t HELP JOUW VERENIGING EEN HANDJE O een beroerte zet uw wer op z'n kop FAMILIEBERICHTEN 10-70% KORTING Kastner 50% KORTING 30% KORTING 3 voor f 150,- dan wel 50% korting Giro 860 VRIJDAG 23 JUNI 2000 Opgave per telefoon 023-5 I 50370 Opgavei>er fax 023-53 17337 of 023-5320216 Overlijdensberichten geboorteadvertenties. Dag van plaatsen voor 08.45 uur. Voor de zaterdagkrant vrijdag uiterlijk 16.45 uur. Overige advertenties: Dag vóór plaatsing 12.00 uur Voor de maandageditie: vrijdag 15.00 uur. Zo is het goed, zo moest het altijd zijn: zo zonder vragen, mij geborgen weten; In 't licht van God het donker te vergeten En in Zijn Vaderarm weer kind te zijn, en klein. (Nel Benschop) Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is weggeno men onze lieve zorgzame moeder en oma PIETERTJE GROENEVELD-KOOT weduwe van CORNELIS GROENEVELD op de leeftijd van 80 jaar. Katwijk: J. OUWEHAND-GROENEVELD G. OUWEHAND Oegstgeest: G. KRIJGSMAN-GROENEVELD H. KRIJGSMAN Katwijk: D. RHUNSBURGER- GROENEVELD B. RH1JNSBURGER Rijnsburg: C. VOOYS-GROENEVELD R VOOYS Katwijk: S. GROENEVELD R. HANCOX Apeldoorn: J. GROENEVELD Rijnsburg: J. GROENEVELD A. GROENEVELD-DE KONING Leiden: A. KAREL-GROENEVELD K. KAREL RÜnsburg: M. DRIEBERGEN- GROENEVELD J. DRIEBERGEN Den Haag: C. GROENEVELD Sassenheim: J. GROENEVELD M. GROENEVELD-JANSSEN Klein- en achterkleinkinderen Katwijk. Huize ..De Wilbert", 21 juni 2000 Correspondentieadres: Familie J. Groeneveld Vinkenweg 41 2231 NR Rijnsburg Onze moeder en oma is opgebaard in het rouwcentrum ..De Laatste Eer" aan de Oude Vlietweg 5 te Rjjnsburg, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren op zaterdag 24 juni van 17.00 tot 18.00 uur. 'De rouwdienst zal gehouden worden op maandag 26 juni om 10.30 uur in de Herv. Grote- of Laurentiuskerk aan de Kerkstraat te Rijnsburg. waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Herv. begraafplaats al- Willen degenen die geen rouwkaart ontvan gen hebben, deze advertentie als zodanig be schouwen. Als leven lijden wordt... In ons gezin was Je de spil. ook al stonden we daar niet altijd bij stil Rust nu maar uit. Je hebt je best gedaan en altijd voor ons klaar gestaan. Dankbaar voor alles wat zij in haar leven voor ons heeft betekend geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma JOHANNA MARIA ELISABETH GORTER-SCHILTHUIZEN Joke WIM GORTER JOLANDA en RICHARD STEFAN. CHANTAL. MICHEL WALTER en JOLANDA DAVE Er is gelegenheid tot afscheid nemen op zon dag 25 Juni van 16.00 tot 16.45 uur in het Rouwcentrum Van der Lult. Willem de Zwij gerlaan 1 79 te Leiden. De uitvaartmis zal worden opgedragen maan dag 26 Juni om 14.00 uur in de parochiekerk H. Laurentius. Leidseweg 100 te Voorscho ten. Aansluitend, omstreeks 15.15 uur. zal de be grafenis plaatsvinden op de begraafplaats Ro- senburgh. Rosenburgherlaan te Voorschoten. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de aula van de begraafplaats. Ik ga slapen. Ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Here, houdt ook dag en nacht over mij getrouw de wacht. Wij hebben met elkaar naar het einde toege- leefd. Desondanks is het afscheid nemen voor ons allen moeilijk. Van ons is heengegaan onze lieve, dappere moeder, schoonmoeder en oma ANTONIA FRANCISCA GEMMA PIETERSE-HOPPEN Heino, 30 januari 1919 T Leiden. 21 juni 2000 HANS en JOKE MARK en ANNEMIEKE PATRICK en SUZANNE MARIS KA en TIM KARIN en DENNIS GERARD en ANJA IJÜGE JESSICA RICK RICHARD en PAULINA RENÉ en MIRANDA MONIQUE RAMONA PAUL en NEL ILONKA en NORBERT LINDA en MARTIJN BARRY ERWIN MIEP PETER en LENIE ROBIN en ANDREA STEFAN WENDY GEMMA en GERRIT LETTA en FRANS DANIËLLE MATHIEU ROB MARCEL en SANDRA Correspondentieadres Ommedijkseweg 14 2331 AT Leiden Mamma is overgebracht naar het Rouw centrum Van der Luit. Deijlerweg 127 te Was senaar. alwaar geen bezoek. Op zondag 25 juni zal er om 1 7.00 uur een avondwake gehouden worden in de "Maria Middelares van algenade kerk". Rijndijk 281 te Leiden. De uitvaartmis zal worden opgedragen maan dag 26 juni om 11.30 uur In de bovengenoem de kerk. Aansluitend zullen we haar om 13.00 uur begraven op de begraafplaats "Rhljnhof", Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouw- weg) te Leiden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van de begraaf- Onverwachts hebben we afscheid moeten nemen van onze fijne en gewaardeerde me dewerker en collega HARIN SEWBALAKSING Het overlijden van Harin raakt alle collega's. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en zijn familie. Wij wensen hen veel kracht om dit verlies te kunnen dragen. Namens de medewerkers van Gak Nederland BV kantoor Leiden M. A. HARMS, directeur nooit meer.... MARISKA Wij missen je iedere dag COBY en HANS VAN GERVEN LEIDEN - Lammenschansweg 138, Tel. 071-5766013 (in het pand E mail: info@oldinn.nl, Home-page: http://www.oldinn.nl Tevens filialen in: Hoorn, Zaandam, Dirkshorn Zirkzee woninginrichters) Haarlem. Maandagochtend gesloten. OPHEFFINGS UITVERKOOP op onze hele kollektie verlichting - klokken spiegels - tafels VERLICHTING Haarlemmerstraat 215-217-219 Leiden sinds 1935 Dé Engelse Chesterfield specialist House of England PORTKS'-vakbed ri jf van Oudenallen renovatie V.O.F. Magazijnweg 9 2404 CE Alphen a/d Rgn Telefoon (01721432764 Bij beschikking van de arrondis sementsrechtbank te Roermond van 14 juni 2000. is onder cura tele gesteld: Petrus Joseph Martinus ARTS. geboren te Vierlingsbeek, op 15 maart 1928. wontnde te 5961 SJ Horst. Van Sonsveldstraat 6. met benoeming van J. A. J. ARTS. wonende te 2314 EM Leiden. Aletta Jacobslaan 10 tot curator. Procureur aanvrager: nir. H. J. J. M. van der Bruggen. 2311 CV LEIDEN-BREESTRAAT 90 Al 95 jaar Dé Herenmodezaak van Leiden!! ONZE ZOMERUITVERKOOP START ZATERDAG 24 JUNI 2000 o.a. Jacks Kostuums en Colberts Dressier, Baümler en Dormeuil Merkoverhemden (lange mouw, korte mouw) Openingstijden: (9.30-17.00 uur) dagelijks m.u.v. maandag. Zondag 25 juni geopend van 13.00-17.00 uur! Maandag 26 juni geopend van 13.00-17.00 uur. De gemeente Leiden roept hier bij op de heer M. G. DEUL, ge boren op 2 juli I964, van wie de woon- of verblijfplaats thans in Nederland niet bekend is. om te verschijnen ter terechtzitting in het Kantongerechtgebouw, Witte Singel 1 te Leiden op 19 juli 2000 te 11.45 uur, in verband met een verzoek van de gemeen te terzake van verleende bijstand. Felicitaties en bedankjes worden dagelijks bladen geplaatst. Een originele manier om vrienden en kennissen te bedanken of te fel 1 koloms felicitatie (9 regels) 2 koloms felicitatie (9 regels) 2 koloms felicitatie foto (11 regels) -Mmtifrmiirnr Felicitatie een dag voor plaatsing om 14.00 uur. Felicitaties met foto 2 dagen voor plaatsing om Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82, Schriftelijk opgeven: Dagbladuitgeverij Damia t.a.v. Rubrieksadvertentn Postbus 507, 2003 PA H 30.000 mensen, jong en oud, krijgen jaarlijks een beroerte. De gevolgen van dit hersenletsel kunnen ingrijpend zijn: verlammingen, taal- en spraakstoornissen. Soms zijn er geheugenproblemen en verandert iemands persoonlijk heid. Snelle opvang en een goede behandeling zijn van levensbelang. Maar, er moet nog veel onderzoek worden verricht. Ook goede voorlichting is be langrijk. Steun ons werk. Word donateur of doe een gift. Hersenstichting Nederland Korte Houtstraat 10,2511 CD 's-Gravenhage - Tel. 070 - 360.48.16 - lnternetwww.hsn.nl Helaas zit 90% van de clubs en verenigingen regelmatig krap bij kas. Al te vaak worden nuttige zaken uit- en afgesteld. Dat moet anders. Steun de nationale Support Actie: als je donateur wordt van jouw vereniging, doe je automatisch mee aan een grote loterij. Liefst 80% van de opbrengst gaat naar jouw vereniging én je kunt ook nog een prachtige prijs winnen. Doe mee voor je club en win voor jezelf! SUPPORT AC1 tel. 013-455 28 25, fax 013-4551 I www.supportactie.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 4