Economie Beurs ntal WOL-eisers mt dichtbij 20.000 inkier Van Lanschot t winst flink stijgen eurzen als jojo op en neer PAO 13 MEI 2000 lamereus WPP koopt concurrent Het Britse reclameconcern WPP Group neemt de Ame- jë concurrent Young Rubicam over via een aandelen- waarde van 11,5 miljard gulden. Daardoor ontstaat in de ie de grootste onderneming ter wereld. De twee bedrijven al enige tijd in gesprek. Eind april leek het overleg te mis- maar gisteren werd toch een akkoord bekendgemaakt, ond op de wereldranglijst tot nu toe op de derde plaats, de Amerikaanse concerns Omnicom en Interpublic. De combinatie boekte vorig jaar een omzet van 6,69 miljard n had opdrachten die een bedrag aan advertenties ver- voordigden van 53,8 miljard dollar. lenwerking Rabo en DG vertraagd r. De vorming van een alliantie tussen Rabobank en de coöperatieve DG Bank verloopt moeizamer dan was ver- Het was de bedoeling de zakelijke en internationale on- en van de twee organisaties in een gemeenschappelijke •ronder te brengen. Gisteren liet Rabo weten dat de sa- erking 'stapsgewijs' tot stand zal komen. Een woordvoer- i dat partijen het nog steeds eens zijn over de creatie van iropees coöperatief netwerk. Het Financieele Dagblad e gisteren dat Rabo overweegt de joint venture voor on- 1de tijd uit te stellen. De Rabobank zou liever op deelter- vvillen samenwerken met de Duitsers. vier neemt drie tijdschriften over Elsevier bedrijfsinformatie neemt drie tijdschriften e zich richten op de amateur- en beroepskok. Het gaat ib Cuisine (oplage 47.000), Annoncée Culinaire (5500) en k (20.000). Club Culinaire was eigendom van Het Gilde ederlandse Meesterkoks, Annoncée was zelfstandig, ter- Kok toebehoorde aan A2 Publishers. gedupeerde World beleggers dat de jacht idevergoeding heeft in- ladert de 20.000. Alleen e Vereniging van Effec- ters (VEB) hebben zich 2.000 gedupeerden ge- •B vertegenwoordigt on- 3,25 miljoen aandelen nt een totale schade van 10 miljoen gulden. Het eld aantal aandelen per ding bedraagt 258 stuks, procent van de gedu- bezit minder dan 100 n WOL. niet precies bekend teveel cliënten de advo- Spong, Hammerstein, Goen en De Haan plei- Haan claimt 1.100 ver te vertegen woordigen. Bij van der Goen zijn het er inmiddels meer dan 2.000. Spong en Hammerstein zijn nog niet klaar met tellen. Eerder spraken zij van enkele duizenden. De advocatenkantoren over wegen een gezamenlijk front te vormen tegen World Online, Nina Brink en de banken ABN Amro en Goldman Sachs die de beursgang hebben begeleid. De VEB heeft tijdens de presentatie van de claim laten weten geen samenwerking met de advoca tenkantoren te zoeken. World Online kwam in maart voor 43 euro in de notering. Het aandeel steeg heel even? tot 51 euro, om vervolgens fors te da len tot 15,50 euro "gisteren. De banken wordt verweten beleg gers onvolledig te hebben voor gelicht. nschot verwacht dat de er aandeel in de eerste n dit jaar ten minste 20 hoger uitkomt dan in periode van 1999. ee ligt de bank goed op want de doelstelling is ivinst per aandeel dit jaar procent omhoog gaat. ursvoorzitter Heems- >elde gisteren tijdens de [adering zijn verwach tingen op de positieve ontwik kelingen in de eerste maanden van dit jaar. In de winstver wachting is niet begrepen de boekwinst van 45 miljoen gul den op de verkoop van het be lang van zes procent in Alpin- vest. Uitspraken over de uit komsten van heel 2000 deed het bestuur gisteren niet. Die moeten wachten tot de publi catie van de halfjaarcijfers op 24 augustus. IIRAK IN PERSPECTIEF lasdaq viel deze week el te beleven. De scher- irs leverde in drie op- [ende sessies bijna der- )cent in om op woens- te komen op 3.384 pun- nderdag volgde een ge opleving tot 3.500. __;ers zagen hun loon om te kopen, ar het Nasdaq-verleden in tot de conclusie ko sjers de geschie- anhun zij len. Sinds op de na een da- 10 pro- meer :en herstel, het verlies maand meer ge- iseerd was. dit histo- ïtroon nu volgd? irste plaats de Nas- 10 maart Drlopig niveau 18 punten. 'pril was de index ge- laar een voorlopig diep- van 3.321 punten, een niet ruim 35 procent. Se ll heeft de Nasdaq van ies 19 procent goedge- >en woensdag was dat weer bijna volledig weg- •en na een dramatisch van bijna zes procent. 971 is de Nasdaq pas maal met meer dan 5 I op één beursdag geval- is niet veel, maar vijf dalingen hebben avonden sinds 10 maart, pzicht lijkt er dus wel uws aan de hand. zich een soort van uit- meester gemaakt te van de schermenbeurs. Haart 2000 lag het ni- COR WU TV LI ET Beleggingsanalist F. van Lanschot Bankiers veau ruim 80 procent hoger dan een jaar tevoren en ook op het dieptepunt van 14 april 2000 was het niveau nog 32 procent hoger op jaarbasis. Kortom, het is allemaal erg snel omhoog gegaan. Is er eigenlijk nog wel veel ruimte om verder te stijgen? Ook speelt mee, dat verschil lende gevestigde bedrijven, zo als IBM, Microsoft en Intel kwartaalresultaten hebben la ten zien, waarover niemand echt en thousiast kon worden. En waren ze goed of beter dan verwacht dan plaatsten de be drijven, zoals Cis co, vraagtekens bij de winstgevend heid in de naaste toekomst. Dat het dan vaak om inci denten gaat en niet om structure le aanpassingen van de markt, die subtiliteit wordt in éen onzekere, af wachtende markt vaak vergeten. In de derde plaats is er de groeiende be zorgdheid over de solvabiliteit van menig dot-com bedrijf. Het idee leeft dat veel van die nieu we bedrijven zonder nieuwe fi nanciering niet meer kunnen overleven. En dan is er nog de dreiging van de renteverhoging. Het idee leeft dat de verhoging in mei niet de laatste zal zijn. Dat kan slecht nieuws betekenen voor al die dot-coms die het toch al zo moeilijk hebben. Immers, on der druk van de almaar klim mende rente kunnen deze klan ten/bedrijven besluiten om minder bestellingen bij deze dot-coms te plaatsen en dat kunnen ze nu net niet gebrui ken. Kortom, voorlopig lijkt de twijfel te overheersen. T0P-10 STIJGERS TOP-IO DALERS postb.it fonds cmg sopheon 16,20 21,70 149,40 27,70 25,00 31,45 39,00 106.40 67,30 11,15 6,84 gim global cnv f. 6,19 porcfles 19,00 41,80 13,70 18,75 OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN ataggrc athlon groep air holding ballast ned.cpc bam groep, kon. docdata dordt.petr dorp despec econosto, k. gamma gamma pr gelderse pap. geveke grontmij c. gti-holding 2,32 e 9.50A 8,05 f 11,95 10.50A 1,71 f 4,94 f 7.40 f 36,00 f 6,00 f 10.25A 17,20 16,40 19,60 f 49,95 f 77,60 34,00 44.50A 21,00 f 36,00 26,20 6,15 20,60 14.45A 13,30 10,40 f 36,00 f 3,00 A 900.00A 44,70 100,00 34,50 16.40A 43.50A 3,60 e 13,50e 31,40 k 8.00A 9,50 22,60 48,30 4,00 e 15,00 9,80 e 10,15 f 55,00 12,50 71.50 7,25e 60.00A 4,05 e 41,00 12.95A 70.00 21,85 f 17,00 22,40 27,75 f 54,75 42.30A 2.90A 22,75 42,50 22.25A 18,75 31,70 f 35,50 f 19,90 81,30e 16,10 f 10,50 f 60,85 119,00 94,75 82.70A 69,60 kas-ass. c. kempen co kpn qwest landis group lanschot, van Icicomp. gr. macintosh ret magnus holding mc gregor fash opgcert petroplus pharming pinkroccade roto smeets 53,50 12,00 19,00 13,05 46,50 41.80 77.50 41,80 43,60 17,75 30,55 29,25 2400,00 33100,00 seagull simac tec 20,50 23,00 17,50 11,90 12,00 15,00 67,50 60,00 18,75 51,20 112,00 111,00 36.05 2.17 27,45 71,10 19,45 2,15 43,70 52,55 24,30 55,65 18,00 15,10 12,70 16,20 33,20 NMAX sopheon tie holding ucc groep 14,20 6.45 e 21,35 f 7,00 f 28,00 22,15e 21,85 3,97 f 10,50 e 17,95 24,50 e BUITENLANDSE AANDELEN slot2 slotl at&t atlantic richf. bell atlantic bethlehem steel boemg comp. cbs corp. dow chemical fluor corp. bm (dollar) nt.paper 141.85A 149.8C 39.50A 37,00 77.00A 1/4 53.40A 1/4 5.00A 1/4 38.50A 37,50 58.90A 1/4 88.60A 93,35 55.90A 1/4 116.35A 117,40 49.50A 52,00 32.50A 34,50 55.00A 1/4 154,50 49,00 88.00A 81,00 28.00A schlumberger toshiba corp. yen 1/4 1/4 109,00A 109,00 109.50A 105,10 33.50A 34,00 37.00A 37.00 32.00A 30,00 73.00A 70,00 122,00A 127,00 1/4 1/4 37.00A 40,00 23.50A 22,50 48.50A 50,00 19.50A 1/4 17.10A 17,55 75.75A 77,00 37.00A 1/4 1/4 1/4 40.55A 43,05 23.00A 24,00 23.00A 1/4 11.80A 1/4 25.00 f 23,65 1/4 1/4 NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN aaf-neth eq.f. aegon equity f nlg aegon rente fd nlg aegon vastg fd nlg aegon mix fd nlg aegon dep.fd nlg aegon emerg.fd nlg aegon index plus nlg ah vaste klant.f amersf.obligatief amersf.eurotop-100f amev aandelenf ned amev vastgoedfonds amev rentefonds axa vgf vastrentend axa vr valuta holl.int.rente holl stall.rek hoogeh. ppaand nl hooge h. pp opt nl hoogeh pp vast nl hooge h. pp l.o.mixf hooge h. pp dep nl hooge h pp aandf ai hooge h. pp aandf ei hooge h pp aandf vc ing emu bondfd slot2 slotl 93,84 93,35 56,93 65,80 82,07 82,37 55.53 53,68 22.97 22,99 22,10 21,60 33,20 32,87 16,29 16,30 17,12 16,35 24,17 23,94 140,59 146,70 0,5673 0,5682 1,3016 1,2780 134,45 132,26 31,60 31,76 41,11 41,07 30.54 30,56 72,00 70,50 52,65 52,74 37,27 36,73 50.98 50,58 24,52 24,58 136,58 134,00 34,48 33,10 20,95 20,82 29,86 29,09 13,33 13,34 37,90 37.60 34.70 34.15 32,50 32,15 46,33 46,36 24,86 24,43 9.51 9,07 9,41 9,05 373,57 373,85 nnaandelend fds nn euro fds nn euro plus fds nn vastgoed fds nn obligatie pl.fds nn geldmarkt fds nn mix fonds nn nederland fonds nn verre oosten fd ohra garantie fd postbank spaargr f. pyramidefonds rabo dutch equity f. rabo dutch bond f. rabo nlg cash rente vast fonds royal aandelen royal deposito rvs aandelen fonds rvs mix fonds rvs obligatie fonds sns-comb plusfonds sns-vastgoedplusfd sns-garantieplusfd sns-obligatieplusfd sns-groeimarktplusfd sns-spaarbew.gar.fd sns-spaarbewustfonds spaarbel divfds nlg van lanschot reserve van lanschot bond van lanschot equity 19,36 9,33 13,27 80,29 25,11 105,96 1 106,5206 107 56,3991 56 113,12 53,5585 53 44,92 29,39 17,98 6,88 11,00 12,49 12,90 12,10 29,33 AANDELEN AEX-INDEX fortis (nl) getronics gucci group hagemeyer 691,66 25,15 98,00 36,10 52,40 51,48 16,75 2,89 42.98 16,00 36,10 102,85 121,90 32,75 65,30 61,85 68,84 151,25 47.65 54,50 31.19 73.20 84,05 30,09 80,75 44,30 03/01/00 04/06/99 21/12/99 06/03/00 24/06/99 06/01/00 09/08/99 24/02/00 03/01/00 03/03/00 14/01/00 29/06/99 12/05/00 09/11/99 12/05/00 06/03/00 11/05/00 03/03/00 24/01/00 12/07/99 09/03/00 26/10/99 24/02/00 18/02/00 66,00 21,00 36,18 12,74 24,60 33,70 60,30 15,75 42,50 44,35 50,65 36,50 31,40 20,00 21,20 40,00 16,42 14,90 29,90 20,10 slot2 19/10/99 670,27 05/08/99 22,40 09/03/00 79,95 25/02/00 25,25 18/10/99 46,75 14/05/99 43,50 03/05/00 2,50 28/04/00 1,58 02/06/99 36,44 21/10/99 11,03 06/03/00 26,42 19/05/99 69,20 07/06/99 96,15 13/03/00 22,04 15/12/99 60,55 10/08/99 59,73 19/05/99 65,10 06/08/99 119,50 01/02/00 42.75 26/05/99 48,50 26/07/99 24,20 13/03/00 48,20d 28/06/99 41,01 13/03/00 15,98 19/10/99 64,10 15/03/00 28,50 ho 668,83 21.75d 80,40 27,91 47,20 39,54 2,50 1.69 38.15 11,19 27.46 62,00 97,40 22,00 65,30 61,65 68,84 109,20 46,19 48,40 25,84 53,50 37,50 15,80 660,05 21.41d 78,65 27.11 46,20 37.10 2,25 1.62 37,05 10,96 27.17 59,70 95,65 21,48 61,80 60,70 67,27 106,60 45,00 45,68 25,07 52,70 35,90 15,31 57,30 27,50 lAANDELEN MIDKAP-INDEX Imidcap-index capgeminisa libertel nbm-amsti nedlloyd 10/03/00 584,38 14/05/99 50,25 16/02/00 13,70 10/03/00 136,00 17/02/00 22,85 09/06/99 17/03/00 09/07/99 05/04/00 09/07/99 14/05/99 14/06/99 06/03/00 20/05/99 14/05/99 13/01/00 25/04/00 14/05/99 09/02/00 16/11/99 16/07/99 09/03/00 30/08/99 29/03/00 13/07/99 14/05/99 18,30 25,00 22,50 31,00 16,70 17,85 10,55 16,05 42,50 10,50 21,40 27,00 11,55 19,95 33,80 11,05 02/11/99 6 18/02/00 15/12/99 03/11/99 209,0 14/05/99 14/03/00 22/06/99 138,0i 10/12/99 08/02/00 10/12/99 27/04/00 30/03/00 24/08/99 14/12/99 18/11/99 17/04/00 24/11/99 02/02/00 04/10/99 16/02/00 29/02/00 01/10/99 25/02/00 05/01/00 17/03/00 16/02/00 op ho 642,97 647,83 53,70d 54,50d 26,35 27,95 208,00 210,50 64,60 67,80 21,50 21,90 124,00 128,00 24,75 25,30 47,75 49,45 21,15 21,15 21.40 21,60 12,10 12,15 18,00 18,35 46,25 46,25 13,45 13,65 23,85 24,65 43,95 43,95 14,60 14,70 37,95 37,95 46,45 47,00 14,50 14,55 41,00 42.20 16,40 16,80 26.45 26,60 9,70 10,20 11,60 11,60 638,15 53,70d 26,30 200,00 64,00 20,80 124,00 24,70 47,75 20,95 21,25 11,90 17,30 45,50 13,35 23,75 43,00 14,30 37,20 45,15 14,30 40,10 16,25 26,40 De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN h.j. 92,30 221,65 154,50 95,90 185,00 197,60 186,60 151,40 71,60 13,40 29/03/00 28/03/00 10/03/00 07/03/00 95,60 72,50 24,88 52,50 op 92,30 215,80A 138,30A 95,50A 99.30A 145,30A 171,00 A 139,45A 70,70 12,05 f 92,30 216,50 138,70 f 95,50 102,30 f 149,50 f 173,00 f 139,60 70,70 12,10 f la slotl 92,30 92,30 215,20 216,50 137,60e 138,70 93,80 95,10 99,30 102,30 145,05e 149,40 170,65 e 173,00 139,00 139,60 70,60 e 70,65 12,00e 12,10 WEEKOVERZICHT BEURSKOERSEN 100 MEEST VERHANDELDE OPTIES OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN axa akt.beheer 2 axa kapit.markt axa portfolio 3 delta lloyd dlr delta lloyd donai delta lloyd inv. delta lloyd jade delta lloyd mix eng.holl.le cpr eng.holl.2e pr. eng.holl.trust fortis wereld vastgf holland eur func holland fund hooge h aandf ni 82.95 60,60 130,55 61,10 32,80 97,25 145,25 64,45 169,75 46,15 92,30 117,50 70,90 39,90 48,80 39,00 25,00 76,30 72,00 174,20 10,65 92,00 94,00 123,70 84,55 66,45 70,65 42,10 11,00 14,50 1/4 199,60 40,50 23,00 47,90 28,35 58,30 32,90 10,00 57,70 1/4 1/4 31,00 10,75 35,20 29,75 37,70 38,50 50,20 21,40 47,90 23,97 24,78 25,15 52,75 44,20 61,00 53,55 54,25 51,00 83,60 38,15 63,20 89,50 96,20 103,05 119,40 28,05 76,30 32,20 26,90 ing bnk emerg.e.e.fds ing bnk dutchserv f ing bnk euro obl f ing bnk europe fund ing bnk europ.sm capf ing bnk geldm fds ing bnk glob fund ing int.obl.fonds ing int.dep fonds ing bnk oblig.fds ing bnk onr g.aandf. ing bnkrentegr f ing bnk quality o.l. ing bnk spaard.f insinger emergcomp ins.nger euro opt insinger global sel insinger rentselect intereff.jap.warr intereff rentegr intereff rentegr II intereffekt 500 lanschot eur.eq f. lanschot gl.eq.f. al fonds orange eur smcap f orange fund orange midcap f. pan glob conv f. phoenix postb.aandelenf. postb amerika f postb beleggl. postb comm.techf. postb.easy blue f. postb euro aandf postb.euro.c!clickf postb fin wereldf postb.internet f postb.it fonds postb nederlandf. postb nettorentef. postb.nikkei.c elf postb obligatie» postb pharmac fd. postb.vastgoedf. postb verm gr t. postb wereldmf talent rgditch midcap I. rg duurzaam aand rgeurol.aand.f. rgeurol.midcap f rg europe fund rg eur obl.divf. rgeur obl grf rg florente f a rg rente mixfund rg young dynamiet rg zelfs.argen. rg zelfs austr rg zelfs.belgie rg zelfs braz rg zelfs frankr rg zelfs hongk rg zelfs japan rgzelfs'mexico rg zelfs.nederl. rg zelfs.polen rg zelfs.spanje rg zelfs.telec.f. rg zelfs ul zelfs zv sns obl.groeif. sns sp.plus aand. tg oliehaven tg petroleumhave triodos groenfonds tnodos meerw bel f. vastned off/ind vpv hollandhaven VERKLARING DER AFKORTINGEN openingskoers e - hoogste koers in 12 mnd. e.r laagste koers in 12 mnd f vorige koers (slotkoers) g laatste koers h slotkoers vorige week k slotkoers deze week I advieskoers ho laten la bieden s - ex claim sk2 ex dividend gedaan en bieden effectief rendement gedaan en laten bieden en ex dividend laten en ex dividend gedaan en laten ex dividend gedaan en bieden ex dividend hoogste koers laagste koers stopkoers slotkoers 2 beursdagen terug 50 MEESTVERHANDELDE OBLIGATIES aab 8'/. 91 aab bb 7'/, 94 aab chic 7'/, 97$ aab 6 97-09 aab 3'/. 95-00 axa perp.7 OOeuro bng 77e 92-02 bng 77.97-07stg bng 7 93-03 bng 7 95-05$ bng 6'/. 95-05 bng 6'It 96-06 bng 67.93-00 bng 67,96-06 bng 6 99-09$ bng 6 95-00 s.k.2 v.k. 104,40 A 104,10 106,80 106,50 98,20 A 98,20 A 100,25 A 99,90 99,56 A 99,56 A 102,50 102,50 - 105,25 A 105,25 A 105,25 A 105,25 A 104,35 104,35 A 96,50 96,30 105,65 105,65 103,30 A 103,30 100,35 A 100,35 A 101,80 101,70 89,25 A 89,25 A 100,30 A 100.30 A bng 5 V. 97-07 bng 57.00-10euro bng 57.- 97-08 bng 5 98-05euro bng 5 97-03 bng 47:98-03 bng 0 95-15 comm ov 57« 96 daimler 47.98-03 depfafin 5 9711-02 e.france 5 98euro ing bnk 77.94-04 ing bnk 7 93 ing bnk 6 97-07 ing bnk b 47.99euro ing bnk 47.99euro mg groep 57>99euro ing groep 57: OOeuro ingverz 7 95-05 ingverz 5V. 98a$ kfw int.f. 67.96 kpn 47.98-08dm lans bb 57.97 Ib-w baden 4 7.98 nwb 77.00-04$ oostenr. 67.97 rabo 77.00-05$ rabo 67.94-00 rabo 57.94-04 rabo ir. 57. OOeuro sns gr 67.95-04 sns gr 67.00-10 wuh 77. 93 wuh 57.98-05 5,70 106,20 A 105 5.48 98,30 A 6.54 101,00 - 6,27 90,55 5,95 99,30 A 5,29 97,90 A 7.55 99,00 5,89 104,75 A 7.49 101.00 A 6,64 100,35 A 5,49 101,35 A 5,41 99,30 A 5,76 103,60 6,31 98,70 - 6,11 106,95 A 5,93 96,15 - mei 22,00 jul 21.00 jul 22,50 jul 25,00 oOl 14,20 001 27,22 002 22,68 mei 23,00 jul 22,50 jan 20,00 001 22,68 mei 80,00 me. 82,50 okt 90,00 mei 660,00 mei 670,00 mei 680,00 mei 690,00 jun 680,00 mei 640,00 mei 650,00 mei 660,00 mei 670,00 jun 620,00 jul 560,00 jul 660,00 mei 27,00 mei 28,00 jul 25,00 jul 27,50 jul 30,00 okt 24,95 okt 27,50 okt 30,00 okt 32,50 002 29,49 002 37,00 jul 27,50 mei 40,00 jul 40.00 jul 45,00 jul 31,67 jul 33,33 jul 36,67 jul 38,33 jul 41,67 okt 5,00 jul 14,00 jul 9.00 okt 9,00 003 30,00 004 30.00 jul 65.00 jul 70.00 jul 75,00 jul 67,50 me. 20,00 mei 60,00 me. 62,50 jul 60,00 jul 65,00 001 61,26 002 45,37 mei 110,00 jul 45,00 mei 65,00 mei 67,50 jul 60,00 jul 65,00 jul 67,50 iul 70,00 okt 54,45 okt 70,00 oOl 45,37 001 58,99 002 58.99 mei 70,00 o02 58,99 mei 45,00 mei 47,50 mei 50,00 jul 40,00 jul 45,00 jul 47,50 jul 50,00 jul 52,50 jul 55,00 mei 42,50 mei 45,00 o04 50,00 mei 55,00 jul 52,50 jul 55,00 okt 50,00 jul 40,00 jul 17,50 okt 15,00 |an 20,00 okt 17,50 jul 27,50 1101 1014 1323 STAATSLENINGEN nl 1012 80-00 nl 914 90-00 nl 9 901-11-00 nl 9 90111-00 nl 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 834 9011-00 nl 834 911-11 nl 834 92-07 nl 812 91-01 nl 812 91 I II nl 814 921-02 nl 814 9211-02 nl 814 92-071-11 nl 814 92-071-11 nl 734 95-05 nl 712 93-23 nl 712 95-10 nl 714 94-04 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 634 95-05 nl 612 93-03 nl 6 96-06 nl 534 94-04 nl 534 96-02 nl 534 97-07 nl 512 98-28 nl 512 00-10 nl 514 98-08 nl 334 99-09 nl 3 99-02 nl grb 312d nl grb 3d nl grb 212d slot2 100,30A 102.49 100,05 100,62 101,86 102,86 100,94 104,98 118,10 103.09 115.10 105,47 106.30 115,35 115,85 109,90 120,90 114,10 107,35 104,75 106,90 106,25 103,65 102,80 101,70 101,58 101.50 95,80 99 J 5 98,05 87,15 96,89 58.30A 1/4 100,50 101.75 102,73 100,85 104.76 117,85 102,97 114,90 105,22 106,03 115,25 116,00 109,85 121,83 114,45 107,30 104.55 106,80 106,10 103,50 102,80 101,65 101,36 101,55 96,70 99,45 98,25 87,45 96,75 58,30 WISSELKOERSEN belgische frk(lOO) deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) hongkongdlr (100) ItaUirfuO.OOO) japanse yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes 100) turkse lira (100) zuid-afr. rand inwissel aankoop 2,4250 2,4605 1,3860 1,4420 5,46290 5,46290 1,6030 1,6560 29,04 29,91 112,674 112.674 3,6540 3,7320 37,0637 37,0637 33,5953 33,5953 0,5900 0,7100 29,70 32,20 2,798135 2,798135 0,56 0,66 11,3812 11,3812 224,80 225,60 26,08 27,23 16,015 16,015 1,0992 1,0992 1,3245 1,3245 0,000295 0,000545 0,3080 0,3800 26,01 27.24 141.40 141,80 NB Deze opgave is van GWK. Bij het aan kopen van vreemde valuta berekent het GWK als provisiekosten 1,75 procent van het aankoopbedrag plus vijf gulden Bij verkoop van vreemde valuta aan het GWK is het kostenpercentage 2,25 procent van het verkoopbedrag plus vijf gulden. EDELMETALEN n - Prijzen van vorige beursdag 14,00 21.160-22.160 21.070-22070 355,00-425.00 355,00-425.00

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 9