fs,~ LPSV Leidsch Dagblad NtgBI Teun de Reede: 'Meer sporter dan speaker' Han Olde Junink: 'Het is hartstikke leuk' 'De Singelloop is gezellig werken' ifetin lanys i] vt' Inschrijfgeld (op wedstrijdterrein 6,1 Mister Singelloop Teun de Reede. Soms bekruipt Teun de Reede de neiging om zijn micro foon ter zijde te gooien. Dan wil de Leidenaar meelopen in de wedstrijden die hij van commentaar voorziet. De Singelloop- en marathonspeaker: „Ik voel me meer sporter dan speaker.' De Reede praat sinds een jaartje of tien de Singelloop aan elkaar. Precies hoe lang weet hij niet, maar erg gek is dat niet voor iemand die over de decennia al honderden eve nementen opluisterde met zijn karakteristieke stem en enthousiasme. De Haagse City Pier City loop, de Alphense duatlon en de triatlon van Wassenaar, De Reede heeft ze allemaal op zijn lijst staan. Zelf werd De Reede vrij laat door het hardloopvirus aan gestoken. Jk heb altijd bij DIOK rugby gespeeld. Na een meniscus-operatie ben ik meer gaan lopen en dan krijgt het je te pakken." In totaal liep De Reede 'een stuk of vijf tig' marathons, de laatste twee jaar geleden. Met Hans Bouwmeester (zwemmen) en Mart Moraal (fietsen) vol bracht hij de volledige (team)triatlon. En, meldt de sport man. „We werden toch nog mooi zevende." De Reede liep zelf zijn laatste iihgelloop met de start nog op de kop van de Witte Singel, bi] het oude Leidsch Dagblad. „Dat was sfeervol, maar de route is nu beter. Ik herinner me nog dat de bomen dicht gingen en ik vanaf de hoogwerker de mensen over het spoor naar de Morsweg zag lopen." De Singelloop spreekt De Reede aan vanwege de traditie (Vrijwel altijd winnaars die een band hebben met de Leidse atletiek') en de ongedwongen sfeer. „Naar de 3^/1 Marathon leef ik het meest toe, omdat het zo'n groot ever nement is. Maar op een schaal van 1 tot 10 knjgt de marathon een negen en de Singelloop een negen-min. Omdat ze ver boven andere evenementen uitsteken." Deelnemersinformiatie Start/finish In het bestuur van de Leidse Politie Sportvereniging en de organisatie van de Singelloop is Henk Rozenboom opge volgd door Han Olde Junink. ..Ik zat sinds twee of drie jaar in het bestuur van de LPSV", stelt Olde Junink zich voor. „Ik verrichtte al een hoop hand- en spandiensten. Dan waag je de stap en vervolgens blijkt het hardstikke leuk." In de jubileumeditie is Rozenboom overigens nog niet uit de Singelloop verdwenen. „We doen het dit jaar samen", aldus Olde Junink. „Henk heeft natuurlijk onge looflijk veel kennis opgebouwd in de loop der jaren." In de aanloop op de Singelloop vervult de politie belang rijke taken. „Je moet altijd de hele route langslopen op knelpunten. Dit jaar zitten we bijvoorbeeld met de opge broken Rijnsburgerbrug. Maar in principe willen we van wege de traditie het parcours niet wijzigen." Minstens zo belangrijk is de parcoursbeveiliging. „Sinds enkele jaren hebben al geen auto's meer op het parcours", zegt Olde Junink. Met de agressie in het verkeer, waarover je veel hoort, valt het erg mee: „Vooral als de deelnemers langskomen, zien de mensen best waarvoor ze even aan de kant moeten. Bovendien is de Singelloop natuurlijk een echt Leids evenement." Singelloop T-shirt kortingsbon Bij inlevering van deze bon op vrijdagavond 21 april bij de stand van het Leidsch Dagblad op het NUON- terrein aan de Langegracht in Leiden krijgen lezers van deze krant fl. 2,50 korting bij aankoop van een mooi Singelloop T-shirt. T-shirts zijn verkrijgbaar in de kindermaten 140, 152 en 164 Normale prijs fl. 10.-, Leidsch Dagblad prijs fl. 7,50. T-shirts zijn ook verkrijgbaar in de volwassen maten M. L en XL: Normale prijs fl. 12,50, Leidsch Dagblad prijs fl. 10,- Burgemeester Postma lost het startschot van de 25ste Singelloop op 21 april om 19.30 uur vanaf het NUON-ter- rein Langegracht 70 te Leiden (tegenover ingang politie bureau). Startnummers Startnummers zijn verkrijgbaar op vijftien voorverkoop adressen. Dé startnummers kosten in de voorkoop ƒ5,-. De voorver koop eindigt vrijdag 21 april 14.00 uur Daarna zijn de startnummers uitsluitend nog te koop bij de receptie van het NUON. En vanaf 18.00 uur op het NUON-startterrein. Een startnummer kost dan ƒ6,-. Met het startnummer van de voorverkoop doet u ook mee aan de gratis loterij. (Prijzen af te halen vóór de start bij de kraam van Wout Bergers Medaille Na afloop van de Singelloop ontvangt iedere deeferr&^i op vertoon van het startnummer de unieke herinnerings medaille. De schilder Rembrandt van Rijn, prijkt dit jaar op de medaille van de 25e Singelloop. De graveur van de medaille is Joop de Koning. Parcours De lopers gaan via de achteruitgang NUON, rechtsaf de Maresingel op. Er moet opgelet worden bij de Witte Singell Daar gaat het parcours rechtsaf het Nooreindeplein op, bijna meteen linksaf de Weddesteeg in, over de Rembrandtbrug, langs Huis de Bijlen, via de Morspoort en dan over de Morssingel en Rijnsburgersingel richting finish. Organisatie De Singelloop wordt georganiseerd door Leidsch Dagblad, Energiebedrijf NUON en de Leidse Politie Sport Vereniging (LPSV), en met de inzet en medewerking van instellingen als Politie Hollands Midden en de Gemeentelijke Dienst Milieu en Beheer. Goede Doelen De opbrengt van uw inschrijvingsgeld van de Singelloop komt altijd ten goede aan een goed doel. In dit jubileum jaar zijn dat er twee: Gading en Club 58. Activiteitencentrum Gading in Leiderdorp wil graag een mooie tuin inrichten bij hun nieuwe pand voor dagbeste ding van mensen met een lichamelijke handicap. Club 58, dat vrijetijdsactiviteiten organiseert voor verstandelijk gehandicapten, kan een multifunctioneel podium voor de grote zaal goed gebruiken. Informatie Jacquelien Massaac Leidsch Dagblad, telefoon (07153! 62 12, fax (071) 532 14 29^ Oproep voor oude foto's en verhalen De organisatie van de Singelloop wil in verband met jifgd 25-jarig bestaan van deze activiteit graag extra aandti besteden aan eerdere edities van de loop. We houda ons aanbevolen voor üw oude foto's en verhalen. Leidsch Dagblad: (071535 62 06 of stuur ze ons toe Leidsch Dagblad, afdeling promotie, Antwoordnumrr 10050, 2300* VB. Leiden VOORVERKOOPADRESSEN De adressen waar u uw startnummer voor ƒ5, - in de voorverkoop tot vnjdag21 april 14.00 uur kunt verkry- gen: Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82 NUON, Langegracht 70 Sporthuis Wout Bergers: Haarlemmerstraat 40 Haarlemmerstraat 232 Rijnsburgerweg 121 Schoolstraat 35, Voorschoten Fitshoe Sportschoen Adviescentrum, St. Jorissteeg 8 ja Sporthuis De Zwarte Wolf: Lange Mare 104 Kopermolen 19 Steyenbloem 31 Sporthuis Wijnand Sloos, 5 Meiplein 17 Rijwielhandel Ruud v/d Berg, Zijlsingel 91 Henny's Rits: Jan Vossensteeg 54-60 Winkelhof 22, Leiderdorp Voorstraat 32, Katwijk Wolky Shop, Botermarkt 14 Runnersworld, Burgsteeg 7 Organisator Joop Westbroek: Uit de oude krantenartikelen komt hij naar voren als 'Mister Singelloop'. Terecht, want in twaalf jaar kreeg Joop Westbroek het deelnemersaantal van enige honderden naar enkele duizenden. Wat begon als een opdracht van de korpsleiding om met het evenement contacten tussen politie en burgerij te verbeteren, groeide uit tot een stads- happening. Westbroek: „Je deed het voor de mensen, om ze in beweging te krijgen." Jaren en jaren was Westbroek sportinstructeur bij de Leidse politie. Dertien jaar geleden zwaaide hij af, na onder meer 35 jaar Leidse Politie Sport Vereniging (LPSV). „De eerste Singelloop was op Koninginnedag", weet hij nog. „Het oranjecomité was maar wat blij met het extra programmaonderdeel." Omdat het voor veel deelnemers toch de verjaardagsviering van de koningin in de weg zat. verhuisde de Singelloop naar de vrijdag waarop het nu nog georganiseerd wordt. Achteraf is het helemaal niet vreemd dat het Joop Westbroek was die met zijn collega's de Singelloop tot een succes maakte. „We hadden altijd al de Oranjeloop en de strandlopen in Katwijk", aldus de organisator die terzjjde werd |en wordt) gestaan door echtgenote Riet. „We waren één van de eersten die dat soort trimlopen organi seerden. Mooi werk. met vijf kilometer als langste afstand en mensen in hun gewone kleren," Opvallend aan de Singelloop-oude stijl waren de bekende Nederlanders: microfonist Theo Koomen en voor het start schot mensen als zwemster/politica Erica Terpstra en schaatswereldkampioen Hilbert van der Duim. Destijds ging dat nog zonder tussenkomst van managers of veel geld. „Ik belde gewoon Nederland rond. Theo Koomen vroég zelfs geen reiskosten. Zijn overlijden heeft echt pijn gedaan. Ooit had ik bijna Johan Cruijf, die zat met Ajax in Huis ter Duin. Vanwege het goede doel. de gehandicap tensport. zo ging dat in die tijd. Jammer genoeg stond Rinüs Michels het als trainer niet toe." Tegenwoordig heeft Westbroek geen bemoeienis meer met de Singelloop. Wel is hij nog actief als instructeur. Wekelijks staat hij op zaterdag nog drie uur achtereen voor de groepen van ZOS. zijn trimdub die volgend 35 Foto Hielco Kuipers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 26