Weekeinde van de waarheid voor LFC 'Ik heb het na vijftien jaar gewoon gehad' Sport Unieke positie vv Leiden Klassement topscorers '99-t Elke amateurclub krijs eigen' KNVB-function Koldenhof stapt van Doe over naar Rijnsburgse B UIT DE dekking Johan Teske maalt niet om afscheid bij vv Leiden Vijftien seizoenen speelde hij vrijwel onafgebroken in het eer ste elftal. Met beker- en oefen potjes opgeteld zijn dat tegen de vijfhonderd duels. Johan Teske (36) neemt morgen af scheid van w Leiden, ook al speelt zijn elftal zo goed als zeker een of andere vorm van nacompetitie. Teske voelt dat de tijd is q gekomen om te breken met de Morsclub. J Ga je het niet ver- schrikkelijk missen? Dat is natuurlijk de 2 vraag die iedereen stelt. Ik denk het niet. want ik heb JJJ het eerlijk gezegd gewoon W gehad. De verplichting van twee keer trainen per week en je telkens opla- den voor een wedstrijd. q daar wil ik me van verlos- JS sen. Er zijn nog zoveel an- dere dingen in het leven. I" Ik speel bijvoorbeeld nog PJ wel competitietennis bij H De Stevenshof. mijn an- N dere hobby. Met voetbal is het afgelopen. Ik ga ook niet meet in een lager team spelen, want daar ben ik te fanatiek voor. Het is mooi geweest. Leiden heeft altijd een groot verloop van spelers gehad. Des te opmerkelijker dat iemand vijftien jaar lang blijft: ,,In de jeugd voetbalde ik bij Lugdunum en ik maakte op mijn 21ste de overstap naar Lei den. Dat is sindsdien mijn dup pie gebleven. Ik heb gewoon nooit de drang gehad om nog eens ergens anders te gaan spe len. In de eerste seizoenen dat ik bij Leiden zat, gingen er per jaar ook maar een of twee selectie spelers weg en kwamen er een d twee bij. Later heb ik meege maakt dat zeven basisspelers in een keer vertrokken. Dat gebeurt nu eenmaal tegenwoordig en niet alleen bij ons. Leiden heeft Het moet wel heel raar lopen wil w Leiden morgen op de laatste speeldag ook daadwer kelijk zijn uitgevoetbald. De tweedeklasser heeft in theorie nog kans op zowel promotie als de gradatie. Dat komt omdat het elftal van trainer Arjan van der Werf het in de derde periode goed doet, maar in de totaalstand nog steeds de ge vaarlijke tiende positie inneemt, die verplicht tot het spelen van promotie-/degradatiewedstrij den. De mogelijkheden zijn divers. In het gunstig ste geval wint Leiden van Voorschoten en ver liest concurrent BMT. Dan moeten Leiden en BMT (allebei 27 punten) in een extra duel uit maken wie negende en tiende in de eindstand wordt. Wint Leiden vervolgens van BMT en heb ben de roodwitten door de eerdere zege op Voorschoten ook de derde periode binnenge sleept, dan volgt een nacompetitie voor een plek in de eerste klasse. Verliest w Leiden van Voorschoten of een week later van BMT, dan moet de Leidse club met de periodekampioenen uit de derde klasse strijden om in de tweede klasse te blijven. Daar bij zit nog een addertje onder het gras. Als Flo- reant op de laatste speeldag wint en Leiden van Voorschoten verliest, dan moet de Morsclub eerst met de Boskopers in een extra duel uitma ken wie rechtstreeks degradeert (allebei 24 pun ten) en wie nog een herkansing krijgt via pro motie-/degradatiewedstrijden. Stand onderin 9. BMT 21-27 11 Floreant 21-21 10. Leiden 21-24 12. Lugdunum 21-14 Als de verlichting op het hoofdveld na de training dooft, hangt er een opmerkelijk opgewekte sfeer bij de selectie spelers. Onder de douche wordt luidkeels gezongen en een kwartiertje later worden in de kantine een paar pèh- pies voor de gladiatoren uit de koelkast gerukt. De groep grapt onderling wat en lijkt op het eerste gezicht onwe tend van het naderend onheil. Als de duels van komend weekeinde ter sprake komen, slaat de stemming om. Dan betrekken de gezichten en heeft niemand meer het hoogste woord. LEIDEN LOMAN LEEFMANS LFC staat aan de vooravond van een even historische als unieke afgang en daar blijkt ie dere 'kanarie' van doordrongen te zijn. Ooit behoorde de oud ste Leidse club tot de toonaan gevende verenigingen in de stad, maar morgen en zondag kan zowel het eerste zaterdag team als het zondagse stan- daardelftal afzakken naar de vijfde klasse. De zondagtak kwam in de 92-jarige geschie denis nog nooit op het laagste niveau uit. „Als we degraderen, dan ga ik huilen. Echt, dan kan je me wegdragenzegt voor malig eerste-elftalspeler Ron Verplancke. Verplancke blikt terug op de roerige jaargang: „De eerste tien wedstrijden van het sei zoen verliepen prima. We kre gen zes versterkingen van bui tenaf en een periodetitel leek mogelijk. Op eigen veld won nen we van de latere kampioen Delfia en in elke wedstrijd die volgde, kregen we kans op kans. Waar het aan ligt weet ik niet, maar op een gegeven moment, zo rond de winterstop, gingen zelfs de grootste kansen er gewoon niet fö meer in. Echt extreem. O Wedstrijden die je met 5-0 O hoort te winnen, verloren we met 6-0. Een drama. Ik wou dat ik een verklaring kon geven." QQ Verplanckes meest me- morabele wedstrijd: ,,VCL III tikken we in de eerste helft ft helemaal weg. Zij komen drie keer in de buurt van ons doel en we staan 0-3 25 achter. Je weet niet wat je H meemaakt. Dan lijkt er Q met 1-3 bij rust nog wat 2 mogelijk, maar tivee coun- ft icrtjes en het staat 1-5. De X trainer van VCL begreep het zelf niet. 'Hoe kunnen we zo'n wedstrijd nou toch en met zulke cijfers', zei hij." Barman Arie Bon is een oud gediende bij de Leidsche Foot ball Club. Hij kan zich de hoog tijdagen in de jaren vijftig en zestig nog goed herinneren. Bon moet glimlachen om het voorval dat zich twee jaar terug voordeed bij het duel ASC-UD- WS. Op het moment dat de ASC-spits vlak voor tijd de kee per passeerde en dreigde te scoren, sprong de elftalbegelei der van UDWS het veld in. Vlak voor het doel hield hij de bal te gen. „En ik zweer je, als zo'n si tuatie zich bij LFC zou voor doen - laatste minuut, beslis sende goal - dan liep ik ook het veld in. Ik zou de bal nog bij de scheidsrechter gaan brengen ook." Bons wedstrijd: „Omdat ik achter de bar sta, ga ik zelden naar uitwedstrijden. Eén keer ging ik mee, tegen Full Speed, en ik heb nog nooit zoiets meege maakt. Zelfs voor een leeg doel schoten ze naast. Bij rust stond LFC nog met 0-1 voor en leek er ondanks al die verprutste kan sen, nog niets aan de hand. Maar het werd 6-1. Ik blijf voortaan wel in de kantine. Grensrechter Marco Hockx typeert zichzelf na negen jaar lidmaatschap als een echt LFC- mannetje: „Ik moet er niet aan Leidsch Dagblad Doelpuntenmaker van de week: Michel Plomp (RCL) 1) Alex Barendse (RCL) 2) Sander de Wolf (ASC) 3j) Mohamed Ben Said (SJC) 4) Martijn van de Bos (Altior) 5j Loean Kameri (Alphia) 6) Peter Wubben (Alphense Boys) 7) Michel Turk (Meerburg) 8) Marcel de Bruin (Leiden) 9) Erwin Oudshoorn (Stompwijk'92) 10) Patrick de Hoed (Leidsche Boys) Doelp. 02 01 29 C 01 29 2 01 21 00 20 A 02 20 2far 01 16 00 20 00 15 01 20 01 15 Wout Bergers stelt voor de topscorer van de week een waardebon van vijftig gulden beschikbaar. De bon wordt naar de club gestuurd. De Topscorer van de maand ont vangt een bon van honderd- vijftig gulden. Voor de drie voetballers die aan het einde van het seizoen het totaalklas sement aanvoeren, zijn aan trekkelijke prijzenpakketten beschikbaar gesteld. Wim van Duivenbode is dagelijks tussen 10.00 en 16.00 uur bereikbaar vragen en opmi1 het topscore E tel. 071-5356461 Elke amateurvoetbalclub krijgt zijn 'eigen' KNVB-functionaris. Deze moet de contacten tussen de bond en de vereniging gaan verbeteren. De KNVB'ers moe ten de clubs gaan adviseren en begeleiden bij de uitvoering van hun beleid. Om dat werk te ver gemakkelijken krijgt elke ver eniging binnen de KNVB een 'paspoort' waarin de belangrijk ste gegevens over de club zijn opgenomen. De 'eigen' KNVB-functionaris vormt het antwoord op de stel- i)r ling dat de KNVB te ve clubs afstaat. De KNVi der een aparte compe veteranen. Voor pupilli KNVB in de winten zaalvoetbal gaan org Clubs die te weinig A .j hebben (jongeren tuss 18 jaar) om een elfta men, zouden als alter de zaal moeten kunn spelen. Omdat de ven is dat zaalvoetbal een sche sport wordt, zulli gionale en landelijke teams komen voor spi der 23 jaar. Raul Wallaart lijkt vorig jaar de toon te hebben gezet met zijn vertrek van Docos naar Voor schoten '97. De Leidse voetbal vereniging, waar het doorgaans rustig is op de transfermarkt, ziet wederom een 'eigen' speler vertrekken naar het zaterdag voetbal. Richard Koldenhof speelt volgend jaar bij Rijns burgse Boys. De Leidenaar hoefde niet lang na te denken toen de belangstelling kwam. „Ik heb altijd gezegd dat ik weg zou gaan als een club uit het zaterdagvoetbal zich zou mel den". zegt de 24-jarige maga- zijnmedewerker.Een dag na de wedstrijd tegen Alphense Boys kreeg hij een telefoontje van trainer Henk Wisman. Het weekeinde erna volgde een po sitief gesprek. „Hij was heel duidelijk. Als ik me goed ont wikkel kom ik ir> aanmerking voor het eerste." Koldenhof zal moeten knok ken voor een plaats rechts op het middenveld. Het is zijn fa voriete positie, ook al kwam hij bij Docos de laatste tijd voorna melijk als rechtsback in het veld. „Maar dat kwam doordat er blessures waren en rechtsback kon spelen' Leidenaar, die vanaf i bij de zondagtweei ju speelde. Hij maakte in )n; een kort uitstapje naai js gionalen van UVS, n j<r liep door blessures en heid met trainer Ed op een teleurstelling. D r0, pen zeven seizoenen |||e Koldenhof deel hoofdmacht van Docos e. Hij noemt zijn verc |<r mer voor Docos. Zeker dat spil Hans van Ma keeper Robert Bey era pen. „Maar ik heb dit wild. Ik had het alk meer verwacht. Ik wee moeilijk kan worden m Rijnsburgse Boys een 1 )0( lectie heeft, maar als je probeert weet je het no Ujr Ook Niek de Vries st kJ< belangstelling van ee .pr dagclub. itx n\< VAN TOL - Edgar van trekt bij ARC. De Leideieg terug naar zijn oude c De linksbenige Van To twee jaar bij de zaterit klasser. Jd, ups en downs gekend, maar is in ieder geval altijd de hoogst spelende Leidse zaterdagclub ge bleven. De glorietijd van w Leiden lag halverwege de jaren tach tig. Was dat het beste elftal waar je ooit deel van uitmaak te? „Dat denk ik wel. Vanuit de afdeling Leiden promoveerden we drie keer op rij en het jaar daarna plaatsten we ons voor de nacompetitie. Het scheelde niet veel of we zaten in de klasse met Quick Boys en Rijnsburgse Boys. In dat elftal van Leiden zaten jongens als Fred Kanbier. de broertjes Bink, Koos Siera, Ruud Boot, Steef Pattiapon en Arjan Wilting. Een geweldig elftal met Hen Beerenfenger als coach. Dat niveau hebben we daarna nooit meer gehaald, maar de periode dat Fred Filippo hier trainde, beschouw ik ook als een mooie tijd." De laatste wedstrijd van het seizoen, morgen tegen Voor schoten '97, kan de aanzet zijn tot zowel promotie éls degra datie. 'Kanariesstaan aan vooravond van mogelijk historisch dieptepunt reikten we de finale in Lisse om de LD- cup. We verlo ren van ROAC, maar het was een bijzonde re dag. Verder ben ik een paar seizoenen geleden verkozen tot voetballer van het jaar bij Woubrugge. Dieptepunt: Dat wordt waar schijnlijk het huidige seizoen. Het draait niet en we staan op het punt van degraderen. Het wordt morgen heel moeilijk. Wij moeten winnen en dan nog zijn we afhankelijk van wat Abbenes en LFC doen. Blessures: Af en toe heb ik last van mijn elleboog of heup. Toch heb ik maar één wed strijd gemist in vier seizoenen. Leukste tegenstander: Koude kerk. Die derby levert altijd leuke wedstrijden op en er komt een hoop publiek kijken. Vervelendste tegenstander: Abbenes. Het sfeertje daar vind ik maar saai. Favoriete club: Ajax. Favoriete voetballer: Marco van Basten en als keeper is Van der Sar top. Mooiste shirt: Dat thuisshirt van Lazio. Mooi blauw. Lelijkste tenue: Dat van Wou brugge gaat nog. Keepers die helemaal in het zwart gekleed zijn, vind ik geen gezicht. Hobby's: Poolbiljart, darts en vissen. Ik zit op een visclub en ik heb ooit een snoek van 65 centimeter gevangen. Echt 65 centimeter. Krant/Tijdschrift: Leidsch Dagblad, Rijn Gouwe en Voetbal International. Favoriete film: Films met Jim Carry. Als het maar humor is. Drinken: Spa blauw en bier. Eten: Pasta's. Respect voor: Eerlijkheid. Hekel aan: Mensen die afspra ken niet nakomen. (Bij)geloof: Ik ga nooit naar de kerk, maar ik ben christen. Vakantieland: Gran Canaria met een aantal vrienden. Mooiste plekje in de regio Dat weet ik als visser uiteraard: langs de kant van de Wijde Aa. En dan wel het Woubrugse ge deelte. Degradant ih de vierde klasse: Tsja, het gaat tussen LFC, Ab benes en Woubrugge en ik vrees voor de laatste twee. De juiste instelling ontbreekt bij ons af en toe. Misschien is het wel eens goed om een jaartje in de vijfde klasse te spelen. Wat wordt het morgen: De vo rige keer verloren we met 6-0 van BSC. Dat was onze slecht ste wedstrijd van het jaar. We hebben dus wat goed te ma ken. Toekomst club: Met een nieuw clubgebouw en binnen kort weer een Al-elftal gaat het de goede kant op. We hebben best wat talentjes rondlopen, maar ik ben bang dat een aan tal, zoals wel vaker gebeurt, wordt weggehaald door Al phense Boys of ARC. Toekomst persoonlijk: Ik pro beer gewoon zo lang mogelijk in het eerste te blijven. TEKST: LOMAN LEEFMANS FOTO: TACO VAN DER EB LFC. Roemruchte club op de rand van dubbele degradatie. Trainer Ron de Roode van de zondagtak vindt het schandalig. foto mark lamers denken dat we degraderen. Ik heb vroeger bij verschillende clubs in de oude afdeling Lei den gespeeld en dat was toen nog leuk. Allemaal derby's. Nu met die Haagse clubs erbij kan je écht over 'de kelder' spreken. Daar moeten we dus niet in te recht komen. Bestuurlijk ging het bij LFC een tijdje moei zaam, maar sportief liep het re delijk. Nu een nieuw bestuur de zaak weer op de rails heeft, ge beurt dit. De afgelopen weken was het een stressbende omdat de bevrijdende winst maar uit bleef. Toch ben ik ervan over tuigd dat de spelersgroep het belang van komende zondag inziet." En met een vette knip oog: „Ik denk dat het goed gaat komen." Hockxs wedstrijd: „Bij koplo per Delfia staan we door goed en verzorgd voetbal al snel met 0-3 voor. Zij hadden in de week daarvoor een zware bekerwed strijd gehad, dus we dachten: ze zijn te pakken en dat leek ook te gaan lukken. Wat er na die der de goal allemaal gebeurde, is werkelijk ongelooflijk. Alles ging fout. Bij rust stond het al 2-3 en uiteindelijk werd het 5-3. Het leek wel of we niets meer kon den. De zorgelijke trainer Ron de Roode: „Er zijn een paar grote uitslagen geweest. Dat komt omdat het me niet uitmaakt of we met 2-0 of 6-0 verliezen. Ko men we achter, dan schuiven we direct een man door. Dat is gewoon mijn keuze. Als je in de krant zo'n forse uitslag leest en je hebt de wedstrijd niet gezien, dan denk je: dat LFC is toch ge veegd. Maai' weggespeeld zijn we dit seizoen nog niet één keer. Vijf wedstrijden terug konden we al op een veilige plek in de stand komen. Sinds dien ging het steeds mis. Om moedeloos van te worden. Kijk eens naar de trainingsopkomt. Toch twintig man. En met dit materiaal degraderen, dat zou echt schandalig zijn. Dat zou ik me erg aantrekken." De Roode's wedstrijd: Met acht man een 2-0 achterstand recht trekken. Dat gebeurde te gen Haagse Hout. Het was ei genlijk de eerste keer in lange tijd dat ik de juiste spirit zag. Na afloop zaten vijf jongens in de kleedkamer te huilen. Neem van mij aan dat de spelers be seffen wat er op het spel staat. Voorzitter Frits Rijsbergen: „Beide spelersgroepen is in een gesprek gewezen op het belang, maar dat is het enige dat je als bestuur doen kan. De trainer naar huis sturen, daar schiet je niets mee op. Uiteraard zien we dolgraag dat beide elftallen erin blijven en de hele club is in mi neur als het fout afloopt. We moeten echter de realiteit niet uit het oog verliezen. LFC is langzaam afgegleden, parallel aan de rest van het Leidse voet bal. De beste voetballers gaan naar de Bollenstreek en Leidse clubs die daar het slachtoffer van worden, gaan bij kleinere clubs shoppen en dat gaat zo verder tot op het laagste niveau. Wij hebben geen geld om spe lers te betalen. En al hadden we geld, dan zouden we het daar niet aan uitgeven. Ik realiseer me terdege dat LFC op een his torisch dieptepunt kan belan den en dat ook de kans bestaat dat spelers naar clubs als FC Rijnland, UDWS of VCL over stappen om toch maar in die vierde klasse te blijven. Dat is dan ons lot." Rijsbergens wedstrijd: „Ik kwam bij het duel van het za terdagteam tegen RVC/Rijswijk tien minuten te laat en ik zie maar acht man op het veld staan. Ik denk: er zijn er een paar net als ik te laat. Bleek dat er al drie uitgestuurd waren. De acht weerden zich fantastisch ondanks dat het 6-2 werd. Zo wel op zaterdag als zondag kunnen onze tiuee standaardelf tallen in één klap een heel sei zoen goedmaken. Aan die ge dachte houd ik me vast." Naam: Dennis de Blanken. Sport en club: Voetbal bij w Woubrugge. Gewicht en lengte: 105 kilo bij 1.80 meter. Geboren te: Leiderdorp. Op: 29 maart 1977. Woonplaats: Woubrugge. Broers/zussen: Een broertje Ron. Hij is er een jaartje tus senuit geweest, maar hij gaat weer voetballen. Beroep: Ik werk bij technisch handelsbureau Ramakers in Alphen. Opleiding: Mavo en Meao. Partner: vriendin Jeanine. Kinderen: Nee. Positie: Keeper. Links/Rechtsbenig: Rechts. Sterke punt: Meevoetballen en één-tegen-één situaties. Zwakke punt: Hoge ballen. Trainers: Ger Bontje, Ronald Vermond en Siem Kesting. Beste trainer: Dan moet ik Ger Bontje noemen. Hij heeft me als jonge keeper het vertrou wen gegeven om in het eerste te spelen. Slechtste trainer: Niet gehad. Hoogtepunt: In de B-jeugd be Johan Teske: „Ik ga ook niet meer in een lager team spelen, want daar ben ik te fanatiek voor." ,Als we winnen hebben we kans op een periodetitel en als we verliezen, spelen we zo goed als zeker promotie-1degradatie wedstrijden. Voor ons telt alleen dat laatste. We willen in ieder geval niet rechtstreeks degrade ren. Officieel is het morgen mijn laatste wedstrijd, maar ik sluit niet uit dat ik daarna nog een of twee keer meedoe in wat voor nacompetitie het ook wordt. Hebben ze rond het treffen van morgen nog wat leuks voor je in petto? „Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat er wel een n aan zit te komen. Mij s spelers waren op de I R avonden de afgetopt angstvalig stil als ik in kwam. Ik zie het wel en allemaal rustig over komen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 22