Duitse regering: Hardere aanpak van extreem-rechts Bedrijfsleven speelt Sinterklaas in Philadelphia Oppositie Zimbabwe kruipt in haar schulp Buitenland Politieke opponenten geven Wahid weer beetje lucht Franse Concordes blijven nog aan de grond CV-KETEL NODIG? Eerste proces in schandaal rond CDU Bouterse komt toch met fleigen presidentskandidaat /VOENSDAG 2 AUGUSTUS 2000 Japanse walvisvaarders uitgevaren Tokyo In weerwil van internationale protesten zijn vijf Japanse walvisvaarders uitgevaren voor de jacht. Behalve de gebruikelij ke dwergvinvissen worden nu ook potvissen en bryde-walvissen bejaagd. Volgens Japan zijn daar voldoende exemplaren van. Tijdens de huidige jacht, die tot eind september duurt, zullen 100 dwergvinvissen, 50 brydes en tien potvissen gevangen wor den. Japanners jagen al meer dan duizend jaar op walvissen, waarvan het vlees gewild is. Vorig jaar heeft Japan 400 dwerg- jj, vinvissen gevangen in het kader van 'wetenschappelijk onder- V zoek'. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat echter een dek- mantel voor de commerciële jacht, die in 1986 door de Interna- J tionale Walvisvaartcommissie werd verboden. Noorwegen verlengt walvisjacht oslo Noorwegen heeft intussen het walvisjachtseizoen op de Noordzee met een maand verlengd wegens teleurstellende vangsten. De jacht werd verlengd tot 31 augustus, nadat walvis vaarders slechts 70 dwergvinvissen hadden gevangen, terwijl Noorwegen een vangstquotum van 244 voor de Noordzee kent. In het noordelijke deel van de Atiantische Oceaan en de Ba- rentszee vingen de Noorse walvisjagers slechts 470 van de toe gestane 655 dwergvinvissen. Het ministerie wijt de magere vangst aan het slechte weer. Door de hoge golven en de bewol king zijn de dieren moeilijker te zien in het water. Treinverkeer Irak-Syrië hersteld bagdad Het treinverkeer tussen Irak en Syrië wordt op 11 au gustus hervat. Achttien jaar geleden reden er voor het laatst trei nen tussen de buurlanden. De hervatting van het spoorverkeer duidt op een verbetering van de betrekkingen, die waren ver zuurd tijdens de twee Golfoorlogen. Irak en Syrië besloten vori ge maand al de onderlinge handel op te voeren, volgens de voorwaarden van het olie-voor-voedselprogramma van de Ver enigde Naties. Dat bepaalt dat Irak een beperkte hoeveelheid olie uitvoeren om met de opbrengst humanitaire goederen te kopen voor zijn noodlijdende bevolking, en vormt een uitzon dering op de sancties die tegen Irak werden afgekondigd nadat het land in augustus 1990 Koeweit binnenviel. Tunnel tussen Westoever en Jeruzalem Jeruzalem Israëlische tunnelbouwets hebben gisteren de laat ste hand gelegd aan een tunnel die Jeruzalem verbindt met de grootste joodse nederzetting op de omstreden Westelijke Jor- daanoever. Burgemeester Olmert van Jeruzalem zei dat Maaleh Adumim met zijn 25.000 inwoners 'nu deel uitmaakt van Jeru zalem'. De 600 meter lange tunnel is onderdeel van een plan om afgelegen joodse gebieden die omgeven worden door Pales tijnse wijken met het stadscentrum te verbinden. Maaleh Adu- 1 min is in feite een slaapstad van Jeruzalem. De tunnel gaat ove rigens pas over twee jaar open. Tot die tijd is het verkeer aange- I wezen op de bestaande weg, die veel ongelukken kent. Twintig doden door modderstromen sao paulo In het noordoosten van Brazilië zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen door modderstromen die het I gevolg waren van vier dagen van hevige regenval. Bijna 10.000 j mensen moesten hun huis verlaten, meldden de burgerbe- scherming en de Braziliaanse media gisteren. Veertien slachtof- j fers vielen in en om de havenstad Recife in de gelijknamige J deelstaat, de zes andere in de buurstaat Alagoas. Omdat de re- I gen aanhoudt, worden er meer modderstromen verwacht. I Hindoe-pelgrims Kashmir aangevallen I srinagar Islamitische militanten in Kashmir hebben de afgelo- I pen dag bij drie slachtpartijen en een serie aanvallen zeker 74 mensen gedood, meest hindoes. Bij de eerste slachtpartij met zeker 22 doden openden de militanten het vuur op een markt in 1 Pahalgam, volgens de politie een belangrijke stop voor hindoe pelgrims die onderweg zijn naar de grotten van Amarmath. Woedende hindoes gingen na de schietpartij de straat op. Zij J schreeuwden leuzen tegen de moslimgemeenschap, en hadden het ook op de politie voorzien. India vecht al vijftig jaar met Pa- kistan om Kashmir, een grensprovincie in het Himalaya-geberg- 1 i te. In het Indiase deel van het gebied zijn islamitische guerrilla- I strijders actief, die aansluiting bij Pakistan willen. il Polen gaat omstreden dam bouwen pi Warschau Ondanks protesten van milieubeschermers heeft de EJ Poolse regering gisteren een plan goedgekeurd voor de bouw I van een dam in de rivier de Vistula bij Nieszawa, ten noordwes ten van Warschau. Het bouwwerk moet een andere dam bij Wloclawek, verder naar het zuiden, beschermen. Die zou de waterdruk niet langer kunnen weerstaan. De dam bij Wloclawek houdt giftig rivierslib tegen, dat in de Vistula terecht komt als de nieuwe dam niet wordt aangelegd, zegt de regering. De Vistula stroomt door Warschau en mondt uit in de Oostzee. Volgens te genstanders tast de nieuwe dam de leefomgeving van vissen en vogels aan. Het Wereld Natuurfonds drong eerder aan op het J schrappen van het project. Sharia verspreidt zich over Nigeria i katsina De sharia, de islamitische wetgeving, is gisteren in een I vijfde Noord-Nigeriaanse deelstaat ingevoerd. De gouverneur van de overwegend door moslims bevolkte deelstaat Katsina j opende feestelijk de eerste sharia-gerechtshoven. Nigeria wordt 1 al geruime tijd verdeeld door de invoering van de islamitische wet in het noorden, die tot bloedige conflicten met de niet-isla- mitische minderheid in het gebied leidt. In de deelstaat Kaduna werd de sharia weer afgeschaft nadat honderden doden waren gevallen bij gevechten tussen geloofsgroepen. Enkele staten in het olierijke en overwegend niet-islamitische zuiden hebben al gedreigd de oliedollars uit protest tegen de islamisering niet meer aan de federale kas af te dragen. Dieselolie stroomt in de Taag madrid Op de rivier de Taag in Spanje drijft een tien kilometer lange vlek dieselolie. Volgens het Spaanse ministerie van milieu is de brandstof weggelekt uit kapotte tanks van een energiecen trale bij Toledo in Midden-Spanje. Het zou gaan om een enor me hoeveelheid diesel. Een radiozender spreekt van 250.000 li ter. Over de oorzaak van het lek is nog niets bekend. Bewoners van plaatsen stroomafwaarts is afgeraden het rivierwater te ge bruiken. De autoriteiten hopen de olie bij een lager geleden stuwmeer onder controle te krijgen. De Taag is de langste rivier van het Iberisch schiereiland. Ze mondt bij de Portugese hoofd stad Lissabon uit in de Atlantische Oceaan. Paramaribo anp r zijn toch twee kandidaten roor de presidentsverkiezingen lie vrijdag in Suriname worden gehouden. Het Nieuw Front, dat de regeringscoalitie zal vor- nen, heeft zoals verwacht Ro- "ïald Venetiaan voorgedragen. 3e Millennium Combinatie, de jrootste oppositiefractie onder eiding van oud-legerleider Desi louterse, heeft onverwachts iistrictscommissaris Rashied Doekhi als kandidaat naar vo- en geschoven. Bouterse had eerder ver- BBdaard bereid te zijn Venetiaan jte steunen. Algemeen wordt Geweld van neonazi's schrikt investeerders af yogyakarta De Duitse regering heeft gisteren een aantal maatregelen aangekondigd om het geweld door neonazi's de kop in te drukken. Joodse instellingen zullen beter worden be veiligd. De politie zal sterker aanwezig zijn bij extreem rechtse demonstraties. En nazi-propaganda op het inter net zal worden bestreden. treem-rechts geweld niet langer stilzwijgend wordt toegestaan. Duitsland wordt momenteel overspoeld door een golf van geweld uit extreem-rechtse hoek. De binnenlandse veilig heidsdienst maakte gisteren be kend dat er in juni 129 van zul ke incidenten hebben plaatsge vonden. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn bovendien 157 antisemitische voorvallen gere gistreerd. Eerder werd al gecon- berlun peter van nuusenburg correspondent De minister van binnenlandse zaken, Schily, hield gisteren een telefoon-conferentie met de staatssecretarissen van binnen landse zaken, justitie en jeugd zaken uit de zestien deelstaten. Ze besloten het beleid tegen neonazi's beter te coördineren. Doel is om een maatschappelijk klimaat te scheppen waarin ex- stateerd dat de organisatie en bewapening van de neonazi's steeds beter wordt. De meeste incidenten vinden plaats in het oosten van het land, waar twintig procent van de bevolking woont. Ze varië ren van het meedragen van na zi-vlaggen bij demonstraties tot het schenden van joodse gra ven en het mishandelen en doodknuppelen van zwarten, Turken, Vietnamezen, punks en zwervers. De opvallende besluitvaar digheid van de politici wordt mede ingegeven door zorgen over het imago van Duitsland in het buitenland. Inmiddels heeft ook het bedrijfsleven de noodklok geluid. Een econo misch instituut in Halle heeft vastgesteld dat het geweld bui tenlandse investeerders af schrikt. Ook computerspecialis ten uit India, die de regering naar Duitsland wil lokken, staan om dezelfde reden niet in de rij voor een verblijfsvergun ning. Sommige politici gaan de gis teren afgesproken maatregelen niet ver genoeg. Premier Ga briel van Nedersaksen pleitte voor het verbieden van ex- treem-rechtse demonstraties. De Beierse minister van bin nenlandse zaken, Beckstein, wil een verbod van de extreem rechtse Nationale Partij Duits land (NPD), een verzamelbek- ken van oude en nieuwe nazi's. Bijzonder beraad in Yogvakarta lukt omdat Megawati verstek liet gaan. Wahids regering kampt met grote problemen. Het bloedver gieten op de Molukken en in Atjeh houdt aan en de econo mie wil nog steeds niet echt op gang komen na de diepe crisis van 1997-'98. Binnen het leger is beovendien verzet tegen de mocratische hervormingen die voorzien in een veel geringere politieke rol van de strijdkrach- De Concordes van Air France blijven voor lopig nog aan de grond. Volgens de Franse dienst voor de burgerluchtvaart is er nog steeds geen duidelijkheid over de aanlei ding van het ongeluk van vorige week dins dag met het supersonisch toestel bij Parijs. Deskundigen hebben daarom nog niet kunnen uitmaken of er extra veiligheids maatregelen moeten worden getroffen. De Franse pilotenvakbond sprak van 'een wijze beslissing'. ,,Het is voor piloten erg belangrijk dat ze hun vliegtuig kunnen ver trouwen", aldus vice-voorzitter Patrick Au- guin. Volgens Alain Monnier, het hoofd van de speciale onderzoekscommissie, kan het nog wel anderhalf jaar of langer duren voordat de echte oorzaak van de ramp dui delijk is. De onderzoekers denken intussen dat de brand in de linkervleugel van het ramptoe stel niet is begonnen in een motor, maar in de brandstoftank. Een brokstuk dat op de startbaan is gevonden, lijkt een stuk van de tank te zijn. Eerder leek het erop dat de motor als eerste in brand was geraakt. British Airways kreeg gisteren opnieuw te maken een technisch probleem bij een van zijn zeven Concordes. Het toestel moest voor een reparatie aan de grond blijven, en de de passagiers werden op een andere Concorde gezet. Het incident was het vier de in drie dagen tijd. British Airways heeft de Concordes na de ramp slechts één dag aan de grond gehouden. President Abdurrahman Wahid van Indonesië heeft wat lucht gekregen van zijn voornaamste politieke opponenten. Voorzit ter Amien Rais van het Raadge vend Volkscongres (MPR) heeft verklaard dat hij afziet van een poging Wahid ten val te bren gen tijdens de MPR-zitting die volgende week in Jakarta be gint. Hij sloot echter niet uit dat eind dit jaar alsnog een poging daartoe volgt. Dat is het resultaat van een bijzondere bijeenkomst in de Javaanse sultansstad Yogyakar- ta. Wahid sprak daar met vice- president Megawati Sukarno putri, parlementsvoorzitter Ak- bar Tandjung en Amien Rais. Op een persconferentie na af loop van het beraad noemde Wahid de berichten in de Indo nesische media over een schei ding der geesten in zijn coalitie regering overdreven. Andere deelnemers noemden de bij eenkomst positief, al is er geen concreet aWcoord gesloten. ,,We hopen dat het overleg ertoe leidt dat de politieke situatie verbetert", aldus Akbar Tand jung. Volgens Rais zijn 'de spanningen verminderd'. De bijeenkomst werd gehou den in de kraton (het sultans- paleis) van Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono X had de groep uitgenodigd nadat een soortgelijke verzoeningsbijeen komst vorige maand was mis- Laat dan nu een hoogrendement combi/cvketd installeren met GarantieLease van Warmte-Garant Gegarandeerd het hele jaar warmte en warm water voor enkele tientjes k per maand! philadelphia john wanders correspondent Politiek en bedrijfsleven zijn in de Verenigde Staten even on losmakelijk verbonden als Aste- rix en Obelix. Dat wordt weer eens fraai zichtbaar op de na tionale conventie van de Repu blikeinse Partij in Philadelphia. Concerns als AT&T, General Motors, Prudential, Seagram, Reliant en Daimler-Chrysler zetten de geldkraan opzichtig open. Gratis biefstuk, bier, whisky, wodka, telefoonkaar ten. De duizenden conventie- gangers laten zich zonder te rughoudendheid fêteren. Tijd stip en plaats van de eerstvol gende interessante receptie vormen voorname gesprekstof. Er is ruimschoots tijd voor eten en drinken. Het eigenlijke doel van de conferentie, het aanwij zen van een Republikeinse kan didaat voor het presidentschap, is immers allang verwezenlijkt. De moderne partijconventie is een mooi verpakte lege huls. Het is een buitengewoon Ame rikaans schouwspel. Temidden van alle loze belof ten, het patriottisme, de confet ti, het rood, wit en blauw, de lichtshow en het trompetge schal zou je bijna gaan geloven dat de Amerikaanse unie elke vier jaar opnieuw wordt gebo ren. De Republikeinen staan en masse rond het kraambed van hun presidentskandidaat Geor ge W. Bush. Weinigen twijfelen eraan dat Bush in november tot de nieuwe leider van het land zal worden gekozen. Openlijk speculeren de conferentiegan gers wie welke post krijgt in een regering-Bush. Intussen smeedt het bedrijfsle- Terwijl Republikeinse conventiegangers zich elders in de watten lieten leggen door het bedrijfsleven, woonden (vlnr) oud-president Gerald Ford, Barbara Bush, een gapende George Bush senior en de voormalige First Lady Nancy Reagan het politieke deel van de dag bij. foto AFP STAN HONDA ven nóg inniger banden met de mogelijk nieuwe machtheb bers. Zoals het dat over twee weken ook zal doen met de De mocraten, die dan in Los Ange les hun presidentskandidaat Al Gore in het zadel zullen hijsen. In de door Democraten en Re publikeinen gedomineerde Amerikaanse politiek zijn altijd twee paarden in de race. Als respectabel ondernemer be hoor je op beide te wedden om, ongeacht de verkiezingsuitslag, weer voor vier jaar verzekerd te zijn van een soepele toegang tot de machthebbers. Vandaar de miljoenen dollars aan schenkingen. Vandaar al die recepties, al dat gratis eten en drinken. Terwijl tweedui zend demonstranten in het centrum van Philadelphia de monstreerden tegen de wijd verbreide armoede in de VS, gaf Daimler-Chrysler een receptie voor het enige zwarte Congres lid van de Republikeinse Partij, J.C. Watts uit Oklahoma. Kos ten: 600.000 gulden. Onder de receptiegangers, die luisterden naar live-muziek van The Temptations, werd een auto van een halve ton verloot. Spoorwegmaatschappij Union Pacific liet voor de gelegenheid een achthonderd meter lange spoorlijn aanleggen naar het congrescentrum. In het pluche van sjieke treinwagons kunnen Republikeinen zich nog tot vrij dag volproppen met krab, zalm, champagne, kaviaar en nog veel meer. Vooropgesteld dat ze in wetgevende zin iets in de melk te brokkelen hebben. Zo niet, dan ontbreekt hun naam onge twijfeld op de lange lijst van ge nodigden. Want het spel wordt spijkerhard gespeeld. Maar geen nood, ook voor de minde re goden van de Republikeinse partij valt in Philadelphia zon der moeite een gratis maaltijd te versieren. Xs™" J Snelle I 0800 J SERVICE! f omomr Warmto VGarant postbus 235, 2980 AE Ridderkerk augsburg afp-anp In het smeergeldschandaal rond de Duitse christen-demo cratische partij (CDU) komt het volgend jaar tot een eerste pro ces. Dit hebben justitiële bron nen in de Beierse stad Augs burg gisteren bekend gemaakt. De belangrijkste aangeklaag de is wapenhandelaar Karl- heinz Schreiber. Hij wordt er van verdacht samen met twee voormalige managers van staal bedrijf Thyssen-Krupp begin ja ren negentig betrokken te zijn geweest bij een smeergeldaffai re. De zaak heeft te maken met de levering van 36 tanks aan Saudi-Arabië, waar mogelijk ook de voormalige financiële topman van de CDU, Walther Leisier Kiep, bij betrokken was. Tegen Kiep en Schreider is in maart dit jaar een vooronder zoek gestart. Uit het onderzoek blijkt dat de aanklacht tegen Kiep in gro te lijnen niet gegrond is. Vol gens rechter Hofirneister is het niet denkbaar dat Kiep met het aannemen van een miljoen mark van Schreiber heeft mee gewerkt aan belastinontduiking door de wapenhandelaar. Vol gens Hofmeister kan het proces ook bij afwezigheid van Schrei ber beginnen. De wapenhande laar woont in Canada. Rashied Doekhi naar voren geschoven aangenomen dat Doekhi, die geen schijn van kans maakt, kandidaat is gesteld uit protest tegen de vernedering die Bou terse moest ondergaan bij zijn beëdiging als parlementariër. Nieuw Front-fractievoorzitter Rodgers haalde toen fel uit over het verleden van de ex-coup pleger. Doekhi is een zeer goe de vriend van Bouterse. Het Nieuw Front heeft boos gereageerd op de kandidaat stelling van Doekhi. ,,Dit laat weer eens zien dat de privé-be- langen van Bouterse voor het nationaal belang worden ge steld", verklaarde parlementari ër Arnold Kruisland. KFOR-militair veroordeeld wegens moord WURZBURG AP Een Amerikaanse militair van de internationale vre desmacht KFOR is gisteren veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid tot vervroeg de vrijlating. De sergeant heeft bekend in Kosovo een elfjarig meisje te hebben verkracht en vermoord. Een Amerikaanse militai re rechtbank in het Duitse Würzburg had nog geen uur nodig om Frank Rong- hi (36) tot de maximum straf te veroordelen. Rong- hi, die tevens oneervol wordt ontslagen uit de krijgsmacht, zijn rang kwijtraakt en zijn wedde verbeurd verklaard ziet, had eerder op de dag voor het eerst sinds zijn arresta tie zes maanden geleden een verklaring afgelegd, waarin hij zijn spijt betuig de aan de familie van Meri ta Shabiu. „ik weet niet wat er die dag misging", ver klaarde hij. „Ik waag om vergeving." De verkrach ting vond plaats op 13 ja nuari van dit jaar. Dreigement Mugabe werpt onmiddellijk vruchten af men en geïmplementeerd'. Over de samenwerking met de oorlogsveteranen maakte de minister zich geen zorgen. „De veteranen vallen technisch ge zien onder het ministerie van defensie, en dus zal de aanwe zigheid van militairen op de boerderijen geen problemen geven." En zo is de dreiging die uitging van een massale staking tegen Mugabe veranderd in een di recte bedreiging van de boeren en de nieuwe oppositie. De MDC heeft volgens ZANU-PF gekozen voor het blanke groot kapitaal en tegen de arme land loze Zimbabwanen. Het is de holle retoriek van voor de verkiezingen. De uitslag van die verkiezingen - ZANU-PF be haalde met behulp van veel ge weld en intimidatie een mini male overwinning - heeft aan getoond dat het land toe is aan een ander soort boodschap. Kiezen voor nog meer en geor ganiseerd geweld om alle oppo sitie klein te krijgen, is Zimbab we veroordelen tot een burger oorlog. De enige hoop voor het land is dat het, zoals wel vaker is gebeurd, blijft bij dreigemen ten. pretoria eelco van der linden correspondent Drie dagen zou er in Zimbabwe worden gestaakt tegen het ge weld en de intimidatie waarvan president Mugabe zich nu al vijf maanden bedient. Met de zelfde middelen heeft de presi dent nu bereikt dat alleen van daag het land plat ligt. Het leger komt uit de kazernes. Nog niet voor de noodtoestand, maar om de oorlogsveteranen te hel pen bij het onteigenen en ver delen van blanke boerenbedrij ven. Secretaris Nicholas Mudzenge- rere van de machtige vakcen trale ZCTU noemt de staking van vandaag een 'waarschu wingsschot'. „Eén dag lijkt ons voldoende om de regering van de ernst van de situatie te door dringen", zegt de man die bijna alle 1,2 miljoen arbeiders van Zimbabwe vertegenwoordigt. Drie dagen is misschien wel te lang voor een economie die al volledig op apegap'en ligt, aldus Mudzengerere. De oppositiepartij MDC, voort gekomen uit de vakbeweging en na de laatste verkiezingen een nachtmerrie voor Mugabe, hield zich gisteren op de vlakte. MDC-leider Morgan Tsvangirai zei dat iedere Zimbabwaan Bij gebrek aan activiteiten op de Zimbabwaanse tabaksveiling bladert veilingdirecteur Pat Devenish wat in een tijdschrift. De handel in de voor Zimbabwe economisch zo belangrijke tabak is ernstig verstoord door de acties tegen blanke boeren, foto reuters Howard burditt vandaag de roep om beëindi ging van de wetteloosheid moet ondersteunen. „De regering heeft zelfmoordneigingen en Mugabe toont dat hij alleen met geweld kan overleven", al dus Tsvangirai. Maar over de inkrimping van de actie tot één dag liet hij zich niet uit. Tsvangirai had gisteren de kranten gelezen, en dan vooral The Herald, spreekbuis van Mugabe en zijn partij ZANU- PF. De krant liet tientallen ge zaghebbende personen vertel- lep hoe zeer de staking in gaat tegen de belangen van het land en de bevolking, maar meldde vooral ook dat het leger de her verdeling van land gaat organi seren. Bovendien worden geen 804 boerderijen onteigend, zo als vlak voor de verkiezingen was aangekondigd, maar drie duizend. Het gaat om vijf mil joen hectare land, de helft van de grond die de vierduizend overwegend blanke boeren be zitten. De blanke boeren hadden zich achter de staking geschaard, er op gokkend dat de nieuwe re gering meer zou luisteren naar de stemmen van de internatio nale gemeenschap en minder naar die van de oorlogsvetera nen. Maar het tegenovergestel de lijkt te zijn gebeurd. Zoals de boerenbond CFU zelf meldt, hebben de oorlogsveteranen opdracht gekregen iedere boer die zich aansluit bij de staking te bedreigen en diens boerderij te bezetten. In plaats van land- verdeling 'in overleg' krijgen de boeren te maken met het leger. Minister Chombo van lokaal bestuur en volkshuisvesting zei in The Herald dat het leger no dig is om 500.000 gezinnen naar hun nieuwe land te bren gen en ze te voorzien van zaai goed voordat het regenseizoen begint. Ook zullen de 40.000 soldaten helpen bij het opzet ten van 'communicatiecentra' om 'er zeker van te zijn dat be slissingen snel worden geno-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 5