z Debuut Hyundai Elantra in hol van de leeuw Nieuwe Mini op internet ïstombike voor ruige rijders ining Mercedes CDi-diesel Banden voor klassiekers nervoordeel isan Vanette HU Vespa HUISMAN Weg en wiel arley-geluid onbeschermd [everconcentratie in Budel Kans groot op BMW Cl zonder helm Geen MotoRAI dit jaar Veel Ferrari's op Zandvoort Succes voor uitvinders X-fiX lie zeventiende keer orga- de Kever Club Neder- jp 24 en 25 juni in Budel iternationaal Kever Week- Er worden zo'n 3.000 plaren van de meest ver- e auto aller tijden ver- len meer dan 10.000 be- rs. Tijdens het weekeinde verscheidene demon- is worden gehouden met meer een concours d'élé- een van Europa's groot- iderdelenmarkten, sprint rijden en een occasion- De Kevers komen uit alle hoeken van Europa en variëren van het allereerste Brilletje tot en met de laatste Mexico-Kever, die nog steeds wordt gemaakt. Maar ook Buggy's, Cabrio's, Speedsters, Spijlbusjes en Kar- mann Ghia's zullen aanwezig zijn. De route naar het evenemen tenterrein staat vanaf afslag Bu del van de A2 Eindhoven-Weert met borden aangegeven. Voor meer informatie: tel. 040 2854 777, op internet: www.kever- club.nl. jtlopend op de introduc- a 'de nieuwe Mini' is er jo; ederlandse internetsite nd. Op het adres mini.nl kunnen fans van nieuwe compacte auto, als bekend verkocht zal in door BMW, op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Op de site is onder meer interactief vermaak en men kan rondkijken in een speciale Mini-winkel. Verder kunnen bezoekers een speciaal e-mail adres krijgen dat eindigt op @mini.nl. buitenland noemen ze le 'Black Widow', in ons ■ewoon de Honda VT 750 et is een motor waarmee wil aanhaken bij die motorrijders die customs uk vinden maar zich toch op een wat ruiger ogende it willen verplaatsen. Voor §roep rijders zijn basale in en een flitsende accele- ralgens Honda belangrij- in met talloze accessoires ligde twee wieiers. jere indruk wordt bij de irsterkt door de kleurstel- e vormgeving van de uit een T-bone stuurtje en lar voren geplaatste voet steunen. Ook de lage zithou- ding waarbij de bestuurder als het ware in de motor zit, past in dat beeld. Het vloeistofgekoelde 4-takt V- twinblok voldoet aan de Euro 2 emissie-eisen en is identiek aan de uitvoering die in Honda's VT 750 American Classic Edition (ACE) is gemonteerd. Dit ACE- blok is goed voor een vermo- gensafgifte van 45 pk en een maximaal koppel van 63 Nm bij 3.000 tr/min. De VT 750 DC komt begin juli op de markt en gaat 20 mille kosten. Gekozen kan worden uit een zwarte en een zilverkleurige uitvoering. uitse tuningbedijf Lorin- :dt voor de CDi-dieselmo- van Mercedes-Benz een ;set aan. Het gaat om de ion rail-dieselmotoren A-, C-, E-, M-, S- enV- waarbij eenvoudig een p het motormanagement aangesloten. Dat moet 2.2 liter CDi-motor bij- eeld tot een vermogens van circa twintig procent leiden. Dat komt neer op een vermogen van 150 pk, terwijl de maximale trekkracht naar 362 ,Nm stijgt. Het extra vermogen is overigens pas beschikbaar als de temperatuur van de koel vloeistof boven de vijftig graden komt. De Lorinser tuningset wordt door Interstate in Delft geleverd met een garantiecerti ficaat. meer mensen hebben ie dtimer. Vaak willen zij H 0 lassieker in de oorspron- staat houden of terug- en. Daar horen dan bok ele banden bij. Omdat dit lor problemen zorgt, 4 Michelin ook nu nog au- den uit vervlogen tijden. b»! g steeds groeiende hoe- ad klassieker-rijders kan Franse bandenbedrijf uit een collectie oldti- inden in ruim tweehon- fmetingen. inbod omvat een eeuw lobielgeschiedenis: van ite oldtimers uit de vroe- te eeuw tot de snelle boli- tde jaren '80. Veilige en jntieke banden die in klei- itallen - doorgaans op be- g - vaak nog handmatig n gemaakt. Ze zien er net zo uit als de originele banden en hebben dezelfde construc tie. Als de hedendaagse normen dat vereisen, worden moderne materialen gebruikt. Qua veilig heid, betrouwbaarheid en com- fort moeten de banden immers voldoen aan onze huidige stan daard. Michelin past de mo dernste technieken toe om deze historische banden te testen. Alles is gericht op het behoud van authenticiteit, met als uit eindelijk doel het in stand hou den van de automobiel-erfenté. De Engelstalige brochure Mi- chelin-oldtimerbanden telt 20 pagina's en kan uitsluitend schriftelijk worden aangevraagd bij: Michelin Nederland NV, postbus 256, 5150 AG Drunen. biedt deze zomer op de bestelauto optiepakket- n voor de helft van de let gaat om de optiepak- Economy en Luxury, ij het voordeel kan oplo- 11.400 gulden. Dat is bij- feld het geval bij het pakket, met onder meer ditioning, elektrisch be ne ramen, een bestuur- toag, centrale portierver- ïling en achterruitverwar- itiepakket Economy biedt is Nissan ook veel extra lires, zoals centrale rgrendeling, achterruit- ting en een airbag voor ïurder. Standaard heeft toette al stuurbekrachti- lubbele zijlaaddeuren en lokkering. Gazelle Yamaha-pas Batavus Batavus elektra Tomos Loekie 100% service meer dan 100 modellen topkwaliteit in tweewielers tweewielers b.v. Lancia heeft in het verleden, net als andere Italiaanse merken, vaak gebruik gemaakt van de kwaliteiten van de grote namen op designgebied, zoals Bertone, Touring, Michelotti, Zagato, Gi- ugiaro en Pininfarina. Die laatste tekende in de jaren zeventig de Lancia Gamma in coupé-uitvoe ring (foto). Deze 4,49 meter lan ge 2+2 was de beoogde opvol ger van de Fiat 130 Coupé, maar die opzet kwam niet uit de verf. De Gamma Coupé verscheen in 1976 en was pas twee jaar later ook buiten Italië leverbaar. In 1984 was het gedaan met deze forse coupé nadat er slechts en kele duizenden van waren ge bouwd. Daaronder ook dit exemplaar, dat eind vorig jaar bij een reparatiebedrijfje in Noord- Italië stond te wachten op res tauratie. foto peter lodewijks )AG 23 JUNI 2000 ley-Davidson heeft de po gen om het geluid van zijn )or re V-twin-motor te depo- en als merk opgegeven. Al 994 diende de Ameri- nse motorfabrikant daar- een registratieaanvraag naar door verzet van con- :enten als Honda en Ya- de registratie uitgelo op een slepende juridi- procedure die het be drijf inmiddels tienduizenden guldens heeft gekost. Volgens Harley-Davidson is het geluid van een optrekken de Harley-motor ook zonder een officiële registratie uniek. Als onze klanten weten dat dat geluid niet kan worden geïmiteerd, dan is dat voor Harley-Davidson goed ge noeg", aldus woordvoerster Joanne Bischmann van de beroemde motorfirma. De nieuwe Lantra gaat Elantra heten en is wat groter dan zijn voorganger. foto.'.gpq Ferrari-ontwerper Pininfarina jubileerde in Turijn met de prachtige studie Rossa. foto ap mauro pilone DEN HAAG Het ziet er naar uit dat de Cl, BMW's overdekte mo torfiets, in Nederland mag worden bereden zonder helm. In de meeste Europe se landen is dat al zo. De Duitse fabrikant heeft mi nister Netelenbos weten te overtuigen dat de veilig heidsvoorzieningen op/in de Cl dusdanig zijn dat een helm overbodig is. Nu moet het parlement nog in stemmen met het voorstel. BMW Nederland hoopt dat een en ander nog kan wor den geregeld voor de politi ci op vakantie gaan, maar houdt er rekening mee dat het wat langer gaat duren. De introductie staat dan ook voorlopig gepland voor het voorjaar van 2001 Verkeersdeskundigen zien de Cl als een baanbrekend middel dat files en parkeer druk helpt verminderen. Het 'nieuwe mobiliteits- concept' houdt het midden tussen een motorfiets en een auto. De Cl beschikt over een bestuurdersstoel met vierpuntsgordel, een voorruit met ruitenwisser, een overkapping en een ka talysator. Een veiligheids- kooi maakt het rijden zon der valhelm of bescher mende kleding mogelijk, zelfs bij een topsnelheid van zo'n 110 kilometer per uur. De tweewieler heeft een kreukelzone(tje) en een antiblokkeer remsysteem is leverbaar. Daarnaast is ook een 'Fun-Audio-System', boordcomputer, diefsta lalarm, afneembaar zonne dak en handvat- en zitting verwarming verkrijgbaar. De 'automotor' gaat 14.740 gulden kosten. De MotoRAI 2000, die in okto ber van dit jaar zou worden ge houden. gaat niet door. Na slui ting van de inschrijvingstermijn bleek de belangstelling vanuit de branche voor het evenement veel minder te zijn dan voor gaande jaren. Dit was reden voor de organisatie om de edi tie van dit jaar te annuleren. Op basis van de inschrijvingen zag de RAI zich niet in staat de be zoeker een goed expositiepro gramma te bieden. Eerder hadden de drie motor importeurs Honda, Kawasaki en Yamaha de knuppel in het hoenderhok gegooid door het vertrouwen op te zeggen in de BUK IN HET VERLEDEN organisatie MotoRAI 2000. On danks eerdere opbouwende kri tiek is de organisatie er volgens het trio nog steeds niet in ge slaagd van de jaarlijks terugke rende expositie een aantrekke lijk en uitnodigend publieks evenement te maken. De im porteurs zullen daarom andere wegen gaan bewandelen om de consument van hun model- nieuws op de hoogte te bren gen. Speciale aandacht wordt daarbij besteed aan de 800.000 bezitters van het A-rijbewijs die nog geen motor hebben. De RAI-vereniging gaat er voor alsnog niet van uit dat de ont stane situatie structureel is. In de komende periode beraadt men zich verder. Het circuit van Zandvoort is dit weekeinde weer een Mekka voor liefhebbers van Italiaanse auto's. De zuidelijke automer ken pakken er wederom uit met het festival 'Italia a Zandvoort'. Dit keer staat het merk Ferrari op de voorgrond. Zo zal het rennerskwartier het decor zijn voor een tentoonstelling van de mooiste Ferrari-modellen. En er is een parkeerplaats gereser veerd waar circa 150 Ferrari's zullen staan. Veel spektakel be loven de races die met zoge naamde Challenge-auto's wor den gehouden. Zowel op zater dag als zondag zullen zo'n 30 auto's aan de start verschijnen. De Autosalon van Turijn, die onlangs werd gehou den, is vooral een show voor de regionale auto-in dustrie. Uit alle hoeken en gaten in Noord-Italië ko men ter gelegenheid van deze tentoonstelling meer en minder bekende desig ners tevoorschijn om hun nieuwste geesteskinderen aan pers en publiek te to nen. TURUN 'Turijn' is de thuiswedstrijd van de Italiaanse auto-industrie. De tentoonstelling wordt ook ge houden in een voormalige au- tofabriek van Fiat, het prachtige monument Lingotto. Geen wonder dat de vele designhui zen die Italië rijk is deze gele genheid aangrijpen om nieuwe ideeën te lanceren. Toch werd de show gestolen door het de buut van twee compleet nieuwe automodellen: de Alfa Romeo 147 en de Hyundai Elantra. De prachtige Alfa 147, die we drie weken terug al lieten zien, is de opvolger van zowel de 145 als de 146. De nieuwe Alfa met de klassieke grille wordt 'opge trokken' naar de 156, want hij krijgt diens onderstel, diverse stijlelementen en dezelfde mo toren. In oktober moet de 3- deurs versie in de showroom staan. De 147 met vijf deuren komt pas over een jaar. Veel minder indrukwekkend, maar evengoed flink veranderd is de nieuwe Hyundai Elantra. Deze opvolger van de huidige Lantra-reeks heeft een beetje boos kijkende grille op de neus, waarachter zich een dosis vrij anonieme Oosterse vormgeving ontvouwt. Volgens Hyundai heeft de Elantra de nodige stijl kenmerken van de"XG en de Ac cent. De Elantra - deze naam zal voortaan in heel Europa wor- dacht op de Autosalon van Tu rijn. Een belangrijke rol was dit keer weggelegd voor Pininfari na dat vierde dat het bedrijf ze ventig jaar actief is in de auto industrie. Dat deed men met een prachtige stylingstudie ge naamd Rossa. Deze auto ge bruikt de mechanische compo nenten van de Ferrari 550 Ma- ranello. Het is een open twee- zitter die er van alle kanten even indrukwekkend uitziet. Prachtig is ook het interieur dat door een brede tunnel in twee- en wordt gedeeld en beeld schoon is afgewerkt. Slim is de naam van een com pact stadsvoertuig ontworpen door Bertone. De compactheid komt in dit geval echter niet door een beperking van de lengte, maar door een veel ge ringere breedte. De Slim biedt plaats aan twee personen die. het is wat ongezellig, achter el kaar plaats nemen in het voer tuigje. Bertone voorziet aandrij ving door middel van een 2-ci- linder benzinemotor van een halve liter inhoud en 21 pk (topsnelheid 120 km/u) of een elektromotor met een topsnel heid van 100 km/u. Het minder bekende ontwerp bureau Fioravanti presenteerde in Turijn een nieuw concept voor een eenvoudige auto. Vol gens het bedrijf staan we aan het begin van een nieuw tijd perk waarin grote veranderin gen in de autobranche op til zijn. Fabrikanten zullen groter worden, er ontstaan nieuwe wereldmarkten en productie- en distributiemethoden gaan veranderen. En daar past vol gens Fioravanti de Tris bij. Het is een compacte 3-deurs auto die gekenmerkt wordt door en kele volledig symmetrische on derdelen. Zo zijn de deuren links en rechts exact hetzelfde en dat geldt ook voor de achter ramen de bumpers en de ver lichting voor en achter. Volgens de ontwerper zal dit tot een grote besparing in de produc tiekosten leiden. FIETSSTROOK redactie: Theo van der Kaaij den aangehouden - is wat gro ter dan zijn voorganger. Hij meet precies 4,50 meter en dat geldt zowel voor de 4-deurs se dan als de 5-deurs hatchback. In een combiversie is niet meer voorzien en dat is gezien de po pulariteit van zo'n uitvoering wellicht niet zo verstandig. Hyundai zal de Elantra gaan le veren met een nieuw ontwor pen benzinemotor met 1.6 of 2.0 liter inhoud en respectieve lijk 107 en 141 pk. Deze machi nes zouden uitblinken door hun trillingvrije motorloop, hetgeen nog verbeterd wordt door de toepassing van hydrau lische motorsteunen. Volgend jaar komt daar nog een direct ingespoten 2.0 liter turbodiesel bij met common rail inspuiting en 111 pk. Hyundai wil van de Elantra het belangrijkste ex portmodel maken. De verkoop in Nederland start dit najaar. Naast deze twee grote primeurs waren in Turijn ook wat kleine re nieuwtjes te zien. Zo debu teerde de gefacelifte Volvo S40/V40-serie. Veel uiterlijke veranderingen geven deze in Nederland gebouwde Zweden niet te zien. De koplampen hebben voortaan helder glas en in de grille zien we een iets ge wijzigd merklogo. Het grote nieuws is onder de motorkap te vinden waar de motoren nog eens duchtig onder handen zijn genomen. Mitsubishi zorgde in Turijn voor nog meer nieuws uit Ne derland. De in Born gebouwde Space Star zal namelijk ook met een turbodieselmotor leverbaar worden. Het gaat om een 1.9 li ter motor met common rail in spuiting en een maximum ver mogen van 102 pk. In oktober start de verkoop van deze nieu we versie, tegelijk met de ver koop van de Carisma met deze motor. Grote en kleine designhuizen trekken traditioneel de aan- In de slimme stadsauto van ontwerper Bertone, genaamd Slim, zitten de chauffeur en de passagier achter elkaar. foto reuters claudio papi De uitvinders van het dwars te plaat sen fietsstuur heb ben succes geboekt. Maarten Pronk uit Leiden en Luc Meu- wesen uit Den Haag bedachten een jaar geleden een apparaatje om een fietsstuur in een bewe ging dwars te zetten en weer recht. De Nederlandse fabri kant voor fietsartikelen AGU heeft besloten hun uitvinding X-fiX te distribueren. Een fietsstuur is een onding bij het stallen in fietsenrek, smalle gang of trappenhuis en op de trekhaakdrager van een auto. Het stuur kan altijd om, maar daar is een ringsleutel voor no dig en een hamer om de lange bout van de stuurpen uit de houder te tikken. De X-fiX is een eenvoudige sta len constructie die de lange bout van stuurpen vervangt. Zagen, boren of schroeven is niet nodig. Bovenop de pen zit een knop om het stuur los te maken en een kwartslag te draaien. Rem- en versnellings kabels draaien gewoon mee. Bij het terugdraaien valt het stuur precies weer in dezelfde stand terug, dus heel precies afstellen is niet nodig. Met het stuur dwars is een fiets op de trap geen sta-in-de-weg meer. De X-fiX is bruikbaar op alle soorten fietsen met een stuur pen die aan de onderzijde schuin is afgezaagd. Alleen op een stuurpen met twee gleuven aan de onderzijde past het ap paraatje niet. Dan is een andere stuurpen de oplossing. Te koop in alle fietswinkels met AGU- producten voor 49,50 gulden. Fietsklassiekers De Eenzame fietser. Veilig ach terop en Tom Waits' Broken Bi cycles, uitgevoerd door Mathil- de Santink. Dit is een greep uit het repertoire van klassiekers over tweewielers dat de Fiets- bond speciaal voor haar 25-jari- ge jubileum op een cd heeft ge zet. Fietsbonddirecteur B. Ens- ink presenteerde de cd en een boek vol fietsverhalen en -ge dichten afgelopen zondagmid dag tijdens het Fietsfeest 2000 in het Amsterdamse Vondel park. Het wereldberoemde Bi cycle Race van de Engelse rock groep Queen staat niet op de cd. Volgens een woordvoerder omdat de rechten die op het lied rusten te duur zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 27