- iaterdag ielper< 0-161 P4 Veensfl uur nieuws en om 06.02 Euro- ■g, inflNottumo. 07.02 Vroeg op vier. topstukken in herhaling. 10.30 (dconcert. 12.00 Senza parole, vaj stervd en om 06.02 Prai- 02 Xalt-747. 07.30 Meer dan een lied al- nA/rouw. 10.02 De mu- .02 Het interview iragen naar de weg. 12.05 Lo- r. 13.02Zorg en hoop. 14.02 5.02Digitale kunst. 16.02 Fran sons 2000. vrijdag 29 JUNI 2001 ■NL Net (Ned. 1,16.08 uur): Compilatie van afgelopen sei zoen. Aandacht voor de opspo ring van de Nederlandse oor logsmisdadiger Bikker en een nieuwtje in de veeteelt: een col trui voor biggen. ■The awful truth (Ned. 3, 19.30 uur): Pas na vijf uur ont dekte men op een bank in het metrostation in New York het stoffelijk overschot van een man. Correspondenten van 'The awful truth' nemen de proef op de som en onderzoe ken of Canadezen en Britten sneller reageren. ■World wresteling federation (V8, 20.30 uur): Eerste afleve ring van een serie over worste len. Diverse beoefenaars van de sport passeren de revue, even als meerdere wedstrijden. ■Notenclub (Ned 2, 21.22) Nieuw showprogramma waarin muziek centraal staat. Twee teams krijgen de opdracht uit woorden songs te herkennen die ze moeten gaan zingen. De teams in deze uitzending be staan uit Tony Neef, Caroline Dest, Ferry van Leeuwen en Lils Mackintosh. Presentatie paula Udondek. ■Andermans Veren (Ned. 1, 21.02) Tiendelige serie cabaret- programmas gepresenteerd vanuit het Werkteater in Am sterdam. De eerst aflevering is getiteld 'ja, ik wil wil' met le gendarische sketches van diver se cabaretiers over het huwelijk. Presentator is Roeland Kooij- ■Opgelicht (Ned. 2, 22.20 uur): Aandacht voor een bedrijf dat zich al jaren bezighoudt met handel in afslankpillen. Be- fosan, een Belgische postorder firma, verkoopt wereldwijd al lerlei pillen die mensen miracu leus gewichtsverlies (tot zelfs 55 kilo) beloven, zonder dat ze er verder ook maar iets voor hoe ven doen of laten. Al jaren re gent het klachten van mensen die de bestellingen hebben be taald, maar nooit hebben ge kregen. Een andere veelgehoor de klacht is dat de pillen wel werden bezorgd, maar niet werkten. Het programma neemt de proef op de som. ■Perfect breasts: teenage boob jobs (Net5, 22.25 uur): Documentaire over vrouwen die een borstvergroting onder gaan of eraan denken zich te la ten opereren. Een gesprek met Vanavond de eerste van tien nieuwe afleveringen van Andermans Veren. Een cabaretprogramma met sc- ketches van bekende cabaretiers. Rechts presentator Roeland Kooijmans. Links commentatoren Jaques Klöters en Kick van der Veer (Ned. i, 21.02 uur)Foto:Kippa de Britse plastisch chirurg Jeya Prakash die al vijftienhonderd vrouwen aan grotere borsten geholpen heeft. Verder komen Natalie, Jo, Sarah en Charlotte aan het woord. Hoewel ze nog maar veertien jaar zijn, overwe gen ze serieus hun borsten te laten vergroten. ■Stardust (Ned. 3, 23.08 uur): Aandacht voor de film 'Pearl Harbor'. Verder een interview met Johnny Hallyday, hoofdrol speler in de prent 'Love me'. Tot slot een gesprek met Spike Lee over zijn nieuwe film 'Bam boozled'. ■Die Trapp-Familie in Ameri ka - (D-'58) Beroerde musical over de musicerende familie Trapp, die nazi-Duitsland is ontvlucht om een nieuw be staan in Amerika op te bouwen. Regie: Wolfgang Liebeneiner. Met Ruth Leuwerik e.a.(Duits land 1, 20.15 uur) ■Moon over Parador - (VS- '88) Middelmatige acteur Ri chard Dreyfuss wordt door Raul Julia gedwongen in de huid van de vermoorde dictator van een Zuid-Amerikaans staatje te kruipen. Leuke comedy van Paul Mazursky.(NET 5, 20.30 uur) ■Pentathlon - (VS-'94) Een jaar voor de val van de Berlijnse muur loopt de Oost-Duitse at leet Dolph Lundgren over naar het Westen. De communisti sche autoriteiten maken het zijn familie moeilijk. Onder houdende actiefilm van Bruce Malmuth. (Yorin, 22.00 uur) ■Living in Oblivion - (VS-'94) Zeer vermakelijke, met weinig geld gemaakte, semi-autobio- grafische comedy van Tom De- Cillo. Steve Buscemi kan einde lijk zijn droom waarmaken: een artistieke film maken. Hij ont dekt dat er een hoop mis kan gaan. (CANVAS, 23.15 uur) ■Magic - (GB-78) Anthony Hopkins speelt een buikspre ker, die zich iets te veel vereen zelvigt met zijn pop. Hopkins pleegt een moord, maar be schuldigt de pop van de daad. Aardige thriller van Richard At- tenborough. (NET 5, 23.20 uur) ■Guantanamera - (C/E/D- 95) Mirtha Ibarra en haar man Car los Cruz brengen het stoffelijk overschot van haar tante naar Havana om haar daar te begra ven. Sterke comedy die haarfijn de tekortkomingen van het communisme laat zien. Regie: T.G. Alea en J.C. Tabio. (NED. 3, 23.40 uur) ■In the Mouth of Madness - (VS-'94) Verzekeringsagent Sam Neill onderzoekt de verdwijning van horrorschrijver Jürgen Prochnow en belandt in een ware nachtmerrie. Griezelige film van John Carpenter. (BBC 1,0.15 uur) Nocne graffiti - (PL-'96) Har de thriller van Maciej Dutki- wicz, waarin Marek Kondrat een eenmanskruistocht tegen een drugsbende begint. (Duits land 2, 0.30 uur) Nederland i inooppunt Kranenbarg. 19.05 r live deel I. 20.05 BNN for live 23.05 Tot 01.00 Round mid- 33 3ay 100 mix 200120.06 Homo stle Party 200122.06 Het Lek. Yeakolympics. Radio 3: 03.02 00 Giel Beelen. P 4 vervolg. 18.30 Radio Pas- erie over Indonesië (3). 19.30 il. Orgelcultuur in Noorwegen 02 Avondconcert. Internationale innale Haarlem. 23.00 Jazz op ipettist Randy Becker. 00.02 na middernacht. Radio 4. 'ot 07.00 Euroclassic notturno. uur nieuws en om 16.45 Radio k. 17.01 Radio 1-Journaal, ladio Urbania. 19.00 D66. Iieuws en actualiteiten. 19.10 19.40 Marokkaans en Berbers, ihinees. 21.02 Religie en actua- n het Arabisch. 22.02 De avon- ,03 Gesproken uitzicht. 22.10 liovereniging. 23.00 De muziek lis Lehmann. 23.10 Atelierbe- lor Gijsbrecht van der Wal. )e Weeksluiting. 0.02Nighttrain. •ektocht. 2.02 De worsteling, ne kleine Nachtmusik. 3.02 Za avonduur. 4.02 Ik zou wel eens reten. 4.27Populaire orgelbe- 1- 4.47 Songs of praise. 5.02 Ne- u zi zingt. 5.22 Paul Prijt. 5.30-6.00 in een lied alleen. 16.00 NOS-Journaal. 16.08 NL Net. Regionale actua liteiten. 16.31 De wandeling. Praatpro gramma. Herh. 17.00 NOS-Journaal. 17.08 Columbus. Documen taire. 17.59 Ein Fall für Zwei. Afl.: Verdronken dromen. Duitse misdaadserie. Het lijk van de zestienjarige Pia wordt in een jachtha ven gevonden. De ze ventienjarige Juan is hoofdverdachte omdat hij tevergeefs probeerde Pia te versieren, ledereen lijkt tegen hem te zijn en advocaat Voss wordt in geschakeld om hem te verdedigen. Afl.: Ver dronken dromen. 18.00 Ein Fall für Zwei. Ver volg. 19.00 Man bijt hond. 19.30 Get the picture.. 20.00 NOS-Journaal. 20.31 Netwerk.. 21.02 Andermans veren. Afl. 1: Ja, ik wil. 21.38 Blik op de weg. Herh. 22.13 Het blauwe oog. Serie programma's over crimi naliteitsbestrijding. 22.43 New York police. (NYPD Blue). 23.31 Heaven on earth. 2-deli- ge Engelse dramaserie. 01.01 Nacht tv: Netwerk her halingen. 02.00 Einde. Nederland 2 17.10 Star Trek: Voyager. Amerikaanse sf-serie. Herh. 17.59 2Vandaag. Met om 18.00 NOS-Journaal en om 18.55 NOS-Weerbe- richt. 18.00 2Vandaag. Vervolg. 19.05 NOS-Studio Sport. 19.25 Prins Bernhard 90 jaar. 19.55 Lingo. 20.25 Ter land, ter zee en in de lucht. 21.22 Notenclub. 22.20 Opgelicht! 23.05 NOS-Studio Sport. 23.45 NOS-Journaal. 00.05 Bijker. 00.55 2Vandaag. Herh. 01.33 NOS-Journaal en NOS- Sportjournaal. Herh. 07.00 Einde. Nederland 3 rugorrfa, Raül Eguren e.a. Een truck en een on gewone begrafenisauto volgen dezelfde route, maar om verschillende redenen. Een ambtenaar en zijn vrouw Gina, de rouwenden en een oude man hebben regels ge kregen over de te volgen weg. Onderweg vinden allerlei incidenten plaats. 01.22 Nova. Herh. 01.50 Gesprek minister-presi dent. Herh. 01.59 Einde. RTL 4 SBS 6 16.00 16.05 17.00 17.05 18.00 18.30 18.55 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 23.50 00.10 18.30 19.00 19.30 20.00 uur nieuws en om 07.07 Radio .33 Nieuwsshow. 11.04 ireed. 12.07 Radio 1-journaal. ■Jiangs de lijn. 16.00 16.00 16.23 16.30 17.00 18.00 18.15 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 20.30 22.00 22.15 22.30 22.58 23.08 prek. l Z@ppelin: Big en Betsie. Kabouter Plop. Herh. Groep 8. Herh. Alles Kits. Met om 17.00/HH/Quatro; 17.25 /HH/ The journey of Allen Strange; 17.50 Verras sing. Sesamstraat. Villa Achterwerk. Met om: 18.15 Lisa; 18.20 Dierenlied; 18.22 Dit ben ik. Het Klokhuis. NOS-Jeugdjournaal. Bradaz. Michael Moore: The aw ful truth. Novellen: I don't belie ve. Met het mes op tafel. NOS-Journaal. NOS-Sportjournaal. Nova. Gesprek minister-presi dent. Stardust. Filmmagazi- ne. i Cinema 3: Guantan amera. Spaanse speel film uit 1994. Spaanse speelfilm uit 1994 van Tomas Gutiérrez Alea en Juan Carlos Tabio. Met: Mirta Ibarra, Jorge Pe- .21.40 22.10 22.15 23.55 02.25 17.20 18.00 18.15 18.45 19.30 20.00 20.30 21.05 22.00 23.45 00.33 RTL Nieuws. As the world turns. Amerikaanse soapserie. RTL Nieuws. Staatsloterij Muziek land. RTL Nieuws. The bold the beauti ful. Lucky letters. Herh. RTL Nieuws Weer. Westenwind. Herh. Baantjer. Herh. De zwakste schakel- The Oprah Winfrey Show. RTL Nieuws. Confessions of a soro rity girl. Amerikaanse speelfilm uit 1993 van Ull rich Edel.. Einde. RTL 5 Tennis: Wimbledon. Vervolg. 5 in het land. Tennis: Wimbledon. Vervolg. RTL Formule 1 Frank rijk. Stolen youth. Ameri kaanse speelfilm uit 1996. Amerikaanse speelfilm uit 1996 van Christopher Leitch. Met: Sharon Lawrence, Brian Austin Green, Harley Ja ne Kozal e.a. Een moe der raakt bezorgd als haar zoon een relatie met haar beste vriendin be- gintt. Wimbledon magazine. RTL Z Nieuws. Cover me. Erotische film uit 1995. RTL Z Extra. Nachtprogramma. YORIN MacGyver. MacGyver. Vervolg. Growing pains. Jenny Jones. Caroline in the city. The fresh prince of Bel Air. Ticket to love. 18 wheels of justice. Pentathlon. Amerikaan se actiefilm uit 1998 van Bruce Malmuth. Met: Dolph Lundgren, David Soul e.a. De uit het Oost blok afkomstige Eric Bro- gar is 's werelds beste en meest succesvolle atleet. Achter de Muur wordt hij getraind en gedrild door zijn strenge coach Müller, die Eric als een schaduw op de voet volgt. Na het winnen van een gouden medaille in Seoul loopt Brogar over naar het westen. Müllers wereld stort in, maar hij is vast besloten zijn voormalige pupil weer onder zijn hoede te krijgen. Brogar is echter bereid om zijn nieuw verworven vrijheid tot op het bot te verdedi gen. Hun conflict komt en plein public tot een ge welddadige uitbarsting. Soldier of fortune. Nachtprogrammering 16.35 Jake and the Fatman. 17.30 Acapulco H. E.A.T.. 18.00 Acapulco H. E.A.T. Ver volg. 18.15 Jerry Springer. Herh. 19.00 Het Nieuws. 19.25 America's funniest home videos. Herh. 19.55 Explosief. 20.30 Blind fury. Amerikaanse actiefilm uit 1990. van Phillip Noyce. Met: Rut- ger Hauer, Terry O'Quinn, Brandon Call, Noble Willingham, Lisa Blount e.a. Tijdens een militaire actie in Vietnam verliest Nick Parker zijn gezichtsvermogen en wordt later vermist. Men neemt aan dat hij is om gekomen tijdens het ge vecht, maar niets is min der waar. Met behulp van de lokale bevolking bouwt hij weer een nieuw leven op. Men leert hem te (over)leven met zijn handicap en om het zwaard te hanteren dat in zijn wandelstok verbor gen is. Hij keert terug naar de VS waar hij zijn oude dienstmaat Frank Devereaux wil opzoeken in Miami. Maar deze heeft Miami verlaten om in Reno aan de slag te gaan als chemicus in dienst van de maffia. Hij wordt gedwongen om drugs te ontwikkelen in ruil voor het leven van zijn zoon Billy. Maar om hun eisen kracht bij te zetten moeten de crimi nelen eerst de hand we ten te leggen op Billy. 22.05 Spectaculaire achter volgingen. 22.30 Hart van Nederland. 22.55 American Samurai. Amerikaanse actiefilm uit 1993 00.30 Nachtprogrammering. Herh. NETS 16.20 16.50 17.40 18.10 18.40 19.30 19.55 Safari. Herh. Melrose Place. Herh. Born to cook. Herh. De meiden van 5. Herh. Earth: Final conflict. Amerikaanse sf-serie. Het Nieuws. Little miracles. Aangrij pende documentairese- 20.30 Moon over Parador. Amerikaanse filmkome die uit 1988. Perfect breasts: Teen age boob jobs. Magic. Engelse horror film uit 1978 Nachtprogrammering: Het Nieuws. Herh. KANAAL 9 18.00 NOS-Journaal 18.20 Nieuws op 9.18.37 Kijk op 91.19.05 Herhalingen. TV NOORD-HOLLAND 18.00 NOS-Journaal. 18.18TVNH- Nieuws. 18.40 Horizon. 18.50Licht in formatief. 19.25 TVNH-Nieuws 19.45 Horizon. 20.00 NOS-Journaal. 20.25 TVNH-Nieuws en wëer. 20.55 Licht in- fdrmatief. 21.25 TVNH-Nieuws en weer. 21.50 Horizon. 22.00 NOS-Jour naal. 22.12 Regulier Dwars. 22.47 TVNH-Nieuws. 23.05 Honzon. 23.15 Nachttv. TV WEST 18.00, 20.00, 22 00 NOS-Journaal 18.19,19.30, 20.30, 21.30, 22.14 TV West nieuws. 18.49/22.44 Werken aan de weg. 19.16 In klleur 21.00 VRT 1 17.35 De dingen des levens (Days of our lives). Amerikaanse soapserie.. 18.00 Journaal. Met sport. 18.10 Buren (Neighbours). Australische soapserie. 18.30 Quix Quiz. Presentatie: Tom Van Landuyt 19.00 Journaal. Met sport. 19.40 1000 Zonnen garnalen Toeristisch magzine. 20.00 Weerbe richt. 20.05 F.C. de Kampioenen - Geef acht! Belgische comedyserie 20.40 Het leven zoals het elders is: Dierendokters 21.10 De notenclub Muziekshow. 22.10 Liverpool I. Engel se politieserie. 23.04 KENO-uitslagen 23.05 Weerbericht 23.10 Journaal laat. Met sport en beursberichten. 23.30 1000 Zonnen garnalen. Toe ristisch magazine. Herh. 23.50 Tap. Amerikaans drama uit 1989 van Nick Castle. Met: Gregory Hines, Suzzanne Douglas, Sammy Davis Jr. e.a. 01.36 Doorlopende herhaling van het laatste journaal en weerbericht. Herh 08.00 Einde. VRT 2 16.00 Tik Tak. Peuterprogramma. 16.05 Ric de raaf. Animatieserie. 16.10 Liegebeest Poppenserie. 16.25 Alle maal beestjes. Dierenprogramma. Afl. De olifant. 16.30 Samson soap Kin derprogramma. 16.55 Samsonclip. Muziekclip. 17.00 Disney Festival. Te kenfilms. Met 'Chip 'n' Dale Rescue Rangers' en 'How to ride a horse'. 17.30 Het eiland van Noach. Animatie serie. 17.55 Cartoon. Tekenfilmserie. 18.05 Mijn gedacht! Informatief kinder programma. 18.20 W817. Comedyse rie. 18.35 Cartoon. Tekenfilmserie. 18.45 Doug. Animatieserie 18.55 De bolleboos (Smart guy). Amerikaanse comedyserie.. 19.20 Tom Jerry. Te kenfilmserie. 19.30 Blake and Morti mer. Animatieserie. 20.00 Journaal. Met sport 20.30 TerZake. Nieuws, sport en actualiteiten. 20.55 All creatu res great and small. Engelse serie. Afl.: Home and away. 21.50 In alle staten. Kennisquiz. Presentatie: Frieda Van Wijck. 22.20 Het peulengaleis. Humor en sketches. Presentatie: Bart Peeters en Hugo Matthysen. Herh. 22.45 Link. Cultureel magazine. Presentatie: Tom Coninx. 23.15 Living in oblivion Ameri kaanse komedie uit 1995 van Tom Di- Cillo. Met: Steve Buscemi. Catherine Keener, Dermot Mulroney e.a. 00.45 Doorlopende herhaling van TerZake. Herh. 02.00 Einde. ARD 16.00 Höchstpersönlich. Portret van de acteur Rolf Schimpf. 16.30 Alfredissi- mol Culinair programma. 17.00 Ta- gesschau urn fünf. 17.15 Brisant. Bou levardmagazine. 17.43 ARD vor acht. Met om: 17.43 Regionale informatie: 17.55 Verbotene Liebe, serie. 18:25 /S/ Marienhof, serie, 18.54 S. Herz- blatt, datingshow. 18.00 ARD vor acht. Vervolg. 19.49 Das Wetter im Ersten. Weerbericht. 19.56 Börse im Ersten. Beursberichten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Trapp-Familie in Amerika. Duitse speelfilm uit 1958 van Wolfgang Liebeneiner. 21.55 ARD-exclusiv. Re portages. Reportage over slechtbetaal- de zeelieden. AflBoykott am Pier. 22.25 Bericht aus Berlin. Met Ta gesschau en sport. 22.55 Polizeiruf 110: Das Treibhaus. Duitse politiese rie. Herh. 00.15 Nachtmagazin 00.35 Alptraum ohne Erwachen (Nightmare in the daylight). Amerikaanse speelfilm uit 1992 van Lou Antonio. 02.10 Ta gesschau. 02.15 Die Saat derGewalt (Blackboard jungle). Amerikaanse speelfilm uit 1955 van Richard Brooks. Herh. 03.50 Herzblatt. 04.40 Ta gesschau. 04.45 Berlin Beat. 05.15 Die schönsten Bahnstrecken Deutsch- lands. 05.30 Einde. ZDF 16.00 ZDF Sport extra: Paardensport. 17.00 Heute. Met weerbericht. 17.15 Hallo Deutschland. Gevarieerd maga zine. 17.45 Leute heute. Gevarieerd magazine. 18.00 Schlosshotel Orth. Duitse serie. Herh. 19.00 Heute 19.20 Weerbericht. 19.25 Forsthaus Falke- nau. Duitse serie. Afl.: Das Ungeheuer. Herh. 20.15 Der Alte. Duitse misdaad serie. Afl.: Bittere Rache 21.15 Die ZDF-reportage. Reportageserie. Afl.: Liebe auf den ersten kliek. 21.45 Heu- te-journal. 22.13 Weerbericht. 22.15 Aspekte Cultureel magazine. Presen tatie: Wolfgang Herles. 22.45 Anwalt Abel - Die Spur des Madchenmörders. Duitse tv-film uit 1993 van Frank Guth- ke. 00.15 Heute nacht. 00.30 Die Nacht und der Tod (Nocne graffiti) Poolse speelfilm uit 1996 van Maciej Dutkiewicz. 02.00 Heute. 02.15 Streit um Drei. Herh. 03.05 Heute. 04.05 Heute 04.10 Strassenfeger. 04.30 Die ZDF-reportage. Herh. 05.00 Hallo 05.30 Einde. BBC 1 18.00 Tennis. Vervolg. 19.00 Nieuws. 19.30 Regionaal nieuws. 20.00 Cele brity ready, steady, cook. Culinaire wedstrijd met beroemdheden. Presen tatie: Ainsley Harriott. 20.30 Top of the pops. Muziekprogramma. 21.00 Only fools and horses. Engelse comedyse rie. Herh. 22.00 The Cazalets. Engelse serie. 23.00 Nieuws. 23.25 Regionaal nieuws en weerbericht. 23.35 Jim Da vidson's stand up show - Closer to the edge. Humoren satire. Presentatie: Jim Davidson. 00.15 In the mouth of madness. Amerikaanse thriller uit 1995 van John Carpenter. Aansl.: Weerbe richt. 02.20 The light at the edge of the world. Amerikaanse avonturenfilm uit 1971 van Kevin Billington. 04.25 BBC News 24. 08.00 Einde. BBC 2 16.20 Nieuws, regionaal nieuws en weerbericht. 16.30 Tweenies. Peuter programma. Herh. 16.45 Gadget boy. Tekenfilmserie. Herh. 17.10 Get your own back. 17.35 Microsoap. Jeugdse rie. All.: They came from outer space. Herh 18.25 Newsround. Jeugdjour naal 18.35 Tennis. Rechtstreeks ver slag van het tennistoernooi van Wim bledon, 5e dag. Presentatie: Sue Bar ker. Commentaar John Barrett, Pat Cash, John Lloyd, John McEnroe en John Alexander. 21.30 Gardeners' world. Tuiniermagazine. Presentatie: Alan Titchmarsh. 22.00 Harry Enfield. Humor en sketches. Herh. 22.30 To day at Wimbledon. Hoogtepunten uit de vandaag gespeelde tenniswedstrij den op Wimbledon. Presentatie: John Inverdale. 23.30 Newsnight. Actualitei ten. 00.00 Newsnight review. Cultureel magazine. Presentatie: Kirsty Wark. 00.35 The X-files. Amerikaanse sf-se rie. Afl.: Squeeze. Herh. 01.15 Burn, Hollywood, bum. Amerikaanse kome die uit 1997 van Arthur Hillen en Alan Smithee. Met: Ryan O'Neal, Coolio, Chuck D. e.a. 02.35 Einde. 04.00 BBC Learning Zone: Summer bites. 06.00 Einde. CNN 16.30 World sport. 17.30 Inside Euro pe. 18.00 Inside Europe. Vervolg. 18.30 American edition. 20.30 World business today. 21.30 Q&A. 22.00 World news Europe 22.30 World busi ness tonight 23.00 Insight 23.30 World sport 00.30 Moneyline news- hour. 01.30 Inside Europe. 02.00 World news Americas. 02.30 Insight. Herh. 03.00 Larry King live. 04.30 Newsroom. 05.30 American edition. 06.00 Einde. MTV 16.00 The lick chart Presentatie. Tre vor Nelson. 17.00 Select Interactieve hitlijst. Presentatie Neil 18.00 Video clash. Videoclips. 19.00 Top selection. Videoclips. 20.00 New Videoclips. Presentatie: Romeo. 21.00 Spy groo ve. Animatieserie. 21.30 Lyricist loun ge. Programma met hiphop en humor. 22.00 Sisqo's shakedown. Danswed strijd op het strand. Presentatie. Sisqo 23.00 Dance floor chart Dance-hitlijst. Presentatie: Kicki. 00.00 Party zone. Videoclips. 02.00 Night videos. 06.00 Einde. CANAL+ 1 17.00 Totally tooned in. Animatieserie. 17.25 Cyber. Computermagazine. 17.40 -Punt: Beste kijker! Filmmagazi ne 18.00 +Punt: Beste kijker! Vervolg. 18.15 Next stop wonderland. Romanti sche komedie. Met: Hope Davis e.a. 19.50 Cyber. Computermagazine. 20.05 Canal+ Sport: Golden league. 22.35 Wonderland. Serie. 23.30 Get real. Romantisch drama. Met: Ben Sil- verstone e.a. 01.30 You're killing me. Komische thriller. Met: Julie Bowen e.a. 02.55 Ghost dog. The way of the samurai. Misdaad komedie. Met: Fo rest Whitaker e.a. 04.45 Cinema se crets: The audience is listening. Docu mentaire. 05.15 Deep blue sea. Sf- thnller 07.00 Einde. CANAL+2 16.05 The sixth sense. Thriller. Met: Bruce Willis e.a. 17.50 Tekken. Man ga-animatiefilm. 18.00 Tekken. Ver volg. 18.50 Blast from the past. Ro mantische komedie. Met: Brendan Frasere.a. 20.30 Premiere+: And the nominees are. Filmmagazine. 21.15 The astronaut's wife. Thriller. Met: Johnny Depp e.a. 23.05 The haunting. Thriller. Met: Catherine Zeta-Jones e.a. 00.55 Rocco et les sex mercenai- res I. Erotische speelfilm. Met: Rocco Siffredi e.a 02.30 Another day in para dise 04.10 The five senses. Drama. 06.05 Raised among the Maasai. Do- NEDERLAND1 09.05 Get the picture 09.29 Beelden storm. Herh. 09.3b AVRO Close-up Peter Greenaway's reis door Gronin gen. Herh. 10.32 Deepak Chopra. Herh. NEDERLAND 2 07.00 NOS-Tekst tv. NEDERLAND 3 07.00 Z@ppelin. Gevarieerd jeugdpro gramma met /HH/ KRO's Kindertijd. /HH/ Alles Kits, /HH/ Coco Jappe en /HH/ Samson Gert. RTL 4 07.00 Telekids presenteert: De Car toon Express. Ochtend- en middagvul- lend kinderprogramma 10.40 Pinky. Elmyra the brain. Tekenfilmserie long tl cumentaire. 07.00 Einde. RTL 5 06.00 RTL Z Extra. Rubriek. YORIN 09.00 Travel cam TV. 09.30 Yes or no 10.00 Zengi. SBS 6 07.00 SBS 6 Kids club. Herh. 07.00 Kinderen zijn de baas! Herh 08.00 Disney's feest. Herh 09.30 All dogs go to heaven. Herh 09.55 Tuinieren met kijkers. Herh. 10.25 Klussen wonen. Herh. V8 06.35 Fox kids. Gevarieerde kinderpro gramma's. Met: 06.35 Peter Pan pi rates. Tekenfilm. 06.55 Honeybee Hutch. Tekenfilm 07.15 Why why fami ly. Tekenfilm. 07.35 Bobby's world. Te kenfilm. 07.55 Bored witch Tekenfilm 08.20 Spionnen 08.25 Jim Button. Te kenfilm. 08.50 Pokémon. Tekenfilm 09.15 Spionnen 09.20 Dennis the menace 09.45 Action man original Tekenfilm. 10.05 Spionnen. 10.10 Flint the time detective. 10.30 Digimon. Te kenfilm. 10.50 Spionnen. 10.55 Poké mon. Tekenfilm. 07.00 KINDERNET 07.00 Ovide 07.20 Wekservice 07.50 In de maling. 08.15 Little Rosy 08.25 The magic schoolbus. 09.00 Kaboem Top 10. 09.10 Rottentrols. 09.20 Ernst, Bobby S de rest 09.30 Montana. 09.50 TrendTent 09.55 Enigma. 10.20 Mirror mirror. 10.45 Silver Brumby FLEVOLAND 07.00 Kijkradio. Live beelden vanuit de Radio Flevoland-studio in Lellystad 08.00 Flevoland sport. 10.00 Flevoland beweegt. 10.10 De 10 van Flevoland. Een inwoner van Flevoland wordt in het zonnetje gezet 10.13 Nederland in Beweging! 11.00 Kijkradio Live beel den vanuit de Radio Flevoland-studio in Lelystad. 13.00 Tekst-TV Start car rousel tot de volgende morgen. 22.25 23.20 01.15 V 8 16.00 Flint the time detective. 16.25 Power Rangers lightspeed rescue. 16.45 Digimon. Tekenflim. 17.10 Pokémon. Tekenfilm. 17.35 Power Rangers lost ga laxy. 18.00 The A-Team. Ameri kaanse actieserie. 18.45 Knight Rider. Ameri kaanse actieserie. 19.40 Battlebots.. 20.05 Malcolm Eddie. Ame rikaanse comedyserie. 20.30 World wrestling federa tion. 21.25 Boot camp. 22.25 Erotic night: Hot Hol land. 22.50 Erotic night: Sexcetera. 23.20 Rebecca's secret. Ero tische speelfilm. 00.55 Silk stalkings. Ameri kaanse actieserie. 01.45 Nachtprogrammering. Paula Udondek presenteert het nieuwe muziekprogramma KRO's Notenclub. Een vrolijk amusementsprogramma waarin twee teams op hun muzikale kennis en vaardigheden getest worden (Ned. 2, 21.22 uur). Foto: Kippa

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 19