Info VKIJUALi I4AKKILZUUU KERKDIENSTEN WEEKEINDE 15/16 APRIL (PALMZONDAG) LEIDEN Hervormd: Herv. Gem. Marekerk Zo 10 ds Smalmg, 17 ds Blom, Hoogblok- land. Samen op Weg-kerken: Bevrijdingskerk Zo 10 ds Stolk Hooglandse Kerk Zo 10 ds Alblas, 11.45 Oec. studentendienst, ds vd Broeke De Regenboog (Oec.) Zo 9.30 ds Boon, viering met kinderen, 11.15 ds Boon en pastor v Well. Maranathakerk Zo 10 ds Schelhaas. Vredeskerk Zo 10 ds Venema. Rooms-katholiek: Anthonius, Boshuizerlaan, Za 17.30 Woord- en Communiedienst met volkszang, Zo 10 Euch. viering mmv gem. koor. Leonardus, Haagweg, Zo 11 Woord- en Communieviering mmv jongerenkoor. Mariakerk, Rijndijk, Za 19 Euch. viering met volkszang, Zo 9.30 Gezinsviering mmv kinderkoor. O.L.Vr. en St. Jozef, Herensingel, Za 19 Euch. viering, Zo 11 Eu ch. viering mmv alle koren. Stevenshof rk Haagse Schouwkerk Zo 11 ds Rooze St. Lodewijk, Steenschuur, Za 10 en 19 Zo 8.30, 10 Hoogmis, 11.30. 18, 19 Lof St. Petrus, Lammenschansweg, Za 19 Euch. viering, Zo 20 Euch. viering mmv herenkoor. HartebrugZa 19 Avondmis. Zo 10 30 en 12.15 Euch. viering Ziekenhuizen/verpleeghuizen: Diaconessenhuis Zo 10.15 drs De Berg. Groenhoven Zo 10 ds Hortensius, Oegstgeest. Leids Universitair Medisch Centrum Zo 10 ds De Vries. Diversen: Baptistengem. Kooikapel, Driftstraat Zo 10 hr Schouten. Bijeenkomst van Christenen, Langebrug 63 Zo 10 Viering H.A., 18.30 Dienst des Woords. Christengemeenschap, Vestestraat 49 Zcr 9.45 Kinder- dienst, 10.15 MensenWijdingsdienst. Christen Gemeente Leiden, Groenesteeg 107 Zo 10. Chr. Geref. Kerk Steenschuur, Zo 10 en 17 dr Den Hertog Chr. Wetenschap, Steensch. 6, Zo 10 30. Doopsgezinde/Remonstr. Gem., Lokhorstk., Pieterskerkstr., Zo 10.15 dr Kattenberg. Eglise Wallone (Waalse kerk) Zo 10.30 pasteur Ribs. Evang. Gemeenschap, Middelstegracht 3, Zo 10 hr Jansen, Hoorn Evangeliegem. De Deur, Kagerstraat la, Zo 11 en 18, woe 19.30. Evang. Luth. Gem. Hoogl. Kerkgr., Zo 10.15 Gezinsdienst, ds Scholten, Den Helder Gem. Eben Haezer, Rijndijk 61, Zo 10 en 19 hr v Zuijlekom Geref. Kerk Vrijg. Herengracht, Zo 10 en 17 ds vd Laan. Johan Maasbach Wereldzending Bethlehemskerk, Lammermarkt, Za 19 Jeugdclub, Zo 10 Eredienst. Kerk van J. Chr. vd Heiligen der L. Dagen, Brahmsl., Zo 11.20 Avondmaals vergadering, 13 Internationale Gem. (Engelstalig). Leger des Heils, hoek VestestrVGroenesteeg, Zo 10 Samenkomst Levenstroom Gem. zie Leiderdorp. Nieuw-Apost. Kerk H. Rijnd. 24, Zo 10, Woe 20. Oud-Kath. K., Zoeterw. Singel, Zo 10 Geen opgave Prayer House Meetings, Hansenstr. 22a, Zo 10, Do 19.30. Rhema Christen Gem., Turkooislaan 131, Zo 13.30 hr Agtereek Volle Evangelie Gem., Haarlemmerweg 36, Zo 11 ev. Schreuder Zevendedag-adventisten, De Ontmoeting, Noordhofland V.scho- ten, elke Za 11 AARLANDERVEEN Chr. Geref. Kerk Zo 9 30 en 16.30 ds Bos. Geref. Kerk Zo 10 drs Wielsma, Uithoorn, 18.30 ds Rienstra, Scheven ingen. Herv. Gem. Zo 10 ds v 't Kruis, Alphen ad Rijn, 19 Zangdienst. RK Petrus kerk, Noordeinde, Za 19 Euch. viering. Zo 11 Gezins Euch. viering. ABBENES Samen op Weg Gem. Zo 9.30 ds Amesz, Aalsmeer, 19 Zang- dienst, ds Ten Boom mmv koor. ALPHEN AAN DEN RIJN Hervormd: Adventskerk Zo 10 ds vd Geer, 17 Dienst voor en met verstandelijk gehandicapten, ds Wilschut. Oudhoornse kerk Zo 10 ds Baudet. Sionskerk (Meteoorlaan) Zo 9.30 en 18.30 ds Ouwendijk. Gereformeerde kerken: Maranathakerk Zo 10 ds Wilschut, 17 zie Adventskerk. Salvatorikerk Zo 10 ds v Harmeien, Hilversum, 18.30 zie Advents kerk. Samen op Weg: De Bron Zo 9.30 ds De Jong, 11 Scholendienst MLK school, ds Huizebosch, 19 Passieviering G.H.K., ds Mulder. G. Herderkerk Zo 10.30 ds Nieuwenhuis. Kerk en Zanen Zo 10 ds Henzen. Driehoorne Zo 19 ds Huizebosch. Rooms-katholiek: Bonifaciuskerk Za 19 Euch. viering mmv Caeciliakoor, Zo 9.30 Gezinsviering mmv kinderkoor, 11.30 Euch. viering. De Bron Za 19 Euch. viering mmv cantores. Zo 11 Euch. viering mmv Broncantorij. Piusk. Za 19 Gezinsviering mmv Kijeko, Zo 9.30 Euch. viering mmv Pius koor. Diversen: Bapt.gem. Ichthus, mavo H. Dunantweg 1, Zo 10 hr Schipper, 18.30 Ontmoetingsdienst, hr Wullfraat mmv a capellagroep Bapt.gem. Noord, aula Groen College, Kalkovenw. 62, Zo 10 Geen dienst. Bapt.gem. Noord, aula van Castellum, Ambonstr. 1, Zo 10 hr Spaargaren Bapt.gem., Triomfatorkapel, Havenstr., Zo 10 en 18.30 ds Koek koek mmv combo Christengem. 'De Hoeksteen', Gebouw Nabij, Lauraplein 2, Zo 10 hr v Duin, Noordwijk. Chr. Geref. Kerk, Diensten in Herv. Opstandingskerk, Zo 9.30 e 16.30 ds Tanis. Evang.gem. 'De Ark', Pr. Hendrikstr. 54, 10 hr Sikkens. Evang.gem. Nieuw Leven, Gebouw De Ark, Pr. Hendrikstr. 54, Zo 10 Lof en Prijs samenkomst, 19 Jeugdsamenkomst. Geref. Kerk Vrijg., (Goede Herderkerk), Ten Harmsenstraat 14, Zo 8 45 ds De Vries, 16.30 ds Brink, Waddinxveen. Leger des Heils, Zonneweg 3,. Zo 10 Samenkomst. Ned. Geref. Kerk, aula Chr. Lyceum, Halverwege 34, Zo 9.30 ds De Jonge. 16.30 ds v Atten, Langerak. Oud-Geref. Gem., Hooftstr. 240, Zo 9.30 en 16. Pinkstergem. 'Het Licht', A. v. Burenlaan 15, Zo 10. Remonstr. Gem Van Mandersloostr. 36, Zo 10 ds Meyer. BENTHUIZEN Herv. Gem. Zo 9.30 ds Krijgsman, 18 ds Lammers, Krimpen ad IJssel. S.O.W. Gem., De Hoeksteen, Zo 10 ds v Laar, Utrecht. BODEGRAVEN Bethlehemkerk, Nieuwerbrug, Zo 9.30 ds De Graaf, Maarsen, 18.30 ds Stam, Katwijk a/Zee. Dorpskerk Zo 9.30 ds Mouthaan, 18.30 ds Zethof, Kockengen. Geref. Kerk Zo 10 mw ds Toornstra, 18.30 SoW-dienst Salvator- kerk. Geref. Kerk Vrijg., Ichtusk., Zo 9.30 ds Ter Beek, 16.30 ds Grut- BOSKOOP Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 17 ds Den Hertog. Christengem. Bethel Zo 9.30 Dick v Steenis Church of the Nations, Ons Paradijsje, v. Neslaan 4, Zo 9.30 hr Godschalk. Geref. Kerk Zo 9.30 ds Langelaar, 18.30 ds v Hooijdonk. Herv. Gem. Dorpskerk Zo 9.30 ds De Reuver, 18.30 Gez. dienst Geref. kerk. Here. Gem De Stek Zo 9.30 ds v Hooijdonk Vrijz. Prot. Gem. Zo 10 mw ds Driessen, Leiden. HAZERSWOUDE Geref. Kerk Zo 9 30 H.A., ds Baane, 17 drs Lorier, Noordwijk. Here. Gem. Zo 9.30 ds vd Top, 18.30 ds Smaling, Leiden RK Engelbew. kerk, dorp Za 19 Euch. viering mmv jongerenkoor, Zo 10.30 Euch. viering mmv gem. koor. RK kerk, Rijndijk, Het Anker, Za 19 Euch. viering mmv Bernar- duskoor. RK Bernarduskerk, Zo 10 Euch. viering mmv kinderkoor. HILLEGOM Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 17 ds Aarnoudse. Christen Gem., Gebouw Bernadette, Mariastr. 20, Zo IQ H.A. en Woordverkondiging. Geref. Kerk, De Hoeksteen, Zo 10 ds Nak. Here. Gem. Maartenskerk Zo 10 ds Hofland. RK Martinus kerk. Za 19 Geen viering, Zo 10 Euch. viering mmv Exoduskoor, 14.30 Euch. viering in de Poolse taal. RK St. Jozef kerk Za 19 Euch. viering mmv gem. koor, Zo 10 Ge zinsviering mmv gezinskoor. HOOGMADE Here. Gem. Zo 10 ds Oosthoek, Leiderdorp. O.L.Vr. kerk Za 19 Euch. viering mmv jeugdkoor, Zo 10 Euch. vie ring mmv King's Kombo mmv King's Kombo. DE KAAG Here. Gem. Zo 10 drs Koopmans, Leiderdorp. RK Johannes kerk Zo 10.30 Gezins Woord-en Communiedienst. KATWIJK AAN DEN RIJN Geref. Open Hofkerk Zo 9.30 ds Heeneman. Here. Gem. Dorpsk. Zo 10 ds De Graaf, 18.30 Jeugddienst, drs v Dorsten, Amsterdam. Ontmoetingskerk Zo 10 ds Smit, 18 30 ds Verboom, Rijnsburg. RK Johannes kerk Za 19 Gebeds- en Communieviering, Zo 10 Eu ch. viering. KATWIJK AAN ZEE Hervormd: De Hoeksteen (Dovendienst) Zo 10 ds v Kempen. Ichthuskerk Zo 10 ds Geene, 18 ds Ten Voorde. Maranatha-Centrum, Rijnsoever, Zo 10 ds Vlietstra, 18 kand. Kr omhout vd Meer, Streefkerk. Nieuwe Kerk Zo 10 ds Stam, 18 ds Blom. Oude Kerk Zo 10 ds Beens, 18 ds Weegink Pniëlkerk Zo 9.30 ds Vlok, 18 ds Vlietstra. Diversen: Baptisten Gem., L. De Colingnylaan 2, Zo 10 ds Bakker. Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 17 Geen opgave. Geref. Gem. in Ned., Louwestr., Zo 10 en 17. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 en 16.30 ds Beiboer Here. Gem. De Rank, Andreas College, ingang Helmbergweg 10, Zo 13 Intrede ds Oort. Marinevliegkamp Valkenburg le Zondag vd maand 10 Prot. dienst, 3e Zondag vd maand 10 RK dienst. Ned. Geref. Kerk, Andreas College, ingang Rijnsoever 293, Zo 9.30 kand. Scheffer, 19 ds Smit. Overduin Zo 14.30 ds v Gulik, Soefi, Zuidduinseweg, elke le en 3e zondag 16. Triumfatorkerk Zo 10 ds vd Horst. Vredeskerk Zo 10 ds Elderman, Oudewater, 17 ds Heeneman (VLOK). KOUDEKERK AAN DEN RIJN Geref. Kerk Zo 10 ds vd Lugt, 19 SoW-dienst Here. kerk. Here. Gem. Zo 10 en 19 Geen opgave. LANGERAAR R.K. Adrianus kerk Za 19 Woord- en Gebedsviering mmv gem. koor. Zo 10.30 Gezins Woord- en Communieviering, mmv Allegro. LEIDERDORP Bapt.gem., wijkgeb. Zijlkw., Zo 10 hr Salverda, Dongen. Dorpskerk Zo 10 ds Parigger, 18.30 mw ds Karreman. Geref. Gem., Hoofdstr. 73, Zo 10 Leesdienst, 16.30 ds Paul, Moerkapelle. Kapel Scheppingskerk, dienst voor doven, Zo 10 hr v Dalen. Levenstroom Gemeente, Touwbaan 3, Zo 10 pastor Zijlstra, 19 Grote Genezingsdienst, ev Zijlstra Leythenrode Zo 10.30 mw pastor Werner-Jordense. Rijnland Ziekenhuis, lokatie Leiderdorp 10 Woord- en Communie dienst, pastor vd Hijden. RK De Menswording Za 19 Gezinsmis, Zo 10 Euch. viering mmv gem. koor. Scheppingskerk Zo 10 ds Karreman. LEIMUIDEN Geref. Kerk Zo 9.30 Gez. dienst, hr Hoffenaar, Voorhout, 19 Gez. dienst, ds De Reuver, Boskoop Here. Gem. Zo 9.30 en 19 Gez. diensten Geref. kerk. RK St. Jan kerk Za 19 en Zo 9.30 Viering. LISSE Chr. Geref. Kerk Zo 10 ds Leendertse, Rijswijk, 19 ds Drayer, Zoe- termeer. Evangeliegem. Heereweg 52a, Zo 9.45 hr Berger. Geref. Gem. Zo 10 en 16 ds Baan. Geref. Kerk Zo 10 dr v Midden. Geref. Kerk Vrijg. Prinsessestr.l, Zo 10 en 16.30 Leesdienst Grote Kerk Zo 10 ds Voschezang. Pauluskerk Zo 10 ds Klein Kranenburg, 19 ds v Velzen, Woerden. RK Agathakerk Za 19 V/oord- en Communiedienst, Zo 10 Gezins viering mmv Kikosta. RK Engelbewaarderskerk Za 19 Euch. viering, Zo 10 Euch. viering mmv gem koor. RK Mariakerk Za 19 Euch viering. Zo 10 Gezinsmis. RK Kerkelijk Centrum Poelpolder Za 19 Euch. viering, Zo 10 Woord- en Communiedienst mmv koor. NIEUWKOOP Evang. gem. gebouw, De Rank. Regthuysplein, Zo 12. Here. Gem. Zo 9.30 ds Scherft, 18.30 ds v Deventer, Aalsmeer. Remonstr. Gem. Zo 10 ds De Vries. RK O.L.Vr. kerk Za 19 en Zo 10 Viering. NIEUWVEEN Geref. Kerk Zo 9.30 ds Zoutman. Bodegraven. Here. Gem. Zo 9.30 ds Sparreboom, 18.30 Jeugddienst. RK Nicolaas kerk Za 19 en Zo 9.30 Viering. NIEUW-VENNEP Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 Leesdienst. 19 ds Boogaard, Schiedam. Geref. Kerk Zo 9.30 en 19 ds Vermeulen. Here. Gem. Zo 9.30 ds Bloemendal, 19 ds Wesdorp, Berkel Ro denrijs. RK O.L.Vr. kerk Zo 9 Gezins- Woord- en Communiedienst mmv koor NOORDEN Here. Gem. Zo 9.30 ds Verhoeven, 19 ds Den Boer, Barneveld. RK Martinus kerk Za 19 Woord- en Communieviering, Zo 10 Euch. viering mmv Cantabo. NOORDWIJK Buurtkerk Zo 10 H.A., ds Lorier. Buurthuis 19 SoW-dienst, ds v Houwelingen. De Rank (G.B.) (Golfbaan) Zo 10 ds v Eijk Gem. v. Christenen 'De Ark' (Picke pl. 1) Zo 10 hr Bots. 19 The ma-avond. Grote of St. Jeroenskerk Zo 10 ds v 't Hof, Voorhout, 17 prof dr De Reuver. Kerk aan Zee (Hoofdstr.) Zo 10 ds v Houwelingen. Prot. Bond (aula O. Zeew.) Zo 10.30 Geen dienst. RK Maria ter Zee Za 19 en Zo 10.30 Geen opgave RK Jeroen kerk Za 19 en Zo 10 Geen opgave Vinkenlaankerk Zo 10 ds Janse de Jonge W. vd Bergh zorgcentrum Zo 11 hr Rus. NOORDWIJKERHOUT Here. Gem. Dorpskerk Zo 10 ds Rinzema. Oec. Bavo-kapel Zo 10 pastor Roosjen. RK H. Hart kerk, De Zilk, Za 19 Euch. viering mmv gem. koor, Zo 10 Gezinsviering mmv kinderkoor. RK Jozefkerk Za 19 Euch. viering mmv gem. koor, Zo 9 Euch. vie ring, 10.30 Gezinsviering mmv Schalmei. RK Victor kerk. Za 19 Euch. viering mmv herenkoor, Zo 10 Ge zinsviering mmv kinderkoor. OEGSTGEEST Endegeest Zo 10.30 ds Friederich. Geref. Kerk Vrijg., Rehoboth kerk, Lijtweg 1, Zo 9.30 ds Bijl, Rijnsburg, 14.30 ds v Zuijlekom, 's Gravenhage. Groene of Will.kerk Zo 10 ds De Bruin mmv Vocalis. Leids Universitair Medisch Centrum Zo 10 ds De Vries. Ned. Geref. Kerk (Gem. centrum, Lijtw.) Zo 8.45 mw Langbroek, 16 ds Boshuizen. Pauluskerk Zo 10 ds Da Costa, 19 Radiogem. Bloemendaal, Klaas de Boer mmv kerkkoor "Laudamus". Regenboogkerk Zo 10 ds Plomp mmv kinderen RK Will. Kerk Za 19 Euch. viering, Zo 10.30 Euch. viering mmv Schola Cantorum. Van Wijckersloot R.K. diensten, Za 18.30 en Zo 9.45, Prot. dienst Zo 16 ds Smit. Volle-evangeliegem., Gem. centrum Zo 16. Vrijz. Hervormd, Gemeentecentrum, Lijtw. Zo 10 30 ds Timmers, Leiden. 1 Binnenshuis1 Kerkdiensten Het interieur van de hervormde/gereformeerde Goede Herderkerk aan de Ten Harmsenstraatin Alphen aan den Rijn. FOTO DICK HOCEWONINC OUD-ADE RK Kerk Za 19 Euch. viering mm' 10.30 Viering v Woord en Gebed n »ker OUDE-EN NIEUWE WETERING Geref. Kerk Zo 9.30 Gez. dienst, ds Breukelaar end; 1111 Here. Gem. Zo 9.30 Gez. dienst Geref. kerk. ~Ar Remonstr. Gem. Zo 10 Geen dienst. RK Jacobus kerk Za 19 Euch. viering mmv ring mmv De Meerklank. VV2 r' Zo eft i ROELOFARENDSVEEN RK Maria kerk Za 19 Woord- en Communiedienst ir Mgd] Zo 11 Gezinsviering mmv kinderkoor. r6 St. Petrus Banden Za 19 Euch. viering mmv Viering mmv schoolkoor. 'or DEN. RIJNSATERWOUDE Here. Gem. Zo 9.30 ds vd Linden, 19 Gez. dienstI muiden. RIJNSBURG Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 17 ds Hofman. Evang. Chr. Gem., Chr. Lyceum W.A. Visser 't Hg Hondsmerk, Stichting Chris. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 en 17.15 ds Storm. Grote Kerk Zo 9.30 H.A., ds Verboom, 17 H.A., ds: ,nHf Here. Bethelkerk Zo 9.30 ds Tromp Immanuelkerk Zo 9 en 10.30 ds Snel, 17 ds vd Hor#"' Maranathakerk Zo 9.30 ds Terpstra, 17 ds Cziria Petrakerk Zo 9.30 ds Snel. 17 ds Terpstra. RK Laurentius Gem., Chr. Tuinbouwschool, Zo li ring. io rilt sidi iber ordt 0 N loett j de RIJPWETERING RK O.L.Vr. kerk, In verband met restauratie zijn def^ sten te Oud Ade. SASSENHE1M 'fC Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 17 ds Brienen. Geref. Kerk Zo 10 ds Fockens, 19 Gez. dienst Hery.fepEN Here. Gem. Zo 10 ds Vollebregt, 19 ds Fockens. RK Pancratius kerk Za 19 Euch. viering mmv Voice viering mmv gem. koor. Vrijz. Geloofsgem. NPB, Jul.Laan 17, Zo 10.30 Ge ak ;oes in. I VALKENBURG Geref. Kerk Zo 9.30 H.A., drs De Koe-Bijl, Leiden, Rooze. Geref. Kerk Vrijg. Zo 11 ds Beiboer, 18.30 ds Heidi in a Here. Gem. Zo 10 ds Kamp, Wageningen, 18.30 d Nijkerk. VOORHOUT Here./Geref. Kerkgem. Zo 10 ds De Jong. RK Bartholomeuskerk Za 19 Euch. viering mmvif)or Gezinsviering. VOORSCHOTEN Anglican Church British School, J. v. Hooflaan 3, 4e zondag tevens Holy Communion. Aula-basisgem. In 'De Groene Kikker', Frans Hal< Geen viering. De Ontmoeting, Noordhofland, Zo 10 hr Buitenwert Dorpskerk Zo 10 ds Boonstra, Leidschendam Here. Gem. 'Rehoboth' Van Leeuwenhoekkade, Zo ker, Bodegraven, 16.30 ds Boon, Schoonhoven. Het Kruispunt Zo 10 ds Ledegang. Hulp en Heil-kerk Schakenbos, Leidschendam, Zoi RK M. Godskerk Za 19 en Zo 9.30 Passieviering. RK Laurentiuskerk Zo 11 Gezinsviering. WARMOND Here. Gem. SoW Zo 10 ds Westra, Sassenheim. RK Matthiaskerk Za 19 Euch. viering. Zo 10 Euct herenkoor. 0U\ ,e i WASSENAAR Dorpscentrum Zo 9.30 ds Ten Voorde, Katwijk a/Zs Federative Prot. Gem., Messiaskerk Zo 10 ds Schüs Gem. Dorpskerk Zo 10 ds Hellendoorn, 16.30 dsvd Kievietkerk, Samen-op-Weg, Zo 10 ds Visser. RK Goede Herderkerk Za 17 Euch. viering, Zo 11J ch. viering. RK Jozefkerk Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 Eucile' gem. koor. RK Willibrord Za 19 en Zo 10 Viering. Vrijzinnige Geloofsgem. NPB, Kerkdam, Zo 10 ds dreae. WOUBRUGGE Geref. Kerk Zo 9.30 ds Kuiper, Noordwijk, 18.30 Lisse. Here. Gem. Zo 9.30 ds vd Hoeven, Woerden, Hazerswoude. RK Goede Herderkerk Zo 10 Euch. viering. Vrijzinnige Geloofsgem. NPB Zo 10.30 mw ds Bros! ZEVENHOVEN Geref. Kerk Zo 9.30 ds Swager, 19 ds Brunt, Upend RK Johanneskerk Zo 11 Viering. ZOETERWOUDE Here. Gem. Zo 10 ds Wijer. RK Dienaarkerk Zo 9.30 Palmpasenmis met scoutiJp RK St. Jankerk Za 19 Gezongen viering. RK Emmauskerk Zo 9.30 H Mis. RK Meerburgkerk (H. Rijndijk) Za 19 Viering n 10.30 Viering mmv kinderkoor. ZWAMMERDAM Geref. Kerk Zo 10 ds Olde, 18.30 Geen dienst. Here. Gem. Zo 10 ds Neeleman, 18.30 ds Vlasblom Remonstrants Ger. Gem. Zo 10 drs Sachs, Den Hai Hooge Burch Zo 11 Oec. viering, pastor Delhaas. Medische Diensten ARTSEN Aarlandereeen, Nieuwkoop, Noorden en Zevenhoven Voor dringende gevallen spreekuur van 11.00-11.30 en van 17.00-17.30 uur. geen afspraak nodig, vr 17.00 tot za 23 00 uur: H. Lammers, Anemonenstraat 18, Noorden tel. 0172-408482. za 23.00 uur en zo: G. van Erp, Dorpsstraat 127, Nieuwkoop, tel. 0172-575605. Alkemade Voor de praktijk van W. en G. Beekhuis, Brock/Roelen, Van Mierlo. Saeys, Sleeuw/Verbeek: In weekenden en buiten normale praktijktijden (na 17.00 tot 08.00 uur) is de dienstdoende arts te bereiken via tel. 071- 3317272. Bij geen gehoor of storing in de automatische door verbinding kan in nood via de apotheek tel. 071-3319100 con tact opgenomen worden. Alphen De weekenddienst begint zaterdag om 08.00 uur en eindigt maandag om 08.00 uur. Groep 1 - voorde praktijk van Boss, Eradus, Hertzberger, Klein Haneveld, Luining, Van Selm en Wijnmaalen: za: J. van Selm, Wilhelminalaan 66, tel. 472738. zo: B. Meekma, tel. 414273 Groep 2 - voor de praktijk van Van Engelen, Van Gemeren, Hoo- gendoorn, Nijessen, Rakers, Vieira en Visser: za: R. Visser, Zeewinde 106, tel. 422088. zo: G. Nijessen, Donizettihof 24. tel. 06-52705741. Groep 3 - voor de praktijk van Eysink Smeets, Hortensius, Huisartsenpraktijk De Prelude, Nobel/vd Velden, Pley, Smid- Oostendorp en Varkevisser: za: M Hortensius, Groenoord 14, tel. 410152. zo: Praktijk De Prelude. Preludeweg 456, tel. 410152. Groep 4 - voor de praktijk van Anema, Borst, Overbeek en Vlet ter: za: R. Overbeek, Prins Clauskade 35, tel. 472858/476058. zo: B. Anema, Sluiskolk 130, tel. 490439. Boskoop, Benthuizen Visites aanvragen tussen 9.00-10.00 uur, voor spoedgevallen spreekuur om 10.00 en om 16.00 uur. vr 18.00 uur tot zo 24.00 uur: M. Bom, Parklaan 1/a, Boskoop, tel. 0172-210553. Hazerswoude, Koudekerk za en zo J. van der Meij, Dorpsstraat 74/a. Hazerswoude-Dorp, tel. 0172-589281; na telefonische afspraak, maken tussen 9.00-10.00 uur. Hillegom Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg De weekenddienst is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende ge vallen, die niet tot maandag kunnen wachten. Medische hulp wordt verleend na telefonisch overleg. Groep 1 - Voor de praktijk van Dijk, Henneman, Ten Hove, Lod der, Meewisse, Pool, Roos en Schonenberg: vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: W. Meewisse, Hogeweg 21, tel. 4012023. za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: J. Pool, Hartweg 1, tel. 4022322 Groep 2 - Voor de praktijk van Bergman, H. van Duijn, L. van Duijn, Hueting, H. Moolenburgh, C. Moolenburgh-Pieper, W. Timmers, L. Timmers-den Hollanderen Velberg: vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: I. Velberg, Narcisstraat 2, tel. 4071622. za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: Mw. W Berhman, Rijnstraat 2, tel 4012921 Groep 3 - Voor de praktijk van Priester, Rietbroek, Verhage, Vrouwenvelder. Van de Water en Wattel: vr 17.00 uur tot za 10.00 uur R. Rietbroek, Gr. Florislaan 7. tel 4021024 za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: J. Wattel. Hoofdstraat 62. tel. 4015366. Langeraar, Nieuwveen, Ter Aar, Woubrugge za 9.00 tot zo 24.00 uur: A. Ooms, W. Vreijling, H de Boer- straat 1, Woubrugge, tel. 0172-518104; alle behandelingen na telefonische afspraak. Leiden Inloopspreekuur van 12.00-12.30 uur (alleen voor spoedeisen de medische hulp). Groep 1 Alkema, Baars, Groeneveld, Janssen, Van Leeuwen, hr/mw Van der Meer, Meijer, De Ruiter, K. van Schie, M. van Schie, Verhage en Visser: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: C. van der Meer, Zwartemeerlaan 44. tel. 5225757 zo 8.00 uur tot ma 8.00 uur: A. Visser, Pluimgras44. tel. 5225757. Groep 2 - Bergmeijer, Boender, Goslinga, Kruis, De Lange/Bak ker, Lindenhovius/Akbar, Nering Bógel/Arbouw, Pinkse/Ver- beek, Rus. Straver/Weijenborg. za 8.00 uur tot zondag 24.00 uur kunt u een huisarts voor spoedeisende zaken, die niet tot na het weekend kunnen wach ten bereiken via tel.nr. 5219698. Groep 3 - Birnie, Boels, J. de Bruyne/ Smit, Delver, Dorre- steijn, Fogelberg, Huibers, Jurgens, Krispijn, Leiyen Schaaf: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: A, Boels, Lammenschansweg 15/b, tel. 5145666. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: J. de Bruyne, Kernstraat 11tel. 5145666. Groep 4 - C. Bakker, Bénit, Eekhof, Horn, De Kanter, Lahr, Nieuwenhuis, Van Rijn, Van Wingerden, Yntema, J. Zaaijer en R. Zaaijer.- Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08 00 uur kunt u een huis arts voor spoedeisende zaken, die niet tot na het weekend kun nen wachten bereiken via tel.nr. 5315695. Groep 5 - A. Hammerstein. D. Hammerstein. De Jong, Klei, Kooijman, De Lorm, Piest. Prince. Reindersen Wiersma Van zaterdag 8 00 uur tot zondag 24.00 uur kunt u een huis arts voor spoedeisende zaken, die met tot na het weekend kun nen wachten bereiken via tel.nr. 5315186 Homeopathische artsen: Centrum voor Homeopathie: T. Koster, Gezondheidscentrum Stevenshof, T. Mansholtstraat 5/a, tel 071-5236837 (dokters telefoon). Voor de praktijk van Van Kempen P.C.M. van Kempen, Lam menschansweg 71, tel. 071-5123001. Leiderdorp Spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) van 12.30 tot 13.00 uur. za vanaf 8.00 uur: L. Middendorp, Peppelschans K14, tel. 5130189 zo tot 24.00 uur: U. Arndt, Hoofdstraat 8, tel. 5894539. Leimuiden, Rijnsaterwoude, Bilderdam vr 17.00 uur tot zo 24.00 uur: J. Lardenoije, Dr. Stapenséa- straat 6, Leimuiden, tel. 0172-508269; aanvragen van consul ten en visites voor 10.00 uur Lisse De weekenddienst begint zaterdag om 10.00 uur en eindigt maandag om 8.00 uur, voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. Noordwijk Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. Noordwijkerhout za 9.00 uur tot ma 8.30 uur: MSchenk, Kerkstraat 42/d, tel. 372285; spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) om 12.00 en 17.00 uur. Oegstgeest za 8.00 uur tot ma 8.00 uur Mw. J. van der Salm/mw. E. Roe- lofs, H. Andriessenlaan 31, tel. 5156200. Sassenheim Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur is de dienstdoen de huisarts bereikbaar via diensttelefoonnummer 223232. Spreekuur, na telefonisch overleg, om 10.00 en 17 00 uur. Voorhout, Warmond De weekenddienst begint vrijdag 17.30 uur en eindigt zondag 22.00 uur. Alleen na telefonisch overleg is er voor spoedgeval len een spreekuur om 11.00 en 17.00 uur. Praktijk Boerhaave, Prof Aalberselaan 2, Voorhout, tel. 0252- 211393. Voorschoten De dienstdoende arts is bereikbaar op tel. 5610503. U wordt automatisch doorverbonden. Wassenaar za: J. Vonk, Wittenburgerweg 106, tel. 5179676; zo: E. Op 't Land, Middelweg 21, tel. 5113056. Zoeterwoude Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade, R. van Rijnsingel 31, Roelofarendsveen, 12.30-13.00, 17.30-18.00 uur. tel. 071-3319100. Voor spoedeisende recepten buiten de openingstijden bereikbaar via telefoonnummer of deurbel. Alphen Apotheek Ridderveld, Troubadourweg 3, tel. 423434; van za 09.00 uur tot ma 08.00 uur. Bloembollenstreek Via uw eigen apotheek kunt u vernemen wie de weekenddienst waarneemt. Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11.00-12.00 uur; spoedgevallen tel. 071-3415555. Hillegom Delta Apotheek, Hoofdstraat 24, tel. 522125; za en zo van 12.30 tot 13.30 uur en van 17.00 tot 18.00 uur Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg za 8.00 uur tot ma 8.00 uur: De Katwijkse Apotheek, Prince- straat 3, Katwijk, tel. 4012755. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten Van 10 00 tot 21.00 uur Kooi-Apotheek, Surinamestraat 7, Leiden, tel. 5214060; Apotheek Beker. Lijtweg 4, Oegstgeest, tel. 5174161; Apotheek Hofland, Winkelcentrum Noord-Hof land, Planciusplantsoen 13. Voorschoten, tel. 5762877. Van 21.00 uur tot 8.00 uur: Nachtapotheek De Nachtwacht, Doezastraat 2/a, Leiden, tel. 071-5665019. Nieuwkoop Apotheek Nieuwkoop, van 10.00-12.00 uur; spoedgevallen tel. 0172-573608. Noordwijk en Voorhout Via uw eigeh apotheek kunt u vernemen wie de weekenddienst waarneemt. TANDARTSEN Alphen, Koudekerk, Hazerswoude en Woubrugge R. Scheringa, Koraalzwam 75, Alphen aan den Rijn, tel. 0172- 430221. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg A. van Tol, Voorstraat 80, Katwijk, tel. 4072865; spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond W. van der Ven, Saturnus 1, Leiderdorp, tel. 5417141; spreek uur om 13.00 uur. Noordwijk Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen tandarts. Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude P. Pluijmaekers, Van Zuylen van Nijeveltstraat 112, Wassenaar, tel 070-5113116; voor behandeling dient u om 17.30 uur op het praktijkadres aanwezig te zijn. DIERENARTSEN PDierenkliniek, tel 0172-471111; G.J. Lette, Schuberthof 4. tel. 0172-442807; mw. Graveland-Wolterbeek, Leeuwenhorst 4. tel. 0172-444333. Katwijk en Bollenstreek W.J. Snel, Frederiksdreef 14, Katwijk, tel. 071-4074781; spreekuur: za van 11.00-12.00 uur. Voor de Bollenstreek: A.E. van Hoeve, Oosterhof la. Katwijk, tel 071-4012930. Leiden en omstreken Voor de praktijk van Helder. Moens, Roest en Van Wiggen- M Moens, Plantsoen 23, Leiden, tel. 5125057. Voor de praktijk van Koster, Vestjens en Van der Wouw: Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de ei gen dierenarts. Voor de praktijk van mevr. Stibbe-. S. Stibbe, Bronkhorststraat 13, Leiden, tel. 071-5218393, alleen op telefonische af spraak. Voorde praktijk van Duijn, Brandt: R.J.W. Duijn, Pres. Kenne- dylaan 260, Oegstgeest, tel. 071-5156161; of D.J. Brandt, Homanstraat 1, Rijnsburg, tel. 071-5156161. Voor eigen praktijk: B.G. Heemskerk, De Kempen Oegstgeest, tel. 071-5176761. Leiderdorp Dierenkliniek Winkelhof, Reaal 5-u (Statenhof),' 5896868. Sassenheim, Voorhout, Warmond P. de Geus. tel. 0252-212422. Wassenaar Alarm- en informatiekring dierenartsen: dokters/ 3455300. (lain osis THUISZORG EN MAATSCHAPPELIJK WERK Thuiszorg Groot Rijnland, werkgebied: Alphen i Leiderdorp, Rijnstreek, Plassengebied Schuttersveld 1, Leiden, tel. 071-5161415, fai|| 5161309. Voor het aanvragen van hulp en zorgdi richten tot Zorgnet Leiden, Schuttersveld 1, Leidi 5161305. Buiten kantooruren en in het weekeim doorgeschakeld. Uitleencentrale verpleegartikelen: Leiden, VanV: de 25. tel. 071-5121894, ma t/m vr 9.3O-17.0i 15.00-17.00 uur. Stichting Rijn-, Duin- en Bollenstreek, werkgebied: Voorschoten, Oegstgeest, Warmond en Duin- en Bo' Verpleging en verzorging thuis, aanvullende en pi thuiszorgen verpleging, uitleen verpleegartikelen (aanstaande) ouders en hun kinderen tot vier ja* dieetadvies en ergotherapeutisch advies, tel. 071 j,^ (24 uur per dag bereikbaar). Algemeen Maatschappelijk Werk. tel. 0900-821' dringende hulp buiten kantooruren. Gezondheid Service Rijn-, Duin- en Bollenstreek' aanvullend op die van de Stichting) b.v. nachtza maaltijdservice, tel. 071-4093333. NTN Thuiszorg, werkgebieden-. Rijn-, Duin en Bollet sengebied. Particuliere verpleging, gezins- en kraamzorg, tel 5128070, ma-zo, 24 uur per dag. Alphacare Zorgorganisatie ZH Voor elke zorgvraag op ieder moment, Werkgebied: Alphen e.a.. Leiden e._- Tel. 0172-417488. 24 uur bereikbaar. |cht Stichting Terminale Thuiszorg (regio Leiden) Voor hulp door vrijwilligers als aanvullende zorgfl naaste omgeving en professionele werkers bij It- i irte J" ,-9 na. Aanvragen via tel. 071-5236837, vragen naartB TELEFONISCHE HULPDIENST LEIDEN e Verward? Boos? Verdrietig? Of gewoon behoefte om eens met iemand te prat* n E Dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk i ei foon 071-5125202. Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (Ik1 spreekuur op ma t/m vrij van 9.30 tot 13.30 uur. 5896620 Wa

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 20