Sint Josephparochie viert haar 75-jarig besta Geloof Samenleving 'Alles gaat eerst via de geest, dan naar het lichaam IRG VRIJDAG 17 MAART 2000 VANDAAG 17 Ondanks zijn Engelse afkomst is 'Saint Patrick' nog altijd dé Ierse heilige bij uitstek. Hij werd in 385 geboren en op ongeveer zijn zestiende jaar ontvoerd door Ierse plunderaars. Zes jaar lang bleef de heilige in spe hun gevangene, of slaaf. Daar na wist hij te ontsnappen en ging hij naar Frankrijk - in die tijd Gallië genoemd - Italië en de Griekse eilanden. Na veel omzwervingen mocht hij van de paus op z'n vijftigste te rug naar het heidense Ierland. Inmiddels was hij bisschop. Eenmaal in Ierland streed hij zo'n twintig jaar lang tegen het heidendom en de vastberaden vertegenwoordigers daarvan, de druïden. Met een heel gevolg van monniken en bedienden trok Patrick van doip tot dorp en stad tot stad. Hij stichtte ongeveer 365 kerken. Vooral door zijn werk werd Ierland uiteindelijk het hoofdzakelijk katholieke bolwerk dat het vandaag de dag nog is. Patrick stierf in het jaar 461, werd al snel heiligverldaard en heeft op de zeven tiende maart zijn feestdag. Kloosters rekenen op drukte utrecht De bijna honderd kloosters die zondag in het kader van de landelijke 'open kloosterdag' hun deuren voor bezoekers openzetten, rekenen op ongeveer 10.000 belangstellenden. De kloosters en abdijen willen laten zien hoe zij in de drukke infor matiemaatschappij hun gebedsleven, spiritualiteit en werk in de samenleving vormgeven. In het hele land doen kloosters mee. In Noord-Brabant en Limburg, waar de RK-Kerk de meeste heeft, hebben belangstellenden de meeste keus. Via een specia le telefoonlijn (0900-4738245) is informatie te krijgen. Een ad vertentiecampagne moet vrijdag en zaterdag meer mensen op het spoor van het kloosterleven zetten. De open kloosterdag is een initiatief in het kader van de viering van het jubeljaar 2000. De dag valt niet bij toeval in de veertigdagentijd, traditioneel een periode van bezinning en inkeer. Kloosters hebben juist op dat gebied veel te bieden, aldus het organiserende Comité 2000. Kerk verdwijnt, toren blijft V tilburg Een sloopmachine vreet zich door de Lovensé Kerk in de binnenstad van Tilburg. Een gebrek aan kerkgangers en hoge onderhoudskosten hebben de rooms-katholieke kerk tot het be sluit gebracht om het gebouw te laten slopen. Als symbool van het katholieke Tilburg blijft de kerktoren voorlopig gespaard. Op de grond van de kerk komen appartementen. foto wfa BEROEPINGSWERK CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen: te Culemborg, M.J. Kater te Zeist; te Enschede-Oost, M.C. Mulder te Goes. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen: te Sint Annaland, A.B. van der Heiden te Utrecht. 'We zijn terug in de catacomben, maar we houden elkaar vast' )AG aad rietveld Het koor zal klinken zoals het in jaren niet heeft geklonken, als de Sint Josephparochie zondag de feestelijkheden opent rond het 75-jarig bestaan van haar kerk aan de Herensingel in Leiden. Voor de gelegenheid zijn oud-leden van het koor op gezocht om tot een gezelschap van 75 zangers en zangeressen te komen. Het feestjaar wordt 29 ok tober afgesloten met een viering, waarbij bis schop Van Luijn van Rotterdam en deken Am- merlaan aanwezig zijn. De rooms-katholieke kerk in Leiden-Noord werd op 17 september 1925 ingewijd door mon seigneur Callier. De kerk kreeg de naam Sint Jo seph, omdat hij in een arbeiderswijk stond en Jo zef de schutspatroon is van de arbeiders. Ko mende zondag, 19 maart, is de naamdag van de heilige Jozef. ,,Dat is ook de reden dat het feest jaar zondag plechtig wordt geopend", zegt kerk meester M. van der Klugt. „En we kijken er echt naar uit." In de jaren twintig begon de bouw van een nieuwe wijk vaak nog met de bouw van de kerk. Zo ook in Leiden-Noord, waar in 1925 dan een kerk stond zonder gelovigen. „En dus zonder pe cunia", zegt Van der Klugt. „Daarp heeft het bis dom Haarlem - daar viel Leiden toen nog onder - besloten dat de kerk van Mon Père aan de Haar lemmerstraat maar gesloten moest worden. De priestergroep verhuisde naar de Herensingel." In zijn gloriejaren telde de Sint Josephparochie zo'n negenduizend 'kerkelijk betrokkenen'. Van der Klugt: „Er waren vier missen op zondag en die zaten allevier stampvol. Nu telt de parochie ongeveer duizend leden en als er 250 mensen zit ten bij de mis dan is het veel. Sinds paus Johan nes XXIII op het laatste Vaticaans concilie de ra men van de kerk openzette zijn er veel parochia nen 'weggevlogen'." De kerkmeester treurt er niet om. „We zijn te rug in de catacomben, maar we houden elkaar vast. De kerk heeft een verschrikkelijk actieve groep vrijwilligers. Daar drijft de parochie op. We zijn herkenbaar aanwezig in de wijk. En de men sen die de kerk vormen, dat is een heel hechte groep. Iedereen heeft met iedereen contact. Je bent nooit uit de kijker. Als ik twee weken niet kom gaan ze vragen: wat is er met Van der Klugt? Is 'ie soms ziek?" de bi Van der Klugt hoopt dat bij de openin feestjaar zondag ook oud-parochianen „Veel mensen zijn verhuist naar de Si en Zuidwest. Misschien is dit feest vooi n opwekking om weer eens om de hoek t kijken. Maar daar gaat het niet alleen willen ook weer eens herinneren aan wa in die 75 jaar heeft betekent. Tot 1953 w sephkerk de dekenale kerk van Leiden." De feestelijke eucharistieviering, met van het uitgebreide koor, begint zond; uur. Tot 29 oktober zijn er regelmatig b gebeurtenissen, zoals een bedevaart na UIZEI de bedevaartplaats van Sint Jozef, een o ivan een fietstocht. Op de slotviering van 2S isical treedt het Boskoops mannenkoor De A sanghers. Ten grondslag aan alle vormen van energetische geneeskunde ligt de gedachte, dat alles in de kosmos bestaat uit energie en dat alles met elkaar is verbonden. In religieuze termen heet het dat alles één is. Shaitsu-therapeute Annette van de Lang uit Amsterdam is niet scheutig met religieuze taal. Ze weet dat het haar cliënten niet om de gedachten achter de behandeling gaat, maar om genezing. „Je bereikt weinig met mensen wanneer je heel zweverig gaat doen." Shiatsu betekent letterlijk 'vingerdruk'. Door druk uit te oefenen met vingers, handpalm, ellebogen en zelfs knieën geloven de beoefenaren en cliënten dat de levensenergie of 'qi' beïnvloed wordt. Dezelfde energie die de rest van de kosmos bezielt. ïanv, WEG amsterdam onno van t klooster „Qi moet je voelen. Want met denken kun je niet waarnemen. Ik voel trillingen. Diverse soor ten trillingen, behorend bij di verse organen. Het is zaak 'waar te nemen' of trillingen zijn zo als ze moeten zijn. Meestal komt iemand bij mij met een klacht en is er sprake van dis harmonie. Met een Shiatsu be handeling herstel je de harmo nie." In een notendop is dit de filosofie van shiatsu-therapeute Annette van de Lang uit Am sterdam. Shiatsu is een manue le therapie, gegrondvest op de zelfde uitgangspunten als acu punctuur. Het is een gevaarlijk gebied, het alternatief geneeskundige 'veld', zoals het in jargon heet. Regelmatig ontsieren contro verses in de media de alterna tief geneeskundige beroeps groep. Wanneer bijvoorbeeld een helderziende, of zoals laatst een macrobioot, mensen de dood injaagt door ze aan te ra den niet naar een gewone arts te gaan, werpt dat een schaduw op de alternatieve geneeskunde in z'n geheel. Vandaar dat verschillende ge nezers er veel aan gelegen is een officiële legitimering van hun vakgebied tot stand te brengen. De Nederlandse Art sen Acupunctuur Vereniging (NAAV) bijvoorbeeld stelt na drukkelijk, dat de informatie die zij verstrekt nooit een bezoek aan een huisarts of specialist overbodig maakt. Shiatsu-therapeuten hebben twee verenigingen, waarvan de NVST (Nederlandse Vereniging Soma Therapeuten) de grotere is, en de VIS (Vereniging Iokai Shiatsu) de kleinere. Beide val len onder de Alliantie voor Na tuurlijke Geneeswijzen (ANG). Om de verwarring compleet te maken is er ook 'Zhong' een beroepsvereniging voor tradi tionele Chinese geneeswijzen, die uit de ANG is gestapt. „Misschien", zegt Henk Iets- ma, penningmeester van de NVST én bestuurslid van de ANG, „vond Zhong het ANG te log en te traag. Er vallen na tuurlijk ook allerlei soorten ge neeswijzen onder, van aura- healing tot acupunctuur. Acu punctuur en shiatsu zijn al meer geaccepteerd dan andere natuurlijke geneeswijzen. Annette van de Lang is lid van de ballotagecommissie van Zhong. Zhong hanteert, zegt zij, strenge normen voor haar le den. „Er zit een groot verschil tussen iemand die een paar cursussen heeft gevolgd en dan mensen een relaxmassage geeft - zoals veel schoonheidsspecia listen tegenwoordig shiatsu in hun pakket doen - en echte the rapeuten. Om therapie te kun nen geven moet je een gedegen opleiding doen. Zhong stelt de eis dat een therapeut minstens vier jaar een erkende dagoplei ding volgt, plus een tweejarige stage. Aan het eind van die op leiding krijgen de geslaagden op het hart gedrukt altijd bij- scholingscursussen te volgen. Opleidingen bieden slechts een basis. In de praktijk en met bij scholing naderhand, leer je het meest." In de Amsterdamse wijk Wa tergraafsmeer heeft Van de Lang haar eigen praktijk, in een kamer op de tweede verdieping van haar bovenhuis. Haar be handelruimte van ongeveer Shiatsu-therapeute Annette van de Lang in haar behandelruimte. drie bij twee is sober ingericht: matras op de grond, boeddha beeldje, en alles in rustige, na tuurlijke kleuren. Daarnaast is een nog kleiner kamertje voor de administratie: klein bureau tje, met computer en wat ord ners. Het oogt wat klein voor een bloeiende praktijk. Maar Van de Lang heeft gemiddeld 20 klan ten per week. Ze geeft les en doet ook nog het nodige vereni gingswerk voor Zhong. „Ik wil anderen laten zien dat je door hard te werken goed rond kan komen met een shiatsu prak tijk." De meeste shiatsu-thera peuten werken parttime. Een behandeling kost tussen de 75 en 100 gulden. „Dus ook al heb je het druk, dan nog word je er niet rijk van." Shiatsu is van oorsprong Chinees, maar ons in de huidige vorm overgele verd vanuit Japan. Het is op de zelfde uitgangspunten geba seerd als acupunctuur. Maar in tegenstelling tot acupunctuur wordt shiatsu niet door ziekte kostenverzekeraars vergoed. Van de Lang is van oorsprong verpleegkundige. Voordat ze zich verdiepte in shiatsu was ze bezig met een heel scala aan al ternatieve geneeswijzen, van rebalancing tot bio-energetica. Ze vertelt dat de meeste alter natieve geneeswijzen proberen het zelfgenezend vermogen van mensen aan te spreken. „Je probeert mensen 'in hun li chaam te brengen', ze te laten voelen wat er met hen aan de hand is en hoe ze de verstoorde harmonie kunnen herstellen. Een therapeut helpt je slechts daarbij. Je voelt bijvoorbeeld aan iemand of ze warm zijn of koud, gespannen of ontspan nen. Je ziet de kleur van ie- foto united PHQ IAS II mands huid, wit of ra tje te 1 geoefend oog kan oo iMid< leiden uit de houdin heb je geleerd jezelf men op de trillingen, met een manuele th Deel shiatsu kun je die qi den. „De disharmonie iemand zich ziek voei et Wil] tijd z'n oorzaak in iet! i 'Een ven dat scheef loopt eerst via de het lichaam. Ik zie shliur op om niet alleen als eet maar meer als onden je hele levensproces. IWUK an de ISWUl 45 uu WEEROVERZICHT BUITENLAND Weersvooruitzicht HWS Geldig tot en met zaterdag. Finland: Afwisselend zon en wolkenvelden en misschien wat sneeuw of ijzel. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Denemarken: Wolkenvelden en weinig of geen neerslag. Middagtemperatuur on geveer 7 graden. Engeland, Schotland, Wales, Ier land: Rustig weer met plaatselijk mist. Verder in het zuiden hier en daar zon. Elders meer bewolking en in het noorden misschien wat regen. Maxima rond 10 graden, bij zon iets hoger. België en Luxemburg: Wolkenvelden en kans op mist. Vooral zaterdag ook wat zon. Maxima rond 10 graden. Noord- en Midden-Frankrijk: Perioden met zon en droog. In het noorden en oosten wolkenvelden en kans op mist. Maxima onge veer 12 graden. Zuid-Frankrijk: Droog en veel zon. Wel waait er een stevige Mistral. Maxima op de meeste plaatsen tussen 10 en 15 gaden. Spanje: Zonnig, maar vooral aan zee plaatselijk ook wolkenvelden. Maxima 20 tot 25graden, bij wind van zee langs de Golf van Biskaje 15 graden. Portugal: Zonnig. Maxima tussen 20 en 25 graden. Mallorca, Ibiza, Menorca: Vrij zonnig. Soms een krachtige noordenwind. Maxima rond 19 graden. Marokko: Westkust: vrij zonnig. Maxima meest tussen 22 en 28 graden. Tunesië: Geleidelijk meer zon en afnemen de kans op een regen- of on weersbui. Maxima 20 tot 25 gra den. Madeira: Perioden met zon, maar zaterdag wel een stevige noordoostenwind. Maxima ongeveer 20 graden. Canarische Eilanden: Zonnig, aan de noordzijde van de eilanden ook een paar wolkenvel den. Maxima tussen 22 en 27 graden. Duitsland: Bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Maxima omstreeks 8 graden. Oostenrijk: Veel bewolking en perioden met regen, vanaf 1200 meter sneeuw. In het zuiden droog en geregeld zon. Maxima in de dalen rond 7 graden, in het zuiden zachter. Zwitserland: In het noordoosten wolkenvelden en nu en dan regen, boven 1200 meter sneeuw. Elders droog en vooral aan de zuidkant van de Al pen veel zon. Maxima rond 9 gra den, bij Locarno middagtempera tuur rond 17 graden. Polen: Wisselend bewolkt en winterse buien. Middagtemperatuur rond 3 graden. Tsjechië en Slowakije: Wisselend bewolkt en winterse buien. Maxima tussen 3 en 7 gra den. Hongarije: Wisselend bewolkt en winterse buien. Maxima tussen 6 en 12 graden. Italië: Perioden met zon, maar vooral in het noordoosten en oosten meer bewolking en enkele buien. Maxi ma ongeveer 15 graden. Corsica en Sardinië: Zonnige perioden en waarschijn lijk droog. Maxima rond 16 gra den. Griekenland en Kreta: Harde noordelijke wind en veel buien. In de bergen kans op sneeuw. Maxima tussen 7 en 12 graden. Malta: Perioden met zon, maar vooral zaterdag ook kans op een bui. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Turkije en Cyprus: Veel buien en soms veel wind. In het binnenland zaterdag kans op sneeuw bij maxima van 2 graden. Langs de Turkse kusten en op Cy prus maxima 13 tot 17 graden. Weerrapporten 17 maart 07 uur: Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Vlissingen Maastricht Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Boedapest Bordeaux Brussel Cyprus licht bew. licht bew licht bew. onbewolkt Dublin Frankfurt Helsinki Innsbruck Istanbul Klagenfurt Kopenhagen LasPalmas Luxemburg Madrid Mallorca Malta ZATERDAG 18 MAART 2000 Muncnen 'eg^ Zon- en maanstanden Zon op 06.47 Zon onder 18.48 Osto sneeuw Maan op 16.41 Maan onder06.25 Parijs zwaarbew. j Praag regen Waterstand IJmuiden Katwijk Rome licht bew. Hoog 02.16 14.35 01.49 14.08 Split Laag 10.16 *00.00 09.57 23.41 Stockholm licht bew. nw 1 19 8 0.0 3 0.0 -2 00 2 28 0 0 32 0 1 0.0 0 06 19 12 0.0 18 1 0.0 - 10 0.0 1 -2 5.0 5 0 16.0 16 10 0.0 4 -1 0.7 11 7 0.0 0 2.6 L O F LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) bewolkt 3pk onweer W warmtefront regen sneeuw J koufront opklaringen MA hagel L lagedruk mist windrichting hogedruk zonnig 19 temperatuur luchtdruk in 1000 hecto pascal KANTOOR Rooseveltstraat 82 071-5356 356 Postadres: Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen 071-5128 030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m/ vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-12.00 uur 071-512 DIRECTIE B.M. Essenberg, W.M.J. Bouterse (adjunct) J. Kiel (adjunct) HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, T. van Brussel (adjunct) L.F. Klein Schiphorst (adjunct) REDACTIE A. Maandag, chef eindredactie algemeen T Brouwer de Koning, chef redactie Rijn- en Veenstreek D C. van der Plas, chef eindredactie regio J. Rijsdam, chef redactie nieuwsdienst/kunst W Spierdijk, chef sportredactie E. Straatsma, chef redactie Regio Leiden R.I.M. van der Veer, chef redactie Duin- en Bollenstreek W.F. Wegman, chef redactie Leiden TELEFAX Advertenties: 071- 5323 5fi Familieberichten: 023- 531' 023- 5320 216 Redactie: 071- 5321 921 Hoofdredactie: 071— 53155 ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag v; 071-5356 230 RUBRIEKSADVERTEK Maandag t/m vrijdag v; 071-5143 545 ABONNEMENTEI Pt bij vooruitbetaling: per maand (acceptgiro) per kwartaal (acceptgiro) per halfjaar (acceptgiro) per jaar (acceptgiro) Abonnees die ons een machtiginj i het automatisch afschrijven vanf Jc abonnements- geld, ontvangen betaling. VERZENDING PERK Voor abonnementen die per post j worden verzonden geldt e< aan portokosten per verschijndag LEIDSCH DAGBLAD OP CAS h Voor mensen die moeilijk lezei hebben of blind zijn (of een a« leeshandicap hebben), is een Dagblad op geluidscassette te dv G. informatie 0486-486486 Amber (Centrum voor Gesproken Led Auteursrechten voorbd 1 Does toes en zv J C. imy zv K E N H U I Z Buenos Aires licht bew 3 0.0 Casablanca onbewolkt Johannesburg - Los Angeles zwaar bew 0.0 - 3 30 38 23 0.0 27 20 0.0 22 11 00 24 14 0.0 16 13 0.0 9 0.0 7 14 0 -2 0.6 10 36.0 5 12.0 ongevallendienst Rijnland Ziekenhuis, vestiging St. Elisabeth. 24 u. per dag. Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 u. (uitgezond feestdagen). Leids Universitair Medisch Centrum: 24 u. per dag. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: geen ongevallendienst. inlichtingen bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: tel. 071-5178178. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Elisabeth: tel. 071-5454545. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: tel. 0172-463131. Leids Universitair Medisch Centrum: tel. 071-5269111. MOR nbeur wweg MOR! tot 1( peren oogewc lippes 2 Jonge edvG. ariam A 'nZ [vand de Vo< deHaa szvG.I Engelbe (nauf Dijk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 14