Brussel niet bezorgd iver lage koers euro De kunst van het aderlaten 3 MAAR ATTRACTIE- OF DIERENPARK? EERST NAAR DE ANWB Economie Beurs ATERDAG 29 APRIL 2000 Gilde eigenaar isolatiefabrikant •recht Investeringsmaatschappij Gilde Investment neemt het Amerikaanse Armstrong Insulation Products (AIP) over van moederbedrijf Armstrong World Industries. Met de overname is 670 miljoen gulden gemoeid. Gilde doet een bod op alle aande len. AIP heeft ruim 1.400 werknemers en is actief in negen lan den, waaronder de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen. Het bedrijf produceert isolatiematerialen. European City Estates overgenomen isterdam Swiss Property and Investments, een volledige dochter van het Zwitserse fonds Zübling, neemt het in Amster dam genoteerde vastgoedfonds European City Estates (ECE) over. Eind maart deed Swiss Property and Investments een bod op alle uitstaande aandelen van ECE. De Zwitsers hebben nu lekendgemaakt dat 97 procent van de 4,1 miljoen aandelen zijn langemeld. Per aandeel betaalt Swiss Property and Investments 14,75 euro. De huidige beurskoers van het aandeel is 14,60 eu- Europese Commissie maakt :h nog steeds geen zorgen rer de lage koers van de euro. in woordvoerder zei gisteren it het goed gaat met de Euro- ise economie en dat de voor- tzichten gunstig zijn. „We rrwachten dat de koers van de iro zich zal aanpassen aan de ronomische groei in de EU", ;i een woordvoerder. Donderdag bereikte de een- eidsmunt ondanks een rente- rhoging door de Europese entrale Bank (ECB) een histo- sch dieptepunt van 0,9066 ollar. Gisteren overdag stond koers slechts licht boven dat iveau. Volgens de commissiewoord- ierder zijn economische noch olitieke oorzaken aan te wij- :n voor de lage koers van de lunt. Hij wees erop dat er tij- Ia de jongste economische cij- ers uit Amerika, moet ook de aatste twijfel over een rentever- ing daar wel zijn verdwe- Deze week bleek dat de ïi in de Verenigde Staten in iet eerste kwartaal bijzonder oog is gebleven. Consumen- ;n kochten veel auto's en an- ere duurzame goederen. Be- rijven schroefden het tempo de investeringen verder mhoog. Maar de aanhoudende eco- omische expansie egint zich nu te ertalen in hogere ïflatie. De Nieuwe conomie, lange jd door aanhan- ;rs en sceptici met omme verwonde- dens de recente EU-top in Lis sabon maatregelen zijn aange kondigd om de Europese eco nomie nog verder te versterken. Zowel de Europese Commissie als de EU-lidstaten herhalen al maanden dat er geen reden is voor ongerustheid over de zwakke positie van de euro. Ze onderstrepen dat de Europese economie structureel gezond is en dat de enige verklaring voor de voortdurende koersdalingen erin bestaat dat de Amerikaan se economie het nog beter doel. De koers van de munt is sinds de introductie ervan be gin vorig jaar met 22 procent gedaald ten opzichte van de dollar. De ECB heeft sindsdien diverse keren de rente ver hoogd. Op de koers van de euro hebben deze verhogingen tot dusverre niet of nauwelijks ef fect gehad. irtoont een spoor- 2 van overdruk, in voorzitter reenspan van het elsel van centrale anken in de VS ordt verwacht dat de kunst van het derlaten beheerst; oveel druk laten ntsnappen dat de ijn wordt weggenomen zonder at de patient flauwvalt. Ook de Europese Centrale ank ontkomt niet aan rente erhogingen. Deze week ging et geldmarkttarief met een wart procent omhoog en voor komende maanden lijkt er leer in het vat te zitten. De wakke euro zorgt ervoor dat ij ons de import duurder «ordt. Om daaraan een einde 2 kunnen maken, zou het ren- everschil met Amerika niet roter maar kleiner moeten /orden. Daarom is er voor de CB bijna geen ruimte meer m een rentestijging in Amerika iet te volgen. De vraag is of renteverhogin- en door de centrale banken nu fel of niet slecht nieuws zijn oor de aandelenbelegger. Aan ene kant is het fantastisch at de Amerikaanse economie t'n hoog tempo blijft ontwik- den. Dat is goed voor de be- rijfswinsten in de VS en bo- ïndien worden andere econo- ïieën meegezogen. Aan de andere kant wordt die oge groei door de renteverho- ingen afgeremd. Ook nemen rentelasten voor bedrijven Je. En, niet onbelangrijk, de ïndementen van obligaties en eposito's komen hoger te lig- WIM FONTEINE Beleggingsspecialis ABN Amro Haarlem gen. Deze beleggingen worden daardoor aantrekkelijker en aandelen verliezen een klein stukje van hun glans. Op langere termijn is de geld marktrente minder belangrijk voor de beurs dan de kapitaal marktrente oftewel de rente op langlopende staatsleningen en rentevaste hypotheken. Het verband tussen de kapitaal marktrente en de aandelen- beurs is met het blote oog niet altijd even goed zichtbaar, om dat de beurs vaak niet rechtstreeks reageert op de obligatiemarkt. Maar op langere termijn bestaat dat verband wel degelijk. Tot dusverre ge ven de obligatie- markten geen on rustsignalen af. Per saldo blijft het aandelenklimaat dan ook redelijk gunstig. Wel zijn beleggers onzeker, waardoor koers schommelingen enorme proporties kunnen aannemen. De onze kerheid wordt vergroot door de aanhoudende discussie over oude en nieuwe economie en de waarderingen die daarbij horen. Deze discussie is natuurlijk niet onbelangrijk, maar het lijdt geen twijfel dat technologie in het algemeen een prima toe komst tegemoet gaat. De op mars van e-commerce is on stuitbaar en investeringen in technologische infrastructuur blijven nog jarenlang enorm. Iemand zei eens: „Het beste middel tegen opgelatenheid is een flinke speldenprik". In de technologieaandelen heeft een flinke aderlating plaatsgehad. De druk was te hoog opgelo pen, maar de overdruk is er nu uit. 'Hopelijk bent u niet flauw gevallen. De recente koersval van TM- T-aandelen (technologie, me dia en telecom) levert alweer een paar aardige aankoopmo menten op, ook aan het Dam rak. Het zijn de TMT-aandelen onder de vijftig grootste fond sen op Beursplein 5, die in de afgelopen maand meer dan tien procent in koers zijn gedaald. De AEX-index daalde in dezelf de periode met vier procent. Niet meer in de rij én u krijgt ten extraatje of een leuke korting! Entreebewijzen verkrijgbaar lel 070-3145550 of kom langs! De Efteling Six Flags Holland Warner Bros. Movieworld i Noorder Dierenpark i en vele andere! ANWB TOP-IO STIJGERS TOP-IO DALERS OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN manag. share maxwell petr. mc gregor tash 17,50A multihouse 16,00 e naeff 21,70 nagronc. 49,80 nbm-amst npmcapc. 32,00d ned.sprf. c 44,00 e 21,15 f 35.90Z 26,65 6,40e 19,70 14.25A 12.15A 10,00 28,00 2175,00A 00 A 30400,00A 9,25 f 00A 565,00A 23,75 f 25 f 05 45,10 105,00A 34,50 16.60A 44.00A 3,80 f 13,50 f 28,70 f 8,00 f 8.35A 23,00 44,75 4.00A 15,50 10.50A 10,30 54,00 12,90 f 70,10 7,20A 00 A 60,00A 4.15e 41,50e 13,00 f 61,00e 23,20 18,50 22,10 27,50e 51,25e 37,00e 3.00A 22,75e 40,35 23.00A 18,75 k 30,00 32,50 19,95 f 19,10e 19,00 2.45A 00 35,00 Z 35 81,20 k 50 13,45 10A 10,40e 117,50A 94,50 81,50 70,00 54,05 12,50 19.00A 11,40 46,00 43,95 78,55 43,40 42.55A 17,00 e 30,50 6,80 e 3,70 f 53,00 21,70 23,50 f 17,80 12,45 10,45 11,70 f 7,95A 26,50 39,40 11,45e 18,40 f 69,00 f 58,30 f 53,60 2,00 f 30,00 f 14,75e 24,50 6,50 f 27,75 24.00A 6.15A 32,30 2,75e 27,80 e 42,00 e 53.80A 25,95 f 55,10 f 10,50e 16,95 13,15 14,10 32.70A 30 f 21,00 7,10e 27,30 12,40 t 22,35 3,90 f 12,60e 14,85 f 23,80 BUITENLANDSE AANDELEN 00A 00A 30 77,00A 60.00A 5.30A 36.50A 57.90A 88.40A 58.30A 55A 109,00A 00A OOA venator group 35.60A 20,00 49,00 21.00A 00A 150,OOA 00A 500,00A 15.30A 42.85A 23.50A 24,00A 11.30A 19,20 f NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN slot2 slotl aegon mix fd nlg aegon dep.fd nlg aegon emerg.fd nlg aegon index plus nlg ah vaste klant.f amersf.obligatief amersf.eurotop-100f amevaandelenf ned amev vastgoedfonds amev rentefonds amev depositofonds amev mixfonds axavgf^vastrentend axa vgf combinatie axavgf vastgoed axa vgf fin.sector axa vgf aand.mtern 91,81 65,17 82.51 54.52 23,15 21,46 33,00 16.28 16,73 23,62 141,64 0,5706 1,2569 1,2756 130,06 31,08 41,33 30,52 71,37 53,12 36,97 50.69 24,03 138,08 34,26 20.70 29,42 13,32 37,55 34,80 32,45 46.29 24,06 9,37 9,11 n euro plus fds n obligatie pl.fds n geldmarkt fds postbank spaargr.f pyramidefonds rabo dutch equity f. rabo dutch bond f. royal deposito rvs obligatie fonds spaarbel divfds nlg van lanschot reserve van lanschot equity 18,83 19,00 12,43 77,33 25,09 105,52 106,04 104,9948 105,1686 57,0360 57,0096 113,01 113,07 20,66 20,49 44.89 28,58 17,74 6,87 17,94 14,39 12,46 12,43 12.90 12,21 27,93 AANDELEN AEX-INDEX i lithography 66,00 21,00 36,18 11,38 60,30 15,75 42,50 44,35 50,65 36,50 31,40 19,69 21,20 40,00 15,19 14,90 29,90 20,10 19/10/99 05/08/99 09/03/00 25/02/00 18/10/99 05/05/99 27/04/00 27/04/00 02/06/99 21/10/99 06/03/00 19/05/99 07/06/99 13/03/00 15/12/99 10/08/99 19/05/99 06/08/99 01/02/00 05/05/99 26/07/99 13/03/00 06/05/99 13/03/00 19/10/99 15/03/00 663,38 23.09 80,95 25,94 45.50d 41.20 3,69 1,52 36,50 11,00 28,45 66,20 95,45 21,60 62,50 61.10 63.15 114,90 40,94 49,25 23,87 50,50 40,50 17,19 59,35 26,50 659,20 22,81 80,05 25,25 3,30 1,49 35,80 10,82 28.14 65,30 93,50 21,32 61,25 60,11 62,25 109,20 40.32 48,50 23,00 49.33 36.15 16,85 57,55 26,21 AANDELEN MIDKAP-INDEX 00 584,38 50,25 13,70 00 136,00 22,55 18,30 25,00 22,50 31,00 16,70 17,85 10,55 16,05 42,50 10,50 21,40 27,00 11,55 19,95 33,80 11,05 02/11/99 18/02/00 15/12/99 03/11/99 12/05/99 14/03/00 22/06/99 10/12/99 08/02/00 10/12/99 27/04/00 30/03/00 24/08/99 14/12/99 18/11/99 17/04/00 24/11/99 02/02/00 04/10/99 16/02/00 29/02/00 01/10/99 25/02/00 05/01/00 17/03/00 16/02/00 650,37 54,45 28,05 214,90 71,60 19,20 132,00 25,50 44,10 20,80d 18,75 11,65 20,00 46',25 13,35 23,00 43,25 14,95 39,70 47,00 13,85 44,80 16,55 27,05 10,10 11,80 646.64 54,00 27,50 211,00 69,50 19,00 129.65 24,75 43,55 20,25d 18,30 11,50 19,30 45,55 13,10 22,55 42,80 14,65 39,30 46,30 13,20 42,60 16,30 26,80 De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN 29/03/00 28/03/00 10/03/00 07/03/00 29/03/00 29/03/00 26/04/00 29/04/99 95,60 72,50 24,88 51,35 11/08/99 140,90 f 144,00A 144,20 19/10/99 90,90 30/06/99 101,00 f 102 07/05/99 146,75 93,95 40A 104,25 45A 155,00 92,25 212,00 143,90e 92,65 102,40 152,50e 75A 176,75 f 176,20e 85A 143,95 143,85e Wegens een technische storing zijn niet alle weeknoteringen van het ANP ont vangen. Onze excuses hiervoor. 100 MEESTVERHANDELDE OPTIES o02 1461 1304 2461 1579 okt 24,00 25,00 20,00 22,68 22,50 25,00 90.00 jul 70,00 jul 85,00 |ul 75,00 mei 650,00 mei 660,00 mei 670,00 mei 680,00 okt 700,00 mei 600,00 mei 630,00 mei 640,00 mei 650,00 mei 660,00 mei 680,00 jul 500,00 mei 26,00 IUI 27,50 30,00 30,00 40,00 42,50 45,00 25,00 33,33 40,00 45,00 50,00 25,00 33,33 3,00 1692 11,00 372 11,00 1284 12,00 512 11,00 1009 15,88 354 27,50 667 60,00 593 65,00 370 43,10 718 60,00 634 67,50 534 120,00 551 57,50 400 42,50 552 62,50 982 65,00 3855 62,50 358 65,00 1209 67,50 1299 67,50 473 36,30 1079 45,37 637 58,99 55,00 57,50 60,00 30,63 31,76 36,30 58,99 45,00 47,50 50,00 52,50 42,50 45,00 47,50 50,00 52,50 55,00 45,00 50,00 45,00 47,50 42,50 45,00 47,50 50,00 55,00 57,50 40,00 50,00 40,00 45,00 27,50 1068 1012 1Ó50 1037 1107 OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN europ dev.cap.ci fortis wereld vastgf ing bnk cont.cliCk eurf 83.70A 61,15 134,80 63,60 33,00 97,55 146,30 66,50 174,55 41,30 92,25 117,65 71,05 38,50 47,60 37,80 25,50 77,80 73,00e 2,25A 62.85A 695,00 47,50 174,35 10,70 96,20 95.80A 120,55 84,00 66.75A 70.50A 42.45A 10,00 14,90 f 215,OOA 42.25A 22,45e 49,05 30,00 59,45 35,35 10,35 0A 17,00 OA OA 29.30A 5A 11.65A 35.70A 0 31,00 f 0 38,50 38.50A 50,50 21,55 47.60A 24,00 24,95 25,40 54,00 43,75 60,00A 58.05A 54.70A 48,65 86,OOA 38,10 63.60A 89.50A 94,60 e 105,00 f 118.50A 28,00 75,40 e 34,30 26,80 k oblig fds ohra spaardiv f. ohra totaal fonds optimix techn f. p'Ie her postb.beleggf. postb.easy blue f. postb.euro aandf. postb euro.c.clickf postb.jt fonds postb.nettorentef. postb.obligatie', postb.opk.landenf postb.pharmac fd. postb. vastgoed), postb verm.gr.f. e plus fund 00A 359,OOA rg young dynamicf rg zelfs argen 35,80 e rg zelfs.austr rg zelfs.canada rg zelfs.fin.fd VERKLARING OER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden h.j. hoogste koers in 12 mnd. e.r. effectief rendement l.j. laagste koers in 12 mnd. f gedaan en laten vorige koers (slotkoers) l.k. laatste koers slot2 slotkoers vorige week slotl slotkoers deze week g bieden e h laten ei k gedaan bieden ex dividend x dividend ix dividend 1 laten ex dividend I gedaan en bieden ex dividend ho hoogste koers la laagste koers s stopkoers sk2= slotkoers 2 beursdagen terug 50 MEEST VERHANDELDE OBLIGATIES b bb 7 93-03 b 51/. 95-00 b 47. 99-09euro bayer.l.g 47.96 bng 7V»97-07stg bng 77.95-10 bng 67.96-06 bng 67,97-02$ bng-10 6 OOeuro bng 6 99-09$ bng 57,97-04dkr e.r. s.k.2 7,45 98,20 A 5,20 104,60 A 10 - 100,33 5,89 92,25 A 6.17 89,70 A 6.16 104,00 A 10 5,51 102,80 - 104,45 - 100,10 6,48 105,00 5,82 111,25 5,47 104,35 7.18 98,40 5,95 100,35 7,32 91,50 5,87 100,00 bng5A00-10euro bng 5 98-05euro bng 5 97-03 bng 47.97dm bng 4 98-03 ik b 5 99euro ik 6 97-07 ik 6 00-10euro 5,75 99,15 A 99,00 A 5.16 99,10 A 99,30 - 4,99 100,00 100,00 4,83 99,60 A 99,60 A 5.17 97,90 A 97,80 5,71 100,55 A 100,20 5,35 104,00 A 103,60 5,42 102,00 A 101.80A 5,70 95,40 A 95,05 5,16 95,85 A 5,12 99,50 5,98 100,25 5,95 100,50 A 100,35 5,83 98,15 A 97,95 A 6,05 96,05 A 95,85 A 6,08 90,45 A 90,30 A - 104,35 A 104,30 95,60 A 99,50 100,05 A ing groep 57. 99euro kfwint.f. 67, 96 kpn 4'/, 98-08dm kpn 4 99-04euro Ib-w baden 47.98 nwb 77.00-04$ nwb 67.99-06$ oostenr. 4.30 98 rabo 77.0011-03$ rabo 57.96-10 rabo 57,95-00 rabo 47.99-04euro rabo 37.99-04euro n 67. 97 96,55 A 101,50 91,80 A 95,30 98,50 A 100,00 A 97,75 A OA 102,50 A OA 100,40 A 0 98,75 A 5 A 100,40 0 A 98,65 A 0 95,15 A 5 100,55 0 - 95,50 A 0 A 99,00 A 0 96,25 STAATSLENINGEN nl 107. 80-00 nl 97.90-00 nl 9 901-11-00 nl 9 90111-00 nl 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 87.90-00 nl 87.9011-00 nl 87.911-11 nl 87.92-07 nl 87,91-01 nl 87,911-11 nl 87.921-02 nl 87.9211-02 nl 87.92-071-11 nl 87.92-071-11 nl 77.95-05 nl 77,93-23 nl 7 95-10 nl 77.94-04 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 6 7.95-05 nl 67,93-03 nl 6 96-06 nl 57,94-04 nl 57.96-02 nl 57.97-07 nl 57. 98-28 nl 57 00-10 nl 57.98-08 nl 37.99-09 3 99-02 «I grb 37 «I grb 3d 100,45 102,72 100,10 100,74 102,06 103,10 100,00 101,05 103,37 116,30 105,93 106,78 116,50 117,10 110,95 122,55 115,30 108,30 105,30 108,00 107,05 104,30 103,80 102,55 102,10 102,60 97,30 100,25 99,20 88,15 97,25 58,30 50,00 41,65 WISSELKOERSEN belgische frk (100) deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) hongkongdlr(lOO) oost.schill. (100) Portugese esc 100) spaanse pes (100) Inwissel aankoop 2,4055 2,4455 1,3950 1,4510 5,46290 5,46290 1,6070 1,6600 29,04 29,91 112,674 1 12,674 3,7680 3,8460 37,0637 37,0637 33,5953 33,5953 0,5800 0,7100 29,50 32,00 2,798135 2,798135 0,56 26,37 16,015 1,0992 1,3245 0,66 11,3812 227,80 27,52 16,015 1,0992 1,3245 0,000295 0,000545 0,3120 0,3840 26,41 27,64 140,10 140,50 NB Deze opgave Is van GWK. Bij het aan kopen van vreemde valuta berekent het GWK als provislekosten 1,75 procent van het aankoopbedrag plus vijf gulden. Bij verkoop van vreemae valuta aan het GWK Is het kostenpercentage 2,25 procent van het verkoopbedrag plus vijf gulden. EDELMETALEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 11