Air Holland maakt alsnog nieuwe start Boegbeeld Brink werd molensteen Economie lizenmarkt bevindt zich in iets rustiger vaarwater Laatste van de vijf 'Klokkenluiders' bellen massaal naar FNV-lijn Teloorgang van een topvrouw First price: 50,20 BTW-heffing op internet groot probleem ,G 14 APRIL 2000 'ER! zine wordt 2 cent duurder )am De literprijs van alle benzines gaat morgen met met omhoog. Een liter Euro ongelood, de meest gangbare komt daarmee uit op 2,47 gulden, heeft marktleider Shell m bekendgemaakt. Super ongelood gaat aan de pomp ilden kosten en super met loodvervanger 2,59 gulden, en liter van de schonere benzine Pura betaalt de automo- 56 gulden. Diesel blijft ongewijzigd: 1,74 gulden. rijfsoverdracht slecht geregeld Ongeveer 45.000 van de 75.000 directeur-grootaan- 7! mders van bedrijven willen binnen tien jaar hun onder- gvan de hand doen, maar de meesten blijken daarop voorbereid. Zo weet maar liefst driekwart van hen niet n inkomen precies wordt na pensionering, zo blijkt uit :oek van de Rabobank. De directeur-grootaandeelhou- ervan overtuigd dat hun bedrijf hun oudedagsvoorzie- t, maai- hoe dat uitpakt weten zij niet precies. De be- redenen om het bedrijf te verkopen, blijken behalve de opbrengst (rentenieren) en nieuwe uitdagingen. 2,itn ii,0t jn ormt, 1 oj kste 57. lijd S jk resultaat bloemenveiling Flora rg Bloemenveiling Flora heeft vorig jaar een nettoresul- ïhaald van 2,44 miljoen gulden, ongeveer hetzelfde als in De totale omzet van de vestigingen in Rijnsburg en Eelde 'j uit op 961 miljoen gulden. De aanvoer op de veiling steeg 9 met negen procent ten opzichte van het jaar daarvoor. jtere aanvoer kon met minder personeel worden verwerkt la rolg van diverse efficiencyverbeteringen. De eerste drie ,2i len van dit jaar sloot de veiling af met een goed resultaat. p izet was zo'n elf procent hoger dan in dezelfde periode |o: it afgelopen jaar. ••tis na fusie derde arbodienst aan den ijssel Maetis heet de nieuwe arbodienst die is an uit een fusie tussen Avios Arbo en arbodienst De ,k (Provinciën. Met 930,000 werknemers van 61.000 werkge- i het bestand en een omzet van 146 miljoen gulden is het ',2( de in grootte na de Arbo Unie en ArboNed. Maetis is actief in de zorgsector. Pensioenverzekeraar PGGM, ook is'11 zorgsector- heeft 51 procent van de aandelen Mae- ii la ;gverzekeraar VGZ 49 procent. 0 voor streekvervoer u De 13.000 werknemers in het streekvervoer hebben euwe CAO. Zowel per 1 januari 2000 als per 1 januari 2001 hun loon 3,5 procent hoger, zo zijn bonden en werkge- steren overeengekomen. Naast de loonsverhoging krijgen ï|S dewerkers per 1 juli 2001 eenmalig 225 gulden bruto. Ook partijen overeen gekomen dat medewerkers, onder nog in te vullen voorwaarden, kunnen kiezen voor 'arbeids- 6.s: [aarden op maat'. Dit betekent dat ze mogelijk dagen kun- l'jjj ipen en verkopen om onder meer te sparen voor extra irlof of verhoging van het ouderdomspensioen, ïli 4 5| igton De Amerikaanse Federale Handelscommissie iliemaatschappij BP Amoco toestemming gegeven om At- i|5i Richfield te kopen. Daarmee wordt BP Amoco de op een otste oliemaatschappij ter wereld. BP Amoco-betaalt 27,6 "sis; d dollar (63,5 miljard gulden) voor Atlantic Richfield, dat o,9i bekend is onder de naam Arco. Om de toestemming te 4^: jgen moest BP Amoco beloven een groot deel van de olie- ïla igprojecten in Alaska snel af te stoten, omdat het machti- ~-4! irijf anders bijna een monopoliepositie aan de Ameri- 5 5 e westkust zou krijgen. ij; 2I20 ital woningen dat via een make- rd verkocht, daalde in het eerste met 6,9 procent ten opzichte eerste kwartaal van 1999. De ge le verkooptijd van een huis steeg naar 40 dagen. Dat blijkt uit de dcijfers van de Nederlandse Ver van Makelaars (NVM). [02$ en in het eerste kwartaal van too i' woningen verkocht, een loiIm >afusie olie kan doorgaan Van 'redders eerste uur' alleen Gert-Jan van der Valk nog over Een nieuwe doorstart na een mislukte poging moet Air Holland alsnog laten herrijzen. Vier kapitaalkrachtige in vesteerders, onder wie de Amersfoortse winkelmagnaat Kees van Dormaël en horecaman Gert-Jan van der Valk, hebben daarover gisteren een akkoord bereikt. Of de naam Air Holland gehandhaafd blijft is nog onzeker. les is "keurig netjes opgelost en afgewikkeld", zo luidde het commentaar van Pannevis. Van der Valk: ,,Wij kijken liever naar de toekomst". De vier nieuwe aandeelhou ders willen Air Holland zo snel mogelijk één toestel bezorgen. Zij verwachten dat de Rijks luchtvaartdienst medio mei een vliegvergunning verstrekt. Later dit jaar komt er mogelijk een tweede vliegtuig bij. Volgend jaar zou de maatschappij al winst moeten maken, waarna mogelijk verder wordt uitge breid. Over de opzet wilden de be trokkenen nog weinig kwijt. De onderneming mikt op een zeer hoge bezettingsgraad door ook gebruik te maken van internet- boekingen. Daarmee kunnen vakantiegangers straks zelf last- minutereizen regelen, waarmee de laatste lege stoelen moeten worden gevuld. De vliegbe- amsterdam richard mooyman Een eerdere doorstartpoging van de failliet verklaarde char termaatschappij is definitief mislukt, zo bleek gistermiddag. Het lukte de 'redders' niet om het onderling eens te worden. Van deze groep investeerders wil nu alleen Gert-Jan van der Valk het reddingsplan doorzet ten. Van der Valk steekt samen met Van Dormaël en twee ano nieme zakelijke relaties van laatstgenoemde vele miljoenen in de luchtvaartmaatschappij. Afgehaakt zijn Ad van der Valk (broer van Gert-Jan), vfieg- schoolhouder Verduijn en cu rator Pannevis namens de schuldeisers van het 'oude' Air Holland. De betrokkenen wilden gis termiddag niet ingaan op de aard van de problemen en alle financiële verwikkelingen. „Al- stemmingen moeten nog wor den vastgesteld. Optimisme over een nieuw leven voor Air Holland was er volop. „Er is ruimte voor een low-cost en high-tech airline in Nederlandaldus Van Dor maël, die op initiatief van vlieg- schoolhouder Verduijn bij Air Holland werd betrokken. „De investeerders geloven heilig in deze markt", zo zei de kersverse directeur P. van Bins- bergen, die al eens commissaris was bij Air Holland namens toenmalig grootaandeelhouder P. Derksen, oprichter van Cen ter Pares. „We voeren intensie ve gesprekken met touropera tors." De 72 overgebleven werkne mers kunnen in dienst blijven. Veel nieuwe collega's zullen zij voorlopig niet krijgen. Air Hol land wil met een minimale per soneelsbezetting opereren. In de eerdere plannen was nog sprake van circa 120 werkne mers. Van Binsbergen vormt de nieuwe directie samen met H. Stomphorst, die jarenlange er varing heeft als directeur bij de Duitse chartermaatschappij LTU. vlaardingen Bij scheepswerf 'De Merwede' werd gisteren de laatste van vijf masten op de Royal Clipper geplaatst. De basis voor dit grootste zeilschip ter wereld (lengte 134 meter) werd in Polen gelegd en op de Vlaardingse werf wordt het schip nu verder afgebouwd. Namens de opdrachtgever, de in Monaco gevestig de cruiserederij Star Clipper, legde vice-president Fahrat Shamin samen met de jongste medewerkster van de werf een gouden tientje uit 1879 onder de tonnenzware en bijna 60 meter hoge mast. Een oud zeemansge- bruik dat het schip en de opvarenden moet behoeden voor rampspoed. Het schip wordt begin juni in de vaart gebracht. foto anp jeroen bouman jaar later waren dat er iets meer dan 53.000. De NVM denkt dat de hoge prij zen de oorzaak zijn van de daling. „Het huidige prijsniveau kan veroorzaken dat mensen liever even de kat uit de boom kijken", zegt een woordvoerster. „Daar 'komt bij dat het gewenste aanbod niet altijd voorhanden is. Men wil wel kopen, maar het juiste huis is niet te vinden. Dan kan ook gekozen worden voor een verbouwing." De Vereniging Eigen Huis voegt daar aan toe dat de periode na een jaarwisseling traditioneel wat rustiger is. Tussen de regio's onderling waren er nogal wat verschillen. In Den Haag wer den 8,8 procent minder woningen ver kocht, in Rotterdam zelfs 9 procent. In Amsterdam was de daling marginaal, slechts 0,4 procent. Overigens steeg de gemiddelde prijs wel. Ten opzichte van het eerste kwar taal 1999 was sprake van een toename van 17,2 procent (van 316.000 naar 372.000 gulden). Een hoekwoning kost nu gemiddeld ruim vier ton, een vrij staande woning 633.000 gulden en een appartement 259.000. Ondanks de prijsstijging meent de NVM dat de markt in rustiger vaarwater is gekomen, omdat de stijging in de laat ste kwartalen wat minder scherp is. Toch verwacht voorzitter T. Smit dat de spanning op de woningmarkt in het ko mende jaar zal blijven of zelfs toene- Metaalmarkt staalbedrijven op internet umuiden-rotterdam anp Het Indiase staalbedrijf Ispat, genoteerd aan de Amsterdamse beurs, heeft in FerrousExchan- ge een partner gevonden voor het opzetten van een internet markt voor de ijzer- en metaal industrie. Het Amerikaanse Fer- rousExchange verwacht dat de virtuele marktplaats deze zo mer opengaat. Ispat, de vijfde staalproducent ter wereld, neemt een minderheidsbelang in FerrousExchange. Het staal bedrijf heeft zich verder ver plicht jaarlijks een forse hoe veelheid staalpro3ucten via in ternet aan te bieden. Corus (ex-Hoogovens/British Steel) is voorlopig niet van plan via de FerrousExchange-portal zaken te doen omdat het een eigen systeem voor de e-com- merce wil opzetten. De zegs man sluit niet uit dat Corus met een eigen portal komt waarbin nen ook andere bedrijven kun nen handelen. In dat geval gaat Corus de concurrentie aan met FerrousExchange. Pas over een paar maanden worden Corus' inspanningen duidelijk. ruswuk anp 'Klokkenluiders' hebben de af gelopen drie avonden massaal gebruik gemaakt van de FNV meldlijn die was opengesteld voor mensen die binnen hun bedrijf misstanden openbaar hebben gemaakt. In totaal is ruim 8.000 keer geprobeerd het meldpunt te bereiken. FNV-woordvoerster Tieman zegt geschokt te zijn door de grote aantal, ook al gaat het niet om 8.000 klokkenluiders. „Mensen bellen meerdere ke ren. Maar dit hadden we abso luut niet verwacht. We zijn ge schokt. Soms hoorden de tele fonisten vreselijke verhalen aan. Bovendien waren de bel lers soms erg emotioneel", al dus Tieman. Ze maakt uit de voorlopige inventarisatie op dat er nog veel mis is. In de twaalf uur dat de lijn open was, zijn 158 intensieve gesprekken gevoerd van gemid deld een half uur. Daarbij ging het om misstanden als machts misbruik (30 procent), niet na komen van voorschriften (20 procent) en het achterhouden van informatie (15 procent). Ook melden de bellers gesjoe mel met geld, fraude en corrup tie en steekpenningen. De meeste mensen meldden meer dan één misstand. Ruim de helft van alle bellers was afkom stig uit overheid en aanverwan te sectoren. De gegevens worden ver werkt tot een rapport dat aan de Tweede Kamer wordt aange boden. Ook komt er een bro chure met tips voor werkne mers die op hun werk tegen misstanden aanlopen. Binnen kort praat de Kamer over de rechtsbescherming van ambte naren. De FNV wil dat ook het recht op vrije meningsuiting voor werknemers in het be drijfsleven in die wet wordt ver ankerd. BELASTING BELICHT k allemaal zo mooi. Met rsgang van haar World zou Nina Brink in één ongekroonde koningin met worden. Maar ze it vlak voor de beurs- 02,95 in deel van haar belang. rd haar fataal. Cashen, 98$ je gewoon niet, zo oor- erkocht een deel van ndelen onderhands dollar, terwijl de beleg ger 43 euro moest neertellen. De verkoop was bovendien al leen voor de geoefende lezer te rug te vinden in de beurspros- pectus. Haar stellige bewerin gen ten tijde van de beursintro ductie van World Online dat ze geen aandelen zou verkopen, bezegelden uiteindelijk haar lot. Formeel had ze gelijk: ze had dat al vóór de beursgang ge daan. Maar het nam niet weg dat ze het vertrouwen van de beleggers verspeelde. Van de introductiekoers van 43 euro, was op het dieptepunt slechts 13,80 euro over. Daar mee verwerd Brink tot de mo lensteen om de nek van haar ei gen bedrijf. De ambitieuze plannen om door middel van snelle en veelvuldige overna mes uit te groeien tot internet - moloch werden een illusie. Be drijfsovernames betalen in ei gen aandelen is voorlopig niet mogelijk. Niet uitgesloten is dat WOL veel geld moet reserveren voor schadeclaims van gedu- Nina Brink zette niet alleen zichzelf en World Online voor schut. ABN-Amro liep als bege leidende bank bij de beursgang gevoelige imagoschade op. ABN Amro voelde zich zelfs zo ongemakkelijk dat het zich ge roepen voelde bekend te maken dat het ook tientallen miljoenen had verloren aan het WOL-de- bacle. Dat de bank minstens net zoveel verdiende aan de ei genlijke beursgang, werd ge makshalve verzwegen. De Am sterdamse beurs zelf, die de ge wraakte prospectus goedkeur de, zit ook al behoorlijk met de kwestie in de maag. „De gang van zaken heeft het imago van de beurs beschadigd en dat vin den wij niet leuk", beklaagde AEX-directeur Möller zich on langs. Ondanks de storm van kritiek heeft Nina Brink zich tot de laatste snik staande trachten te houden. Het tekent haar karak ter. Deze week werd al min of meer duidelijk dat het lot van Brink was bezegd. De gezag hebbende Financial Times bracht het nieuws dat de ban ken aandrongen op het vertrek van Brink. WOL-bestuurder Huisman, de financiële man van het internetbedrijf, nam in de Volkskrant openlijk afstand van zijn bazin. „Het is aan me vrouw Brink om te beslissen hoe hinderlijk haar aanwezig heid is", zei hij. Hoe hij daar zelf over dacht, was meer dan duidelijk. aar bouwde Nina Brink het bijna niets World op en bracht het be- 2®! lar de beurs. Het werd j2| ltste beursgang ooit en i7|o63 erde haar veel geld op. '3-5® ok veel hoon. Ze zaaide lelijkheid over haar be de internetprovider en (oop daarvan. Geruch- de ophef daarover wer- ar fataal. Een overzicht. 1,32 mber 1999. World Onli- ?3il een beursgang aan. 2551 een perfect tijdstip. An- 139; iropese internetaanbie- Terra Networks, Tiscali serve beleven een uit- /vk.ble en succesvolle beurs- ereke lun koersen gaan direct eursgang een paar keer 'kop. Het aandeel Terra 'ks wordt in luttele da keer zoveel waard. 1mber 1999: Nina Brink pt 15 miljoen van haar ?n aan twee mede-aan- Uders en het Amerikaan- tar voor iets meer dan 6 ige& )er aandeel. Bij Baystar ze een deel van de ele winst die de investe- aatschappij behaalt bij P van zijn 10 miljoen Een brede glimlach en de duimen omhoog. Direct na de notering op 17 maart doet het aandeel World Online wat iedereen verwacht: flink stij gen. 1 maart 2000: Details over de beursgang komen naar buiten. De 67 miljoen nieuwe aandelen gaan op 17 maart tussen de 35 en 43 euro kosten, zo maakt Brink bekend op een rumoerige persconferentie. Een prospec tus is er echter nog niet. 2 maart. Een Nina-week be gint. Geen enkele krant of Weekblad kan worden openge slagen zonder een interview met de topvrouw. Verscheidene keren ontkent ze te willen 'cas hen' met de beursgang. foto reuters jerry lampen 3 maart: De prospectus komt uit, met de beruchte pagina 99. Daar staat dat Brink haar aan delen heeft 'ondergebracht' transferred) bij mede-aandeel- houders en Baystar. In de vol gende zin wórdt duidelijk dat het om een verkoop gaat. Bij 'verdere doorverkopen' subse quent resales) krijgt Brink een deel van de winst die Baystar daarbij maakt, meldt de pros pectus. De verkoopprijs van 6 dollar wordt niet genoemd. 6-17 maart. World Online wordt een hype. De telefoons bij banken staan roodgloeiend voor de inschrijving voor aan delen. Tijdens de zogenoemde 'grijze handel' circuleren koer sen van ver boven de 100 euro. 17 maart Brink verschijnt op de Amsterdamse beurs met man en dochter en toast op een goede afloop. Het aandeel opent op 50,20 euro na een in troductiekoers van 43 euro. De voorspelde gekte blijft uit. 20 maart. De beurskoers komt onder de 43 euro en zakt steeds verder weg richting 30 euro. 23 maart. Brink ontkent aan zwellende geruchten over aan- delenverkoop. Een dag later laat ze echter weten voor de beursgang aandelen van de hand te hebben gedaan. Het stond in de prospectus, stelt ze, en dat is waar. Maar het ver trouwen in Brink neemt met de dag af. 28 maart: De Stichting Toe zicht Effectenverkeer bemoeit zich met het beursdebacle en kondigt een onderzoek aan. 3 april: Brink geeft meer infor matie over haar aandelenver- koop. Ze zijn verkocht voor 6 dollar, ver onder de introduc tieprijs van 43 euro dus. Brink heeft er voorlopig 200 miljoen De spanning is te lezen op het gezicht van Nina Brink wanneer ze de eerste beursnotering afwacht. Nog geen maand later is ze afgetreden. foto anp marcel antonisse gulden aan overgehouden 'om de toekomst van haar gezin vei lig te stellen'. 5 april. Het aandeel World On line bereikt een dieptepunt van 13,80 euro. 6 april: De advocaten Ham- merstein en Spong onderzoe ken gerechtelijke stappen. Ge dupeerde beleggers kunnen zich melden. Circa 3.000 doen dat. 10 april: Emissieleider ABN - Amro zegt tientallen miljoenen te hebben verspeeld bij steun aankopen om het aandeel World Online overeind te hou den. De bank meldt niet wat ze aan de beursgang aan commis sie heeft verdiend. 13 april: Hammerstein en Spong kondigen gerechtelijke stappen aan, tegen World Onli ne en tegen de begeleidende banken. De Vereniging van Ef fectenbezitters stapt ook naar de rechter. Even later treedt Brink af. Het gebruik van internet neemt nog steeds toe. Elke dag openen meer bedrijven hun 'virtuele deuren'. Alles is inmiddels via internet te koop. Vooral de muziekbranche be gint de invloed te voelen. In plaats van cd's te kopen, downloaden velen, vaak gra tis, MP3-muziekbestanden via internet. Ook de video branche is binnenkort aan de beurt. Want wie je via je internet- -videotheek elke gewenste film di rect kunt down loaden? De fiscus heeft er sinds internet een probleem bij. Met name de heffing van BTW stuit op moeilijkheden. Want hoe weet de overheid dat ie mand in Schie dam achter zijn computer iets bestelt in de VS? Bij fysieke goederen lijkt het probleem nog wel op te los sen. Boeken, medicijnen, cd's passeren de grens en kunnen dan (in elk geval theoretisch) belast worden. Maar hoe hef je BTW over producten die niet tastbaar zijn? Niemand weet hoeveel MP3- bestanden er via de computer besteld worden. Of hoeveel films er via internet bekeken worden. Verder worden pro ducten vaak in de VS besteld. Het is onmogelijk voor Neder land om die bedrijven te con troleren. Minister Zalm van fi nanciën heeft kennelijk de handdoek in de ring gegooid. Hij zei onlangs dat het onmo gelijk is om producten die ie mand met zijn pc op internet ophaalt met BTW te belasten. Zijn ex-collega Bolkenstein van de Europese Commissie ziet het wat rooskleuriger in. Hij werkt met zijn ambtena- DENNIS WEBER universitair docent belastingrecht ren aan een systeem waarin niet-Europese ondernemers (met name Amerikanen) die via internet leveringen doen binnen de Europese Unie, verplicht worden om één ves tiging te openen binnen Euro pa. Van daaruit moeten zij dan hun internetleveringen ver richten. Die vestiging kan dan gecontroleerd worden. Daar bij heeft Bolken stein wel de hulp van de Amerikanen nodig. Zij zullen huh eigen onder nemingen moeten controleren op overtreding van de Éuropese regels. De Amerikaanse internetbedrijven zullen zich in dat EG-land vestigen dat een gunstig be lastingregime heeft voor zulke inves teerders. Het is geen geheim dat de meeste (Amerikaanse) bedrij ven dan voor Nederland zul len kiezen. Ons land biedt grote investeerders belangrij ke voordelen. Een aantal EG- - Lidstaten vreest dan ook dat deze internetbedrijven straks massaal naar Nederland gaan. Nu gebeurt dit ook al bij de zogenoemde call-centers (te lefonische dienstencentra). De Europese oplossing voor de BTW-problematiek op in ternetdiensten kan Nederland een toestroom van Ameri kaanse internetbedrijven op leveren. Het is aan de Neder landse overheid om naast de (al bestaande) belastingvoor delen, de infrastructuur voor deze ondernemingen zo snel mogelijk verder uit te bouwen. Dat betekent blijvend investe ren in snellere internetverbin dingen. Alleen dan kunnen deze ondernemingen vanuit Nederland hun klanten echt goed bedienen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 9