Economie Beurs 'edse telecomreus Telia akt goed beursdebuut uurder Landis verkocht [jdelen voor fusie Detron tserland wil gedeelte mg Swisscom verkopen [DAG 14 JUNI 2000 |a Unicom gaat naar de beurs China Unicom, het op een na grootste telecombedrijf na, maakte gisteren de gang naar de beurs, die 11,5 mil- den moet opleveren. Unicom gaat een samenwerkings- 1 aan met het Britse Vodafone. Hierdoor wordt het mo- loor abonnees van beide bedrijven om hun mobiele tele- het andere land te gebruiken. et detailhandel VS afgenomen IIton De omzet van de detailhandel in de Verenigde ffein mei afgenomen met 0,3 procent. Analisten hadden jjld op een lichte toename met 0,1 procent. De verminde- 1 de omzet in april is herzien van 0,2 tot 0,6 procent. Het het eerst sinds juli en augustus 1998 dat de detailhandel wee achtereenvolgende maanden omlaag gaat. \ers boven uitgifteprijs [M ANP-BRIDGE idige uitgestelde en te- ijnde beursgangen van bedrijven heeft het staatstelecombedrijf 'meren wél met succes iree gemaakt op de koers van het aandeel 38,50 kroon, ruim bo- uitgifteprijs van 85 grote vraag naar aan- Jlia ging ten koste van indsen. Daardoor sloot iindex in Stockholm [lent lager. jursgang van Telia is j de grootste ooit in Ivië en de op twee na Sn Europa. De verkoop ocent van de aandelen 3 miljard gulden op. at wilde aanvankelijk 3 procent van de aan kopen, maar omdat de viermaal was over- tekend werd dat verhoogd tot 30 procent. De maandag be kendgemaakte uitgifteprijs van 85 kroon lag in de bovenkant van de eerder aangegeven mar ge van 70 tot 92 kroon. Kleine beleggers moesten voor minimaal 100 aandelen in tekenen, maar dat bleek geen bezwaar. De inschrijving trok ongeveer een miljoen Zweden op een totale bevolking van 8,8 miljoen. ,,We hebben een echt volksaandeel gekregen", con cludeerde minister van econo misch zaken Rosengren. De particuliere inschrijvers krijgen tot 400 aandelen alles toegewe zen en daarboven een deel. De ze groep ontvangt 23 procent van de beschikbare aandelen. De overige 77 procent gaat naar institutionele beleggers zoals verzekeraars en pensioenfond sen. Daarvan krijgen buiten landse instellingen 40 procent. ficties leverden 2,3 miljoen op Wanp V Ofman van automatiseerder Lan- pcht 20.000 aandelen dat bekend werd dat jet telecombedrijf De- overnemen. :s leverden hem :n gulden op, zo blijkt rens van de Stichting Effectenverkeer (STE). [eel Landis heeft sinds- ;eveer eenvijfde van [de verloren, zodat Of- :o bijna een half mil- len heeft verdiend aan 4>P- •vege april maakten Jdrijven hun plannen Ofman verkocht zijn in de onderneming ;ken daarvoor. Be- 4)rzitter Kuiken en fi- directeur Bus van Lan- Irukten gisteren op de oudersvergadering dat van de aandelenver- 'geen enkele fusiebe- spreking' werd gevoerd tussen Landis en het Zaltbommelse Detron. Landis ziet dan ook geen aan leiding om maatregelen te ne men tegen Ofman. Volgens Bus heeft Ofman absoluut geen misbruik van voorkennis ge maakt toen hij zijn aandelen verkocht. „Hij had op 31 maart al een verkoopopdracht gege ven", voert Bus als argument aan. Volgens Kuiken waren er toen wel her en der overname- gesprekken, maar niet met De tron. Na het eerste bod op Detron daalde de koers van het aandeel Landis fors. Voor Detron was dit aanleiding de overname af te blazen, omdat de aankoop in aandelen zou plaatsvinden. Na- "Üat Landis dreigde een vijandig bod uit te brengen, kwamen de twee alsnog tot een vergelijk. De STE wol bevestigen noch ontkennen of zij een onderzoek naar de gang van zaken heeft ingesteld. jieming moet beter kunnen concurreren Jjerse overheid is van groot deel van haar heidsbelang in tele- |jf Swisscom te verko- "p de opbrengst wil de het noodlijdende na- bstbedrijf helpen bij de uitbreiding van zijn in met bankzaken en i de ruimte geven voor met andere telecom- bm en de posterijen [tot 1998 één onderne- lljdat jaar ging Swisscom |beurs, maar de staat 65,5 procent van de tf in handen. Volgens |oet de staat een meer- •elang van minimaal it plus één aandeel be- )E BEURSVLOER houden. De regering wil die be paling schrappen en komt voor het najaar met gedetailleerde plannen. Volgens het ministerie van fi nanciën kan Swisscom niet goed concurreren op de snel veranderende telecommarkt als de staat een meerderheidsbe lang houdt. Voor de nieuwe UMTS-licentie worden bijvoor beeld bedragen betaald die voor relatief kleine onderne mingen nauwelijks zijn op te brengen. „Om op lange termijn te overleven moet het bedrijf samenwerkingsakkoorden met internationale ondernemingen kunnen sluiten. Daarvoor is meer strategische manoeu vreerruimte nodig", aldus het ministerie. De staat wil wel een minderheidsbelang houden. ps profiteert van fusieplan fid met de fusieplan- Tiet Franse Vivendi, Ca- et Canadese Seagram 'aandeel Philips van pet vijf procent tot P- Het elektronicacon- f nog een belang van at in Seagram. Op de m Parijs werd negatief op de mogelijke fu- j^ndeel Vivendi zakte I fcent. De AEX-index elf uur om 5,30 pun- op 680,97. jyan Tokyo sloot van- De Nikkei-index van tien verloor 260,53 .54 procent), daarmee ld op 16.654,42. Tij- handel zakte de Nikkei voor het eerst sinds 1 juni on der de 16.500 punten. Het wa ren vooral de grote technolo giefondsen (Sony, NTT DoCo Mo) die de belangrijkste index van Azië onder druk zetten. De Hang-Sengindex in Hongkong sloot de handel af met een winst van 1,05 procent. Wall Street veroverde gisteren weer grotendeels terug wat maandag verloren ging. De Dow-Jonesindex klom 0,55 pro cent met 57,63 punten naar 10.621,84. De schermenbeurs Nasdaq pakte een winst van 2,2 procent of 83,16 punten op 3.851,07. AMSTERDAM ANP TOP-IO DALERS T0P-10 STIJGERS alanheri c. world online rg zelfs.chin; versatel lei comp. gr. me gregor fast multihouse newconomy hoop eff.bk philips ing intern f. mg bnk quality mg bank it-f. pharming postb.it fonds OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN ahrend alanheri c. burg-heybr. cap gemini Chicago bridge copaco de drie el. docdata dorp despec grolsch eert. grooth.geb. c gti-holding rood testh. sarakreek schuttersveld seagull simac techn. sligro beh smit trafo c. sns aex gar.cl BUITENLANDSE AANDELEN ,90A polaroid corp. aegon vastg.f nlg aegon mix f nlg aegon dep.f nlg aegon emerg.f nlg aegon index pl nlg ah vaste klantf nlg amersf.obligatief amersf.eurotop-100 f amevaandf nlg amev vastgoedf nlg snlg nevdepositof nlg nev mixfonds nlg 'ero aandelenf nlg :a vr.valuta nlg :a vgf comb nlg :a vgf vastg nlg :a vgf aand nlg hooge h. pp aandf eu hooge h. pp aandf vo van lanschot equity 94,98 67,90 83,01 53,42 23,32 21,06 33,03 16,35 16,14 24,66 153,87 135,54 31,85 41,52 30,66 70,80 100,11 36,28 51,30 25,22 141,81 33,42 21,18 29,90 13,38 36,15 35,00 31,85 48,49 25,07 l.k. 94,98 68,23 83,14 53,45 23.34 21,18 33,07 16.35 16,14 24,72 154,33 16,00 10,50 44,50 51,60 98,55 34,70 151,00 25,90 74.80A 16,80 f 2,23 f 42,80 e 55,10 26,00 15,00 f 12,20 14,20 33.80A 20,50 f 6,65 f 25,85 15,15e 23,20 3,70 f 8,65 f 42.30A 27.40A 56.30A 19.00A 42.05A 23.50A 27,50A 10.00A 18,45 NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN n rente fonds n interrente fds n it plus fonds n aandelend fds nn verre oosten fd ohra garantie fd postbank spaargr f. pyramidefonds rabo dutch eqf nlg rabo dutch bond nlg rabo groei sp nlg royal aande 11,31 28,70 24,98 ,90 11,95 ,62 78,84 25,17 107,08 108,9360 108,9360 57,4999 57,4999 113,33 113,36 53,7315 53,7315 45,03 royal deposito rvsmixfonds0" S rvs obligatie fonds sns-comb. plusfonds sns-vastgoedplusfd sns-garantieplusfd sns-obligatieplusfd sns-ned.aand.plusfd sns-groeimarktplusfd sns-spaarbew.gar.fd sns-spaarbewustfonds spaarb.divfonds nlg 19,05 14,47 12,52 10,94 12,61 12,93 AANDELEN AEX-INDEX fortis(nl) getronics gucci group hagemeyer 28/03/00 13/06/00 03/01/00 07/07/99 21/12/99 06/03/00 24/06/99 06/01/00 09/08/99 24/02/00 03/01/00 03/03/00 14/01/00 29/06/99 15/05/00 13/06/00 19/05/00 06/03/00 13/06/00 03/03/00 24/01/00 12/07/99 09/03/00 26/10/99 24/02/00 18/02/00 527,17 19,20 33,00 21,00 36,18 16,09 24,60 11,70 64,25 15,75 42.50 44,35 51.51 18,25 31,40 21,28 21,20 40,00 16,42 14,90 29,90 20,10 19/10/99 675, 05/08/99 09/03/00 25/02/00 18/10/99 06/08/99 23/05/00 09/06/00 31/01/00 21/10/99 06/03/00 24/06/99 16/06/99 13/03/00 15/12/99 10/08/99 24/02/00 06/08/99 01/02/00 19/10/99 26/07/99 13/03/00 28/06/99 13/03/00 19/10/99 15/03/00 ho 683,19 25,60 38,18 29,87 42,53 43,25 2,88 1,50 35,69 12,52 28,81 20,10 89,40 25,90 59,30 69,15 67,85 52,75 50,40 51,85 27,18 55,30 28,12 18,05 56,75 26,58 679,71 25,26 37,55 29,60 41,94 41,77 35,00 12,14 27,80 19,70 88,25 25,50 58,50 68,36 67,31 51,50 49,31 50,65 25,70 54,30 27,59 17,75 AANDELEN MIDKAP-INDEX midcap-index cap gemini sa 10/03/00 22/06/99 13/06/00 10/03/00 17/02/00 15/07/99 17/03/00 09/07/99 18/05/00 09/07/99 07/06/00 15/06/99 06/03/00 22/06/99 15/06/99 13/01/00 25/04/00 07/07/99 09/02/00 16/11/99 16/07/99 09/03/00 30/08/99 29/03/00 13/07/99 17/08/99 584,38 50,25 13,70 136,00 5,89 18,30 25,00 22,50 31,00 16,70 17,85 10,55 15,60 42,50 10,50 21,40 27,00 11,55 19,95 33,80 11,05 02/11/99 66! 18/02/00 15/12/99 03/11/99 208, 15/06/99 14/03/00 22/06/99 136, 10/12/99 08/02/00 10/12/99 27/04/00 30/03/00 22/05/00 14/12/99 18/11/99 17/04/00 24/11/99 02/02/00 04/10/99 16/02/00 29/02/00 01/10/99 25/02/00 05/01/00 17/03/00 16/02/00 665,99 54,45 34,05 214,00 16,07 20,95 139,80 30,50 44,85 18,50 28,00 12,00 16,50 61,20 14,95 26,65 40,00 16,80 37,00 42,95 13,85 39,70 17,25 24,60 659,82 54,00 33,30 208,10 15,40 20,85 138,00 30,10 44,60 18,30 26,55 11,70 16,05 59,70 14,85 26,65 39,55 16,60 36,65 42,30 13,60 37,60 17,05 24,00 yS BEURS NEW YORK PERIODE VAN 20 DAGEN De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN 09/06/00 05/06/00 29/03/00 05/06/00 10/03/00 07/03/00 29/03/00 29/03/00 05/05/00 16/08/99 l.j. 91,05 197,50 95,60 72,50 24,88 54,70 116,05 99,95 63,00 11,60 15/06/99 17/04/00 11/08/99 19/10/99 30/06/99 15/06/99 11/08/99 11/08/99 12/08/99 20/04/00 50 f 139,00 98.00A 98.40A 92,50 221,00 138,80e 98,00 98,40 147,85A 151,70 f 150,55 166,85A 166,85 166,40 136,95A 136,95 136,55 69,35 69,35 69,30 12,40 f 12,40 f 12,40 f NOTERINGEN BIJGEWERKT TOT 11.00 UUR 100 MEESTVERHANDELDE OPTIES jul 25,00 jul 27,50 okt 22,50 okt 22,68 okt 25,00 jan 27,50 jan 30,00 oOl 14,20 oOl 17,01 oOl 19,28 oOl 22,68 001 27,22 002 13,61 o02 22,68 o04 25,00 o04 30,00 jul 22,50 001 27,22 o04 25,00 o04 30,00 jul 45,00 okt 45,00 jun 670,00 jun 680,00 jun 690,00 jun 700,00 jun 660,00 jun 670,00 jun 680,00 jun 690,00 jul 30,00 002 37,00 o04 40,00 jun 40,00 jun 42,50 jun 45,00 jan 45,00 okt 20,00 jul 12,00 okt 12,00 003 15,00 jul 25,00 jul 27,50 jul 30,00 okt 30,00 004 35,00 o04 40,00 jul 27,50 okt 27,50 jan 27,50 jul 19,17 jul 20,00 okt 23,33 okt 25,00 jul 25,00 okt 25,00 jun 65,00 jun 70,00 jul 62,50 jul 65,00 jul 70,00 okt 70,00 oOl 40,84 oOl 47,64 001 61,26 002 45,37 002 56,72 o04 70,00 jul 27,50 jun 50,00 jan 55,00 jan 35,00 jul 50,00 jul 55,00 jul 60,00 jul 65,00 okt 45,00 okt 70,00 jun 65,00 jul 65,00 jun 47,50 jun 50,00 jun 52,50 jul 47,50 jul 50,00 jul 52,50 jul 55,00 jun 52,50 jul 47,50 jul 17,50 jul 20,00 jul 30,00 jul 50,00 okt 55,00 jul 56,67 jan 55,00 jul 52,50 003 10,00 OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN ■o groen f. ■ol.gr.f. •o oblgrf delta lloyd in delta lloyd ja delta lloyd m fortis america f. fortis europa f. fortis japan f. fortis rent o nl fortis rent o n5 fortis rent on 10 gim world equity f. 127,70 61,50 33,20 96,20 146,00 60,40 166,50 43,45 92,50 118,20 70,45 37,50 44,60 37,80 24,00 73,50 73,25 e 2.25A 706,50 45,65 174,00 92,05 92,60A 127,50A 85.90A 58.40A 66.95A 71.85A 42.65A 11,30 17.55A 210,60 38,20 20,85 48,75 26,50 59,00 10.75A 34.60A 29,00 e 38,20 e 35,00 f 48,30 21,65 24,04 25,02 25,78 51,70e 39,50 e 22,95 62,00A 55,50 54,15A 48.50A 85,00A 38.00A 64,10A 85,50 f 98,10A 104,50 f 123,60 28,85 ing bnk europe fund ing bnk europ.sm.capl ing bnkgeldm.fds ing bnk glob.fund ing int obl,fonds ing int.dep.fonds ing bnk north am.f. ing bnk oblig.fds mg bnk onr.g.aandf. ing bnk rentegr.f ing bnk quality o.l. ing bnk spaard.f. ohra internet f. ohra liq.grfonds ohra milieutech I. a spaardiv f. a totaal fonds pitcher lenf, post b. bel eggt. postb.comm techf. poStb.easy blue f. postb.euro aandf. postb.euro.c.clickf piostb.lin.wereldf postb.nederlandf. postb.nettorentef. postb.nikkei.c.elf postb.obligatief. postb.opk.landenf. postb.pharmac fd. postb vastgoedf. postb.verm.gr.f. postb.wereldmf. 27,05 24,60 15,50 27,10 31,80 47,50 30,65 81,30 50,30 48,55 30,90 19,00 46,70 83,35 34,70 46,25 35,20 43,60 ,80 338,20A 64,85 66,45 23,35 f rgeurol.midcap I. rgeurojjean midc.f. rg florente f a rg hollands bezit rg hypotheekfonds rg nettorente f. rgobl.mixfund rg pacific fund rg rente mixfund rg young dynamiet rg zelfs.argen. rg zelfs.belgie rg zelfs.braz. rg zelfs.canada rg zelfs.china rg zelfs.duitsl. rg zelfs.fin.fd. rg zelfs.hongk. rg zelfs.it fund rg zelfs.tc royal plus f. royal top f. schrod.eur.prop sns obl.groeif. sns sp.plus aand I. tg oliehaven tg petroleumhaven trans europe f. transpac.f. triodos groenfonds triodos meerw.bel.f. vastned off/ind. VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden h.j. hoogste koers in 12 mnd. f gedaan en laten l.j. laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend v.k. vorige koers (slotkoers) h laten en ex dividend l.k. laatste koers k gedaan en laten ex dividend A advieskoers I gedaan en bieden ex dividend a laten ho hoogste koers b bieden la laagste koers c exclaim s stopkoers d ex dividend s.k.2 slotkoers 2 beursdagen terug e r. effectief rendement 50 MEESTVERHANDELDE OBLIGATIES aab 9'/j 90-05 aab 7'/. 95 aab 6 97-07 aab 57? 94-04 aab 5'/; 95-00 aab4Y«99lleuro aegon 8 95 p.c. aegon 795 p.c. akzo nobel 57. 96 bng 7 93-03 bng 67. 95-05 bng 67.93-01 bng 67.97-02$ bng 6'/. 97-00$ bng 67.96-06 bng-10 6 OOeuro e.r. s.k.2 6,20 109,25 A 7,79 97,85 A 5,95 100,00 5.61 99,75 - 100,05 1,09 104,90 A - 106,25 - 105,25 - 105, - 100,35 A 5,37 103,90 A 5,56 105,75 A - 101,23 A 7,68 97,60 A - 99,40 5.62 102,70 A 5,98 300.10A bng 57.00-10euro bng 57,97-08 bng 57.99-04$ bng 5 98-05euro bng 5 97-03 bng 47.98-04euro bng 47,98-03 bng 37,99euro bng 37.97-01$ bng 3 96-01 bng 0 90-02 eib 57.97-07euro e.france 37.98euro fort.bnk b 57.99eur fort.bnk b 5 99euro gen.el.cap4Y« 97 ing bnk 6 97-07 99,50 99 98,60 98 94,10 A 94 98,75 - 98 99,50 A 99 95,10 A 95 97,00 A 96 93,75 A 93 95,30 A 95 96,75 A 96 88,00 A 88 101,10A 101 94,75 A 94 100,15 100 99,30 99 98,60 A 98 99,85 99 ingbnk6 00-10euro 5 ing groep 57.'OOeuro 5 ing verz 67.95 5 kfw int.f. 67.96 6 kpn 67,96-06 kpn 47.98-08dm 6 kpn 4 99-04euro 5 meesp 87,92-02 5 nibo 87.92-07 7 rabo 67.95-01 5 rabo 47.97-01dm rabo 37.99-04euro 5 sns gr 57.97-07 5 vnu 57,98-08 6 vopak 77.93 6 wolt.kluw 57.96 5, wolt.kluw 57,99euro 6, - 102,00 - 102, ,26 101,20 A 101 ,27 102,70 A 102. ,86 170,55 - 100, ,05 97,00 97, 213,70 320,00 53.10A 25,50 32,05 41,70 17.00A 24,65 f 42,50 f 48,50 I 1.75A 100,50 99,95 102,85 A STAATSLENINGEN nl 97.90-00 nl 9 90111-00 nl 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 87.9011-00 nl 87.911-11 nl 87.92-07 nl 87,91-01 nl 87,911-11 nl 87.921-02 nl 87.9211-02 nl 87.92-071-11 nl 87.92-071-11 nl 77.95-05 nl 77,93-23 nl 77,95-10 nl 77.94-04 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 6 V. 95-05 nl 67,93-03 nl 6 96-06 nl 57.94-04 nl 57.96-02 nl 57.97-07 nl 57,98-28 nl 57,00-10 nl 57.98-08 nl 37.99-09 nl 3 99-02 nl grb 37,d nl grb 3d nl grb 27,d 101,85 100,00 101,30 102,25 100,40 104,43 119,45 102,50 116,75 104,95 105,90 116,75 117,75 110,70 123,40 117,00 108,05 104,50 108,05 107,35 103,65 103,80 102,30 101,53 103,00 99,30 101,60 99,95 89,22 97,05 60,85 52,15 43,45 WISSELKOERSEN australische dlr belgische frk (100) canadese dlr deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) griekse dr. (100) hongkong^dlr (100) rtaUire Ü0.000) japanse yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc 100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand 2,2785 2,3185 1,3370 1,3930 5,46290 5,46290 1,5240 1,5770 29,04 29,91 112,674 112,674 3,4430 3,5210 37,0637 37,0637 33,5953 33,5953 0,5900 0,7100 27,80 30,30 2,798135 2,798135 0,53 0,63 11,3812 11,3812 215,90 216,70 25,89 27,04 16,015 16,015 1,0992 1,0992 1,3245 1,3245 0,000239 0,000489 0,2900 0,3620 25,86 27,09 140,80 141,20 NB Deze opgave Is van GWK. Bij het aan kopen van vreemde valuta berekent het GWK als provlslekosten 1,75 procent van het aankoopbedrag plus vijf gulden. Bij verkoop van vreemae valuta aan het GWK is het kostenpercentage 2,25 procent van het verkoopbedrag plus vijf gulden. EDELMETALEN Amsterdam - Prijzen van vorige beursdag 14.00

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 9