Info VRIJDAG 23 JUNI 2000 i Kerkdiensten1 KERKDIENSTEN WEEKEIND 24/25 JUNI LEIDEN Hervormd: Herv. Gem. Marekerk Zo 10 ds Gorissen, Katwijk a/Zee, 17 ds v Estrik. Goedereede. SoW-kerken: Bevrijdingskerk Zo 10 ds Driessen Hooglandse Kerk Zo 10 ds Alblas mmv Leidse Cantorij, 11.45 Oec. studentendienst. ds vd Broeke De Regenboog (Oec.) Zo 9.30 drs Verhaar en pastor v Well, 11.15 drs Verhaar en ds Boon. Maranathakerk Zo 10 ds Schouten Vredeskerk Zo 10 ds vd Velden. Rooms-katholiek: Anthonius. Boshuizerlaan, Za 17 30 Euch. viering met volkszang, Zo 10 Euch. viering mmv gem. koor. Leonardus, Haagweg, Zo 11 Euch. viering mmv gem. koor. Mariakerk, Rijndijk, Za 19 Euch. viering met volkszang, Zo 9.30 Euch. viering mmv gem. koor. O.L.Vr. en St. Jozef, Herensingel, Za 19 Euch. viering, 11 Euch. viering mmv alle koren Stevenshof rk Haagse Schouwkerk Zo 11 drs Postma-Looije, Al phen ad Ri|n St. Lodewijk, Steenschuur, Za 10 en 19 Zo 8.30, 10 Hoogmis. 11.30, 18, 19 Lof. St. Petrus, Lammenschansweg, Za 19 Euch. viering, Zo 10 Fees telijke Euch. viering mmv alle koren. Hartebrug Za 19 Avondmis, Zo 10.30 en 12.15 Euch. viering. Ziekenhuizen/verpleeghuizen: Diaconessenhuis Zo 10.15 drs vd Hul Groenhoven Zo 10 hr v Wallinga, Leiderdorp. LUMC Zo 10 ds Hammer. Diversen: Baptistengem. Kooikapel, Driftstraat Zo 10 ds Goessens. Bijeenkomst van Christenen, Langebrug 63 Zo 10 Viering H.A., 18.30 Dienst des Woords. Christengemeenschap, Vestestraat 49 Zo 8 Mensenwijdings- dienst, 12 St Jansfeest. Christen Gemeente Leiden Groenesteeg 107 Zo 10. Chr. Geref. Kerk Steenschuur, Zo 9.30 en 17 dr Den Hertog. Chr. Wetenschap, Steensch. 6, Zo 10.30. Doopsgezinde/Remonstr. Gem., Lokhorstk., Pieterskerkstr., Zo 10 15 ds Brüsewitz. Eglise Wallone (Waalse kerk) Zo 10.30 hr la Grouw. Evang. Gemeenschap, Middelstegracht 3, Zo 10 hr Vochteloo, Vierhouten. Evangeliegem. De Deur, Kagerstraat la, Zo 11 en 18, woe 19.30. Evang. Luth. Gem. Hoogl. Kerkgr., Zo 9 Gemeentedag Gem. Eben Haezer, Rijndijk 61, Zo 10 hr v Zuijlekom, 19 hr Slag ter. Geref. Kerk Vrijg. Herengracht, Zo 10 en 17 ds vd Laan. Johan Maasbach Wereldzending Bethlehemskerk, Lammermarkt, Zo 10 Eredienst. Kerk van J. Chr. vd Heiligen der L. Dagen, Brahmsl., Zo 11.20 Avondmaals vergadering, 13 Internationale Gem. (Engelstalig). Leger des Heils, hoek Vestestr./Groenesteeg, Zo 10 Samenkomst. Levenstroom Gem. zie Leiderdorp Nieuw-Apost. Kerk H. Rijnd. 24, Zo 10, Woe 20 Oud-Kath. K., Zoeterw. Singel, Zo 10 Dienst v Schrift en Gebed. Prayer House Meetings, Hansenstr. 22a, Zo 10, Do 19.30. Rhema Christen Gem., Turkooislaan 131, Zo 13.30 hr Agtereek. Volle Evangelie Gem., Haarlemmerweg 36, Zo 11 ev. Schreuder. Zevendedag-adventisten, De Ontmoeting, Noordhofland V.scho- ten, elke Za 11. AARLANDERVEEN Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 16.30 drs Den Butter. Geref. Kerk Zo 9.30 drs Oegema, Oegstgeest, 18.30 drs Wielsma, Uithoorn. Herv. Gem. Zo 9.30 H.A.. ds Mouthaan, Bodegraven, 19 hr vd Kamp, Beverwijk. RK Petrus kerk. Noordeinde, Za 19 en Zo 11 Géén opgave. ALPHEN AAN DEN RIJN Hervormd: Adventskerk Zo 9.30 Geen opgave, 12 Buiten-jeugddienst, ds Middelkoop. Oudhoornse kerk Zo 10 mw Eerland-van Vliet, Rotterdam Sionskerk (Meteoorlaan) Zo 9 30 en 18.30 H A., dsOuwendijk Gereformeerde kerken: Maranathakerk Zo 9.30 drs Scholte, Amstelveen, 12 zie Advents kerk, 18 30 ds vd Wilden. Salvatorikerk Zo 9.30 drs Delhaas, 12 zie Adventskerk, 18.30 zie Maranathakerk. Samen op Weg: De Bron Zo 9.30 ds Huizebosch. G. Herderkerk Zo 10.30 ds De Jong. Kerk en Zanen Zo 9.30 ds vd Wilden mmv JJKK Boskoop. Driehoorne Zo 19 Geen dienst. Rooms-katholiek: Bonifaciuskerk Za 19 Euch. viering, Zo 10.30 Euch. viering mmv De Bron Za 19 Woord- en Communieviering mmv cantorij, Zo 11 Euch. viering mmv cantores. Piusk. Za 19 Euch. viering mmv cantor, Zo 9.30 Euch. viering mmv Piuskoor. Diversen: Bapt.gem. Ichthus, mavo H. Dunantweg 1, Zo 10 hr Woning, 18.30 Gez. dienst in Piuskerk. Bapt.gem. Noord, aula Groen College, Kalkovenw. 62, Zo 10 hr Jongejan. Bapt.gem. Noord, aula van Castellum, Ambonstr. 1, Zo 10 hr Den Dekker. Bapt.gem. Triomfatorkapel, Havenstr., Zo 10 ds Koekkoek, 18.30 ds Malgo. Christengem. 'De Hoeksteen', Gebouw Nabij, Lauraplein 2, Zo 10 hr Tetelepta, Winterswijk. Chr. Geref. Kerk, Diensten in Herv. Opstandingskerk, Zo 9.30 en 16.30 ds Hakvoort. Evang.gem. 'De Ark', Pr. Hendrikstr. 54, 10 hr Fluit. Evang.gem. Nieuw Leven, Gebouw De Ark, Pr. Hendrikstr. 54, Zo 10 Lof en Prijs samenkomst, 19 Jeugdsamenkomst. Geref. Kerk Vrijg., (Goede Herderkerk), Ten Harmsenstraat 14, Zo 8 45 ds De Vries, 16.30 ds Brink, Waddinxveen. Leger des Heils, Zonneweg 3,, Zo 10 Samenkomst. Ned. Geref. Kerk, aula Chr. Lyceum, Halverwege 34, Zo 9.30 en 16.30 ds De Jonge. Oud-Geref. Gem., Hooftstr. 240, Zo 9.30 en 16. Pinkstergem. 'Het Licht', A. v. Burenlaan 15, Zo 10 Remonstr. Gem Van Mandersloostr. 36, Zo 10 hr Peters. BENTHUIZEN Herv. Gem. Zo 9.30 en 18 ds Krijgsman. S.O.W. Gem., De Hoeksteen, Zo 10 ds Germans, Sassenheim. BODEGRAVEN Bethlehemkerk, Nieuwerbrug, Zo 9.30 en 18.30 H.A ds Schip per, Dordrecht Dorpskerk Zo 9.30 en 18 30 H A., ds Geitenbeek Geref. Kerk Zo 9.30 H.A., mw ds Toornstra, 18.30 H.A., ds Zout- Geref. Kerk Vrijg., Ichtusk., Zo 9.30 ds Ten Brinke, 14.30 ds Brink. Geref. Gem., Stationsweg 17, Zo 10 en 18 30 Salvatorkerk Zo 9.30 H.A., ds Visser, 18.30 H.A., ds Schipaan- boord, Waddinxveen. BOSKOOP Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 18.30 H A.,ds Den Hertog. Christengem. Bethel Zo 9.30 Timo v Steenis. Church of the Nations, Ons Paradijsje, v. Neslaan 4, Zo 9 30 hr Godschalk. Geref. Kerk Zo 9 30 H.A ds Langelaar, 18.30 Gez. H.A. dienst,ds De Reuver. Herv. Gem. Dorpskerk Zo 9.30 H.A., ds vd Giessen, 18.30 Gez. H A. dienst in Geref. kerk Herv. Gem. De Stek Zo 9.30 H.A., ds vd Giessen. Vrijz. Prot. Gem. Zo 10 ds Schneider, Hilversum. HAZERSWOUDE Geref. Kerk Zo 9 30 Geen opgave, 17 hr vd Jagt, Harderwijk. Herv. Gem. Zo 9.30 ds vd Top, 18.30 ds Alblas, Barneveld. RK Engelbew. kerk, dorp Za 19 Woordviering, Zo 10 Woord- en Communieviering mmv jongerenkoor. RK kerk, Rijndijk, Het Anker, Za 19 Euch. viering mmv koor, Zo 10 Euch, viering mmv kinderkoor RK Bernarduskerk Zo 10 Geen dienst. HILLEGOM Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 17 ds Aarnoudse. Christen Gem., Gebouw Bernadette, Mariastr. 20, Zo 10 H.A. en Woordverkondiging. Geref. Kerk, De Hoeksteen, Zo 10 H.A., ds Hofland mmv cantorij. Herv. Gem. Maartenskerk Zo 10 ds Mondeel. RK Martinus kerk. Za 19 Slotviering seizoen, Zo 10 Woord- en Communiedienst mmv gezinskoor, 14.30 Euch. viering in de Poolse taal. RK St. Jozef kerk Za 19 Geen viering, Zo 10 Euch. viering mmv gem. koor. HOOGMADE Herv. Gem. Zo 10 ds Ommering, Alphen. O.L.Vr. kerk Zo 10 Euch. viering mmv Greg. koor. DE KAAG Herv. Gem. Zo 9.30 ds v Stam, Voorburg. RK Johannes kerk Za 19 Woord- en Communiedienst. KATWIJK AAN DEN RIJN Geref. Open Hofkerk Zo 9.30 en 18.30 H.A., ds Wolters Herv. Gem. Dorpsk. Zo 10 en 18.30 H.A., ds De Graaf Ontmoetingskerk Zo 10 en 18.30 H.A., ds Smit. RK Johannes kerk Za 19 Communieviering mmv jongerenkoor, Zo 10 Euch. viering mmv kerkkoor Cantemus, Vocalis en Harmonie. KATWIJK AAN ZEE Hervormd: De Hoeksteen (Dovendienst) Zo 10 Geen dienst. Ichthuskerk Zo 10 ds Geene, 18 ds Gorissen. Maranatha-Centrum, Rijnsoever, Zo 10 ds v Vlastuin, 18 ds Stam. Nieuwe Kerk Zo 10 ds Alblas, 18 ds v Vlastuin Oude Kerk Zo 10 ds Blom, 18 ds Weegink. Pniëlkerk Zo 9.30 ds Ten Voorde, 18 ds Blom. Diversen: Baptisten Gem., L. De Colingnylaan 2, Zo 10 hr Biesing. Chr. Geref. Kerk Zo 10 Leesdlenst. 17 ds Hoefnagel. Geref. Gem. in Ned., Louwestr., Zo 10 en 17. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 Leesdienst, 16 30 ds Anderson. Herv. Gem. De Rank, Andreas College, ingang Helmbergweg 10, Zo 10 ds Robbers. Marinevliegkamp Valkenburg le Zondag vd maand 10 Prot. dienst, 3e Zondag vd maand 10 RK dienst. Ned. Geref. Kerk, Andreas College, ingang Rijnsoever 293, Zo 9 30 ds Fijan, 19 ds De Jonge. Overduin Zo 14.30 H.A., ds v Gulik. Soefi, Zuidduinseweg, elke le en 3e zondag 16. Triumfatorkerk Zo 9.30 H.A., ds Smilde. Vredeskerk Zo 9.30 en 17 H.A., ds Heeneman (VLOK). KOUDEKERK AAN DEN RIJN Geref. Kerk Zo 10 SoW-dienst Herv. kerk, 12 Jongerendienst in Onder Dak, 19 SoW-dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 10 mw ds Janse de Jonge, Wassenaar, 19 ds Schouten, Leiden. LANGERAAR R.K. Adrianus kerk Za 19 Woord- en Communieviering, Zo 10 In stallatie Pastoraal Team mmv alle koren. LEIDERDORP Bapt.gem., wijkgeb. Zijlkw., Zo 10 Eredienst, hr Smit. Dorpskerk Zo 10 ds Dronkers, Leiden, 18.30 ds vd Berg, Tienho- Geref. Gem., Hoofdstr. 73, Zo 10 en 16.30 Leesdienst. Kapel Scheppingskerk, dienst voor doven, Zo 10 Geen dienst. Levenstroom Gemeente, Touwbaan 3, Zo 10 hr Pengel, 19 ev Kot- Leythenrode Zo 10.30 Viering Rijnland Ziekenhuis, lokatie Leiderdorp Zo 10 Euch. viering, pas tor vd Bosch. RK De Menswording Za 19 Euch. viering, Zo 10 Woord- en Com muniedienst mmv gem. koor. Scheppingskerk Zo 10 ds Kooman, Oegstgeest. LEIMUIDEN Geref. Kerk Zo 9.30 ds Paans-Spoelstra. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Cats, Mijdrecht, 19 Oec. dienst. RK St. Jan kerk Za 19 en Zo 9.30 Viering. LISSE Chr. Geref. Kerk Zo 10 H.A., ds vd Maarl, Lelystad, 19 ds vd Evangeliegem. Heereweg 52a, Zo 9.45 Jeugddienst. Geref. Ggm. Zo 10 en 16 ds Baan. Geref. Kerk Zo 10 ds Roosjen, Noordwijkerhout. Geref. Kerk Vrijg. Prinsessestr.l, Zo 10 en 16.30 H.A., ds v Veen Grote Kerk Zo 10 Geen dienst. Pauluskerk Zo 10 Afscheidsdienst ds Klein Kranenburg, 19 ds Dierx, Oude Wetering. RK Agathakerk Za 19 Euch. viering. Zo 10 Gezinsviering mmv "Kikosta". RK Engelbewaarderskerk Za 19 Euch. viering. Zo 10 Commume- RK Kerkelijk Centrum Poelpolder Zo 10 Geen viering. NIEUWKOOP Evang. gem. gebouw, De Rank. Regthuysplein, Zo 12 Herv. Gem. Zo 9.30 Gezinsdienst, ds Scherff, 18.30 Leerdienst, ds Scherff. Remonstr. Gem. Zo 10 mw Meijer. RK O.L.Vr. kerk Za 19 en Zo 10 Viering. NIEUWVEEN Geref. Kerk Zo 9.30 ds mw Den Heeten-Bouma, Hoofddorp. Herv. Gem. Zo 9.30 en 18.30 H.A., ds Sparreboom RK Nicolaas kerk Zo 11 Viering NIEUW-VENNEP Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 16.30 Geen opgave Geref. Kerk Zo 9.30 ds vd Wal, 19 ds Tissink Herv. Gem. Zo 9 30 ds Riemersma, Vianen, 19 ds Bloemendal. RK O.L.Vr. kerk Zo 10 Gezins Woord- en Communiedienst mmv NOORDEN Herv. Gem. Zo 9.30 dr Verboom, Waddinxveen, 19 ds Verhoeven. RK Martinus kerk Za 19 en Zo 10 Vieringen. NOORDWIJK Buurtkerk Zo 10 ds vd Velden, Leiden. Buurthuis 19 SoW-dienst, ds Roolvink. De Rank (G.B.) (Golfbaan) Zo 10 ds De Bie Gem. v. Christenen 'De Ark' (Picke pl. 1) Zo 10 hr Adelmund, 19 hr vd Plas. Grote of St. Jeroenskerk Zo 10 ds Verseput, 17 ds Beens. Kerk aan Zee (Hoofdstr.) Zo 10 ds v Houwelingen. Prot. Bond (aula O. Zeew.) Zo 10.30 ds Holzapfel, Leiden. RK Maria ter Zee Za 19 Euch. viering mmv dameskoor, Zo 10.30 Euch. viering mmv herenkoor. RK Jeroen kerk Za 19 Euch. viering mmv herenkoor, Zo 10 Euch. viering mmv gem. koor. Vinkenlaankerk Zo 10 H.A., ds Roolvink, 11.30 Uitslaapdienst, Jongerenpastoraat. W. vd Bergh zorgcentrum Zo 11 mw De Peuter. NOORDWIJKERHOUT Herv. Gem. Dorpskerk Zo 10 mw drs De Berg. Oec. Bavo-kapel Zo 10 Gem. viering, pastor Mondeel. RK H. Hart kerk, De Zilk, Za 19 Euch. viering mmv gem. koor, Zo 10 Woord- en Communieviering. RK Jozefkerk Za 19 Euch. viering, Zo 9 Euch. viering, 10.30 Eu ch. viering mmv gem. koor. RK Victor kerk. Za 19 Euch. viering mmv jongerenkoor, Zo 10 Eu ch. viering mmv herenkoor (Greg.). OEGSTGEEST Endegeest Zo 10.30 ds Friederich. Geref. Kerk Vrijg., Rehoboth kerk, Lijtweg 1, Zo 9.30 ds Telgen hof. 16.30 ds Anderson, Katwijk. Groene of Will.kerk Zo 10 ds v Houwelingen-Verdonk. Ned. Geref. Kerk (Gem. centrum, Lijtw.) Zo 8.45 ds Boshuizen, 16 drs Langbroek-Knoeff. Pauluskerk Zo 10 ds Da Costa mmv Cappella pro Cantibus. Regenboogkerk Zo 10 ds Plomp RK Will. Kerk Za 19 Euch. viering. Zo 10 Gezinsmis mmv kinder- Kerkgeschiedenis De Witte Kerk in Noordwijkerhout. Een gravure uit 1739. Van Wijckersloot R.K. diensten, Za 18.30 en Zo 9.45, Prot i Zo 16 ds Cziria. Volle-evangeliegem., Gem. centrum Zo 16. Vrijz. Hervormd, Gemeentecentrum, Lijtw. Zo 10.30 ds AS Ridderkerk. OUDE EN NIEUWE WETERING Geref. Kerk Zo 9.30 Gez. dienst Herv. kerk Herv. Gem. Zo 9.30 ds Dierx en ds Breukelaar. Remonstr. Gem. Zo 10 mw Hasselbach, Koudekerk a/d Rijn RK Jacobus kerk Za 19 Gezinsviering mmv De Meerklank,! Euch. viering mmv koor ROELOFARENDSVEEN RK Maria kerk Za 19 Euch. viering mmv cantor, Zo 11 Ww Communiedienst mmv gem. koor. St. Petrus Banden Za 19 Geen viering, Zo 9.30 Euch. viering gem. koor. RIJNSBURG Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 17 ds Middelkoop. Evang. Chr. Gem., Chr. Lyceum W.A. Visser 't Hooft, Zo 10 Derksen. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 ds Geelhoed, 17.15 ds Storm. Grote Kerk Zo 9.30 ds Wisse, 17 Jeugddienst, ds Verboom. Herv. Bethelkerk Zo 9.30 H.A., ds Verboom. Immanuelkerk Zo 9 en 10.30 ds Cziria, 19 ds Terpstra. Maranathakerk Zo 9.30 ds Terpstra, 17 ds Paas. Petrakerk Zo 9.30 ds Paas, 17 ds Cziria. RK Laurentius Gem., Chr. Tuinbouwschool, Zo 10.30 Comm viering. RIJPWETERING RK O.L.Vr. kerk, Zo 10.30 Euch. viering mmv herei herenkoor. ARTSEN Aarlanderveen, Nieuwkoop, Noorden en Zevenhoven Voor dringende gevallen spreekuur van 11.00-11.30 en van 17.00-17.30 uur. geen afspraak nodig, za; H. Lammers, Anemonenstraat 18, Noorden, tel. 0172- 408482; zo: H. Brinkman/B. Andriesse, Dorpsstraat 127, Nieuwkoop, tel. 0172-575868. Alkemade Voor de praktijk van W. en G. Beekhuis, Brock/Roelen, Van Mierlo, Saeys, Sleeuw/Verbeek: In weekenden en buiten normale praktijktijden (na 17.00 tot 08.00 uur) is de dienstdoende arts te bereiken via tel. 071- 3317272 Bij geen gehoor of storing in de automatische door verbinding kan in nood via de apotheek tel. 071-3319100 con tact opgenomen worden. *De weekenddienst begint zaterdag om 08.00 uur en eindigt maandag om 08.00 uur. Groep 1 - voor de praktijk van Broerse, Eradus, Hertzberger, Klein Haneveld, Luining, Meekma en Van Selm: za; B. Meekma, tel. 414273. zo; E.R. Broerse, Stationsstraat 5, tel. 472472. Groep 2 - voor de praktijk van Van Engelen, Van Gemeren, Hoo- gendoorn, Nijessen, Rakers, Vieira en Visser: za: R. Hoogendoorn, Ravestein 5, tel. 422425 zo G. Nijessen, Donizettihof 24, tel. 06-52705741 Groep 3 - voor de praktijk van Eysink Smeets, Hortensius, Huisartsenpraktijk De Prelude, Nobel/vd Velden, Pley, Smid- Oostendorp en Varkevisser za J Eysink Smeets, Grebbeberg 68, tel 410152. zo C. Varkevisser, Schelfhorst 163, tel. 410152. Groep 4 - voor de praktijk van Anema, Borst, Overbeek en Vlet ter: za B Anema, Sluiskolk 130, tel. 490439. zo R Borst. Zuiderkeerkring 448, tel. 477935. Boskoop, Benthuizen Visites aanvragen tussen 9.00-10 00 uur, voor spoedgevallen spreekuur om 10.00 en om 16 00 uur vr 18.00 uur tot za 18.00 uur: J &T Buiter, Dorpstraat 20. Benthuizen, tel. 079-3313737. za 18.00 uur tot zo 24.00 uur R. van Wiechen, Zijde 20. Bos koop. tel. 0172-214450. Hazerswoude, Koudekerk za en zo: E Croiset, Dorpsstraat 74/a, Hazerswoude-Dorp, tel. 0172-589281; na telefonische afspraak, maken tussen 9.00- 10.00 uur. Hillegom Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg De weekenddienst is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende ge vallen, die met tot maandag kunnen wachten Medische hulp wordt verleend na telefonisch overleg. Groep 1 - Voor de praktijk van Dijk, Henneman, Ten Hove, Lod der, Meewisse, Pool, Roos en Schonenberg- vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: J Lodder, Hogeweg 8, tel 4014600. za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: N. Roos, Gr. v. Prinstererweg 61/a, tel. 4034311 Groep 2 - Voor de praktijk van Bergman, H. van Duijn, L. van Duijn. Hueting. H. Moolenburgh, C. Moolenburgh-Pieper, W. Timmers, L. Timmers-den Hollander en Velberg: vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: H. Hueting, Rijnstraat 42, tel. 4029550 za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: H. Moolenburgh en C. Moolen- burgh-Pieper, Kon. Julianalaan 4, tel 4013222. Groep 3 - Voor de praktijk van Priester, Rietbroek, Verhage, Vrouwenvelder, Van de Water en Wattei: vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: J. Wattei, Hoofdstraat 62, Val kenburg, tel. 4015366. za 10.00 uur tot zo 24.00 uur-. A. Verhage, Rapenburg 1, Rijns- burg, tel. 4021818 Langeraar, Nieuwveen, Ter Aar, Woubrugge za 9.00 tot zo 9.00 uur: M Jansen/T. Zandstra, Wilgenpad 2, Ter Aar, tel. 0172-602811; zo 9.00 uur tot 24.00 uur: H. van Sprang, Aardamseweg 49, Ter Aar, tel. 0172-603333; alle be handelingen na telefonische afspraak. Leiden Inloopspreekuur van 12.00-12.30 uur (alleen voor spoedeisen de medische hulp). Groep 1 - Alkema, Baars, Groeneveld, Janssen, Van Leeuwen, hr/mw Van der Meer, Meijer, De Ruiter, K. van Schie, Mvan Schie, Verhage en Visser: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: M. van Schie, Rijnsburgerweg 96, tel. 5225757 zo 8.00 uur tot ma 8.00 uur: A. Visser, Pluimgras 44, tel. 5225757. Groep 2 - Bergmeijer, Boender, Goslinga, Kruis. De Lange/Bak ker, Lindenhovius/Akbar, Nering Bögel/Arbouw, Pinkse/Ver- beek. Rus en Straver/Weijenborg: Van zaterdag 8.00 uur tot zondag 24.00 uur kunt u een huis arts voor spoedeisende zaken, die niet tot na het weekend kun nen wachten bereiken via tel.nr 5219698. Groep 3 - Birnie. Boels, J. de Bruyne/Smit, Delver, Dorresteijn, Fogelberg, Huibers, Jurgens, Krispijn, Lely en Schaaf: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: W. Lely, Hof vap Roomburgh 4, tel 5145666. zo 8.00 uur tot 24.00 uur; J. Delver, Lammenschansweg 15/b, tel. 5145666 Groep 4 - Bakker. Bénit, Eekhof. Horn, De Kanter, Lahr. Nieu- wenhuis. Van Rijn, Van Wingerden, Yntema, J.G. Zaaijer en R E Zaaijer: Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08 00 uur kunt u een huis arts voor spoedeisende zaken, die met tot na het weekend kun nen wachten bereiken via tel nr. 5315695. Groep 5 - A. Hammerstein, D Hammerstein, De Jong. Klei, Kooijman, De Lorm, Piest, Prince, Reinders en Wiersma: Van zaterdag 8.00 uur tot zondag 24.00 uur kunt u een huis arts voor spoedeisende zaken, die met tot na het weekend kun nen wachten bereiken via tel nr. 5315186. Homeopathische artsen: Centrum voor Homeopathie: T Koster, Gezondheidscentrum Stevenshof, T Mansholtstraat 5/a, tel. 071-5236837 (dokters telefoon). Voorde praktijk van Van Kempen: P.C.M van Kempen. Lam menschansweg 71, tel. 071-5123001 Leiderdorp Spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) van 12.30 tot 13.00 uur. za vanaf 8.00 uur: M. Lesuis, Florijn 10, tel. 5894343. zo tot 24.00 uur: L. Middendorp, Peppelschans K14, tel. 5130189. Leimuiden, Rijnsaterwoude, Bilderdam vr 17.00 uur tot zo 24.00 uur: J. Lardenoije, Dr. Stapenséa- straat 6, Leimuiden, tel. 0172-508269; aanvragen van consul ten en visites voor 10.00 uur. De weekenddienst begint zaterdag om 10.00 uur en eindigt maandag om 8.00 uur, voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. Noordwijk Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. Noordwijkerhout za 9.00 uur tot ma 8.30 uur: J. von Ronnen, Kerkstraat 42d, tel. 372285; spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) om 12.00 en 17.00 uur. Oegstgeest za 8.00 uur tot ma 8.00 uur: E. Roelants, Frans Halslaan 10, tel. 5153747. Sassenheim Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur is de dienstdoen de huisarts bereikbaar via diensttelefoonnummer 223232. Spreekuur, na telefonisch overleg, om 10.00 en 17.00 uur. Voorhout, Warmond De weekenddienst begint vrijdag 17.30 uur en eindigt zondag 22.00 uur. Alleen na telefonisch overleg is er voor spoedgeval len een spreekuur om 11.00 en 17.00 uur. Praktijk Warmond, Dorpsstraat 51, tel. 3010030. Voorschoten De dienstdoende arts is bereikbaar op tel. 5610503. U wordt automatisch doorverbonden. Wassenaar za: E Op 't Land, Middelweg 21. tel. 5113056; zo: M. van Tolingen, Hofcampweg 7, tel. 5112075. Zoeterwoude Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade, R van Rijnsingel 31. Roelofarendsveen, 12.30-13.00. 17.30-18.00 uur. tel. 071-3319100. Voor spoedeisende recepten buiten de openingstijden bereikbaar via telefoonnummer of deurbel Alphen Apotheek De Herenhof. Herenhof 6, tel. 0172-473500; van za 09.00 uur tot ma 08.00 uur Bloembollenstreek Via uw eigen apotheek kunt u vernemen wie de weekenddienst waarneemt Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11.00-12.00 uur; spoedgevallen tel. 071-3415555. Hillegom Delta Apotheek, Hoofdstraat 24, tel. 0252-522125, za en zo van 12 30 tot 13.30 uur en van 17.00 tot 18.00 uur Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg za 8.00 uur tot ma 8.00 uur: De Katwijkse Apotheek, Prince- straat 3, Katwijk, tel. 4012755. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten Van 10.00 tot 21.00 uur: Apotheek Kok, Diamantlaan 5a, Lei den, tel. 5763439, Apotheek Van der Laan, Cor Gordijnsingel 62, Leiderdorp, tel. 5419418, Apotheek Hofland, Winkelcen trum Noord-Hofland, Planciusplantsoen 13, Voorschoten, tel. 5762877. Van 21.00 uur tot 8.00 uur: Nachtapotheek De Nachtwacht, Doezastraat 2/a, Leiden, tel. 071-5665019. Nieuwkoop Apotheek Nieuwkoop, van 10.00-12.00 uur; spoedgevallen tel. 0172-573608. Noordwijk en Voorhout Via uw eigen apotheek kunt u vernemen wie de weekenddienst waarneemt. P. Boot, Honingzwam 16, Alphen a/d Rijn, tel. 0172-437802. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg D. Kleen, Nachtegaallaan 27, Katwijk, tel. 071-4015400; spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond M. le Feber, Hoge Rijndijk 35, Leiden, tel. 5125860; spreek uur om 13.00 uur. Noordwijk Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen tandarts. Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude J. Klaver, Gezondheidscentrum, Hofcampweg 65, Wassenaar, tel. 070-5118221; voor behandeling dient uom 17.30 uur op het praktijkadres aanwezig te zijn. DIERENARTSEN Alphen Dierenkliniek, tel. 0172-471111; G.J. Lette, Schuberthof 4, tel. 0172-442807; mw. Graveland-Wolterbeek, Leeuwenhorst 4. tel. 0172-444333. Katwijk en Bollenstreek W.J. Snel. Frederiksdreef 14, Katwijk, tel 071-4074781; spreekuur: za van 11.00-12.00 uur. Voorde Bollenstreek: A.E van Hoeve. Oosterhof la, Katwijk, tel 071-4012930. Leiden en omstreken Voor de praktijk van Helder, Roest en Van Wiggen, altijd bereikbaar onder tel. 071-5220513/ 071-5890405 Voor de praktijk van Koster, Vestjens en Van der Wouw: Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de ei gen dierenarts. Voor de praktijk van mevr. Stibbe: S. Stibbe, Bronkhorststraat 13, Leiden, tel. 071-5218393, alleen op telefonische af spraak. Voor de praktijk van Duijn, Brandt: R.J.W. Duijn. Pres Kenne- SASSENHEIM Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 19 H.A., ds Brienen. Geref. Kerk Zo 9.30 ds Moll, 19 Gez. dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 10 ds Westra en jeugdkerk, 19 ds Moll. RK Pancratius kerk Za 19 Euch. viering, Zo 10 Gezinsmis m vo. Vrijz. Geloofsgem. NPB, Jul.Laan 17, Zo 10 drs Roos, Wout* TER AAR Herv. Gem. Zo 9.30 en 18.30 ds Vlasblom. Geref. Kerk Zo 9.30 ds v Domselaar RK Kerk Aardam Zo 10 Viering te Langelaar. VALKENBURG Geref. Kerk Zó 9.30 ds Boon, Leiden. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 en 18.30 dr Anderson. Herv. Gem. Zo 10 prof dr vd Beek, Veenendaal, 18.30 J dienst, hr v Rijn, Hazerswoude. VOORHOUT Herv./Geref. Kerkgem. Zo 10 ds De Jong. RK Bartholomeuskerk Za 19 Euch. viering mmv Gol koor, Zo 10 Euch. viering met volkszang. VOORSCHOTEN Anglican Church British School, J. v. Hooflaan 3, Zo 10.30, 4e zondag tevens Holy Communion. Aula-basisgem. In 'De Groene Kikker', Frans Halsplnts, Zo Agapèviering. De Ontmoeting, Noordhofland, Zo 10 ds De Zwart, Leusden Dorpskerk Wegens renovatie gesloten. Herv. Gem. 'Rehoboth' Van Leeuwenhoekkade, Zo 9.30 Verwaard, Sliedrecht, 16.30 ds Siebelink, Klaaswaal. Het Kruispunt Zo 10 mw Koole, Utrecht. Hulp en Hpil-kerk Schakenbos, Leidschendam, Zo 10 ds De WARMOND Herv. Gem. SoW Zo 10 ds Smit. RK Matthiaskerk Za 19 Euch. viering mmv iriskoor, Zo 10 viering mmv koor. WASSENAAR Dorpscentrum Zo 9.30 ds Weegink, Katwijk a/Zee. Federative Prot. Gem., Messiaskerk Zo 10 ds Mos. Dorpskerk Zo 10 mw drs Schuytvlot, Leiden, 16.30 dsG Katwijk allee. Kievietkerk, Samen-op-Weg, Zo 10 ds vd Bom, Den Haag. RK Goede Herderkerk Za 17 Euch. viering, 11.15 Euch.* mmv dameskoor. RK Jozefkerk Za 19 Gezinsviering mmv kinderkoor, Zo 9.45 viering mmv gem. koor. RK Willibrord Za 19 en Zo 10 Viering. Vrijzinnige Geloofsgem. NPB, Kerkdam, Zo 10 ds Fockem WOUBRUGGE Geref. Kerk Zo 9.30 hr De Ridder, Sassenheim, 18.30 d Hoofddorp. Herv. Gem. Zo 9.30 H.A., ds Boogert, Voorburg, 18.30 H vd Top, Hazerswoude. RK Goede Herderkerk Zo 10 Euch. viering mmv Greg, koor Vrijzinnige Geloofsgem. NPB Zo 10.30 Geen dienst. ZEVENHOVEN Geref. Kerk Zo 9.30 ds Wilschut, Alphen a/d Rijn, 18.30G dienst Herv. kerk. RK Johanneskerk Za 19 en Zo 9.30 Viering. ZOETERWOUDE Herv. Gem. Zo 10 ds De Wijer. RK Dienaarkerk Zo 9.30 Hoogmis. RK St. Jankerk Za 19 Gezongen viering. RK Emmauskerk Zo 9.30 H. Mis. RK Meerburgkerk (H. Rijndijk) Za 19 Jongerenviering mm renkoor, Zo 10.30'Euch. viering mmv gem. koor. ZWAMMERDAM Geref. Kerk Zo 9.30 H.A., ds Kerssen, 18.30 ds Kerssen Herv. Gem. Zo 9.30 hr Both, Zevenhoven, 18.30 ds Vw Driebergen. Remonstrants Ger. Gem. Zo 10 ds Thieme-Tiesing, Gouda Hooge Burch Zo 11 Oec. viering, pastor Delhaas. Medische Diensten dylaan 260, Oegstgeest, tel. 071-5156161; of D.J. Bram Homanstraat 1, Rijnsburg, tel. 071-5156161. Voor eigen praktijk: B.G. Heemskerk, De KempenaerstraZ Oegstgeest, tel. 071-5176761. Wassenaar Alarm-en informatiekring dierenartsen: dokterstelefoonC 3455300. THUISZORG EN MAATSCHAPPELIJK WERK Thuiszorg Groot Rijnland, werkgebied: Alphen e.o., Leidene Leiderdorp, Rijnstreek, Plassengebied Schuttersveld 1, Leiden, tel. 071-5161415, fax. 071- 5161309. Voor aanvragen van hulp en zorg dient u zichle ten tot Zorgnet Leiden, Schuttersveld 1, Leiden, tel. 071- 5161305. Buiten kantooruren en in het weekeinde wordl doorgeschakeld. Uitleencentrale verpleegartikelen: Leiden Vollenhovenkade 25, tel. 071-5121894, ma t/m vr 9.30- 17.00 uur. za 15.00-17.00 uur. Stichting Rijn-, Duin- en Bollenstreek, werkgebied: Wasseiu Voorschoten, Oegstgeest, Warmond en Duin- en Bollenstree) Verpleging en verzorging thuis, aanvullende en particulier thuiszorgen verpleging, uitleen verpleegartikelen, zorgvo (aanstaande) ouders en hun kinderen tot vier jaar, voedm; dieetadvies en ergotherapeutisch advies, tel. 071-40933 (24 uur per dag bereikbaar). Algemeen Maatschappelijk Werk, tel. 0900-8212141 dringende hulp buiten kantooruren. Gezondheid Service Rijn-, Duin- en Bollenstreek (activiia aanvullend op die van de Stichting) b.v. nachtzorggarantr maaltijdservice, tel. 071-4093333. NTN Thuiszorg, werkgebieden: Rijn-, Duin en Bollenstreek.! sengebied. Particuliere verpleging, gezins- en kraamzorg, tel. 071- 5128070, ma-zo, 24 uur per dag. Alphacare Zorgorganisatie ZH Voor elke zorgvraag op ieder moment, van -9 maanden td Werkgebied: Alphen e.a., Leiden e.o.. Rijn- en Veensf Tel. 0172-417488, 24 uur bereikbaar. Stichting Terminale Thuiszorg (regio Leiden) Voor hulp door vrijwilligers als aanvullende zorg op die naaste omgeving en professionele werkers bij thuis ster Aanvragen via tel. 071-5236837, vragen naar terminale! zorg. Telefonische Hulpdienst Leiden e.o. Verward? Boos? Verdrietig? Of gewoon behoefte om eens met iemand te praten. Dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprekT foon 071-5125202. Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) Z-H! spreekuur op ma t/m vrij van 9.30 tot 13.30 uur. tel. 071 5896620

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 18