ij „Hilversum moet 'contentcity' worden" Televisie 3AG 14 APRIL 2000 ieder la ndq nederland nederland rtlQ rtlQ NOS-Journaal. NL Net. Regiomagazine. De wandeling. Hoe een leven kan lopen. Alles Kits. ternei Gevarieerd jeugdmagazi- n) ziji ne met om 17.00 Dennis koop en Knarser; 17.22 ibpai Droomshow; 17.47 1000 n~Wai kinderen, lekst TopPop non stop. Muziekprogramma. Pre sentatie: Bart Peeters. 7th heaven. Amerikaanse serie. Na een overval doet Annie alsof er niets gebeurd is. rtekei binni -het- ietaaf Ondertussen wil Mary een tatoeage om maar bij de groepte horen. Afl.: See no evil, hear no evil. Man bijt hond. Nederland met een knip- 19.00 19.29 Get the picture. Kennisquiz. Presentatie: Paula Udondek. onde o NOS-Journaal. iondt Netwerk. Actualiteitenprogramma. Het gevoel van. Nostalgisch muziekpro- gramma. Presentatie: Marjolein Keuning. ve«| Andermans veren. 12-delige serie hoogte- «anwi punten uit de geschiede- 'ingo nis van het Nederlandse jeree§ Cabaret en theateramuse ment. Afl. 6: Ik zou je het liefst in een doosje willen empjjdoen. Presentatie: Roe land Kooijmans. TopPop Yeah! taW Muziekquiz. Presentatie: insta Bart Peeters. hetlq The practice, denij Amerikaanse advocaten- en °f serie. Een dertienjarige jongen heeft zijn moeder doodgeschoten, maar hoe >eertf za| <je rechter oordelen? 1 firni Ondertussen probeert de firma een zaak tegen de asbestindustrie te win nen. Afl.: Rhyme and rea son. 2 op 1. eschi Muziekspecial. 1 me; p Nacht tv: Netwerk herha- te8flingen. Einde. 16.37 Het kleine huis op de prai rie. (Little house on the prai rie). Amerikaanse familie serie. 17.29 2 Vandaag. Met om 17.30 en 18.00 NOS-Journaal, 18.43 NOS-Sportjournaal en 18.50 NOS-Weerover- zicht. Rappatongo. Spel programma. Presen tatie: Nance. Wereld Natuur Nieuws. Serie programma's waarin alles met betrekking tot de natuur centraal staat. Presentatie: Anniko van Santen en Martin Gaus. Cosby kids. (Kids say thedarndest things). Amerikaanse se rie waarin Bill Cosby kin deren de meest fantasti sche uitspraken ontfut selt. Presentatie: Bill Cosby en Art Linkletter. Herh. Take2. Programma voor aanstor mend acteer- en filmta lent. Presentatie: Ralph Inbar. Derrick. Duitse politieserie. Een Italiaan wordt in zijn res taurant in München neer geschoten met twee ko gels. Derrick kan maar één kogel vinden en komt de dader pas op het spoor als de tweede kogel ge vonden wordt. Afl.: De tweede kogel. Herh. Opgelicht! Een programma over de praktijken van oplichters, fraudeurs en hun slacht offers. Mtwee. Interviews en reportages over onderwerpen in het nieuws. Met o.m. beelden van de wedstrijd Utrecht- Sparta in de KPN-Tele- competitie. Presentatie: Maartje van Weegen en Mart Smeets. NOS-Journaal. De verandering. Afl.: Peter de Mooij. Herh. NOS-Journaal en NOS- Sportjourhaal. Einde. 19.02 19.26 19.56 20.25 20.56 23.55 24.00 23.05 23.20 00.28 07.00 00.55 02.34 NOS-Journaal. Heartbreak High. Australische serie. Lucy Sullivan is getting married. Amerikaanse comedyse rie. Er komt een aantrek kelijke man in Lucy's le ven. En ook Karen ont moet iemand. Afl.: On the embankment. igtepunten F Moesha. Amerikaanse comedyse rie. Afl.: Regulations of love. Herh. Uitz. Pol. partijen: D66. Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 Ik dicht; 18.04 Kook mee met Aart Appel en Krieltje; 18.07 Lisa. Sesamstraat. Kleuterprogramma. Afl.: Verjaardag. NOS-Jeugdjournaal. Het Klokhuis. Informatief kindermaga zine. Afl.: Waterkracht. Lingo. Woordspel. Presentatie: Francois Boulangé. Barend Witteman. Praatprogramma. Presen tatie: Sonja Barend/Paul Witteman. Stardust. Wekelijks magazine over films en filmmakers. Studio Spaan. Sportprogramma. Presen tatie: Henk Spaan. Ouwe jongens. Satire en amusement. Presentatie: Paul de Leeuw en Hans Kesting. NOS-Journaal. NOS-Sportjournaal. Met o.m. beelden van de wedstrijd Utrecht-Sparta in de KPN-Telecompeti- tie. Nova. Actualiteitenprogramma. Presentatie: Margriet Vroomans. Gesprek minister-presi dent. Cinema 3: La promesse. Frans drama uit 1996 van Jean Pierre Darden- ne/Luc Dardenne. Cinema 3: Nénette et Boni. Franse speelfilm uit 1996 van Claire Denis. Einde. 18.00 18.30 18.55 22.00 23.00 RTL Nieuws. Catherine. Praatprogramma. RTL Nieuws. RTL Live. Nieuwsshow. RTL Nieuws. Nieuwsuitzending. The bold &the beautiful. Amerikaanse soap. Lucky letters. Spelprogramma. RTL Nieuws weer. Goede tijden, slechte tij den. Nederlandse soap. 'n Gevaar op de weg? Blauw, blauw. Nederlandse politieserie. Monte Carlo. Live programma. Barend Van Dorp. Praatprogramma. RTL Nieuws. Men don't leave. Amerikaanse speelfilm uit 1990 van Paul Brick- man. Met: Jessica Lange, Chris O'Donnell, Charlie Korsmo e.a. Einde. 16.30 17.00 17.30 18.00 /VEE© 23.20 23.45 23.55 00.05 16.15 16.45 17.15 18.05 19.00 19.20 20.20 20.30 22.15 23.05 00.05 00.45 Disney feest. Animatieprogramma. Malcolm Eddie. Amerikaanse comedyse rie. Beverly Hills 90210. Amerikaanse dramaserie. Star Trek: The next genera tion. Amerikaanse sf-serie. Het Nieuws. Nieuwsprogramma. The pretender. Amerikaanse sf-actiese- rie. Baby night: Inleiding. Thema-avond. Baby night: Baby's day out. Amerikaanse filmkome die uit 1994 van Patrick Read Johnson. Met: Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle, Joe Pantoliano e.a. Baby night: De bende van zes. Documentaire. Baby night: Van bevruch ting tot geboorte. Engelse bijzondere docu mentaire. Baby night: De zevenling. Documentaire. Nachtprogrammering. FOX© 16.20 16.45 17.10 17.35 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 22.30 23.00 23.30 00.30 Jim Button. Pokémon. Mystic knights of Tir Na Nog. Sweet Valley High. Amerikaanse jeugdserie. Tarzan. Amerikaanse actieserie. The Simpsons. Amerikaanse animatiese rie. Goudkust. Nederlandse soapserie. Splits! Spelprogramma. Seinfeld. Amerikaanse comedyse rie. Dangerous proposition. Amerikaans drama uit 1998 van Brad Sanders. Futbol mundial. Voetbalmagazine. Boven de 18. Erotisch magazine. David Letterman. Amerikaanse talkshow. Fox forum. Discussieprogramma. Homeshopping. Einde. nieufyiediawereld is niet meer is geweest. Playboy ;te dat deze week tijdens de iuno y in Cannes toen het 1 de 1 nenblad op het strand voor des Festivals een trijd tussen een team Play- n rot s en twee spelers van het sbaa' se nationale team organi- ookije. Voor de met veel bonr- aangekondigde bijeen- "°PÖ it was nauwelijks belang- onde ng, zodat de 'Playmates 'O50f het millennium', de zoge- mofl n Bernaóla-tweeling, in het chnifje zand stonden te blauw en. fs Gerard Depardieu, de nde Franse filmacteur, st ondervinden dat de jaar- mediabeurs aan verande- n onderhevig is. De mees- izoekers liepen hem op de van France 2 straal voor- aastig op weg naar het zo- te seminar over de moge- iden van de nieuwe media, dat breedband Internet, •technologie en ASDL de imst hebben, werd deze wel duidelijk in Cannes, wanneer en hoe het een regio tv tvnh NOS-Journaal. TVNH-nieuws. Reportage, gevolgd door het weer. Nieuwe wereld: Bijzondere personèn ge ïnterviewd door Chazia Mourali. NOS-Journaal. TVNH-nieuws kort. en ander gaat gebeuren, blijft voor velen echter de vraag. „Zeker is in elk geval dat er een verschuiving plaatsvindt in de informatievoorziening", al dus Kim Reliek van Axel Sprin ger TV International. „We heb ben Internet lang onderschat, omdat we bij dit medium voor al aan tekst dachten. Maar door breedband gaan bewegende beelden de hoofdrol spelen op Internet. En daar moet iedereen in de mediawereld zich nu op instellen." Eerst maar even de ontwikke lingen kort op een rijtje, zonder al te technisch te worden. In vergelijking met het 'oude' In ternet zorgt de breedbandtech- nologie voor een razendsnelle overdracht van gegevens! Daar door is het heel eenvoudig om filmpjes zonder haperen en met levensecht beeld op de monitor van de gebruiker te toveren. Met WAP en vergelijkbare tech nieken is dat zelfs draadloos mogelijk, zodat gegevens en beelden ook zonder moeite naar mobiele telefoons of palmtop-computers kunnen worden gestuurd. ASDL zorgt weer voor een versnelling van dit alles. „Internet wordt zodoende het belangrijkste platform voor de distributie van entertain ment", voorspelt Reliek. „De traditionele manier van televi sie maken vervalt daarmee ge heel, want de klassieke struc tuur van een programma met een begin, midden en einde werkt niet op Internet. Door de breedbandtechnologie kunnen kijkers straks hun eigen pro gramma samenstellen en zelfs de inhoud ervan bepalen. De kijker wordt acteur, camera man, regisseur en producent tegelijk." Ook Wemer Lauff, directeur van de Bertelsmann Broadband Group, waarschuwt voor veran deringen. „Programma's en for mats, dus de content, zullen het belangrijkst blijven. Alleen de context waarin die content wordt geplaatst, zal geheel ver anderen." Daarmee voorspelt de Duitser niet dat de televisie ten dode is opgeschreven. „Niemand zal immers achter zijn pc een film of dramaserie gaan bekijken. Maar er worden wel elementen van de pc aan de televisie toegevoegd en anders om. Video-on-demand en pay- per-view nemen toe. Omroe pen, uitgevers en producenten moeten zich daar nu op gaan instellen, anders verliezen zij onherroepelijk de strijd." In Cannes werd deze week duidelijk dat Nederlandse be drijven zich wat dat betreft bij de koplopers bevinden. Meteen bij de ingang van het Palais des Festivals werd de bezoeker al geconfronteerd met de vi deomuur van Valkieser Solu tions. Het Hilversumse bedrijf doet onderzoek naar de manier waarop onder meer omroepen zich kunnen profileren via de nieuwe media. Ook eigenaar/directeur Arthur Val kieser is ervan overtuigd dat de mediawereld definitief veran dert. „Maar dat gaat stap voor stap. Er zit altijd een verschil tussen het moment dat tech nisch mogelijk is en het mo ment waarop iedereen het ge bruikt. Over vier, vijf jaar zit echter iedereen op breedband Internet", aldus Valkieser, die hierbij een unieke kans voor de omroepen in Hilversum ziet. „De manier waarop je voor breedband werkt, wijkt niet zo veel af van hetgeen de omroe pen al jarenlang voor televisie doen. Programma's moeten in de toekomst nog steeds worden gemaakt. Ze zijn straks alleen via meerdere kanalen te bekij ken. De kennis in Hilversum moet je dus gebruiken. Daarbij komt dat de publieke omroe pen onbewust als een voor sprong hebben gecreëerd. Zij hebben leden, zij hebben al een aanhang. Die moeten ze nu nog meer de gewenste informatie geven." Filmspot. De nieuwste speelfilm, recensies en interviews. TVNH-nieuws kort. Reportage, gevolgd door het weer. NOS-Journaal. TVNH-nieuws. Reportage, gevolgd door het weer. Weerbericht en Uitflits. Nieuwe wereld. TVNH-nieuws kort. Reportage. Tot 18.00 uur TVNH Nieuws carrousel. tv-west NOS-ournaal. TV West Nieuws. Werken aan de weg. Weer. Westpop-clip. Clubagenda. Herh. Nieuws, Werken aan He weg en weer tot zater dag 18.00 uur. selectie speelfilms op televisie VRIJDAG Babys Day Out (VS-94) Lollige comedy over een ontvoerde baby die zijn kid nappers te slim af is en ze een koekje van eigen deeg geeft. Regie: Patrick Read Johnson. Met Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle e.a. NET 5 20.30 After Hours (VS-85) Kantoorklerk Griffin Dunne heeft een afspraakje met Rosan- na Arquette, maar doordat hij zijn geld verliest, kan hij niet thuis komen en maakt hij een verschrikkelijke nacht door in Soho. Briljante comedy van Mar tin Scorsese. RTL 5 20.30 Dragönheart (VS:94) Middeleeuwse dra kendoder Dennis Quaid en de laatst le vende draak Draco (stem van Sean Con- nery) bezwendelen goedgelovige dorpe lingen, die Quaid vorstelijk belonen om Draco zogenaamd te verjagen. Amusan te sf van Rob Cohen. SBS 6 20.30 Dangerous Proposition (VS-'98) Matig drama van Brad Sanders over een dame die haar partner van ontrouw verdenkt en gewapend met een*dictafoon op on derzoek uitgaat. Met John Mese, Cathe rine Dent e.a. FOX 8 20.30 Jack (VS^96) Amusante comedy van Francis Ford Coppola over de 10-jarige Robin Williams, die vier keer zo snel groeit als zijn leeftijdsgenoten. Zijn klasgenoten vinden hem een rare freak. VRT t 21.40 The Glimmer Man (VS-96) Onbeschaam de rip-off van de thriller 'Seveh, waarin inspecteur Steven Seagal een serie moordenaar moet pakken die zijn gru weldaden baseert op religieuze symbo len. Actiefilm van John Gray Veronica 22.10 Olivier Gourmet en Assita Quedraogo in het Belgische drama 'La Promesse'. (Nederland 3,23.20 uur) foto pr aanbinden tegen enorme wormen die Denis. alles en iedereen die hun pad kruist op- Nederland 3 00.55 vreet. BBC 1 24.00 The Big Bus (VS-76) Melige parodie op 21-jarige Robert Arkins, die de band The Commitments opricht om het arme Ierse volk kennis.te laten maken met soulmuziek. VRT 2 22.50 rémie Remer.gebruikt illegale vreemde lingen in de bouw. Op een dag maakt i n een dodelijke val en moet Renier plechtig beloven voor diens vrouw en kind te zorgen. Fraai drama van Jean- Pierre en Luc Dardenne. Nederland 3 23.20 Nénette et Boni (F-96) De 19-jarige het rampengenre, waarin een luxueuze, nucleair aangedreven personenbus in de problemen komt. Regie: James Fraw- ley. Met Joseph Bologna, Lynn Redgra- ca Lange na het plotselinge overlijden van haar man naar de stad verhuist met ve-e.a. haar zoons, waar ze zich met moeite BBC 1 01.35 staande houden. RTL 4 00.05 Cool and the Crazy (VS:94) Matig drama Tremors (VS:90) Bijzonder amusante horror-comedy van Ron Underwood, waarin Kevin Bacon en Fred Ward met wetenschapster Finn Carter de strijd skinhead Boni (Grégoire Colin) wil dood van zijn moeder niets meer met zijn vader te maken hebben, die zijn 15-jarige zusje Nénette (Alice Houri) heeft opgevoed. Mooi drama van Claire Ralph Bakshi over een kersvers echtpaar, waarvan de bruidegom ont- de dekt dat zijn vrouw een verhouding heeft. Met Alicia Silverstone, Jared Leto De draad kwijt. TV Dinners. Empty nest. Real stories of the Highway Patrol. 18.25 Judge Judy. Amerikaanse serie. 18.50 Hier aarde. 19.00 5 in het land. Nieuwsbulletin. 19.25 Landgenoten. 19.35 Business update. Financieel-economisch nieuwsmagazine. 20.00 Suddenly Susan. Amerikaanse comedyse rie. 20.25 RTL Nieuws update. 20.30 After hours. Amerikaanse speelfilm uit 1985 van Martin Scorsese. 22.20 Jan Douwe... op zoek! Populair-wetenschappe- Iijk magazine. 22.50 Over m'n lijk. Serie informatieve pro gramma's. 5 in het land. Hier aarde. Landgenoten. Nachtsuite. Live takshow. 01.35 Nachtprogramma. 20.00 20.30 21.05 22.10 23.55 00.25 01.11 veronica Student bodies. Amerikaanse comedyse rie. Gameforce 1. Hercules. Amerikaanse actieserie. Absolutely Patty. Growing pains. Amerikaanse comedyse rie. Geld voor je leven. Onderweg naar morgen. Nederlandse soapserie. Friends. Amerikaanse comedyse rie. De garage. Nederlandse comedyse rie. Boobytrap. Komisch verborgen came ra-programma. Voor boven de 16: The glimmer man. Amerikaanse actiefilm uit 1996 van John Gray. Met: Steven Segal, Kee- nen Ivory Wayans, Bob Gunton e.a. Erotic dreams. Erotische serie. New York undercover. Amerikaanse politieserie. Einde. SBS© 16.10 17.00 17.55 22.15 22.30 01.05 01.50 02.45 Silk stalkings. The A-team. Jerry Springer. Amerikaanse talkshow. De BUS. Reallife-programma. Het Nieuws. Explosief. Aansl.: Trekking Lucky Day. Dragönheart. Amerikaanse actiefilm uit 1996 van Rob Cohen. Met: Dennis Quaid, David Thewlis, Pete Postleth- waite, Dina meyere.a. Op heterdaad! Hart van Nederland. Aansl.: Trekking Lucky Day. De BUS. Josefine Mutzenbacher II: Meine 365 Liebhaber. Duitse erotische film van Kurt Nachmann. Jerry Springer. Silk stalkings. Nachtprogrammering. selectie Barend Van Dorp. (RTL 4, 23.00 uur) foto anp Wereld Natuur Nieuws Antarctica is een continent met een ongekende schoonheid, maar het is ook kwets baar en moet beschermd worden. En dat doet het Wereld Natuur Fonds. Niet zo vreemd, als men weet dat het WNF eigenlijk hier is geboren. Nederland 2 19.29 Stardust Een interview met Benito Zambrano, vertegenwoordiger van een nieuwe generatie Spaanse filmma kers. die met 'Solas' zijn speelfilmde buut maakte. Verder een gesprek met regisseur Oliver Stone, die met 'Any given Sunday' zijn passie voor Ameri can football vormgaf. Nederland 3 19.56 Netwerk In Netwerk de persoonlijke strijd van een oma die probeert het recht te krijgen om haar kleinkind op te voeden omdat haar dochter dat zelf niet kan. Nederland 1 20.30 Baby Night Thema-avond die in het te ken zal staan van een klein, maar heel veelzijdig wezen: de baby. Waarom heeft bijna iedereen een vertederend gevoel bij het zien van een baby? Is het de onschuld? Is het verbazing voor een van de vele wonderen van Moeder Natuur? Is het een oergevoel? NET 5 20.30 'n Gevaar op de weg? In de auto van de Kandidaat worden zes kleine camera's gebouwd die alles registreren wat de bestuurder doet, ziet en vooral niet ziet. In deze aflevering onder anderen Leo. Hij houdt van hard rijden en van doorrijden. Als dit niet lukt raakt hij snel geïrriteerd. Leo gaat dan bumper- kleven, rechts inhalen en heeft erg veel commentaar. RTL 4 20.30 Opgelicht! De politie waarschuwt win keliers voor een bende die electronica s aftroggelt zonder te betalen. Verder is meesteroplichter Jan F. te gast. Nederland 2 22.10 Baby Night: De bende van zes Na zes jaar vruchtbaarheidstherapie is de fa milie Dilley uit Indianapolis in ver wachting van een vijfling. Tijdens de bevalling blijkt er een zesde baby te zijn. De documentaire volgt het gezin vier jaar lang in hun worstelingen met de praktische problemen van het on verwachte grote gezin. NET 5 22.15 Baby Night: Van bevruchting tot geboor te in deze bijzondere documentaire wordt de groei van een baby gevolgd van de ontwikkeling van zaadcel en ei cel tot de uiteindelijke geboorte. NET 5 23.05 2 op 1 Vanavond wordt het jubileum concert 'Al 15 jaar gewoon André' van André Hazes in Ahoy uitgezonden, waarin een groot deel van zijn beken de nummers de revue zal passeren. Nederland 1 23.51 Mtwee Beelden van de wedstrijd Utrecht - Sparta in de KPN-Telecom- petitie.'Verder aandacht voor de Ajax- revue in de RAI te Amsterdam. Te gast in de studio zijn Uri Coronel, voorma lig bestuurslid van Ajax en nu nog erg betrokken bij de organisatie en Cas sandra Verlaat, vrouw van Ajacied Frank Verlaat, de muziek wordt deze keer verzorgd door Dilana Smith. Zij brengt een speciaal akoestisch num mer ten gehore. Nederland 2 23.00 Barend Van Dorp In deze aflevering nemen de vier mannen van Doe Maar plaats aan de gesprekstafel. RTL 4 23.00 televisie buitenland VRT 1 16.50 Days of our lives. 17.35 Neigh bours. 18.00 Journaal. 18.10 Ticket. 18.30 Blokken. 19.00 Journaal. 19.40 Man bijt hond. 20.00 Weerbericht. 20.05 Thuis. 20.35 De notenclub. 21.40 Jack, komedie. 23.33 KENO-uit- slagen. 23.34 Weerbericht, 23.35 Jour naal. 23.55 Man bijt hond. 00.15 Once a thief. 01.00 Doorlopende herhaling van journaal en weerbericht. 08.00 Ein de. VRT 2 16.00 Disney festival. 16.30 Samson so ap. 16.55 Samson jukebox. 17.00 Tik Tak. 17.05 Wizzy&Woppy. 17.10 Lie- gebeest. 17.25 Allemaal beestjes. 17.30 Otje. 18.00 Mijn gedacht! 18.05 De grote boze wolf show. 18.20 Mijn ge dacht! 18.25 Viavia. 18.40 Mijn ge dacht! 18.45 Hey Arnold. 18.55 Ket Co. 19.00 The three friends and Jerry. 19.10 Ultratop. 20.00 Journaal. 20.30 TerZake. 20.55 LINK. 21.30 The lakes. 22.20 In de gloria. 22.50 The Commit ments, drama. 00.45 Open scherm. 01.15 Doorlopende herhaling van Terza ke. 02.00 Einde. DUITSLAND 1 16.00 Dingsda. 16.30 Alfredissimo! 17.00 Tagesschau urn fünf. 17.15 Bri sant. 17.43 ARD vor acht. 18.00 ARD vor acht. 19.52 Das Wetter im Ersten. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Am Ende siegt die Liebe, melodrama. 21.45 ARD-exclusiv. 22.15 Bericht aus Berlin. 22.45 Tatort. 00.10 Nachtmagazin. 00.30 The ox& the eye, komedie. 02.00 Am Ende siegt die Liebe, melodrama. 03.30 Herzblatt. 04.20 POLYLUX. 04.45 Die schönsten Bahnstrecken Europas. DUITSLAND 2 16.00 Heute - in Europa. 16.15 Risiko. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deutschland. 17.45 Leute heute. 18.00 Der Landart- zt 18.53 NKL-Tagesmillion. 19.00 Heute 19.20 Weerbericht. 19.25 Forst - haus Falkenau. 20.15 Siska. 21.15 Die ZDF-reportage. 21.45 Heute-journal. 22.10 Weerbericht. 22.20 Das Literari sche Quartett. 23.35 Zwischenstopp. 00.05 Heute nacht. 00.20 Trois cou- leurs: Rouge, speelfilm. 01.55 Der See- lenbrau, heimatfilm. 03.30 Streit urn Drei. 04.20 Heute nacht. 04.35 Die Jo hannes B. DUITSLAND 3 17.00 Lokalzeit NRW. 17.05 Verbotene Liebe. 17.30 Lindenstrasse. 18.00 Lo kalzeit. 18.05 Hier und Heute - Streif- züge. 18.20 WDR ServiceZeit Heim und Garten. 18.50 Aktuelle Stunde. 19.30 Lokalzeit. 20.00 Tagesschau. 20.15 Kein schöner Land - Winter am Matter- horn. 21.00 Zauberhafte Heimat - Heu te: Aachen. 21.45 NRW am Abend. 22.00 B trifft - Begegnung bei Böttin- ger. 23.00 Das Trauma Vietnam. 23.45 Rückblende: Vor 45 Jahren. 24.00 Do minique Horwitz singt Jacques Brei - Ein Chanson-Abend.Muziekprogramma. 01.00 Domian. 02.00 Lokalzeit BBC 1 16.25 Tweenies. 16.45 Sheeep 16.55 The animal magic show. 17.05 Bailey Kipper's P.0 V. 17.35 Rugrats. 18.00 Newsround extra. 18.10 Blue Peter. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws. 19.30 Regionaal nieuws en weerbericht. 20.00 Weekend watchdog. 20.30 Top of the pops. 21.00 Ground force 21.30 Only fools and horses. 22.00 Nieuws, regionaal nieuws en weerbericht. 22.30 Party local election broadcast by the conservaties. 22.35 Dalziel and Pascoe. 24.00 Tremors, horrorkomedie. 01.35 Big bus, komedie. 03.00 BBC News 24. BBC 2 16.55 Esther. 17.30 Ready, steady, co ok. 18.00 Ready, steady, cook. 19.00 The Simpsons. 19.20 The Simpsons. 19.45 Robot wars. 20.30 This land. 21.00 Western front. 21.30 Gardeners' world 2000. 22.00 Have I got news for you. 22.30 Never mind the Buzzcocks, 23.00 Bottom. 23.30 Newsnight. 00.20 Party local election broadcast by the Conservative Party. 00.25 We are histo ry. 00.35 Later with Jools Holland. OKI5 Buffy the vampire slayer. 02.00 Robot wars. 02.45 The cool and the cra zy. 03.55 Einde. 04.00 Learning zone. TMF 17.00 D-Day. 18.00 And the nominees are. 19.00 De Dag Top 5. 20.00 The Movie Factory. 20.30 RockZone. 21.30 Album Charts. 24.00 Mental Theo on the road. 01.00 CyberChoice. 06.00 CNN 16.30 World sport. 17.30 Inside Europe. 18.00 Larry King live 19.45 American edition. 20.30 World business today. 21.30 Q A. 22.00 World news Europe. 22.30 Insight. 23.00 News update. 23.30 World sport. 24.00 WorldView. 00.30 Moneylme newshour. 01.30 Insi de Europe. 02.00 This morning Asia. 02.30 Q A. 03.00 Larry King live NGC 16.00 Verboden riten: Koppensnellen. 17.00 De zwervende krijger 18.00 Ge heimen van de Titanic. 19.00 Explorer's journal: Iedere keer dat je ademt. 20.00 Titanic. 21.00 Rangiroa Atol: Haaien- centrale. 22.00 Facetten van genialiteit. 23.00 De afstand rennen 24.00 De wrakken van Condor reef. 01.00 Explo rer's journal: Iedere keer dat je ademt. 02.00 Titanic. 03.00 Rangiroa Atol: Haaiencentrale. 04.00 Facetten van ge- DISCOVERY 16.00 Rex Hunt's fishing adventures: Cape Don. 16.30 Disaster: Rogue rocket. 17.00 Connections: In touch. 18.00 A matter of national security 19.00 Battle for the planet: Road rene gades. 19.30 Disaster: Rogue rocket. 20.00 The human journey: A tale of two species. 21.00 Crocodile hunter: The crocodile hunter II. 21.30 Vets on the wildside. 22.00 Trauma: Life death in the ER III. 22.30 Trauma: Life death in the ER IV. 23.00 Untold stories of the navy seals: Panama. 24.00 Forensic de tectives: Blood money. 01.00 Wildlife sanctuary: Swans. 01.30 Disaster: Ro gue rocket, 02.00 Connections: In MTV 16.00 The lick. 17.00 Select MTV. 18.00 Global groove 19.00 Bytesize. 20.00 Megamix. 21.00 Super adventure team. 21.30 Bytesize. 24.00 Party zone. 02.00 Night videos, 06.00 Einde. TV5 16.00 Nieuws. 16.15 TV5 questions. 16.30 Les carnets du bourlingueur. 17.00 TV5 infos. 17.05 Pyramide. 17.30 Questions pour un champion. 18.00 Nieuws. 18.15 Maria Vandamme, miniserie. 20.00 Belgisch nieuws. 20.30 Frans nieuws. 21.00 TV5 infos. 21.05 Diva. 22.00 Nieuws. 22.15 Diver tissement. 24.00 Zwitsers nieuws. 00.30 Frans nieuws. 01.00 TV5 infos. 01.05 Argent public. 02.30 Autovision. 03.00 TV5 infos. 03.05 Diva. 04.00 Ca nadees nieuws. 04.30 Doorlopende her haling nieuws. 06.00 Einde EUROSPORT 16.30 Wielrennen. 17.30 Gilette dream team. 18.00 Trial. 19.00 Martial arts. 20.00 Tennis. 21.30 Boksen. 23.30 SportsCentre. 23.45 Sumoworstelen, 00.45 Bloopers. 01.15 SportsCentre. televisie morgen NEDERLAND 1 07.00 KRO's Kindertijd. 08.03 Alles Kits extra. 10.09 Blinde talenten. NEDERLAND 2 07.00 NOS-Tekst tv. 08.35 Liedma- chien. 08.55 Beestenboerderij. 09.05 Koekeloere. 09.20 Nieuws uit de Na tuur. 09.40 Schooltv-Weekjournaal. 10.10 Vakkenwijzer 7/8. 10.30 Mentor Magazine Extra. 10.50 Ze zeggen dat ik zo veranderd ben. NEDERLAND 3 10.55 Vergezicht. RTL 4 07.00 Telekids Cartoons. 08.15 Free Willy. 08.35 The adventures of Papyrus. 09.05 Little Dracula. 09.30 Freakazoid. 09.50 Pinky and the brain. 10.15 Frea kazoid. 10.35 Back to the future. VERONICA 09.00 Veronica live. 09.00 Yes or no show. SBS 6 07.00 SBS 6 Kids club. 07.55 Disney feest. 09.30 Hart van Nederland. 09.55 Tuinieren wonen met kijkers. 10.35 Klussen met kijkers. 06.20 Bobby's world. 06.40 Oliver Twist 07.05 Tante Soesa Sassefras. 09.05 Fox kids superheros. 09.30 Fox kids hang outl KINDERNET 07.00 Bimble. 07.10 Enchanted lands. 07.25 Pocket dragons. 07.40 Bassie Adriaan. 08.15 Silver Brumby. 08.40 Ernst Bobbie. 08.55 Boegie Woegie. 09.20 ltsy bitsy spider 09.45 Yolanda. 10.10 Patrol 03. 10.35 Tales Cryptkee- AVRO verkoopt Toppop-beelden CANNES GPD De kans is groot dat naast het Big Brother-logo straks ook het TopPop-teken regelmatig op de Amerikaanse televisieschermen verschijnt. De AVRO heeft deze week tijdens de M1PTV in Can nes een contract gesloten met het licentiebedrijf Reelin' in the years, dat de vaak unieke mu ziekclips uit het TopPop-archief gaat exploiteren in de Verenig de Staten. „Het gaat om meer dan drie duizend clips, die allemaal tus sen 1970 en 1988 in de TopPop- studio zijn opgenomen", vertelt Cees van Zijtveld, sinds kort manager internationale contac ten bij de AVRO. De AVRO gebruikt de oude beelden al enige tijd voor de TopPop-quiz, die inmiddels ook in België is te zien. De om roep merkte dat in het buiten land nog meer belangstelling bestaat voor de clips en besloot het archief van het muziekpro gramma te gaan exploiteren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 11