'Die dikke pens heb ik van de geldzorgen' 9 Theo van Gogh: een bedrijvig baasje ZATERDAG 27 JANUARI Theo van Gogh, telg uit een wereldberoemde familie. Zijn tong is scherp, zijn beruchte columns - tegenwoordig op internet - schrijft hij in dezelfde toon. Hij is een begenadigd tv-interviewer met oprechte belangstelling voor zijn gasten. Maar vóór al het andere blijft Van Gogh de dwarse cineast die nooit zal ophouden de burgers te kastijden, op het gevaar af dat slechts een handjevol bioscoopgangers zich aan die behandeling uitlevert. Het zou nu anders moeten gaan met zijn nieuwste opus, 'Baby Blue', een ingenieuze psychothriller waarvan de maker hoopt dat hij een breed publiek kan bekoren. De bijtende spot heeft een glanzende vorm gekregen. Theo van Gogh ontvangt in zijn bo- venwoning in de Watergraafsmeer. Daar is hij neergestreken om te kunnen leven in de buurt van zijn thans negenjarige zoontje dat een straat verderop woont bij de moe der. Theo noemt zijn stek een huis voor doortrekkende troepen. „Ik vermaak me pri ma met de vrouwen. Maar mijn kind vind ik belangrijker en mijn échte leven zit in mijn films." De cineast heeft kortom vrede met zijn be staan als bohémien, zeker als hij het afzet te gen het leven in de dure nieuwbouwwijk van Almere waar zijn film Baby Blue zich heet af te spelen. „Het is wel niet echt Almere, we draaiden in Ouderkerk aan de Amstel, maar het gaat om het idee: Suburbia. Daar wil je niet eens dood gevonden worden. Het leuke was, toen we er gingen draaien, hadden we de bedoeling de straat af te zetten. Maar er komt daar geen auto voorbij, geen fiets, niks." De filmkunstenaar heeft zich schuin over zijn divan gevleid en ligt erbij als de kedive van Caïro. Theo beaamt dat Baby Blue eigen lijk vooral sterk is als een satirisch portret van een bepaalde manier van modern leven. „Je hebt gelijk, maar daar kan ik hem niet op verkopen, noch aan de pers, noch aan het publiek, noch aan de financiers. Die zien het als een extraatje, als ze het al zien. Zeker de financiers gaan puur voor het verhaaltje. En dit verhaal vind ik sterk Een plot die drie keer een wending neemt die je niet ver wacht. Maar je moet goed opletten. Het is geen film waarbij jeJui achterover kunt leu nen. Niemand is te vertrouwen. Dit is een spel met uitsluitend doorgestoken kaarten." Het script werd aangedragen door thriller auteur Tomas Ross en het behelst de gecom pliceerde relatie tussen twee tegenover el kaar woonachtige en overspelige echtparen. Schijnbaar is er van vriendschappelijke co ëxistentie sprake, in werkelijkheid bedriegen ze elkaar vierdubbel. Roeland Fernhout en Nienke Römer vor men een Nederlands koppel, Oliver Cotten en Susan Vidler zijn de nieuwe, Engelse bu ren. Er wordt om vaderschap gevochten en er wordt met levensverzekeringen gefrau deerd. Er vallen drie lijken. Pas in de laatste minuten wordt het patroon duidelijk, maar er liggen dan nog zo veel mogelijkheden open dat de cineast erover denkt een ver volgfilm te gaan maken onder de titel Baby Black. Vreugde Theo van Gogh: „Het was een vreugde om met die Engelsen te werken. Ik ben drie keer naar Londen geweest om naar acteurs en ac trices te kijken. We hadden twee miljoen gul den en hoorden drie weken voor het draaien dat er een paar miljoen bij waren gekomen. Toen hadden we het gevoel: We gaan nu een ster aantrekken. Hetgeen natuurlijk nooit lukt op zo'n korte termijn. Maar we hadden wèl twee mensen nodig. Ik ben er heen ge weest samen met casting director Job Gos- schalk en het was fantastisch om al die be kende gezichten van de Britse tv te zien langs paraderen. Tachtig heb ik er laten opdraven. Veertig acteurs en veertig actrices. Die had den dus tevoren het script gelezen en moes ten uitleggen wat ze ervan zouden kunnen maken. Fascinerend. Toen ik had gekozen voor Susan en Oliver, heb ik hen meteen naar Nederland gehaald en heb ik pagina voor pagina de dialogen met ze doorgeno men om er soepel Engels van te maken. Dat is noodzakelijk, want het gaat over mensen die liegen en bedriegen en dan is het extra belangrijk dat ze echt zijn. Zestig procent van de dialogen zijn in het Engels en daar komen ook Roeland Fernhout en Nienke Römer uitstekend mee weg. Daar is grote zorg aan besteed, want Baby Blue moet de internationale markt op. Zeker als je ook in de Engelstalige wereld aan de bak wil komen, mogen dialogen niet stuntelig klin ken. Theo van Gogh kan niet begrijpen waar om zijn Nederlandse collega's daar vaak veel te licht over denken. „Ik heb insiders gesproken die Down al hebben gezien, de nieuwe film van Dick Maas. Die kost 26 miljoen gulden. Maar ik hoor dat daar weer van die Nederlanders in rondlopen die dat bedonderde Engels spre ken waardoor je er geen bal van gelooft. Dom! Dick Maas is natuurlijk een fantasti sche regisseur, maar hij is niet geïnteresseerd in acteren. In Do Not Disturb had hij William Hurt, dat is dan een grote ster, maar die deed het enkel voor de poen en dat was te merken ook. Echt lachen moet ik om Rudolf van den Berg die nu werkt met Burt Reynolds. Burt heeft meteen gezegd: 'Ik acteer al veertig jaar. Jij hoeft mij niks te vertellen!' Een ster hebben is mooi, maar je moet hem als regis seur wel aankunnen. Ik heb geen sterren, Theo van Gogh: „Mijn échte leven zit in mijn films." maar wel heel goede acteurs met wie ten minste goed te praten viel en die zich lieten prikkelen in hun fantasie." Als hij nieuwe koffie gaat inschenken, dwar relen zijn gedachten even een andere kant op: „Die jongen van mij komt hier laatst langs en loopt te zingen 'Onze meester is een homo!' Ik zeg tegen hem: 'Daar moet jij niet zo raar over doen. Ik heb zelf ook wel eens met kerels in bed gelegen'. Daar werd hij even stil van. Ik heb nou gehoord dat hij op school heeft lopen zingen: 'Mijn vader is een homo!' Ach, het is mooi dat hij tenminste zingt." MINI-HELIKOPTER Terug naar film. Theo van Gogh, die tot op heden voornamelijk low budget-producties heeft geregisseerd, legt uit wat een lekker ge voel het geeft als er eens een keer niet op de kosten beknibbeld hoeft te worden. Er was zelfs geld voor reclamespots op de televisie, vertelt hij, alsof het een soort godswonder betreft. Toch is het niet alleen maar een voordeel als er ineens meer geld kan worden stuk geslagen. „Het betekent ook meer gedoe. Ik kon in eens shots maken met een mini-helikopter die gehuurd werd voor dertigduizend gulden per dag. Dat ding, nog geen meter lang, gaat met een camera de lucht in en wordt radio grafisch bestuurd. Zoals een modelvliegtuig je, wat het ook eigenlijk is. Daar kun je alles mee doen en wat hij daar boven filmt, zie ik beneden op een schermpje. Sinds een jaar of vijf is dit the big thing. Alle mannelijke leden van de crew werden weer kleine jongetjes en kwamen daar allemaal bovenop staan alsof ze niks anders te doen hadden. Maar dan moet je een zeilongeluk filmen en blijkt het helikopterje alleen de lucht in te kunnen tot windkracht 3. En om een zeil boot te laten omslaan, heb je minstens wind kracht 6 nodig. Kortom, het blijft gedonder. Ik moet daar met een serieus gezicht bij staan alsof ik alles onder controle heb, maar denk intussen: 'Had ik me maar bij tv gehou den. Dan kun je tenminste achter mekaar doordraaien.' Een van mijn beste films is nog altijd Hoe Ik Mijn Moeder Vermoordde, an derhalf uur televisie, in twee dagen opgeno men. Alleen maar twee mensen die oorlog FOTO GPD HARMEN DE JONG met elkaar maken. Dat is mooi." Van Gogh heeft het niet zo op techniek en bekent dat hij het liefst sprekende koppen in beeld brengt. Hij is dol op mensen die elkaar harde waarheden inpeperen met rationele of op zijn minst emotionele intelligentie. „Ik geloof niet in keukenrealisme. Film moet voor mij een verheviging zijn van de werkelijkheid. Er moeten dingen worden ge zegd waar je later nog eens over gaat naden ken. Daarom maak ik zo veel werk van de dialogen. Dat is voor mij de ziel en de adem van de film, niet het camerawerk. Ik wil naar mensen kunnen kijken. Voor de dialogen heb ik, net als eerder voor Blind Date, heer lijk samengewerkt met Kim van Kooten. Zij is hartstikke goed. Je geeft haar een onderwerp, zoals: die kerel heeft zijn moeder in haar kont genaaid. En zij verzint daar dan een lek ker scherpe dialoog bij. Blind Date komt nu op de planken. Liz Snoyink en Peter Tuin man gaan het spelen onder regie van Porgy Franssen. Een hele eer voor mij, maar wel dankzij de kracht van Kim. Ik wil binnenkort een film met haar maken omdat ze tevens voortreffelijk acteren kan. De camera houdt van haar. Maar je zou eigenlijk moeten pro beren om haar juist niet zo mooi te laten zijn, want dan pas komt de ziel bloot. Schoonheid leidt af." Theo heeft nog meer filmplannen. „Ik wil ook Sjors Sjimmie gaan maken. Een git zwarte komedie over een mannenvriend- schap. Een neger en een blanke. Heel wreed .maar ook heel leuk. Ik heb daar een erg goed scenario voor gekregen van Koos Terpstra. En ik heb plannen voor Home Is Where The Heart Is, een script dat ik zelf heb gekocht van Gwen Eckhaus die in Baby Blue de nieuwsgierige buurvrouw speelt. Het gaat over een jongen van dertien die de minnaar van zijn moeder om zeep helpt Dat biedt dus een fantastisch moreel dilemma omdat die vrouw moet kiezen: Ga ik levenslang de bak in of die jongen?" Schraapzucht Juist omdat hij nog zo veel mooie films wil maken, is Theo van Gogh verbolgen over het afblazen van de fiscale maatregel waarmee sinds het jaar 2000 zo veel extra geld in de filmindustrie werd gepompt. Particuliere be leggers konden investeren in films zonder ri sico verlies te lijden en met royale perspec tieven op rendement van 30 tot 50 procent. Over elf maanden is dat feest voorbij. „We hadden bijna een florerend filmkli maat, maar het is binnen een jaar om zeep geholpen door de schraapzucht van een paar producenten. Er is zo veel misbruik van de fiscale maatregel gemaakt door types als Chris Brouwer en Léon de Winter dat het po litiek niet overeind viel te houden. De Winter is er nu uitgegooid bij Delta Lloyd omdat hij schermde met contracten en toezeggingen die niet bleken te kloppen. Chris Brouwer maakte The Little Vampire voor 40 miljoen gulden en 39 miljoen verdwijnt naar Duits land. Hallo! Het ging toch om het stimuleren van de Néderlandse filmindustrie? Heb je Babs gezien? Die is gemaakt voor vijf miljoen gulden. Ik zie dat en denk: Waar is dat geld dan gebleven? Het is gedraaid op video! Dat heeft geen drol gekost. Hetzelfde met de veelgeprezen Mariken. Die heeft ze ven miljoen gekost, maar is gedraaid op 16 millimeter en heeft waardeloos geluid. Ik schat dat er minstens tweeënhalf miljoen in verkeerde zakken is verdwenen. Nu wordt de fiscale regeling afgeschaft per 31 december 2001 en gaan ze een fonds creëren met 100 miljoen gulden, hoor ik van staatssecretaris Rick van der Ploeg. Maar dan zijn we weer terug bij al die subsidiecommissies van vroe ger. Jammer, want met de huidige regeling kwam er 500 miljoen gulden beschikbaar." Een gevolg van de kortstondige goldrush is dat de kostprijs van films in Nederland met 40 procent is gestegen. „En dat blijft zo, ter wijl de soufflé intussen in elkaar is gestort. Dat vind ik zo zielig voor iemand als Jos Stel ling, die dan wèl deugt maar die nu de boot mist op een of andere manier. Dat komt door De Wiegende Hollander, zijn levenswerk dat uit de hand is gelopen omdat er geen goed script was. Daarna maakte hij die film No Trains, No Planes, die overal naar festi vals moet, maar nergens door de douane komt. Omdat ze daar zo'n filmblik bekijken en lezen wat er op staat: No Trains, No Pla nes. Dan raakt men in verwarring en stuurt het blik met een auto terug naar Utrecht. Ty pisch Jos, zoiets." Van Gogh Museum Hij excuseert zich dat hij te veel over geld heeft gepraat. „Maar vrijheid is geld en geld is vrijheid. Geld, om te maken wat je wil: in teressante films waar dan in Godsnaam maar niet zo veel mensen naartoe gaan. Be grijp je wel? Geldzorgen, dat is waar ik die dikke pens van heb gekregen. Het geloof der vaderen in mijn familie is de sociaal-demo cratie. Het gevolg is dat iemand in de jaren vijftig op het onzalige idee is gekomen om 300 schilderijen en 600 tekeningen van Vin cent aan de staat weg te schenken, opdat er een museum voor zou worden gebouwd. Daardoor ben ik zes miljard gulden misgelo pen ongeveer. Als mijn familie niet zo al truïstisch was geweest had ik aldoor films achter elkaar kunnen blijven maken. Wat zou dat heerlijk zijn geweest. Ik stond een keer voor het Veronica-pro- gramma War Is Het Hier Toch Gezellig in de stromende regen voor het Van Gogh Muse um en ik heb geroepen: 'Ik wil mijn schilde rijen terug, want dan hoef ik dit shitpro- gramma niet meer te presenteren!' Ik ben nu van plan om een Theo van Gogh Museum te openen. Dat komt dan in de telefoongids te staan pal boven het Vincent van Gogh Museum. Daar laat ik dan al leen maar mijn eigen films zien. Ja, dat lijkt me wel wat. PIETER VAN LIER0P

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 52