Economie Beurs Oud-directeur Flexovit in beroep om veroordeling Gouden Zeepbel voor beursgang World Online Brocacef onder druk DONDERDAG 16 MAART 2000 - 'Nieuwe fondsen minder beschermd' Groningen Bedrijven die pas kort aan de beurs genoteerd staan, maken veel minder gebruik van beschermingsconstruc ties dan ondernemingen die langer een notering hebben aan de Amsterdamse effectenbeurs. Zij geven daarmee gehoor aan de wensen van beleggers. Een en ander blijkt uit onderzoek van econoom J. de Haan van de Rijksuniversiteit Groningen. „Een bedrijf is weliswaar kwetsbaarder voor een overname, maar het is voordeliger als het aandeel gewilder wordt", denkt De Haan. Profijt PinkRoccade van uitbesteding amsterdam Automatiseerder PinkRoccade, voortgekomen uit het Rijks Computercentrum, heeft in 1999 een winst behaald van 72,3 miljoen gulden, een stijging van 61 procent. De omzet groeide 11,2 procent tot ruim 1 miljard. Bedrijven besteden hun automatisering steeds vaker uit en PinkRoccade zegt daar de vruchten van te plukken. Het concern ziet het lopende jaar met vertrouwen tegemoet. De omzet groeit naar verwachting met 35 procent. De nettowinst uit gewone bedrijfsactiviteiten zal op nieuw met meer dan zestig procent stijgen. Ex-topman Philips stapt in Xoip Amsterdam Internetgoeroe en ex-Philipstopman R. Pieper (In sight Capital Partners) en het investeringsfonds Internet Capital Europe steken samen zeven miljoen in internetbedrijf Xoip. Pie per wordt tevens commissaris bij Xoip. Het internetbedrijf zet fax- en spraakberichten om in computerbestanden die per elek tronische post worden verzonden. Sinds de oprichting in juni heeft Xoip 100.000 gebruikers binnengehaald. Inmiddels is het internetbedrijf actief in Nederland, België en het Verenigd Ko ninkrijk. Daar moeten op korte termijn Duitsland, Italië en Frankrijk bijkomen. Explosieve stijging winst moeder Epon Amsterdam Het Belgische nutsbedrijf Tractebel, via dochterbe drijf Electrabel deels eigenaar van het Nederlandse Epon, heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van 653,6 miljoen euro (1,44 miljard gulden), 138 procent meer dan in 1998. Vooral de ver koop van aandelenpakketten droeg aan de winststijging bij. De omzet steeg met 3,6 procent tot 11,4 miljard euro (25,1 miljard gulden). E.piphany neemt Octane Software over new York* E.piphany, producent van software voor elektroni sche handel, neemt branchegenoot Octane Software over. Dit maakten beide Amerikaanse bedrijven gisteren bekend. Met de koop is een bedrag van 3,2 miljard dollar (7,3 miljard gulden) in aandelen gemoeid. Advocaat bestrijdt kwalificatie 'voorkennis amsterdam anp Een van de oud-directeuren van slijpschijvenproducent Flexovit gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling wegens misbruik van voorkennis. De rechtbank in Amsterdam oor deelde twee weken geleden dat de voormalig financieel direc teur bij de aankoop van Flexo- vit-aandelen misbruik maakte van voorwetenschap. Advocaat D. Doorenbos is het niet eens met de uitleg die de rechtbank aan 'voorweten schap' geeft. „De rechtbank gooit alle informatie over een langere periode op een hoop als zijnde voorkennis", stelt de raadsman. „Er moet een duide lijk omslagpunt zijn wanneer informatie voor beleggers rele vant wordt." Oriënterende geprekken tussen bedrijven val len daar volgens hem niet on der. De rechtbank oordeelde dat de toenaderingspoging die het veel kleinere bedrijf DTG deed tot Flexovit voor beleggers rele vante informatie was. En aan gezien de directeur ten tijde van de aandelenaankoop van de gesprekken op de hoogte was, maakte hij volgens het rechtscollege dus misbruik van voorkennis. Omdat Flexovit niet geïnteresseerd was in DTG, leidden de contacten uiteinde lijk tot niets. •De rechter veroordeelde de directeur tot vijf maanden voorwaardelijke gevangenis straf. Tevens moet hij de be haalde winst op de aandelen a 56.000 gulden terugbetalen. amsterdam anp Dat internetaanbieder World Online morgen de 'Gouden Zeepbel' krijgt toegekend, hoeft oprichtster N. Brink zeker niet als een compliment op te vat ten. „In erkenning voor de on overtroffen wijze waarop dit be drijf beleggers tot bellenblazen aanzet", oordeelt een actie groep die zich het Instituut voor de Nieuwe Economie noemt. „Ongegrond vertrouwen in toekomstige winsten is in het verleden vaak de opmaat ge weest tot een omvangrijke eco nomische crisis", zeggen de ac tievoerders. Ze bieden de wis selbeker morgenochtend aan bij de ingang van de beurs. Winst lager door kleinere marges maarssen anp Medicijngroothandel en -pro ducent Brocacef voorziet een lastig jaar. Net als voorgaande jaren drukken de lage marges bij apothekers en de onzekere overheidsmaatregelen rond medicijnenvergoedingen de re sultaten bij bet Maarsse bedrijf. Door de concentratie van de productie in Zaandam en nieu we verkoopkanalen zag Broca cef de omzet weliswaar stijgen, de winst bleef achter. De on derneming heeft bekend ge maakt dat de omzet vorig jaar groeide met vijftig miljoen tot 1,3 miljard gulden. De nettowinst over 1999 kwam uit op 20,2 miljoen en bleef daarmee nagenoeg gelijk ten opzichte van de winst in het voorgaande jaar. Zonder de in komsten van de verkoop van oude bedrijfspanden, ruim twee miljoen gulden, zou de winst zelfs lager zijn uitgeval len. Brocacef verwacht voor dit jaar een verdere toename van de omzet; maar durft niet te voorspellen of de winstgevend heid zal verbeteren. Het aantal arbeidsplaatsen steeg van 817 tot 859. VAN DE BEURSVLOER 'Oude economie' terug op beurs Beleggers lijken al een beetje zenuwachtig te worden over de aanstaande beursgang van World Online. Massaal zochten zij vanmorgen hun toevlucht tot de defensieve fondsen, zoals Unilever, Vendex en de financi ële waarden. Graadmeter AEX dikte meer dan twaalf punten aan op 656,04, een winst van twaalf punten. In Tokyo was er vandaag weer winst na drie dagen van verlies. De Nikkei-index steeg met 174,63 punten tot 19.253,23. Dat is een stijging van 0.9 pro cent. De beleggers trokken zich op aan de stijging die de Dow- Jonesindex (+3,3%) gisteren liet zien. Elders in Azië was het beeld verdeeld. In Zuid-Korea stegen de aandelenkoersen met 0,4 procent, terwijl in Hong Kong een gemiddelde daling van 2,3 procent op de koersborden stond. In Australië lag het koersgemiddelde bij het slot van de handel 0,5 procent ho ger. amsterdam anp-bridge T0P-10 STIJGERS TOP-IO DALERS 27,00 48,60 47,40 4.58 57.00 43.00 28.58 13.20 12.50 10,71 10.20 10.08 18.18 16,53 11,89 10.34 27,80 222,30 167.50 OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN astra inform athlon groep air holding begemann gr. begaclaim belindo eert. brunel intern buhrmann c.p. burg-heybr, cap gemmi cate, ten Chicago bridge css holding de drie el dorp despec econosto. k. grolsch eert. grooth.geb. c holl chem int holl. col. c. hoop eff.bk hunt.dougl. pr 10.00A 15,75 f 31.00A 6,35 16,50e 16,40 21,85 52.00A 77,00A 29,00 8,50 21.40 f 14.00A 13,00 12,20 f 31.50A 3,30 e 841.50A 43.00 125.55 40.10e 15.80 61.00A 4.95 e 14,30 f 33.00 7.90 e 8,30 e 20,25 78,00 3.70A 16.50 14.10 10.60 54,95 9,80 A 71.60 7,60 5.05 39.05 13,90 f 79.00A 27,00 28,60 22,25 36,30 54,25 33,10 2.90A 23.00A 36,45 f 24.00A 19,00 28,50 32,00a 25,00 17,80 f 17.80A 3.02A 17,20 f 33,95 13,00 71,00 f 14.50 10.70 61.50A kpn qwest lanschot, van lei comp. gr maxwell petr. mc gregor lash nagron c. nbm-amst p. npm capc. 80,75e 81.25A 66,25 f 66,75 14,70 f 15.00 17.50A 17.50A 11,35e 11,45 48.50 47,20 64,60 67,40 72.75A 73,50 52,35 f 57.00A 40,85 40,95 21,40 21,45 39.55 37,50 f 8,00 f 7,80 8,45 8,25 59,50 f 60,20 f 2015,00A 2050,00 28750,00A 28500,00A 14,50 f 13.00A 495,00 e 490,00 b 22,45 22,50 12.50A 12,40 51,50b 53,50 25,15 26,50 23,60A 23,20 16,95 16,50 f 11.50A 11,70 12,00 f 12,00 f 11,65e 11,65» 8,00 8,20 24,50 24,20 39,60 39,10 11,00e 10.75e 26,00 26,40 f 64.00 67.00 f 57,20 57.40 f 16,50e 16.60A 53.00 f 53.00A 2,30 2.40 f 25,20 f 25.20 13,25 f 13.50» 3.13 3.12 tas groep textielgr tw 8.65 f 2500.00A 17.25e 17.30 33.10 30,05 7.40 7.00A 32.00 32,00 23.00 e 22,80 f 6.65A 6.65A 44.50 41.50e 3.20 f 3.08 33.00 f 31.50e 75.00 f 75.00A 23.00 22.30 e 2.71 2.67 e 42.80 42,20 44,15 48,60 23.00 e 22.80 64.50 e 61,00 17,50 f 17.50A 11.50A 11.50A 8.50 8,55 35,00 f 34.00A NMAX v.k. I.k. 18.25 18,45 1.14e 1,17 f 5.80 5,80 12,40e 10,35e 13,35e 13,35e 7,00 6.70 f 20.40 f 20.50 f 8,80 8.10 e 41,10 41,00 24,15 24.45 4.54e 4.00 22,00 f 18.00A 30.50 e 28.70 e 29.00 e 28.50 e BUITENLANDSE AANDELEN at&t atlantic richf. bell atlantic bethlehem steel boeing comp. fluor corp. ford motor general electric general motors OA phillips petr. OA polaroid corp. ricohcomp yen saint-gobin fr.f. sanyo elec yen 300.00A 95.00A 111.00A 117.00A 900.00A 30.50A 32,50 19.50A 20.00 Z 38.50A 39.00A 27.00A 26.50A 5.50A 900.00A 123.00A 138,00A 500.00A 15.00A 15.75A 74.00A 73.30A 28.00A 29.00A 600.00A 35.25A 37.35A 26.50A 26.00A 24.40A 25.00A 5.00 a 5.00 a NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN aaf-neth.eq.f. abn amro oblig.f aegon eq.fd nig aegon rente f nig aegon vastg.f nig aegon mix f nig aegon dep.f nig aegon emerg.f nig aegon index pi nig ah vaste klantf nig amersf.obligatief amersf.eurotop-100 f amev reotefonds nig amevdepositof nig amev mixfonds nig avero aandelenf nig axavgf comb nig holl. dlr.f. holl.groen rente holl.int.rente holl.stall.rek hooge h. pp aand nl hooge h. pp opt nl hooge h. ppvast nl hooge h. pp l.o.mixf hooge h. pp depnl hooge n. pp aandf am hooge h. pp aandf eu hooge h. pp aandf vo 94,46 66,10 82,20 51,61 22,96 19,42 31.81 16,20 18,08 23,91 134,25 0,5665 1,2676 132,78 28,89 40,95 30,37 69,49 102,21 35,54 48,94 23,30 113,85 32.82 20,81 29.75 13,26 34,65 35,05 31,15 46.07 24.61 9.44 9.04 ingint emd nig mpgf euro liq.f nn interrente fds nn it plus fonds nn europa rente fd nn vastgoed fds nn obligatie pi.fds nn geldmarkt fds nn nederland plus fd 11,18 11,24 36,11 35,21 24,14 24,18 18,58 18,63 •n fd ohra garantie fd postbank spaargr.f. pyramidefonds rabo dutch eqf nig rabo dutch bond nig rabo groei sp nig rabo nig cash nig reaal-combfd reaal-vastgf reaal-garantfd reaal-obligfd reaal-groeim.fd reaal-spaarbèw.f rente vast fonds royal aandelen royal combinatie royal deposito rvs aandelen fonds rvs mix fonds rvs obligatie fonds spaarb.divfonds nig 9,14 9,16 12,15 12,35 84,22 82,89 25,04 25,04 104,05 103,18 100,2929 100,8603 56,6709 56,5628 112,81 112,82 53,5256 53,5297 12,84 12,86 5,20 6,93 20,93 21,03 7,46 7.45 10.93 10,94 6.93 6.93 44.80 44.80 28.19 28.28 17.54 17.56 6.86 6.85 17,71 17,75 14,17 14.17 12,39 12.38 13.04 13,05 12,86 12,86 12,14 12.12 29,84 29,43 AANDELEN AEX-INDEX ;m lithography ian company >rus group gucci group hagemeyer heineken ing groep c. h.j. 689.20 06/03/00 25,15 22/11/99 98,00 03/01/00 38.80 14/04/99 52,40 21/12/99 156,00 06/03/00 16.75 24/06/99 2,89 06/01/00 42,98 09/08/99 16,00 24/02/00 36,35 19/03/99 102.85 03/03/00 121.90 14/01/00 34,40 26/04/99 55,20 27/01/00 61.85 09/11/99 64,10 16/07/99 151,25 06/03/00 41,85 13/09/99 218,00 03/03/00 31.19 24/01/00 73.20 12/07/99 254,70 09/03/00 30,09 26/10/99 80,75 24/02/00 45,24 17/03/99 l.j. 521.49 18.45 66.00 21.00 31,95 34,50 4,15 1,59 24,60 33.10 59,00 15,75 42.50 44.35 45,40 36,00 31.40 70.00 21,20 40,00 29,81 14,90 29,90 20,10 24/03/99 644.03 17/03/99 22.00 09/03/00 69,10 25/02/00 24.45 18/03/99 40.70 05/05/99 141.70 15/03/00 4.20 02/03/00 1,77 08/04/99 34,95 21/10/99 9,56 06/03/00 26,26 20/04/99 88,70 17/03/99 90.10 13/03/00 17,45 15/12/99 50,95 10/08/99 49,18 17/03/99 57,60 16/04/99 124,00 01/02/00 37,44 17/03/99 181,10 26/07/99 26.00 13/03/00 43,25 25/03/99 209,20 13/03/00 18,80 19/10/99 62,65 15/03/00 20,11 22.24 70.90 24.95 41.95 35.59 9,89 26.74 87,50 92.00 17.29 51.95 50.39 58.27 124,55 38,50 180.80 26,55 44,98 213,80 19,49 61,15 21,11 649.47 22.15 70.00 24.80 41.80 130.50 4.50 1.79 35,59 9.40 26.74 86,10 91,50 17,29 51,95 50,25 57,85 122,55 36.50 177,60 25,65 44,50 189,00 19,20 59.75 20,50 AANDELEN MIDKAP-INDEX 10/03/00 04/05/99 16/02/00 10/03/00 17/02/00 27/04/99 15/03/00 04/05/99 10/09/99 09/07/99 05/05/99 14/06/99 06/03/00 28/04/99 29/03/99 13/01/00 19/03/99 28/04/99 09/02/00 16/11/99 16/07/99 09/03/00 23/04/99 05/11/99 13/07/99 12/04/99 l.j. 583,00 50,25 13,70 136,00 22,55 18,30 25,00 22.50 29,55 16,70 18,05 11,40 16,05 42,50 10,50 11,75 27.00 11,55 19,95 33,80 11,05 9,90 24/03/99 675,09 18/02/00 52,00 15/12/99 26,80 03/11/99 299,00 12/05/99 89,50 14/03/00 18,65 22/06/99 118,00 10/12/99 25,00 17/03/99 44,35 10/12/99 19,50 09/03/00 19,50 28/02/00 12,15 24/08/99 25,50 14/12/99 44,65 18/11/99 12,80 17/03/99 24,80 24/11/99 38.35 02/02/00 13,75 04/10/99 39,60 16/02/00 37,60 29/02/00 14,15 01/10/99 59,70 25/02/00 16.30 05/01/00 24,70 15/03/00 9.70 8.20 16/02/00 9,75 672,67 52,05 26,85 285,05 86,00 18,80 120,00 25,20 44,00 19.15 19.30 12,50 25,00 44,75 12,50 24,55 38,50 13,60 39,00 38,00 14,10 54.75 16,35 24,50 De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN 92,05 219,95 152,90 94,50 185,00 197,60 181.00 147,80 69,30 15.00 07/03/00 03/01/00 10/03/00 07/03/00 95,50 72,-10 24,88 49,20 17/03/99 28/02/00 18/03/99 13/04/99 30/06/99 20/04/99 24/03/99 24/03/99 18/03/99 06/07/99 92,05 92,05 212,35 209,00A 143.00 f 143,30 86,90 f 89.45A 163.60 174,50 f 172,90 f 170,55A 170,55 f 140,75e 139,20A 139.35 69,05 f 68,85 13,00 f 13,00 f 92,05 209,00 143,10e 155,50A 156.10 154,70 167,00A 167.00 f 166,00e I.k. 92.05 213,00 143,10e 89,10 154,70 166,00 170,55 139,30 e 68,80 12.95e NOTERINGEN BUGEWERK 11.00 UUR 100 MEEST VERHANDELDE 0P1 OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN m amro euro obl f. in amro far ef. in amro gl.pr.sec 86,60 86.30A 59,20 59,10 115,95 118,45 63,45 63,00 32,50 32,65 96,80 96,90 144.90 145.40 60.00 61.30 157,55 159.85 38.70 e 39.00 f 92,05 92.05 117,20 117.20 70,60 70.60 34.10 34.20 39.40 40.40 34,90 34.90 23.20 23.00 85.95 e 84,40 76.50 f 78.10 2.35A 2.35A 60.00A 59.80A 675.00 688,95 44,55 170,60 170,60 ing bnk spaard.f. ing bnk verre oosten insinger euro opt. 8,60 B.70A 94,75 91.40A 91.05A 125.50A 123.35A 85.85 85.65 66,50A 66.50A 73.15A 72.15A 43.95A 44.00A 9,95 9,95 colon.growth sh Columbia secur, delta lloyd dlr delta lloyd donau delta lloyd inv. delta lloyd jade delta lloyd mix delta lloyd rent dim vastgoed eng.holl lecpr eng.holl. trust europe city est eur dutch eq.f. europ.dev.cap.cq finles topr.gr. I. fortis america f. fortis europa f fortis japan f. fortis obl div f fortis pref II fortis rent onl fortis rent on5 fortis rent on 10 gim mix f gimreal est eq. f. gim world equity f. gulden rente f holl.oblig.fonds holl.pacific f holl selectie f. holland eur fund holland fund 11,50 f 11.35e 14.95A 214,20 214.20A 39,30 39.00A 24,20 24,05 47,45 46,25 29,95 30.60 58,45 57.10 34,40 34,90 11,25 f 11,25 f 58,00 f 57,50 3,30b 3,30A 8,00b 9,00b 20,00 19.50A 13,90e 13,90e 29.30A 29.30A 11,50 11,35 e 34,30 27,50 28,00 f 36,45 f 36,35 f 34,25 e 35,00 50,10 50,10 21,40 21,40 47,00 e 47,00 e 23,87 24,70 25.25e 51.50 51,50 38,50 38,25 62.50A 57,50 57,35 52.85A 52.85A 46.00A 86.50A 38,20 62,80 63.20A 90,50 f 90.00A 96.20A 96.00 f 108,10e 109.00 f 116.20A 117.10A 27,95 28,00 73.50e 74.30e 38.30 36.85 26.80 26.90 iinger global sel insinger rentselect intereff.jap.warr intereff rentegr. intereff. rente gr.ll intereffekt 500 is himalayan f. japan fund cert, labouchere rentegr. lanschot eur.eq f. leveraged cap ohra liq.grfonds timedia f. jl.divf. ohra spaardiv f. optimix techn f. orange eur smcap f. orange global pr pan glob convf. ickf postb.beleggf. postb.easy blue postb.euro aandf. postb.internetf postb nederlandf postb.nettorentef. postb.nikkei.c.clf postb.obligatief. postb pharmac fd. postb vastgoedf. postb.verm.gr f. 29,40 26.85 30.80 52.65 OA 37.20 5A 29.20 f 15.35a 155.55 46,80 222,30 28.30A 25,00 0 f 209.00 IS is obl.groeif. issp.plusaa tg petroleumhaven baiweuropef' 17,20 45,00 b 23,90 24,15 38,85 31,05 23,40 24,75 78,85 25,45 31,55 36,95 42,50 e VERKLARING DER AFKORTINGEN openingskoers hoogste koers in 12 mnd. laagste koers in 12 mnd. vorige koers (slotkoers) laatste koers advieskoers bieden ex dividend effectief rendement n bieden gedaan gedaan» bieden en ex dividend laten en ex dividend gedaan en laten ex dividend gedaan en bieden ex dividend hoogste koers laagste koers stopkoers slotkoers 2 beursdagen terug 50 MEESTVERHANDELDE OBLIGATIES aab 67» 94-00 aab 97.91 aab bb 77.94 aab 7 94-02 aab 67» 94-07 aab 6 97-09 aab 6 97-07 aab 5V»99-09euro aab b 57» 98dm achmea 57.97 akzo nobel 57- 98dm axa perp.77. OOeuro bayer.hyp. 67» 94 banq ind 0 92-04 bng 77» 95-05$ bng 77.95-05 s.k.2 v.k. 100,20 A 100,25 - 104.65 A 104.65 A 103.45 103,40 104,25 104,25 A 102.30 A 102.55 A 99.45 99.60 - 100.35 A 100.45 96.15 A 96.30 94.50 A 94.50 A 99,10 A 99,20 95.20 A 95.20 A 101.20 - 101.30 102,75 A 102.75 A 81.35 A 81.35 A 103.50 A 103.50 A 110,65 110.60 bng 5/.- 97-08 bng 57» 99-04$ - bng 5 /i96-01dm bng 5 98-05euro bng 47» 98-04euro bng 47s 97dm bng 4/-98-03dm bng4/»98euro bng 0 98-25zar cades 67« 96-04 depfa-bnk 47» 97 e.france 37» 98euro fort, bnk 98-00 fort.bnk b 57» 99eur b 5 99euro 5,04 99 99,15 93,60 100,70 A 99.30 - 96,05 A 99,60 A 98.00 A 90,30 A 3,75 - 104,40 A 99,25 A 95.70 A 101.90 100,00 99,80 100.40 106,60 ing bnk 6 97-07 5.99 ing bnk 6 00-10euro 5.96 ing bnk 57. 98-08 5.83 ing bnk 57» 98-08 6.06 95 ing groep 57. 99euro 6,02 mg verz 67.95 5,50 kpn 47.98-08dm 5.98 kpn 4 99-04euro 5.38 nibo 57» 94-04 5,39 nwb 5V. 94-04 5,16 oostenr 4 30 98 3.48 rabo 57.- 95-00 rabo 57.96-01 4,72 rabo 57.98-13 5,83 rabo ir. 57. OOeuro 5,18 rabo 0 97-2 7zar 13,55 oTSC STAATSLENINGEN nl 107.- 80-00 nl 97.90-00 nl 9 901-11-00 nl 9 90111-00 nl 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 87» 90-00 nl 87.9011-00 nl 87.911-11 nl 87» 92-07 nl 87:91-01 nl 87:911-11 nl 87.921-02 nl 87.9211-02 nl 87.92-071-11 nl 87. 92-071-11 nl 77.95-05 nl 77:93-23 nl 77: 95-10 nl 77.94-04 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 67» 95-05 nl 67» 93-03 nl 6 96-06 nl 57.94-04 nl 57» 96-02 nl 57.97-07 nl 57.- 98-28 nl 57:00-10 nl 57.98-08 nl 37.99-09 nl 3 99-02 nl grb 37»d nl grb 3d WISSELKOERSEN )1 belgische frk (100) canadese dlr deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond k (100) franse frank (100) griekse dr. (100) hongkong dlr (100) 'taüireUaOOO) lapanse yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand NB Deze opgave is van GWK 'H 1 pen van vreemde valuta beret als provisiekosten 1,75 proce- r, koopbedrag plus vijf gulden. I c vreemde valuta aan het GWK ll b percentage 2,25 procent van! drag plus vijf gulden. EDELMETALEN Goud/kg bewerkt Zilver/kg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 8