Leidsch Dagblad Belasting op huis omlaag Nederlanders omgekomen bij hotelbrand in Australië Rijkaard: 'Johan is Johan' Uitschakeling kost pubs miljoenen Brute moord op kind in Schiedams park 'KLM accepteert geen massaal banenverlies' Leidse halve marathon wellicht te lang Centra voor werk fors ingekrompen 2 WEKEN GRATIS LEIDSCH DAGBLAD PAG 23 JUNI 2000 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 42343 LOSSE NUMMERS 2,00 ZATERDAG 2,50 ii-Frid wil irmet ia de lio in 13 Rijnveste bij opening al rijp voor uitbreiding 17 Zorgen over toename sluipverkeer Zoeterwoude uw Betuwelijn gestopt ivel de Algemene Reken- er een vernietigend rap- heeft uitgebracht over de oitvorming over de Betu- u, gaat de aanleg van de erenspoorweg van de erdamse haven naar sland door. De Tweede ier bleek gisteren niet be- om alsnog aan de nood- trekken. na 2 en 3. ad: Spar van Hoek schorsen gemeenteraad van Middel- I heeft gisteren een motie wantrouwen aangenomen n burgemeester Spar van Hoek. De raad gaat minis- )e Vries van binnenlandse n vragen de burgemeester iddelhjk te schorsen in af- iting van ontslag. ecutie Graham nog voltrokken Amerikaanse staat Texas Ie afgelopen nacht Gary ham geëxecuteerd. Dat ge- rde nadat het federale ^gerechtshof had gewei uitstel te gelasten. De utie van Graham heeft in S tot felle protesten geleid, zijn veroordeling was iseerd op de verklaring slechts één getuige. Gra- zou in 1981, toen hij 17 was, een man in Houston ben vermoord. Zelf bleef lat tot het laatste ogenblik ennen. na 5 oen licht Airbus or supeijumbo Europese vliegtuigbouwer nis gaat het supervliegtuig l bouwen. Het toestel met dubbel passagiersdek kan ks 555 passagiers vervoe- Het is het grootste lucht- tproject sinds de lance- van de 747 van Boeing en ;omst van de Concorde jaren zestig. De A3XX gaat veer 540 miljoen gulden en. De ontwikkelingskos- bedragen zo'n 28 miljard len. Airbus hoopt nog dit met de bouw te beginnen, ajn zo goed als zeker or- i geplaatst voor meer dan ig exemplaren door acht iteresseerde luchtvaart- Huurwaardeforfait kwart procent minder Het huurwaardeforfait moet volgend jaar met een kwart procent dalen tot net onder de één procent. Dat blijkt uit een voorlopige inventarisatie van de gestegen huizen prijzen door de Waarderingskamer. De prijzen van on roerend goed zijn in de afgelopen vier jaar gemiddeld meer dan vijftig procent gestegen. Als het forfait niet daalt, gaan huiseigenaren flink meer belasting betalen. den haag gpd De Waarderingskamer baseert zijn berekening op gegevens de gemeenten. Deze moeten eens in de vier jaar al het onroerend goed taxeren in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken. Op basis van deze taxa tie worden gedurende vier jaar de hoogte van het huurwaarde- forfait en de onroerend goed belasting berekend. In de wet is het automatisme opgenomen dat als de prijzen teveel dalen of stijgen de minis ter van financiën het forfait moet aanpassen. In welke mate hij dat doet, hangt ook van an dere factoren af zoals de gemid delde stijging van de huren. Volgens secretaris J. Gieskes van de Waarderingskamer zal het ministerie in september of oktober een beslissing nemen. Nu is dat nog niet mogelijk om dat de gemiddelde huurstijgin- gen van dit jaar nog niet be kend zijn. Ook in de cijfers van de Waarderingskamer kan margi naal nog wat veranderen. De definitieve berekeningen zijn nog niet gemaakt en zeven van de 537 gemeenten hebben hun gegevens nog niet klaar. 20 Basisschool De Kompas herrijst in primaire kleuren uit de as TNO: Niet muis maar computer boosdoener RSI Intensieve muisgebruikers heb ben niet vaker last van RSI dan werknemers die achter een computer zonder muis zitten. Vrouwen die meer dan vier uur computerwerk verrichten, heb ben meer RSI-klachten. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO Arbeid onder 1.256 werk gevers en 11.308 werknemers in Nederland, waaronder ruim 5400 kantoormedewerkers. Eén op de vijf ondervraagde werknemers meldt regelmatige of langdurige RSI-klachten. Kantoormedewerkers rapporte ren ditzelfde percentage. Onder hen komen de meeste klachten voor bij secretaressen en typis ten, het gaat vooral om nek- en schouderklachten. Langdurig beeldschermwerk en intensief gebruik van de muis komen vooral veel voor in administra tieve beroepen. Meer dan tweederde van se cretaressen, typisten en overige administratieve medewerkers zegt tussen 4 en 8 uur per dag achter de computer te werken. Ruim eenderde geeft aan ook de muis meer dan vier uur per dag te gebruiken. Zie ook sagina's 21,22 23 Bondscoach reageert kalm op kritiek Cruijjf De selectie van het Nederlands elftal ergert zich mateloos aan de snijdende kritiek van lohan Cruijff. Als analyticus van Studio Sport toonde Cruijff zich na afloop van de wedstrijd tegen Frankrijk negatief over de kansen van Oranje. Frank de Boer was gis teren in Hoenderloo duidelijk gepikeerd toen hij werd geconfronteerd met de harde woorden van Cruijff. „Hij had bijvoorbeeld veel kritiek op Da vids en Cocu, terwijl dat juist de beteren waren. En van mij vond hij te weinig uit gaan, maar dan vergeet hij dat ik libero ben en niet zomaar uit mijn positie kan lopen. Het grote nadeel is dat een hoop mensen de woorden van Cruijff gelooft. Dat is heel vervelend." Meer spelers, zoals Bergkamp en Cocu, lieten blijken zich groen en geel te ergeren aan Cruijff in zijn rol als analyticus bij Studio Sport. Frank de Boer: „Of ik Cruijff nog wel serieus neem?" Zonder dra len: „Al een tijd niet meer." Kalm en bedaard reageerde bondscoach Rijkaard gistermiddag in de perszaal in Hoenderloo op de geselingen op tv van Cruijff naar aanleiding van het spel van Oranje tegen Frankrijk. Rijkaard kent Cruijff als geen ander. „lohan is Johan. Als hij meent iets te moeten zeggen, moet hij Johan Cruijff dat vooral doen. Misschien worden we er met z'n allen wel wijzer van. Het interes sante aan voetbal is datje je steeds, elke wedstrijd weer, kunt verbeteren." De overtreding van Phil Neville heeft vele kroegba zen in Engeland maandag tot razernij gebracht. De uitschakeling van het En gelse elftal, na de door de Roemeen Ganea benutte strafschop, kost de pubs in Engeland miljoenen gul dens. Economische experts con cludeerden dat het verlies de kroegeigenaren in totaal zo'n 350 miljoen gulden aan omzet kan hebben ge kost Bij een vervolg van Euro 2000 voor het Engelse elftal zouden er zo'n 50 miljoen 'pints' meer zijn getapt. Ook de supermarkten zou den de dupe zijn geworden van de mislukte schop van Neville. Keten Asda ver kocht op wedstrijddagen negen maal zo veel bier dan op de dagen dat het Engelse team niet speelde. Ook de bookmakers waren niet blij. Op Engeland werd enorm veel gegokt. Zij heb ben een uitweg gevonden: inmiddels kan er stevig ge wed worden op de tijd die Kevin Keegan nog resteert als bondscoach. Signalement verdachte nog niet bekend intig jaar voor den van Jansons rechtbank in Utrecht heeft ochtend een 58-jarige man Vianen veroordeeld tot Hig jaar gevangenisstraf en niet dwangverpleging we- doodslag op de 13-jarige ine Jansons uit Maarn. Of- r van justitie Ten Hoope levenslang geëist wegens moord op Sybine Jansons de verkrachting van de e andere vrouwen. iegtuigen aan de aid na verslapen dat een militaire verkeers- or zich had verslapen, zijn eren op Eindhoven Airport vliegtuigen een uur later lokken dan de bedoeling Bovendien kon een vlieg- uit Frankrijk niet volgens oma landen. Nadat de istdoende officier zich had 2 lapen, kwam hij op weg het vliegveld ook nog In een file terecht. ANDAAG28 PAGINA'S Rotterdam Met een plechtigheid bij het beeld 'De verwoeste stad' van Zadkine in Rotterdam zijn gisteren de 58 Chinezen die zondag in Dover omkwamen herdacht. De bijeenkomst is gehouden op initiatief van in Nederland wonende Chinezen. Zij namen met een witte roos in de hand een minuut stilte in acht. Bij de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van 'Nederland bekent kleur'. Pagina 3: Truck met Chi nezen werd in België niet gecontroleerd. foto anp Raymond rutting schiedam gpd/anp Een tienjarig meisje is gister middag in het Schiedamse Beatrixpark om het leven ge bracht. Het slachtoffertje is waarschijnlijk seksueel mis bruikt. Het naakte lichaam van het kind werd gevonden achter een bankje tussen de struiken. Dat gebeurde nadat een 11-ja rig jongetje, die bij het meisje was, een voorbijganger had aangehouden en vertelde dat er iets vreselijks was gebeurd. Het jongetje was ook naakt en gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. Hij is overge bracht naar het Rotterdamse ziekenhuis Dijkzigt. Beide kinderen waren aan het spelen op een grasveldje tussen de bosjes en een vijver. Het jongetje heeft tegenover de politie verklaard dat het meisje en hij zijn belaagd door een pokdalige man. Een nader sig nalement van de verdachte is nog niet bekend. De plaats van het delict is gelegen bij één van de ingangen van het park aan de rand van een doorgaans druk fietspad. De dader heeft dan ook een groot risico geno men te worden betrapt. Dicht bij de plek liggen een kinder boerderij en een speeltuin. De technische recherche is uren bezig geweest met een sporen onderzoek. Daarbij zijn ook helikopters ingezet. Er is ook een buurtonderzoek gehou den. Een politiewoordvoerder wilde in het belang van het on derzoek geen mededelingen doen over de wijze waarop het meisje om het leven is ge bracht en over de verwondin gen van de jongen. Twee jaar geleden werd niet ver van de plek waar gistermid dag het tienjarige meisje werd aangetroffen, ook al eens een vijftienjarig meisje mishandeld en seksueel misbruikt door drie mannen. Het park is 's avonds en 's nachts zeer schaars verlicht en telt tal van afgelegen zitplekjes met bank jes. De gemeente en de GGD in Schiedam hebben vanochtend de kinderen van de basisschool waar het vermoorde meisje naartoe ging, opgevangen. Ook voor de ouders is in de ont moetingsruimte van de school informatie en opvang ver zorgd. Het meisje en het elfja rige jongetje zaten allebei in groep zeven van de christelijke basischool Kethel in Schiedam. Vakbonden praten met top over fusieplannen amstelveen richard mooyman De KLM stopt de fusiebespre kingen met British Airways als in Nederland duizenden banen moeten verdwijnen. Dat heb ben de vakbonden volgens be stuurder J. Smeets van FNV Bondgenoten gistermiddag te horen gekregen van de KLM- top. „In dat geval zal de deal niet doorgaan." In een gisteren bekendgewor- den rapport stelt de Duitse Commerzbank dat bij een fusie in totaal 16.000 banen kunnen vervallen. Bij de KLM zou het gaan om bijna 6.000 van de 27.000 arbeidsplaatsen. Maar volgens Smeets heeft de KLM zich van deze cijfers gedistanti eerd. De luchtvaartmaatschap pij wil zelf niet reageren. De KLM zou volgens Smeets juist mikken op een toename van de werkgelegenheid vanwe ge de groeimogelijkheden op Schiphol. Het gaat dan om per soneel in de vliegtuigen en op de platformen. British Airways (BA) zit in een lastiger parket omdat de Londense thuisbasis Heathrow overvol is en groei al daar nauwelijks mogelijk is. De bonden staan niet afwij zend tegen een fusie, die zal neerkomen op een overname door het grotere British Air ways. Maar massaal verlies aan werkgelegenheid is voor de vak beweging onaanvaardbaar. „Dan komen er georganiseerde acties", aldus Smeets van de FNV. „Die bereidheid is er." AMD Athlon K7 550 Mhz 128 MB Ram CD.RW en DVD Soundblaster netwerkkaart Modem 56K, 17 Gb harddisk 17" monitor incl. speakers 3.490,- incl. btw KICK Automatisering Showroom Oder no. 12 Forepark Leidschendam Tel. 070320 64 64 óók zaterdags geopend Zeker zestien en mogelijk achttien rugzaktoeris ten zijn vandaag omgekomen door een brand in een hotel in Chüders, in het oosten van Australië. Volgens eerste berichten zijn er twee Nederlan ders onder de doden. Zeker is dat tien Britten het leven hebben gelaten. De overige slachtoffers zijn waarschijnlijk zijn drie Australiërs, een Japanner, een Koreaan en een Spanjaard. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vast staat wel dat het brandalarm niet heeft ge werkt. Het vuur ging gepaard met een reusachti ge rookontwikkeling. Negen mensen zouden Parcours binnenkort nagemeten na tal van klachten leiden loman leefmans Het parcours van de Leidse halve mara thon wordt binnenkort nauwkeurig nage meten. Volgens organisator Tjeerd Schef- fer hebben verschillende ervaren lopers geklaagd dat ze zondag 11 juni volgens 'hun gevoel' een grotere afstand moesten lopen dan de voorgeschreven 21 kilome ter en 97 meter. Gesproken wordt van een kilometer. Alle drie de afstanden - de marathon, de halve marathon en de tien kilometer - zijn vooraf precies uitgemeten, bena drukt Scheffer. „Niet alleen door ons, maar ook door de atletiekbond KNAU die daarvoor ook een certificaat aan ons heeft verstrekt. Toch hebben we over de halve marathon diverse reacties gekregen van lopers die dachten dat de kilometer- aanduiding niet klopte en dat de totale afstand 'verder voelde'. En goede lopers voelen dat inderdaad ook." Daarom heeft de organisatie van de 3M marathon besloten het parcours opnieuw met een geijkt wieltje te laten meten. „Dat kan niet Op stel en sprong, want daarvoor moet iemand met een snelheid van pakweg vijf kilometer per uur langs een denkbeeldige blauwe lijn het hele parcours op een vroege ochtend nog eens nalopen. Pas als dat is gebeurd, hebben we duidelijkheid of de route in derdaad te lang was." Mocht blijken dat de honderden deel nemers daadwerkelijk te veel hebben ge lopen, dan zal Scheffer openlijk schuld bekennen. Als er een fout is gemaakt, volgt uiter aard een excuus. Iets anders dan dat kun nen we niet doen. We kunnen moeilijk van alle lopers iets van hun eindtijd af trekken. Het belangrijkste is dat we de fout toegeven en die herstellen voor vol gende edities." HET WOORD IS AAN La Fontaine Aan hardlopen heb je niets. Je moet op tijd vertrekken. ioyi6° 10717° 10716° 40% 50% 50% 20% 30% 30% leiden peter blok Werklozen in de Duin- en Bol lenstreek en de Rijn- en Veen- streek moeten binnenkort wel licht naar Leiden om een uit kering te krijgen of een nieuwe baan te vinden. Volgens eerde re plannen van de minister van sociale zaken zouden ze daarvoor juist dichter bij huis, in Lisse en Alphen, terecht kunnen bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CW1). Het aantal centra wordt evenwel fors ingekrompen. In plaats van 225 komen er slechts der tig CWTs. Een CWI is het eerste loket in de sociale zekerheid. Daar worden onder meer uitkerin gen toegekend, melden werk gevers hun vacatures, worden werkzoekenden aan een baan geholpen, ontslagzaken be handeld en te werkstellings vergunningen verstrekt. Lei den krijgt als enige een CWI. Lisse en Alphen worden 'hooguit satellietjes', waar al leen nog basisdiensten wor den aangeboden. Volgens regiomanager C. van der Zwet van arbeidsvoor ziening Rijnstreek is de goede situatie arbeidsmarkt de voor naamste reden dat het aantal CWI's in Nederland wordt be perkt tot dertig. Ja, Ik wil een abonnement op het Lefdsch Dagblad. naar ziekenhuizen zijn gebracht met ademha lingsmoeilijkheden. Aanvankelijk bestond ver warring over de vraag of er Nederlanders onder de slachtoffers zijn. Uiteindelijk bevestigde de Nederlandse consul-generaal in Sydney, Reits- ma, dat twee Nederlanders zijn omgekomen. Hun identiteit was vanochtend nog niet bekend, omdat de familie nog niet was ingelicht. Op het moment dat de brand uitbrak, stonden in het honderd jaar oude Palace Backpackers Hostel ruim tachtig mensen geregisteera, voor namelijk jonge toeristen die op boerderijen in de omgeving helpen bij de oogst om hun reis te kunnen bekostigen. Voorletters: m/v Postcode: Plaats: Telefoonnummer. (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste twoe weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch (ƒ34,80) Per kwartaal automatisch 99,90) Per kwartaal acceptgiro (ƒ100,90) Bank/giro nr: l l l i l i i i i i Handtek.nlng I I I I I I I BIJ machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met Jackpot cadeau. Leidsch Dagblad I DE WERELD OM JE HEEN. Stuur deze bon in een envelop, zonder postzegel, naar: I Leidsch Dagblad, abonnee service, Antwoordnummor 10050, 2300 VB Lelden. Bellen kan ook: 071-5128 030 of abonneren vla: w.leldi 712141 400114 maandag t/m vrijdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 1