Economie Beurs Effectenbezitters dagen WOL alsnog voor rechter Opnieuw flinke groei bij Van Lanschot in 2000 Zonnige toekomst PinkRoccade Beleggers Damrak wachten af II DONDERDAG 15 MAART 2001 159 Shell optimistisch over Barrett denver Shell is optimistisch dat de overname van het Ameri kaanse aardgasbedrijf Barrett Resources toch gaat lukken. Dat heeft topman Van de Vijver van Shell Exploration Production, gisteren gezegd nadat Barrett een bepaling in de bedrijfsstatu- ten had geschrapt. Daarin stond dat de benoeming van nieuwe directieleden zestig dagen van tevoren bekendgemaakt moet worden. Shell wil bij een overname direct kunnen ingrijpen in de raad van bestuur van Barrett. Shell biedt 55 dollar per aan deel dat gisteren op 61,25 dollar stond. Euronext ziet winst fors stijgen Amsterdam Euronext, de gefuseerde effectenbeurzen van Pa rijs, Amsterdam en Brussel, heeft vorig jaar 271 miljoen gulden winst gemaakt. Dat is 46 procent meer dan de winsten van de beurzen in 1999. De fusie werd pas eind september vorig jaar officieel. Daarom zijn de cijfers 'pro forma'De omzet steeg van 1,2 naar 1,6 miljard gulden. De beurzen zelf spreken van een 'buitengewoon' jaar. Dit jaar verwacht Euronext de integratie van de cash- en derivatenhandel. Verder wordt gekeken naar andere schaalvoordelen. Overigens kijkt Euronext ook naar een eigen beursgang. rotterdam anp De Vereniging van Effectenbe zitters (VEB) sleept World Onli ne toch voor de rechter. Na vele dreigingen en geprekken met de internetprovider ovér scha devergoeding voor gedupeerde beleggers is gisteren een dag vaarding ingediend. De VEB heeft het niet alleen op World Online gemunt maar ook op andere betrokken partij en zoals emissiebanken ABN Amro en Goldman Sachs. Ver der worden ook Reggeborgh Beheer, beleggingsbedrijf Mel- lowdale en NS Telecom aange pakt. De VEB claimt namens ruim 10.000 gedupeerde beleggers minstens 220 miljoen gulden. Dit omdat de beursgang van het bedrijf vorig jaar is mislukte en de beleggers de betrokkene partijen allerlei zaken verwijt. World Online ging tegen een koers van 43 euro naar de beurs. Nu is het aandeel ruim 7 euro waard. World Online heeft al ge dreigd terug te slaan. Als de VEB de dagvaarding indient, eist World Online een bedrag van 3,5 miljard gulden. De vraag is echter of het zover komt. ,,We willen de dagvaar ding eerst goed bestuderen", aldus een woordvoerster van de internetprovider. „Vervolgens willen we een en ander overleg gen met Tiscali, de nieuwe eige naar van World Online. Daar hebben we een paar dagen voor nodig." den bosch anp Van Lanschot is in 2000 op nieuw flink gegroeid. Het ba lanstotaal van de bank nam toe met 18,6 procent tot 21,4 mil jard gulden. Het bedrijfsresul taat na belastingen ging met 29,3 procent omhoog naar 178 miljoen. Dat was meer dan veel analisten hadden verwacht. Van Lanschot verwacht mede op grond van de gang van za ken in de eerste maanden voor het lopende jaar een groei van de winst. Dat is in lijn met de doelstelling op middellange ter mijn van twaalf procent. De bank verkocht haar belan gen in NPM Capital en Alpin- vest. Doordat de totale winst met 325 miljoen zeer hoog uit komt, wil Van Lanschot het deel van het resultaat dat naar aandeelhouders gaat, eenmalig verhogen van 46 naar 50 pro cent. De bank denkt dat het aantal klanten dit jaar verder zal toe nemen, ook al gezien de uit breiding van het kantorennet. Het aantal effectentransacties van particulieren komt lager uit door de ontwikkeling van de wereldeconomie. Bij de institu ten zoals pensioenfondsen gaat Van Lanschot wel uit van een verdere toeneming van de in komsten. Ook het assurantiebedrijf groeit verder. De groei van het hypotheekbedrijf valt in 2001 waarschijnlijk lager uit. voorburg anp Automatiseerder PinkRoccade heeft 2000 afgesloten met een nettowinst van 42,9 miljoen eu ro (/f94,5 miljoen). Dat is 30,8 procent meer dan het jaar er voor. De omzet steeg 36,8 pro cent naar 649,8 miljoen euro 1,43 miljard), het bedrijfsre sultaat 60,7 procent naar 66,2 miljoen euro 145,9 miljoen). Het voormalige rijksreken centrum haalde vorig jaar een winst per aandeel van 2,34 eu ro. PinkRoccade profiteerde vo rig jaar van zijn langlopende contracten. Zo'n driekwart van zijn inkomsten uit dienstverle ning komen voort uit dergelijke afspraken. Om die reden had het Voorburgse bedrijf vorig jaar minder last van de 'millen- niumluwte' dan zijn concurren ten. Een beursgang stelde PinkRoccade bovendien in staat zijn positie te versterken. Zo nam het ASZ (automatise ringscentrum GAK-groep) en branchegenoot TAS over. De Voorburgers werden zo een be langrijke marktpartij in de sec toren sociale zekerheid, ar beidsvoorziening, telecom en de bankwereld. PinkRoccade denkt dit jaar uit te komen op een omzet en bedrijfsresultaat dat meer dan 30 procent hoger ligt dan in 2000. VAN DE BEURSVLOER De Amsterdamse effectenbeurs leek vanmorgen even de adem in te houden. In afwachting van nieuws uit Noord-Amerika ge beurde er weinig op de beurs- vloer. De AEX-index kwam nau welijks van zijn plaats. De beursgraadmeter daalde 1,1 procent naar 563,34. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de relatief zware verliezen op Wall Street van gisteravond. De Dow Jones (9973,46) zakte met 3,1 procent verlies onder het belangrijke weerstandsni veau van 10.000 punten. De schermenbeurs Nasdaq (1972,09) kwam met een verlies van 2,1 procent ook onder het weerstandsniveau van 2000. Deed Amsterdam het al niet best vanmorgen, in de rest van Europa was de stemming al niet veel anders, al wisten som mige beurzen aanvanjkelijk nog wat winst aan de dag te leggen. De DAX-index van de beurs van Frankfurt scoorde aanvankelijk een aardige winst van 1,3 pro cent maar dat was tegen half twaalf teruggelopen tot een kleine 0,4 procentParijs no teerde op dat tijdstip 0,05 ver lies en Londen 0,1 procent ver lies. De malaise in Europa en in de VS ging vandaag aan Japan voorbij. De beurs van Tokyo steeg met 2,6 procent met een Nikkei-index die 309,24 punten omhoog ging tot 12.152,83. Het herstel was te danken aan mi nister van financiën Kiichi Miyazawa. Die verklaarde het plan te hebben voor staatsga ranties voor een fonds uit de particuliere sector om de beurskoersen te ondersteunen. Elders in Azië was het beeld verdeeld. De beurs van Zuid- Korea sloot met een gemiddel de daling van de aandelenkoer sen van 1,5 procent. De beurs van Hong Kong was aan het eind van de handel juist weer 1,3 procent hoger. In Australië kwamen de aandelenkoersen gemiddeld 0,7 procent lager uit. Overigens zorgde paniek op de beursvloer gistermiddag nog tot een handelsonderbreking in Amsterdam. Halverwege de middag verloor de belangrijkste graadmeter AEX vijf procent van de waarde. Daarop legde de Commissaris van de Notering de handel voor een kwartier stil. Uiteindelijk sloot de AEX met een verlies van 1,5 procent op 568,50 punten, ofwel een verlies van 8,82 punten. amsterdam anp TOP-IO STIJGERS T0P-10 DALERS l.k. perc. l.k. perc. emis 6,50 12,07 Wegener c. 9,00 11,76 rgzelfs.china 22,20 9.36 pharming group 7,00 10,26 fortis |apan f. 24,75 4,87 newconomy 0,92 8,00 intereff jap.warr 10,20 4,62 sarakreek 0,60 7,69 tie holding 2,16 4,35 landis group 8,10 7.43 rg zelfs japan 47,35 4,18 pinkroccade 46,50 7,19 rgemer mark f. 48,00 3,23 pinkroccade 46,50 7,19 iet automat. 41,00 3,14 new skies 8,85 6,35 rg zelfs.sing 34,55 2,98 ksiint 1,50 6,25 rg europe fund 166,75 2,93 alanheri eert 7,50 6,25 OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN v.k. l.k. lei techn. group 5,20 f 5,10 aalberls ind. 24,50 f 24.70 f macintosh retail 20,50 20,30 abn amroprf a. 82.15 magnus holding 4,04 4.04A abnamroprfc. 2,28 e 2,31 management share 2,23 2,18 accell group 10,80 11,00 maxwell petr 33,75b afc ajax 6,50 6,40 mc gregor fash. 8,95 8,40 aino 6,50e 6,25 e melle, van nrc 54,90 alanheri eert 8,00 e 7,50e moeara enim 2210,00A 2200,00 and intern publ 0,20 f 0,20 e moeara opr 1935,00A 1935,00A aot 5,75 f 5,65 e moeara opr.c. 115.00A 116.00A arcadis 8,90 f 8,80 e moeara winst 1935.00A 1935,00A arnh mij akzo 16,27 16,27 naeff 690,00A 690,00A arnh.mij akzo 16.00A nagron c. 27,00e 27,00 asd. rubb 2,00 e 2.00A nbm-amst pref. 16,00 15.65A asr verzek. c. 80.55A 80.55A ned.spr.f. c. 30.00A athlon groep 13,35 13,20e nedap 17,00 16.90A axa stenman ind 17.70e 17,70 nedcon groep c 18,25 18.25A baan company 2,70 e 2,70e nedschroef h. 12,35e 12,05e ballast ned epe 25.70A 25,70 newayselec.int. 9,75 9,50 e bam nbm, kon. 19.85A 19,30 new skies 9,45 8,85 batenburg 86,00 86.00A norit 11,50 f begemann groep 6,20 6,05 nyloplast 6,00 e 6,00 e begaclaim 3,10 f 3.10A opgcert 33,50 33,20 f belindo eert. 45,40 e 45,00g petroplus int. 17,50 17,00 f beter bed 11,00e 11,00e pharming group 7,80 7,00 bever holding 23,10 23,25 pinkroccade 50,10 46,50 blue fox enterpr 13,20 f 13,40 polynorm eert. 65,10 65.10A blyd.-wil 5.10A 5.10A porc fles 27.50A 27.40A bosk westm. c. 29,80 f 29,05 reesmk c. 53,00 53.00A brill cert. 15.50A 15,60 rood testhouse 1,15e 1,15 f brunel intern 5,45 5,45 e roto smeets 34,75 34.75A buco nv 39.50A 39.50A samasgre. 18,20 f 17,85 buhrmann c.pref 3.60A 3,60 samasgrc.pr. 17.60A 17.60A burg-heybr. 670,00A 670,00A sarakreek 0,65 f 0,60 calvé 57.00A 56,05 scala business 1,60 1,54 capgemini 93,90 f schuitema 19.00A 19.00A capgemini sa 171,10 171,25 schuttersveld 16,20 e 16,20e cate, ten 33,25 32,25 seagull hold. 11,90 11,80 Chicago bridge 26.95A 26.50A simac techniek 3,30 3,20 claimindo eert 45,00 e 44,50 g sligro beheer 27,05 e 27.05 copaco 2,50 2,40 smit intern c. 22,25 f 22,00 e crown v.gel.c 10,05 e 10,20 sns aex gar.click 92.00A 92.00 crucell 7,90 f 7,60e sns eur gar c. 95,00 93,00 css holding 18,60 19,00e Sns intern gar. 72.00A 72.00A de drie electr. 7,20 f 7,10A snt 27,85 27,50 delft instrum. c. 7,95 7.95A soc.gen. on aex 55,60A devote 6,30 e 6,15 stern groep 28.95A 28.95A de vries robbé 2,00 f 2.00A stern groep d'00 dico intern. 12.25A 12.25A stork 13,85 13,75 dnc de ned comp 6,75A 6.75A telegraaf de c. 21,15e 21,50 docdata 4,85 4,82 textielgr tw 76,00 76.00A dordtsche petr 57,65 57.65A tiscali 15,50 15,65 f dorp despec 20.80A 20.80A toolex intern 6,05 5,95 econosto, kon. 6,00 f 5,75 tulip computers 0,70 0,66 e emba 88.00A 88.00A twent. kabel c. 35,00 34,50 emis 5.80A 6,50 umleverc.pr 5.61 5,59 erikshold c. 32,30 32,30 unil 4%pref 29,50 e 29.50A evc intern. 3,10 3,01e unil. 6%pref 45,00 e 45.00A exact hold. 30,00 f 29,70 unil. 7% pr.c 49,00 49,00A fornix bio 8,55 8,55 unil. 7%pref 520,00A 520,00A fortis nikkei g.c. 39.50A 39.70A umlever 58,20 58,90 fox kids europe 12,10 11,90 united services 20,00 e 20,40 frans maas 29,00 29.00A vilenzo int 20.30A 20.30A free ree shop 16,00 15,40 vnu ver.bez 10,50 fugroc 70,00 f 69,35 volker wessels 21,85e 21,70e gamma 46,00 e 46,10 vredestein c. 7,10e 7.10A gamma pr 3,40 3.40A Wegener c. 10,20 e 9,00 f geveke 45,90 45,50e weweler c. 15.90A 15,10e gouda vuurvaste. 19.00A 19.00A wsvastg. westers 33.80A 33.80A grolsch eert. 22,95 e 23,20 grontmij c. 38,40 38.55A groothandelsgc. 34,10 f 34,20 gti-holding 25,25 25,00 hal trust b 23,00 23,10e hal trust un. 23.85A heek-tweka 1,85 e 1.85A heijmansc. 21,80 f 22,00 NMAY heineken hold, a 42,15 42,90 INIVI8A helvoet hold. c. 16.10A 16.10A hes beheer c 3,80 e 3,80 v.k. l.k. hbg 12,90 f 12,50 airspray 17,85 17,75e holl colours c. 35.00A 35.00A antonov 0,44 f 0,43 e hoopeff.bk 9,95 e 9,55e cardio cont 2,20 f 2,15 hunter dougl. pr 0,22 c/tac 3,50 f 3,40 e iet automat. 39,75 e 41,00e dpa 7.90A ing pref 3,90 e 3,78e hitt 6,00 6,00 mghraex 99,05 100,00A innocon 18.00A 18,00 e ingltraex II 82,40 82,90 ksiint 1,60 f 1,50 ing lir aex dowj$ 67.45 67.45A nedgr 10,05 10,00 inghreurolOO 70,50 e 70,55 f newconomy 1,00 f 0,92 f ing lir nasdaq$ 54,55 55,00 prol ion 6,15e. 6,10 internatio-muller 23.50 23,40 ringrosa p 1,55 f 1,53 f isotis 5,30 5,10e sopheon 1,86 1,80 f ispat intern a 3,21 3,01 tie holding 2,07 f 2,16e kas-ass c. 18,50 18,90 f ucc groep 5,90 f 6,00 f kempen co 59,00 e 58,75 kühne heitz 19.00A 18.50A lanschot, van 50,00 e 49,45e BUITENLANDSE AANDELEN v.k. l.k. phihp morris 48,80 48.50A american express 47,00A 46.00A phillips petr. 55.00A 54.40A at&t 22.40A 22.10A polaroid corp. 5.00A 4,90 A bethlehem steel 1.90A 1.90A reed int. 5.60A boeing comp. 58.50A 58.50A ricoh comp. yen 900,00A chevron 90.60A 89.55A saint-gobin fr.f. 157,00A Colgate 54.65A 55.00A sanyo elec. yen 600,00A dow chemical 32.65A 31.85A sara lee corp. 21.60A 21.20A du pont de nem. 45.60A 43.50A schlumberger 66.00A 65.00A fluor corp 41.50A 40.00A sears roebuck 39.00A 37.20A ford motor 28,00 28.00A toshiba corp. yen 450,00 general electric 40.00A 40.00A union pacific 55.00A 53.10A general motors 55.00A 55.00A unisys 14,00 14.50A goodyear 25.60A 25.25A usx marathon 28.30A 28.00A hitachi yen 950.00A venator group 12.25A 12.00A ibm c. 100,50 100,80A verizon comm inc 47.50A 47.00A ibm (dollar) 98,00 94,00e via net.works 4,50 f 4,50 intern, flavor 21,00 A 20.50A int.paper 37.50A 35.50A litton 77.00A merck co 75.00A 75.00A mitsub elec.yen 300,00A mitsui yen 300.00A nomura sec. yen 900.00A pepsico 45.00A 44.70A NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN v.k. l.k. ing emu bond fd 399,77 399,40 aaf-aex gar.f 84,25 84,32 ing int emd nig 1328,58 1328,58 aaf-neth.eq.f, 58,27 57,86 nn rente fonds 10,39 10,40 abn amro oblig.f 84,67 84,58 nn interrente fds 11,85 11,89 aegon eq.fd nig 44,91 45,14 nn it plus fonds 13,76 14,61 aegon rente f nig 24,79 24,78 nn aandelend fds 20,79 20,95 aegon vastgf nig 24,40 24,33 nn europa rente fd 6,46 6,45 aegon mix f nig 32,08 32,21 nn vastgoed fds 7,93 7,86 aegon dep.f nig 16,94 16,95 nn obligatie pi fds 7,05 7,04 aegon emerg.f nig 13,67 13,46 nn geldmarkt fds 6,00 6,00 aegon index pi nig 21,53 21,32 nn mix fonds 8,34 8,35 ah vaste klantf nig 170 168,90 nn nederland fonds 17,75 17,54 amersf obligatief 0,6132 0,6130 nn nederland plus fd 8,30 8,21 amersf.eurotop-100 f 1,0787 1,0708 nn verre oosten fd 9,56 9,40 amev aandf nig 115,68 114,45 ohra garantie fd 63,93 64,05 amev vastgoedf nig 36,16 35,86 pyramidefonds 94,05 93,36 amev rentefonds nig 44,11 44,09 rabo dutch eqf nig 103,4065 02,5517 amev depositof nig 31,69 31,69 rabo dutch bond nig 60,1207 60,0809 amev mixfonds nig 64,70 64,72 rabo groei sp nig 114.70 114,70 avero aandelenf nig 83,61 82,93 rabo nig cash nig 65,5535 65,5963 axa vr valuta nig 37.73 37,73 royal aandelen 26,81 26.51 axa vgf comb nig 51,20 51,20 royal combinatie 17,68 17,57 axa vgf vastg nig 28,08 28,08 royal deposito 7.07 7,05 axa vgf fin.s nig 147,96 147,96 rvs aandelen fonds 16,90 16,70 axa vgf aand nig 27,78 27,78 rvs mix fonds 14,16 14,19 axa act.beh. nig 20,23 20,23 rvs obligatie fonds 13,22 13,24 axa aandelen d nig 26,06 26,06 sns-comb plusfonds 12,49 12,42 axa verz.rd.dep nig 13,78 13,78 sns-vastgoedplusfd 6,22 6,16 holl. dlr.f 39,35 39,50 sns-garantieplusfd 7,19 7,19 holl.groen rente 32,15 32,15 sns-obligatieplusfd 9,39 9,37 holl.int.rente 31,85 31,95 sns-ned aand.plusfd 18,12 17,93 holl.stall.rek 46,04 46.05 sns-groeimarktplusfd 5,40 5,34 hooge h. pp aand nl 21,39 21,22 sns-spaarbew gar.fd 7.19 7.19 hooge h. pp optnl 9.16 9,12 sns-spaarbewustfonds 10,30 10,19 hooge h pp vast nl 9,70 9,69 spaarb klimfd nig 12,31 12,29 hooge h pp l.o.mixf 6,81 6,76 van lanschot reserve 13,36 13,36 hooge h ppdepnl 7,39 7,40 van lanschot bond 12,94 12,93 hooge h pp aandf am 15,29 15,77 van lanschot equity 22,06 22,09 hooge h. pp aandf eu 11,65 11,56 hooge h. pp aandf vo 4,42 4,48 AANDELEN AEX-INDEX h.j. v.k. ho la l.k. aex-index 703,18 05/09/00 553.35 14/03/01 568,50 567,82 568,33 561,53 563,34 abn amro holding 29,60 23/08/00 21,41 12/05/00 22,30 22,13 22,33 21,92 22,00 aegon 48,89 06/12/00 32,66 14/03/01 33,98 33,66 34,14 33,32. 33,75 ahold 37,08 30/11/00 24.45 16/03'00 33,60 33,34 33,69 33,32 33,63 akzo nobel 59,15 08/12/00 40,70 31/05/00 50,75 49,80 50,50 49,76 49,94 asm lithography 50,80 17/07/00 20,25 03/01/01 26,29 26,35 26,60 25,17 25,50 buhrmann 35,20 21/07/00 24,65 10/05/00 30,59 30,60 30,90 30,10 30,39 dsm 42,49 09/03/01 30,25 18/10/00 40,60 40,50 40,75 40,25 40,55 elsevier 16,15 15/11/00 9,35 17/03/00 14,88 14,74 14,99 14,66 14,66 fortis (nl) 37,00 03/11/00 25,98 05/05/00 28,00 27,41 27,85 27,41 27,48 getronics 29,17 16/03/00 5,05 05/12/00 5,97 5,82 5,94 5,78 5,79 gucci 122,00 21/09/00 77,00 17/04/00 88,25 86,05 87,95 86,05 86,90 hagemeyer 32,93 04/08/00 17,18 16/03/00 23,57 23,10 23,80 23,10 23,45 heineken 70,65 10/11/00 51,95 16/03/00 57,20 56,70 58,50 56,70 58,15 mg groep c 89,49 04/01/01 50,25 16/03/00 71,60 70,52 71,15 70,05 70,21 kon. olie 75,90 13/10/00 56,70 27/03/00 62,90 62,82 63,60 62,72 63,08 kpn 72,00 28/03/00 11,30 27/12/00 13,36 13,01 13,29 12,87 12,98 kpnqwest 70.35 17/03/00 17,45 14/03/01 17,95 18,10 18,42 17,55 17,70 numico c. 61,05 17/11/00 36,50 16/03/00 40,90 40,56 41,16 40,56 41,10 philips, kon 59,28 18/07/00 32,61 14/03/01 34,75 34,90 35,24 34,10 34,50 tnt post gr 29,25 06/07/00 22,31 05/04/00 22,93 22,89 23,20 22,76 22,86 unilever c. 71,65 01/12/00 44,50 16/03/00 59,75 59,85 60,40 59,10 59,30 upc 77,88 17/03/00 8,65 21/11/00 10,14 10,26 10,34 10,17 10,18 verstatel 66,00 17/03/00 8,00 18/12/00 8,86 8,80 8k90 8,61 8,71 vnu 75,70 17/03/00 42,10 14/03/01 43,34 43,33 43,50 42,45 42,55 wolters-kluwer c. 29,88 26/06/00 20,50 16/03/00 25,12 25,30 25,45 25,03 25,06 AANDELEN MIDKAP-INDEX h.j. l.j. v.k. op ho la l.k. midkap-index 709,39 17/03/00 568.43 21/12/00 593,23 586,90 587,98 582,08 583,30 amstelland 18,50 01/09/00 12,50 16/03/00 16,45 16,15 16,15 15,65 15,65 asm international 38,25 01/05/00 9,80 03/01/01 15,30 15,55 15,65 15,15 15,30 be semiconductor 22,95 28/04/00 8,35 14/03/01 9,40 8,60 9,10 8,60 8,95 cmg 24,85 03/10/00 10,75 23/02/01 12,35 12,05 12,30 11,90 12,00 corus 1.97 17/03/00 0,80 28/09/00 1,00 1,00 1.01 0,96 0,96 csm cert. 30,65 13/11/00 18,30 17/04/00 24,80 24,75 24,80 24,60 24,60 draka holding 89,35 01/09/00 47.00 19/02/01 55,00 54,30 54,95 54,30 54.35 hunter douglas 36,45 17/11/00 23,55 08/05/00 29,05 29,15 29,20 28,80 28,80 ihc caland 61,40 18/10/00 41,00 20/03/00 55,70 55,70 55,95 54,50 54,75 klm 34.75 17/07/00 17,55 17/10/00 24,00 23,80 23,80 23,30 23,50 landis group 29,98 16/03/00 8,50 14/03/01 8.75 8,00 8,60 7,90 8,10 laurus 14,45 17/03/00 7,35 01/03/01 7,70 7,65 7,65 7,45 7,45 hbertel 25,90 28/03/00 9,00 01/03/01 9,60 9,40 9,85 9,30 9,65 moolen, van der 126,50 19/02/01 44,10 04/05/00 96,25 97,30 97,50 96,00 97,50 ned lloyd 27,50 13/06/00 18,30 11/07/00 24,20 24,20 24,80 24,20 24,80 nutreco Holding 57,70 29/12/00 36,25 30/03/00 46,45 46,05 47,80 46,05 47,60 océ 18,90 02/10/00 12,85 21/03/00 17,00 15,60 16,60 15,60 16,50 ordina nv 41,00 28/04/00 20,60 08/01/01 23,85 23,10 23,30 22,30 22,70 pinkroccade 78,50 05/10/00 45,50 24/01/01 50,10 50,35 50,35 46,00 46,50 randstad holding 47,70 26/,04/00 14,00 21/12/00 15,65 15,75 15,75 15,50 15,50 unit 4 76,00 20/03/00 36,40 24/05/00 47,00 46,45 46,50 45.50 45,85 vedior c. 18.00 05/10/00 10,00 18/04/00 13,40 13,30 13,60 13,25 13,60 vendex kbb 20.80 17/03/00 12,81 21/12/00 16,65 16,55 16,60 16,15 16,30 vopak 29,25 29/03/00 19,00 21/12/00 24,55 25,00 25,00 24,35 24,35 wessanen, kon. c 15,00 15/11/00 9,20 17/03/00 13,20 13,10 13,20 12,85 12,95 MIDDENKOERS IN GULDENS De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN l.j. v.k. ho 1 l.k!1 abn amro li 94,85 28/02/01 92,05 16/03/00 94,80 94,80 94,80 94,80 94,80 abn amro neth-2 233,55 05/09/00 178,50 14/03/01 181,05 181,40 181,40 180,00 180,00 fortis obam 154,50 29/03/00 108,80 14/03/01 110.00A 109,50 110,00 109,35 e 109,85 ing dutch f. 101,70 24/08/00 77,80 14/03/01 79,95 79,70 80,00 f 79,55 79,75 ing intern f. 168,00 20/03/00 25,30 13/03/01 28,05 e 27,35 27,55 27,10e 27,35 e ing bank it-f 186,60 28/03/00 70,20 13/03/01 77,40e 75,25 e 77,40 75,25 e 76,90 robeco 187,10 12/09/00 133,50 14/03/01 137,10e 137,25 137,40 f 136,50 136,50 e rolinco 151,40 29/03/00 105,40 13/03/01 107,00 106,10 106,60 106,00 e 106,00 rorento 76,90 27/10/00 68,55 24/03/00 74,25 74,75 74,80 f 74,60e 74,60 e uni-invest 13,45 23/06/00 10,65 21/12/00 12,35 f 12,20e 12,40 f 12,10e 12,15 f NOTERINGEN BIJGEWERK 11.00 UUR 100 MEEST VERHANDELDE OPT aab c apr 22,50 120 v.k. 0,95 aab c okt 22,68 185 1,85 aab P mei 20,00 1015 0,50 aab P okt 19,28 165 1,05 aab P okt 27,22 310 5,70 aab P o02 25,00 276 5,00 aegn c apr 37,50 162 0,45 aegn c apr 40,00 200 0,20 aegn c apr 45.00 130 0.15 aegn p o02 13.61 162 0,30 aex c mrt 560,00 415 12.00 aex c mrt 570,00 990 5,05 aex c mrt 580,00 559 1,40 aex c mrt 590,00 271 0,45 aex c mrt 600,00 123 0,15 aex c apr 580,00 111 10,50 aex c apr 600,00 113 4,50 aex c apr 620,00 133 1,50 aex c tul 620,00 167 8,50 aex c jul 640,00 151 4,50 aex c okt 620,00 146 16,00 aex p mrt 540,00 119 0,80 aex p mrt 550.00 214 1,30 aex p mrt 560,00 654 3.45 i aex p mrt 570.00 475 7,00 aex p mrt 580,00 142 12,00 aex p apr 500,00 130 2,00 aex p apr 520,00 295 3,50 i aex p apr 540,00 136 6,50 aex p apr 550,00 135 9,301 aex p apr 560,00 403 12.00 aex p apr 570,00 210 15,40 aex p jul 640.00 129 76,00 aex p okt 308,57 220 1.20 aex p okt 620,00 126 63,00 ahol c mrt 32,50 141 1,10 ahol c mrt 35,00 135 0,05 asmi c apr 15,00 197 1,60 asmi p apr 15,00 173 1,10 asmi p jul 15,00 822 2,20 asmi c mrt 25,00 626 1,60 asmi c mrt 27,50 756 0,45 asmi c apr 25,00 112 3,45 asmi c apr 30,00 134 1,20 ii asmi p mrt 25,00 617 0.35 asmi p mrt 27,50 453 1.45 asmi p apr 22,50 J32 1,05 asmi p apr 25,00 371 1,90 asmi p apr 30,00 153 5,00 els c 15,00 242 0,15 els c o02 13,61 141 3,15 els p mrt 15,00 145 0,30 fortis c okt 30,00 107 1,40 D fortis c o03 40,00 141 1.75 gtn c apr 6,00 120 0,45 s ing c mrt 70,00 176 1,90 e ing c apr 77,50 120 0,75 ing c okt 61,26 211 12.10 ing c o02 68,06 167 11,30 ing c o03 70,00 554 13,50 1 ing p mrt 77,50 143 6.40, ing 'p o04 40,00 260 2,80 kpn c mrt 13,00 124 0,60 kpn c jul 15,00 462 1,20 kpn c jan 20,00 110 1,20 i ei kpn c o05 30,00 140 2,00 t< kpn p mrt 13,00 209 0,25 kpn p mrt 15,00 877 1,70 !t kpn p apr 10,00 503 0,25 kpnq c apr 20,00 117 1,40 n nokia p 42,50 148 18,90 'i' nokia p okt 40,00 227 16,70 nokia p o02 30,00 178 10,00 num c jul 47,50 190 0,85 oce c apr 17,50 143 0,50 olie c apr ?0,00 484 0,30 olie c jul 65,00 535 2,70 olie c jul 70,00 518 1,15 olie p mrt 62,50 271 0,30 t olie p mrt 65,00 127 2,20 olie p mrt 75,00 156 12,55 i olie p apr 62,50 486 1,80 phil c mrt 35,00 379 0,65 0 phil c mrt 37,50 117 0,15 e phil c apr 35,00 370 2,25 a phil c apr 37,50 155 1,30 phil c apr 40,00 165 0,70 i.2 phil c jul 35,00 169 4,00 IS phil c o02 40,00 116 6,25 SI phil p mrt 32,50 125 0,25 phil' p' T fnrt' ''35,00 '172 1,10 w phil. p i mrt 40,00 271 5,50:1 phil p apr 32,50 389 1,70 phil p apr 35,00 147 3,00 phil p apr 42,69 118 8,80 phil p jul 37,50 136 6,00 upc p apr 10,00 110 1.25 c versatel p jul 7,50 210 1.10 vnu c apr 50,00 130 0,40 vnu p apr 40.00 213 1,05 is! OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN v.k. l.k. ing bnk euro obl f. 29,00 29,40 rgeuropean midc.f. 68,80 68,90 e abf webefo 72,10 72,30 mg bnk europe fund 26,30 f 26,30 rg europe fund 162,00 166,75 f abf webefo d'01 71.40A ing bnk europ sm capf 38,80 39,40 rgeur.obl.divf 23,60 23,65 abn amroa.i.f. 58,60 58,10 ing bnk farmacie f. 35,40 34,60 rg hollands bezit 135,00 136,45 abn amro america f 106,60 106,00 ing bnkfinancialsf 22,00 21.80 rg hypotheekfonds 51,75 f 51,70 abn amroasian tig.f 48,20 48,50 ing bnkgeldm fds 31,38 31.38 rgobl.mixfund 45,85 45,75 abn amro euro f. 25,10 f 25,30 ing bnk glob.fund 65,50 65,00 rg pacific fund 66,50 67,85 abn amro euro obl f 101,10 101,15 ing bnk hoogdiv a.f. 25,00 24,50 e rg rente mixfund 41,30 41,25 abn amro europe f. 111,50 111,15 ing int obl.fonds 53,00 53,05 rg young dynamiet 15,25 15,45 f abn amro far ef. 43,70 44,30 ing int.dep.fonds 50,40 50,40 rg zelfs.argen. 45,60 44,40 abn amro global f. 126,95 127,00 ing bnk north am.f 25.00A 24,80 rgzelfs.austr. 60,85 59,95 abn amro groen f. 50,35 50,25 ingbnkoblig.fds 19,60 f 19,60 rgzelfs.belgie 56,40 57.35A abn amro internet 8,40 8,40 f ing bnk onr.g.aandf. 51,70 51,50 rg zelfs.braz 43,40 42,60 abn amro l.plus f. 94,80 94,80 ing bnk verre oosten 27,80 28,50 rg zelfs.canada 91,00 89,80 abn amro rent.div 71,65 71,70 insinger emerg comp 38,55 rg zelfs.china 20,30 22,20 abn amrogl.pr.sec. 42,20 e 42,20 e insingereuro opt. 28,55 rgzelfs.duitsl. 81,00 82.80A abn amro pr.sec.am 52,20 52,10 insinger eurosel 71,40 rgzelfs.fin.fd 54,15 52,10e abn amro pr.sec eur. 41,90 41,40 insinger global sel 243,90 243.90A rg zelfs.frankr. 100,60 101,75 abn amro pr.sec f.e 28,00 27,50 insinger rentselect 38,70 rg zelfs, hongk 54,75 55.90A abn amro sm.co euro 63,10 63.40 intereff.jap.warr. 9.75 10.20 f rg zelfs.it fund 68,10 68,25 abn amro sm.co neth 71,80 71,80 intereffekt 500 18.05A 17,75 rg zelfs japan 45,45e 47,35 abn amro telecom 9,70 9,95 investa part, dm 114.50A 114.50A rg zelfs.maleis. 18.50A 18,55 aegon aand.f sp. 2.20A 2.20A is himalayan f. 11,30e 11,00 rg zelfs.m.biot.f. 19,80 19,75 aegon aandelenf. 51,50 51,75 japan convertible.f. 34,10 rg zelfs, mexico 98,45 95,75 aex ind.f. 603,00A 603,80 japan fund eert. 7,75 7,60 e rg zelfs.nederl. 86,60 84,35 aldoll.bond f. 53,00 53,40 lanschot eur.eq.f. 26,50 26,30 rg zelfs,polen 43,40 42,85 alrenta 187,00 187,45 lanschot gl.eq.f. 50,00 50,10 f rg zelfs.sing 33,55 34,55 amvabel 11,00 11.10A leveraged cap 153,50e 151,50 rg zelfs.spanje 67,75 68,75 asn aandelenfonds 78.30 77,00 nat.resources f. 51,00 50,00 rgzelfs.telec.f. 48,00 47,65 asn obligatiefonds 25,50 25.50A nieuwe steen invest. 16,50 f 16,50 f rg zelfs uk 74,70 76.45 axa aand.int 74.20A 72.90A ohra aand.f 23,50 23,10e rg zelfs, usa 108,30 106,75 axa aand.ned. 1 110.95A 109.10A ohra care f. 22,95e 22,95 rgzelfs.z.afr. 48,60 46,90 axa akt beheer 2 80.15A 79.35A ohra comm tech f 9,45 9,70 f rg zelfs.zwits. 87,35 88.50A axa portfolio 3 68.25A 67.75A ohra internet f 13,25 12,80e rodamco nth am. 44,80 44,60 axa obl.euro 45.00A 45.00A ohra milieutech f 20,30 20,00 rodamco ret ned. 53,20 53,25 beurshave 15,00 f 15,00 f ohra multimedia f. 16,85 16,75e rolinco pref 44.20A 44.20A bever holding 23,10 23,25 ohra obl.divf. 30.35A 30,40 royal mix f. 6,20 colon.growth sh 14.95A ohra onr.goed f 40,1 OA 40,10 royal plus f 5,20 Columbia secur 119.40A 119.00A ohra spaardiv f. 24.15A 24,20 royal top f. 6,30 delta lloyd deeln 29,50 f ohra totaal fonds 25,30 25,15 schrod.eur.prop 18,95 19,20 delta lloyd dlr 45.70A 46,05 e optimix techno, a 19.70A 19,50 sns eur obl.div f 24,40 24,35 delta lloyd donau 16,45 16,15e orange f. 36,00 35,25 sns eur aandelenf. 30,25 30,70 delta lloyd inv. 39.65A 39,65 e orange deeln f. 56.75A 56,00 sns eur mixfonds 27.50A 28,20 delta lloyd jade 17,25 17,50e orange eur smcap f 21,00 20,00 snsguldensdiv.f 23,65 23,60 delta lloyd mix 55,30 55,05 e orange global pr 9.60A 9.50A sns nederl aandf. 65,55 65,65 delta lloyd rent 36,50 36,05 e panglob convf 31,00 sns obl.dividendf 25,70 25,75 dim vastgoed 11,30 f pitcher 34,25 sns sp.plus aand.f 29.70A 30,15 ducatus 59,50e postb.aandelenf 68,25 66,80 tg oliehaven 54,55 e eur assets tr. 10,85d 11,00 postb.aex clicker 25,15 25,35 trans europe f. 154,90 155,60 eur dutch eq.f. 24.00A postb.amerika f. 24,30 23,90 transpac.f. 183,00 187,00 europ.dev.cap.crp 10.50A 10.50A postb.beleggf. 38,85 38,60 triodos groenfonds 56,55 56,55 finles obl f. 36.65A postb.comm.techf. 31,25 30,30 triodos meerw. aandf. 24.25A 24.05A fortis america f. 25,80 25,80 postb.easy blue f 24,50 24,20 triodos meerw.mix.f 26.05A 25,75e fortis europa f 31,00 31,00 postb.euro aandf 26,20 26,00 vastned off/ind. 29,50 29,20 e fortis japan f. 23,60 24,75 f postb euro.c.clickf 25,20 25,10 vastned retail 44,45 44,70 f fortis obl.div. f. 53,00 f 53,00 f postb.euro obl.f 35,25 35,15 vhsonr. mij 18,30 18,00 fortis rent o nl 24,71 24,72 postb.farmacie f. 26,60 26,20 vib 27,95 28,10 fortis rent on5 26,24 26,24 postb.fm.wereldf 27,35 26,50 e vpv hollandhaven 43,90 43,40 fortis rent onlO 27,33 27,28 postb.hoogdiv aandf 26,80e 26,40 wereldhave 58,70 58,60 e fortis wereld mix fd 47,90 47,60 e postb.hoogdiv obl f 26,10 26,50 wereldhave o/n 1.75A 1.75A fortis wereld vastgf 46,00 e 46,00 postb.it fonds 54,00 52,10 gilissen quality gr f. 17,70 17,55 postb. internet f 12,70 12,10 gim dutch equity f 54.00A 53.00A postb.multimedia f. 11,45 11,20e gim global cnv f. 49,20 f 48,25 e postb nederlandf. 49,80 49,15 gim mix f. 50,75A postb nikkei c.clf 23,90 23,95 gim real est.eq. f. 53,25 54,75A postb.obligatief. 28,05 27,80 gim world equity f. 68.00A 66.80A postb. opk.landenf. 16,00 15,90 gulden rente f 38,50 38.50A postb.vastgoedf. 27,30 27,10 holland eur.f 74.00A 73,00 f postb. wereldmf. 30,80 31,25 holland fund 107.80A 108,00A preferent fonds 53.20A 53.30A holland oblig.f. 65.20A 65.15A rente plus fund 29,45 holland pacific f. 59.50A 58,60 rgaand.mixfund 58,55 58,15 f holland selectie f 91,60e 91.75A rg amerika fund 56.10A 54,30 e hooge h aandf ned 24,05 23,50 rgdivirente f a 23,95 24,00 e index click fonds 60,00 60,95 rg ditch midcap f. 77,40 76,55 ing bnk com.techn.fd 15,00 14,50 rg duurzaam aandf. 62,10 61,00 ing bnkcont.clickeurf 25,35 25,25 rg emer. mark. f 46,50e 48,00 e ing bnk^merg.e.e fds 18,75 19.00A rg eurol.aand f. 54,30 53,20 ing bnk dutchserv f 11,00 10,65 rgeurol midcap f 39,10e 38,80 VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden h.j. hoogste koers in 12 mnd. f gedaan en laten l.j. laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend v.k. vorige koers (slotkoers) h laten en ex dividend l.k. laatste koers k gedaan en laten ex dividend A advieskoers 1 gedaan en bieden ex dividend a laten ho hoogste koers b bieden la laagste koers c ex claim s stopkoers d ex dividend s.k.2 slotkoers 2 beursdagen terug e r. effectief rendement 50 MEEST VERHANDELDE OBLIGATIES e.r. s.k.2 v.k. bng47?99-14euro 5,39 91,50 - 91,80 lans 6 97-07 5,29 103.40 - 103,60 - aab bb 7'/, 94 4,99 107,95 107,85 bng 47.98euro 5,01 94,65 A 95,15 A lans bb 47.97 99,70 99,70 aab 77. 95 6.27 103,50 A 103,50 A bng0 97-17zar 11,82 15,40 A 15,35 nib 47 98-02dm 4,91 99,30 A 99,30 A aab 67. 00-10 euro 5,60 104,50 104,60 depfa-bnk 47.97 4,86 99,70 A 99,80 A oostenr. 67.97 5,52 110,00 b 110,00 A aab b 5'/. OOeuro 5,54 101,45 A 101,45 dsm 47.98euro 5,23 97,25 A 98,00 A rabo 57.01-04$ 99,50 A 99,50 A aab b 4V« OOeuro 99,60 99,75 eib 6 94-02 4,67 101,30 A 101,31 rabo 57.00-03eur 4,55 101,45 A 101,45 A aab4'7«99euro 5,60 93,60 A 93,74 ing bnk 67; OOeur 5,62 105,95 A 106,15 A rabo ir. 57. OOeur 4,62 102,25 102,25 A aegon 67» 00 p.c. 102,95 A 102,95 ing bnk 6 00-07euro 5,12 104,50 A 104,65 A rabo 5 99ll-04euro 100,50 A 100,50 A bng 77.97-07stg 6,18 106,10 A 106,10 A ing bnk 57,98-08 5,39 99,75 99,90 rabo 47.99eur 4,48 100,85 A 100,85 A bng 6'/. 98-05stg 5,59 102,75 A 102,75 A ing b 47.99eur 5,47 94,60 94.70 rabo4'/,97-01dm 99,85 A 99,85 A bng 6'/. 97-12 5,33 106,50 A 106,50 A ing bnk4 99-04eur 4,61 98,10 98,15 A rabo0 96-16lire 7,85 31,10 A 30,80 - bng 57»00-10euro 5,20 102,90 A 103,15 A ing bnk s 6V. 95 152,50 A 152,85 sns gr 67.97-09 5,63 103,90 - 104,00 bng 57.01-1 lgbp 5,69 99,50 A 99,50 A kbcint.f 5 99 eur 6.71 89,50 - 89,50 - sns bnk 67.00lleuro 103,80 A 103,60 - bng 5'/.- 00-07euro 4,86 103,15 - 103,35 A kpn 67.00ll-05eur 99,35 A 99,35 A wolt kl 67. OOeur 5,35 103,40 - 103,15 bng 5'/. 00-03euro 4,45 102,00 A 102,00 A kpn 4 99-04euro 6,43 93,00 A 93,00 A wolt.kl 57.- 99eur 5,32 100,60 - 100,79 bng 5 98-05euro 4,57 101,35 A 101,55 A kpn 6,830 00-01$ 100,00 A 100,00 A wolt.kl 57.98 5,76 97,00 97,10 - bng 47«01-06eur 4,70 99,75 A 100,20 - kpn 6,05 00-03euro 5,81 100,35 100,45 wuh 57? 96-08 100,07 A 100,01 STAATSLENINGEN v.k. nl 87.911-11 101,87 nl 87.92-07 119,90 nl 87? 911-11 117,25 nl 87.921-02 103,25 nl 87.9211-02 104,40 nl 87.92-071-11 117,95 nl 87.92-071-11 119,05 nl 77.95-05 111,40 nl 77,93-23 126,65 nl 77,95-10 118,75 nl 77.94-04 108,74 nl 7 93-03 104,60 nl 7 95-05 108,90 nl 67.95-05 108,55 nl 67,93-03 104,02 nl 6 96-06 106,10 nl 57. 94-04 103,45 nl 57.96-02 101,82 nl 57.97-07 105,70 nl 57,98-28 102,10 nl 57,00-10 104,75 nl 57.98-08 103,20 nl 47.00-03 100,60 nl 37.99-09 92,95 nl 3 99-02 98,70 nl grb 37,d 65,40b nl grb 3d 54,55 nl grb 27,d 45,45 WISSELKOERSEN amerikaanse dlr austrahsche dlr belgische frk (100) Canadese dlr deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) hongkongdlr(lOO) Ierse pond israel shekel ital.lire (10.000) japanse yen (10 000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr. (100) Zwitserse frk (100) inwissel 2,3835 5 1.1730 5,46290 1.5190 29,04 112,674 3,4570 Be 37,0637 33,5953 0,6467 28,90 2,798135 0,54 11,3812 200,10 26,18 16.015 n 1,0992 1,3245 0,000094 0,2640 23,31 143,00 kopen van vreemde valuta GWK als provisiekosten 1,75 proefde het aankoopbedrag plus vijf guide C verkoop van vreemae valuta aan l< Is het kostenpercentage 2,25 proce ISF het verkoopbedrag plus vijf gulden EDELMETALEN Amsterdam - Prijzen van vorige beirfjgy ril Goud/kg onbewerkt 20.170-21.170 bewerkt 22.770 Zilver/kg onbewerkt 305,00-375,00 30C 420,00 M C0I 201 k° ki

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 8