INFO 978 Redactie: J. Steenwinkel, tel/fax: 0343-412593 e-mail: steenwink@planet.nl VRIJI 29 juni 2 KERKDIENSTEN KERKDIENSTEN WEEKEINDE 30 JUNI/1 JULI 2001 LEIDEN Hervormd: Herv. Gem. Marekerk Zo 10 ds Wisse, Rijnsburg, 17 dr Meijers, Zeist. Samen op Weg-kerken: Bevrijdingskerk Zo 10 ds Schelhaas. Hooglandse Kerk Zo 10 H.A., ds Alblas mmv Leidse Cantorij, 11.45 Oec. studentendienst, pastor vd Hoeven. De Regenboog Oec. Zo 10 Viering met kinderen, ds Boon en pas tor vd Bosch. Maranathakerk Zo 10 ds Rooze. Vredeskerk Zo 10 Geen opgave. Rooms-katholiek: Anthonius, Boshuizerlaan, Za 17.30 Euch. viering met volkszang. Zo 10 Euch. viering mmv gem. koor. Leonardus, Haagweg, Zo 11 Gezins/Woord- en Communieviering mmv kinderkoor. Mariakerk, Rijndijk, Za 19 Euch. viering met volkszang, Zo 11 Eu ch. viering. O.L.Vr. en St. Jozef, Herensingel, Za 19 en Zo 11.15 Vieringen. Stevenshof rk Haagse Schouwkerk Zo 9.30 Geen opgave. St. Lodewijk, Steenschuur, Za 10 en 19 Zo 8.30, 10 Hoogmis, 11.30, 18. 19 Lof. St. Petrus, Lammenschansweg, Za 19 Euch. viering, pater Plou- vier, Zo 9.30 Euch. viering, pastor vd Voort mmv alle koren. Hartebrug Za 19 Avondmis, Zo 10.30 Euch. viering mmv Harte- brugkooren solisten; 12.15 Euch. viering. Ziekenhuizen/verpleeghuizen: Diaconessenhuis Zo 10.15 ds Bons, Oegstgeest. Groenhoven Zo 10 ds Vegter, Oegstgeest. LUMC Zo 10 Woord- en Gebedsdienst, pastor De Jong. Overrhyn Zo 11 ds Kuiper. Diversen: Baptistengem. Kooikapel, Driftstraat Zo 10 hr Schipper. Bijeenkomst van Christenen, Langebrug 63 Zo 10 Viering H.A., 18.30 Dienst des Woords. Christengemeenschap, Vestestraat 49 Zo 10.30 Zondagmorgen viering. Christen Gemeente Leiden Groenesteeg 107 Zo 10. Chr. Geref. Kerk Steenschuur, Zo 11.15 drs Den Hertog, 16.30 ds Groenleer. Chr. Wetenschap, Steensch. 6, Zo 10.30. Doopsgezinde-Remonstr. Gem., Lokhorstk., Pieterskerkstr., Zo 10.15 ds v Duin. Eglise Wallone (Waalse kerk) Zo 10.30 pasteur Ribs. Evang. Gemeenschap, Middelstegracht 3, Zo 10 Geen opgave. Evangeliegem. De Deur, Kagerstraat la, Zo 11 en 18, woe 19.30. Evang. Luth. Gem. Hoogl. Kerkgr., Zo 10.15 drs Barnard. Gem. Eben Haezer, Rijndijk 61, Zo 10 hr v Zuijlekom, 19 Geen opgave. Geref. Kerk Vrijg. Herengracht, Zo 10 en 17 Geen opgave. Johan Maasbach Wereldzending Bethlehemskerk, Lammermarkt, Zo 10 Eredienst. Kerk van J. Chr. vd Heiligen der L. Dagen, Brahmsl., Zo 11.20 Avondmaals vergadering, 13 Internationale Gem. (Engelstalig). Leger des Heils, hoek Vestestr./Groenesteeg, Zo 10 Samenkomst. Nieuw-Apost. Kerk H. Rijnd. 24, Zo 10 Woe 20. Oud-Kath. K., Zoeterw. Singel, Zo 10 Euch. viering. Prayer House Meetings, Hansenstr. 22a, Zo 10, Do 19.30 Rhema Christen Gem., Turkooislaan 131, Zo 13.30 hr Agtereek. Volle Evangelie Gem., Haarlemmerweg 36, Zo 11 ev. Schreuder. Zevendedag-adventisten, De Ontmoeting, Noordhofland V.scho- ten, elke Za 11. AARLANDERVEEN Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 16.30 ds vd Ham. Geref. Kerk Zo 9.30 hr Schoenmaker, Leimuiden, 18.30 ds Wiels- ma, Uithoorn. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Jeroense, Moordrecht, 18.30 Dienst Geref. kerk. ABBENES Samen op Weg Gem. Zo 9.30 ds Ten Boom, Abbenes. ALPHEN AAN DEN RIJN Hervormd: Adventskerk Zo 9.30 ds vd Geer, 18.30 SoW-dienst, ds Henzen. Oudhoornse kerk Zo 10 ds De Vos, Naaldwijk. Sionskerk (Meteoorlaan) Zo 9.30 ds Wiegeraad, Reeuwijk, 18.30 ds De Graaff, Maarssen. Gereformeerde kerken: Maranathakerk Zo 9.30 ds Den Heeten, Hoofddorp, 12 Jeugd dienst buiten, Kortsteekerweg 62, dr De Jong, 18.30 zie Advents kerk. Salvatorikerk Zo 9.30 ds vd Linden, 18.30 zie Adventskerk. Samen op Weg: De Bron Zo 9.30 ds Nieuwenhuis. G.Herderkerk Zo 10.30 ds Mulder. Kerk en Zanen Zo 9.30 ds Henzen, 12 Buiten-jeugddienst, ds Bakker. Driehoorne Zo 19 Geen dienst. Rooms-katholiek: Bonifaciuskerk Za 19 Euch. viering, Zo 10.30 Euch. viering mmv alle koren. De Bron Zo 11 Gezinsviering mmv kinderkoor. Piuskerk Zo 9.30 Euch. viering (greg.). Diversen: Bapt.gem. Ichthus, mavo H. Dunantweg 1, Zo 10 en 18.30 Geen Bapt.gem. Noord, aula Groen College, Kalkovenw. 62, Zo 10 hr v Barneveld. Bapt.gem. Noord, aula van Castellum, Ambonstr. 1, Zo 10 hr Si mons. Bapt.gem., Triomfatorkapel, Havenstr., Zo 10 ds Malgo, 18.30 ds Ketelaar. Christengem. 'De Hoeksteen', Gebouw Nabij, Lauraplein 2, Zo 10 hr Brands, Lisse. Evang.gem. 'De Ark', Pr. Hendrikstr. 54, Zo 10 Geen opgave. Evang.Gem. Nieuw Leven, aula Scala College, Diamantstr. 31, Zo 10 Opwekkings Samenkomst. Geref. Kerk Vrijg., (Goede Herderkerk), Ten Harmsenstraat 14, Zo 8.45 ds Bouwsma, Gouda, 16.30 H.A., ds De Vries. Leger des Heils, Zonneweg 3,, Zo 10 Samenkomst Ned. Geref. Kerk, aula Chr. Lyceum, Halverwege 34, Zo 9.30 H.A., ds De Jonge, 16.30 Geen dienst. Oud-Geref. Gem., Hooftstr. 240, Zo 9.30 en 16. Pinkstergem. 'Het Licht', A. v. Burenlaan 15, Zo 10. Remonstr. Gem., Van Mandersloostr. 36, Zo 10 ds Kubacki. BENTHUIZEN Herv. Gem. Zo 9.30 ds Krijgsman, 18 ds v Beelen, Randwijk. S.O.W. Gem., De Hoeksteen, Zo 10 ds vd Spek, Delft. BODEGRAVEN Bethlehemkerk, Nieuwerbrug, Zo 9.30 ds De Koeijer, 18.30 ds Smit, Putten. Dorpskerk Zo 9.30 ds Verspuij, 18.30 ds De Koeijer. Geref. Kerk Zo 9.30 ds Zoutman, 18.30 SoW-dienst Salvatori kerk. Geref. Kerk Vrijg., Ichtusk., Zo 9.30 en 16.30 dsTen Brinke. Geref. Gem., Stationsweg 17, Zo 10 en 18.30. Salvatorkerk Zo 9.30 ds Geitenbeek, 18.30 mw ds Toornstra. BOSKOOP Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 ds Den Hertog, 18.30 ds De Jong, Nw. Vennep. Christengem. Bethel Zo 9.30 Geen opgave Church of the Nations, Ons Paradijsje, v. Neslaan 4, Zo 9.30 hr Godschalk. Geref. Kerk Zo 9.30 hr v Ommen, Gouda, 18.30 Gez.dienst, ds De Reuver. Herv. Gem. Dorpskerk Zo 9.30 ds vd Giessen, 18.30 Dienst in Ge- Herv. Gem. De Stek Zo 9.30 ds De Reuver. Vrijz. Prot. Gem. Zo 10 dr Meijering, Oegstgeest. HAZERSWOUDE Geref. Kerk Zo 9.30 ds Lorier, 17 ds Stutvoet, Berkel Rodenrijs. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Heij, IJsselmuiden, 18.30 ds vd Top. RK Engelbew. kerk, dorp Za 19 Euch. viering mmv Young Voices, Zo 10 Euch. viering mmv Ceciliakoor. RK kerk, Rijndijk, Het Anker, Za 19 Woord- en Gebedsviering mmv Parochiekoor. RK Bernarduskerk Zo 10 Woord- en Gebedsviering mmv Bernar- duskoor. HILLEGOM Chr. Geref. Kerk Zo 10 ds Aarnoudse, 19 ds Bosch, Hoofddorp. Christen Gem., Gebouw Hillegomse muziekschool, Henri Dunant- plein 4, Zo 10 H.A. en Woordverkondiging. S.O.W. diensten: De Hoeksteen, Zo 10 ds Nak. Maartenskerk Zo 10 Geen dienst. RK Martinus kerk. Za 19 Geen viering, Zo 10 Euch. viering mmv Exoduskoor, 14.30 Euch. viering in de Poolse taal. RK St. Jozef kerk Za 19 Viering mmv The Young Ones, Zo 10 Geen viering. HOOGMADE Herv. Gem. Zo 10 ds De Gelder, Zeist. O.L.Vr. kerk Zo 10 Woord- en Communieviering mmv Ritmisch Koor. DE KAAG Herv. Gem. Zo 9.30 drs Amesz, Aalsmeer. RK Johannes kerk Za 19 Woord- en Communieviering, pastor Lan ge. KATWIJK AAN DEN RIJN Geref. Open Hofkerk Zo 9.30 ds vd Horst. Herv. Gem. Dorpsk. Zo 10 ds De Graaf, 18.30 ds Smit Ontmoetingskerk Zo 10 ds Smit, 18.30 ds De Graaf. RK Johannes kerk Za 19 Euch. viering, Zo 10 Communieviering mmv Vocalis. KATWIJK AAN ZEE Hervormd: De Hoeksteen (Dovendienst) Zo 10 ds Ten Voorde. Ichthuskerk Zo 10 ds Alblas, 18 ds Vlietstra. Maranatha-Centrum, Rijnsoever, Zo 10 ds Gorissen, 18 ds Beens. Nieuwe Kerk Zo 10 ds v Vlastuin, 18 ds Ten Voorde. Oude Kerk Zo 10 ds Weegink, 18 ds Geene. Pniëlkerk Zo 9.30 ds Geene, 18 ds Stam. Diversen: Baptisten Gem., L. De Colingnylaan 2, Zo 10 H.A., ds Bakker. Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 17 Geen opgave. De Stek, Evang. Gem., Pr. Hendrikkade 11 Zo 9 en 11 Zoekers diensten, 19 Jongerendienst (12-18jr) Geref. Gem. in Ned., Louwestr., Zo 10 en 17 Dienst des Woords. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 en 16.30 ds Anderson. Herv. Gem. De Rank, Andreas College, ingang Helmbergweg 10, Zo 10 ds Harrewijn. Marinevliegkamp Valkenburg 3e Zo vd maand R.K. dienst, Ned. Geref. Kerk, Andreas College, ingang Rijnsoever 293, Zo 9.30 kand. Strengholt, 19 dsv Winkelhof. Overduin Zo 14.30 ds Kuiper. Soefi, Zuidduinseweg, elke le en 3e zondag 16. Triumfatorkerk Zo 9.30 ds Heeneman. Vredeskerk Zo 9.30 ds Wolters, 17 ds Heeneman (VLOK). KOUDEKERK AAN DEN RIJN Geref. Kerk Zo 10 SoW-dienst, ds vd Lugt, 19 SoW-dienst, ds Lo rier, H'woude. Herv. Gem. Zo 10 en 19 SoW-diensten Geref. kerk. LANGELAAR R.K. Adrianus kerk Za 19 en Zo 9.30 Geen opgave. LEIDERDORP Bapt.gem., wijkgeb. Zijlkw., Zo 10 H.A., hrv Klaveren. Dorpskerk Zo 10 mr Reugebrink, 18.30 drs v Waard-Pieterse, Lei den. Geref. Gem., Hoofdstr. 73, Zo 10 en 16.30 Leesdienst. Kapel Scheppingskerk, dienst voor doven, Zo 10 Geen dienst. Levenstroom Gemeente, Touwbaan 3, Zo 10 pastor Zijlstra sr., 19 Reddings- en genezingsdienst, ev Zijlstra. Leythenrode Zo 10.30 ds De Leeuw. Rijnland Ziekenhuis Zo 10 Woord- en Communieviering, pastor Hendriks-Vaessen. RK De Menswording Za 19 Gezinsmis, Zo 9.30 Euch. viering mmv gem. koor. Scheppingskerk Zo 10 ds vd Ende. LEIMUIDEN Geref. Kerk Zo 9.30 ds Paans-Spoelstra. Herv. Gem. Zo 9.30 ds De Ruyter. RK St. Jan kerk Za 19 en Zo 9.30 Vierjng. LISSE Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 19 ds Trommel. Evangeliegem. Heereweg 52a, Zo 9.45 Jeugddienst. Geref. Gem. Zo 10 en 16 Leesdienst. Geref. Kerk Zo 10 ds De Wit, Drachten. Geref. Kerk Vrijg. Prinsessestr.l, Zo 10 ds v Veen, 19 ds vd Laan, Leiden. Grote Kerk Zo 10 H.A.ds Verweij. Pauluskerk Zo 10 ds Brunt, Valkenburg, 19 ds Schreuder. RK Agathakerk Za 19 Jongerenviering mmv Calliope, Zo 10 Euch. viering mmv groot koor. RK Engelbewaarderskerk Za 19 Euch. viering mmv gem. koor. RK Mariakerk Zo 10 Euch. viering mmv koor. RK Kerkelijk Centrum Poelpolder Za 19 Geen dienst. KERKGESCHIEDENIS NIEUWKOOP Evang. gem. gebouw, De Rank. Regthuysplein, Zo 12. Herv. Gem. 9.30 en 18.30 Geen opgave. Remonstr. Gem. Zo 10 Geen dienst. RK O.L.Vr. kerk Za 19 en Zo 10 Viering. NIEUWVEEN Geref. Kerk Zo 9.30 H.A., ds Wielsma, Uithoorn. Herv. Gem. Zo 9.30 en 18.30 Geen opgave. RK Nicolaas kerk Zo 11 Viering. NIEUW-VENNEP Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 16.30 Geen opgave. Geref. Kerk Zo 9.30 ds Terpstra, Rijnsburg, 19 Ontmoetings- dienst, ds Korenhof, Heemstede. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Bloemendal, 19 Ontmoetingsdienst Geref kerk. RK O.L.Vr. kerk Zo 10 Woord- en Communiedienst mmv Ceciliako or, pastor Lange. NOORDEN Herv. Gem. Zo 9.30 ds v Oordt en 19 kand. Telgenhof. RK Martinuskerk Za 19 en Zo 11 Viering. NOORDWIJK Buurtkerk Zo 10 Geen dienst. De Rank (G.B.), Golfbaan Zo 10 H A., ds vd Sluijs. Gem. v. Christenen 'De Ark', Picképlein Zo 10 H.A. dienst, 19 hr Hamoen. Grote of St. Jeroenskerk Zo 10 ds Cartsens, 17 H.A., ds vd Sluijs. Kerk aan Zee, Hoofdstr. Zo 10 ds v Houwelingen. Prot. Bond, aula O. Zeew. Zo 10.30 Geen dienst. RK Maria ter Zee Za 19 en Zo 10.30 Geen opgave. RK Jeroenkerk Za 19 en Zo 10 Geen opgave. Vinkenlaankerk Zo 10 ds Roggeveen, Heemstede. W. vd Bergh zorgcentrum Zo 11 ds Slofstra. NOORDWIJKERHOUT Evang. Gem. Beréa Bollenstreek, De Schelft Zo 10 hr v Walsum. Herv. Gem. Dorpskerk Zo 10 pastor Hoffenaar, Voorhout. Oec. Bavo-kapel Zo 10 Gem. viering, pastor Mondeel. RK H. Hart kerk, De Zilk, Za 19 en Zo 10 Geen opgave. RK Jozefkerk Za 19 Euch. viering, Zo 9 Euch. viering, 10.30 Eu ch. viering mmv gem. koor, voorg.: pastoor Goumans. RK Victorkerk. Za 19 Euch. viering mmv herenkoor, Zo 10 Euch. viering mmv kinderkoor, voorg.: Hooymans. OEGSTGEEST Endegeest (Kruispunt) Zo 10.30 pastor vd Borne. Geref. Kerk Vrijg., Rehoboth kerk, Lijtweg 1, Zo 9.30 ds Telgen hof, 16.30 ds Anderson, Katwijk. Groene of Will.kerk Zo 10 ds Da Costa. Ned. Geref. Kerk, Gem. centrum, Lijtw. Zo 8.45 ds Boshuizen, 16 H.A., ds Boshuizen. Pauluskerk Geen diensten in de maand juli. Regenboogkerk Zo 10 ds Verseput. RK Will. Kerk Za 19 Euch viering, Zo 10 Euch. viering mmv Schola Cantorum. Van Wijckersloot R.K. diensten, Za 18.30 en Zo 9.45, Prot. dienst Zo 16 H.A., ds Oegemë. Volle-Evang. Gem., Gem. centrum Zo 16. Vrijz. Hervormd, Gem. centrum, Lijtw. Zo 10.30 ds Wilbrink, Delft. OUD-ADE RK Kerk Zo 10.30 Woord- en Communieviering mmv dameskoor. Ned. Herv. Kerk in Hoogmade uit 1730. Gebouwd op de fun damenten van de vo rige kerk, waarnaast in 1438 een toren ver rees. De onderbouw van de toren deed dienst als gevangenis en brandspuitenhuis. In 1964 is het toren restant opgeruimd. Foto: archief Leidsch Dagblad. °'i OUDE EN NIEUWE WETERING Geref. Kerk Zo 9.30 ds Vermeulen, Nw. Vennep. Herv. Gem. Zo 9.30 hr vd Linden, Katwijk. Remonstr. Gem. Zo 10 ds Holtzapffel, Leiden. RK Jacobuskerk Za 19 Gezinsviering mmv de Meerklank, Zo Euch. viering mmv de Meerklank. ROELOFARENDSVEEN RK Maria kerk Za 19 Geen viering, Zo 11 Gezinsviering mm derkoor. St. Petrus Banden Za 19 Euch. viering mmv gem. koor, Zo Gezinsviering mmv Schoolkoor. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem. Zo 9.30 dr vd Linden. RIJNSBURG Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 17 ds Middelkoop. Evang. Chr. Gem., Visser 't Hooft Lyceum, Zo 10 Geen opgav Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 ds Grëtz, 1715 ds Storm Grote Kerk Zo 9.30 ds Verboom, 17 ds Eijsenga, Dordrecht. Herv. Bethelkerk Zo 9.30 ds Vermaat, Scheveningen. Immanuelkerk Zo 9 en 10.30 ds Staat, 17 ds Snel. Maranathakerk Zo 9.30 ds Snel, 19 ds Cziria. Petrakerk Zo 9.30 ds Cziria, 19 ds Staat. RK Laurentius Gem., Chr. Tuinbouwschool, Zo 10.30 dienst. RIJPWETERING RK O.L.Vr. kerk, Za 19 Gezinsviering mmv kinderkoor, Dingjan en pater vd Poel. SASSENHEIM Chr. Geref. Kerk Zo 10 drs Brienen, 19 Woord en Lieddienst. Geref. Kerk Zo 10 ds Moll, 19 Gez. dienst Herv. kerk Herv. Gem. Zo 10 ds Westra mmv Sound of Joy, 19 ds Mo Hillegom. RK Pancratius kerk Za 19 Euch. viering, Zo 10 Euch. vierinj gem. koor. Vrijz. Geloofsgem. NPB, Jul.laan 17, Zo 10 Geen dienst. STOMPWIJK RK Laurentiuskerk Za 19 en Zo 11 Viering. TER AAR Herv. Gem. Zo 9.30 en 18.30 Geen opgave Geref. Kerk Zo 9.30 ds v 't Kruis, Alphen a/d Rijn. Evang. Gem. Nieuw Leven, Dorpshuis, Kerkweg 18, Zo 19 1 kings Samenkomst. VALKENBURG Geref. Kerk Zo 9.30 ds vd Bosch-Heij. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 ds Bijl, 18.30 dr Anderson. Herv. Gem. Zo 10 ds Stam. Katwijk, 18.30 ds Brunt. VOORHOUT Herv./Geref. Kerkgem. Zo 10 drs Schouten, Leiden. RK Bartholomeuskerk Za 19 en Zo 10 Viering. VOORSCHOTEN Church of St. James (Anglican), British School, J. v. Hoofl Zo 10.30, 1st All-Age, 2nd en 4th Holy Communion,:3rd Morning Prayer. Aula-basisgem. In 'De Groene Kikker', Frans Halsplnts, Zo Agapèviering. De Ontmoeting, Noordhofland, Zo 10 ds Salomons. Dorpskerk Zo 10 ds Bakker. Herv. Gem. 'Rehoboth' Van Leeuwenhoekkade, Zo 9.30'j Plug, Katwijk, 16.30 ds Liefting, Schoonhoven. Het Kruispunt Zo 10 ds Ledegang. Hulp en Heil-kerk Schakenbos, Leidschendam, Zo 10 Zang ds Honig met muz. medewerking. RK M. Godskerk Za 19 en Zo 10 Woord- en Communie\ pastor v Beurden. RK Laurentiuskerk Zo 11 Woord- en Communieviering, Beurden. WARMOND Herv. Gem. SoW Zo 10 ds Smit. RK Matthiaskerk Za 19 Viering mmv Papilion, Zo 10 Viering} WASSENAAR Protestantse Gemeente van Wassenaar: Dorpscentrum Zo 9.30 ds vd Graaf, Gouda. Messiaskerk Zo 10 ds Végh, Scheveningen. Dorpskerk Zo 10 ds Visser-Schroot, Den Haag, 16.30 ds I am, Nieuwerkerk a/d IJssel. Kievietkerk Zo 10 ds v Es RK Goede Herderkerk Za 17 en Zo 11 Euch. viering. RK Jozefkerk Za 19 Woord- en Communieviering mmv gem Zo 9-30 Euch. viering. RK Willibrord Za 19 en Zo 9.30 Vieringen. Vrijzinnige Geloofsgem. NPB, Kerkdam, Zo 10 ds Fockeri dreae. WOERDENSE VERLAAT Geref. Kerk Zo 9.30 ds v Halsema, Hoofddorp, 19 hr vd Bj^ phen a/d Rijn. WOUBRUGGE Geref. Kerk Zo 9.30 ds Bikker, 18.30 Geen dienst. Herv. Gem. Zo 9.30 hr vd Tempel, Capelle a/d IJssel, 18.31 Geer, Alphen a/d Rijn. RK Goede Herderkerk Zo 10 Euch. viering mmv King's KomL Vrijzinnige Geloofsgem. NPB Zo 10.30 Geen dienst. ZEVENHOVEN Geref. Kerk Zo 9.30 hr Maarse, 18.30 ds mw Paas. RK Johanneskerk Za 19 en Zo 9.30 Viering. ZOETERWOUDE Herv. Gem. Zo 10 ds De Wijer. RK Dienaarkerk Zo 9.30 Hoogmis. RK St. Jankerk Za 19 Gezongen viering. RK Emmauskerk Zo 9.30 H. Mis. RK Meerburgkerk, H. Rijndijk Za 19 Euch. viering mmv jor koor, Zo 11 Euch. viering mmv gem. koor. ZWAMMERDAM Geref. Kerk Zo 9.30 hr v Wallinga, Leiderdorp. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Voordauw, Driebergen, 18.30 hr Bei Katwijk. Remonstrants Ger. Gem. Zo 10 ds Thieme-Tiesing, Gouda, ir De Bruggen, zaal 1 Dorpshuis Zo 11 Oec. viering mmv jip Burch cantorij, pastor Delhaas. O: MEDISCHE DIENSTEN ARTSEN Aarlanderveen, Nieuwkoop, Noorden en Zevenhoven Voor dringende gevallen spreekuur van 11.00-11.30 en van 17.00-17.30 uur, geen afspraak nodig, za: H. Lammers, Anemonenstraat 18, Zevenhoven, tel. 408482; zo: E. Smids, Dorpsstraat 127, Nieuwkoop, tel. 575868. Alkemade Voor de praktijk van W. en G. Beekhuis, Brock/Roelen, Van Mierlo, Saeys, Sleeuw/Verbeek: In weekenden en buiten normale praktijktijden (na 17.00 tot 08.00 uur) is de dienstdoende arts te bereiken via tel. 071- 3317272. Bij geen gehoor of storing in de automatische door verbinding kan in nood via de apotheek tel. 071-3319100 con tact opgenomen worden. Alphen De weekenddienst begint zaterdag om 08.00 uur en eindigt maandag om 08.00 uur. Groep 1 - voor de praktijk van Broerse, Eradus, Hertzberger, Klein Haneveld, Luining, Meekma en Van Selm: za: Th. Eradus, Rembrandtlaan 31, tel, 472072. zo: E. Broerse, Prins Hendrikstraat 138, tel. 472472. Groep 2 - voor de praktijk van Van Engelen, Van Gemeren, Hoo- gendoorn, Nijessen, Rakers, Vieira en Visser: za: R Visser, Zeewinde 106, tel. 422088. zo: R. Hoogendoorn, Ravestein 5, tel. 422425. Groep 3 - voor de praktijk van Eysink Smeets, Hortensius, Huis artsenpraktijk De Prelude, Nobel/vd Velden, Pley, Smid-Oost endorp en Varkevisser: za: B. Varkevisser, Schelfhorst 163, tel. 410152. zo: M. Smid-Oostendorp, J. de B. Kemperstraat 22, tel. 410152. Groep 4 - voor de praktijk van Anema, Borst, Overbeek, Versluis en Vletter: za: R. Borst, Zuiderkeerkring 448, tel. 477935. zo: R. Overbeek, Prins Clauskade 35, tel. 472858/476058. Boskoop, Benthuizen Visites aanvragen tussen 9.00-10.00 uur, voor spoedgevallen spreekuur om 10.00 en om 16.00 uur. vr 18.00 uur tot zo 24.00 uur: P. Hermans, Zuidwijk 2, Bos koop, tel. 0172-217540. Hazerswoude, Koudekerk za en zo: E. Oosterhoff, Rhiinenburgerlaan 2/a, Hazerswoude Rijndijk, tel. 071-3414848; na telefonische afspraak, maken tussen 9.00-10.00 uur. Hillegom Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg De weekenddienst is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende ge vallen, die niet tot maandag kunnen wachten. Medische hulp wordt verleend na telefonisch overleg. Groep 1 - Voor de praktijk van Dijk, Henneman, Ten Hove, Lod der, Meewisse, Pool, Roos en Schonenberg-Roosendaal: vr 17.00 uur tot za 16.00 uur: J. ten Hove, Boulevard 59, tel. 4013777. za 16.00 uur tot zo 24.00 uur: N. Roos, Gr. van Prinstererweg 61/a, tel. 4034311. Groep 2 - Voor de praktijk van Bergman, H. van Duijn, L. van Duijn, Hueting, H. Moolenburgh, C. Moolenburgh-Pieper, W. Timmers, L. Timmers-den Hollander en Velberg: vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: I. Velberg, Molenweg 14, tel. 4071622. za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: H. Hueting, Rijnstraat 42, tel. 4029550. Groep 3 - Voor de praktijk van Priester, Rietbroek, Verhage, Vrouwenvelder, Van de Water en Wattel: vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: E. Priester, Gr. Florislaan 7, Rijnsburg, tel. 4032823. za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: J. Wattel, Hoofdstraat 62, Val kenburg, tel. 4015366. Langeraar, Nieuwveen, Ter Aar, Woubrugge za 9.00 tot zo 9.00 uur: M. Jansen/T. Zandstra, Wilgenpad 2/a, Ter Aar, tel. 602811; zo 9.00 uur tot zo 24 00 uur: C. van Blooijs, Sluiskolk 2, Lei muiden, tel. 507976; alle behandelingen na telefonische af spraak. Leiden Inloopspreekuur van 12.00-12.30 uur (alleen voor spoedeisen de medische hulp). Groep 1 - Alkema, Baars, Groeneveld, Janssen, Van Leeuwen, hr/mw Van der Meer, Meijer, De Ruiter, K. van Schie, M. van Schie, Verhage en Visser; za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: H. Janssen, Rosmolen 2, tel. 5225757. zo 8.00 uur tot ma 8.00 uur: mw. M. van Schie, Rijnsburger- weg 96, tel. 5225757. Groep 2 - Bergmeijer, Boender, Goslinga, Kruis, De Lange/Bak ker, Lindenhovius/Akbar, Nering Bögel/Arbouw, Pinkse/Ver- beek, Rus, Straver/Weijenborg: Van zaterdag 8.00 uur tot zondag 24.00 uur kunt u een huis arts voor spoedeisende zaken, die niet tot na het weekend kun nen wachten bereiken via tel.nr. 5219698. Groep 3 - Birnie, Boels, Offerhaus/Smit, Delver, Dorresteijn, Fo- gelberg, Huibers, Jurgens, Krispijn, Leiyen Schaaf: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: A. Boels. Lammenschansweg 15/b, tel. 5145666. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: JR. Delver, Lammenschansweg 15/b, tel. 5145666. Groep 4- Bakker, Bénit, Eekhof, Horn, De Kanter, Lahr, Nieu wenhuis, Van Rijn, Van Wingerden, Yntema, J. Zaaijer en R. Zaaijer: Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur kunt u een huis arts voor spoedeisende zaken, die niet tot na het weekend kun nen wachten bereiken via tel.nr. 5315695. Groep 5 - A. Hammerstein, D. Hammerstein, De Jong, Klei, Kooijman, De Lorm, Piest, Prince, Reinders en Wiersma: Van zaterdag 8.00 uur tot zondag 24.00 uur kunt u een huis arts voor spoedeisende zaken, die niet tot na het weekend kun nen wachten bereiken via tel.nr. 5315186. Homeopathische artsen: Centrum voor Homeopathie: T. Koster, Gezondheidscentrum Stevenshof, T. Mansholtstraat 5/a, tel. 071-5236837 (dokters telefoon). Voor de praktijk van Van Kempen: P.C.M. van Kempen, Lam menschansweg 71, tel. 071-5123001. Leiderdorp Spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) van 12.30 tot 13.00 uur. za vanaf 8.00 uur: M. Landsmeer, tel. 5413913, Florijn 10. zo tot 24.00 uur: M. Lesuis, tel. 5894343, Florijn 10. Leimuiden, Rijnsaterwoude, Bilderdam za 9.00 uur tot zo 9.00 uur: M. Jansen/T. Zandstra, Wilgenpad 2/a, Ter Aar, tel. 602811, zo 9.00 uur tot zo 24.00 uur: C. van Blooijs, Sluiskolk 2, Lei muiden, tel. 507976; alfe behandelingen na telefonische af spraak. Lisse De weekenddienst begint zaterdag om 10.00 uur en eindigt maandag om 8.00 uur, voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. Noordwijk Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. Noordwijkerhout za 9.00 uur tot ma 8.30 uur: M. Schenk, Kerkstraat 42/d, tel. 372285; spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) om 12.00 en 17.00 uur. Oegstgeest za 8.00 uur tot ma 8.00 uur: Mw. J. van der Salm/Mw. E. Roe- lofs, H. Andriessenlaan 31, tel. 06-23979011. Sassenheim Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur is de dienstdoen de huisarts bereikbaar via diensttelefoonnummer 223232. Spreekuur, na telefonisch overleg. Voorhout, Warmond Alleen na telefonisch overleg: voor spoedgevallen spreekuur om 11.00 en 17.00 uur. za 7.30 uur tot zo 7.30 uur: F. Walenkamp, Dorpsstraat 51, Warmond, tel. 3010030. zo 7.30 uur tot ma 7.30 uur: Praktijk Hoogh Teylingen, Jac. van Beierenweg 53/c, Voorhout, tel. 0252-221031. Voorschoten De dienstdoende arts is bereikbaar op tel. 5610503. U wordt automatisch doorverbonden. Wassenaar za: E. Op 't Land, Middelweg 21, tel. 0900-5113056; zo: J. Huls, Van Duivenvoordelaan 22, tel. 5112727. Zoeterwoude Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade, R. van Rijnsingel 31, Roelofarendsveen, 12.30-13.00, 17.30-18.00 uur, tel. 071-3319100. Voor spoedeisende recepten buiten de openingstijden bereikbaar via telefoonnummer of deurbel. Alphen Apotheek De Herenhof, Herenhof 6, tel. 423838; van za 09.00 uur tot ma 08.00 uur. Bloembollenstreek Via uw eigen apotheek kunt u vernemen wie de weekenddienst waarneemt. Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11.00-12.00 uur; spoedgevallen tel. 071-3415555. Hillegom Apotheek Elsbroek, Abellalaan 80, tel. 519584; za en zo van 12.30 tot 13.30 uur en van 17.00 tot 18.00 uur Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg za 8.00 uur tot zo 19.00 uur: Apotheek De Jong, Kon. Juliana- laan 22, Katwijk, tel. 4014370. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten Van 10.00 tot 21.00 uur: Apotheek Centraal, Breestraat 74, Leiden, tel. 5120552; Apotheek Boehmer, Florijn 21, Leider dorp, tel. 5894400; Apotheek Hofland, Winkelcentr, Noord- Hofland, Planciusplantsoen 13, Voorschoten, tel. 5762877. Van 21.00 uur tot 8.00 uur: Nachtapotheek De Nachtwacht, Doezastraat 2/a, Leiden, tel. 071-5665019. Nieuwkoop Apotheek Nieuwkoop, van 10.00-12.00 uur; spoedgevallen tel. 0172-573608. Noordwijk en Voorhout Via uw eigen apotheek kunt u vernemen wie de weekenddienst waarneemt. TANDARTSEN Alphen, Koudekerk, Hazerswoude en Woubrugge A. Vermeer, Molenvliet 5, Alphen a/d Rijn, tel. 0172-430221. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg D. Gesink, Gr. van Prinstererweg 63, Katwijk, tel. 4024824; spreekuur van 17.00 tot 17.30 uur. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond K. van Westerveld, Lammenschansweg 28, Leiden, tel. 5124172; spreekuur om 13.00 uur. Noordwijk Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen tandarts. Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude R. Gerdessen, Kon. Julianalaan 40, Voorschoten, tel. 071- 5613667; voor behandeling dient u om 17.30 uur op het prak tijkadres aanwezig te zijn. DIERENARTSEN Alphen Dierenkliniek, tel. 0172-471111; G.J. Lette, Schuberthof 4, tel. 0172-442807; mw. Graveland-Wolterbeek, Leeuwenhorst 4, tel. 0172-444333. Katwijken Bollenstreek W.J. Snel, Frederiksdreef 14, Katwijk, tel. 071-4074781; spreekuur: za van 11.00-12.00 uur. Voor de Bollenstreek: A.E. van Hoeve, Voorstraat 96, Katwijk, tel. 071-4012930. Leiden en omstreken Voor de praktijk van Helder, Roest en Van Wiggen: altijd bereikbaar onder tel. 071-5220513/071-5890405. Voor de praktijk van Koster, Vestjens en Van der Wouw: Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de ei gen dierenarts. Voor de praktijk van Moens, Stibbe (Leiden), Winkelhof (Leider dorp), Westgeest (Voorschoten): Kliniek Winkelhof, tel. 5896868, alleen op telefonische afspraak. Voor de praktijk van Duijn, Brandt: R.J.W. Duijn, Pres. Kenne- dylaan 260, Oegstgeest, tel. 071-5156161; of D.J. Brandt, Homanstraat 1, Rijnsburg, tel. 071-5156161. Voor eigen praktijk: B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21, Oegstgeest, tel. 071-5176761. Sassenheim, Voorhout, Warmond P. de Geus, tel. 0252-212422. Wassenaar Alarm- en informatiekring dierenartsen: dokterstelefoon 3455300. THUISZORG EN MAATSCHAPPELIJK WERK Thuiszorg Groot Rijnland, werkgebied: Alphen e.o., Leiden Leiderdorp, Rijnstreek, Plassengebied Schuttersveld 1, Leiden, tel. 071-5161415, fax. 071- 5161309. Voor het aanvragen van hulp en zorg dient u zi richten tot Zorgnet Leiden, Schuttersveld 1, Leiden, tel. 5161305. Buiten kantooruren en in het weekeinde wordt doorgeschakeld. Uitleencentrale verpleegartikelen: Leiden, Van Vollenhovi de 25, tel. 071-5121894, ma t/m vr 9.30-17.00 uur, za 15.00-17.00 uur. Stichting Rijn-, Duin- en Bollenstreek, werkgebied: Wassen; Voorschoten, Oegstgeest, Warmond en Duin- en Bollenstree Verpleging en verzorging thuis, aanvullende en particuliei thuiszorgen verpleging, uitleen verpleegartikelen, zorg vaj1, (aanstaande) ouders en hun kinderen tot vier jaar, voedin dieetadvies en ergotherapeutisch advies, tel. 071-4093." (24 uur per dag bereikbaar). Algemeen Maatschappelijk Werk, tel. 0900-8212141 dringende hulp buiten kantooruren). Gezondheid Service Rijn-, Duin- en Bollenstreek (activite aanvullend op die van de Stichting) b.v. nachtzorggaranti maaltijdservice, tel. 071-4093333. NTN Thuiszorg, werkgebieden: Rijn-, Duin en Bollenstreek, sengebied. Particuliere verpleging, gezins- en kraamzorg, tel. 071- 5128070, ma-zo, 24 uur per dag. Curadomi, Organisatie voor thuiszorg Verpleging en verzorging voor Katwijk, Rijnsburg en Valke burg, Postbus 974, 3900 AZ Veenendaal. Tel. 071-408. (24 uur per dag bereikbaar). Steunpunt Mantelzorg Duin- en Bollenstreek, Schimmelper straat 10, 2221 EP Katwijk, spreekuur ma t/m vr 13.00-16 uur, tel. 071-4016085. i5V (v<) IZO Individuele Zorg (Alphen a/d Rijn e.o. en Rijn- en Veens Voor verpleging, lichamelijke- en huishoudelijke zorg. Inf tie: tel. 0172-444423 of 071-3312872. Stichting Terminale Thuiszorg (regio Leiden) Voor hulp door vrijwilligers als aanvullende zorg op die va naaste omgeving en professionele werkers bij thuis sterve Aanvragen via tel. 071-5236837, vragen naar terminale zorg. Telefonische Hulpdienst Leiden e.o. Verward? Boos? Verdrietig? Of gewoon behoefte om eens met iemand te praten. Dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. foon 071-5125202. Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) Z-H spreekuur op ma t/m vrij van 9.30 tot 13.30 uur. tel. 071 5896620 ar ifN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 18